» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Jenis struktur tanah seperti butir rapuh, berlapis, berblok separa bersudut, prismatik dan kolumnar.

Published on Mar 20 2012 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
22/04/2008 (selasa)
Masa
:
7.30am-8.45am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.4 : sifat fizikal tanah
2.3.5 : sifat kimia tanah
Eksperimen
:
-
Objektif umum
:
Pelajar akan dapat memahami sifat-sifat yang terdapat pada tanah seperti sifat fizikal dan kimia tanah.
Obje
ktif khusus
:
Di akhir sesi pembelajaran ini pelajar dapat:
1.      Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanah
2.      Menerangkan kepentingan tekstur tanah
3.      Menerangkan kepentingan struktur tanah
4.      mentakrifkan pH tanah
5.      menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
6.      menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
Nilai-nilai murni
:
Bersyukur kepada tuhan atas kebijaksanaan ciptaanNya.
Berbudi kepada tanah
Menghargai kehadiran organisma tanah
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board, carta segi tiga USDA,
Langkah keselamatan
:
-
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari menegenai takrifan tanah dan kepentingan tanah terhadap tumbuhan.
Pelajar juga sudah mempelajari mengenai sifat fizik tanah
Set induksi >
( 5 minit )
:
Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas. Kemudian menanyakan adakah mereka mengetahui atau pernah mendengar mengenai hujan asid. Bagaimana ia terjadi. Apakah perkaitan hujan asid dengan tanaman.

Langkah penyampaian
Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
ABM
Langkah 1
( 15 minit )
Tekstur tanah
1.      Difinasi
·        Tekstur tanah ialah peratus kandungan kumin-kumin pasir, kelodak dan liat di dalam tanah.
·        Tekstur tanah ditentukan melalui cara rasa (cara medan) dan cara mendakan (di makmal).
2.      Ciri-ciri pasir, kelodak dan liat
3.      Pengelasan kumin tanah
4.      Kepentingan tekstur tanah kepada tanaman ialah:
·        Mempengaruhi saliran tanah – berdasarkan kandungan kumin pasir atau liat yang tinggi
·        Mempengaruhi pertukaran/peresapan gas antara tanah dengan atmosfera. Mempengaruhi kandungan gas oksigen dan karbon
dioksida di dalam tanah.
·        Mempengaruhi kandungan air di dalam tanah – berdasarkan kasar atau halusnya tekstur sesuatu tanah
·        Penyimpanan nutrien di dalam tanah – tekstur lebih halus boleh menyimpan nutrien
·        Menyebabkan tanah menjadi mudah atau sukar dipugar – tanah bertekstur kasar mudah dipugar berbanding dengan tanah bertekstur halus
5.      Segi tiga tekstur tanah
Kaedah kuliah digunakan.
Penekanan diberikan kepada definasi tekstur tanah, ciriliat,pasir dan kelodak.
Contoh pengiraan juga akan di jalankan berpandukan kepada penggunaan carta segi tiga.
Slaid OHP ( nota)
Langkah 2
( 15 minit )
Struktur tanah
6.      Definasi
7.      Jenis struktur tanah seperti butir rapuh, berlapis, berblok separa bersudut, prismatik dan kolumnar.
8.      Kepentingan struktur tanah
·      Mempengaruhi peresapan air dan udara ke dalam tanah
·      Mempengaruhi ketahanan tanah kepada hakisan
·      Mengurangkan kesan ketoksikan gas karbon dioksida di dalam tanah
Penekanan diberikan terhadap semua ciri.
      Kaedah kuliah dan soal jawab digunakan bagi memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan :p>
Slaid OHP ( nota)
Sifat kimia
pH tanah
·      merujuk kepada keasidan sesuatu larutan dan ditentukan oleh ion hidrogen.
·      pH ditentukan mengunakan kaedah kuhn dan meter pH
7 faktor yang mengubah keasidan tanah
Kandungan bahan induk
·      Granik mengandungai mineral seperti kuarza, feldspar dan mika yang mengandungi aluminium
·      Aluminium mengalami tindakbalas hidrolisis dalam tanah menghasilkan ion hidrogen yang menurunkan pH tanah
Kehilangan bahan berbes
·      Pengeluran kation berbes seperti magnesium(Mg2+), Kalium, Kalsium, melalui larut resapan menyebabkan penurunan pH tanah
·      Kation berbes yang larut resap akan digantikan oleh ion hidrogen.
Pereputan bahan organik
·      Pelbagai asid organik akan merendahkan pH
 Penghasilan gas NO2 dan NO
·      Terhasil daripada tindakan kilat di udara
Respirasi akar dan organisma tanah
·      Menghasilkan karbon dioksida
·      Bertindak balas dengan air menghasilkan asid karboksilik
Penggunaan baja seperti NHSO4
·      Bila baja ammonium sulfat bercampur tanah, ion ammonium
Penambahan asid karbonik dari atmos
fera.
·      Bertindak balas di udara dengan air
Kesan pH kepada tanaman
Ketersediaan nutrien
·      Nutriun mudah larut dalam tanah pada pH tertentu dan memudahkan pengambilannya oleh akr tumbuhan
·      pH yang terlalu rendah akan membebaskan Fe2+ dan Al3+
·      pH terlalu tinggi akan menghasilkan Ca2+ dan ion Mg2+
·      keempat-empat ion ini akan bertindak balas dengan ion Fosfat lalu membentuk sebatian yang tidak larut
·      keadaan ini menyebabkan ion Fosfat kurang tersedia dalam tanah
aktiviti mikrob
hidup dan aktif pada julat pH 5.5 -7.8
penyakit tumbuhan
·      patogen merupan penyebab penyakit
·      pH tanah yang rendah akan menyebabkan
·      pertumbuhan akar terjejas
·      kesukaran mengambil nutrien
·      kulat mudah merebak
unsur perlu untuk pertumbuhan tanaman
makronutrien
·      di perlukan dalam kuantiti yang banyak
·      N, P, K, Ca, H, O, C, Mg, S
Langkah 3
( 20 minit )
Mikronutrien
FE, Mn, Zn, Mo, Cu, Bo, Cl
Nitrogen
·        Komponen protien utama untuk menghasilkan klorofil
·        Mempercepatkan proses tumbesaran
·        Melebihkan hasil daun
Gejala kekurangan nitrogen
·        Klorosis ( kekuningan)
Fosforus
·        Kematangan pokok cepat
·        Pengeluaran akar, bunga, buah cepat
·        Menguatkan tangkai
·        Penghasilan tenaga di peringkat awal pembesaran tumbuhan
Gejala kekurangan
·        Daun berwarna hijau tua pada amnya
Kalium

|nota sains tingkatan 5 bab 1eksperimen kimia tingkatan 4 bab 7analisis buku teks sains pertaniannota kimia tingkatan 5 bab 1buku teks ert tingkatan 4kepentingan sains tingkatan 1eksperimen kimia tingkatan 5nota sains tingkatan 3 bab 1sains tahun 3 tanahlaporan eksperimen sains tingkatan 25 kepentingan sainseksperimen biologi tingkatan 4 bab 2eksperimen kimia tingkatan 5 bab 1pengiraan baja sains pertanianeksperimen fizik tingkatan 5 bab 2eksperimen sains pertanianeksperimen fizik tingkatan 4 bab 1sains pertanian tingkatan 5 bab 1nota sains tahun 3 tanahcontoh eksperimen sainseksperimen fizik tingkatan 5contoh set induksi sains pertaniansains pertanian tingkatan 4 notapeta minda fizik tingkatan 4 bab 2nota sains pertanian tingkatan 5 bab 1nota ert tingkatan 3nota kimia bab 1 tingkatan 5analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4buku teks sains pertanianrph sains tahun 3 tanahjenis struktur tanahlatihan sains pertanian tingkatan 4sifat fizikal tumbuhannota fizik bab 1 tingkatan 5nota fizik bab 1 tingkatan 4nota kimia tingkatan 4 bab 1nota sains pertanian spmnota khb pertanian tingkatan 3kimia bab 1 tingkatan 5sains pertanian tingkatan 4 bab 2buku teks sains tingkatan 4 2012KANDUNGAN TANAH sains tahun 3pengiraan fiziknota kimia pertaniancontoh soalan pengiraan baja sains pertanianpengiraan kandunganNota sains tingkatan 5 bab1contoh eksperimen kimia tingkatan 5tanah berblokset induksi tanah sains pertanian tingkatan 4contoh rph sains pertanian tingkatan 4nota sains pertanian tingkatan 4 tanaheksperimen kimia tingkatan 4 bab 1kepentingan pertanian tingkatan 1butir rapuhnota bi tingkatan 2contoh contoh eksperimen sainsjenis-jenis struktur tanahisi kandungan buku teks sains tingkatan 1 2012nota sains tingkatan 4 bab 1tingkatan 1 sains bab 4 laporantajuk sains pertanian tingkatan 5kimia tingkatan 4 bab 2rancangan pengajaran harian kimia tingkatan 4 struktur atomnota fizik tingkatan 4 bab 4silibus sains pertanian tingkatan 4latihan sains tahun 3 tanahmaksud sains tanahsains pertanian tingkatan 5 bab 3contoh rph sains pertanian ting 4 bab 1set induksi sains pertanian tingkatan 4 topik tanah-sifat fizikalfolio fizik tingkatan 4 bab 5eksperimen fizik tingkatan 5 bab 3folio sains pertanian tingkatan 5folio eksperimen bab 7 kimiarph nombor atomhasil eksperimen naphthalene ting 4free download nota fizik tingkatan 4nota sains SPM tingkatan 4 BAB 1-8kandungan buku teks sains pertanian tingkatan 4struktur tanah berblokcontoh pengiraan fizik tingkatan 4contoh rph kimia tingkatan 4 struktur atomsoalan sains pertanian sifat fizikal tanah tingkatan 4bab 1 kimia tingkatan 5nota sains tingkatan 4 bab 2nota sains pertanian ting 4contoh folio kimia tingkatan 4 bab 9nota kimia bab 3 tingkatan 4contoh rph sains tingkatan 4 struktur atomkepentingan sains dalam bidang pertanian tingkatan 1kepentingan ph pada tanahkegunaan sains dalam bidang perindustrian tingkatan 1eksperimen kimia tingkatan 4 bab 6fizik tingkatan 5 bab 2 eksperimenfizik tanahfizik bab 1 tingkatan 5eksperimen komposisi kimia tingkatan 4amali teks sains pertaniankepentingan sains tingkatan satucontoh set induksi sainscontoh set induksi sains tingkatan 5struktur tanah liatcontoh soalan sifat fizikal tanah tingkatan 4laporan analisis rphlaporan analisis buku tekskimia tingkatan 4 eksperimentajuk popular sains tingkatan 4eksperimen sains tingkatan 3 menguji karbon dioksidacontoh analisis buku teks geografisenarai eksperimen kimia tingkatan 4contoh eksperimen sains tingkatan 2buku sains pertanian tingkatan 4rph pertanian darjahrph sains pertanian tingkatan 4 tajuk tanahsain tingkatan 4 bab 1peruncingan biologi tingkatan 4 akhir tahun 2012set induksi fizikrph sains tanah tahun 3sains pertanian tingkatan 4 bab tanahsains tingkatan 5 bab 6buku sains tingkatan 4nota sains tingkatan 5 bab 1 bahasa melayucontoh anilisis buku teks sains pertanianrph komponen tanahreport ujikaji mengenalpasti jenis tanahcara mengunakan carta segi tiga tekstur tanahnota sains tingkatan 5 bab 7sain tingkatam 5 bab 1kandungan tanah tahun 3tekstur tanah sains pertaniantajuk tanah sains darjah 3jurnal analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4rph struktur tanahkegunaan tanah prismatiktekstur tanah dan struktur tanahkepentingan sains tingkatan1kepentingan sains dalam pertanian tingkatan1kepentingan sains dalam pertanian tingkatan 1tajuk sains tinkatan 4kepentingan sains dalam bidang perubatan tingkatan 1kepentingan buku teks ertsains tingkatan 4 bab 2kelemahan buku teks sains pertanian tingkatan 4kelemahan buku teks sains pertaniankelemahan buku teks geografi tingkatan 1sains tingkatan 2012 tumbuhanrancangan pengajaran harian sains tingkatan 3 respirasinota sains tingkatan 4 bab 4Tingkatan 4 bab 2 perbezaan strukturfolio fizik aplikasi pascalsains tanah pptulasan isi kandungan buku teks sains pertanianfizik tingkatan 5 contoh eksperimen dinamofizik tingkatan 4 bab1sains tajuk ciri-ciri tanahfaedah sains pertanian tingkatan 1Sains tahun 3 jenis-jenis tanaheksperimen wajib fizik tingkatan 5eksperimen tingkatan 4sains pertanian tingkatan 5 bab 2sains tingkatan 1 kegunaan tanahfolio fizik tingkatan 5folio sains pertanianjenis struktur tanah sains pertanianjenis struktur tanah butir rapuhSoalan Akhir Tahun KHB (KT) Tingkatan 2jenis jenis struktur tanahjenis jenis akar sains tingkatan 2induksi jenis tanahhirmah@kimia gov my loc:USSains Tingkatan 2 bab 8sains form 4 tajuksains pertanian bab 1 tingkatan 5sains pertanian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhansains pertanian nota tingkatan 4kepentingan sains untuk tingkatan 1kepentingan tanah sains tingkatan 1nota sains tingkatan 4 bab2soalan latihan tekstur segitiga tanahnota kimia tingkatan 4dan 5 bajasoalan pengiraan fiziksoalan sains pertanian bab tanahnota kimia isotop dan kepentingannyaorganisma sains pertanian tingkatan 4pelajaran sains tingkatan 1 kepentingan sainsnota kimia bab 1tingkatan 5pembelajaran sains pertanian tingkatan 4 bahasa melayusskee@kimia gov my loc:USnota kecil sains tingkatan 5 bab 1nota geografi tingkatan 5 bab1nota kimia tingkatan 5 bab1nota sain tingkatan 5 bab 1NOTA SAINS PERTANIAN BAB 2 TING 5nota sains tingkatan 5 bab 6skil proses sains tingkatan 1 eksperimen bab4nota sains ting 5 bab 1set induksi untuk sains pertaniannota sains tingkatan5 bab 1nota sains pertanian tingkatan empatsoalan latihan kimia struktur atomnota sanis tingkatan 5 bab1nota sains pertanian tingkatan 4 bab 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhannota sains pertanian tingkatan 4 bab 1 downloadnota sains pertanian spm 2012soalan latihan sifat fizikal tanahnota fizik tingkatan 5 bab 5pengelasan tanah tahun3 pptnota fizik ting 5 bab 1proses pertumbuhan kacang panjangstruktur tanah prismatiklatihan kimia tajuk isotopsub tajuk sains pertanian tingkatan 4laporan analisis rph tahun 4rancangan pengajaran eksperimen sains tingkatan 4rancangan pengajaran harian kimia struktur atomkoleksi nota ert tingkatan 3kimia tingkatan 4 eksperimen 9 1rancangan pengajaran harian latihan mengajar 40 minit geografi tingkatan 2 bearingrancangan pengajaran harian sains pertanian tingkatan 4 kepentingan tanahkimia eksperimen bab7 tingkatan4latihan sains tingkatan 5 bab 1 dan 2sains tingkatan 4 eksperimenmengajar struktur tanah (sains pertanian)struktur tanahpengiraan baja tingkatan 4struktur tanah butir rapuhnota eksperimen sainssains tingkatan 5 bab1nota bab 2 3 4 fizik tingkatan 4moral folio tahun ii kandungan 5 2012pengiraan kandungan bajastruktur tanah jenis butir rapuhpengiraan ujikaji strukturpenilaian buku teks sains pertanian tingkatan 5mengenai buku teks sains pertanian tingkatan 4keputusan eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2eksperimen fizik tingkatan4 bab 4eksperimen bab 7 kimiabuku rujukan sains pertanian tingkatan 4RPH SAINS TING 4 - ISOTOPbuku teks spm sains pertanian4 jenis struktur tanahbuku amali tingkatan 4 bab pcontoh geo form 2 faktorbuku teks sains tingkatan 1 bab 7 eksperimenanalisis dan penilaian buku teks kimiaekperimen kimia tingkatan 4 bab 7eksperimen kimia tingkatan 4 BABeksperimen fizik tingkatan 4 bab 2contoh eksperimen kimia tingkatan 4 bab 7analisis dan penilaian buku teks geografibab 9 cara pengiraan bajacara pengiraan baja kimiabab sains tingkatan 5contoh laporan analisis buku teksbab 1 matapelajaran sains tingkatan 4eksperiman tanah tahun 3 sainsbab 1 sains tingkatan 5eksperimen kimia tingkatan 5 rujukanbuku sains tingkatan 1contoh rph nombor atom fizik ting 4contoh eksperimen sains tingkatan 3bab 1 kimia ting 5bioteknologi buku teks sains pertaniancara pengiraan fizikcontoh laporan eksperimen kimia tingkatan 5rph struktur atom tingkatan 4rph sains tingkatan 4 tajuk atombuku teks sains tingkatan 2rph struktur atom sains tingkatan 4rph sains tingkatan 4 atomic numberrph sains thn 3 topik tanahbuku teks sains ting 3rph sains tingkatan 4rph struktur atomrph sains tingkatan 4 atom scriberph sains tahun 4 kuantitirph sains tahun 3 jenis tanahrph kimia tingkatan4 dan struktur atomrph kimia tingkatan 4rigkasan mengajar tajuk bearingrph kimia bab electrochemistryRPH isotop tingkatan 4rph fizik form 4 matterrosameza@kimia gov my loc:USrohanah@kimia gov my loc:USbuku text sains ting 4 2012rph nombor atom sains tingkatan 4BUKU TEKS SAINS TINGKATAN SATU HALAMAN 83 2012rph sains tahun 3 (tanah)rph sains pertanian- struktur tanahrph sains pertanian tingkatan 5rph atom fizik ting 4 contoh rancangan mengajarrph sains pertanian tingkatan 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan (hujan)rph pertanian form 1buku teks sains tingkatan4ringkasan nota sains tingkatan 5 bab 1buku sumber sains tingkatan 4buku teks kimia tinngkatan 4 2012sains nota tingkatan 5 bab 1sains nota bab 1 ting 5sains maksud pertanian tingkatan 1sains kepentingan pertanian tingkatan 1sains jenis-jenis hujansains form3 bab1rph tekstur dan struktur tanahbuku teks sain pertanian tingkatan 5sains pertanian bab 2 tingkatan 4sains pertanian bab 3sains pertanian tingkatan 4 bab 2 3 tanahbuku teks dst tahun 3- kandungan dalam tanahsains pertanian ting 5 buku teksbuku teks ert tingkatan 4 uploadsains pertanian nota form 4buku teks geografi tingkatan 1 jenis-jenis tanahsains pertanian bab1 tingkatan 5sains pertanian bab1sains pertanian bab 3 tanamansains folio bab 7(contoh)2012 tingkatan satusains darjah 3 tajuk tanahbuku teks sains pertanian form 5buku teks sains pertanian tingakatan 5sain tahun 3 jenis tanahsain bab1 tingkatan5sains bab4 tingkatan 5rph topik struktur atom sains ting 4rph tanah tahun 3rph tahun 3 dst tajuk tanahrph tahun 3 bahasa melayu pertaniansain tingkatan 5 bab 6saina pertanianstruktur tanahsains darjah 3 sifat tanahsains darjah 3 jenis tanahsains darjah 3 bab tanahsains darjah 3 - tanahsains bab1 tingkatan 5sains bab 8 tingkatan 2sains bab 4 tingkatan 1sains bab 2 ting 4sains bab 1 tajuk tingkatan 5buku teks sains pertanin tingkatan 4 dan 5persiapan mengajar sains tingkatan 1pendidikan moral bidang 6 tingkatan 5 notacontoh eksperimen kimia tingkatan 5 bab 4pelajaran sains tingkatan 4 bab 2contoh eksperimen mengkaji jenis tanahpeka sains kimiapeka eksperimenfizik tingkatan 4 bahasa malaysiapeka eksperimen biologi tingkatan 4 bab 8pclim@kimia gov my loc:UScontoh eksperimen sains mudahcontoh eksperimen bab 8 kimiacontoh analisis buku teks sains pertanian tingkatan empatpercambahan sains tingkatan2percambahan biji benih pmr 2012perbezaan struktur dan tekstur tanahcarta tigasegi teksturciri ciri tanah prismatikciri setiap struktur tanah- rapuh berblokcohtoh eksperimen kimia tingkatan 4pengiraan fizik tingkatan 4 bab 2contoh abm tajuk tanah tahun 3notasains pertanian tingkatan4notakimia tingkatan 4 bab 1nota sains tingkatan 5(bab 1)nota sains tingkatan 5 pertumbuhan anak benihnota sains tingkatan 5 faktornota sains tingkatan 5 bab2contoh eksperiment sains pmrcontoh esei kegiatan ekonomi tradisional dalam meperkukuhkan semangat nasionalismcontoh experimen kimia tingkatan 5NOTA SAINS TINGKATAN 5 BAB 1 MICROORGANISMAcontoh folio bab inersianota sains tingkatan 5:bab 1contoh eksperimen-eksperimen kimia tingkatan 4nota-nota khb pertanian tingkatan 2 bab 3Nota tingkatan empat sains pertaniannota tentang tanah dst tahun 3nota tentang kandungan tanah sains tahun 3nota tanah sains tahun 3nota tajuk tanah bab 2 sains pertaniannota siri tanahnota sais petaniannota sains tingkatan5 bab2contoh folio fizik bab inersiapertanian dalam fizikbuletin sains (kepentingan tanah)cara Pengiraan Kimia tingkatan 4 Bab 3rancangan pengajaran harian kimia tingkatan 4 struktur antibodirancangan pengajaran harian kimia strukur atomcara set induksi tajuk jenis-jenis cek tingkatan 5RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KIMIA ISOTOP TINGKATAN 4 (TAHUN 1994) DALAM BAHASA MELAYUrancangan pengajaran harian kimia (struktur atom)rancangan pengajaran harian isotoprancangan pengajaran harian geografi tingkatan 4rancangan pengajaran harian dalam topik struktur atomrancangan pengajaran harian komponen tanahrancangan pengajaran harian sains tahun 3 struktur tanahreport eksperimen tingkatan 5 fizikreport eksperimen kimia tingkatan 5refleksi pengajaran sains tingkatan 4 tajuk atomrancangan pengajaran sains tingkatan 4 topik nombor atomrancangan pelajaran harian geografi tingkatan 5rancangan pengajaran harian topik struktur atom tingkatan empatrancangan pengajaran harian topik isotop kimiarancangan pengajaran harian struktur tanahcara mengajar nombor atom tingkatan 4 kimiarancangan pengajaran harian - tekstur tanahcarta segitiga tekstur tanahcarta segitiga usdaprosedur eksperimen kimia tingkatan 5prosedur eksperimen kimia bab 1 tingkatan 5prinsip perakaunan tingkatan 4 bab 1 nota peta mindapeta minda fizik tingkatan 5 bab2carta tanah liat tahun 3peta i think fizik tingkatan 5 bab 2carta tekstur tanahperuncingan biologi tingkatanqalish 2011 kesan kalsium karbida atas kemasakan buahracangan pengajaran harian - memahami struktur atomrancangan penagajaran amali sifat fizikal tanahrancangan mengajar tajuk keasidanrancangan mengajar sains pertanian tanahrancangan mengajar harian sains topik nombor atom tingkatan 4rancangan mengajar harian inersiarancangan harian tingkatan 4 isotop kimiarancangan harian tanah sains tahun 3rancangan harian pelajaran geografi tingkatan 5rancangan harian geografi tingkatan 4pertanian kepentingan mempelajari bajatajuk tajuk sains tingkatan 2tajuk eksperimen biologi tingkatan 4 dan 5tajuk dalam buku teks sains pertaniantajuk bab sains darjah 5tahun 3 sains tekstur tanahtahun 3 sains tajuk ciri-ciri tanahanalisa rph sains tahunstruktur-struktur tanahstruktur tanah sains pertanianstruktur tanah rapuhtajuk erttajuk fyp sains pertanianalat-alat tangan untuk pertaniantajuk sains ting 2analisa buku teks sains pertanian tingkatan 5tajuk sains pertaniantajuk sains form 4tajuk sains form 2tajuk sain pertanian tingkatan 5analisa rph sainstajuk po sains tingkatan 4analisis buku sains pertaniananalisis buku teksSoalan tahun darjah 5 Sciencesoalan sains tingkatan 4 bab 8 bahan kimia dalam perindustriansoalan sains tahun 3 tanahanalisis kandungan buku teks sains pertaniananalisis teks kepentingansoalan pertumbuhan tingkatan 3apakah bidang sains pertanian tingkatan 4soalan pengiraan baja sebatiansoalan latihan tiga segi tekstur tanahsolan matematik akhir tahun darjah 3spm question fizik bab 1 tingkatan 5analisis buku teks geografi ting 2struktur tanah jenis butirANALISIS BUKU TEKS SAINS PERTANIAN TINGKATAN EMPATstruktur tanah butirstruktur tanah berlapisanalisis buku teks sans pertanianstrategi mengelakkan bias ras dalam kelassruktur tanah dst tahun 3spm-nota kimia tingkatan 5apakah jenis kumin utama tanahyoutube buku teks sains tingkatan 3topik khb-sains pertanian tingkatan 2topical assessment sains tingkatan 5 bab 6tingkatan5 bab5 konsep inersiatingkatan jenis-jenis tanahtingkatan jenis tanahtingkatan 5 fizik bab 1tingkatan 4 fizik bab 13 kepentigan sainstingkatan 3 bab cahaya mempengaruhi percambahan biji benihtopik tanah : sains pertanian tingkatan 4topik tanah tahun 3warna tanah sains darjah 3video ujikaji sains tahun 3 tanahvideo set induksi jenis-jenis cek tingkatan 5video sains pertanian tingkatan 4 -52 macam struktur tanahujikaji mengenalpasti jenis tanahUJIKAJI KIMIA TINGKATAN EMPATujikaji kimia tingkatan 4 bab 2tutorial fizik tingkatan 4 bab 2tingkatan 1 sains bab 4 laporan komponentingkatan 1 sains bab 4 laporan bahantajuk-tajuk science tingkatan 4tajuk-tajuk sains tingkatan 4tajuk-tajuk sains pertanian tingkatan 5tajuk-tajuk popular sains tingkatan 4tajuk-tajuk peruncingan fizik tingkatan 4-patch 2012tajuk-tajuk mata pelajaran sains tingkatan4tajuk tanah tahun 3 rphtajuk tanah tahun 3aktiviti sains pertanian bukuteks kedahtajuksains kritikal pelajar sains tingkatan 15 kepentingan sains tingkatan 15 contoh kepentingan sains dari segi pertanian tingkatan 15 jenis tanah berteksturtekstur tanah dan ph tanahtekstur tanah dan kepentingannyatanda kekurangan nitrogen pada daun sains tanahtanah sains tahun 3tanah sains pertanian tingkatan 4tanah liat tahun 3 sainstanah jenis berbloktajuk tanah dst tahun 3apakah sifat fizik tanahbab1 sains ting5sains tingkatan 1 kepentingan sains dalam bidang pertaniansains tingkatan 1 kepentingan sains dalam bidang perindustriansains tingkatan 1 kepentingan pertaniansains tingkatan 1 kepentingan dalam bidang perindustrianbidang sains am bajasains tingkatan 1 jawapan bagi eksperimen bab 7sains tingkatan 1 bab 5sains ting5 ciri jenis plastiksains ting5 bab1sains tingkatan 1-kepentingan sainssains tingkatan 1kepentingan sainssains tingkatan 4 bab 7bab5 sains tingkatan5sains tingkatan 4 bab 1 eksperimensains tingkatan 4 bab 1sains tingkatan 3-suhu mempengaruhi pertumbuhan tumbuhansains tingkatan 3 bab 1belajar kimia tingkatan 5sains tingkatan 2 tajuk anak benihbidang dan kepentingan sains tingkatan 1sains ting5 bab 2sains ting 5bab 2sains pertanian tingkatan 5 buku tekssains pertanian tingkatan 5 bab3sains pertanian tingkatan 5 bab2buku sains pertanian tingkatan 5buku sains tanahbuku sains teks tingkatan 3sains pertanian tingkatan 4/amalisains pertanian tingkatan 4-tanahsains pertanian tingkatan 4 tajuksains pertanian tingkatan4_bab 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhansains sukan tingkatan 4 bab 4 folio isi kandungansains ting 5 bab1sains tanah darjah 3sains tahun 3:tanahsains tahun 3 topik tanahbuku kimia pertanianSains tahun 3 jenis tanah liatSains tahun 3 ciri-ciri tumbuhansains tahun 3 bab tanahsains sukan tingkatan 4 bab1sains pertanian tingkatan 4 eksperimensoalan kimia tingkatan 4 bab 3bab 2 3 4 fizik tingkatan 4sifat fizik tanah -warna tekstur strukturset induksi untuk tajuk tanahbab 5 kimia buku amalibab 5 sains tingkatan 1set induksi tana sains pertanianset induksi sains tingkatan 4 topik atombab 7 sains darjah 3set induksi sains pertanian tingkatan 4 topik tanahsifat-sifat tanah liat sains darjah 3sifat-sifat umum tanah liatsoalan geografi tingkatan 1 -penilaian akhir tahun dari buku rujukan 2012soalan DST tahun 3 tanahsoalan buku teks sains tingkatan 3soalan buku amali sains tingkatan 1 bab 7soalan bab 2 sains pertanian ting4-tanahSOALAN AKHIR TAHUN FIZIK DARJAH 5silibus sains pertanian tingkatan 5bab 1 tingkatan 3 sainssilibus eksperimen kimia spmset induksi rph geografiset induksi pengajran kimia - nombor atomSAINS TINGKATAN 5BAB 6sains tingkatan 5-bab 1sains tingkatan 5 soalan bab 1sains tingkatan 5 bab2BAB SAINS PERTANIAN TINGKATAN 5sains tingkatan 5 bab 7sains tingkatan 5 bab 2 baja kimiasains tingkatan 5 bab 1 notasains tingkatan 4 tajuk 3sains tingkatan dua eksperimen 2 1science tingkatan 2 sifat-sifat asidset induksi matematik tingkatan 5 tajuk bearingset induksi kepentingan tanahcontoh kategori tanah pertanianset induksi dalam sains pertaniansenarai tajuk sains tingkatan 4senarai tajuk sains pertanian tingkatan 4senarai eksperimen tingkatan 4 kimiasegitiga tekstur tanahsearching pdf kimia tingkatan bab 1sains tingkatan 4 tajukjual buku sains pertanianeksperimen kimia bab 7 tingkatan 4eksperimen kimia dalam tanah untuk kanak-kanakjenis struktur tanah berlapiseksperimen kimia faktor yang mempengaruhijenis sains pertanianjenis pertanian yang menggunakan tanah jenis tanah liatjenis pengkelasan struktur tanahjenis jenis struktur tanah berlapiseksperimen kimia form 4 2012jenis struktur tanah sains pertanian berlapisjenis tanah 3 in 1jenis2 struktur tanahjenis-jenis tanah : sains tahun 3jenis-jenis suktur tanah butir rapuheksperimen kimia bab 1 tingkatan 5jenis-jenis eksperimen dalam kimia tingkatan 4jenis tanah yang mengandungi ion hidrogen yang rendahjenis tanah sains tahun 3jenis tanah mempengaruhi pertumbuhan kantaneksperimen kimia bab 7 form 4jenis jenis soalan sains tahun lima 2012eksperimen kimia ting 5induksi untuk tajuk tanahinduksi sains pertanianeksperimen kimia tingkatan 4 asaphttpebr1meksperimen kimia tingkatan 4 bab 3hasil analisis buku teks sains pertanian tingkatan 5geografi tingkatan 3 tanah gambutgeografi tingkatan 2 jenis tanahgeografi tingkatan 1 jenis tanih-tanihinersia fizik conto folioisi kandungan buku teks sains pertanianjenis folio sainsjenis dan struktur tanah butir rapuhjawapan bagi eksperimen buku amali tingkatatn 4jawa laporan eksperimen tingkatan 1 bab7isi kandungan tanah liatisi kandungan sains tingkatan 4isi kandungan folio sains tingkatan 2 biodiversityisi kandungan folio sains sukaneksperimen kimia tingkatan 4 4sharedgenerik sains pertanian tingkatan 4eksperimen kimia bab 1 tingkatan 4kepentingan tumpatan sains tingkatan 1eksperimen bab garam kimia t 4eksperimen biologi tingkatan 4 bab 6 eksperimen tentang buah buahankepentingan sains dalam bidang pertanian tingkatan1eksperimen darjah 6eksperimen fizik - tingkatan 4 & 5eksperimen fizik bab 1kepentingan pertanian sains tingkatan 1kepentingan pertanian dalam sains tingkatan 1kepentingan Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanaheksperimen bab 7 kimia tingkatan 4kepentingan sains kepada manusia tingkatan 1eksperimen 3 jenis tanahkepentingan siri tanahkepentingan sifat-sifat fisik tanaheksperimen bab 3 fizik tingkatan 5eksperimen bab 5 buku amali kimia tingkatan 4eksperimen bab 5 kimia buku amali tingkatan 4kepentingan sains tanihkepentingan sains subjek tingkatan 1kepentingan sains pertanian tingkatan 1kepentingan kimiakepentingan jenis tanah kepada tanamankegunaan nhso4keburukan buku teks sains pertanian tingkatan 4eksperimen fizik tingkatan4bab 1eksperimen inertia tingkatan 4kandungan tanah rph tahun 3kandungan tanah liatkandungan buku teks sains pertanian tingkatan empateksperimen kekurangan nutrien oleh tumbuhanjurnal reflektif kelab olahragaeksperimen fizik tingkatan 5 bab 2 electricitykehadiran aluminium saliran dalam pertanianeksperimen fizik tingkatan 4 2012kepentingan analisis dan penilaian buku tekskelemahan kandungan buku tekseksperimen fizik tingkatan 4 bab 3eksperimen fizik tingkatan 4 inertiakelebihan buku teks geografi tinfkatankekurangan dalam buku teks sains pertaniankekurangan buku teks sains pertanian tingkatan 4kekuatan buku teks sains pertanian tingkatan 4jurnal kepentingan tanahgambar struktur tanah butir rapuheksperimen kimia tingkatn 5 bab 1experimen sifat-sifat karbon dioksida tingkatan 1experimen sains tingkatan 3experimen sains form 4experimen kimia tingkatan 4ert tingkatan 5 ppteksperiment tingkatan 5 kimia bab1eksperiment kimia bab7Eksperiment 3 jenis tanah (makronutrien)eksperimen- kimia tingkatan 4exsperimen kimia tingkatan 5 bab 1eksperimen kimian tingkatan 4faktor-faktor yang mengubah keasidan tanahfaktor yang mengubah keasidan tanahfaktor yang mempengaruhi tanaman kobisfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan-tanahfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman tanahfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertanianfaktor tanah yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhanfaktor percambahan biji benih sains tingkatan 3faktor dan kesan yang mempengaruhi kobiseksperimen mudah tanaheksperimen tingkatankimia 4 bab 2eksperimen sains tanah tahun 3eksperimen sains tanah runtuheksperimen sains tahun 3 jenis tanah dan aireksperimen sains tahun 3eksperimen sains buah buahaneksperimen sains mudah tingkatan 4eksperimen sains menguji kehadiran karbon dioksida tingkatan 1eksperimen sains keasidaneksperimen sains form 4eksperimen sains ting 4eksperimen sains tingkatan 3 faktoreksperimen tingkatan1eksperimen tingkatan 4 kimiaeksperimen naphthalene ting 4eksperimen tentang kimia tingkatan4eksperimen science tajuk inertia tingkatan 5eksperimen sains tingkatan3eksperimen sains tingkatan 4 ladungeksperimen sains tingkatan 4 bab 7eksperimen penutrealan tingkatan 4eksperimen sains darjah 6fizik bab1 tingkatan 5gambar eksperimen sains tingkatan 2folio sains form 4 kesanfolio sains bab 7folio sains bab 1 dan 4folio kimia tingkatan 4 bab 9 blogfolio kimia bab 8folio jenis laporaneksperimen kimia tingkatan 4 naftaeksperimen kimia tingkatan 4-kertas 3folio fizik tingkatan 4 bab 4eksperimen kimia tingkatan 4 bab2eksperimen kimia tingkatan 4 bab 9gambar butir rapuh tanaheksperimen kimia tingkatan 4 bab 4form 4 fizik bab 2 amali reportform 1 geografi folio pertanianfoloio sains tingkatan 1bab 7folio tingkatan 1 kepentingan pertanianfolio sains ting 1 bab 2folio sains tajuk airfolio sains pertanian tingkatan 5 2012folio fizik tingkatan 4 5folio fizik tingkatan 4 & 5fizik tingkatan 4 bab 2 dayafizik tingkatan 4 bab 2 cara pengiraanfizik tingkatab 4 momentum bab 2fizik ting4 bab2fizik ting 4 bab1eksperimen kimia tingkatan empatfizik nota tingkatan 5 bab1fizik form 4 soalan inersia dengan tanah liatfizik bab2 tingkatan4 2012fizik tingkatan 4 bab kekenyalanfizik tingkatan 4 nota bab 2eksperimen kimia tingkatan 5 2 1eksperimen kimia tingkatan 5 2012folio bab 4 sains tingkatan 3fizik tingkkatan 5 bab 1fizik tingkatan4 bab4eksperimen kimia tingkatan 5 bab 1 (peka)eksperimen kimia tingkatan 5 bab1fizik tingkatan 5 bab 2 5fizik tingkatan 4-masafizik bab2 tingkatan 4eksperimen 2 5 fizik tingkatan 5nota sains bab 1 tingkatan5contoh latihan pengiraan kimianota kimia tingkatan 4 bab1nota kimia tingkatan 4 bab 3 2012contoh latihan sains tahun 3 tajuk tanahnota kimia ting 5nota kimia tigkatan 4 bab 7 dengan eksperimennota kimia tajuk 4 tingkatan 4contoh pengajaran harian sains sub atom tingkatan 4contoh pengiraan belanjawan buku teks tingkatan 4 sains pertaniannota kimia tingkatan 5contoh laporan penggunaan baja kimianota sains bab 1 tingkatan 3contoh laporan eksperimen kimia bab1 tingkatan 5nota sain tingkatan 5nota sain pertanian bab 1 tingkatan 5nota ringkas sains tahun 3 mengenai tanahnota matematik tingkatan 4 bab 5nota matapelajaran kimia tingkatan 5nota kimiatingkatan 4 2012(struktur atom)nota kimia tingkatan 5 bab 3nota kimia guru cemerlang ting 4nota kimia bab3 tingkatan 4NOTA FIZIK TINGKATAN4 BAB1nota fizik tingkatan lima bab1nota fizik tingkatan 5 semua babnota fizik tingkatan 5 pptcontoh rancangan pengajaran sifat kimia tanahnota fizik tingkatan 5 bab 4nota fizik tingkatan 5 bab 3 pdfnota fizik tingkatan 4 cahayanota fizik tingkatan 4 bahasa melayu bab 4nota geografi tingkatan 4 bab 2contoh rancangan pengajaran harian topik isotopnota kimia bab1 tingkatan5Nota kimia bab1 ting4nota kimia bab1 form4contoh rancangan mengajar harian geograficontoh rancangan pelajaran harian sains tingkatan 4 tajuk atomcontoh rancangan pengajaran harian geografi fizikal tingkatan 6contoh rancangan pengajaran harian sains tingkatan 4 memahami struktur atomnota kh tingkatan 4-tanahcontoh rancangan pengajaran harian sains tingkatan 4 topik nombor atomnota fizik tingkatan 4 bab2nota sains bab 4 tingkatan 4nota sains tingkatan 5 2012nota sains tingkatan 1 kepentingan sainsnota sains ting 5 bab1contoh folio sains tajuknota sains ting 4 bab1nota sains ting 4nota sains tanah tahun 3nota sains tanah dannota sains tahun 3 tekstur tanahcontoh folio sains tanahcontoh folio kimia tingkatan 5nota sains tingkatan 3 bab1nota sains tingkatan 4 dan 5CONTOH FOLIO INERSIAnota sains tingkatan 4 bab 7jenis tanah berblokcontoh folio kimia tajuknota sains tingkatan 4 bab 1 2 3 4 5 6 7 8@9 (2012)contoh folio kimia tingkatan 4 isotopnota sains tingkatan 4 2012 bab 1nota sains tingkatan 3 percambahannota sains tahun 3 mengenai tanahnota sains t3 bab 8nota sains pertanian tekstur tanahnota sains pertanian tajuk tanah tanamancontoh laporan analisis buku teks pelajarancontoh laporan analisis buku teks percontoh laporan analisis guna tanahnota sains form 3 bab 8nota sains bab1 tingkatan 3nota sains bab 7 tingkatan 1nota sains bab 5 tingkatan 1contoh kiraan fizik tingkatan 4nota sains pertanian tingkatan 4 bab 2 tanahcontoh folio sains tingkatan 2 biodiversity in bahasa malaysiacontoh folio tentang yang ringkasnota sains pertanian tingkatan 5 bab 2nota sains pertanian tingkatan 5 bab 1 pengiraancontoh jenis tanah pertaniannota sains pertanian tingkatan 4 tajuk subjeknota sains pertanian tingkatan 4 muat turunnota sains pertanian tingkatan 4 jenis hakisannota sains pertanian tingkatan 4 bab2 faktor tanahnota sains bab 4 tingkatan 5nota fizik tingkatan 4 bab 5latihan kimia tingkatan 4 bab 1laporan analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4kulit buku teks mata pelajaran sains untuk tingkatan 4konsep pertumbuhan anak pokokkoleksi soalan sains pertanian tingkatan 5 bab 1koleksi soalan fizik tingkatan 4 bab 2ekperimen mendapat tanah sains pertanian tingkatan 4koleksi eksperimen sains tahun 5koleksi eksperimen fizik tingkatan 5kimia tingkatan 5bab 1 amaliekperimen kimia bab2 tingkatan 4ebook buku teks sains pertanian tingkatan 5dst tahun 3 struktur tanahlatihan bab3 tanamanLAPORAN MESYUARAT SAINS PERTANIANdst tahun 3 tanahlaporan eksperimen kimia tingkatan 4 bab 3laporan eksperimen kimia naftalena tingkatan 4laporan eksperimen kimia bab 3 tingkatan 4laporan eksperimen fizik tingkatan 1laporan eksperimen bab 3 tingkatan 4kimia tingkatan 5 setiap babkimia tingkatan 5 bab1kimia tingkatan 4 bab 1 notakimia tingkatan 4 bab 1 eksperimenkimia ting 4-eksperimen naftalenaeksperimem kimia bab1 tingkatan 5kimia bab1 tingkatan 5KIMIA BAB 7 TINGKATAN 4 2012kimia bab 1 tingkatan limaeksperimen 1 kimia tingkatan 4kertas peperiksaan akhir tahun jps tingkatan 4 fizik 2012eksperiman tingkatan 4 kimiakimia tingkatan 4 bab 2 eksperimenkimia tingkatan 4 senarai eksperimenkimia tingkatan 4 eksperimen bab 7kimia tingkatan 4 eksperimen bab 1eksperiman kimia bab 7kimia tingkatan 4 ekperimen aloikimia tingkatan 4 bab 7 eksperimenkimia tingkatan 4 bab 4 eksperimenkimia tingkatan 4 bab 3 pengiraankimia tingkatan 4 bab 2 nilam publicationkertas exam sains pertanian tingkatan 5latihan mengira kimia bab 3 tingkatan 4contoh rph kimia tingkatan 4 mengenai atomnota faktor ert tingkatan 5nota ert tingkatan3 bab1contoh rph sains tanahcontoh rph sains tingkatan 4 kimianota botani pertanian tingkatan 4 dan 5contoh rph sains tingkatan 4 kimia tajuk isotopnota bab 8 sains tingkatan 2contoh rph untuk amali tanahnota bab 1 sains tingkatan 5nota fizik bab 1contoh rph matematik tajuk peratusnota fizik tingkatan 4 bab 3nota fizik ting 5 bab1contoh rph matematik tahun 4-tajuk peratusnota fizik ting 4 bab 1 2 3nota fizik dan kimianota fizik bab2 tingkatan4nota fizik bab1 ting 5nota fizik bab 4 tingkatan 4nota fizik bab 2 keselamatan tingkatan4moral folio tingkatan4dan5 2011moral folio tingkatan4dan5maksud keasidan tanahlatihan untuk science tingkatan 5 bab 8latihan sifat fizikal tanahlatihan sains tingkatan 5 bab 5contoh-contoh eksperimen sainslatihan sains tingkatan 5 bab 1latihan sains tingkatan 4 bab 1dilema sains pertaniandownload bab 3 kimia tingkatan 4maksud sains pertanian tingkatan 1contoh- contoh eksperimen sainscontoh set induksi air mutanajismodul kelas tekstur menggunakan segitiga tekstur tanah sains pertanianmengira kekenyalan bab 2 fizik ting 4mengenalpasti siri tanah sarawakMengenalpasti jenis-jenis struktur tanahmengenalpasti atom topik tingkatan 4 pptcontoh soalan sain ekperimen bab 1 tingkatan 5contoh soalan sains pertanian tingkatan 4 akhir tahunmasalah tanah kumin liat tinggilatihan sains jenis tanah|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!