» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Jenis struktur tanah seperti butir rapuh, berlapis, berblok separa bersudut, prismatik dan kolumnar.

Published on Mar 20 2012 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
22/04/2008 (selasa)
Masa
:
7.30am-8.45am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.4 : sifat fizikal tanah
2.3.5 : sifat kimia tanah
Eksperimen
:
-
Objektif umum
:
Pelajar akan dapat memahami sifat-sifat yang terdapat pada tanah seperti sifat fizikal dan kimia tanah.
Obje
ktif khusus
:
Di akhir sesi pembelajaran ini pelajar dapat:
1.      Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanah
2.      Menerangkan kepentingan tekstur tanah
3.      Menerangkan kepentingan struktur tanah
4.      mentakrifkan pH tanah
5.      menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
6.      menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
Nilai-nilai murni
:
Bersyukur kepada tuhan atas kebijaksanaan ciptaanNya.
Berbudi kepada tanah
Menghargai kehadiran organisma tanah
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board, carta segi tiga USDA,
Langkah keselamatan
:
-
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari menegenai takrifan tanah dan kepentingan tanah terhadap tumbuhan.
Pelajar juga sudah mempelajari mengenai sifat fizik tanah
Set induksi >
( 5 minit )
:
Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas. Kemudian menanyakan adakah mereka mengetahui atau pernah mendengar mengenai hujan asid. Bagaimana ia terjadi. Apakah perkaitan hujan asid dengan tanaman.

Langkah penyampaian
Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
ABM
Langkah 1
( 15 minit )
Tekstur tanah
1.      Difinasi
·        Tekstur tanah ialah peratus kandungan kumin-kumin pasir, kelodak dan liat di dalam tanah.
·        Tekstur tanah ditentukan melalui cara rasa (cara medan) dan cara mendakan (di makmal).
2.      Ciri-ciri pasir, kelodak dan liat
3.      Pengelasan kumin tanah
4.      Kepentingan tekstur tanah kepada tanaman ialah:
·        Mempengaruhi saliran tanah – berdasarkan kandungan kumin pasir atau liat yang tinggi
·        Mempengaruhi pertukaran/peresapan gas antara tanah dengan atmosfera. Mempengaruhi kandungan gas oksigen dan karbon
dioksida di dalam tanah.
·        Mempengaruhi kandungan air di dalam tanah – berdasarkan kasar atau halusnya tekstur sesuatu tanah
·        Penyimpanan nutrien di dalam tanah – tekstur lebih halus boleh menyimpan nutrien
·        Menyebabkan tanah menjadi mudah atau sukar dipugar – tanah bertekstur kasar mudah dipugar berbanding dengan tanah bertekstur halus
5.      Segi tiga tekstur tanah
Kaedah kuliah digunakan.
Penekanan diberikan kepada definasi tekstur tanah, ciriliat,pasir dan kelodak.
Contoh pengiraan juga akan di jalankan berpandukan kepada penggunaan carta segi tiga.
Slaid OHP ( nota)
Langkah 2
( 15 minit )
Struktur tanah
6.      Definasi
7.      Jenis struktur tanah seperti butir rapuh, berlapis, berblok separa bersudut, prismatik dan kolumnar.
8.      Kepentingan struktur tanah
·      Mempengaruhi peresapan air dan udara ke dalam tanah
·      Mempengaruhi ketahanan tanah kepada hakisan
·      Mengurangkan kesan ketoksikan gas karbon dioksida di dalam tanah
Penekanan diberikan terhadap semua ciri.
      Kaedah kuliah dan soal jawab digunakan bagi memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan :p>
Slaid OHP ( nota)
Sifat kimia
pH tanah
·      merujuk kepada keasidan sesuatu larutan dan ditentukan oleh ion hidrogen.
·      pH ditentukan mengunakan kaedah kuhn dan meter pH
7 faktor yang mengubah keasidan tanah
Kandungan bahan induk
·      Granik mengandungai mineral seperti kuarza, feldspar dan mika yang mengandungi aluminium
·      Aluminium mengalami tindakbalas hidrolisis dalam tanah menghasilkan ion hidrogen yang menurunkan pH tanah
Kehilangan bahan berbes
·      Pengeluran kation berbes seperti magnesium(Mg2+), Kalium, Kalsium, melalui larut resapan menyebabkan penurunan pH tanah
·      Kation berbes yang larut resap akan digantikan oleh ion hidrogen.
Pereputan bahan organik
·      Pelbagai asid organik akan merendahkan pH
 Penghasilan gas NO2 dan NO
·      Terhasil daripada tindakan kilat di udara
Respirasi akar dan organisma tanah
·      Menghasilkan karbon dioksida
·      Bertindak balas dengan air menghasilkan asid karboksilik
Penggunaan baja seperti NHSO4
·      Bila baja ammonium sulfat bercampur tanah, ion ammonium
Penambahan asid karbonik dari atmos
fera.
·      Bertindak balas di udara dengan air
Kesan pH kepada tanaman
Ketersediaan nutrien
·      Nutriun mudah larut dalam tanah pada pH tertentu dan memudahkan pengambilannya oleh akr tumbuhan
·      pH yang terlalu rendah akan membebaskan Fe2+ dan Al3+
·      pH terlalu tinggi akan menghasilkan Ca2+ dan ion Mg2+
·      keempat-empat ion ini akan bertindak balas dengan ion Fosfat lalu membentuk sebatian yang tidak larut
·      keadaan ini menyebabkan ion Fosfat kurang tersedia dalam tanah
aktiviti mikrob
hidup dan aktif pada julat pH 5.5 -7.8
penyakit tumbuhan
·      patogen merupan penyebab penyakit
·      pH tanah yang rendah akan menyebabkan
·      pertumbuhan akar terjejas
·      kesukaran mengambil nutrien
·      kulat mudah merebak
unsur perlu untuk pertumbuhan tanaman
makronutrien
·      di perlukan dalam kuantiti yang banyak
·      N, P, K, Ca, H, O, C, Mg, S
Langkah 3
( 20 minit )
Mikronutrien
FE, Mn, Zn, Mo, Cu, Bo, Cl
Nitrogen
·        Komponen protien utama untuk menghasilkan klorofil
·        Mempercepatkan proses tumbesaran
·        Melebihkan hasil daun
Gejala kekurangan nitrogen
·        Klorosis ( kekuningan)
Fosforus
·        Kematangan pokok cepat
·        Pengeluaran akar, bunga, buah cepat
·        Menguatkan tangkai
·        Penghasilan tenaga di peringkat awal pembesaran tumbuhan
Gejala kekurangan
·        Daun berwarna hijau tua pada amnya
Kalium

|nota sains tingkatan 5 bab 1analisis buku teks sains pertanianeksperimen kimia tingkatan 4 bab 7nota kimia tingkatan 5 bab 1buku teks ert tingkatan 4kepentingan sains tingkatan 1eksperimen kimia tingkatan 5nota sains tingkatan 3 bab 1sains tahun 3 tanahlaporan eksperimen sains tingkatan 25 kepentingan sainseksperimen biologi tingkatan 4 bab 2eksperimen kimia tingkatan 5 bab 1eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2eksperimen sains pertanianpengiraan baja sains pertanianeksperimen fizik tingkatan 4 bab 1sains pertanian tingkatan 5 bab 1sains pertanian tingkatan 4 notanota sains tahun 3 tanaheksperimen fizik tingkatan 5contoh set induksi sains pertaniancontoh eksperimen sainspeta minda fizik tingkatan 4 bab 2analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4nota sains pertanian tingkatan 5 bab 1nota kimia bab 1 tingkatan 5nota ert tingkatan 3buku teks sains pertanianrph sains tahun 3 tanahlatihan sains pertanian tingkatan 4nota fizik bab 1 tingkatan 5sifat fizikal tumbuhanjenis struktur tanahnota kimia tingkatan 4 bab 1nota fizik bab 1 tingkatan 4nota sains pertanian spmbuku teks sains tingkatan 4 2012nota khb pertanian tingkatan 3kimia bab 1 tingkatan 5sains pertanian tingkatan 4 bab 2pengiraan kandungantanah berblokNota sains tingkatan 5 bab1set induksi tanah sains pertanian tingkatan 4contoh soalan pengiraan baja sains pertaniancontoh eksperimen kimia tingkatan 5pengiraan fiziknota kimia pertanianjenis-jenis struktur tanahcontoh contoh eksperimen sainsKANDUNGAN TANAH sains tahun 3nota bi tingkatan 2eksperimen kimia tingkatan 4 bab 1nota sains pertanian tingkatan 4 tanahisi kandungan buku teks sains tingkatan 1 2012butir rapuhkepentingan pertanian tingkatan 1contoh rph sains pertanian tingkatan 4nota sains tingkatan 4 bab 1maksud sains tanahsilibus sains pertanian tingkatan 4set induksi sains pertanian tingkatan 4 topik tanah-sifat fizikalnota fizik tingkatan 4 bab 4tajuk sains pertanian tingkatan 5folio eksperimen bab 7 kimiatingkatan 1 sains bab 4 laporanhasil eksperimen naphthalene ting 4eksperimen fizik tingkatan 5 bab 3free download nota fizik tingkatan 4rancangan pengajaran harian kimia tingkatan 4 struktur atomfolio fizik tingkatan 4 bab 5kandungan buku teks sains pertanian tingkatan 4folio sains pertanian tingkatan 5latihan sains tahun 3 tanahcontoh rph sains pertanian ting 4 bab 1nota sains SPM tingkatan 4 BAB 1-8rph nombor atomsains pertanian tingkatan 5 bab 3contoh pengiraan fizik tingkatan 4peruncingan biologi tingkatan 4 akhir tahun 2012kimia tingkatan 4 eksperimencontoh eksperimen sains tingkatan 2contoh rph kimia tingkatan 4 struktur atomeksperimen komposisi kimia tingkatan 4struktur tanah liateksperimen sains tingkatan 3 menguji karbon dioksidanota sains tingkatan 5 bab 1 bahasa melayusoalan sains pertanian sifat fizikal tanah tingkatan 4nota sains tingkatan 5 bab 7contoh set induksi sains tingkatan 5sains pertanian tingkatan 4 bab tanahnota sains tingkatan 4 bab 2contoh rph sains tingkatan 4 struktur atomkimia tingkatan 4 bab 2contoh folio kimia tingkatan 4 bab 9report ujikaji mengenalpasti jenis tanahbuku sains tingkatan 4laporan analisis buku teksnota kimia bab 3 tingkatan 4buku sains pertanian tingkatan 4senarai eksperimen kimia tingkatan 4laporan analisis rphkegunaan sains dalam bidang perindustrian tingkatan 1sains tingkatan 5 bab 6set induksi fizikrph sains tanah tahun 3bab 1 kimia tingkatan 5nota sains pertanian ting 4rph sains pertanian tingkatan 4 tajuk tanahrph pertanian darjahrph komponen tanahamali teks sains pertaniansain tingkatan 4 bab 1tajuk popular sains tingkatan 4fizik tanahkepentingan sains dalam bidang pertanian tingkatan 1cara mengunakan carta segi tiga tekstur tanahkepentingan ph pada tanahkepentingan sains tingkatan satucontoh analisis buku teks geografifizik bab 1 tingkatan 5fizik tingkatan 5 bab 2 eksperimencontoh anilisis buku teks sains pertanianeksperimen kimia tingkatan 4 bab 6contoh soalan sifat fizikal tanah tingkatan 4pelajaran sains tingkatan 1 kepentingan sainspenilaian buku teks sains pertanian tingkatan 5sains tingkatan 5 bab1eksperimen kimia tingkatan 4 BABeksperimen fizik tingkatan4 bab 4Sains Tingkatan 2 bab 8pengiraan kandungan bajapengiraan baja tingkatan 4sains tingkatan 2012 tumbuhanpengiraan ujikaji struktursains tingkatan 4 eksperimenpembelajaran sains pertanian tingkatan 4 bahasa melayulaporan analisis rph tahun 4sains tingkatan 4 bab 2koleksi nota ert tingkatan 3nota sains tingkatan 5 bab 6sains tingkatan 1 kegunaan tanahjenis struktur tanah sains pertanianfolio sains pertanianrancangan pengajaran harian kimia struktur atomkelemahan buku teks geografi tingkatan 1sain tingkatam 5 bab 1folio fizik tingkatan 5kelemahan buku teks sains pertaniankelemahan buku teks sains pertanian tingkatan 4folio fizik aplikasi pascalkepentingan buku teks ertkegunaan tanah prismatikrph struktur tanahrancangan pengajaran harian latihan mengajar 40 minit geografi tingkatan 2 bearingjenis struktur tanah butir rapuhnota sains tingkatan 4 bab2jenis jenis struktur tanahjurnal analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4induksi jenis tanahrancangan pengajaran harian sains tingkatan 3 respirasihirmah@kimia gov my loc:USRPH SAINS TING 4 - ISOTOPrancangan pengajaran harian sains pertanian tingkatan 4 kepentingan tanahfizik tingkatan 5 contoh eksperimen dinamorancangan pengajaran eksperimen sains tingkatan 4sains form 4 tajuksains pertanian tingkatan 5 bab 2eksperimen tingkatan 4fizik tingkatan 4 bab1proses pertumbuhan kacang panjangkimia eksperimen bab7 tingkatan4Sains tahun 3 jenis-jenis tanahsains tajuk ciri-ciri tanahsains tanah pptkimia tingkatan 4 eksperimen 9 1eksperimen wajib fizik tingkatan 5keputusan eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2kepentingan tanah sains tingkatan 1kepentingan sains dalam bidang perubatan tingkatan 1kepentingan sains dalam pertanian tingkatan 1kepentingan sains dalam pertanian tingkatan1sains pertanian bab 1 tingkatan 5kepentingan sains tingkatan1kepentingan sains untuk tingkatan 1sains pertanian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhanfaedah sains pertanian tingkatan 1sains pertanian nota tingkatan 4eksperimen kimia tingkatan 5 rujukanbab 1 matapelajaran sains tingkatan 4contoh laporan analisis buku teksmengenai buku teks sains pertanian tingkatan 4contoh geo form 2 faktorbab 9 cara pengiraan bajabab sains tingkatan 5struktur tanahstruktur tanah berbloknota kimia isotop dan kepentingannyanota sains tingkatan 4 bab 4tekstur tanah dan struktur tanahtekstur tanah sains pertaniansoalan latihan kimia struktur atomsoalan latihan sifat fizikal tanahsoalan latihan tekstur segitiga tanahnota bab 2 3 4 fizik tingkatan 4bab 1 sains tingkatan 5soalan pengiraan fizikcontoh laporan eksperimen kimia tingkatan 5soalan sains pertanian bab tanahnota eksperimen sainsstruktur tanah butir rapuhstruktur tanah jenis butir rapuhnota kecil sains tingkatan 5 bab 1nota sains ting 5 bab 1cara pengiraan fiziktajuk tanah sains darjah 3cara pengiraan baja kimianota fizik tingkatan 5 bab 5buku teks sains tingkatan 1 bab 7 eksperimenbuku teks spm sains pertaniantajuk sains tinkatan 4nota kimia bab 1tingkatan 5buku sains tingkatan 1struktur tanah prismatikcontoh eksperimen sains tingkatan 3bioteknologi buku teks sains pertanianbuku amali tingkatan 4 bab pnota fizik ting 5 bab 1contoh eksperimen kimia tingkatan 4 bab 7sub tajuk sains pertanian tingkatan 4buku rujukan sains pertanian tingkatan 4nota sains pertanian tingkatan empatjenis jenis akar sains tingkatan 2eksperimen fizik tingkatan 4 bab 2nota kimia tingkatan 5 bab1set induksi untuk sains pertaniannota sanis tingkatan 5 bab1mengajar struktur tanah (sains pertanian)ekperimen kimia tingkatan 4 bab 7nota sains pertanian spm 2012eksperiman tanah tahun 3 sainslatihan sains tingkatan 5 bab 1 dan 2nota geografi tingkatan 5 bab1ulasan isi kandungan buku teks sains pertaniannota sain tingkatan 5 bab 1eksperimen bab 7 kimiaNOTA SAINS PERTANIAN BAB 2 TING 5latihan kimia tajuk isotoporganisma sains pertanian tingkatan 44 jenis struktur tanahnota sains tingkatan5 bab 1contoh rph nombor atom fizik ting 4nota kimia tingkatan 4dan 5 bajamoral folio tahun ii kandungan 5 2012Soalan Akhir Tahun KHB (KT) Tingkatan 2analisis dan penilaian buku teks geografianalisis dan penilaian buku teks kimianota sains pertanian tingkatan 4 bab 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhanskil proses sains tingkatan 1 eksperimen bab4bab 1 kimia ting 5nota sains pertanian tingkatan 4 bab 1 downloadTingkatan 4 bab 2 perbezaan strukturrancangan pengajaran harian kimia tingkatan 4 struktur antibodinota sains form 3 bab 8rigkasan mengajar tajuk bearingrancangan pengajaran harian geografi tingkatan 4report eksperimen tingkatan 5 fiziknota sains pertanian tingkatan 4 bab 2 tanahnota sains t3 bab 8ringkasan nota sains tingkatan 5 bab 1rancangan pengajaran harian isotoprancangan pengajaran harian sains tahun 3 struktur tanahnota sains tanah danrohanah@kimia gov my loc:USnota sains pertanian tingkatan 4 bab2 faktor tanahrancangan pengajaran harian struktur tanahnota sains pertanian tingkatan 4 tajuk subjeknota sains bab1 tingkatan 3rancangan pengajaran sains tingkatan 4 topik nombor atomnota sains pertanian tingkatan 5 bab 1 pengiraanrefleksi pengajaran sains tingkatan 4 tajuk atomrancangan pengajaran harian topik struktur atom tingkatan empatnota sains pertanian tekstur tanahrancangan pengajaran harian topik isotop kimianota sains pertanian tajuk tanah tanamannota sains pertanian tingkatan 4 muat turunnota sains pertanian tingkatan 4 jenis hakisanreport eksperimen kimia tingkatan 5rancangan pengajaran harian kimia strukur atomnota sains pertanian tingkatan 5 bab 2RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KIMIA ISOTOP TINGKATAN 4 (TAHUN 1994) DALAM BAHASA MELAYUrancangan pengajaran harian kimia (struktur atom)rancangan pengajaran harian komponen tanahpeka sains kimianota sains tingkatan 5:bab 1nota sains tingkatan 5(bab 1)perbezaan struktur dan tekstur tanahnota sains tingkatan 5 pertumbuhan anak benihpercambahan biji benih pmr 2012percambahan sains tingkatan2nota sains tingkatan 5 faktornota sains tingkatan 5 bab2persiapan mengajar sains tingkatan 1pertanian dalam fizikpertanian kepentingan mempelajari bajaracangan pengajaran harian - memahami struktur atomperuncingan biologi tingkatanpengiraan fizik tingkatan 4 bab 2nota sains tingkatan5 bab2nota sais petanianpeka eksperimenfizik tingkatan 4 bahasa malaysiapeka eksperimen biologi tingkatan 4 bab 8pclim@kimia gov my loc:USpelajaran sains tingkatan 4 bab 2notasains pertanian tingkatan4notakimia tingkatan 4 bab 1nota-nota khb pertanian tingkatan 2 bab 3Nota tingkatan empat sains pertaniannota tentang kandungan tanah sains tahun 3pendidikan moral bidang 6 tingkatan 5 notanota tanah sains tahun 3nota tajuk tanah bab 2 sains pertaniannota siri tanahpeta i think fizik tingkatan 5 bab 2NOTA SAINS TINGKATAN 5 BAB 1 MICROORGANISMApeta minda fizik tingkatan 5 bab2rancangan mengajar harian inersiarancangan mengajar harian sains topik nombor atom tingkatan 4nota sains tingkatan 3 bab1rancangan mengajar sains pertanian tanahnota sains tingkatan 1 kepentingan sainsnota sains ting 5 bab1nota sains ting 4 bab1rancangan mengajar tajuk keasidannota sains ting 4rancangan pelajaran harian geografi tingkatan 5rancangan penagajaran amali sifat fizikal tanahnota sains tanah tahun 3rancangan pengajaran harian - tekstur tanahnota sains tingkatan 3 percambahanrancangan harian tingkatan 4 isotop kimianota sains bab 7 tingkatan 1prinsip perakaunan tingkatan 4 bab 1 nota peta mindaprosedur eksperimen kimia bab 1 tingkatan 5prosedur eksperimen kimia tingkatan 5nota sains tingkatan 5 2012nota sains tingkatan 4 dan 5jenis tanah berblokqalish 2011 kesan kalsium karbida atas kemasakan buahnota sains tingkatan 4 bab 7rancangan harian geografi tingkatan 4rancangan harian pelajaran geografi tingkatan 5rancangan harian tanah sains tahun 3nota sains tingkatan 4 bab 1 2 3 4 5 6 7 8@9 (2012)nota sains tingkatan 4 2012 bab 1rancangan pengajaran harian dalam topik struktur atomstruktur-struktur tanahsoalan sains tingkatan 4 bab 8 bahan kimia dalam perindustriansoalan sains tahun 3 tanahsoalan pertumbuhan tingkatan 3soalan pengiraan baja sebatiansoalan latihan tiga segi tekstur tanahsoalan kimia tingkatan 4 bab 3soalan geografi tingkatan 1 -penilaian akhir tahun dari buku rujukan 2012soalan DST tahun 3 tanahsoalan buku teks sains tingkatan 3soalan buku amali sains tingkatan 1 bab 7Soalan tahun darjah 5 Sciencesolan matematik akhir tahun darjah 3struktur tanah sains pertanianstruktur tanah rapuhstruktur tanah jenis butirstruktur tanah butirstruktur tanah berlapisstrategi mengelakkan bias ras dalam kelassskee@kimia gov my loc:USsruktur tanah dst tahun 3spm-nota kimia tingkatan 5spm question fizik bab 1 tingkatan 5soalan bab 2 sains pertanian ting4-tanahSOALAN AKHIR TAHUN FIZIK DARJAH 5silibus sains pertanian tingkatan 5rph sains tingkatan 4set induksi dalam sains pertaniansenarai tajuk sains tingkatan 4senarai tajuk sains pertanian tingkatan 4senarai eksperimen tingkatan 4 kimiasegitiga tekstur tanahsearching pdf kimia tingkatan bab 1science tingkatan 2 sifat-sifat asidsains tingkatan dua eksperimen 2 1SAINS TINGKATAN 5BAB 6set induksi kepentingan tanahset induksi matematik tingkatan 5 tajuk bearingsilibus eksperimen kimia spmsifat-sifat umum tanah liatsifat-sifat tanah liat sains darjah 3sifat fizik tanah -warna tekstur strukturset induksi untuk tajuk tanahset induksi tana sains pertanianset induksi sains tingkatan 4 topik atomset induksi sains pertanian tingkatan 4 topik tanahset induksi rph geografiset induksi pengajran kimia - nombor atomsains tingkatan 5-bab 1tahun 3 sains tajuk ciri-ciri tanahyoutube buku teks sains tingkatan 3tingkatan jenis-jenis tanahtingkatan jenis tanahtingkatan 5 fizik bab 1tingkatan 4 fizik bab 1tingkatan 3 bab cahaya mempengaruhi percambahan biji benihtingkatan 1 sains bab 4 laporan komponentingkatan 1 sains bab 4 laporan bahantekstur tanah dan ph tanahtekstur tanah dan kepentingannyatanda kekurangan nitrogen pada daun sains tanahtingkatan5 bab5 konsep inersiatopical assessment sains tingkatan 5 bab 6warna tanah sains darjah 3video ujikaji sains tahun 3 tanahvideo set induksi jenis-jenis cek tingkatan 5video sains pertanian tingkatan 4 -5ujikaji mengenalpasti jenis tanahUJIKAJI KIMIA TINGKATAN EMPATujikaji kimia tingkatan 4 bab 2tutorial fizik tingkatan 4 bab 2topik tanah : sains pertanian tingkatan 4topik khb-sains pertanian tingkatan 2tanah sains tahun 3tanah sains pertanian tingkatan 4tanah liat tahun 3 sainstajuk sains pertaniantajuk sains form 4tajuk sains form 2tajuk sain pertanian tingkatan 5tajuk po sains tingkatan 4tajuk fyp sains pertaniantajuk erttajuk eksperimen biologi tingkatan 4 dan 5tajuk dalam buku teks sains pertaniantajuk bab sains darjah 5tajuk tajuk sains tingkatan 2tajuk tanah dst tahun 3tanah jenis berbloktajuksains kritikal pelajar sains tingkatan 1tajuk-tajuk science tingkatan 4tajuk-tajuk sains tingkatan 4tajuk-tajuk sains pertanian tingkatan 5tajuk-tajuk popular sains tingkatan 4tajuk-tajuk peruncingan fizik tingkatan 4-patch 2012tajuk-tajuk mata pelajaran sains tingkatan4tajuk tanah tahun 3 rphtajuk tanah tahun 3tahun 3 sains tekstur tanahsains tingkatan 5 soalan bab 1sains nota bab 1 ting 5sains bab 8 tingkatan 2sains bab 4 tingkatan 1sains bab 2 ting 4sains bab 1 tajuk tingkatan 5saina pertanianstruktur tanahsain tingkatan 5 bab 6sain tahun 3 jenis tanahsain bab1 tingkatan5rph topik struktur atom sains ting 4rph tekstur dan struktur tanahsains bab1 tingkatan 5sains bab4 tingkatan 5tajuk sains ting 2sains kepentingan pertanian tingkatan 1sains jenis-jenis hujansains form3 bab1sains folio bab 7(contoh)2012 tingkatan satusains darjah 3 tajuk tanahsains darjah 3 sifat tanahsains darjah 3 jenis tanahsains darjah 3 bab tanahsains darjah 3 - tanahrph tanah tahun 3rph tahun 3 dst tajuk tanahrph tahun 3 bahasa melayu pertanianrph sains pertanian tingkatan 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan (hujan)rph pertanian form 1rph nombor atom sains tingkatan 4rph kimia tingkatan4 dan struktur atomrph kimia tingkatan 4sains maksud pertanian tingkatan 1rph kimia bab electrochemistryRPH isotop tingkatan 4rph fizik form 4 matterrph atom fizik ting 4 contoh rancangan mengajarrph sains pertanian tingkatan 5rph sains pertanian- struktur tanahrph struktur atom tingkatan 4rph struktur atom sains tingkatan 4rph struktur atomrph sains tingkatan 4 tajuk atomrph sains tingkatan 4 atomic numberrph sains tingkatan 4 atom scriberph sains thn 3 topik tanahrph sains tahun 4 kuantitirph sains tahun 3 jenis tanahrph sains tahun 3 (tanah)rosameza@kimia gov my loc:USsains nota tingkatan 5 bab 1sains tingkatan 5 bab2sains tingkatan 1-kepentingan sainssains tingkatan 1 kepentingan sains dalam bidang pertaniansains tingkatan 1 kepentingan sains dalam bidang perindustriansains tingkatan 1 kepentingan pertaniansains tingkatan 1 kepentingan dalam bidang perindustriansains tingkatan 1 jawapan bagi eksperimen bab 7sains tingkatan 1 bab 5sains ting5 ciri jenis plastiksains ting5 bab1sains ting5 bab 2sains tingkatan 1kepentingan sainssains tingkatan 2 tajuk anak benihsains tingkatan 5 bab 7sains tingkatan 5 bab 2 baja kimiasains tingkatan 5 bab 1 notasains tingkatan 4 tajuk 3sains tingkatan 4 tajuksains tingkatan 4 bab 7sains tingkatan 4 bab 1 eksperimensains tingkatan 4 bab 1sains tingkatan 3-suhu mempengaruhi pertumbuhan tumbuhansains tingkatan 3 bab 1sains ting 5bab 2sains ting 5 bab1sains tanah darjah 3sains pertanian tingkatan 4-tanahsains pertanian tingkatan 4 tajuksains pertanian tingkatan 4 eksperimensains pertanian tingkatan 4 bab 2 3 tanahsains pertanian ting 5 buku tekssains pertanian nota form 4sains pertanian bab1 tingkatan 5sains pertanian bab1sains pertanian bab 3 tanamansains pertanian bab 3sains pertanian tingkatan 4/amalisains pertanian tingkatan 5 bab2sains tahun 3:tanahsains tahun 3 topik tanahSains tahun 3 jenis tanah liatSains tahun 3 ciri-ciri tumbuhansains tahun 3 bab tanahsains sukan tingkatan 4 bab1sains sukan tingkatan 4 bab 4 folio isi kandungansains pertanian tingkatan4_bab 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhansains pertanian tingkatan 5 buku tekssains pertanian tingkatan 5 bab3sains pertanian bab 2 tingkatan 4nota sains bab 5 tingkatan 1eksperimen kimia tingkatan 4 bab 3eksperimen fizik tingkatan4bab 1eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2 electricityeksperimen fizik tingkatan 4 inertiaeksperimen fizik tingkatan 4 bab 3eksperimen fizik tingkatan 4 2012eksperimen fizik bab 1eksperimen fizik - tingkatan 4 & 5eksperimen darjah 6eksperimen biologi tingkatan 4 bab 6 eksperimen tentang buah buahaneksperimen bab garam kimia t 4eksperimen inertia tingkatan 4eksperimen kekurangan nutrien oleh tumbuhaneksperimen kimia tingkatan 4 asapeksperimen kimia tingkatan 4 4sharedeksperimen kimia ting 5eksperimen kimia form 4 2012eksperimen kimia faktor yang mempengaruhieksperimen kimia dalam tanah untuk kanak-kanakeksperimen kimia bab 7 tingkatan 4eksperimen kimia bab 7 form 4eksperimen kimia bab 1 tingkatan 5eksperimen kimia bab 1 tingkatan 4eksperimen bab 7 kimia tingkatan 4eksperimen bab 5 kimia buku amali tingkatan 4eksperimen bab 5 buku amali kimia tingkatan 4dilema sains pertaniancontoh-contoh eksperimen sainscontoh- contoh eksperimen sainscontoh soalan sains pertanian tingkatan 4 akhir tahuncontoh soalan sain ekperimen bab 1 tingkatan 5contoh set induksi sainscontoh set induksi air mutanajiscontoh rph untuk amali tanahcontoh rph sains tingkatan 4 kimia tajuk isotopcontoh rph sains tingkatan 4 kimiadownload bab 3 kimia tingkatan 4dst tahun 3 tanaheksperimen bab 3 fizik tingkatan 5eksperimen 3 jenis tanaheksperimen 2 5 fizik tingkatan 5eksperimen 1 kimia tingkatan 4eksperimem kimia bab1 tingkatan 5eksperiman tingkatan 4 kimiaeksperiman kimia bab 7ekperimen mendapat tanah sains pertanian tingkatan 4ekperimen kimia bab2 tingkatan 4ebook buku teks sains pertanian tingkatan 5contoh rph sains tanaheksperimen kimia tingkatan 4 bab 4faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman tanahEksperiment 3 jenis tanah (makronutrien)eksperimen- kimia tingkatan 4eksperimen tingkatankimia 4 bab 2eksperimen tingkatan1eksperimen tingkatan 4 kimiaeksperimen tentang kimia tingkatan4eksperimen science tajuk inertia tingkatan 5eksperimen sains tingkatan3eksperimen sains tingkatan 4 ladungeksperimen sains tingkatan 4 bab 7eksperiment kimia bab7eksperiment tingkatan 5 kimia bab1faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertanianfaktor tanah yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhanfaktor percambahan biji benih sains tingkatan 3faktor dan kesan yang mempengaruhi kobisexsperimen kimia tingkatan 5 bab 1experimen sifat-sifat karbon dioksida tingkatan 1experimen sains tingkatan 3experimen sains form 4experimen kimia tingkatan 4ert tingkatan 5 ppteksperimen sains tingkatan 3 faktoreksperimen sains ting 4eksperimen sains tanah tahun 3eksperimen kimian tingkatan 4eksperimen kimia tingkatn 5 bab 1eksperimen kimia tingkatan empateksperimen kimia tingkatan 5 bab1eksperimen kimia tingkatan 5 bab 1 (peka)eksperimen kimia tingkatan 5 2012eksperimen kimia tingkatan 5 2 1eksperimen kimia tingkatan 4-kertas 3eksperimen kimia tingkatan 4 naftaeksperimen kimia tingkatan 4 bab2eksperimen mudah tanaheksperimen naphthalene ting 4eksperimen sains tanah runtuheksperimen sains tahun 3 jenis tanah dan aireksperimen sains tahun 3eksperimen sains mudah tingkatan 4eksperimen sains menguji kehadiran karbon dioksida tingkatan 1eksperimen sains keasidaneksperimen sains form 4eksperimen sains darjah 6eksperimen sains buah buahaneksperimen penutrealan tingkatan 4eksperimen kimia tingkatan 4 bab 9contoh rph matematik tajuk peratusbuku text sains ting 4 2012buku sumber sains tingkatan 4buku sains teks tingkatan 3buku sains tanahbuku sains pertanian tingkatan 5buku kimia pertanianbidang sains am bajabidang dan kepentingan sains tingkatan 1belajar kimia tingkatan 5bab5 sains tingkatan5bab1 sains ting5buku teks dst tahun 3- kandungan dalam tanahbuku teks ert tingkatan 4 uploadbuku teks sains tingkatan4BUKU TEKS SAINS TINGKATAN SATU HALAMAN 83 2012buku teks sains tingkatan 2buku teks sains ting 3buku teks sains pertanin tingkatan 4 dan 5buku teks sains pertanian tingakatan 5buku teks sains pertanian form 5buku teks sain pertanian tingkatan 5buku teks kimia tinngkatan 4 2012buku teks geografi tingkatan 1 jenis-jenis tanahBAB SAINS PERTANIAN TINGKATAN 5bab 7 sains darjah 3bab 5 sains tingkatan 1analisis buku sains pertaniananalisa rph sains tahunanalisa rph sainsanalisa buku teks sains pertanian tingkatan 5alat-alat tangan untuk pertanianaktiviti sains pertanian bukuteks kedah5 kepentingan sains tingkatan 15 jenis tanah bertekstur5 contoh kepentingan sains dari segi pertanian tingkatan 13 kepentigan sainsanalisis buku teksanalisis buku teks geografi ting 2bab 5 kimia buku amalibab 2 3 4 fizik tingkatan 4bab 1 tingkatan 3 sainsapakah sifat fizik tanahapakah jenis kumin utama tanahapakah bidang sains pertanian tingkatan 4analisis teks kepentingananalisis kandungan buku teks sains pertaniananalisis buku teks sans pertanianANALISIS BUKU TEKS SAINS PERTANIAN TINGKATAN EMPAT2 macam struktur tanahbuletin sains (kepentingan tanah)contoh rph matematik tahun 4-tajuk peratuscontoh laporan penggunaan baja kimiacontoh laporan eksperimen kimia bab1 tingkatan 5contoh laporan analisis guna tanahcontoh laporan analisis buku teks percontoh laporan analisis buku teks pelajarancontoh kategori tanah pertaniancontoh jenis tanah pertaniancontoh folio tentang yang ringkascontoh folio sains tingkatan 2 biodiversity in bahasa malaysiacontoh folio sains tanahcontoh latihan pengiraan kimiacontoh latihan sains tahun 3 tajuk tanahcontoh rph kimia tingkatan 4 mengenai atomcontoh rancangan pengajaran sifat kimia tanahcontoh rancangan pengajaran harian topik isotopcontoh rancangan pengajaran harian sains tingkatan 4 topik nombor atomcontoh rancangan pengajaran harian sains tingkatan 4 memahami struktur atomcontoh rancangan pengajaran harian geografi fizikal tingkatan 6contoh rancangan pelajaran harian sains tingkatan 4 tajuk atomcontoh rancangan mengajar harian geograficontoh pengiraan belanjawan buku teks tingkatan 4 sains pertaniancontoh pengajaran harian sains sub atom tingkatan 4contoh folio sains tajukcontoh folio kimia tingkatan 5contoh folio kimia tingkatan 4 isotopcontoh analisis buku teks sains pertanian tingkatan empatcohtoh eksperimen kimia tingkatan 4ciri setiap struktur tanah- rapuh berblokciri ciri tanah prismatikcarta tigasegi teksturcarta tekstur tanahcarta segitiga usdacarta segitiga tekstur tanahcara set induksi tajuk jenis-jenis cek tingkatan 5cara Pengiraan Kimia tingkatan 4 Bab 3contoh eksperimen bab 8 kimiacontoh eksperimen kimia tingkatan 5 bab 4contoh folio kimia tajukCONTOH FOLIO INERSIAcontoh folio fizik bab inersiacontoh folio bab inersiacontoh experimen kimia tingkatan 5contoh esei kegiatan ekonomi tradisional dalam meperkukuhkan semangat nasionalismcontoh eksperiment sains pmrcontoh eksperimen-eksperimen kimia tingkatan 4contoh eksperimen sains mudahcontoh eksperimen mengkaji jenis tanahcara mengajar nombor atom tingkatan 4 kimiafaktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan-tanahmengira kekenyalan bab 2 fizik ting 4latihan sains jenis tanahlatihan mengira kimia bab 3 tingkatan 4latihan kimia tingkatan 4 bab 1latihan bab3 tanamanLAPORAN MESYUARAT SAINS PERTANIANlaporan eksperimen kimia tingkatan 4 bab 3laporan eksperimen kimia naftalena tingkatan 4laporan eksperimen kimia bab 3 tingkatan 4laporan eksperimen fizik tingkatan 1laporan eksperimen bab 3 tingkatan 4latihan sains tingkatan 4 bab 1latihan sains tingkatan 5 bab 1mengenalpasti siri tanah sarawakMengenalpasti jenis-jenis struktur tanahmengenalpasti atom topik tingkatan 4 pptcontoh kiraan fizik tingkatan 4masalah tanah kumin liat tinggimaksud sains pertanian tingkatan 1maksud keasidan tanahlatihan untuk science tingkatan 5 bab 8latihan sifat fizikal tanahlatihan sains tingkatan 5 bab 5laporan analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4kulit buku teks mata pelajaran sains untuk tingkatan 4konsep pertumbuhan anak pokokkimia tingkatan 4 bab 4 eksperimenkimia tingkatan 4 bab 3 pengiraankimia tingkatan 4 bab 2 nilam publicationkimia tingkatan 4 bab 2 eksperimenkimia tingkatan 4 bab 1 notakimia tingkatan 4 bab 1 eksperimenkimia ting 4-eksperimen naftalenakimia bab1 tingkatan 5KIMIA BAB 7 TINGKATAN 4 2012kimia bab 1 tingkatan limakimia tingkatan 4 bab 7 eksperimenkimia tingkatan 4 ekperimen aloikoleksi soalan sains pertanian tingkatan 5 bab 1koleksi soalan fizik tingkatan 4 bab 2koleksi eksperimen sains tahun 5koleksi eksperimen fizik tingkatan 5kimia tingkatan 5bab 1 amalikimia tingkatan 5 setiap babkimia tingkatan 5 bab1kimia tingkatan 4 senarai eksperimenkimia tingkatan 4 eksperimen bab 7kimia tingkatan 4 eksperimen bab 1kertas peperiksaan akhir tahun jps tingkatan 4 fizik 2012modul kelas tekstur menggunakan segitiga tekstur tanah sains pertaniannota sains bab 4 tingkatan 5nota kimia ting 5nota kimia tigkatan 4 bab 7 dengan eksperimennota kimia tajuk 4 tingkatan 4nota kimia guru cemerlang ting 4nota kimia bab3 tingkatan 4nota kimia bab1 tingkatan5Nota kimia bab1 ting4nota kimia bab1 form4nota kh tingkatan 4-tanahnota geografi tingkatan 4 bab 2nota kimia tingkatan 4 bab 3 2012nota kimia tingkatan 4 bab1nota sains bab 4 tingkatan 4nota sains bab 1 tingkatan5nota sains bab 1 tingkatan 3nota sain tingkatan 5nota sain pertanian bab 1 tingkatan 5nota matematik tingkatan 4 bab 5nota matapelajaran kimia tingkatan 5nota kimiatingkatan 4 2012(struktur atom)nota kimia tingkatan 5 bab 3nota kimia tingkatan 5NOTA FIZIK TINGKATAN4 BAB1nota fizik tingkatan lima bab1nota fizik tingkatan 5 semua babnota fizik bab1 ting 5nota fizik bab 4 tingkatan 4nota fizik bab 2 keselamatan tingkatan4nota fizik bab 1nota faktor ert tingkatan 5nota ert tingkatan3 bab1nota botani pertanian tingkatan 4 dan 5nota bab 8 sains tingkatan 2nota bab 1 sains tingkatan 5moral folio tingkatan4dan5 2011nota fizik bab2 tingkatan4nota fizik dan kimianota fizik tingkatan 5 pptnota fizik tingkatan 5 bab 4nota fizik tingkatan 5 bab 3 pdfnota fizik tingkatan 4 cahayanota fizik tingkatan 4 bahasa melayu bab 4nota fizik tingkatan 4 bab2nota fizik tingkatan 4 bab 5nota fizik tingkatan 4 bab 3nota fizik ting 5 bab1nota fizik ting 4 bab 1 2 3moral folio tingkatan4dan5kertas exam sains pertanian tingkatan 5isi kandungan buku teks sains pertanianform 4 fizik bab 2 amali reportform 1 geografi folio pertanianfoloio sains tingkatan 1bab 7folio tingkatan 1 kepentingan pertanianfolio sains ting 1 bab 2folio sains tajuk airfolio sains pertanian tingkatan 5 2012folio sains form 4 kesanfolio sains bab 7folio sains bab 1 dan 4gambar butir rapuh tanahgambar eksperimen sains tingkatan 2inersia fizik conto folioinduksi untuk tajuk tanahinduksi sains pertanianhttpebr1mhasil analisis buku teks sains pertanian tingkatan 5geografi tingkatan 3 tanah gambutgeografi tingkatan 2 jenis tanahgeografi tingkatan 1 jenis tanih-tanihgenerik sains pertanian tingkatan 4gambar struktur tanah butir rapuhfolio kimia tingkatan 4 bab 9 blogfolio kimia bab 8folio jenis laporanfizik tingkatab 4 momentum bab 2fizik ting4 bab2fizik ting 4 bab1fizik nota tingkatan 5 bab1fizik form 4 soalan inersia dengan tanah liatfizik bab2 tingkatan4 2012fizik bab2 tingkatan 4fizik bab1 tingkatan 5faktor-faktor yang mengubah keasidan tanahfaktor yang mengubah keasidan tanahfizik tingkatan 4 bab 2 cara pengiraanfizik tingkatan 4 bab 2 dayafolio fizik tingkatan 4 bab 4folio fizik tingkatan 4 5folio fizik tingkatan 4 & 5folio bab 4 sains tingkatan 3fizik tingkkatan 5 bab 1fizik tingkatan4 bab4fizik tingkatan 5 bab 2 5fizik tingkatan 4-masafizik tingkatan 4 nota bab 2fizik tingkatan 4 bab kekenyalanfaktor yang mempengaruhi tanaman kobisisi kandungan folio sains sukankepentingan tumpatan sains tingkatan 1kepentingan analisis dan penilaian buku tekskelemahan kandungan buku tekskelebihan buku teks geografi tinfkatankekurangan dalam buku teks sains pertaniankekurangan buku teks sains pertanian tingkatan 4kekuatan buku teks sains pertanian tingkatan 4kehadiran aluminium saliran dalam pertaniankegunaan nhso4keburukan buku teks sains pertanian tingkatan 4kandungan tanah rph tahun 3kepentingan jenis tanah kepada tanamankepentingan kimiakepentingan siri tanahkepentingan sifat-sifat fisik tanahkepentingan sains tanihkepentingan sains subjek tingkatan 1kepentingan sains pertanian tingkatan 1kepentingan sains kepada manusia tingkatan 1kepentingan sains dalam bidang pertanian tingkatan1kepentingan pertanian sains tingkatan 1kepentingan pertanian dalam sains tingkatan 1kepentingan Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanahkandungan tanah liatkandungan buku teks sains pertanian tingkatan empatjurnal reflektif kelab olahragajenis sains pertanianjenis pertanian yang menggunakan tanah jenis tanah liatjenis jenis struktur tanah berlapisjenis jenis soalan sains tahun lima 2012jenis folio sainsjenis dan struktur tanah butir rapuhjawapan bagi eksperimen buku amali tingkatatn 4jawa laporan eksperimen tingkatan 1 bab7isi kandungan tanah liatisi kandungan sains tingkatan 4jenis struktur tanah berlapisjenis struktur tanah sains pertanian berlapisjurnal kepentingan tanahjual buku sains pertanianjenis2 struktur tanahjenis-jenis tanah : sains tahun 3jenis-jenis suktur tanah butir rapuhjenis-jenis eksperimen dalam kimia tingkatan 4jenis tanah yang mengandungi ion hidrogen yang rendahjenis tanah sains tahun 3jenis tanah mempengaruhi pertumbuhan kantanjenis tanah 3 in 1isi kandungan folio sains tingkatan 2 biodiversity|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!