» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Jenis struktur tanah seperti butir rapuh, berlapis, berblok separa bersudut, prismatik dan kolumnar.

Published on Mar 20 2012 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
22/04/2008 (selasa)
Masa
:
7.30am-8.45am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.4 : sifat fizikal tanah
2.3.5 : sifat kimia tanah
Eksperimen
:
-
Objektif umum
:
Pelajar akan dapat memahami sifat-sifat yang terdapat pada tanah seperti sifat fizikal dan kimia tanah.
Obje
ktif khusus
:
Di akhir sesi pembelajaran ini pelajar dapat:
1.      Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanah
2.      Menerangkan kepentingan tekstur tanah
3.      Menerangkan kepentingan struktur tanah
4.      mentakrifkan pH tanah
5.      menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
6.      menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
Nilai-nilai murni
:
Bersyukur kepada tuhan atas kebijaksanaan ciptaanNya.
Berbudi kepada tanah
Menghargai kehadiran organisma tanah
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board, carta segi tiga USDA,
Langkah keselamatan
:
-
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari menegenai takrifan tanah dan kepentingan tanah terhadap tumbuhan.
Pelajar juga sudah mempelajari mengenai sifat fizik tanah
Set induksi
( 5 minit )
:
Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas. Kemudian menanyakan adakah mereka mengetahui atau pernah mendengar mengenai hujan asid. Bagaimana ia terjadi. Apakah perkaitan hujan asid dengan tanaman.

Langkah penyampaian
Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
ABM
Langkah 1
( 15 minit )
Tekstur tanah
1.      Difinasi
·        Tekstur tanah ialah peratus kandungan kumin-kumin pasir, kelodak dan liat di dalam tanah.
·        Tekstur tanah ditentukan melalui cara rasa (cara medan) dan cara mendakan (di makmal).
2.      Ciri-ciri pasir, kelodak dan liat
3.      Pengelasan kumin tanah
4.      Kepentingan tekstur tanah kepada tanaman ialah:
·        Mempengaruhi saliran tanah – berdasarkan kandungan kumin pasir atau liat yang tinggi
·        Mempengaruhi pertukaran/peresapan gas antara tanah dengan atmosfera. Mempengaruhi kandungan gas oksigen dan karbon
dioksida di dalam tanah.
·        Mempengaruhi kandungan air di dalam tanah – berdasarkan kasar atau halusnya tekstur sesuatu tanah
·        Penyimpanan nutrien di dalam tanah – tekstur lebih halus boleh menyimpan nutrien
·        Menyebabkan tanah menjadi mudah atau sukar dipugar – tanah bertekstur kasar mudah dipugar berbanding dengan tanah bertekstur halus
5.      Segi tiga tekstur tanah
Kaedah kuliah digunakan.
Penekanan diberikan kepada definasi tekstur tanah, ciriliat,pasir dan kelodak.
Contoh pengiraan juga akan di jalankan berpandukan kepada penggunaan carta segi tiga.
Slaid OHP ( nota)
Langkah 2
( 15 minit )
Struktur tanah
6.      Definasi
7.      Jenis struktur tanah seperti butir rapuh, berlapis, berblok separa bersudut, prismatik dan kolumnar.
8.      Kepentingan struktur tanah
·      Mempengaruhi peresapan air dan udara ke dalam tanah
·      Mempengaruhi ketahanan tanah kepada hakisan
·      Mengurangkan kesan ketoksikan gas karbon dioksida di dalam tanah
Penekanan diberikan terhadap semua ciri.
      Kaedah kuliah dan soal jawab digunakan bagi memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan
Slaid OHP ( nota)
Sifat kimia
pH tanah
·      merujuk kepada keasidan sesuatu larutan dan ditentukan oleh ion hidrogen.
·      pH ditentukan mengunakan kaedah kuhn dan meter pH
7 faktor yang mengubah keasidan tanah
Kandungan bahan induk
·      Granik mengandungai mineral seperti kuarza, feldspar dan mika yang mengandungi aluminium
·      Aluminium mengalami tindakbalas hidrolisis dalam tanah menghasilkan ion hidrogen yang menurunkan pH tanah
Kehilangan bahan berbes
·      Pengeluran kation berbes seperti magnesium(Mg2+), Kalium, Kalsium, melalui larut resapan menyebabkan penurunan pH tanah
·      Kation berbes yang larut resap akan digantikan oleh ion hidrogen.
Pereputan bahan organik
·      Pelbagai asid organik akan merendahkan pH
 Penghasilan gas NO2 dan NO
·      Terhasil daripada tindakan kilat di udara
Respirasi akar dan organisma tanah
·      Menghasilkan karbon dioksida
·      Bertindak balas dengan air menghasilkan asid karboksilik
Penggunaan baja seperti NHSO4
·      Bila baja ammonium sulfat bercampur tanah, ion ammonium
Penambahan asid karbonik dari atmos
fera.
·      Bertindak balas di udara dengan air
Kesan pH kepada tanaman
Ketersediaan nutrien
·      Nutriun mudah larut dalam tanah pada pH tertentu dan memudahkan pengambilannya oleh akr tumbuhan
·      pH yang terlalu rendah akan membebaskan Fe2+ dan Al3+
·      pH terlalu tinggi akan menghasilkan Ca2+ dan ion Mg2+
·      keempat-empat ion ini akan bertindak balas dengan ion Fosfat lalu membentuk sebatian yang tidak larut
·      keadaan ini menyebabkan ion Fosfat kurang tersedia dalam tanah
aktiviti mikrob
hidup dan aktif pada julat pH 5.5 -7.8
penyakit tumbuhan
·      patogen merupan penyebab penyakit
·      pH tanah yang rendah akan menyebabkan
·      pertumbuhan akar terjejas
·      kesukaran mengambil nutrien
·      kulat mudah merebak
unsur perlu untuk pertumbuhan tanaman
makronutrien
·      di perlukan dalam kuantiti yang banyak
·      N, P, K, Ca, H, O, C, Mg, S
Langkah 3
( 20 minit )
Mikronutrien
FE, Mn, Zn, Mo, Cu, Bo, Cl
Nitrogen
·        Komponen protien utama untuk menghasilkan klorofil
·        Mempercepatkan proses tumbesaran
·        Melebihkan hasil daun
Gejala kekurangan nitrogen
·        Klorosis ( kekuningan)
Fosforus
·        Kematangan pokok cepat
·        Pengeluaran akar, bunga, buah cepat
·        Menguatkan tangkai
·        Penghasilan tenaga di peringkat awal pembesaran tumbuhan
Gejala kekurangan
·        Daun berwarna hijau tua pada amnya
Kalium

|nota sains tingkatan 5 bab 1eksperimen kimia tingkatan 4 bab 7analisis buku teks sains pertaniannota kimia tingkatan 5 bab 1buku teks ert tingkatan 4kepentingan sains tingkatan 1eksperimen kimia tingkatan 5nota sains tingkatan 3 bab 1laporan eksperimen sains tingkatan 2sains tahun 3 tanah5 kepentingan sainseksperimen biologi tingkatan 4 bab 2eksperimen kimia tingkatan 5 bab 1eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2pengiraan baja sains pertanianeksperimen sains pertanianeksperimen fizik tingkatan 4 bab 1nota sains tahun 3 tanahsains pertanian tingkatan 5 bab 1eksperimen fizik tingkatan 5contoh set induksi sains pertaniancontoh eksperimen sainsbuku teks sains pertaniansains pertanian tingkatan 4 notanota kimia bab 1 tingkatan 5nota sains pertanian tingkatan 5 bab 1nota ert tingkatan 3analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4peta minda fizik tingkatan 4 bab 2latihan sains pertanian tingkatan 4nota fizik bab 1 tingkatan 5rph sains tahun 3 tanahjenis struktur tanahsifat fizikal tumbuhannota kimia tingkatan 4 bab 1nota sains pertanian spmnota fizik bab 1 tingkatan 4buku teks sains tingkatan 4 2012sains pertanian tingkatan 4 bab 2kimia bab 1 tingkatan 5nota khb pertanian tingkatan 3pengiraan kandunganpengiraan fizikcontoh eksperimen kimia tingkatan 5Nota sains tingkatan 5 bab1set induksi tanah sains pertanian tingkatan 4contoh soalan pengiraan baja sains pertanianKANDUNGAN TANAH sains tahun 3nota kimia pertaniantanah berblokkepentingan pertanian tingkatan 1nota sains pertanian tingkatan 4 tanaheksperimen kimia tingkatan 4 bab 1nota sains tingkatan 4 bab 1jenis-jenis struktur tanahcontoh contoh eksperimen sainscontoh rph sains pertanian tingkatan 4isi kandungan buku teks sains tingkatan 1 2012nota bi tingkatan 2butir rapuhset induksi sains pertanian tingkatan 4 topik tanah-sifat fizikalrph nombor atomkimia tingkatan 4 bab 2tajuk sains pertanian tingkatan 5kandungan buku teks sains pertanian tingkatan 4rancangan pengajaran harian kimia tingkatan 4 struktur atomsilibus sains pertanian tingkatan 4contoh rph sains pertanian ting 4 bab 1folio fizik tingkatan 4 bab 5hasil eksperimen naphthalene ting 4folio eksperimen bab 7 kimiastruktur tanah berblokfree download nota fizik tingkatan 4folio sains pertanian tingkatan 5maksud sains tanahnota sains SPM tingkatan 4 BAB 1-8eksperimen fizik tingkatan 5 bab 3sains pertanian tingkatan 5 bab 3tingkatan 1 sains bab 4 laporanlatihan sains tahun 3 tanahnota fizik tingkatan 4 bab 4soalan sains pertanian sifat fizikal tanah tingkatan 4bab 1 kimia tingkatan 5contoh soalan sifat fizikal tanah tingkatan 4fizik tingkatan 5 bab 2 eksperimenkegunaan sains dalam bidang perindustrian tingkatan 1nota sains tingkatan 4 bab 2sains tingkatan 5 bab 6sain tingkatan 4 bab 1contoh folio kimia tingkatan 4 bab 9nota sains tingkatan 5 bab 1 bahasa melayurph sains tanah tahun 3report ujikaji mengenalpasti jenis tanahnota sains pertanian ting 4eksperimen kimia tingkatan 4 bab 6amali teks sains pertaniancontoh rph sains tingkatan 4 struktur atomcontoh rph kimia tingkatan 4 struktur atomrph sains pertanian tingkatan 4 tajuk tanahrph pertanian darjahnota kimia bab 3 tingkatan 4rph komponen tanaheksperimen komposisi kimia tingkatan 4contoh pengiraan fizik tingkatan 4contoh set induksi sainsfizik bab 1 tingkatan 5contoh set induksi sains tingkatan 5nota sains tingkatan 5 bab 7kepentingan ph pada tanahsains pertanian tingkatan 4 bab tanahset induksi fizikcontoh anilisis buku teks sains pertaniancontoh analisis buku teks geografikimia tingkatan 4 eksperimenperuncingan biologi tingkatan 4 akhir tahun 2012tajuk popular sains tingkatan 4senarai eksperimen kimia tingkatan 4laporan analisis rphcara mengunakan carta segi tiga tekstur tanahlaporan analisis buku teksfizik tanahbuku sains tingkatan 4contoh eksperimen sains tingkatan 2kepentingan sains dalam bidang pertanian tingkatan 1struktur tanah liatbuku sains pertanian tingkatan 4kepentingan sains tingkatan satueksperimen sains tingkatan 3 menguji karbon dioksidasains pertanian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhansains pertanian nota tingkatan 4eksperimen kimia tingkatan 5 rujukanfizik tingkatan 5 contoh eksperimen dinamofolio fizik aplikasi pascalsains tingkatan 1 kegunaan tanaheksperimen wajib fizik tingkatan 5nota geografi tingkatan 5 bab1Sains tahun 3 jenis-jenis tanahfaedah sains pertanian tingkatan 1rph struktur tanahfolio sains pertanianfolio fizik tingkatan 5fizik tingkatan 4 bab1sains tajuk ciri-ciri tanahsains form 4 tajuksains tanah pptsains pertanian tingkatan 5 bab 2sains pertanian bab 1 tingkatan 5sain tingkatam 5 bab 1eksperimen tingkatan 4jenis jenis akar sains tingkatan 2Sains Tingkatan 2 bab 8RPH SAINS TING 4 - ISOTOPNOTA SAINS PERTANIAN BAB 2 TING 5nota bab 2 3 4 fizik tingkatan 4moral folio tahun ii kandungan 5 2012mengenai buku teks sains pertanian tingkatan 4nota sains tingkatan5 bab 1nota sanis tingkatan 5 bab1latihan sains tingkatan 5 bab 1 dan 2latihan kimia tajuk isotoporganisma sains pertanian tingkatan 4laporan analisis rph tahun 4pelajaran sains tingkatan 1 kepentingan sainspembelajaran sains pertanian tingkatan 4 bahasa melayupengelasan tanah tahun3 pptkoleksi nota ert tingkatan 3nota eksperimen sainsnota sains tingkatan 4 bab2nota sain tingkatan 5 bab 1nota sains pertanian spm 2012nota sains pertanian tingkatan 4 bab 1 downloadnota kimia tingkatan 5 bab1nota sains pertanian tingkatan 4 bab 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhannota kimia tingkatan 4dan 5 bajanota kimia isotop dan kepentingannyanota sains pertanian tingkatan empatnota kimia bab 1tingkatan 5nota kecil sains tingkatan 5 bab 1nota fizik tingkatan 5 bab 5nota sains ting 5 bab 1nota fizik ting 5 bab 1pengiraan baja tingkatan 4pengiraan kandungan bajapengiraan ujikaji strukturkelemahan buku teks geografi tingkatan 1kegunaan tanah prismatikrancangan pengajaran harian kimia struktur atomkandungan tanah tahun 3rancangan pengajaran harian latihan mengajar 40 minit geografi tingkatan 2 bearingrancangan pengajaran harian sains pertanian tingkatan 4 kepentingan tanahjurnal analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4rancangan pengajaran harian sains tingkatan 3 respirasinota sains tingkatan 4 bab 4jenis struktur tanah sains pertanianjenis struktur tanah butir rapuhjenis jenis struktur tanahinduksi jenis tanahkelemahan buku teks sains pertaniankelemahan buku teks sains pertanian tingkatan 4penilaian buku teks sains pertanian tingkatan 5kimia tingkatan 4 eksperimen 9 1kimia eksperimen bab7 tingkatan4keputusan eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2proses pertumbuhan kacang panjangkepentingan tanah sains tingkatan 1kepentingan sains untuk tingkatan 1kepentingan sains tingkatan1kepentingan sains dalam pertanian tingkatan1kepentingan sains dalam pertanian tingkatan 1kepentingan sains dalam bidang perubatan tingkatan 1kepentingan buku teks ertrancangan pengajaran eksperimen sains tingkatan 4hirmah@kimia gov my loc:USeksperimen kimia tingkatan 4 BABtajuk tanah sains darjah 3tekstur tanah dan struktur tanahbab 9 cara pengiraan bajatekstur tanah sains pertaniansoalan latihan kimia struktur atomsoalan latihan sifat fizikal tanaheksperimen bab 7 kimiasoalan latihan tekstur segitiga tanahbab 1 sains tingkatan 5bab 1 matapelajaran sains tingkatan 4bab 1 kimia ting 5soalan pengiraan fizikTingkatan 4 bab 2 perbezaan struktureksperimen fizik tingkatan 4 bab 2sub tajuk sains pertanian tingkatan 4sains tingkatan 5 bab1bab sains tingkatan 5bahan berbesbuku teks sains tingkatan 1 bab 7 eksperimenset induksi untuk sains pertaniancontoh rph nombor atom fizik ting 4skil proses sains tingkatan 1 eksperimen bab4ekperimen kimia tingkatan 4 bab 7buku sains tingkatan 1nota sains tingkatan 5 bab 6Soalan Akhir Tahun KHB (KT) Tingkatan 2buku teks spm sains pertanianeksperiman tanah tahun 3 sainsbuku rujukan sains pertanian tingkatan 4cara pengiraan baja kimiabuku amali tingkatan 4 bab pcara pengiraan fizikbioteknologi buku teks sains pertaniancontoh laporan eksperimen kimia tingkatan 5contoh eksperimen kimia tingkatan 4 bab 7struktur tanah butir rapuh4 jenis struktur tanahstruktur tanahmengajar struktur tanah (sains pertanian)struktur tanah prismatikcontoh eksperimen sains tingkatan 3tajuk sains tinkatan 4contoh geo form 2 faktorsains tingkatan 4 eksperimensains tingkatan 2012 tumbuhanstruktur tanah jenis butir rapuhsskee@kimia gov my loc:USanalisis dan penilaian buku teks kimiaanalisis dan penilaian buku teks geografisoalan sains pertanian bab tanahsains tingkatan 4 bab 2contoh laporan analisis buku tekseksperimen fizik tingkatan4 bab 4ulasan isi kandungan buku teks sains pertaniantajuk sains form 4tajuk sains ting 2struktur tanah butirtajuk sains pertanianrancangan mengajar harian inersiapengiraan fizik tingkatan 4 bab 2struktur tanah jenis butirtajuk tanah tahun 3 rphstruktur tanah berlapispclim@kimia gov my loc:USpeka eksperimen biologi tingkatan 4 bab 8peka eksperimenfizik tingkatan 4 bahasa malaysiapeka sains kimiatajuk tanah tahun 3tajuk tanah dst tahun 3rancangan mengajar tajuk keasidanpelajaran sains tingkatan 4 bab 2tajuk tajuk sains tingkatan 2pendidikan moral bidang 6 tingkatan 5 notarancangan mengajar harian sains topik nombor atom tingkatan 4rancangan mengajar sains pertanian tanahtajuk-tajuk mata pelajaran sains tingkatan4tajuk sains form 2tajuk sain pertanian tingkatan 5rancangan harian geografi tingkatan 4tajuk dalam buku teks sains pertaniantajuk bab sains darjah 5struktur tanah rapuhpeta minda fizik tingkatan 5 bab2prinsip perakaunan tingkatan 4 bab 1 nota peta mindastruktur tanah sains pertaniantahun 3 sains tekstur tanahprosedur eksperimen kimia bab 1 tingkatan 5prosedur eksperimen kimia tingkatan 5qalish 2011 kesan kalsium karbida atas kemasakan buahracangan pengajaran harian - memahami struktur atomtahun 3 sains tajuk ciri-ciri tanahpeta i think fizik tingkatan 5 bab 2tajuk eksperimen biologi tingkatan 4 dan 5tajuk po sains tingkatan 4tajuk fyp sains pertanianperbezaan struktur dan tekstur tanahpercambahan biji benih pmr 2012percambahan sains tingkatan2persiapan mengajar sains tingkatan 1rancangan harian tingkatan 4 isotop kimiapertanian dalam fizikpertanian kepentingan mempelajari bajarancangan harian tanah sains tahun 3tajuk ertrancangan harian pelajaran geografi tingkatan 5peruncingan biologi tingkatanstruktur-struktur tanahnotasains pertanian tingkatan4nota sains bab 7 tingkatan 1topical assessment sains tingkatan 5 bab 6nota sains pertanian tingkatan 5 bab 1 pengiraannota sains pertanian tingkatan 5 bab 2tingkatan5 bab5 konsep inersiatingkatan jenis-jenis tanahtingkatan jenis tanahtingkatan 5 fizik bab 1nota sains t3 bab 8tingkatan 4 fizik bab 1nota sains tahun 3 mengenai tanahnota sains tahun 3 tekstur tanahnota sains tanah dannota sains tanah tahun 3nota sains ting 4nota sains ting 4 bab1nota sains ting 5 bab1nota sains tingkatan 1 kepentingan sainstopik khb-sains pertanian tingkatan 2topik tanah : sains pertanian tingkatan 4topik tanah tahun 3nota sains bab1 tingkatan 3nota sains form 3 bab 8warna tanah sains darjah 3video ujikaji sains tahun 3 tanahnota sains pertanian tajuk tanah tanamannota sains pertanian tekstur tanahvideo set induksi jenis-jenis cek tingkatan 5video sains pertanian tingkatan 4 -5ujikaji mengenalpasti jenis tanahUJIKAJI KIMIA TINGKATAN EMPATnota sains pertanian tingkatan 4 bab 2 tanahujikaji kimia tingkatan 4 bab 2nota sains pertanian tingkatan 4 bab2 faktor tanahnota sains pertanian tingkatan 4 jenis hakisantutorial fizik tingkatan 4 bab 2nota sains pertanian tingkatan 4 muat turunnota sains pertanian tingkatan 4 tajuk subjektingkatan 3 bab cahaya mempengaruhi percambahan biji benihtingkatan 1 sains bab 4 laporan komponennota sains tingkatan 3 bab1tanah jenis berbloknota sains tingkatan 5:bab 1tajuksains kritikal pelajar sains tingkatan 1nota sains tingkatan5 bab2nota sais petaniantajuk-tajuk science tingkatan 4nota siri tanahnota tajuk tanah bab 2 sains pertaniantajuk-tajuk sains tingkatan 4nota tanah sains tahun 3nota tentang kandungan tanah sains tahun 3tajuk-tajuk sains pertanian tingkatan 5tajuk-tajuk popular sains tingkatan 4nota tentang tanah dst tahun 3Nota tingkatan empat sains pertaniannota-nota khb pertanian tingkatan 2 bab 3tajuk-tajuk peruncingan fizik tingkatan 4-patch 2012nota sains tingkatan 5(bab 1)nota sains tingkatan 5 pertumbuhan anak benihnota sains tingkatan 5 faktornota sains tingkatan 3 percambahantingkatan 1 sains bab 4 laporan bahannota sains tingkatan 4 2012 bab 1nota sains tingkatan 4 bab 1 2 3 4 5 6 7 8@9 (2012)jenis struktur tanah sains pertanian berlapisnota sains tingkatan 4 bab 7tekstur tanah dan ph tanahnota sains tingkatan 4 dan 5nota sains tingkatan 5 2012tekstur tanah dan kepentingannyatanda kekurangan nitrogen pada daun sains tanahtanah sains tahun 3tanah sains pertanian tingkatan 4NOTA SAINS TINGKATAN 5 BAB 1 MICROORGANISMAyoutube buku teks sains tingkatan 3tanah liat tahun 3 sainsnota sains tingkatan 5 bab2notakimia tingkatan 4 bab 1saina pertanianstruktur tanahsains pertanian bab1sains pertanian bab 3 tanamansains pertanian bab 3sains pertanian bab 2 tingkatan 4senarai tajuk sains pertanian tingkatan 4sains nota tingkatan 5 bab 1sains nota bab 1 ting 5sains maksud pertanian tingkatan 1senarai eksperimen tingkatan 4 kimiasains pertanian bab1 tingkatan 5sains tingkatan dua eksperimen 2 1sains pertanian tingkatan 4 eksperimenscience tingkatan 2 sifat-sifat asidsains pertanian tingkatan 4 bab 2 3 tanahsearching pdf kimia tingkatan bab 1sains pertanian ting 5 buku tekssains pertanian nota form 4segitiga tekstur tanahsains kepentingan pertanian tingkatan 1senarai tajuk sains tingkatan 4sains bab4 tingkatan 5sains bab1 tingkatan 5sains bab 8 tingkatan 2sains bab 4 tingkatan 1sains bab 2 ting 4set induksi matematik tingkatan 5 tajuk bearingset induksi pengajran kimia - nombor atomsains bab 1 tajuk tingkatan 5sains darjah 3 - tanahsains darjah 3 bab tanahsains jenis-jenis hujansains form3 bab1set induksi dalam sains pertaniansains folio bab 7(contoh)2012 tingkatan satusains darjah 3 tajuk tanahset induksi kepentingan tanahsains darjah 3 sifat tanahsains darjah 3 jenis tanahSAINS TINGKATAN 5BAB 6sains pertanian tingkatan 4 tajuksains pertanian tingkatan 4-tanahsains tingkatan 1 jawapan bagi eksperimen bab 7sains tingkatan 1 bab 5sains ting5 ciri jenis plastiksains ting5 bab1sains ting5 bab 2sains tingkatan 4 tajuksains ting 5bab 2sains ting 5 bab1sains tingkatan 4 bab 7sains tingkatan 1 kepentingan dalam bidang perindustriansains tingkatan 1kepentingan sainssains tingkatan 3-suhu mempengaruhi pertumbuhan tumbuhansains tingkatan 4 bab 1sains tingkatan 1-kepentingan sainssains tingkatan 1 kepentingan sains dalam bidang pertaniansains tingkatan 1 kepentingan sains dalam bidang perindustriansains tingkatan 1 kepentingan pertaniansains tingkatan 4 bab 1 eksperimensains tingkatan 4 tajuk 3sains tanah darjah 3sains pertanian tingkatan4_bab 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhansains pertanian tingkatan 5 buku tekssains pertanian tingkatan 5 bab3sains pertanian tingkatan 5 bab2sains tingkatan 5 bab2sains tingkatan 5 soalan bab 1sains tingkatan 5-bab 1sains pertanian tingkatan 4/amalisains sukan tingkatan 4 bab 4 folio isi kandungansains sukan tingkatan 4 bab1sains tingkatan 5 bab 1 notasains tahun 3:tanahsains tahun 3 topik tanahsains tingkatan 5 bab 2 baja kimiaSains tahun 3 jenis tanah liatsains tingkatan 5 bab 7Sains tahun 3 ciri-ciri tumbuhansains tahun 3 bab tanahsains tingkatan 3 bab 1sain tingkatan 5 bab 6rancangan pelajaran harian geografi tingkatan 5soalan pengiraan baja sebatianreport eksperimen tingkatan 5 fizikreport eksperimen kimia tingkatan 5refleksi pengajaran sains tingkatan 4 tajuk atomrancangan pengajaran sains tingkatan 4 topik nombor atomrancangan pengajaran harian topik struktur atom tingkatan empatrancangan pengajaran harian topik isotop kimiarancangan pengajaran harian struktur tanahsoalan latihan tiga segi tekstur tanahrigkasan mengajar tajuk bearingRPH isotop tingkatan 4sains tingkatan 2 tajuk anak benihrph fizik form 4 mattersoalan kimia tingkatan 4 bab 3rph atom fizik ting 4 contoh rancangan mengajarrosameza@kimia gov my loc:USrohanah@kimia gov my loc:USringkasan nota sains tingkatan 5 bab 1rancangan pengajaran harian sains tahun 3 struktur tanahsoalan pertumbuhan tingkatan 3rancangan pengajaran harian isotoprancangan pengajaran harian geografi tingkatan 4rancangan pengajaran harian dalam topik struktur atomspm-nota kimia tingkatan 5sruktur tanah dst tahun 3rancangan pengajaran harian - tekstur tanahstrategi mengelakkan bias ras dalam kelasrancangan penagajaran amali sifat fizikal tanahrancangan pengajaran harian kimia (struktur atom)RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KIMIA ISOTOP TINGKATAN 4 (TAHUN 1994) DALAM BAHASA MELAYUsoalan sains tahun 3 tanahrancangan pengajaran harian komponen tanahsoalan sains tingkatan 4 bab 8 bahan kimia dalam perindustrianrancangan pengajaran harian kimia tingkatan 4 struktur antibodiSoalan tahun darjah 5 Sciencerancangan pengajaran harian kimia strukur atomsolan matematik akhir tahun darjah 3spm question fizik bab 1 tingkatan 5rph kimia bab electrochemistryrph kimia tingkatan 4rph kimia tingkatan4 dan struktur atomset induksi untuk tajuk tanahsifat fizik tanah -warna tekstur struktursifat-sifat tanah liat sains darjah 3rph struktur atom tingkatan 4rph struktur atom sains tingkatan 4rph struktur atomrph sains tingkatan 4 tajuk atomrph sains tingkatan 4 atomic numberrph tahun 3 bahasa melayu pertanianrph tahun 3 dst tajuk tanahset induksi sains pertanian tingkatan 4 topik tanahset induksi sains tingkatan 4 topik atomsain tahun 3 jenis tanahset induksi tana sains pertaniansain bab1 tingkatan5rph topik struktur atom sains ting 4rph tekstur dan struktur tanahrph tanah tahun 3rph sains tingkatan 4 atom scribesifat-sifat umum tanah liatsoalan bab 2 sains pertanian ting4-tanahrph sains pertanian tingkatan 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan (hujan)rph pertanian form 1soalan buku amali sains tingkatan 1 bab 7soalan buku teks sains tingkatan 3rph nombor atom sains tingkatan 4soalan DST tahun 3 tanahsoalan geografi tingkatan 1 -penilaian akhir tahun dari buku rujukan 2012rph sains pertanian tingkatan 5rph sains pertanian- struktur tanahrph sains tingkatan 4silibus eksperimen kimia spmrph sains thn 3 topik tanahsilibus sains pertanian tingkatan 5rph sains tahun 4 kuantitirph sains tahun 3 jenis tanahrph sains tahun 3 (tanah)SOALAN AKHIR TAHUN FIZIK DARJAH 5set induksi rph geografinota sains bab 5 tingkatan 1eksperimen kimia tingkatan 4 bab 3eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2 electricityeksperimen fizik tingkatan 4 inertiaeksperimen fizik tingkatan 4 bab 3eksperimen fizik tingkatan 4 2012eksperimen fizik bab 1eksperimen fizik - tingkatan 4 & 5eksperimen darjah 6eksperimen biologi tingkatan 4 bab 6 eksperimen tentang buah buahaneksperimen bab garam kimia t 4eksperimen bab 7 kimia tingkatan 4eksperimen fizik tingkatan4bab 1eksperimen inertia tingkatan 4eksperimen kekurangan nutrien oleh tumbuhaneksperimen kimia tingkatan 4 asapeksperimen kimia tingkatan 4 4sharedeksperimen kimia ting 5eksperimen kimia form 4 2012eksperimen kimia faktor yang mempengaruhieksperimen kimia dalam tanah untuk kanak-kanakeksperimen kimia bab 7 tingkatan 4eksperimen kimia bab 7 form 4eksperimen kimia bab 1 tingkatan 5eksperimen kimia bab 1 tingkatan 4eksperimen bab 5 kimia buku amali tingkatan 4eksperimen bab 5 buku amali kimia tingkatan 4dilema sains pertaniancontoh-contoh eksperimen sainscontoh- contoh eksperimen sainscontoh soalan sains pertanian tingkatan 4 akhir tahuncontoh soalan sain ekperimen bab 1 tingkatan 5contoh set induksi air mutanajiscontoh rph untuk amali tanahcontoh rph sains tingkatan 4 kimia tajuk isotopcontoh rph sains tingkatan 4 kimiacontoh rph sains tanahdownload bab 3 kimia tingkatan 4dst tahun 3 struktur tanahdst tahun 3 tanaheksperimen bab 3 fizik tingkatan 5eksperimen 3 jenis tanaheksperimen 2 5 fizik tingkatan 5eksperimen 1 kimia tingkatan 4eksperimem kimia bab1 tingkatan 5eksperiman tingkatan 4 kimiaeksperiman kimia bab 7ekperimen mendapat tanah sains pertanian tingkatan 4ekperimen kimia bab2 tingkatan 4ebook buku teks sains pertanian tingkatan 5contoh rph matematik tajuk peratuseksperimen kimia tingkatan 4 bab 4faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman tanaheksperimen- kimia tingkatan 4eksperimen tingkatankimia 4 bab 2eksperimen tingkatan1eksperimen tingkatan 4 kimiaeksperimen tentang kimia tingkatan4eksperimen science tajuk inertia tingkatan 5eksperimen sains tingkatan3eksperimen sains tingkatan 4 ladungeksperimen sains tingkatan 4 bab 7eksperimen sains tingkatan 3 faktorEksperiment 3 jenis tanah (makronutrien)eksperiment kimia bab7eksperiment tingkatan 5 kimia bab1faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertanianfaktor tanah yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhanfaktor percambahan biji benih sains tingkatan 3faktor dan kesan yang mempengaruhi kobisexsperimen kimia tingkatan 5 bab 1experimen sifat-sifat karbon dioksida tingkatan 1experimen sains tingkatan 3experimen sains form 4experimen kimia tingkatan 4ert tingkatan 5 ppteksperimen sains ting 4eksperimen sains tanah tahun 3eksperimen kimian tingkatan 4eksperimen kimia tingkatn 5 bab 1eksperimen kimia tingkatan empateksperimen kimia tingkatan 5 bab1eksperimen kimia tingkatan 5 bab 1 (peka)eksperimen kimia tingkatan 5 2012eksperimen kimia tingkatan 5 2 1eksperimen kimia tingkatan 4-kertas 3eksperimen kimia tingkatan 4 naftaeksperimen kimia tingkatan 4 bab2eksperimen masa diambil oleh air melalui tanah darjah 3eksperimen mudah tanaheksperimen naphthalene ting 4eksperimen sains tanah runtuheksperimen sains tahun 3 jenis tanah dan aireksperimen sains tahun 3eksperimen sains mudah tingkatan 4eksperimen sains menguji kehadiran karbon dioksida tingkatan 1eksperimen sains keasidaneksperimen sains form 4eksperimen sains darjah 6eksperimen sains buah buahaneksperimen penutrealan tingkatan 4eksperimen kimia tingkatan 4 bab 9buletin sains (kepentingan tanah)buku sumber sains tingkatan 4buku sains teks tingkatan 3buku sains tanahbuku sains pertanian tingkatan 5buku kimia pertanianbidang sains am bajabidang dan kepentingan sains tingkatan 1belajar kimia tingkatan 5bab5 sains tingkatan5bab1 sains ting5buku teks dst tahun 3- kandungan dalam tanahbuku teks ert tingkatan 4 uploadbuku teks geografi tingkatan 1 jenis-jenis tanahbuku text sains ting 4 2012buku teks sains tingkatan4BUKU TEKS SAINS TINGKATAN SATU HALAMAN 83 2012buku teks sains tingkatan 2buku teks sains ting 3buku teks sains pertanin tingkatan 4 dan 5buku teks sains pertanian tingakatan 5buku teks sains pertanian form 5buku teks sain pertanian tingkatan 5buku teks kimia tinngkatan 4 2012BAB SAINS PERTANIAN TINGKATAN 5bab 7 sains darjah 3analisis buku sains pertaniananalisa rph sains tahunanalisa rph sainsanalisa buku teks sains pertanian tingkatan 5alat-alat tangan untuk pertanianaktiviti sains pertanian bukuteks kedah5 kepentingan sains tingkatan 15 jenis tanah bertekstur5 contoh kepentingan sains dari segi pertanian tingkatan 13 kepentigan sainsanalisis buku teksanalisis buku teks geografi ting 2ANALISIS BUKU TEKS SAINS PERTANIAN TINGKATAN EMPATbab 5 sains tingkatan 1bab 5 kimia buku amalibab 2 3 4 fizik tingkatan 4bab 1 tingkatan 3 sainsapakah sifat fizik tanahapakah jenis kumin utama tanahapakah bidang sains pertanian tingkatan 4analisis teks kepentingananalisis kandungan buku teks sains pertaniananalisis buku teks sans pertanian2 macam struktur tanahcara mengajar nombor atom tingkatan 4 kimiacontoh rph matematik tahun 4-tajuk peratuscontoh laporan eksperimen kimia bab1 tingkatan 5contoh laporan analisis guna tanahcontoh laporan analisis buku teks percontoh laporan analisis buku teks pelajarancontoh kiraan fizik tingkatan 4contoh jenis tanah pertaniancontoh folio tentang yang ringkascontoh folio sains tingkatan 2 biodiversity in bahasa malaysiacontoh folio sains tanahcontoh folio sains tajukcontoh laporan penggunaan baja kimiacontoh latihan pengiraan kimiacontoh latihan sains tahun 3 tajuk tanahcontoh rph kimia tingkatan 4 mengenai atomcontoh rancangan pengajaran sifat kimia tanahcontoh rancangan pengajaran harian topik isotopcontoh rancangan pengajaran harian sains tingkatan 4 topik nombor atomcontoh rancangan pengajaran harian sains tingkatan 4 memahami struktur atomcontoh rancangan pengajaran harian geografi fizikal tingkatan 6contoh rancangan pelajaran harian sains tingkatan 4 tajuk atomcontoh rancangan mengajar harian geograficontoh pengiraan belanjawan buku teks tingkatan 4 sains pertaniancontoh pengajaran harian sains sub atom tingkatan 4contoh folio kimia tingkatan 5contoh folio kimia tingkatan 4 isotopcontoh abm tajuk tanah tahun 3cohtoh eksperimen kimia tingkatan 4ciri setiap struktur tanah- rapuh berblokciri ciri tanah prismatikcarta tigasegi teksturcarta tekstur tanahcarta tanah liat tahun 3carta segitiga usdacarta segitiga tekstur tanahcara set induksi tajuk jenis-jenis cek tingkatan 5contoh analisis buku teks sains pertanian tingkatan empatcontoh eksperimen bab 8 kimiacontoh eksperimen kimia tingkatan 5 bab 4contoh folio kimia tajukCONTOH FOLIO INERSIAcontoh folio fizik bab inersiacontoh folio bab inersiacontoh experimen kimia tingkatan 5contoh esei kegiatan ekonomi tradisional dalam meperkukuhkan semangat nasionalismcontoh eksperiment sains pmrcontoh eksperimen-eksperimen kimia tingkatan 4contoh eksperimen sains mudahcontoh eksperimen mengkaji jenis tanahcara Pengiraan Kimia tingkatan 4 Bab 3mengira kekenyalan bab 2 fizik ting 4latihan mengira kimia bab 3 tingkatan 4latihan kimia tingkatan 4 bab 1latihan bab3 tanamanLAPORAN MESYUARAT SAINS PERTANIANlaporan eksperimen kimia tingkatan 4 bab 3laporan eksperimen kimia naftalena tingkatan 4laporan eksperimen kimia bab 3 tingkatan 4laporan eksperimen fizik tingkatan 1laporan eksperimen bab 3 tingkatan 4laporan analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4latihan sains jenis tanahlatihan sains tingkatan 4 bab 1latihan sains tingkatan 5 bab 1mengenalpasti siri tanah sarawakMengenalpasti jenis-jenis struktur tanahmengenalpasti atom topik tingkatan 4 pptcontoh kategori tanah pertanianmasalah tanah kumin liat tinggimaksud sains pertanian tingkatan 1maksud keasidan tanahlatihan untuk science tingkatan 5 bab 8latihan sifat fizikal tanahlatihan sains tingkatan 5 bab 5kulit buku teks mata pelajaran sains untuk tingkatan 4konsep pertumbuhan anak pokokkimia tingkatan 4 bab 3 pengiraankimia tingkatan 4 bab 2 nilam publicationkimia tingkatan 4 bab 2 eksperimenkimia tingkatan 4 bab 1 notakimia tingkatan 4 bab 1 eksperimenkimia ting 4-eksperimen naftalenakimia bab1 tingkatan 5KIMIA BAB 7 TINGKATAN 4 2012kimia bab 1 tingkatan limakertas peperiksaan akhir tahun jps tingkatan 4 fizik 2012kimia tingkatan 4 bab 4 eksperimenkimia tingkatan 4 bab 7 eksperimenkimia tingkatan 4 ekperimen aloikoleksi soalan sains pertanian tingkatan 5 bab 1koleksi soalan fizik tingkatan 4 bab 2koleksi eksperimen sains tahun 5koleksi eksperimen fizik tingkatan 5kimia tingkatan 5bab 1 amalikimia tingkatan 5 setiap babkimia tingkatan 5 bab1kimia tingkatan 4 senarai eksperimenkimia tingkatan 4 eksperimen bab 7kimia tingkatan 4 eksperimen bab 1kertas exam sains pertanian tingkatan 5modul kelas tekstur menggunakan segitiga tekstur tanah sains pertaniannota sains bab 4 tingkatan 5nota kimia ting 5nota kimia tigkatan 4 bab 7 dengan eksperimennota kimia tajuk 4 tingkatan 4nota kimia guru cemerlang ting 4nota kimia bab3 tingkatan 4nota kimia bab1 tingkatan5Nota kimia bab1 ting4nota kimia bab1 form4nota kh tingkatan 4-tanahnota geografi tingkatan 4 bab 2nota kimia tingkatan 4 bab 3 2012nota kimia tingkatan 4 bab1nota kimia tingkatan 5nota sains bab 4 tingkatan 4nota sains bab 1 tingkatan5nota sains bab 1 tingkatan 3nota sain tingkatan 5nota sain pertanian bab 1 tingkatan 5nota ringkas sains tahun 3 mengenai tanahnota matematik tingkatan 4 bab 5nota matapelajaran kimia tingkatan 5nota kimiatingkatan 4 2012(struktur atom)nota kimia tingkatan 5 bab 3NOTA FIZIK TINGKATAN4 BAB1nota fizik tingkatan lima bab1nota fizik bab1 ting 5nota fizik bab 4 tingkatan 4nota fizik bab 2 keselamatan tingkatan4nota fizik bab 1nota faktor ert tingkatan 5nota ert tingkatan3 bab1nota botani pertanian tingkatan 4 dan 5nota bab 8 sains tingkatan 2nota bab 1 sains tingkatan 5moral folio tingkatan4dan5 2011nota fizik bab2 tingkatan4nota fizik dan kimianota fizik ting 4 bab 1 2 3nota fizik tingkatan 5 semua babnota fizik tingkatan 5 pptnota fizik tingkatan 5 bab 4nota fizik tingkatan 5 bab 3 pdfnota fizik tingkatan 4 cahayanota fizik tingkatan 4 bahasa melayu bab 4nota fizik tingkatan 4 bab2nota fizik tingkatan 4 bab 5nota fizik tingkatan 4 bab 3nota fizik ting 5 bab1moral folio tingkatan4dan5isi kandungan buku teks sains pertanianform 1 geografi folio pertanianfoloio sains tingkatan 1bab 7folio tingkatan 1 kepentingan pertanianfolio sains ting 1 bab 2folio sains tajuk airfolio sains pertanian tingkatan 5 2012folio sains form 4 kesanfolio sains bab 7folio sains bab 1 dan 4folio kimia tingkatan 4 bab 9 blogform 4 fizik bab 2 amali reportgambar butir rapuh tanahgambar eksperimen sains tingkatan 2inersia fizik conto folioinduksi untuk tajuk tanahinduksi sains pertanianhttpebr1mhasil analisis buku teks sains pertanian tingkatan 5geografi tingkatan 3 tanah gambutgeografi tingkatan 2 jenis tanahgeografi tingkatan 1 jenis tanih-tanihgenerik sains pertanian tingkatan 4gambar struktur tanah butir rapuhfolio kimia bab 8folio jenis laporanfizik ting4 bab2fizik ting 4 bab1fizik nota tingkatan 5 bab1fizik form 4 soalan inersia dengan tanah liatfizik bab2 tingkatan4 2012fizik bab2 tingkatan 4fizik bab1 tingkatan 5faktor-faktor yang mengubah keasidan tanahfaktor yang mengubah keasidan tanahfaktor yang mempengaruhi tanaman kobisfizik tingkatab 4 momentum bab 2fizik tingkatan 4 bab 2 cara pengiraanfizik tingkatan 4 bab 2 dayafolio fizik tingkatan 4 bab 4folio fizik tingkatan 4 5folio fizik tingkatan 4 & 5folio bab 4 sains tingkatan 3fizik tingkkatan 5 bab 1fizik tingkatan4 bab4fizik tingkatan 5 bab 2 5fizik tingkatan 4-masafizik tingkatan 4 nota bab 2fizik tingkatan 4 bab kekenyalanfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan-tanahisi kandungan folio sains sukankepentingan tumpatan sains tingkatan 1kelemahan kandungan buku tekskelebihan buku teks geografi tinfkatankekurangan dalam buku teks sains pertaniankekurangan buku teks sains pertanian tingkatan 4kekuatan buku teks sains pertanian tingkatan 4kehadiran aluminium saliran dalam pertaniankegunaan nhso4keburukan buku teks sains pertanian tingkatan 4kandungan tanah rph tahun 3kandungan tanah liatkepentingan analisis dan penilaian buku tekskepentingan jenis tanah kepada tanamankepentingan kimiakepentingan siri tanahkepentingan sifat-sifat fisik tanahkepentingan sains tanihkepentingan sains subjek tingkatan 1kepentingan sains pertanian tingkatan 1kepentingan sains kepada manusia tingkatan 1kepentingan sains dalam bidang pertanian tingkatan1kepentingan pertanian sains tingkatan 1kepentingan pertanian dalam sains tingkatan 1kepentingan Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanahkandungan buku teks sains pertanian tingkatan empatjurnal reflektif kelab olahragajenis pertanian yang menggunakan tanah jenis tanah liatjenis pengkelasan struktur tanahjenis jenis struktur tanah berlapisjenis jenis soalan sains tahun lima 2012jenis folio sainsjenis dan struktur tanah butir rapuhjawapan bagi eksperimen buku amali tingkatatn 4jawa laporan eksperimen tingkatan 1 bab7isi kandungan tanah liatisi kandungan sains tingkatan 4jenis sains pertanianjenis struktur tanah berlapisjenis tanah 3 in 1jurnal kepentingan tanahjual buku sains pertanianjenis2 struktur tanahjenis-jenis tanah : sains tahun 3jenis-jenis suktur tanah butir rapuhjenis-jenis eksperimen dalam kimia tingkatan 4jenis tanah yang mengandungi ion hidrogen yang rendahjenis tanah sains tahun 3jenis tanah mempengaruhi pertumbuhan kantanjenis tanah berblokisi kandungan folio sains tingkatan 2 biodiversity|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!