» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Jenis struktur tanah seperti butir rapuh, berlapis, berblok separa bersudut, prismatik dan kolumnar.

Published on Mar 20 2012 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
22/04/2008 (selasa)
Masa
:
7.30am-8.45am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.4 : sifat fizikal tanah
2.3.5 : sifat kimia tanah
Eksperimen
:
-
Objektif umum
:
Pelajar akan dapat memahami sifat-sifat yang terdapat pada tanah seperti sifat fizikal dan kimia tanah.
Obje
ktif khusus
:
Di akhir sesi pembelajaran ini pelajar dapat:
1.      Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanah
2.      Menerangkan kepentingan tekstur tanah
3.      Menerangkan kepentingan struktur tanah
4.      mentakrifkan pH tanah
5.      menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
6.      menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
Nilai-nilai murni
:
Bersyukur kepada tuhan atas kebijaksanaan ciptaanNya.
Berbudi kepada tanah
Menghargai kehadiran organisma tanah
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board, carta segi tiga USDA,
Langkah keselamatan
:
-
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari menegenai takrifan tanah dan kepentingan tanah terhadap tumbuhan.
Pelajar juga sudah mempelajari mengenai sifat fizik tanah
Set induksi >
( 5 minit )
:
Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas. Kemudian menanyakan adakah mereka mengetahui atau pernah mendengar mengenai hujan asid. Bagaimana ia terjadi. Apakah perkaitan hujan asid dengan tanaman.

Langkah penyampaian
Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
ABM
Langkah 1
( 15 minit )
Tekstur tanah
1.      Difinasi
·        Tekstur tanah ialah peratus kandungan kumin-kumin pasir, kelodak dan liat di dalam tanah.
·        Tekstur tanah ditentukan melalui cara rasa (cara medan) dan cara mendakan (di makmal).
2.      Ciri-ciri pasir, kelodak dan liat
3.      Pengelasan kumin tanah
4.      Kepentingan tekstur tanah kepada tanaman ialah:
·        Mempengaruhi saliran tanah – berdasarkan kandungan kumin pasir atau liat yang tinggi
·        Mempengaruhi pertukaran/peresapan gas antara tanah dengan atmosfera. Mempengaruhi kandungan gas oksigen dan karbon
dioksida di dalam tanah.
·        Mempengaruhi kandungan air di dalam tanah – berdasarkan kasar atau halusnya tekstur sesuatu tanah
·        Penyimpanan nutrien di dalam tanah – tekstur lebih halus boleh menyimpan nutrien
·        Menyebabkan tanah menjadi mudah atau sukar dipugar – tanah bertekstur kasar mudah dipugar berbanding dengan tanah bertekstur halus
5.      Segi tiga tekstur tanah
Kaedah kuliah digunakan.
Penekanan diberikan kepada definasi tekstur tanah, ciriliat,pasir dan kelodak.
Contoh pengiraan juga akan di jalankan berpandukan kepada penggunaan carta segi tiga.
Slaid OHP ( nota)
Langkah 2
( 15 minit )
Struktur tanah
6.      Definasi
7.      Jenis struktur tanah seperti butir rapuh, berlapis, berblok separa bersudut, prismatik dan kolumnar.
8.      Kepentingan struktur tanah
·      Mempengaruhi peresapan air dan udara ke dalam tanah
·      Mempengaruhi ketahanan tanah kepada hakisan
·      Mengurangkan kesan ketoksikan gas karbon dioksida di dalam tanah
Penekanan diberikan terhadap semua ciri.
      Kaedah kuliah dan soal jawab digunakan bagi memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan :p>
Slaid OHP ( nota)
Sifat kimia
pH tanah
·      merujuk kepada keasidan sesuatu larutan dan ditentukan oleh ion hidrogen.
·      pH ditentukan mengunakan kaedah kuhn dan meter pH
7 faktor yang mengubah keasidan tanah
Kandungan bahan induk
·      Granik mengandungai mineral seperti kuarza, feldspar dan mika yang mengandungi aluminium
·      Aluminium mengalami tindakbalas hidrolisis dalam tanah menghasilkan ion hidrogen yang menurunkan pH tanah
Kehilangan bahan berbes
·      Pengeluran kation berbes seperti magnesium(Mg2+), Kalium, Kalsium, melalui larut resapan menyebabkan penurunan pH tanah
·      Kation berbes yang larut resap akan digantikan oleh ion hidrogen.
Pereputan bahan organik
·      Pelbagai asid organik akan merendahkan pH
 Penghasilan gas NO2 dan NO
·      Terhasil daripada tindakan kilat di udara
Respirasi akar dan organisma tanah
·      Menghasilkan karbon dioksida
·      Bertindak balas dengan air menghasilkan asid karboksilik
Penggunaan baja seperti NHSO4
·      Bila baja ammonium sulfat bercampur tanah, ion ammonium
Penambahan asid karbonik dari atmos
fera.
·      Bertindak balas di udara dengan air
Kesan pH kepada tanaman
Ketersediaan nutrien
·      Nutriun mudah larut dalam tanah pada pH tertentu dan memudahkan pengambilannya oleh akr tumbuhan
·      pH yang terlalu rendah akan membebaskan Fe2+ dan Al3+
·      pH terlalu tinggi akan menghasilkan Ca2+ dan ion Mg2+
·      keempat-empat ion ini akan bertindak balas dengan ion Fosfat lalu membentuk sebatian yang tidak larut
·      keadaan ini menyebabkan ion Fosfat kurang tersedia dalam tanah
aktiviti mikrob
hidup dan aktif pada julat pH 5.5 -7.8
penyakit tumbuhan
·      patogen merupan penyebab penyakit
·      pH tanah yang rendah akan menyebabkan
·      pertumbuhan akar terjejas
·      kesukaran mengambil nutrien
·      kulat mudah merebak
unsur perlu untuk pertumbuhan tanaman
makronutrien
·      di perlukan dalam kuantiti yang banyak
·      N, P, K, Ca, H, O, C, Mg, S
Langkah 3
( 20 minit )
Mikronutrien
FE, Mn, Zn, Mo, Cu, Bo, Cl
Nitrogen
·        Komponen protien utama untuk menghasilkan klorofil
·        Mempercepatkan proses tumbesaran
·        Melebihkan hasil daun
Gejala kekurangan nitrogen
·        Klorosis ( kekuningan)
Fosforus
·        Kematangan pokok cepat
·        Pengeluaran akar, bunga, buah cepat
·        Menguatkan tangkai
·        Penghasilan tenaga di peringkat awal pembesaran tumbuhan
Gejala kekurangan
·        Daun berwarna hijau tua pada amnya
Kalium

|nota sains tingkatan 5 bab 1eksperimen kimia tingkatan 4 bab 7analisis buku teks sains pertaniannota kimia tingkatan 5 bab 1buku teks ert tingkatan 4kepentingan sains tingkatan 1nota sains tingkatan 3 bab 1eksperimen kimia tingkatan 5sains tahun 3 tanahlaporan eksperimen sains tingkatan 25 kepentingan sainseksperimen biologi tingkatan 4 bab 2eksperimen kimia tingkatan 5 bab 1pengiraan baja sains pertanianeksperimen fizik tingkatan 5 bab 2eksperimen sains pertanianeksperimen fizik tingkatan 4 bab 1sains pertanian tingkatan 5 bab 1nota sains tahun 3 tanahcontoh eksperimen sainssains pertanian tingkatan 4 notaeksperimen fizik tingkatan 5contoh set induksi sains pertanianpeta minda fizik tingkatan 4 bab 2nota sains pertanian tingkatan 5 bab 1nota ert tingkatan 3nota kimia bab 1 tingkatan 5analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4buku teks sains pertanianrph sains tahun 3 tanahjenis struktur tanahsifat fizikal tumbuhanlatihan sains pertanian tingkatan 4nota fizik bab 1 tingkatan 5nota fizik bab 1 tingkatan 4nota kimia tingkatan 4 bab 1nota sains pertanian spmnota khb pertanian tingkatan 3kimia bab 1 tingkatan 5sains pertanian tingkatan 4 bab 2buku teks sains tingkatan 4 2012KANDUNGAN TANAH sains tahun 3pengiraan fiziknota kimia pertaniancontoh soalan pengiraan baja sains pertanianpengiraan kandunganNota sains tingkatan 5 bab1contoh eksperimen kimia tingkatan 5set induksi tanah sains pertanian tingkatan 4tanah berblokcontoh contoh eksperimen sainsisi kandungan buku teks sains tingkatan 1 2012contoh rph sains pertanian tingkatan 4butir rapuhnota sains pertanian tingkatan 4 tanahkepentingan pertanian tingkatan 1jenis-jenis struktur tanahnota bi tingkatan 2nota sains tingkatan 4 bab 1eksperimen kimia tingkatan 4 bab 1rph nombor atomnota sains SPM tingkatan 4 BAB 1-8free download nota fizik tingkatan 4eksperimen fizik tingkatan 5 bab 3folio eksperimen bab 7 kimiatingkatan 1 sains bab 4 laporanhasil eksperimen naphthalene ting 4rancangan pengajaran harian kimia tingkatan 4 struktur atomfolio fizik tingkatan 4 bab 5kandungan buku teks sains pertanian tingkatan 4latihan sains tahun 3 tanahsains pertanian tingkatan 5 bab 3maksud sains tanahset induksi sains pertanian tingkatan 4 topik tanah-sifat fizikalfolio sains pertanian tingkatan 5nota fizik tingkatan 4 bab 4silibus sains pertanian tingkatan 4contoh rph sains pertanian ting 4 bab 1tajuk sains pertanian tingkatan 5bab 1 kimia tingkatan 5nota sains tingkatan 5 bab 7nota sains tingkatan 5 bab 1 bahasa melayunota sains tingkatan 4 bab 2contoh set induksi sains tingkatan 5contoh folio kimia tingkatan 4 bab 9nota sains pertanian ting 4struktur tanah liatkimia tingkatan 4 eksperimenkimia tingkatan 4 bab 2tajuk popular sains tingkatan 4contoh rph sains tingkatan 4 struktur atomlaporan analisis rphlaporan analisis buku tekskepentingan sains tingkatan satucontoh rph kimia tingkatan 4 struktur atomamali teks sains pertaniansoalan sains pertanian sifat fizikal tanah tingkatan 4kepentingan sains dalam bidang pertanian tingkatan 1contoh pengiraan fizik tingkatan 4nota kimia bab 3 tingkatan 4kepentingan ph pada tanahkegunaan sains dalam bidang perindustrian tingkatan 1contoh soalan sifat fizikal tanah tingkatan 4buku sains pertanian tingkatan 4eksperimen kimia tingkatan 4 bab 6report ujikaji mengenalpasti jenis tanahrph komponen tanahbuku sains tingkatan 4rph pertanian darjahrph sains pertanian tingkatan 4 tajuk tanahrph sains tanah tahun 3set induksi fizikfizik tingkatan 5 bab 2 eksperimencara mengunakan carta segi tiga tekstur tanahsain tingkatan 4 bab 1fizik tanahfizik bab 1 tingkatan 5eksperimen komposisi kimia tingkatan 4sains pertanian tingkatan 4 bab tanaheksperimen sains tingkatan 3 menguji karbon dioksidaperuncingan biologi tingkatan 4 akhir tahun 2012sains tingkatan 5 bab 6senarai eksperimen kimia tingkatan 4contoh eksperimen sains tingkatan 2contoh analisis buku teks geograficontoh anilisis buku teks sains pertaniankeputusan eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2jurnal analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4jenis jenis struktur tanahkepentingan tanah sains tingkatan 1fizik tingkatan 4 bab1jenis jenis akar sains tingkatan 2skil proses sains tingkatan 1 eksperimen bab4faedah sains pertanian tingkatan 1kimia eksperimen bab7 tingkatan4koleksi nota ert tingkatan 3kepentingan sains untuk tingkatan 1kimia tingkatan 4 eksperimen 9 1nota sains tingkatan 4 bab 4tajuk sains tinkatan 4jenis struktur tanah butir rapuheksperimen tingkatan 4eksperimen wajib fizik tingkatan 5kepentingan sains tingkatan1kepentingan sains dalam pertanian tingkatan 1kepentingan buku teks ertfolio fizik tingkatan 5kelemahan buku teks sains pertaniantajuk tanah sains darjah 3kelemahan buku teks geografi tingkatan 1kegunaan tanah prismatikkandungan tanah tahun 3folio sains pertanianulasan isi kandungan buku teks sains pertanianfolio fizik aplikasi pascalkelemahan buku teks sains pertanian tingkatan 4induksi jenis tanahfizik tingkatan 5 contoh eksperimen dinamokepentingan sains dalam pertanian tingkatan1kepentingan sains dalam bidang perubatan tingkatan 1Tingkatan 4 bab 2 perbezaan strukturhirmah@kimia gov my loc:UStekstur tanah sains pertanianjenis struktur tanah sains pertaniantekstur tanah dan struktur tanahlaporan analisis rph tahun 4sains pertanian tingkatan 5 bab 2proses pertumbuhan kacang panjangsains tingkatan 4 bab 2penilaian buku teks sains pertanian tingkatan 5pengiraan ujikaji strukturpengiraan kandungan bajasains tingkatan 4 eksperimenpengiraan baja tingkatan 4sains tingkatan 5 bab1pengelasan tanah tahun3 pptpembelajaran sains pertanian tingkatan 4 bahasa melayupelajaran sains tingkatan 1 kepentingan sainsorganisma sains pertanian tingkatan 4nota sanis tingkatan 5 bab1nota sains tingkatan5 bab 1nota sains tingkatan 5 bab 6rancangan pengajaran eksperimen sains tingkatan 4rancangan pengajaran harian kimia struktur atomSains tahun 3 jenis-jenis tanahsains tajuk ciri-ciri tanahsains pertanian nota tingkatan 4sains tanah pptsains pertanian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhansains pertanian bab 1 tingkatan 5sains form 4 tajuksains tingkatan 1 kegunaan tanahsain tingkatam 5 bab 1rph struktur tanahSains Tingkatan 2 bab 8sains tingkatan 2012 tumbuhanrancangan pengajaran harian sains tingkatan 3 respirasirancangan pengajaran harian sains pertanian tingkatan 4 kepentingan tanahrancangan pengajaran harian latihan mengajar 40 minit geografi tingkatan 2 bearingset induksi untuk sains pertaniannota sains tingkatan 4 bab2nota sains ting 5 bab 1nota geografi tingkatan 5 bab1nota fizik tingkatan 5 bab 5nota fizik ting 5 bab 1struktur tanahstruktur tanah berblokstruktur tanah butir rapuhnota eksperimen sainsnota bab 2 3 4 fizik tingkatan 4moral folio tahun ii kandungan 5 2012mengenai buku teks sains pertanian tingkatan 4mengajar struktur tanah (sains pertanian)struktur tanah jenis butir rapuhlatihan sains tingkatan 5 bab 1 dan 2struktur tanah prismatiklatihan kimia tajuk isotopnota kecil sains tingkatan 5 bab 1soalan sains pertanian bab tanahnota sains pertanian tingkatan empatSoalan Akhir Tahun KHB (KT) Tingkatan 2nota sains pertanian tingkatan 4 bab 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhannota sains pertanian tingkatan 4 bab 1 downloadnota sains pertanian spm 2012soalan latihan kimia struktur atomNOTA SAINS PERTANIAN BAB 2 TING 5nota sain tingkatan 5 bab 1nota kimia tingkatan 5 bab1soalan latihan sifat fizikal tanahnota kimia tingkatan 4dan 5 bajasoalan latihan tekstur segitiga tanahsoalan pengiraan fiziknota kimia isotop dan kepentingannyanota kimia bab 1tingkatan 5sub tajuk sains pertanian tingkatan 4contoh laporan analisis buku teksbuku amali tingkatan 4 bab peksperimen kimia tingkatan 4 BABcara pengiraan fizikeksperimen bab 7 kimia4 jenis struktur tanaheksperiman tanah tahun 3 sainsbuku teks spm sains pertaniancontoh geo form 2 faktoranalisis dan penilaian buku teks kimiaanalisis dan penilaian buku teks geograficontoh laporan eksperimen kimia tingkatan 5eksperimen kimia tingkatan 5 rujukancontoh eksperimen kimia tingkatan 4 bab 7eksperimen fizik tingkatan 4 bab 2buku teks sains tingkatan 1 bab 7 eksperimenbab 1 sains tingkatan 5contoh rph nombor atom fizik ting 4eksperimen fizik tingkatan4 bab 4bab 9 cara pengiraan bajaRPH SAINS TING 4 - ISOTOPbab 1 kimia ting 5buku rujukan sains pertanian tingkatan 4bab 1 matapelajaran sains tingkatan 4ekperimen kimia tingkatan 4 bab 7contoh eksperimen sains tingkatan 3cara pengiraan baja kimiabuku sains tingkatan 1bioteknologi buku teks sains pertanianbab sains tingkatan 5rph sains tahun 4 kuantitirph struktur atom sains tingkatan 4buku teks sains ting 3rph sains tingkatan 4rph struktur atombuku teks sains pertanin tingkatan 4 dan 5rph sains tingkatan 4 tajuk atomrph sains tingkatan 4 atomic numberrosameza@kimia gov my loc:USrph sains tingkatan 4 atom scriberph sains thn 3 topik tanahrph sains tahun 3 jenis tanahrph sains tahun 3 (tanah)rigkasan mengajar tajuk bearingringkasan nota sains tingkatan 5 bab 1rohanah@kimia gov my loc:USrph atom fizik ting 4 contoh rancangan mengajarrph fizik form 4 matterRPH isotop tingkatan 4rph kimia bab electrochemistryrph kimia tingkatan 4rph kimia tingkatan4 dan struktur atomsains pertanian bab 3buku teks sains tingkatan4rph nombor atom sains tingkatan 4BUKU TEKS SAINS TINGKATAN SATU HALAMAN 83 2012rph pertanian form 1rph sains pertanian tingkatan 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan (hujan)buku teks sains tingkatan 2rph sains pertanian tingkatan 5rph sains pertanian- struktur tanahrph struktur atom tingkatan 4buku teks kimia tinngkatan 4 2012sains nota tingkatan 5 bab 1sains nota bab 1 ting 5sains maksud pertanian tingkatan 1sains kepentingan pertanian tingkatan 1sains jenis-jenis hujansains form3 bab1notakimia tingkatan 4 bab 1sains folio bab 7(contoh)2012 tingkatan satubuku teks geografi tingkatan 1 jenis-jenis tanahsains pertanian bab 2 tingkatan 4sains pertanian bab 3 tanamansains pertanian tingkatan 4 bab 2 3 tanahbuku sumber sains tingkatan 4sains pertanian ting 5 buku teksbuku teks dst tahun 3- kandungan dalam tanahsains pertanian nota form 4buku teks ert tingkatan 4 uploadsains pertanian bab1 tingkatan 5sains pertanian bab1sains darjah 3 tajuk tanahsains darjah 3 sifat tanahsains darjah 3 jenis tanahbuku teks sains pertanian form 5sain tahun 3 jenis tanahsain bab1 tingkatan5rph topik struktur atom sains ting 4rph tekstur dan struktur tanahrph tanah tahun 3rph tahun 3 dst tajuk tanahrph tahun 3 bahasa melayu pertanianbuku teks sain pertanian tingkatan 5sain tingkatan 5 bab 6saina pertanianstruktur tanahsains darjah 3 bab tanahsains darjah 3 - tanahsains bab4 tingkatan 5sains bab1 tingkatan 5sains bab 8 tingkatan 2sains bab 4 tingkatan 1sains bab 2 ting 4sains bab 1 tajuk tingkatan 5buku teks sains pertanian tingakatan 5persiapan mengajar sains tingkatan 1contoh eksperimen bab 8 kimiapendidikan moral bidang 6 tingkatan 5 notapelajaran sains tingkatan 4 bab 2contoh eksperimen kimia tingkatan 5 bab 4peka sains kimiapeka eksperimenfizik tingkatan 4 bahasa malaysiapeka eksperimen biologi tingkatan 4 bab 8pclim@kimia gov my loc:UScontoh eksperimen mengkaji jenis tanahcontoh analisis buku teks sains pertanian tingkatan empatcontoh abm tajuk tanah tahun 3percambahan sains tingkatan2percambahan biji benih pmr 2012perbezaan struktur dan tekstur tanahcarta tekstur tanahcarta tigasegi teksturciri ciri tanah prismatikciri setiap struktur tanah- rapuh berblokpengiraan fizik tingkatan 4 bab 2cohtoh eksperimen kimia tingkatan 4notasains pertanian tingkatan4nota-nota khb pertanian tingkatan 2 bab 3nota sains tingkatan 5 pertumbuhan anak benihnota sains tingkatan 5 faktornota sains tingkatan 5 bab2contoh eksperimen-eksperimen kimia tingkatan 4contoh eksperiment sains pmrcontoh esei kegiatan ekonomi tradisional dalam meperkukuhkan semangat nasionalismNOTA SAINS TINGKATAN 5 BAB 1 MICROORGANISMAcontoh experimen kimia tingkatan 5contoh folio bab inersianota sains tingkatan 5(bab 1)nota sains tingkatan 5:bab 1Nota tingkatan empat sains pertaniannota tentang tanah dst tahun 3nota tentang kandungan tanah sains tahun 3nota tanah sains tahun 3nota tajuk tanah bab 2 sains pertaniannota siri tanahcontoh eksperimen sains mudahnota sais petaniannota sains tingkatan5 bab2nota sains tingkatan 5 2012pertanian dalam fizikbuku text sains ting 4 2012rancangan pengajaran harian kimia tingkatan 4 struktur antibodirancangan pengajaran harian kimia strukur atomcara Pengiraan Kimia tingkatan 4 Bab 3RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KIMIA ISOTOP TINGKATAN 4 (TAHUN 1994) DALAM BAHASA MELAYUrancangan pengajaran harian kimia (struktur atom)rancangan pengajaran harian isotoprancangan pengajaran harian geografi tingkatan 4rancangan pengajaran harian dalam topik struktur atomrancangan pengajaran harian - tekstur tanahrancangan pengajaran harian komponen tanahcara mengajar nombor atom tingkatan 4 kimiareport eksperimen tingkatan 5 fizikreport eksperimen kimia tingkatan 5refleksi pengajaran sains tingkatan 4 tajuk atomrancangan pengajaran sains tingkatan 4 topik nombor atomrancangan pengajaran harian topik struktur atom tingkatan empatrancangan pengajaran harian topik isotop kimiarancangan pengajaran harian struktur tanahbuletin sains (kepentingan tanah)rancangan pengajaran harian sains tahun 3 struktur tanahcara set induksi tajuk jenis-jenis cek tingkatan 5rancangan penagajaran amali sifat fizikal tanahcarta segitiga tekstur tanahprosedur eksperimen kimia tingkatan 5prosedur eksperimen kimia bab 1 tingkatan 5prinsip perakaunan tingkatan 4 bab 1 nota peta mindapeta minda fizik tingkatan 5 bab2carta segitiga usdapeta i think fizik tingkatan 5 bab 2carta tanah liat tahun 3peruncingan biologi tingkatanqalish 2011 kesan kalsium karbida atas kemasakan buahracangan pengajaran harian - memahami struktur atomrancangan pelajaran harian geografi tingkatan 5rancangan mengajar tajuk keasidanrancangan mengajar sains pertanian tanahrancangan mengajar harian sains topik nombor atom tingkatan 4rancangan mengajar harian inersiarancangan harian tingkatan 4 isotop kimiarancangan harian tanah sains tahun 3rancangan harian pelajaran geografi tingkatan 5rancangan harian geografi tingkatan 4pertanian kepentingan mempelajari bajasains pertanian tingkatan 4 eksperimentajuk tajuk sains tingkatan 2tajuk eksperimen biologi tingkatan 4 dan 5tajuk dalam buku teks sains pertaniantajuk bab sains darjah 5tahun 3 sains tekstur tanahtahun 3 sains tajuk ciri-ciri tanahanalisa rph sains tahunstruktur-struktur tanahstruktur tanah sains pertanianstruktur tanah rapuhtajuk erttajuk fyp sains pertanianalat-alat tangan untuk pertaniantajuk sains ting 2analisa buku teks sains pertanian tingkatan 5tajuk sains pertaniantajuk sains form 4tajuk sains form 2tajuk sain pertanian tingkatan 5analisa rph sainstajuk po sains tingkatan 4analisis buku sains pertaniananalisis buku tekssolan matematik akhir tahun darjah 3Soalan tahun darjah 5 Sciencesoalan sains tingkatan 4 bab 8 bahan kimia dalam perindustriansoalan sains tahun 3 tanahanalisis kandungan buku teks sains pertaniansoalan pertumbuhan tingkatan 3analisis teks kepentingansoalan pengiraan baja sebatiansoalan latihan tiga segi tekstur tanahspm question fizik bab 1 tingkatan 5spm-nota kimia tingkatan 5analisis buku teks geografi ting 2struktur tanah jenis butirANALISIS BUKU TEKS SAINS PERTANIAN TINGKATAN EMPATstruktur tanah butirstruktur tanah berlapisanalisis buku teks sans pertanianstrategi mengelakkan bias ras dalam kelassskee@kimia gov my loc:USsruktur tanah dst tahun 3apakah bidang sains pertanian tingkatan 4youtube buku teks sains tingkatan 3topik khb-sains pertanian tingkatan 2topical assessment sains tingkatan 5 bab 6tingkatan5 bab5 konsep inersiatingkatan jenis-jenis tanahtingkatan jenis tanahtingkatan 5 fizik bab 1tingkatan 4 fizik bab 13 kepentigan sainstingkatan 3 bab cahaya mempengaruhi percambahan biji benihtopik tanah : sains pertanian tingkatan 4topik tanah tahun 3warna tanah sains darjah 3video ujikaji sains tahun 3 tanahvideo set induksi jenis-jenis cek tingkatan 5video sains pertanian tingkatan 4 -52 macam struktur tanahujikaji mengenalpasti jenis tanahUJIKAJI KIMIA TINGKATAN EMPATujikaji kimia tingkatan 4 bab 2tutorial fizik tingkatan 4 bab 2tingkatan 1 sains bab 4 laporan komponentingkatan 1 sains bab 4 laporan bahantajuk-tajuk science tingkatan 4tajuk-tajuk sains tingkatan 4tajuk-tajuk sains pertanian tingkatan 5tajuk-tajuk popular sains tingkatan 4tajuk-tajuk peruncingan fizik tingkatan 4-patch 2012tajuk-tajuk mata pelajaran sains tingkatan4tajuk tanah tahun 3 rphtajuk tanah tahun 3aktiviti sains pertanian bukuteks kedahtajuksains kritikal pelajar sains tingkatan 15 kepentingan sains tingkatan 15 contoh kepentingan sains dari segi pertanian tingkatan 15 jenis tanah berteksturtekstur tanah dan ph tanahtekstur tanah dan kepentingannyatanda kekurangan nitrogen pada daun sains tanahtanah sains tahun 3tanah sains pertanian tingkatan 4tanah liat tahun 3 sainstanah jenis berbloktajuk tanah dst tahun 3apakah jenis kumin utama tanahsains tingkatan 4 bab 7sains tingkatan 1 kepentingan sains dalam bidang perindustriansains tingkatan 1 kepentingan pertaniansains tingkatan 1 kepentingan dalam bidang perindustrianbidang dan kepentingan sains tingkatan 1sains tingkatan 1 jawapan bagi eksperimen bab 7sains tingkatan 1 bab 5sains ting5 ciri jenis plastiksains ting5 bab1sains ting5 bab 2sains tingkatan 1 kepentingan sains dalam bidang pertaniansains tingkatan 1-kepentingan sainsbab1 sains ting5sains tingkatan 4 bab 1 eksperimensains tingkatan 4 bab 1sains tingkatan 3-suhu mempengaruhi pertumbuhan tumbuhansains tingkatan 3 bab 1bab5 sains tingkatan5sains tingkatan 2 tajuk anak benihbelajar kimia tingkatan 5sains tingkatan 1kepentingan sainssains ting 5bab 2sains ting 5 bab1sains pertanian tingkatan 5 buku tekssains pertanian tingkatan 5 bab3sains pertanian tingkatan 5 bab2sains tingkatan 5 bab 1 notabuku sains pertanian tingkatan 5buku sains tanahsains pertanian tingkatan 4/amalisains pertanian tingkatan 4-tanahsains pertanian tingkatan 4 tajuksains pertanian tingkatan4_bab 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhansains sukan tingkatan 4 bab 4 folio isi kandunganbidang sains am bajasains tanah darjah 3sains tahun 3:tanahsains tahun 3 topik tanahbuku kimia pertanianSains tahun 3 jenis tanah liatSains tahun 3 ciri-ciri tumbuhansains tahun 3 bab tanahsains sukan tingkatan 4 bab1buku sains teks tingkatan 3apakah sifat fizik tanahbab 1 tingkatan 3 sainssifat fizik tanah -warna tekstur strukturset induksi untuk tajuk tanahbab 2 3 4 fizik tingkatan 4bab 5 kimia buku amaliset induksi tana sains pertanianset induksi sains tingkatan 4 topik atombab 5 sains tingkatan 1set induksi sains pertanian tingkatan 4 topik tanahsifat-sifat tanah liat sains darjah 3sifat-sifat umum tanah liatsoalan kimia tingkatan 4 bab 3soalan geografi tingkatan 1 -penilaian akhir tahun dari buku rujukan 2012soalan DST tahun 3 tanahsoalan buku teks sains tingkatan 3soalan buku amali sains tingkatan 1 bab 7soalan bab 2 sains pertanian ting4-tanahSOALAN AKHIR TAHUN FIZIK DARJAH 5silibus sains pertanian tingkatan 5silibus eksperimen kimia spmset induksi rph geografiset induksi pengajran kimia - nombor atomsains tingkatan dua eksperimen 2 1SAINS TINGKATAN 5BAB 6sains tingkatan 5-bab 1sains tingkatan 5 soalan bab 1sains tingkatan 5 bab2sains tingkatan 5 bab 7BAB SAINS PERTANIAN TINGKATAN 5sains tingkatan 5 bab 2 baja kimiasains tingkatan 4 tajuk 3science tingkatan 2 sifat-sifat asidsearching pdf kimia tingkatan bab 1set induksi matematik tingkatan 5 tajuk bearingset induksi kepentingan tanahcontoh kategori tanah pertanianset induksi dalam sains pertaniansenarai tajuk sains tingkatan 4senarai tajuk sains pertanian tingkatan 4senarai eksperimen tingkatan 4 kimiabab 7 sains darjah 3segitiga tekstur tanahsains tingkatan 4 tajukjenis2 struktur tanaheksperimen kimia bab 7 form 4jenis struktur tanah berlapiseksperimen kimia bab 7 tingkatan 4jenis sains pertanianjenis pertanian yang menggunakan tanah jenis tanah liatjenis pengkelasan struktur tanahjenis jenis struktur tanah berlapiseksperimen kimia dalam tanah untuk kanak-kanakjenis jenis soalan sains tahun lima 2012eksperimen kimia bab 1 tingkatan 5jenis struktur tanah sains pertanian berlapisjenis-jenis tanah : sains tahun 3jenis-jenis suktur tanah butir rapuheksperimen kekurangan nutrien oleh tumbuhanjenis-jenis eksperimen dalam kimia tingkatan 4jenis tanah yang mengandungi ion hidrogen yang rendahjenis tanah sains tahun 3jenis tanah mempengaruhi pertumbuhan kantaneksperimen kimia bab 1 tingkatan 4jenis tanah 3 in 1eksperimen kimia faktor yang mempengaruhijenis folio sainsjenis dan struktur tanah butir rapuheksperimen kimia ting 5httpebr1meksperimen kimia tingkatan 4 4sharedeksperimen kimia tingkatan 4 asaphasil analisis buku teks sains pertanian tingkatan 5geografi tingkatan 3 tanah gambutgeografi tingkatan 2 jenis tanahgeografi tingkatan 1 jenis tanih-tanihgenerik sains pertanian tingkatan 4induksi sains pertanianinduksi untuk tajuk tanahjawapan bagi eksperimen buku amali tingkatatn 4jawa laporan eksperimen tingkatan 1 bab7isi kandungan tanah liatisi kandungan sains tingkatan 4isi kandungan folio sains tingkatan 2 biodiversityisi kandungan folio sains sukaneksperimen kimia form 4 2012isi kandungan buku teks sains pertanianinersia fizik conto foliogambar struktur tanah butir rapuheksperimen 1 kimia tingkatan 4eksperimen bab 7 kimia tingkatan 4kepentingan sains dalam bidang pertanian tingkatan1eksperimen bab garam kimia t 4eksperimen biologi tingkatan 4 bab 6 eksperimen tentang buah buahaneksperimen darjah 6kepentingan pertanian sains tingkatan 1kepentingan pertanian dalam sains tingkatan 1kepentingan Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanahkepentingan kimiaeksperimen bab 5 kimia buku amali tingkatan 4kepentingan sains kepada manusia tingkatan 1kepentingan siri tanahkepentingan sifat-sifat fisik tanaheksperimen 2 5 fizik tingkatan 5eksperimen 3 jenis tanaheksperimen bab 3 fizik tingkatan 5eksperimen bab 5 buku amali kimia tingkatan 4kepentingan sains tanihkepentingan sains subjek tingkatan 1kepentingan sains pertanian tingkatan 1kepentingan jenis tanah kepada tanamaneksperimen fizik - tingkatan 4 & 5kepentingan analisis dan penilaian buku tekskeburukan buku teks sains pertanian tingkatan 4eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2 electricitykandungan tanah rph tahun 3kandungan tanah liatkandungan buku teks sains pertanian tingkatan empateksperimen fizik tingkatan4bab 1jurnal reflektif kelab olahragajurnal kepentingan tanaheksperimen inertia tingkatan 4kegunaan nhso4eksperimen fizik tingkatan 4 inertiakelemahan kandungan buku tekseksperimen fizik bab 1eksperimen fizik tingkatan 4 2012kelebihan buku teks geografi tinfkatankekurangan dalam buku teks sains pertaniankekurangan buku teks sains pertanian tingkatan 4kekuatan buku teks sains pertanian tingkatan 4kehadiran aluminium saliran dalam pertanianeksperimen fizik tingkatan 4 bab 3jual buku sains pertanianfaktor-faktor yang mengubah keasidan tanahexperimen sains tingkatan 3experimen sains form 4experimen kimia tingkatan 4ert tingkatan 5 ppteksperiment tingkatan 5 kimia bab1eksperiment kimia bab7Eksperiment 3 jenis tanah (makronutrien)eksperimen- kimia tingkatan 4eksperimen kimia tingkatn 5 bab 1experimen sifat-sifat karbon dioksida tingkatan 1exsperimen kimia tingkatan 5 bab 1faktor yang mengubah keasidan tanahfaktor yang mempengaruhi tanaman kobisfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan-tanahfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman tanahfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertanianfaktor tanah yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhanfaktor percambahan biji benih sains tingkatan 3faktor dan kesan yang mempengaruhi kobiseksperimen kimia tingkatan empateksperimen tingkatankimia 4 bab 2eksperimen tingkatan1eksperimen tingkatan 4 kimiaeksperimen sains tahun 3 jenis tanah dan aireksperimen sains tahun 3eksperimen naphthalene ting 4eksperimen sains mudah tingkatan 4eksperimen sains menguji kehadiran karbon dioksida tingkatan 1eksperimen sains keasidaneksperimen sains form 4eksperimen sains darjah 6eksperimen sains buah buahaneksperimen sains tanah runtuheksperimen sains tanah tahun 3eksperimen kimian tingkatan 4eksperimen tentang kimia tingkatan4eksperimen science tajuk inertia tingkatan 5eksperimen sains tingkatan3eksperimen sains tingkatan 4 ladungeksperimen sains tingkatan 4 bab 7eksperimen mudah tanaheksperimen sains tingkatan 3 faktoreksperimen sains ting 4eksperimen penutrealan tingkatan 4gambar eksperimen sains tingkatan 2folio sains bab 7folio sains bab 1 dan 4folio kimia tingkatan 4 bab 9 blogfolio kimia bab 8folio jenis laporaneksperimen kimia tingkatan 4 bab 9eksperimen kimia tingkatan 4 bab2folio fizik tingkatan 4 bab 4folio fizik tingkatan 4 5folio sains form 4 kesaneksperimen kimia tingkatan 4 bab 4gambar butir rapuh tanahform 4 fizik bab 2 amali reportform 1 geografi folio pertanianfoloio sains tingkatan 1bab 7folio tingkatan 1 kepentingan pertanianfolio sains ting 1 bab 2folio sains tajuk airfolio sains pertanian tingkatan 5 2012eksperimen kimia tingkatan 4 bab 3folio fizik tingkatan 4 & 5eksperimen kimia tingkatan 4 naftaeksperimen kimia tingkatan 4-kertas 3fizik tingkatan 4 bab 2 cara pengiraanfizik tingkatab 4 momentum bab 2fizik ting4 bab2fizik ting 4 bab1eksperimen kimia tingkatan 5 bab1fizik nota tingkatan 5 bab1fizik form 4 soalan inersia dengan tanah liatfizik bab2 tingkatan4 2012fizik bab2 tingkatan 4fizik tingkatan 4 bab 2 dayafizik tingkatan 4 bab kekenyalanfolio bab 4 sains tingkatan 3fizik tingkkatan 5 bab 1fizik tingkatan4 bab4eksperimen kimia tingkatan 5 2 1eksperimen kimia tingkatan 5 2012fizik tingkatan 5 bab 2 5fizik tingkatan 4-masafizik tingkatan 4 nota bab 2eksperimen kimia tingkatan 5 bab 1 (peka)fizik bab1 tingkatan 5nota sains bab 1 tingkatan 3nota kimia tingkatan 4 bab1nota kimia tingkatan 4 bab 3 2012contoh latihan pengiraan kimianota kimia ting 5nota kimia tigkatan 4 bab 7 dengan eksperimennota kimia tajuk 4 tingkatan 4contoh latihan sains tahun 3 tajuk tanahcontoh pengajaran harian sains sub atom tingkatan 4nota kimia guru cemerlang ting 4contoh laporan penggunaan baja kimianota kimia tingkatan 5contoh laporan analisis guna tanahnota sain tingkatan 5nota sain pertanian bab 1 tingkatan 5nota ringkas sains tahun 3 mengenai tanahnota matematik tingkatan 4 bab 5nota matapelajaran kimia tingkatan 5nota kimiatingkatan 4 2012(struktur atom)contoh laporan eksperimen kimia bab1 tingkatan 5nota kimia tingkatan 5 bab 3nota kimia bab3 tingkatan 4nota kimia bab1 tingkatan5Nota kimia bab1 ting4nota fizik tingkatan 5 semua babnota fizik tingkatan 5 pptcontoh rancangan pengajaran harian topik isotopnota fizik tingkatan 5 bab 4nota fizik tingkatan 5 bab 3 pdfnota fizik tingkatan 4 cahayanota fizik tingkatan 4 bahasa melayu bab 4nota fizik tingkatan 4 bab2nota fizik tingkatan 4 bab 5nota fizik tingkatan lima bab1NOTA FIZIK TINGKATAN4 BAB1nota kimia bab1 form4contoh pengiraan belanjawan buku teks tingkatan 4 sains pertaniancontoh rancangan mengajar harian geograficontoh rancangan pelajaran harian sains tingkatan 4 tajuk atomcontoh rancangan pengajaran harian geografi fizikal tingkatan 6nota kh tingkatan 4-tanahcontoh rancangan pengajaran harian sains tingkatan 4 memahami struktur atomcontoh rancangan pengajaran harian sains tingkatan 4 topik nombor atomnota geografi tingkatan 4 bab 2contoh rancangan pengajaran sifat kimia tanahnota sains tingkatan 4 dan 5nota sains ting 5 bab1contoh folio kimia tingkatan 5nota sains ting 4 bab1nota sains ting 4nota sains tanah tahun 3nota sains tanah dannota sains tahun 3 tekstur tanahcontoh folio sains tajuknota sains tahun 3 mengenai tanahnota sains tingkatan 1 kepentingan sainscontoh folio kimia tingkatan 4 isotopcontoh folio fizik bab inersianota sains tingkatan 4 bab 7jenis tanah berblokCONTOH FOLIO INERSIAnota sains tingkatan 4 bab 1 2 3 4 5 6 7 8@9 (2012)contoh folio kimia tajuknota sains tingkatan 4 2012 bab 1nota sains tingkatan 3 percambahannota sains tingkatan 3 bab1nota sains t3 bab 8contoh folio sains tanahcontoh folio sains tingkatan 2 biodiversity in bahasa malaysianota sains pertanian tajuk tanah tanamancontoh laporan analisis buku teks pelajarancontoh laporan analisis buku teks pernota sains form 3 bab 8nota sains bab1 tingkatan 3nota sains bab 7 tingkatan 1nota sains bab 5 tingkatan 1nota sains bab 4 tingkatan 5nota sains bab 4 tingkatan 4nota sains pertanian tekstur tanahcontoh kiraan fizik tingkatan 4nota sains pertanian tingkatan 5 bab 2nota sains pertanian tingkatan 5 bab 1 pengiraancontoh folio tentang yang ringkasnota sains pertanian tingkatan 4 tajuk subjeknota sains pertanian tingkatan 4 muat turunnota sains pertanian tingkatan 4 jenis hakisannota sains pertanian tingkatan 4 bab2 faktor tanahnota sains pertanian tingkatan 4 bab 2 tanahcontoh jenis tanah pertaniannota sains bab 1 tingkatan5dilema sains pertanianebook buku teks sains pertanian tingkatan 5kulit buku teks mata pelajaran sains untuk tingkatan 4konsep pertumbuhan anak pokokkoleksi soalan sains pertanian tingkatan 5 bab 1koleksi soalan fizik tingkatan 4 bab 2ekperimen kimia bab2 tingkatan 4koleksi eksperimen sains tahun 5koleksi eksperimen fizik tingkatan 5kimia tingkatan 5bab 1 amalilaporan analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4dst tahun 3 tanahlatihan bab3 tanamanLAPORAN MESYUARAT SAINS PERTANIANdownload bab 3 kimia tingkatan 4laporan eksperimen kimia tingkatan 4 bab 3laporan eksperimen kimia naftalena tingkatan 4laporan eksperimen kimia bab 3 tingkatan 4laporan eksperimen fizik tingkatan 1laporan eksperimen bab 3 tingkatan 4dst tahun 3 struktur tanahkimia tingkatan 5 setiap babkimia tingkatan 5 bab1kimia tingkatan 4 senarai eksperimenkimia tingkatan 4 bab 1 eksperimenkimia ting 4-eksperimen naftalenakimia bab1 tingkatan 5KIMIA BAB 7 TINGKATAN 4 2012kimia bab 1 tingkatan limaeksperiman tingkatan 4 kimiakertas peperiksaan akhir tahun jps tingkatan 4 fizik 2012kertas exam sains pertanian tingkatan 5eksperimem kimia bab1 tingkatan 5kimia tingkatan 4 bab 1 notaeksperiman kimia bab 7kimia tingkatan 4 eksperimen bab 7kimia tingkatan 4 eksperimen bab 1ekperimen mendapat tanah sains pertanian tingkatan 4kimia tingkatan 4 ekperimen aloikimia tingkatan 4 bab 7 eksperimenkimia tingkatan 4 bab 4 eksperimenkimia tingkatan 4 bab 3 pengiraankimia tingkatan 4 bab 2 nilam publicationkimia tingkatan 4 bab 2 eksperimenkepentingan tumpatan sains tingkatan 1nota fizik tingkatan 4 bab 3nota faktor ert tingkatan 5nota ert tingkatan3 bab1contoh rph sains tanahnota botani pertanian tingkatan 4 dan 5contoh rph sains tingkatan 4 kimianota bab 8 sains tingkatan 2contoh rph sains tingkatan 4 kimia tajuk isotopnota bab 1 sains tingkatan 5moral folio tingkatan4dan5 2011nota fizik bab 1contoh rph matematik tajuk peratusnota fizik ting 5 bab1contoh rph kimia tingkatan 4 mengenai atomnota fizik ting 4 bab 1 2 3nota fizik dan kimianota fizik bab2 tingkatan4nota fizik bab1 ting 5nota fizik bab 4 tingkatan 4nota fizik bab 2 keselamatan tingkatan4contoh rph matematik tahun 4-tajuk peratusmoral folio tingkatan4dan5contoh rph untuk amali tanahmodul kelas tekstur menggunakan segitiga tekstur tanah sains pertanianlatihan sifat fizikal tanahlatihan sains tingkatan 5 bab 5contoh soalan sains pertanian tingkatan 4 akhir tahunlatihan sains tingkatan 5 bab 1latihan sains tingkatan 4 bab 1contoh- contoh eksperimen sainscontoh-contoh eksperimen sainslatihan sains jenis tanahlatihan mengira kimia bab 3 tingkatan 4latihan untuk science tingkatan 5 bab 8maksud keasidan tanahmengira kekenyalan bab 2 fizik ting 4mengenalpasti siri tanah sarawakMengenalpasti jenis-jenis struktur tanahmengenalpasti atom topik tingkatan 4 pptcontoh set induksi air mutanajiscontoh set induksi sainsmasalah tanah kumin liat tinggicontoh soalan sain ekperimen bab 1 tingkatan 5maksud sains pertanian tingkatan 1latihan kimia tingkatan 4 bab 1|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!