» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Jenis struktur tanah seperti butir rapuh, berlapis, berblok separa bersudut, prismatik dan kolumnar.

Published on Mar 20 2012 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
22/04/2008 (selasa)
Masa
:
7.30am-8.45am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.4 : sifat fizikal tanah
2.3.5 : sifat kimia tanah
Eksperimen
:
-
Objektif umum
:
Pelajar akan dapat memahami sifat-sifat yang terdapat pada tanah seperti sifat fizikal dan kimia tanah.
Obje
ktif khusus
:
Di akhir sesi pembelajaran ini pelajar dapat:
1.      Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanah
2.      Menerangkan kepentingan tekstur tanah
3.      Menerangkan kepentingan struktur tanah
4.      mentakrifkan pH tanah
5.      menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
6.      menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
Nilai-nilai murni
:
Bersyukur kepada tuhan atas kebijaksanaan ciptaanNya.
Berbudi kepada tanah
Menghargai kehadiran organisma tanah
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board, carta segi tiga USDA,
Langkah keselamatan
:
-
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari menegenai takrifan tanah dan kepentingan tanah terhadap tumbuhan.
Pelajar juga sudah mempelajari mengenai sifat fizik tanah
Set induksi >
( 5 minit )
:
Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas. Kemudian menanyakan adakah mereka mengetahui atau pernah mendengar mengenai hujan asid. Bagaimana ia terjadi. Apakah perkaitan hujan asid dengan tanaman.

Langkah penyampaian
Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
ABM
Langkah 1
( 15 minit )
Tekstur tanah
1.      Difinasi
·        Tekstur tanah ialah peratus kandungan kumin-kumin pasir, kelodak dan liat di dalam tanah.
·        Tekstur tanah ditentukan melalui cara rasa (cara medan) dan cara mendakan (di makmal).
2.      Ciri-ciri pasir, kelodak dan liat
3.      Pengelasan kumin tanah
4.      Kepentingan tekstur tanah kepada tanaman ialah:
·        Mempengaruhi saliran tanah – berdasarkan kandungan kumin pasir atau liat yang tinggi
·        Mempengaruhi pertukaran/peresapan gas antara tanah dengan atmosfera. Mempengaruhi kandungan gas oksigen dan karbon
dioksida di dalam tanah.
·        Mempengaruhi kandungan air di dalam tanah – berdasarkan kasar atau halusnya tekstur sesuatu tanah
·        Penyimpanan nutrien di dalam tanah – tekstur lebih halus boleh menyimpan nutrien
·        Menyebabkan tanah menjadi mudah atau sukar dipugar – tanah bertekstur kasar mudah dipugar berbanding dengan tanah bertekstur halus
5.      Segi tiga tekstur tanah
Kaedah kuliah digunakan.
Penekanan diberikan kepada definasi tekstur tanah, ciriliat,pasir dan kelodak.
Contoh pengiraan juga akan di jalankan berpandukan kepada penggunaan carta segi tiga.
Slaid OHP ( nota)
Langkah 2
( 15 minit )
Struktur tanah
6.      Definasi
7.      Jenis struktur tanah seperti butir rapuh, berlapis, berblok separa bersudut, prismatik dan kolumnar.
8.      Kepentingan struktur tanah
·      Mempengaruhi peresapan air dan udara ke dalam tanah
·      Mempengaruhi ketahanan tanah kepada hakisan
·      Mengurangkan kesan ketoksikan gas karbon dioksida di dalam tanah
Penekanan diberikan terhadap semua ciri.
      Kaedah kuliah dan soal jawab digunakan bagi memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan :p>
Slaid OHP ( nota)
Sifat kimia
pH tanah
·      merujuk kepada keasidan sesuatu larutan dan ditentukan oleh ion hidrogen.
·      pH ditentukan mengunakan kaedah kuhn dan meter pH
7 faktor yang mengubah keasidan tanah
Kandungan bahan induk
·      Granik mengandungai mineral seperti kuarza, feldspar dan mika yang mengandungi aluminium
·      Aluminium mengalami tindakbalas hidrolisis dalam tanah menghasilkan ion hidrogen yang menurunkan pH tanah
Kehilangan bahan berbes
·      Pengeluran kation berbes seperti magnesium(Mg2+), Kalium, Kalsium, melalui larut resapan menyebabkan penurunan pH tanah
·      Kation berbes yang larut resap akan digantikan oleh ion hidrogen.
Pereputan bahan organik
·      Pelbagai asid organik akan merendahkan pH
 Penghasilan gas NO2 dan NO
·      Terhasil daripada tindakan kilat di udara
Respirasi akar dan organisma tanah
·      Menghasilkan karbon dioksida
·      Bertindak balas dengan air menghasilkan asid karboksilik
Penggunaan baja seperti NHSO4
·      Bila baja ammonium sulfat bercampur tanah, ion ammonium
Penambahan asid karbonik dari atmos
fera.
·      Bertindak balas di udara dengan air
Kesan pH kepada tanaman
Ketersediaan nutrien
·      Nutriun mudah larut dalam tanah pada pH tertentu dan memudahkan pengambilannya oleh akr tumbuhan
·      pH yang terlalu rendah akan membebaskan Fe2+ dan Al3+
·      pH terlalu tinggi akan menghasilkan Ca2+ dan ion Mg2+
·      keempat-empat ion ini akan bertindak balas dengan ion Fosfat lalu membentuk sebatian yang tidak larut
·      keadaan ini menyebabkan ion Fosfat kurang tersedia dalam tanah
aktiviti mikrob
hidup dan aktif pada julat pH 5.5 -7.8
penyakit tumbuhan
·      patogen merupan penyebab penyakit
·      pH tanah yang rendah akan menyebabkan
·      pertumbuhan akar terjejas
·      kesukaran mengambil nutrien
·      kulat mudah merebak
unsur perlu untuk pertumbuhan tanaman
makronutrien
·      di perlukan dalam kuantiti yang banyak
·      N, P, K, Ca, H, O, C, Mg, S
Langkah 3
( 20 minit )
Mikronutrien
FE, Mn, Zn, Mo, Cu, Bo, Cl
Nitrogen
·        Komponen protien utama untuk menghasilkan klorofil
·        Mempercepatkan proses tumbesaran
·        Melebihkan hasil daun
Gejala kekurangan nitrogen
·        Klorosis ( kekuningan)
Fosforus
·        Kematangan pokok cepat
·        Pengeluaran akar, bunga, buah cepat
·        Menguatkan tangkai
·        Penghasilan tenaga di peringkat awal pembesaran tumbuhan
Gejala kekurangan
·        Daun berwarna hijau tua pada amnya
Kalium

|nota sains tingkatan 5 bab 1analisis buku teks sains pertanianeksperimen kimia tingkatan 4 bab 7nota kimia tingkatan 5 bab 1buku teks ert tingkatan 4kepentingan sains tingkatan 1nota sains tingkatan 3 bab 1eksperimen kimia tingkatan 5sains tahun 3 tanahlaporan eksperimen sains tingkatan 25 kepentingan sainseksperimen biologi tingkatan 4 bab 2eksperimen kimia tingkatan 5 bab 1eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2pengiraan baja sains pertanianeksperimen sains pertanianeksperimen fizik tingkatan 4 bab 1nota sains tahun 3 tanahsains pertanian tingkatan 5 bab 1contoh eksperimen sainscontoh set induksi sains pertanianeksperimen fizik tingkatan 5sains pertanian tingkatan 4 notanota ert tingkatan 3peta minda fizik tingkatan 4 bab 2nota sains pertanian tingkatan 5 bab 1analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4nota kimia bab 1 tingkatan 5buku teks sains pertanianlatihan sains pertanian tingkatan 4nota fizik bab 1 tingkatan 5rph sains tahun 3 tanahsifat fizikal tumbuhanjenis struktur tanahnota fizik bab 1 tingkatan 4nota sains pertanian spmnota kimia tingkatan 4 bab 1kimia bab 1 tingkatan 5buku teks sains tingkatan 4 2012nota khb pertanian tingkatan 3sains pertanian tingkatan 4 bab 2pengiraan fizikset induksi tanah sains pertanian tingkatan 4contoh soalan pengiraan baja sains pertaniancontoh eksperimen kimia tingkatan 5pengiraan kandungantanah berblokNota sains tingkatan 5 bab1nota kimia pertanianeksperimen kimia tingkatan 4 bab 1nota bi tingkatan 2isi kandungan buku teks sains tingkatan 1 2012contoh rph sains pertanian tingkatan 4nota sains tingkatan 4 bab 1butir rapuhKANDUNGAN TANAH sains tahun 3jenis-jenis struktur tanahnota sains pertanian tingkatan 4 tanahkepentingan pertanian tingkatan 1contoh contoh eksperimen sainsrph nombor atomfolio sains pertanian tingkatan 5set induksi sains pertanian tingkatan 4 topik tanah-sifat fizikaleksperimen fizik tingkatan 5 bab 3sains pertanian tingkatan 5 bab 3tingkatan 1 sains bab 4 laporankandungan buku teks sains pertanian tingkatan 4folio eksperimen bab 7 kimiarancangan pengajaran harian kimia tingkatan 4 struktur atomnota fizik tingkatan 4 bab 4contoh rph sains pertanian ting 4 bab 1folio fizik tingkatan 4 bab 5tajuk sains pertanian tingkatan 5free download nota fizik tingkatan 4silibus sains pertanian tingkatan 4nota sains SPM tingkatan 4 BAB 1-8hasil eksperimen naphthalene ting 4latihan sains tahun 3 tanahmaksud sains tanahcontoh pengiraan fizik tingkatan 4contoh set induksi sains tingkatan 5kepentingan ph pada tanahcontoh folio kimia tingkatan 4 bab 9nota kimia bab 3 tingkatan 4fizik bab 1 tingkatan 5senarai eksperimen kimia tingkatan 4kepentingan sains tingkatan satustruktur tanah liatrph sains tanah tahun 3kepentingan sains dalam bidang pertanian tingkatan 1fizik tingkatan 5 bab 2 eksperimenrph komponen tanahrph pertanian darjahcontoh rph kimia tingkatan 4 struktur atomrph sains pertanian tingkatan 4 tajuk tanahreport ujikaji mengenalpasti jenis tanahcontoh soalan sifat fizikal tanah tingkatan 4sain tingkatan 4 bab 1contoh rph sains tingkatan 4 struktur atomsoalan sains pertanian sifat fizikal tanah tingkatan 4kegunaan sains dalam bidang perindustrian tingkatan 1set induksi fizikfizik tanahcontoh eksperimen sains tingkatan 2nota sains tingkatan 5 bab 1 bahasa melayuamali teks sains pertaniankimia tingkatan 4 eksperimencara mengunakan carta segi tiga tekstur tanahkimia tingkatan 4 bab 2tajuk popular sains tingkatan 4eksperimen komposisi kimia tingkatan 4eksperimen sains tingkatan 3 menguji karbon dioksidasains tingkatan 5 bab 6nota sains pertanian ting 4nota sains tingkatan 4 bab 2laporan analisis buku teksperuncingan biologi tingkatan 4 akhir tahun 2012laporan analisis rphsains pertanian tingkatan 4 bab tanahbab 1 kimia tingkatan 5contoh anilisis buku teks sains pertanianbuku sains tingkatan 4eksperimen kimia tingkatan 4 bab 6nota sains tingkatan 5 bab 7buku sains pertanian tingkatan 4contoh analisis buku teks geografinota sains pertanian tingkatan empatsains tanah pptsains tajuk ciri-ciri tanahrph struktur tanaheksperimen kimia tingkatan 5 rujukanSains Tingkatan 2 bab 8sains tingkatan 1 kegunaan tanahnota sains pertanian spm 2012nota kimia tingkatan 4dan 5 bajaNOTA SAINS PERTANIAN BAB 2 TING 5nota sain tingkatan 5 bab 1folio sains pertanianfizik tingkatan 4 bab1sains pertanian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhansains form 4 tajukjenis jenis akar sains tingkatan 2nota sains pertanian tingkatan 4 bab 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhaneksperimen wajib fizik tingkatan 5sains pertanian bab 1 tingkatan 5faedah sains pertanian tingkatan 1fizik tingkatan 5 contoh eksperimen dinamoeksperimen tingkatan 4nota kimia isotop dan kepentingannyafolio fizik tingkatan 5Sains tahun 3 jenis-jenis tanahnota sains pertanian tingkatan 4 bab 1 downloadsain tingkatam 5 bab 1folio fizik aplikasi pascalnota kimia tingkatan 5 bab1sains pertanian tingkatan 5 bab 2sains pertanian nota tingkatan 4nota bab 2 3 4 fizik tingkatan 4pengiraan baja tingkatan 4nota fizik ting 5 bab 1pengiraan kandungan bajapengiraan ujikaji strukturpenilaian buku teks sains pertanian tingkatan 5kimia tingkatan 4 eksperimen 9 1nota sains tingkatan 5 bab 6kimia eksperimen bab7 tingkatan4nota sains ting 5 bab 1nota fizik tingkatan 5 bab 5proses pertumbuhan kacang panjangkoleksi nota ert tingkatan 3pengelasan tanah tahun3 pptpembelajaran sains pertanian tingkatan 4 bahasa melayumoral folio tahun ii kandungan 5 2012nota kecil sains tingkatan 5 bab 1mengajar struktur tanah (sains pertanian)nota sains tingkatan5 bab 1nota sanis tingkatan 5 bab1latihan sains tingkatan 5 bab 1 dan 2nota eksperimen sainslatihan kimia tajuk isotoporganisma sains pertanian tingkatan 4nota sains tingkatan 4 bab 4pelajaran sains tingkatan 1 kepentingan sainskeputusan eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2kepentingan tanah sains tingkatan 1rancangan pengajaran harian sains pertanian tingkatan 4 kepentingan tanahjurnal analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4rancangan pengajaran harian sains tingkatan 3 respirasilaporan analisis rph tahun 4nota sains tingkatan 4 bab2jenis struktur tanah sains pertanianjenis struktur tanah butir rapuhjenis jenis struktur tanahinduksi jenis tanahhirmah@kimia gov my loc:USRPH SAINS TING 4 - ISOTOPrancangan pengajaran harian latihan mengajar 40 minit geografi tingkatan 2 bearingkegunaan tanah prismatikrancangan pengajaran harian kimia struktur atomkepentingan sains untuk tingkatan 1kepentingan sains tingkatan1nota geografi tingkatan 5 bab1kepentingan sains dalam pertanian tingkatan1kepentingan sains dalam pertanian tingkatan 1kepentingan sains dalam bidang perubatan tingkatan 1rancangan pengajaran eksperimen sains tingkatan 4kepentingan buku teks ertkelemahan buku teks sains pertanian tingkatan 4kelemahan buku teks sains pertaniankelemahan buku teks geografi tingkatan 1nota kimia bab 1tingkatan 5bioteknologi buku teks sains pertanianbab 1 sains tingkatan 5contoh eksperimen kimia tingkatan 4 bab 7eksperimen fizik tingkatan 4 bab 2bab 1 matapelajaran sains tingkatan 4sains tingkatan 5 bab1soalan latihan sifat fizikal tanahbab 1 kimia ting 5Tingkatan 4 bab 2 perbezaan strukturcontoh rph nombor atom fizik ting 4eksperimen fizik tingkatan4 bab 4skil proses sains tingkatan 1 eksperimen bab4soalan pengiraan fizikanalisis dan penilaian buku teks kimiacara pengiraan baja kimiacara pengiraan fizikeksperiman tanah tahun 3 sainsbuku amali tingkatan 4 bab ptajuk sains tinkatan 4buku rujukan sains pertanian tingkatan 4tajuk tanah sains darjah 3eksperimen bab 7 kimiatekstur tanah dan struktur tanahbuku sains tingkatan 1bab 9 cara pengiraan bajatekstur tanah sains pertaniansoalan latihan kimia struktur atomSoalan Akhir Tahun KHB (KT) Tingkatan 2sub tajuk sains pertanian tingkatan 4soalan latihan tekstur segitiga tanahanalisis dan penilaian buku teks geografisains tingkatan 2012 tumbuhanbuku teks sains tingkatan 1 bab 7 eksperimenstruktur tanah butir rapuhulasan isi kandungan buku teks sains pertanianeksperimen kimia tingkatan 4 BABcontoh geo form 2 faktorbab sains tingkatan 5struktur tanah berblokstruktur tanah4 jenis struktur tanahset induksi untuk sains pertaniansains tingkatan 4 bab 2sains tingkatan 4 eksperimensoalan sains pertanian bab tanahcontoh laporan eksperimen kimia tingkatan 5contoh laporan analisis buku teksekperimen kimia tingkatan 4 bab 7struktur tanah prismatikbuku teks spm sains pertanianmengenai buku teks sains pertanian tingkatan 4contoh eksperimen sains tingkatan 3struktur tanah jenis butir rapuhpeka eksperimen biologi tingkatan 4 bab 8pclim@kimia gov my loc:UStajuk fyp sains pertaniannota sains tingkatan 5 2012tajuk ertperbezaan struktur dan tekstur tanahtajuk po sains tingkatan 4tajuk sains pertanianpendidikan moral bidang 6 tingkatan 5 notatajuk sain pertanian tingkatan 5tajuk sains form 4tajuk tajuk sains tingkatan 2pelajaran sains tingkatan 4 bab 2tajuk sains ting 2peka sains kimiapeka eksperimenfizik tingkatan 4 bahasa malaysiatajuk sains form 2pengiraan fizik tingkatan 4 bab 2tajuk tanah dst tahun 3tajuk eksperimen biologi tingkatan 4 dan 5tajuk dalam buku teks sains pertanianstruktur tanah rapuhracangan pengajaran harian - memahami struktur atomrancangan harian geografi tingkatan 4struktur tanah jenis butirrancangan harian pelajaran geografi tingkatan 5rancangan harian tanah sains tahun 3rancangan harian tingkatan 4 isotop kimiarancangan mengajar harian inersiastruktur tanah butirstruktur tanah berlapisrancangan mengajar harian sains topik nombor atom tingkatan 4strategi mengelakkan bias ras dalam kelasrancangan mengajar sains pertanian tanahrancangan mengajar tajuk keasidanqalish 2011 kesan kalsium karbida atas kemasakan buahstruktur-struktur tanahprosedur eksperimen kimia tingkatan 5percambahan biji benih pmr 2012percambahan sains tingkatan2persiapan mengajar sains tingkatan 1pertanian dalam fizikpertanian kepentingan mempelajari bajaperuncingan biologi tingkatantajuk bab sains darjah 5tahun 3 sains tekstur tanahpeta i think fizik tingkatan 5 bab 2tahun 3 sains tajuk ciri-ciri tanahstruktur tanah sains pertanianpeta minda fizik tingkatan 5 bab2prinsip perakaunan tingkatan 4 bab 1 nota peta mindaprosedur eksperimen kimia bab 1 tingkatan 5rancangan pelajaran harian geografi tingkatan 5notasains pertanian tingkatan4nota sains bab 7 tingkatan 1tingkatan5 bab5 konsep inersianota sains pertanian tingkatan 5 bab 1 pengiraannota sains pertanian tingkatan 5 bab 2tingkatan jenis-jenis tanahtingkatan jenis tanahtingkatan 5 fizik bab 1tingkatan 4 fizik bab 1nota sains t3 bab 8nota sains tahun 3 tekstur tanahnota sains tanah dannota sains tanah tahun 3nota sains ting 4nota sains ting 4 bab1tingkatan 3 bab cahaya mempengaruhi percambahan biji benihnota sains ting 5 bab1nota sains tingkatan 1 kepentingan sainstingkatan 1 sains bab 4 laporan komponentopical assessment sains tingkatan 5 bab 6topik khb-sains pertanian tingkatan 2topik tanah : sains pertanian tingkatan 4nota sains bab1 tingkatan 3nota sains form 3 bab 8youtube buku teks sains tingkatan 3warna tanah sains darjah 3video ujikaji sains tahun 3 tanahnota sains pertanian tajuk tanah tanamannota sains pertanian tekstur tanahvideo set induksi jenis-jenis cek tingkatan 5video sains pertanian tingkatan 4 -5ujikaji mengenalpasti jenis tanahUJIKAJI KIMIA TINGKATAN EMPATujikaji kimia tingkatan 4 bab 2nota sains pertanian tingkatan 4 bab 2 tanahnota sains pertanian tingkatan 4 bab2 faktor tanahtutorial fizik tingkatan 4 bab 2nota sains pertanian tingkatan 4 jenis hakisannota sains pertanian tingkatan 4 tajuk subjektingkatan 1 sains bab 4 laporan bahannota sains tingkatan 3 bab1tajuk-tajuk science tingkatan 4tajuk-tajuk sains tingkatan 4tajuk-tajuk sains pertanian tingkatan 5nota sains tingkatan5 bab2nota sais petaniannota sains pertanian tingkatan 4 muat turuntajuk-tajuk popular sains tingkatan 4nota siri tanahnota tajuk tanah bab 2 sains pertaniantajuk-tajuk peruncingan fizik tingkatan 4-patch 2012nota tanah sains tahun 3nota tentang kandungan tanah sains tahun 3tajuk-tajuk mata pelajaran sains tingkatan4tajuk tanah tahun 3 rphNota tingkatan empat sains pertaniannota-nota khb pertanian tingkatan 2 bab 3notakimia tingkatan 4 bab 1nota sains tingkatan 5:bab 1nota sains tingkatan 5(bab 1)nota sains tingkatan 5 pertumbuhan anak benihnota sains tingkatan 3 percambahannota sains tingkatan 4 2012 bab 1nota sains tingkatan 4 bab 1 2 3 4 5 6 7 8@9 (2012)nota sains tingkatan 4 bab 7tekstur tanah dan ph tanahtekstur tanah dan kepentingannyajenis tanah 3 in 1nota sains tingkatan 4 dan 5tanda kekurangan nitrogen pada daun sains tanahtanah sains tahun 3tanah sains pertanian tingkatan 4tanah liat tahun 3 sainsNOTA SAINS TINGKATAN 5 BAB 1 MICROORGANISMAtanah jenis berbloktajuksains kritikal pelajar sains tingkatan 1nota sains tingkatan 5 bab2nota sains tingkatan 5 faktortajuk tanah tahun 3set induksi pengajran kimia - nombor atomsains pertanian bab1sains pertanian bab 3 tanamansains pertanian bab 3sains pertanian bab 2 tingkatan 4sains nota tingkatan 5 bab 1sains nota bab 1 ting 5sains maksud pertanian tingkatan 1senarai eksperimen tingkatan 4 kimiasains pertanian bab1 tingkatan 5segitiga tekstur tanahsains pertanian tingkatan 4 eksperimenSAINS TINGKATAN 5BAB 6sains pertanian tingkatan 4 bab 2 3 tanahsains tingkatan dua eksperimen 2 1sains pertanian ting 5 buku teksscience tingkatan 2 sifat-sifat asidsains pertanian nota form 4searching pdf kimia tingkatan bab 1senarai tajuk sains pertanian tingkatan 4sains jenis-jenis hujanset induksi kepentingan tanahsains bab1 tingkatan 5sains bab 8 tingkatan 2sains bab 4 tingkatan 1set induksi matematik tingkatan 5 tajuk bearingsains bab 2 ting 4sains bab 1 tajuk tingkatan 5saina pertanianstruktur tanahsains bab4 tingkatan 5sains darjah 3 - tanahsains form3 bab1senarai tajuk sains tingkatan 4sains folio bab 7(contoh)2012 tingkatan satuset induksi dalam sains pertaniansains darjah 3 tajuk tanahsains darjah 3 sifat tanahsains darjah 3 jenis tanahsains darjah 3 bab tanahsains tingkatan 5-bab 1sains pertanian tingkatan 4 tajuksains tingkatan 5 soalan bab 1sains tingkatan 1 jawapan bagi eksperimen bab 7sains tingkatan 4 bab 7sains tingkatan 1 bab 5sains ting5 ciri jenis plastiksains ting5 bab1sains ting5 bab 2sains ting 5bab 2sains ting 5 bab1sains tingkatan 4 bab 1 eksperimensains tingkatan 1 kepentingan dalam bidang perindustriansains tingkatan 3 bab 1sains tingkatan 3-suhu mempengaruhi pertumbuhan tumbuhansains tingkatan 1kepentingan sainssains tingkatan 1-kepentingan sainssains tingkatan 1 kepentingan sains dalam bidang pertaniansains tingkatan 1 kepentingan sains dalam bidang perindustriansains tingkatan 4 bab 1sains tingkatan 1 kepentingan pertaniansains tingkatan 4 tajuksains tanah darjah 3sains pertanian tingkatan4_bab 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhansains pertanian tingkatan 5 buku tekssains pertanian tingkatan 5 bab3sains pertanian tingkatan 5 bab2sains tingkatan 5 bab 7sains tingkatan 5 bab2sains pertanian tingkatan 4/amalisains pertanian tingkatan 4-tanahsains sukan tingkatan 4 bab 4 folio isi kandungansains sukan tingkatan 4 bab1sains tingkatan 4 tajuk 3sains tahun 3:tanahsains tahun 3 topik tanahsains tingkatan 5 bab 1 notasains tingkatan 5 bab 2 baja kimiaSains tahun 3 jenis tanah liatSains tahun 3 ciri-ciri tumbuhansains tahun 3 bab tanahsains tingkatan 2 tajuk anak benihrancangan penagajaran amali sifat fizikal tanahsoalan latihan tiga segi tekstur tanahreport eksperimen tingkatan 5 fizikreport eksperimen kimia tingkatan 5refleksi pengajaran sains tingkatan 4 tajuk atomrancangan pengajaran sains tingkatan 4 topik nombor atomsoalan pengiraan baja sebatianrancangan pengajaran harian topik struktur atom tingkatan empatrancangan pengajaran harian topik isotop kimiarigkasan mengajar tajuk bearingringkasan nota sains tingkatan 5 bab 1sains kepentingan pertanian tingkatan 1RPH isotop tingkatan 4soalan geografi tingkatan 1 -penilaian akhir tahun dari buku rujukan 2012rph fizik form 4 matterrph atom fizik ting 4 contoh rancangan mengajarrosameza@kimia gov my loc:USrohanah@kimia gov my loc:USsoalan kimia tingkatan 4 bab 3rancangan pengajaran harian struktur tanahsoalan pertumbuhan tingkatan 3rancangan pengajaran harian isotoprancangan pengajaran harian geografi tingkatan 4spm question fizik bab 1 tingkatan 5spm-nota kimia tingkatan 5rancangan pengajaran harian dalam topik struktur atomrancangan pengajaran harian - tekstur tanahsruktur tanah dst tahun 3sskee@kimia gov my loc:USrancangan pengajaran harian kimia (struktur atom)RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KIMIA ISOTOP TINGKATAN 4 (TAHUN 1994) DALAM BAHASA MELAYUrancangan pengajaran harian sains tahun 3 struktur tanahsoalan sains tahun 3 tanahrancangan pengajaran harian komponen tanahsoalan sains tingkatan 4 bab 8 bahan kimia dalam perindustrianrancangan pengajaran harian kimia tingkatan 4 struktur antibodirancangan pengajaran harian kimia strukur atomSoalan tahun darjah 5 Sciencesolan matematik akhir tahun darjah 3rph kimia bab electrochemistryrph kimia tingkatan 4rph kimia tingkatan4 dan struktur atomset induksi untuk tajuk tanahrph tahun 3 bahasa melayu pertaniansifat fizik tanah -warna tekstur strukturrph struktur atom tingkatan 4rph struktur atom sains tingkatan 4rph struktur atomrph sains tingkatan 4 tajuk atomrph sains tingkatan 4 atomic numberrph tahun 3 dst tajuk tanahrph tanah tahun 3sain tingkatan 5 bab 6set induksi sains pertanian tingkatan 4 topik tanahset induksi sains tingkatan 4 topik atomset induksi tana sains pertaniansain tahun 3 jenis tanahsain bab1 tingkatan5rph topik struktur atom sains ting 4rph tekstur dan struktur tanahsifat-sifat tanah liat sains darjah 3rph sains tingkatan 4 atom scriberph sains pertanian tingkatan 5rph sains pertanian tingkatan 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan (hujan)soalan bab 2 sains pertanian ting4-tanahrph pertanian form 1soalan buku amali sains tingkatan 1 bab 7rph nombor atom sains tingkatan 4soalan buku teks sains tingkatan 3soalan DST tahun 3 tanahrph sains pertanian- struktur tanahSOALAN AKHIR TAHUN FIZIK DARJAH 5rph sains tingkatan 4sifat-sifat umum tanah liatrph sains thn 3 topik tanahsilibus eksperimen kimia spmrph sains tahun 4 kuantitisilibus sains pertanian tingkatan 5rph sains tahun 3 jenis tanahrph sains tahun 3 (tanah)set induksi rph geografinota sains bab 5 tingkatan 1eksperimen kimia tingkatan 4 bab 4eksperimen fizik tingkatan4bab 1eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2 electricityeksperimen fizik tingkatan 4 inertiaeksperimen fizik tingkatan 4 bab 3eksperimen fizik tingkatan 4 2012eksperimen fizik bab 1eksperimen fizik - tingkatan 4 & 5eksperimen darjah 6eksperimen biologi tingkatan 4 bab 6 eksperimen tentang buah buahaneksperimen bab garam kimia t 4eksperimen inertia tingkatan 4eksperimen kekurangan nutrien oleh tumbuhaneksperimen kimia bab 1 tingkatan 4eksperimen kimia tingkatan 4 bab 3eksperimen kimia tingkatan 4 asapeksperimen kimia tingkatan 4 4sharedeksperimen kimia ting 5eksperimen kimia form 4 2012eksperimen kimia faktor yang mempengaruhieksperimen kimia dalam tanah untuk kanak-kanakeksperimen kimia bab 7 tingkatan 4eksperimen kimia bab 7 form 4eksperimen kimia bab 1 tingkatan 5eksperimen bab 7 kimia tingkatan 4eksperimen bab 5 kimia buku amali tingkatan 4dilema sains pertaniancontoh-contoh eksperimen sainscontoh- contoh eksperimen sainscontoh soalan sains pertanian tingkatan 4 akhir tahuncontoh soalan sain ekperimen bab 1 tingkatan 5contoh set induksi sainscontoh set induksi air mutanajiscontoh rph untuk amali tanahcontoh rph sains tingkatan 4 kimia tajuk isotopcontoh rph sains tingkatan 4 kimiadownload bab 3 kimia tingkatan 4dst tahun 3 tanahebook buku teks sains pertanian tingkatan 5eksperimen bab 5 buku amali kimia tingkatan 4eksperimen bab 3 fizik tingkatan 5eksperimen 3 jenis tanaheksperimen 2 5 fizik tingkatan 5eksperimen 1 kimia tingkatan 4eksperimem kimia bab1 tingkatan 5eksperiman tingkatan 4 kimiaeksperiman kimia bab 7ekperimen mendapat tanah sains pertanian tingkatan 4ekperimen kimia bab2 tingkatan 4contoh rph sains tanahfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman tanaheksperimen- kimia tingkatan 4eksperimen tingkatankimia 4 bab 2eksperimen tingkatan1eksperimen tingkatan 4 kimiaeksperimen tentang kimia tingkatan4eksperimen science tajuk inertia tingkatan 5eksperimen sains tingkatan3eksperimen sains tingkatan 4 ladungeksperimen sains tingkatan 4 bab 7eksperimen sains tingkatan 3 faktorEksperiment 3 jenis tanah (makronutrien)eksperiment kimia bab7eksperiment tingkatan 5 kimia bab1faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertanianfaktor tanah yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhanfaktor percambahan biji benih sains tingkatan 3faktor dan kesan yang mempengaruhi kobisexsperimen kimia tingkatan 5 bab 1experimen sifat-sifat karbon dioksida tingkatan 1experimen sains tingkatan 3experimen sains form 4experimen kimia tingkatan 4ert tingkatan 5 ppteksperimen sains ting 4eksperimen sains tanah tahun 3eksperimen kimian tingkatan 4eksperimen kimia tingkatn 5 bab 1eksperimen kimia tingkatan empateksperimen kimia tingkatan 5 bab1eksperimen kimia tingkatan 5 bab 1 (peka)eksperimen kimia tingkatan 5 2012eksperimen kimia tingkatan 5 2 1eksperimen kimia tingkatan 4-kertas 3eksperimen kimia tingkatan 4 naftaeksperimen kimia tingkatan 4 bab2eksperimen mudah tanaheksperimen naphthalene ting 4eksperimen penutrealan tingkatan 4eksperimen sains tanah runtuheksperimen sains tahun 3 jenis tanah dan aireksperimen sains tahun 32 macam struktur tanaheksperimen sains mudah tingkatan 4eksperimen sains menguji kehadiran karbon dioksida tingkatan 1eksperimen sains keasidaneksperimen sains form 4eksperimen sains darjah 6eksperimen sains buah buahaneksperimen kimia tingkatan 4 bab 9cara mengajar nombor atom tingkatan 4 kimiabuku teks dst tahun 3- kandungan dalam tanahbuku sumber sains tingkatan 4buku sains teks tingkatan 3buku sains tanahbuku sains pertanian tingkatan 5buku kimia pertanianbidang sains am bajabidang dan kepentingan sains tingkatan 1belajar kimia tingkatan 5bab5 sains tingkatan5buku teks ert tingkatan 4 uploadbuku teks geografi tingkatan 1 jenis-jenis tanahbuku teks kimia tinngkatan 4 2012buletin sains (kepentingan tanah)buku text sains ting 4 2012buku teks sains tingkatan4BUKU TEKS SAINS TINGKATAN SATU HALAMAN 83 2012buku teks sains tingkatan 2buku teks sains ting 3buku teks sains pertanin tingkatan 4 dan 5buku teks sains pertanian tingakatan 5buku teks sains pertanian form 5buku teks sain pertanian tingkatan 5bab1 sains ting5BAB SAINS PERTANIAN TINGKATAN 5analisis buku teksanalisis buku sains pertaniananalisa rph sains tahunanalisa rph sainsanalisa buku teks sains pertanian tingkatan 5alat-alat tangan untuk pertanianaktiviti sains pertanian bukuteks kedah5 kepentingan sains tingkatan 15 jenis tanah bertekstur5 contoh kepentingan sains dari segi pertanian tingkatan 1analisis buku teks geografi ting 2ANALISIS BUKU TEKS SAINS PERTANIAN TINGKATAN EMPATanalisis buku teks sans pertanianbab 7 sains darjah 3bab 5 sains tingkatan 1bab 5 kimia buku amalibab 2 3 4 fizik tingkatan 4bab 1 tingkatan 3 sainsapakah sifat fizik tanahapakah jenis kumin utama tanahapakah bidang sains pertanian tingkatan 4analisis teks kepentingananalisis kandungan buku teks sains pertanian3 kepentigan sainscontoh rph matematik tajuk peratuscontoh laporan penggunaan baja kimiacontoh laporan eksperimen kimia bab1 tingkatan 5contoh laporan analisis guna tanahcontoh laporan analisis buku teks percontoh laporan analisis buku teks pelajarancontoh kategori tanah pertaniancontoh jenis tanah pertaniancontoh folio tentang yang ringkascontoh folio sains tingkatan 2 biodiversity in bahasa malaysiacontoh folio sains tanahcontoh latihan pengiraan kimiacontoh latihan sains tahun 3 tajuk tanahcontoh pengajaran harian sains sub atom tingkatan 4contoh rph matematik tahun 4-tajuk peratuscontoh rph kimia tingkatan 4 mengenai atomcontoh rancangan pengajaran sifat kimia tanahcontoh rancangan pengajaran harian topik isotopcontoh rancangan pengajaran harian sains tingkatan 4 topik nombor atomcontoh rancangan pengajaran harian sains tingkatan 4 memahami struktur atomcontoh rancangan pengajaran harian geografi fizikal tingkatan 6contoh rancangan pelajaran harian sains tingkatan 4 tajuk atomcontoh rancangan mengajar harian geograficontoh pengiraan belanjawan buku teks tingkatan 4 sains pertaniancontoh folio sains tajukcontoh folio kimia tingkatan 5contoh analisis buku teks sains pertanian tingkatan empatcohtoh eksperimen kimia tingkatan 4ciri setiap struktur tanah- rapuh berblokciri ciri tanah prismatikcarta tigasegi teksturcarta tekstur tanahcarta tanah liat tahun 3carta segitiga usdacarta segitiga tekstur tanahcara set induksi tajuk jenis-jenis cek tingkatan 5contoh eksperimen bab 8 kimiacontoh eksperimen kimia tingkatan 5 bab 4contoh eksperimen mengkaji jenis tanahcontoh folio kimia tingkatan 4 isotopcontoh folio kimia tajukCONTOH FOLIO INERSIAcontoh folio fizik bab inersiacontoh folio bab inersiacontoh experimen kimia tingkatan 5contoh esei kegiatan ekonomi tradisional dalam meperkukuhkan semangat nasionalismcontoh eksperiment sains pmrcontoh eksperimen-eksperimen kimia tingkatan 4contoh eksperimen sains mudahcara Pengiraan Kimia tingkatan 4 Bab 3faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan-tanahmengira kekenyalan bab 2 fizik ting 4latihan mengira kimia bab 3 tingkatan 4latihan kimia tingkatan 4 bab 1latihan bab3 tanamanLAPORAN MESYUARAT SAINS PERTANIANlaporan eksperimen kimia tingkatan 4 bab 3laporan eksperimen kimia naftalena tingkatan 4laporan eksperimen kimia bab 3 tingkatan 4laporan eksperimen fizik tingkatan 1laporan eksperimen bab 3 tingkatan 4laporan analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4latihan sains jenis tanahlatihan sains tingkatan 4 bab 1latihan sains tingkatan 5 bab 1mengenalpasti siri tanah sarawakMengenalpasti jenis-jenis struktur tanahmengenalpasti atom topik tingkatan 4 pptcontoh kiraan fizik tingkatan 4masalah tanah kumin liat tinggimaksud sains pertanian tingkatan 1maksud keasidan tanahlatihan untuk science tingkatan 5 bab 8latihan sifat fizikal tanahlatihan sains tingkatan 5 bab 5kulit buku teks mata pelajaran sains untuk tingkatan 4konsep pertumbuhan anak pokokkimia tingkatan 4 bab 3 pengiraankimia tingkatan 4 bab 2 nilam publicationkimia tingkatan 4 bab 2 eksperimenkimia tingkatan 4 bab 1 notakimia tingkatan 4 bab 1 eksperimenkimia ting 4-eksperimen naftalenakimia bab1 tingkatan 5KIMIA BAB 7 TINGKATAN 4 2012kimia bab 1 tingkatan limakertas peperiksaan akhir tahun jps tingkatan 4 fizik 2012kimia tingkatan 4 bab 4 eksperimenkimia tingkatan 4 bab 7 eksperimenkimia tingkatan 4 ekperimen aloikoleksi soalan sains pertanian tingkatan 5 bab 1koleksi soalan fizik tingkatan 4 bab 2koleksi eksperimen sains tahun 5koleksi eksperimen fizik tingkatan 5kimia tingkatan 5bab 1 amalikimia tingkatan 5 setiap babkimia tingkatan 5 bab1kimia tingkatan 4 senarai eksperimenkimia tingkatan 4 eksperimen bab 7kimia tingkatan 4 eksperimen bab 1kertas exam sains pertanian tingkatan 5nota sains bab 4 tingkatan 5nota kimia tigkatan 4 bab 7 dengan eksperimennota kimia tajuk 4 tingkatan 4nota kimia guru cemerlang ting 4nota kimia bab3 tingkatan 4nota kimia bab1 tingkatan5Nota kimia bab1 ting4nota kimia bab1 form4nota kh tingkatan 4-tanahnota geografi tingkatan 4 bab 2NOTA FIZIK TINGKATAN4 BAB1nota kimia ting 5nota kimia tingkatan 4 bab 3 2012nota kimia tingkatan 4 bab1nota sains bab 4 tingkatan 4nota sains bab 1 tingkatan5nota sains bab 1 tingkatan 3nota sain tingkatan 5nota sain pertanian bab 1 tingkatan 5nota matematik tingkatan 4 bab 5nota matapelajaran kimia tingkatan 5nota kimiatingkatan 4 2012(struktur atom)nota kimia tingkatan 5 bab 3nota kimia tingkatan 5nota fizik tingkatan lima bab1nota fizik tingkatan 5 semua babnota fizik bab 4 tingkatan 4nota fizik bab 2 keselamatan tingkatan4nota fizik bab 1nota faktor ert tingkatan 5nota ert tingkatan3 bab1nota botani pertanian tingkatan 4 dan 5nota bab 8 sains tingkatan 2nota bab 1 sains tingkatan 5moral folio tingkatan4dan5 2011moral folio tingkatan4dan5nota fizik bab1 ting 5nota fizik bab2 tingkatan4nota fizik dan kimianota fizik tingkatan 5 pptnota fizik tingkatan 5 bab 4nota fizik tingkatan 5 bab 3 pdfnota fizik tingkatan 4 cahayanota fizik tingkatan 4 bahasa melayu bab 4nota fizik tingkatan 4 bab2nota fizik tingkatan 4 bab 5nota fizik tingkatan 4 bab 3nota fizik ting 5 bab1nota fizik ting 4 bab 1 2 3modul kelas tekstur menggunakan segitiga tekstur tanah sains pertanianisi kandungan folio sains sukanform 4 fizik bab 2 amali reportform 1 geografi folio pertanianfoloio sains tingkatan 1bab 7folio tingkatan 1 kepentingan pertanianfolio sains ting 1 bab 2folio sains tajuk airfolio sains pertanian tingkatan 5 2012folio sains form 4 kesanfolio sains bab 7folio sains bab 1 dan 4gambar butir rapuh tanahgambar eksperimen sains tingkatan 2gambar struktur tanah butir rapuhisi kandungan buku teks sains pertanianinersia fizik conto folioinduksi untuk tajuk tanahinduksi sains pertanianhttpebr1mhasil analisis buku teks sains pertanian tingkatan 5geografi tingkatan 3 tanah gambutgeografi tingkatan 2 jenis tanahgeografi tingkatan 1 jenis tanih-tanihgenerik sains pertanian tingkatan 4folio kimia tingkatan 4 bab 9 blogfolio kimia bab 8fizik tingkatab 4 momentum bab 2fizik ting4 bab2fizik ting 4 bab1fizik nota tingkatan 5 bab1fizik form 4 soalan inersia dengan tanah liatfizik bab2 tingkatan4 2012fizik bab2 tingkatan 4fizik bab1 tingkatan 5faktor-faktor yang mengubah keasidan tanahfaktor yang mengubah keasidan tanahfizik tingkatan 4 bab 2 cara pengiraanfizik tingkatan 4 bab 2 dayafizik tingkatan 4 bab kekenyalanfolio jenis laporanfolio fizik tingkatan 4 bab 4folio fizik tingkatan 4 5folio fizik tingkatan 4 & 5folio bab 4 sains tingkatan 3fizik tingkkatan 5 bab 1fizik tingkatan4 bab4fizik tingkatan 5 bab 2 5fizik tingkatan 4-masafizik tingkatan 4 nota bab 2faktor yang mempengaruhi tanaman kobiskepentingan tumpatan sains tingkatan 1kelemahan kandungan buku tekskelebihan buku teks geografi tinfkatankekurangan dalam buku teks sains pertaniankekurangan buku teks sains pertanian tingkatan 4kekuatan buku teks sains pertanian tingkatan 4kehadiran aluminium saliran dalam pertaniankegunaan nhso4keburukan buku teks sains pertanian tingkatan 4kandungan tanah rph tahun 3kandungan tanah liatkepentingan analisis dan penilaian buku tekskepentingan jenis tanah kepada tanamankepentingan kimiakepentingan siri tanahkepentingan sifat-sifat fisik tanahkepentingan sains tanihkepentingan sains subjek tingkatan 1kepentingan sains pertanian tingkatan 1kepentingan sains kepada manusia tingkatan 1kepentingan sains dalam bidang pertanian tingkatan1kepentingan pertanian sains tingkatan 1kepentingan pertanian dalam sains tingkatan 1kepentingan Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanahkandungan buku teks sains pertanian tingkatan empatjurnal reflektif kelab olahragajenis pertanian yang menggunakan tanah jenis tanah liatjenis pengkelasan struktur tanahjenis jenis struktur tanah berlapisjenis jenis soalan sains tahun lima 2012jenis folio sainsjenis dan struktur tanah butir rapuhjawapan bagi eksperimen buku amali tingkatatn 4jawa laporan eksperimen tingkatan 1 bab7isi kandungan tanah liatisi kandungan sains tingkatan 4jenis sains pertanianjenis struktur tanah berlapisjenis struktur tanah sains pertanian berlapisjurnal kepentingan tanahjual buku sains pertanianjenis2 struktur tanahjenis-jenis tanah : sains tahun 3jenis-jenis suktur tanah butir rapuhjenis-jenis eksperimen dalam kimia tingkatan 4jenis tanah yang mengandungi ion hidrogen yang rendahjenis tanah sains tahun 3jenis tanah mempengaruhi pertumbuhan kantanjenis tanah berblokisi kandungan folio sains tingkatan 2 biodiversity|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!