» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Jenis struktur tanah seperti butir rapuh, berlapis, berblok separa bersudut, prismatik dan kolumnar.

Published on Mar 20 2012 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
22/04/2008 (selasa)
Masa
:
7.30am-8.45am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.4 : sifat fizikal tanah
2.3.5 : sifat kimia tanah
Eksperimen
:
-
Objektif umum
:
Pelajar akan dapat memahami sifat-sifat yang terdapat pada tanah seperti sifat fizikal dan kimia tanah.
Obje
ktif khusus
:
Di akhir sesi pembelajaran ini pelajar dapat:
1.      Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanah
2.      Menerangkan kepentingan tekstur tanah
3.      Menerangkan kepentingan struktur tanah
4.      mentakrifkan pH tanah
5.      menyenaraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
6.      menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan keasidan tanah
Nilai-nilai murni
:
Bersyukur kepada tuhan atas kebijaksanaan ciptaanNya.
Berbudi kepada tanah
Menghargai kehadiran organisma tanah
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board, carta segi tiga USDA,
Langkah keselamatan
:
-
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari menegenai takrifan tanah dan kepentingan tanah terhadap tumbuhan.
Pelajar juga sudah mempelajari mengenai sifat fizik tanah
Set induksi >
( 5 minit )
:
Guru mengulangkaji pembelajaran yang lepas. Kemudian menanyakan adakah mereka mengetahui atau pernah mendengar mengenai hujan asid. Bagaimana ia terjadi. Apakah perkaitan hujan asid dengan tanaman.

Langkah penyampaian
Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
ABM
Langkah 1
( 15 minit )
Tekstur tanah
1.      Difinasi
·        Tekstur tanah ialah peratus kandungan kumin-kumin pasir, kelodak dan liat di dalam tanah.
·        Tekstur tanah ditentukan melalui cara rasa (cara medan) dan cara mendakan (di makmal).
2.      Ciri-ciri pasir, kelodak dan liat
3.      Pengelasan kumin tanah
4.      Kepentingan tekstur tanah kepada tanaman ialah:
·        Mempengaruhi saliran tanah – berdasarkan kandungan kumin pasir atau liat yang tinggi
·        Mempengaruhi pertukaran/peresapan gas antara tanah dengan atmosfera. Mempengaruhi kandungan gas oksigen dan karbon
dioksida di dalam tanah.
·        Mempengaruhi kandungan air di dalam tanah – berdasarkan kasar atau halusnya tekstur sesuatu tanah
·        Penyimpanan nutrien di dalam tanah – tekstur lebih halus boleh menyimpan nutrien
·        Menyebabkan tanah menjadi mudah atau sukar dipugar – tanah bertekstur kasar mudah dipugar berbanding dengan tanah bertekstur halus
5.      Segi tiga tekstur tanah
Kaedah kuliah digunakan.
Penekanan diberikan kepada definasi tekstur tanah, ciriliat,pasir dan kelodak.
Contoh pengiraan juga akan di jalankan berpandukan kepada penggunaan carta segi tiga.
Slaid OHP ( nota)
Langkah 2
( 15 minit )
Struktur tanah
6.      Definasi
7.      Jenis struktur tanah seperti butir rapuh, berlapis, berblok separa bersudut, prismatik dan kolumnar.
8.      Kepentingan struktur tanah
·      Mempengaruhi peresapan air dan udara ke dalam tanah
·      Mempengaruhi ketahanan tanah kepada hakisan
·      Mengurangkan kesan ketoksikan gas karbon dioksida di dalam tanah
Penekanan diberikan terhadap semua ciri.
      Kaedah kuliah dan soal jawab digunakan bagi memastikan pelajar dapat memahami isi kandungan :p>
Slaid OHP ( nota)
Sifat kimia
pH tanah
·      merujuk kepada keasidan sesuatu larutan dan ditentukan oleh ion hidrogen.
·      pH ditentukan mengunakan kaedah kuhn dan meter pH
7 faktor yang mengubah keasidan tanah
Kandungan bahan induk
·      Granik mengandungai mineral seperti kuarza, feldspar dan mika yang mengandungi aluminium
·      Aluminium mengalami tindakbalas hidrolisis dalam tanah menghasilkan ion hidrogen yang menurunkan pH tanah
Kehilangan bahan berbes
·      Pengeluran kation berbes seperti magnesium(Mg2+), Kalium, Kalsium, melalui larut resapan menyebabkan penurunan pH tanah
·      Kation berbes yang larut resap akan digantikan oleh ion hidrogen.
Pereputan bahan organik
·      Pelbagai asid organik akan merendahkan pH
 Penghasilan gas NO2 dan NO
·      Terhasil daripada tindakan kilat di udara
Respirasi akar dan organisma tanah
·      Menghasilkan karbon dioksida
·      Bertindak balas dengan air menghasilkan asid karboksilik
Penggunaan baja seperti NHSO4
·      Bila baja ammonium sulfat bercampur tanah, ion ammonium
Penambahan asid karbonik dari atmos
fera.
·      Bertindak balas di udara dengan air
Kesan pH kepada tanaman
Ketersediaan nutrien
·      Nutriun mudah larut dalam tanah pada pH tertentu dan memudahkan pengambilannya oleh akr tumbuhan
·      pH yang terlalu rendah akan membebaskan Fe2+ dan Al3+
·      pH terlalu tinggi akan menghasilkan Ca2+ dan ion Mg2+
·      keempat-empat ion ini akan bertindak balas dengan ion Fosfat lalu membentuk sebatian yang tidak larut
·      keadaan ini menyebabkan ion Fosfat kurang tersedia dalam tanah
aktiviti mikrob
hidup dan aktif pada julat pH 5.5 -7.8
penyakit tumbuhan
·      patogen merupan penyebab penyakit
·      pH tanah yang rendah akan menyebabkan
·      pertumbuhan akar terjejas
·      kesukaran mengambil nutrien
·      kulat mudah merebak
unsur perlu untuk pertumbuhan tanaman
makronutrien
·      di perlukan dalam kuantiti yang banyak
·      N, P, K, Ca, H, O, C, Mg, S
Langkah 3
( 20 minit )
Mikronutrien
FE, Mn, Zn, Mo, Cu, Bo, Cl
Nitrogen
·        Komponen protien utama untuk menghasilkan klorofil
·        Mempercepatkan proses tumbesaran
·        Melebihkan hasil daun
Gejala kekurangan nitrogen
·        Klorosis ( kekuningan)
Fosforus
·        Kematangan pokok cepat
·        Pengeluaran akar, bunga, buah cepat
·        Menguatkan tangkai
·        Penghasilan tenaga di peringkat awal pembesaran tumbuhan
Gejala kekurangan
·        Daun berwarna hijau tua pada amnya
Kalium

|nota sains tingkatan 5 bab 1analisis buku teks sains pertanianeksperimen kimia tingkatan 4 bab 7nota kimia tingkatan 5 bab 1buku teks ert tingkatan 4kepentingan sains tingkatan 1eksperimen kimia tingkatan 5nota sains tingkatan 3 bab 1sains tahun 3 tanahlaporan eksperimen sains tingkatan 25 kepentingan sainseksperimen biologi tingkatan 4 bab 2eksperimen kimia tingkatan 5 bab 1eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2pengiraan baja sains pertanianeksperimen sains pertanianeksperimen fizik tingkatan 4 bab 1sains pertanian tingkatan 5 bab 1eksperimen fizik tingkatan 5sains pertanian tingkatan 4 notanota sains tahun 3 tanahcontoh eksperimen sainscontoh set induksi sains pertaniannota sains pertanian tingkatan 5 bab 1analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4nota kimia bab 1 tingkatan 5peta minda fizik tingkatan 4 bab 2buku teks sains pertaniannota ert tingkatan 3nota fizik bab 1 tingkatan 5latihan sains pertanian tingkatan 4jenis struktur tanahsifat fizikal tumbuhannota sains pertanian spmrph sains tahun 3 tanahnota kimia tingkatan 4 bab 1nota fizik bab 1 tingkatan 4sains pertanian tingkatan 4 bab 2buku teks sains tingkatan 4 2012nota khb pertanian tingkatan 3kimia bab 1 tingkatan 5contoh eksperimen kimia tingkatan 5Nota sains tingkatan 5 bab1tanah berblokset induksi tanah sains pertanian tingkatan 4pengiraan kandunganpengiraan fiziknota kimia pertaniannota sains tingkatan 4 bab 1jenis-jenis struktur tanahcontoh rph sains pertanian tingkatan 4eksperimen kimia tingkatan 4 bab 1contoh contoh eksperimen sainsisi kandungan buku teks sains tingkatan 1 2012contoh soalan pengiraan baja sains pertaniankepentingan pertanian tingkatan 1KANDUNGAN TANAH sains tahun 3nota sains pertanian tingkatan 4 tanahnota bi tingkatan 2set induksi sains pertanian tingkatan 4 topik tanah-sifat fizikalcontoh rph sains pertanian ting 4 bab 1nota sains SPM tingkatan 4 BAB 1-8silibus sains pertanian tingkatan 4free download nota fizik tingkatan 4folio sains pertanian tingkatan 5rph nombor atomkandungan buku teks sains pertanian tingkatan 4rancangan pengajaran harian kimia tingkatan 4 struktur atomhasil eksperimen naphthalene ting 4butir rapuhfolio eksperimen bab 7 kimiafolio fizik tingkatan 4 bab 5maksud sains tanaheksperimen fizik tingkatan 5 bab 3tingkatan 1 sains bab 4 laporansains pertanian tingkatan 5 bab 3nota fizik tingkatan 4 bab 4latihan sains tahun 3 tanahtajuk sains pertanian tingkatan 5soalan sains pertanian sifat fizikal tanah tingkatan 4sains tingkatan 5 bab 6sain tingkatan 4 bab 1nota sains tingkatan 4 bab 2kegunaan sains dalam bidang perindustrian tingkatan 1nota sains tingkatan 5 bab 1 bahasa melayubuku sains pertanian tingkatan 4nota sains tingkatan 5 bab 7contoh folio kimia tingkatan 4 bab 9kepentingan ph pada tanahcontoh soalan sifat fizikal tanah tingkatan 4bab 1 kimia tingkatan 5fizik bab 1 tingkatan 5nota sains pertanian ting 4contoh rph sains tingkatan 4 struktur atomrph sains tanah tahun 3rph sains pertanian tingkatan 4 tajuk tanahcontoh rph kimia tingkatan 4 struktur atomeksperimen kimia tingkatan 4 bab 6rph pertanian darjahamali teks sains pertanianrph komponen tanahset induksi fiziknota kimia bab 3 tingkatan 4contoh set induksi sains tingkatan 5eksperimen komposisi kimia tingkatan 4report ujikaji mengenalpasti jenis tanahkepentingan sains dalam bidang pertanian tingkatan 1sains pertanian tingkatan 4 bab tanahcara mengunakan carta segi tiga tekstur tanahperuncingan biologi tingkatan 4 akhir tahun 2012kimia tingkatan 4 bab 2kimia tingkatan 4 eksperimensenarai eksperimen kimia tingkatan 4contoh anilisis buku teks sains pertaniantajuk popular sains tingkatan 4contoh pengiraan fizik tingkatan 4laporan analisis rphlaporan analisis buku tekscontoh analisis buku teks geografifizik tanaheksperimen sains tingkatan 3 menguji karbon dioksidastruktur tanah liatbuku sains tingkatan 4fizik tingkatan 5 bab 2 eksperimenkepentingan sains tingkatan satucontoh eksperimen sains tingkatan 2sain tingkatam 5 bab 1sains pertanian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhanrph struktur tanahfolio fizik aplikasi pascalfizik tingkatan 5 contoh eksperimen dinamoeksperimen wajib fizik tingkatan 5sains pertanian bab 1 tingkatan 5nota sain tingkatan 5 bab 1Sains Tingkatan 2 bab 8fizik tingkatan 4 bab1folio sains pertaniansains tingkatan 2012 tumbuhansains pertanian tingkatan 5 bab 2sains pertanian nota tingkatan 4sains tajuk ciri-ciri tanahfaedah sains pertanian tingkatan 1Sains tahun 3 jenis-jenis tanahsains tanah ppteksperimen tingkatan 4folio fizik tingkatan 5eksperimen kimia tingkatan 5 rujukansains tingkatan 1 kegunaan tanahsains form 4 tajukNOTA SAINS PERTANIAN BAB 2 TING 5nota eksperimen sainsnota bab 2 3 4 fizik tingkatan 4moral folio tahun ii kandungan 5 2012mengenai buku teks sains pertanian tingkatan 4nota sains tingkatan5 bab 1nota sanis tingkatan 5 bab1latihan sains tingkatan 5 bab 1 dan 2latihan kimia tajuk isotoporganisma sains pertanian tingkatan 4laporan analisis rph tahun 4pelajaran sains tingkatan 1 kepentingan sainspembelajaran sains pertanian tingkatan 4 bahasa melayukoleksi nota ert tingkatan 3nota sains tingkatan 4 bab2nota sains tingkatan 4 bab 4nota sains pertanian spm 2012nota kimia tingkatan 5 bab1nota kimia tingkatan 4dan 5 bajanota sains pertanian tingkatan 4 bab 1 downloadnota sains pertanian tingkatan 4 bab 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhannota kimia isotop dan kepentingannyanota kimia bab 1tingkatan 5nota kecil sains tingkatan 5 bab 1nota geografi tingkatan 5 bab1nota sains pertanian tingkatan empatnota fizik tingkatan 5 bab 5nota sains ting 5 bab 1nota fizik ting 5 bab 1pengiraan baja tingkatan 4pengiraan ujikaji strukturpenilaian buku teks sains pertanian tingkatan 5rancangan pengajaran harian kimia struktur atomkegunaan tanah prismatikrancangan pengajaran harian latihan mengajar 40 minit geografi tingkatan 2 bearingrancangan pengajaran harian sains pertanian tingkatan 4 kepentingan tanahjurnal analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4rancangan pengajaran harian sains tingkatan 3 respirasimengajar struktur tanah (sains pertanian)jenis struktur tanah sains pertanianpengiraan kandungan bajajenis struktur tanah butir rapuhjenis jenis struktur tanahjenis jenis akar sains tingkatan 2induksi jenis tanahkelemahan buku teks geografi tingkatan 1kelemahan buku teks sains pertaniankimia tingkatan 4 eksperimen 9 1kimia eksperimen bab7 tingkatan4proses pertumbuhan kacang panjangkeputusan eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2kepentingan tanah sains tingkatan 1kepentingan sains untuk tingkatan 1kepentingan sains tingkatan1kepentingan sains dalam pertanian tingkatan1kepentingan sains dalam pertanian tingkatan 1kepentingan sains dalam bidang perubatan tingkatan 1rancangan pengajaran eksperimen sains tingkatan 4kepentingan buku teks ertkelemahan buku teks sains pertanian tingkatan 4hirmah@kimia gov my loc:UStajuk tanah sains darjah 3bab sains tingkatan 5bab 9 cara pengiraan bajatekstur tanah dan struktur tanaheksperimen bab 7 kimiatekstur tanah sains pertaniansoalan latihan kimia struktur atomsoalan latihan sifat fizikal tanahsoalan latihan tekstur segitiga tanahbab 1 matapelajaran sains tingkatan 4bab 1 kimia ting 5sub tajuk sains pertanian tingkatan 4eksperimen fizik tingkatan 4 bab 2Tingkatan 4 bab 2 perbezaan strukturcontoh eksperimen kimia tingkatan 4 bab 7soalan pengiraan fizikbuku teks sains tingkatan 1 bab 7 eksperimenbioteknologi buku teks sains pertanianset induksi untuk sains pertanianbab 1 sains tingkatan 5tajuk sains tinkatan 4ekperimen kimia tingkatan 4 bab 7buku teks spm sains pertanianskil proses sains tingkatan 1 eksperimen bab4eksperiman tanah tahun 3 sainscontoh rph nombor atom fizik ting 4buku sains tingkatan 1cara pengiraan baja kimiaSoalan Akhir Tahun KHB (KT) Tingkatan 2nota sains tingkatan 5 bab 6buku rujukan sains pertanian tingkatan 4cara pengiraan fizikbuku amali tingkatan 4 bab psains tingkatan 5 bab1contoh eksperimen sains tingkatan 3struktur tanahstruktur tanah jenis butir rapuhstruktur tanah butir rapuhcontoh laporan analisis buku teksRPH SAINS TING 4 - ISOTOP4 jenis struktur tanahulasan isi kandungan buku teks sains pertaniancontoh geo form 2 faktoreksperimen fizik tingkatan4 bab 4soalan sains pertanian bab tanahanalisis dan penilaian buku teks kimiaanalisis dan penilaian buku teks geografieksperimen kimia tingkatan 4 BABstruktur tanah berbloksains tingkatan 4 eksperimencontoh laporan eksperimen kimia tingkatan 5sains tingkatan 4 bab 2rancangan mengajar harian sains topik nombor atom tingkatan 4tajuk sains form 4tajuk sains form 2struktur tanah jenis butirstruktur tanah butirrancangan harian pelajaran geografi tingkatan 5tajuk sain pertanian tingkatan 5struktur tanah berlapistanah sains pertanian tingkatan 4tajuk tanah dst tahun 3pclim@kimia gov my loc:USpeka eksperimen biologi tingkatan 4 bab 8peka eksperimenfizik tingkatan 4 bahasa malaysiapeka sains kimiatajuk tajuk sains tingkatan 2rancangan mengajar tajuk keasidanrancangan mengajar sains pertanian tanahpengiraan fizik tingkatan 4 bab 2pelajaran sains tingkatan 4 bab 2rancangan pelajaran harian geografi tingkatan 5pendidikan moral bidang 6 tingkatan 5 notatajuk sains pertaniannotasains pertanian tingkatan4tajuk po sains tingkatan 4struktur tanah prismatiktahun 3 sains tekstur tanahqalish 2011 kesan kalsium karbida atas kemasakan buahstruktur tanah rapuhtahun 3 sains tajuk ciri-ciri tanahpeta minda fizik tingkatan 5 bab2prinsip perakaunan tingkatan 4 bab 1 nota peta mindarancangan mengajar harian inersiaprosedur eksperimen kimia bab 1 tingkatan 5rancangan harian geografi tingkatan 4prosedur eksperimen kimia tingkatan 5racangan pengajaran harian - memahami struktur atomstruktur tanah sains pertanianpeta i think fizik tingkatan 5 bab 2tajuk bab sains darjah 5tajuk fyp sains pertanianperbezaan struktur dan tekstur tanahrancangan harian tingkatan 4 isotop kimiatajuk erttajuk eksperimen biologi tingkatan 4 dan 5percambahan biji benih pmr 2012percambahan sains tingkatan2persiapan mengajar sains tingkatan 1rancangan harian tanah sains tahun 3pertanian dalam fizikpertanian kepentingan mempelajari bajaperuncingan biologi tingkatantajuk dalam buku teks sains pertanianstruktur-struktur tanahnota sains bab 5 tingkatan 1nota sains pertanian tingkatan 4 tajuk subjektopical assessment sains tingkatan 5 bab 6tingkatan5 bab5 konsep inersianota sains pertanian tingkatan 5 bab 1 pengiraantingkatan jenis-jenis tanahtingkatan jenis tanahnota sains pertanian tingkatan 5 bab 2tingkatan 5 fizik bab 1tingkatan 4 fizik bab 1tingkatan 3 bab cahaya mempengaruhi percambahan biji benihnota sains t3 bab 8nota sains tanah dannota sains tanah tahun 3nota sains ting 4nota sains ting 4 bab1nota tajuk tanah bab 2 sains pertaniannota sains ting 5 bab1nota sains pertanian tingkatan 4 muat turuntopik khb-sains pertanian tingkatan 2topik tanah : sains pertanian tingkatan 4nota sains bab 7 tingkatan 1nota sains bab1 tingkatan 3youtube buku teks sains tingkatan 3nota sains form 3 bab 8warna tanah sains darjah 3video ujikaji sains tahun 3 tanahnota sains pertanian tajuk tanah tanamanvideo set induksi jenis-jenis cek tingkatan 5nota sains pertanian tekstur tanahvideo sains pertanian tingkatan 4 -5ujikaji mengenalpasti jenis tanahUJIKAJI KIMIA TINGKATAN EMPATujikaji kimia tingkatan 4 bab 2tutorial fizik tingkatan 4 bab 2nota sains pertanian tingkatan 4 bab 2 tanahnota sains pertanian tingkatan 4 bab2 faktor tanahnota sains pertanian tingkatan 4 jenis hakisannota sains tingkatan 1 kepentingan sainstingkatan 1 sains bab 4 laporan komponennota sains tingkatan 5 pertumbuhan anak benihnota sains tingkatan 5(bab 1)nota sains tingkatan 5:bab 1tajuk-tajuk sains tingkatan 4tajuk-tajuk sains pertanian tingkatan 5nota sains tingkatan5 bab2nota sais petaniantajuk-tajuk popular sains tingkatan 4nota siri tanahtajuk-tajuk peruncingan fizik tingkatan 4-patch 2012nota tanah sains tahun 3tajuk-tajuk mata pelajaran sains tingkatan4tajuk tanah tahun 3 rphnota tentang kandungan tanah sains tahun 3Nota tingkatan empat sains pertaniannota-nota khb pertanian tingkatan 2 bab 3tajuk tanah tahun 3nota sains tingkatan 5 faktornota sains tingkatan 5 bab2tajuk-tajuk science tingkatan 4tingkatan 1 sains bab 4 laporan bahannota sains tingkatan 3 bab1nota sains tingkatan 3 percambahannota sains tingkatan 4 2012 bab 1nota sains tingkatan 4 bab 1 2 3 4 5 6 7 8@9 (2012)tekstur tanah dan ph tanahtekstur tanah dan kepentingannyanota sains tingkatan 4 bab 7tanda kekurangan nitrogen pada daun sains tanahnota sains tingkatan 4 dan 5tanah sains tahun 3nota sains tingkatan 5 2012tanah liat tahun 3 sainstanah jenis berblokNOTA SAINS TINGKATAN 5 BAB 1 MICROORGANISMAtajuk sains ting 2tajuksains kritikal pelajar sains tingkatan 1notakimia tingkatan 4 bab 1rancangan penagajaran amali sifat fizikal tanahsains bab 1 tajuk tingkatan 5sains pertanian bab1 tingkatan 5sains pertanian bab1sains pertanian bab 3 tanamansains pertanian bab 3sains pertanian bab 2 tingkatan 4senarai tajuk sains pertanian tingkatan 4sains nota tingkatan 5 bab 1sains nota bab 1 ting 5senarai eksperimen tingkatan 4 kimiasains pertanian nota form 4sains pertanian tingkatan 4 tajuksains tingkatan dua eksperimen 2 1sains pertanian tingkatan 4 eksperimenscience tingkatan 2 sifat-sifat asidsains pertanian tingkatan 4 bab 2 3 tanahsearching pdf kimia tingkatan bab 1sains pertanian ting 5 buku tekssegitiga tekstur tanahsains maksud pertanian tingkatan 1senarai tajuk sains tingkatan 4sains darjah 3 - tanahsains bab4 tingkatan 5set induksi kepentingan tanahsains bab1 tingkatan 5sains bab 8 tingkatan 2sains bab 4 tingkatan 1set induksi matematik tingkatan 5 tajuk bearingsains bab 2 ting 4sains darjah 3 bab tanahsains darjah 3 jenis tanahsains kepentingan pertanian tingkatan 1sains jenis-jenis hujansains form3 bab1set induksi dalam sains pertaniansains folio bab 7(contoh)2012 tingkatan satucontoh kiraan fizik tingkatan 4sains darjah 3 tajuk tanahsains darjah 3 sifat tanahSAINS TINGKATAN 5BAB 6sains pertanian tingkatan 4-tanahsains tingkatan 4 bab 7sains tingkatan 1 jawapan bagi eksperimen bab 7sains tingkatan 1 bab 5sains ting5 ciri jenis plastiksains ting5 bab1sains tingkatan 4 tajuksains ting5 bab 2sains ting 5bab 2sains tingkatan 1 kepentingan dalam bidang perindustriansains tingkatan 1 kepentingan pertaniansains tingkatan 3 bab 1sains tingkatan 3-suhu mempengaruhi pertumbuhan tumbuhansains tingkatan 4 bab 1sains tingkatan 1kepentingan sainssains tingkatan 1-kepentingan sainssains tingkatan 1 kepentingan sains dalam bidang pertaniansains tingkatan 1 kepentingan sains dalam bidang perindustriansains tingkatan 4 bab 1 eksperimensains ting 5 bab1sains tingkatan 4 tajuk 3sains pertanian tingkatan4_bab 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhansains pertanian tingkatan 5 buku tekssains pertanian tingkatan 5 bab3sains pertanian tingkatan 5 bab2sains tingkatan 5 bab2sains tingkatan 5 soalan bab 1sains tingkatan 5-bab 1sains pertanian tingkatan 4/amalisains sukan tingkatan 4 bab 4 folio isi kandungansains sukan tingkatan 4 bab1sains tanah darjah 3sains tingkatan 5 bab 1 notasains tahun 3:tanahsains tingkatan 5 bab 2 baja kimiasains tingkatan 5 bab 7Sains tahun 3 jenis tanah liatSains tahun 3 ciri-ciri tumbuhansains tahun 3 bab tanahsains tingkatan 2 tajuk anak benihsaina pertanianstruktur tanahstrategi mengelakkan bias ras dalam kelassoalan latihan tiga segi tekstur tanahsoalan pengiraan baja sebatianreport eksperimen tingkatan 5 fizikreport eksperimen kimia tingkatan 5refleksi pengajaran sains tingkatan 4 tajuk atomrancangan pengajaran sains tingkatan 4 topik nombor atomrancangan pengajaran harian topik struktur atom tingkatan empatrancangan pengajaran harian topik isotop kimiarigkasan mengajar tajuk bearingringkasan nota sains tingkatan 5 bab 1rph kimia bab electrochemistryRPH isotop tingkatan 4soalan geografi tingkatan 1 -penilaian akhir tahun dari buku rujukan 2012rph fizik form 4 mattersoalan kimia tingkatan 4 bab 3rph atom fizik ting 4 contoh rancangan mengajarrosameza@kimia gov my loc:USrohanah@kimia gov my loc:USrancangan pengajaran harian struktur tanahsoalan pertumbuhan tingkatan 3rancangan pengajaran harian isotoprancangan pengajaran harian geografi tingkatan 4spm question fizik bab 1 tingkatan 5spm-nota kimia tingkatan 5sruktur tanah dst tahun 3rancangan pengajaran harian dalam topik struktur atomrancangan pengajaran harian - tekstur tanahsskee@kimia gov my loc:USrancangan pengajaran harian kimia (struktur atom)RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KIMIA ISOTOP TINGKATAN 4 (TAHUN 1994) DALAM BAHASA MELAYUrancangan pengajaran harian sains tahun 3 struktur tanahsoalan sains tahun 3 tanahsoalan sains tingkatan 4 bab 8 bahan kimia dalam perindustrianrancangan pengajaran harian komponen tanahrancangan pengajaran harian kimia tingkatan 4 struktur antibodirancangan pengajaran harian kimia strukur atomSoalan tahun darjah 5 Sciencesolan matematik akhir tahun darjah 3rph kimia tingkatan 4rph kimia tingkatan4 dan struktur atomrph tahun 3 dst tajuk tanahset induksi untuk tajuk tanahrph tahun 3 bahasa melayu pertaniansifat fizik tanah -warna tekstur strukturrph struktur atom tingkatan 4rph struktur atom sains tingkatan 4rph struktur atomrph sains tingkatan 4 tajuk atomrph tanah tahun 3rph tekstur dan struktur tanahset induksi rph geografisain tingkatan 5 bab 6set induksi sains pertanian tingkatan 4 topik tanahset induksi sains tingkatan 4 topik atomset induksi tana sains pertaniansain tahun 3 jenis tanahsain bab1 tingkatan5rph topik struktur atom sains ting 4rph sains tingkatan 4 atomic numbersifat-sifat tanah liat sains darjah 3rph sains pertanian tingkatan 5rph sains pertanian tingkatan 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan (hujan)rph pertanian form 1soalan bab 2 sains pertanian ting4-tanahsoalan buku amali sains tingkatan 1 bab 7rph nombor atom sains tingkatan 4soalan buku teks sains tingkatan 3soalan DST tahun 3 tanahSOALAN AKHIR TAHUN FIZIK DARJAH 5rph sains pertanian- struktur tanahrph sains tingkatan 4 atom scriberph sains tingkatan 4sifat-sifat umum tanah liatrph sains thn 3 topik tanahsilibus eksperimen kimia spmrph sains tahun 4 kuantitisilibus sains pertanian tingkatan 5rph sains tahun 3 (tanah)set induksi pengajran kimia - nombor atomnota sains bab 4 tingkatan 5eksperimen kimia tingkatan 4 bab 3eksperimen fizik tingkatan4bab 1eksperimen fizik tingkatan 5 bab 2 electricityeksperimen fizik tingkatan 4 inertiaeksperimen fizik tingkatan 4 bab 3eksperimen fizik tingkatan 4 2012eksperimen fizik bab 1eksperimen fizik - tingkatan 4 & 5eksperimen darjah 6eksperimen biologi tingkatan 4 bab 6 eksperimen tentang buah buahaneksperimen bab garam kimia t 4eksperimen inertia tingkatan 4eksperimen kekurangan nutrien oleh tumbuhaneksperimen kimia tingkatan 4 asapeksperimen kimia tingkatan 4 4sharedeksperimen kimia ting 5eksperimen kimia form 4 2012eksperimen kimia faktor yang mempengaruhieksperimen kimia dalam tanah untuk kanak-kanakeksperimen kimia bab 7 tingkatan 4eksperimen kimia bab 7 form 4eksperimen kimia bab 1 tingkatan 5eksperimen kimia bab 1 tingkatan 4eksperimen bab 7 kimia tingkatan 4eksperimen bab 5 kimia buku amali tingkatan 4eksperimen bab 5 buku amali kimia tingkatan 4dilema sains pertaniancontoh-contoh eksperimen sainscontoh- contoh eksperimen sainscontoh soalan sains pertanian tingkatan 4 akhir tahuncontoh soalan sain ekperimen bab 1 tingkatan 5contoh set induksi sainscontoh set induksi air mutanajiscontoh rph untuk amali tanahcontoh rph sains tingkatan 4 kimia tajuk isotopcontoh rph sains tingkatan 4 kimiadownload bab 3 kimia tingkatan 4dst tahun 3 tanaheksperimen bab 3 fizik tingkatan 5eksperimen 3 jenis tanaheksperimen 2 5 fizik tingkatan 5eksperimen 1 kimia tingkatan 4eksperimem kimia bab1 tingkatan 5eksperiman tingkatan 4 kimiaeksperiman kimia bab 7ekperimen mendapat tanah sains pertanian tingkatan 4ekperimen kimia bab2 tingkatan 4ebook buku teks sains pertanian tingkatan 5contoh rph sains tanaheksperimen kimia tingkatan 4 bab 4faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman tanahEksperiment 3 jenis tanah (makronutrien)eksperimen- kimia tingkatan 4eksperimen tingkatankimia 4 bab 2eksperimen tingkatan1eksperimen tingkatan 4 kimiaeksperimen tentang kimia tingkatan4eksperimen science tajuk inertia tingkatan 5eksperimen sains tingkatan3eksperimen sains tingkatan 4 ladungeksperimen sains tingkatan 4 bab 7eksperiment kimia bab7eksperiment tingkatan 5 kimia bab1faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertanianfaktor tanah yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhanfaktor percambahan biji benih sains tingkatan 3faktor dan kesan yang mempengaruhi kobisexsperimen kimia tingkatan 5 bab 1experimen sifat-sifat karbon dioksida tingkatan 1experimen sains tingkatan 3experimen sains form 4experimen kimia tingkatan 4ert tingkatan 5 ppteksperimen sains tingkatan 3 faktoreksperimen sains ting 4eksperimen sains tanah tahun 3eksperimen kimian tingkatan 4eksperimen kimia tingkatn 5 bab 1eksperimen kimia tingkatan empateksperimen kimia tingkatan 5 bab1eksperimen kimia tingkatan 5 bab 1 (peka)eksperimen kimia tingkatan 5 2012eksperimen kimia tingkatan 5 2 1eksperimen kimia tingkatan 4-kertas 3eksperimen kimia tingkatan 4 naftaeksperimen kimia tingkatan 4 bab2eksperimen mudah tanaheksperimen naphthalene ting 4eksperimen sains tanah runtuheksperimen sains tahun 3 jenis tanah dan aireksperimen sains tahun 3eksperimen sains mudah tingkatan 4eksperimen sains menguji kehadiran karbon dioksida tingkatan 1eksperimen sains keasidaneksperimen sains form 4eksperimen sains darjah 6eksperimen sains buah buahaneksperimen penutrealan tingkatan 4eksperimen kimia tingkatan 4 bab 9contoh rph matematik tajuk peratusbuku text sains ting 4 2012buku sumber sains tingkatan 4buku sains teks tingkatan 3buku sains tanahbuku sains pertanian tingkatan 5buku kimia pertanianbidang sains am bajabidang dan kepentingan sains tingkatan 1belajar kimia tingkatan 5bab5 sains tingkatan5bab1 sains ting5buku teks dst tahun 3- kandungan dalam tanahbuku teks ert tingkatan 4 uploadbuku teks sains tingkatan4BUKU TEKS SAINS TINGKATAN SATU HALAMAN 83 2012buku teks sains tingkatan 2buku teks sains ting 3buku teks sains pertanin tingkatan 4 dan 5buku teks sains pertanian tingakatan 5buku teks sains pertanian form 5buku teks sain pertanian tingkatan 5buku teks kimia tinngkatan 4 2012buku teks geografi tingkatan 1 jenis-jenis tanahBAB SAINS PERTANIAN TINGKATAN 5bab 7 sains darjah 3bab 5 sains tingkatan 1analisis buku sains pertaniananalisa rph sains tahunanalisa rph sainsanalisa buku teks sains pertanian tingkatan 5alat-alat tangan untuk pertanianaktiviti sains pertanian bukuteks kedah5 kepentingan sains tingkatan 15 jenis tanah bertekstur5 contoh kepentingan sains dari segi pertanian tingkatan 13 kepentigan sainsanalisis buku teksanalisis buku teks geografi ting 2bab 5 kimia buku amalibab 2 3 4 fizik tingkatan 4bab 1 tingkatan 3 sainsapakah sifat fizik tanahapakah jenis kumin utama tanahapakah bidang sains pertanian tingkatan 4analisis teks kepentingananalisis kandungan buku teks sains pertaniananalisis buku teks sans pertanianANALISIS BUKU TEKS SAINS PERTANIAN TINGKATAN EMPAT2 macam struktur tanahbuletin sains (kepentingan tanah)contoh rph matematik tahun 4-tajuk peratuscontoh laporan penggunaan baja kimiacontoh laporan eksperimen kimia bab1 tingkatan 5contoh laporan analisis guna tanahcontoh laporan analisis buku teks percontoh laporan analisis buku teks pelajarancontoh kategori tanah pertaniancontoh jenis tanah pertaniancontoh folio tentang yang ringkascontoh folio sains tingkatan 2 biodiversity in bahasa malaysiacontoh folio sains tanahcontoh latihan pengiraan kimiacontoh latihan sains tahun 3 tajuk tanahcontoh rph kimia tingkatan 4 mengenai atomcontoh rancangan pengajaran sifat kimia tanahcontoh rancangan pengajaran harian topik isotopcontoh rancangan pengajaran harian sains tingkatan 4 topik nombor atomcontoh rancangan pengajaran harian sains tingkatan 4 memahami struktur atomcontoh rancangan pengajaran harian geografi fizikal tingkatan 6contoh rancangan pelajaran harian sains tingkatan 4 tajuk atomcontoh rancangan mengajar harian geograficontoh pengiraan belanjawan buku teks tingkatan 4 sains pertaniancontoh pengajaran harian sains sub atom tingkatan 4contoh folio sains tajukcontoh folio kimia tingkatan 5contoh folio kimia tingkatan 4 isotopcontoh analisis buku teks sains pertanian tingkatan empatcohtoh eksperimen kimia tingkatan 4ciri setiap struktur tanah- rapuh berblokciri ciri tanah prismatikcarta tigasegi teksturcarta tekstur tanahcarta segitiga usdacarta segitiga tekstur tanahcara set induksi tajuk jenis-jenis cek tingkatan 5cara Pengiraan Kimia tingkatan 4 Bab 3contoh eksperimen bab 8 kimiacontoh eksperimen kimia tingkatan 5 bab 4contoh folio kimia tajukCONTOH FOLIO INERSIAcontoh folio fizik bab inersiacontoh folio bab inersiacontoh experimen kimia tingkatan 5contoh esei kegiatan ekonomi tradisional dalam meperkukuhkan semangat nasionalismcontoh eksperiment sains pmrcontoh eksperimen-eksperimen kimia tingkatan 4contoh eksperimen sains mudahcontoh eksperimen mengkaji jenis tanahcara mengajar nombor atom tingkatan 4 kimiamengenalpasti siri tanah sarawaklatihan mengira kimia bab 3 tingkatan 4latihan kimia tingkatan 4 bab 1latihan bab3 tanamanLAPORAN MESYUARAT SAINS PERTANIANlaporan eksperimen kimia tingkatan 4 bab 3laporan eksperimen kimia naftalena tingkatan 4laporan eksperimen kimia bab 3 tingkatan 4laporan eksperimen fizik tingkatan 1laporan eksperimen bab 3 tingkatan 4laporan analisis buku teks sains pertanian tingkatan 4latihan sains jenis tanahlatihan sains tingkatan 4 bab 1Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanahmengenalpasti atom topik tingkatan 4 pptjenis tanah 3 in 1masalah tanah kumin liat tinggimaksud sains pertanian tingkatan 1maksud keasidan tanahlatihan untuk science tingkatan 5 bab 8latihan sifat fizikal tanahlatihan sains tingkatan 5 bab 5latihan sains tingkatan 5 bab 1kulit buku teks mata pelajaran sains untuk tingkatan 4konsep pertumbuhan anak pokokkoleksi soalan sains pertanian tingkatan 5 bab 1kimia tingkatan 4 bab 3 pengiraankimia tingkatan 4 bab 2 nilam publicationkimia tingkatan 4 bab 2 eksperimenkimia tingkatan 4 bab 1 notakimia tingkatan 4 bab 1 eksperimenkimia ting 4-eksperimen naftalenakimia bab1 tingkatan 5KIMIA BAB 7 TINGKATAN 4 2012kimia bab 1 tingkatan limakertas peperiksaan akhir tahun jps tingkatan 4 fizik 2012kimia tingkatan 4 bab 4 eksperimenkimia tingkatan 4 bab 7 eksperimenkoleksi soalan fizik tingkatan 4 bab 2koleksi eksperimen sains tahun 5koleksi eksperimen fizik tingkatan 5kimia tingkatan 5bab 1 amalikimia tingkatan 5 setiap babkimia tingkatan 5 bab1kimia tingkatan 4 senarai eksperimenkimia tingkatan 4 eksperimen bab 7kimia tingkatan 4 eksperimen bab 1kimia tingkatan 4 ekperimen aloikertas exam sains pertanian tingkatan 5mengira kekenyalan bab 2 fizik ting 4nota sains bab 4 tingkatan 4nota kimia tigkatan 4 bab 7 dengan eksperimennota kimia tajuk 4 tingkatan 4nota kimia guru cemerlang ting 4nota kimia bab3 tingkatan 4nota kimia bab1 tingkatan5Nota kimia bab1 ting4nota kimia bab1 form4nota kh tingkatan 4-tanahnota geografi tingkatan 4 bab 2NOTA FIZIK TINGKATAN4 BAB1nota kimia ting 5nota kimia tingkatan 4 bab 3 2012nota sains bab 1 tingkatan5nota sains bab 1 tingkatan 3nota sain tingkatan 5nota sain pertanian bab 1 tingkatan 5nota matematik tingkatan 4 bab 5nota matapelajaran kimia tingkatan 5nota kimiatingkatan 4 2012(struktur atom)nota kimia tingkatan 5 bab 3nota kimia tingkatan 5nota kimia tingkatan 4 bab1nota fizik tingkatan lima bab1nota fizik tingkatan 5 semua babnota fizik tingkatan 5 pptnota fizik bab 4 tingkatan 4nota fizik bab 2 keselamatan tingkatan4nota fizik bab 1nota faktor ert tingkatan 5nota ert tingkatan3 bab1nota botani pertanian tingkatan 4 dan 5nota bab 8 sains tingkatan 2nota bab 1 sains tingkatan 5moral folio tingkatan4dan5 2011moral folio tingkatan4dan5nota fizik bab1 ting 5nota fizik bab2 tingkatan4nota fizik tingkatan 5 bab 4nota fizik tingkatan 5 bab 3 pdfnota fizik tingkatan 4 cahayanota fizik tingkatan 4 bahasa melayu bab 4nota fizik tingkatan 4 bab2nota fizik tingkatan 4 bab 5nota fizik tingkatan 4 bab 3nota fizik ting 5 bab1nota fizik ting 4 bab 1 2 3nota fizik dan kimiamodul kelas tekstur menggunakan segitiga tekstur tanah sains pertaniankepentingan tumpatan sains tingkatan 1inersia fizik conto folioform 1 geografi folio pertanianfoloio sains tingkatan 1bab 7folio tingkatan 1 kepentingan pertanianfolio sains ting 1 bab 2folio sains tajuk airfolio sains pertanian tingkatan 5 2012folio sains form 4 kesanfolio sains bab 7folio sains bab 1 dan 4folio kimia tingkatan 4 bab 9 blogform 4 fizik bab 2 amali reportgambar butir rapuh tanahinduksi untuk tajuk tanahinduksi sains pertanianhttpebr1mhasil analisis buku teks sains pertanian tingkatan 5geografi tingkatan 3 tanah gambutgeografi tingkatan 2 jenis tanahgeografi tingkatan 1 jenis tanih-tanihgenerik sains pertanian tingkatan 4gambar struktur tanah butir rapuhgambar eksperimen sains tingkatan 2folio kimia bab 8folio jenis laporanfolio fizik tingkatan 4 bab 4fizik ting4 bab2fizik ting 4 bab1fizik nota tingkatan 5 bab1fizik form 4 soalan inersia dengan tanah liatfizik bab2 tingkatan4 2012fizik bab2 tingkatan 4fizik bab1 tingkatan 5faktor-faktor yang mengubah keasidan tanahfaktor yang mengubah keasidan tanahfaktor yang mempengaruhi tanaman kobisfizik tingkatab 4 momentum bab 2fizik tingkatan 4 bab 2 cara pengiraanfolio fizik tingkatan 4 5folio fizik tingkatan 4 & 5folio bab 4 sains tingkatan 3fizik tingkkatan 5 bab 1fizik tingkatan4 bab4fizik tingkatan 5 bab 2 5fizik tingkatan 4-masafizik tingkatan 4 nota bab 2fizik tingkatan 4 bab kekenyalanfizik tingkatan 4 bab 2 dayafaktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan-tanahisi kandungan buku teks sains pertaniankepentingan siri tanahkelemahan kandungan buku tekskelebihan buku teks geografi tinfkatankekurangan dalam buku teks sains pertaniankekurangan buku teks sains pertanian tingkatan 4kekuatan buku teks sains pertanian tingkatan 4kehadiran aluminium saliran dalam pertaniankegunaan nhso4keburukan buku teks sains pertanian tingkatan 4kandungan tanah rph tahun 3kandungan tanah liatkepentingan analisis dan penilaian buku tekskepentingan jenis tanah kepada tanamankepentingan sifat-sifat fisik tanahkepentingan sains tanihkepentingan sains subjek tingkatan 1kepentingan sains pertanian tingkatan 1kepentingan sains kepada manusia tingkatan 1kepentingan sains dalam bidang pertanian tingkatan1kepentingan pertanian sains tingkatan 1kepentingan pertanian dalam sains tingkatan 1kepentingan Mengenalpasti jenis-jenis struktur tanahkepentingan kimiakandungan buku teks sains pertanian tingkatan empatjurnal reflektif kelab olahragajurnal kepentingan tanahjenis pertanian yang menggunakan tanah jenis tanah liatjenis jenis struktur tanah berlapisjenis jenis soalan sains tahun lima 2012jenis folio sainsjenis dan struktur tanah butir rapuhjawapan bagi eksperimen buku amali tingkatatn 4jawa laporan eksperimen tingkatan 1 bab7isi kandungan tanah liatisi kandungan sains tingkatan 4isi kandungan folio sains tingkatan 2 biodiversityjenis sains pertanianjenis struktur tanah berlapisjual buku sains pertanianjenis2 struktur tanahjenis-jenis tanah : sains tahun 3jenis-jenis suktur tanah butir rapuhjenis-jenis eksperimen dalam kimia tingkatan 4jenis tanah yang mengandungi ion hidrogen yang rendahjenis tanah sains tahun 3jenis tanah mempengaruhi pertumbuhan kantanjenis tanah berblokjenis struktur tanah sains pertanian berlapisisi kandungan folio sains sukan|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!