» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Penulisan Teks Ucapan

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

  1.    Pengenalan

 

Penulisan teks ucapan sangat relevan dengan tugas kita sebagai seorang pendidik. Pendidik tidak dapat lari daripada mengadakan majlis sama ada kecil atau besar, formal atau tidak formal. Apabila ada majlis adalah ucapan. Tetamu kehormat yang kita undang akan lebih selesa jika disediakan dengan teks ucapan. Kita juga lebih selesa jika teks ucapan telah disiapkan. Kandungan teks ucapan boleh menentukan pencapaian objektif majlis. Dalam ruang yang sedikit ini saya ingin berkongsi ilmu dan pengalaman sebagai penulis teks ucapan dan pengucap.

 

 

 1. 2.    Apakah Teks Ucapan dan Isi Percakapan?

 

Teks ucapan ialah tulisan terperinci yang mengandungi maklumat (penerangan, penjelasan, sanjungan atau pujian) tentang sesuatu perkara sebagai panduan bagi seseorang yang ditetapkan untuk berucap dalam sesuatu majlis.

 

Isi percakapan (talking points) hanya mengandungi kerangka isi.

 

Penulisan teks ucapan ini diselenggarakan oleh Jawatankuasa Teks Ucapan dan perlu disiapkan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum majlis berlangsung.

 

 

 1. 3.    Kenapa Perlu Disediakan Teks Ucapan?

 

 1. Membantu orang yang berucap kerana beliau sibuk.
 2. Kita lebih mengetahui daripada orang yang berucap tentang keperluan, visi, misi, & perkembangan organisasi kita.

 

 

 1. 4.     Pertimbangan  Sebelum Menulis Teks Ucapan

 

 1. Di mana majlis itu diadakan?

 

Dalam dewan/padang. Bagaimana suasana tempat itu?  Bagaimana penerimaan khalayak terhadap tajuk dan pengucap? Bagaimana saiz tempat itu?

 

Tujuannya adalah untuk menentukan lenggok ucapan

 

 

 1. Siapa penyampainya?

 

Kerabat diraja, Menteri, Ketua Pengarah, Pengarah, Guru Besar…

 

Untuk menentukan

 

 • gaya bahasanya sama ada bahasa istana atau bahasa biasa;

 

 • isi kandungannya sama ada  menyentuh dasar, berbentuk global, tahap profesional tinggi, atau tahap untuk mencapai objektif pelaksanaan sahaja

 

 • fokus isi kandungan berbeza antara VIP dan VVIP

 

 

 1. Siapa tetamu & khalayak yang akan hadir?

 

Kenali tetamu dan khalayak dari segi demografi (umur, pekerjaan, pangkat, jawatan, pendidikan, ras, bangsa, keturunan, status sosio-ekonomik, jantina, taraf perkahwinan, agama,  keahlian pertubuhan, minat, dan kegemaran)

 

Untuk menentukan kata hormat atau kata alu-aluan, laras bahasa tetamu & khalayak, dan menyesuaikan isi dengan bidang kuasanya.

 

Pengetua/Guru Besar       : mengandungi laporan tentang kemajuan institusi.

 

Bahagian/Jabatan             : mengandungi isu-isu atau rancangan baru berkaitan alam pendidikan.

 

Tetamu Kehormat             : mengandungi isu-isu umum, nasihat, dan gesaan.

 

 

 1. Berapa lama masa diperuntukkan?

 

Untuk menentukan panjang teks ucapan.

 

 

 1. Jenis majlis

 

 • Majlis Penuh Istiadat, Majlis Rasmi dan Formal, Majlis Rasmi Tidak Formal, Majlis Tidak Rasmi dan Formal, atau Majlis Tidak Rasmi dan Tidak Formal. (Ini juga untuk menentukan laras bahasanya)

 

 • Majlis Perasmian (Pembukaan & Penutupan) Majlis Anugerah cemerlang

 

 • Majlis meraikan seseorang

 

Majlis meraikan pengetua/GB/GPK/guru yang baru datang ke sekolah tersebut dengan mengucapkan selamat datang.

 

 • Majlis Perpisahan

 

Majlis meraikan pengetua/guru besar, GPK, guru, staf sokongan yang naik pangkat, bersara, atau bertukar sekolah.

 

Ucapan biasanya disampaikan oleh pengetua/GB, Wkil guru, wakil PIBG, wakil pelajar, orang yang diraikan.

 

 • Majlis Perkahwinan …

 

Untuk menentukan laras dan gaya bahasanya

 

 

 1. Apa temanya atau tujuannya?

 

Adakah ucapan itu untuk memaklumkan, memujuk, memotivasi, hiburan,

 

Untuk menentukan isi kandungan dan mengaitkannya dengan perkembangan-perkembangan terkini. Ini memerlukan pengalaman, penyelidikan dan pembacaan yang meluas. Tahu dasar & isu sensitif.

 

 

 

 1. Disiplin

 

Disiplinkan diri dengan

 

 • menepati tarikh perancangan, (mencari bahan, pemeraman, penulisan)

 

 • Membuat salinan yang secukupnya (pengucap, media, fail, laporan, pengerusi – jika pengucap terlupa bawa)

 

 • Ingatkan pengerusi untuk bawa teks ucapan

 

 

Jadual Kerja Penulisan Teks Ucapan

 

Tarikh

Aktiviti

Catatan

  Mesyuarat Jawatankuasa Induk 1

 

Kenal pasti Tetamu Khas dan kahalayak, lokasi, jenis majlis, dan temanya.
  Mesyuarat AJK Teks Ucapan 1

 

Pembahagian tugas
  Mesyuarat AJK Induk 2 Pengesahan tetamu khas & penyerahan draf teks ucapan

 

  Memurnikan draf

 

 
  Mengirim draf teks ucapan ke JPN selepas pengesahan pengetua/GB

 

 
  Mesyuarat AJK Teks Ucapan 2

 

Murni, sunting, & dapatkan pengesahan pengetua/guru besar

 

  Cetak dan edar kepada pengucap, pengetua/GB, & simpanan fail

 

 
  Ingatkan pengetua/GB tentang teks ucapan & bersedia dengan salinan back up.

 

 

 

 

 1. Bahasa

 

Anda perlu bijak memilih perkataan, frasa, struktur ayat, laras bahasa, dan kesinambungan idea. Eelakkan daripada menggunakan bentuk kependekan.

 

Contoh laras bahasa ucapan

 

Dengan lafaz suci Bismillah hir rahman nir rahim, saya melancarkan …..

 

Dengan kalimah bismillah …. saya membuka dengan rasminya …………..

 

Dengan rasa sukacitanya saya menutup dengan rasminya Majlis ………

 

Terima kasih diucapkan kepada … kerana mengundang saya untuk berucap dalam Majlis …

 

Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kerana berjaya mengadakan Majlis …

… tidak dapat hadir kerana ada urusan penting yang perlu didahulukan.

Jadilah khalifah Allah yang cemerlang berpaksikan ilmu, iman, dan amal serta mencari keredaan-Nya.

 

 

 

 1. 5.    Ciri-ciri Penulis Teks Ucapan Yang Baik

 

 

 1. Kemahiran Berbahasa

 

Mempunyai penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Mempunyai kebolehan mencipta frasa, klausa, dan ayat-ayat yang indah tanpa menjejaskan tatabahasa. Boleh membezakan bahasa lisan dan bahasa tulisan, serta bahasa formal dan tidak formal.

 

 

 1. Kemahiran Membaca

 

Mempunyai minat untuk membaca. Banyak membaca pelbagai bahan (ilmiah, kreatif, bukan kreatif, humur, politik, ekonomi, sejarah, motivasi, kemasyarakatan, …) Mempunyai kemahiran memaham, mencari maklumat, menganalisis yang tinggi. Dengan pembacaan yang luas, penulis mudah memilih tajuk yang sesuai. (tajuk yang menarik, yang diminati, disukai, yang membangkitkan semangat khalayak.

 

 

 1. Kemahiran Menulis

 

Boleh mengarang tulisan kreatif dan ekspositori. Boleh menulis dengan mencuit atau menyentuh pemikiran dan perasaan pembaca.

 

Memahami teknik

 • sumbang saran,
 • brain hurricane,
 • peta minda, dan
 • reality check.

 

Menulis ada pelbagai tujuan di antaranya adalah untuk

 • memujuk,
 • memaklumkan,
 • menghibur,
 • mencapai sesuatu tujuan.

Lantas gaya tulisannya berbeza-beza.

 

 

 1. Kemahiran Bertutur dan Mendengar

 

Menguasai sebutan, intonasi, dan jeda yang tepat dan betul. Menguasai prinsip dan proses komunikasi lisan.

 

 

 1. Kemahiran Menyelidik

 

Memahami proses dan langkah menjalankan penyelidikan serta mencari maklumat.

 

 

 1. Kemahiran Menyunting

 

Mahir menyunting teks dengan menguasai prinsip-prinsip menyunting

 • proof reading,
 • copy editing,
 • content editing,
 • line editing,
 • technical editing,
 • structural editing

dan tatabahasa.

 

 

 1. 6.    Format/Ciri Teks Ucapan

 

Fizikal

 • Font Size            : 12
 • Font type            : Arial
 • 1.5 spacing (8-10 muka surat)   atau double spacing  (14-16 muka surat)
 • 10 minit
 • Setengah Kertas A4
 • Format Kulit Teks Ucapan
 • Kata Teks Ucapan
 • Nama, Pingat, Jawatan
 • Sempena …………………
 • Pada …..
 • Jam …..
 • Di ……….

 

 • Format
 • ………………………
 • Isi untuk
 • Majlis Penyampaian sijil
 • Pengarah laporkan program maktab, perkembangan …

 

Kandungan

 

 • Fokus berbeza antara VIP dan VVIP
 • Mukadimah

 

 • Mengucapkan terima kasih kepada pengacara majlis

 

Contoh

 

Terima kasih saudara pengacara majlis.

 

 • Adressing/kata hormat/kata alu-aluan

(Tidak perlu dimasukkan. Jawatankuasa Sambutan akan menyerahkan senarai VIP kepada Pengerusi/Pengetua/Guru Besar dalam perjalanan ke pentas.

Pengerusi/Pengetua/Guru Besar akan menyerahkan kepada VIP. Elakkan VIP mencatat. )

 

Contoh

 

Yang Berhormat,

Dato’ Razali bin Ismail,

Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia;

 

Yang dikasihi dan dirahmati Allah,

Sidang hadirin sekalian.

 

 

 • Permulaan

 

 1. Kaedah biasa di mulakan dengan pernyataan

 

Contoh

 

Majlis Anugerah Cemerlang merupakan acara tahunan yang mengiktiraf kejayaan …

 

 1. Kaedah Persoalan

 

Contoh

 

Bagaimanakah caranya anak-anak kita belajar 20 tahun akan datang?

 

 1. Kaedah pensejarahan

 

Contoh

 

Pada zaman Kegemilangan Kerajaan Melaka dahulu orang Melayu belajar di pondok-pondok dengan memfokuskan kemahiran mendengar. Kini anak-anak kita belajar di bangunan pelbagai kemudahan membangunkan pelbagai kecerdasan.

 

 

 

 1. Kaedah petikan

 

Contoh

 

Nabi ada mengatakan bahawa, “tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Negara China.”

 

 1. Kaedah puitis

 

Contoh

 

Pepatah ada mengatakan bahawa, “melentur buluh biarlah daripada rebungnya.”

 

 • Isi kandungan

 

 • Isi kandungan ini perlu distrukturkan. Pilihan strukturnya ialah;

 

 1. Ruang

 

Bermaksud satu bahagian itu menjadi komponen kepada satu bahagian yang  lebih besar dan bagaimana ia bersesuaian dengan ruang lain dalam struktur besar itu.

 

 1. Klasifikasi

 

Membahagikan sesuatu kepada kategori-kategori.

 

 1. Perbandingan

 

Mengemukakan persamaan dan perbezaan antara dua perkara.

 

 1. Perbezaan

 

Mengemukakan perbezaan antara dua perkara.

 

 1. Sebab-Akibat

 

Menyatakan hubungan antara dua perkara.

 

 1. Penyelesaian Masalah

 

Digunakan dalam situasi sebenar. Menawarkan satu kemungkinan penyelesaian bagi sesuatu masalah yang dinyatakan.

 

 1. Masa

 

Menerangkan sesuatu mengikut urutan masa contohnya; masa silan, masa kini, dan masa depan.

 

 

 • Selitkan frasa “tuan-tuan dan puan-puan” atau seumpamanya di antara perenggan atau isi ucapan.

 

 • Hujah, fakta untuk mempengaruhi pendengar perlu teratur, bernas, tepat, benar, terkini, bermakna, dan meyakinkan.

 

 • Timbulkan rasa ingin tahu

 

 • Menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh khalayak. Menggunakan pelbagai gaya bahasa (menaik, menurun, bertanya, berulang, …)

 

 

 • Penutupan

 

 • Menamatkan ucapan

 

“Akhir kata …”

“Sebagai mengakhiri ucapan saya …”

“Sebelum mengahkiri uacapan saya, …”

 “Oleh kerana masa tidak mengizinkan, setakat ini sajalah ucapan saya.”

 

 • Membuat rumusan

 

“Sebagai kesimpulannya, …”

 

 • Melafaz kata-kata kemaafan

 

Jika ada terkasar bahasa semasa menyampaikan ucapan tadi, saya memohon ampun dan maaf, …” sekian dan ucapan terima kasih.

 

 • Harapan dan kata semangat

 

“Saya yakin dan percaya, kita mampu memperkasakan profesion keguruan.”

 

 • Menutup dengan doa, pantun, sajak, kata-kata tegas, kata hikmat, nasihat dan seumpamanya.

 

“Kalau ada jarum yang patah,

Jangan disimpan di atas peti;

Kalau ada silap dan salah,

Jangan disimpan di dalam hati.”

 

 • Diakhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.

 

“akhir kata, sekian terima kasih.”

 

 1. 7.    Langkah-langkah Menulis Teks Ucapan

 

 1. Merancang
 2. Menulis
 3. Menyemak

 

 1. Mengenal pasti latar belakang pengucapan

(Tetamu Khas dan kahalayak, lokasi, jenis majlis, tujuan, dan temanya)

 

 1. Perancangan & membuat peyelidikan dan pengumpulan data/maklumat mengikut ;

 

 • brain storming,
 •  

  brain maping,

 

tajuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • gunakan 5W+1H
  • what,
  • who,
  • when,
  • where,
  • why,
  • how.

 

 • penyenaraian & susun ikut keutamaan

pendahulian ————————–

——————————————-

——————————————-

 

Isi pertama —————————

——————————————-

——————————————-

——————————————-

 

Isi kedua ——————————

——————————————-

——————————————-

——————————————-

 

Penutup ——————————–

——————————————–

——————————————-

 

 • rajah tulang

 

 


                          isi ketiga                                                  isi pertama

 


            penutup                                                                                                 pendahuluan

 

 

 


                                    isi keempat                  isi kedua

 • rajah pohon

 

 


               pendahuluan

 

 

 

 


             isi dua                                                     isi satu

 

 

 

 


                  isi empat                                         isi tiga

 

 


            penutup

 

 1. Mendraf/membuat kerangka isi kandungan dan pemeraman

(Pilih dan susun maklumat. Satu idea satu perenggan. Mula dengan premis utama diikuti premis-premis sokongan. Dikuatkan dengan contoh-contoh/petikan.)

 

 1. Pemurnian dan penyuntingan

 

Fakta yang disampaikan hendaklah memenuhi prinsip 4A

 • Availibility – kebolehdapatan
 • Validity – kesahihan
 • Authenticity – menonjol
 • Adequacy – kecukupan

 

 1. Pengesahan dan percetakan

 

 

 

 1. Ucapan yang Bermakna

 

 1. Pengucap dan khalayak saling memerlukan. Pengucap memerlukan tumpuan khalayak. Khalayak berminat, yakin, dan memerlukan ilmu dan pengalaman pengucap.

 

 1. Khalayak memahami dan berminat dengan apa yang disampaikan.

 

 1. Pengucap bersedia mengubah gaya, laras, berdasarkan bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh khalayak. Bahasa tubuh ini boleh melambangkan tahap kefahaman yang menurun, atau bahan yang tidak relevan dengan mereka, atau intonasi/gaya yang mendatar, atau serius tanpa humur, atau penggunaan kata-kata, frasa, ayat yang sukar difahami, atau terdapat gangguan komunikasi, dan seumpamanya.

 

 1. Pengucap perlu bijak dan berhemah mengejutkan khalayak yang terkeluar daripada landasan dengan menarik balik perhatian mereka kepada apa yang diucapkan melalui pengubahan intonasi, laras, atau gaya.

 

 

 1. 9.    Petua untuk Menjadi Pengucap yang Berjaya/Bermakna

 

Petuanya ialah dengan bersedia. Berpegang kepada “SEDIA”, insya-Allah ucapan kita akan bermakna.

 

 1. Semak dan strategised pengucapan dengan mengenal pasti tetamu, khalayak, tajuk atau tema, serta  lokasi ucapan.

 

 1. Elemen ucapan dirancang, dicari, dikumpul, disusun, dan diolah dengan bahasa yang indah agar ia boleh menarik minat, keyakinan, serta tumpuan khalayak.

 

 1. Data atau maklumat yang disediakan dibaca, difahami, dianalisis, dan dihayati dengan membuat suntingan-suntingan yang perlu serta dibuat latihan.

 

 1. Implimen apa yang telah disediakan dengan yakin dan penghayatan. Impresi pertama sangat penting. Mulakan bicara dengan menyediakan khalayak serta memperkenalkan tajuk dalam bentuk yang menarik. Suara yang lunak, sebutan yang jelas, intonasi yang pelbagai, gerak tubuh yang terkawal, menjadi perhatian dan daya tarikan terhadap ucapan. Dengari suara anda sendiri.

 

“Ketahui apa yang hendak diucapkan bukan bagaimana hendak mengucapkannya.”

 

Jangan membaca tetapi berucap berpandukan teks.

 

 1. Awasi khalayak dan bersedia dengan gangguan yang mungkin timbul serta bersedia untuk bertindak dengan mengubah intonasi, gaya, dan laras. Dalam perkataan lain menguasai proses komunikasi. Dalam komunikasi ada penyampai mesej ada penerima mesej. Apabila ada pengganggu komunikasi akan terganggu. Tumpuan penerima akan lari. Oleh itu penyampai harus bijak memanipulasi keadaan agar tumpuan dapat ditarik semula.

 

Jika dapat mengikuti petua ini

Gemuruh akan luruh

Gementar dilontar

Yakin dimangkin

Ucapan dinantikan.

 

“Practice makes perfect.”

Tugasan

 

 1. Bina satu teks ucapan pengetua/guru besar sekolahbagi Majlis Perasmian Sekolah baru. Menteri pelajaran akan merasmikan majlis tersebut

 

 

|contoh teks pengacara majlis rasmi terbarucontoh teks pengucapan awam induksiteks doa majlis kahwincontoh teks ucapan bapa pengantincontoh teks ucapan perpisahan pengetuateks ucapan guru barucontoh ucapan memujukpantun di akhir ucapanteks bacaan doa majlis perkahwinancontoh teks ucapan majlis perkahwinanucapan pengacara majlis rasmiteks doa perkahwinanminit mesyuarat disiplin sekolahcontoh teks ucapan isu semasacontoh ayat perkenalkan dirikomponen intonasiformat teks ucapanteks ucapan perpisahan pengetuacontoh teks ucapan alu-aluan guru besarContoh ucapan tidak rasmikata-kata aluan hari anugerah cemerlangteks pengacara majlis anugerah cemerlangucapan guru barucontoh teks ucapan rasmi pengacara majlisteks ucapan pengetua sempena mesyuarat pibgcontoh teks ucapan dirajateks ucapan perpisahan guru bersaracontoh teks ucapan pembukaan majlisteks ucapan perpisahan guru bertukarcontoh teks ucapan guru besarcontoh teks ucapan mesyuaratteks ucapan disiplintext pengacara majlis perkahwinanteks ucapan pengetuapantun perasmianteks ucapan perasmian anugerah cemerlang sekolahcontoh karangan ucapan perpisahan pengetuateks ucapan hari anugerah cemerlangcontoh mukadimah ucapancontoh teks ucapan majlis formaltajuk ucapan memujukucapan terima kasih utk seseorang yg berjasacontoh teks ucapan perasmian pibgcontoh pembukaan ucapanteks ucapan perkahwinanciri-ciri teks ucapanucapan nasihat dalam laras agamaUcapan tidak formalcontoh ucapan rasmi majlisucapan pembukaan sekolahpenulisan teks ucapan perasmiancontoh teks ucapan orang yang diraikanteks ucapan isu semasacontoh laras bahasa politikteks ucapan kahwincontoh teks ucapan majlis perpisahan pengetuatext ucapan majlis perkahwinancontoh jurnal reflektif pertandingancontoh jurnal reflektif perayaan deepavalicontoh teks ucapan ptptnciri-ciri ucapan rasmipantun akhiri ucapancontoh doa perkahwinanCONTOH TEKS UCAPAN WAKIL PELAJARcontoh teks ucapan alu-aluan pengetuaucapan perasmian majlis anugerah cemerlang sekolahciri-ciri umum laporancontoh ucapan guru besarteks doa untuk majlis perkahwinanteks ucapan naik pangkatcontoh teks ucapan majlis agamateks ucapan majlis perpisahan pengetuateks ucapan mesyuarat pibgteks ucapan meraikan pengetua barudoa di majlis perkahwinancontoh teks pengacara majlis tidak rasmiteks ucapan wakil pelajar perpisahan pengetuacontoh ucapan untuk memujukcontoh teks pengacara majlis mesyuarat rasmicontoh teks ucapan perasmian mesyuarat pibgteks ucapan pengetua baru dilantikcontoh ucapan pembukaan mesyuarat pibgcontoh ucapan pembukaan perkhemahancontoh ucapan perpisahan pengetuateks ucapan sambutan pengetua baruTEKS UCAPAN PERSARAAN GPK 1contoh ucapan majlis perkahwinancontoh ucapan untuk majlis rasmiteks ucapan vipciri-ciri juruacaracontoh mukadimah ucapan majlisteks ucapan di majlis pernikahankata aluan persaraan guru besar oleg gpkmukadimah ucapan majlislaras bahasa politikteks ucapan agamateks secara formal apabila beruccapbiodata guru bersarapenulisan ucapan perpisahan muridpanduan menulis teks ucapanucapan perpisahan GPKrumusan minit mesyuaratFORMAT PENULISAN UCAPANskrip pengacara majlis rasmiskrip pengacara majlis motivasi ibu bapacontoh karangan ucapan majlis perpisahan pengetuaminit mesyuarat susucontoh text ucapan sempena parti perpisahan kenaikan pangkatminit mesyuarat disiplinlaras politikpanduan penulisan teks ucapanteks pengacara majlis induksiteks ucapan perpisahan gpk 1contoh teks ucapan tetamu kehormatteks mukadimah ucapan programkompenan intonasiteks pengacara majlis brimcontoh teks ucapan wakil majlis pertunangancontoh teks ucapan wakil muridpantun meraikan persaraancontoh teks ucapan perkahwinan htmlteks ucapan perpisahan untuk cikguteks ucapan untuk berucap sebagai guru yang ingin bersarapepatah perpisahan untuk pengetuaskrip doa majlis perkahwinancontoh teks ucapan pelajar cemerlangskrip pengacara majlis pertunanganteks ucapan vle frogskrip pengacara majlis perkahwinancontoh teks ucapan majlis perpisahancontoh teks ucapan pengacara majlis mesyuaratcontoh teks ucapan pengetuapenulisan teks ucapantek pengacara majlis perkahwinanpantun ucapan akhir majlisformat laporan majlis anugerah cemerlangpantun ucapan perasmiPENGENALAN KOMPONEN INTONASIcontoh teks ucapan perasmiantajuk untuk ucapanskrip untuk pengacara majlis kahwincontoh teks ucapan perasmian pembukaan perkhemahanformat menulis text untuk pengucapan awamHimpunan Doa Majlis Persandinganteks ucapan mukadimahteks ucapan hari anugerah pelajar cemerlangcontoh ucapan\ untuk lisancontoh ucapan wakil pelajar perpisahan pengetuacontoh ucapan wakil gurujenis ucapan formalkaragan ucapan perpisahan guru bertukarteks ucapan majlis perpisahan guruCTH text ucapan dl majlisteks ucapan merasmikan mesyuarat PIBGformat menulis ucapan yang betulformat juruacara maulidur rasulformat penulisan teks pengacara majlis rasmiteks ucapan majlis persandingandoa majlis kahwindoa hari perkahwinanteks ucapan majlis pembukaan sekolahteks ucapan majlis agamaformatucapan perhimpunan rasmi sekolahcontoh ucapan rasmi pesaraan guru besarteks ucapan bahasa istanateks ucapan pengetua hari anugerah cemerlangteks ucapan pengetua mesyuarat pibgteks ucapan pengetua sempena majlis anugerah cemerlangcontoh ucapan guru besar mesyuarat pibgteks pengucapancontoh ucapan guru bersarateks pengacaramajlisteks pengacara majlis persaraan guru besarteks pengacara majlis perpisahan guru besarkata kata ucapan selamat naik pangkatkata kata aluan teks ucapancontoh ucapan persaraan gpk 1kata alu-aluan pengerusi majliscontoh ucapan perpisahan bertukar jabatancontoh ucapan perkahwinan skripteks ucapan pengerusi pibg sempena majlis perpisahan guru besarcontoh ucapan pengerusi mesyuaratTEKS UCAPAN ALUANkata indah perpisahan pengetuateks ucapan pengetua baruteks ucapan pengetua sempena pertandinganucapan persaraan pengetuaucapan teks majlis pembukaan suai kenaltext penerimaan majlis pertunangancontoh pengacara majlis rasmiciri ucapan rasmicontoh teks pengerusi majlis mesyuaratciri ciri laras politikcontoh pantun empat kerat dari Guru Besar untuk Mesyuarat Agung PIBGcontoh pantun akhir ucapancontoh talking pointcontoh teks pengucapancontoh minit mesyuarat program susu malaysiatest ucapan perasmiancara-cara berucap dimajlis perpisahanucapan pengetua dalam majlis anugerah cemerlangcontoh minit mesyuarat disiplinUcapan tak formalciri-ciri laras politikucapan perpisahan pengetuaciri-ciri teks ucapan yang baiktext ucapan vip kemahiran dinamikaucapan perpisahan gpk 1contoh teks biodata guru bersaratext ucapan perkahwinancontoh contoh ucapan tekscontoh penulisan ucapan alu-aluan tugasancontoh teks memujukcontoh cotoh teks ucapan umumcontoh penulisan teks ucapantext ucapan majlis tidak formalucapan kata-kata aluancontoh teks pembukaan mjlis kursuscontoh pengucapan am isu semasaucapan untuk orang yang akan bersaracontoh teks ucapan bagi guru yang ingin bersaracontoh talking point mesyuaratucapan pendahuluan pengerusi majlisteks ucapan wakil murid sempena perpisahan gpk hemteks ucapan wakil pelajarteks ucapan wakil murid persaraan gpk koapakah CIRI-CIRI minit mesyuaratcontoh teks ucapan ketua pelajar kolejcontoh teks ucapan gbupacara perasmian pembukaan perkhemahanucapan majlis tidak rasmi- penyerahan slip spmcontoh tajuk ucapan memujukcontoh teks ucapan guru baruteks ucapan wakil persara dimajlis persaraanucapan ydp pibg untuk persaraan guru besarucapan pengerusi majlis pibgucapan pendahuluan majlisTEKS UCAPAN ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG -YDP PIBGteks pengacara majlis majlis semi formalteks ucapan aluan sempena pembukaan bangunan tambahan sekolahteks pengacara majlis meraikan tetamuteks pengacara majlis mesyuaratteks guru baru perkenalkan diriteks pengacara majlis pemuafakatan ibu bapateks pengacara majlis perkenalkan penceramahteks pengerusi majlis programteks ucapan bagi guru yang bersarateks formal ucapan pengerusi majlisteks juruacara majlis rasmiteks majlis perkahwinanTeks ucapan biasa Majlis Persaraanteks majlis perkahwinan pengacaraucapan sempena pembukaan sekolahucapan perpisahan orang yang diraikanteks ucapan bersarateks majlis persandinganucapan perpisahan guru dan naik pangkatteks pengacara bahasa inggerisucapan perpisahan guru besar bertukarucapan perpisahan guru bertukarUCAPAN PEMBUKAAN SEKOLAH BARUteks mengacarakan majlis maulidur rasulteks ucapan aluan selamat datangteks pengucap 2 yang melancarkan majlis perasmianucapan perasmian hari anugerah kecemerlanganteks pengucapan awam induksiucapan pengacara majlis formalteks ucapan alu aluan majlis kahwinteks pengucapan awam menarikteks pengucapan awam versi pantunteks pengucapan persaraan guruucapan pengetua baruTEKS pengucapan umum induksiucapan pengenalan majlis rasmiteks perasmian hari anugerahucapan pengetua sempena mesyuarat pibgteks persaraan guruucapan pendahuluan rasmiteks pengerusi majlis rasmiteks ucapan BRIMucapan perpisahan bertukar dan naik pangkatteks pengacara majlis persandinganucapan perpindahan stafteks ucapan aluan pibgteks pengacara majlis:perkahwinanteks perasmian anugerah pelajarteks ucapan aluan mesyuarat pibgteks pengacara perkahwinanteks ucapan aluan gbteks pengacaraan penutupan majlis transisiteks ucapan alu-aluan pengetua baharuteks pengacaraan penyerahan slip peperiksaanucapan perasmian tidak formalteks ucapan alu-aluan majlis anugerah cemerlangteks pengacara malis agamaucapan perpisahan untuk guru bersarasampel ucapan rasmi pmskrip ucapan pendidikanskrip ucapan pengacara majlis rasmiskrip ucapan selamat bertukarsoalan bahasa melayu tingkatan 2 pantai timursoalan penulisan tahun 2soalan ujian tahun 4 bahasa melayustpm- teks ucapan perpisahanstruktur teks ucapanucapan untuk memujuktajuk ucapan untuk memujuk orangucapan ucapan mulakan acaratajuk-tajuk memujuktalking point hari anugerah cemerlangtalking point ucapantalking point ucapan aluan pengerusitalking point ucapan majlis anugerah cemerlang pendidikantalking points perasmianskrip ucapan guru yang bersaraucapan untuk persaraan guru besar oleh ydp pibgskrip alu aluan bapa pengantinwww contoh karangan ucapan perpisahan pengetua pmr com mySKRIP BAPA PENGANTIN DIAKHIR MAJLIS PERKAHWINANvideo mukadimah ucapanSKRIP JURUACARA MAJLIS KAHWINskrip juruacara majlis perkahwinanskrip MC penutupan perkhemahanucapana hari persaraanskrip pengacara majlis seminarskrip pengacara majlis tidak formalskrip pengacara majlis untuk guru yang bertukarskrip pengacaramajlis anugerahucapan wakil guru sempena persaraan guru pendidikan khasUcapan wakil dimajlis pernikahanskrip ucapan aluan untuk seminarskrip ucapan guru bersaraucapan vip majlis agamatek doa perasmian majlisucapan text majlis perkahwinantek doa perkahwinantek ucapan persaraan sendiritek ucapan pibg anugerahtek ucapan ydp pibg hari anugerah q sek menengahteknik penulisan skrip pengacara majlis formalucapan sempena perpisahan pengetuateks aluan pibgskrip penyampaian majlis kahwinteks bacaan doa untuk majlis perkahwinanteks biodata guru bersarateks biodata perpisahan guruteks biodata persaraanteks doa hari kualititeks doa hari perkahwinanucapan ringkas untuk kad ucapan bg perpisahan guru besar oleh stafteks doa majlis persandinganteks doa meraikan pengetua baruucapan rasmi majlis pesaraantek ucapan perasmiantek ucapan penutupan perasmian seminar penyelidikan tindakanucapan terima kasih oleh bapa penganting di majlis perkahwinan anaktek pengacara majlis hari penyusuan seduniatek pengacara majlis rasmitek pengerusi mesyuaratTEK PENGUCAPAN UMUM SEKOLAHtek ucapan guru barutek ucapan guru besar mesyuarat pibgtek ucapan gurubesartek ucapan majlis pepisahan gurubesartek ucapan majlis perkahwinantek ucapan majlis perkahwinan ibutek ucapan mesyuarat PIBGtek ucapan nasihatucapan seorang pengacara majlistek ucapan pengacara majlis perpisahan guru besarteks perkahwinan pengacara majlistek ucapan pengerusi pibgucapan persaraan guru gpktext ucapan ringkas pengacara majlis perkahwinanteks ucapan pengetua untuk mesyuarat pibgteks ucapan pengetua untuk persaraan guruteks ucapan pengetua untuk pibgteks ucapan penuh guru besar yang telah bersarateks ucapan penutup ydp pibg sempena kem perkhemahanteks ucapan penutupan pertandingan bolasepakteks ucapan perasmi minggu pendidikan khasteks ucapan perasmian gurubesar mesyuarat pibgteks ucapan perasmian hari anugerah kecemerlanganteks ucapan perasmian hari anugerah kecemerlangan pelajar upsrteks ucapan perasmian hari kecemerlanganteks ucapan perasmian mesyuarat agung pibgtext emcee majlis perkahwinantexas ucapan perpisahan guruteks ucapan perasmian pembukaan majlis perkhemahan tahunanteks ucapan perasmian pembukaan sekolah barutest ucapan rasmi majlisteks ucapan pengetua untuk majlis rasmiteks ucapan pengetua sempena pertandingan nasyidtext pengacara majlis perhimpunan rasmi sekolah bahasa inggeristeks ucapan pengerusi pibg yang sangat berkualititext ucapan ringkastext ucapan persaraantext ucapan perpisahan gurutext ucapan per pisahan ketua muridteks ucapan pengetua dalam majlis rasmitext ucapan peerkahwinanteks ucapan pengetua majlis pendidikan khastext ucapan mc majlis anugerah pelajar cemerlangteks ucapan pengetua pada mesyuarat pibgteks ucapan pengetua pibgteks ucapan pengetua sempena majlis persaraan guruteks ucapan pengetua sempena majlis pertandinganteks ucapan pengetua sempena majlis pertandingan pantuntext ucapan kawalan kehormattext pengacara majlis tidak rasmitext pengacara majlis rasmiteks ucapan perkahwinan anak vipteks ucapan perkhawinanteks ucapan tama hari anugerah cemerlangteks ucapan tentang ciri-ciri guruteks ucapan tetamu kehormat di atas pembukaan rasmi pejabat baruteks ucapan tetamu kehormat hari anugerah cemerlangteks ucapan wakil pelajar sempena sambutan pelajar STPMteks ucapan tetamu kehormat minggu bahasa melayuteks ucapan tetamu perpisahanteks ucapan untuk perpisahan pengetuateks ucapan wakil pelajar sempena majlis persaraan guruteks ucapan wakil pelajar sempena majlis perpisahan guru bertukarteks ucapan vip majlisteks ucapan vip majlis agamateks ucapan vip pibgteks ucapan wakil murid sempena hari kecemerlangan pelajarteks ucapan wakil guru sempena majlis persaraanteks ucapan wakil guru sempena majlis persaraan guruteks ucapan wakil guru untuk hari persaraan pengetuateks ucapan sempena majlis perpisahan pengetuateks ucapan sempena hari anugerah cemerlangteks ucapan pm lawat rasmi ke chinateks ucapan perpisahan bertukar tempat kerjateks ucapan perpisahan dari gpktest ucapan juruacaratest ucapantesk ucapan anugerah sekolahteks_ucapan selamat datang pengetua baruteks vip pibgteks ucapan perpisahan guru bertukar sekolah lainteks untuk komponen intonasiteks ucpan besaraTeks uccapan akhir tahun pengetua kepada gurteks ucapan perpisahan pengetua sekolahteks ucapan/kata alu-aluan guru besarteks ucapan ydp pibg sempena hari anugerah cemerlang sekolahTEKS UCAPAN yang baikteks ucapan wakil sekolah untuk guru bersarateks ucapan wakil PIBG sempena majlis persaraan pengetuateks ucapan WAKIL MURID perpisahan guru bersaratext ucapan untuk vipTEKS UCAPAN BUAT TETAMU YANG BERTANDANGucapan majlis rasmi bagi pengerusi majlisucapan majlis rasmiteks ucapan ketua murid sempena hari anugerah akedemikteks ucapan ketua pelajar perpisahan pengetuateks ucapan ketua pengawas untuk persaraan staf sekolahTEKS UCAPAN MAJILIS DIKENANG YG RINGKASucapan majlis prmbukaan perkhemahanteks ucapan majlis brim bekas tenterateks ucapan majlis kahwinteks ucapan majlis pembukaanteks ucapan majlis perasmian pertandinganucapan majlis persaraan gpk HEMteks ucapan majlis perkahwinanucapan majlis perpisahan stafucapan majlis perkahwinan Bapa pengantinucapan majlis anugerah pelajarucapan laporan disiplin pelajarucapan majlis ugamaucapan meraikan orang bersarateks ucapan hari anugerah cemerlang sbp 2013teks ucapan dalam bahasa istanateks ucapan dan kata alu-aluan majlis rasmiucapan pembukaan majlis ugamateks ucapan di majlis pra pernikahanucapan muqaddimahteks ucapan formal pengenalanucapan mukadimah majlis pernikahanUcapan mukaddimahteks ucapan guru besar bertukarteks ucapan guru besar graduasi sekolah rendahucapan meraikan persaraan pengetuateks ucapan guru besar hari penghargaan / qualiti sekolah rendahteks ucapan guru besar mesyuarat pibgteks ucapan guru besar perkhemahan badan uniformteks ucapan guru besar untuk mesyuarat agong pibgteks ucapan guru yang bersaraucapan meraikan pengetua baruucapan ketua disiplin persaraan pengetuateks ucapan majlis persaraan gpkteks ucapan pembukaan mesyuarat pibgTEKS UCAPAN PEMBUKAAN PLKNteks ucapan pembukaan sekolahteks ucapan pembukaan sekolah baruteks ucapan pendahuluan pengerusi majlisteks ucapan pengacara majlis untuk majlis perasmian pembukaan PLKNteks ucapan pengacaraan untuk majlis rasmitujuan dan format menulis ucapanteks ucapan pengenalan guru barutugas ajk teks ucapanteks ucapan pengerusi kelab staf guru majlis pesaraan pengetuateks ucapan pengerusi majlis bantuan brimtugas ajk perasmianteks ucapan pengerusi majlis mesyuarat pibgteks ucapan pengerusi majlis perkahwinantopik untuk pengucapan memujukteks ucapan pengerusi majlis sempena pembukaan aktiviti perkhemahanteks ucapan pembuka majlisucapan aluan pengetua/gurubesar berhubungan pbsucapan bapa dimajlias perkahwinanteks ucapan majlis persaraan guruteks ucapan majlis persaraan guru besarteks ucapan majlis rasmiucapan kepada pengetua sekolah yg akan bersarateks ucapan majlis untuk vipteks ucapan meraikan pegawai bertukar tempat tugasucapan gpk pentadbiran dalam majlis persaraan guru besarUCAPAN GBucapan formal pengerusiucapan formal pengacara majlisteks ucapan nasihatteks ucapan pegawai bersaraucapan formal pembukaan majlisucapan bersara pengetuateks ucapan pelajarUCAPAN BERNAS PENGACARA MAJLISteks ucapan pelajar perpisahan pengetua sekolahteks ucapan pengerusi majlis untuk majlis formalcontoh teks ucapan pengarah projekcontoh teks ucapan memujukcontoh teks ucapan majlis tidak rasmicontoh teks ucapan majlis perpisahan sekolah rendahcontoh teks ucapan ketua pelajar sempena majlis perpisahan perpindahan pengetua ke sekolah laincontoh teks ucapan ibu bapa majlis perkahwinancontoh teks ucapan hari persaraan wakil gurucontoh teks ucapan gurubesarcontoh teks ucapan guru untuk majlis persaraan guru besarCONTOH TEKS UCAPAN GURU BESAR SEMPENA MAJLIS PENYMPAIAN SIJIL DAN HADIAHcontoh teks ucapan guru besar mesyuarat pibgcontoh teks ucapan mesyuarat kecilcontoh teks ucapan mesyuarat masjid usulcontoh teks ucapan pengacara majlis untuk majlis rasmicontoh teks ucapan pengacara majlis penutupcontoh teks ucapan pengacara majlis pembukaan perkhemahan sekolah rendahcontoh teks ucapan pengacara majlis hari rayacontoh teks ucapan pengacara majlis formalcontoh teks ucapan pengacara majlis dengan biodatacontoh teks ucapan pengacara majliscontoh teks ucapan pembukaancontoh teks ucapan nasihatcontoh teks ucapan murid yang ingin disampaikan guru bersaracontoh teks ucapan guru besar dalam mesyuarat agung pibgcontoh teks ucapan gb dalam mesyuarat pibgcontoh teks penyampaian visi misi ketua pemudacontoh teks pengucapan majlis rasmicontoh teks pengucapan majliscontoh teks pengucapan hari anugerahcontoh teks pengerusi majlis rasmicontoh teks pengerusi majlis perkenalkan biodata penceramahcontoh teks pengerusi majlis meraikan guru yang bertukarcontoh teks pengacaraan majlis rasmi yang ringkascontoh teks pengacara majlis seminar menjawab spmcontoh teks pengacara majlis pertaniancontoh teks perasmian pembukaan perkhemahancontoh teks ucapam pengerusi majlis maulidur rasulcontoh teks ucapan emcee majlis formalcontoh teks ucapan datang ke sekolah barucontoh teks ucapan bertukar tempat kerjacontoh teks ucapan awam pengetuacontoh teks ucapan aluan pengetuacontoh teks ucapan alu-aluan pengarah projekcontoh teks ucapan alu-aluan mesyuarat PIBGcontoh teks ucapan alu aluan pengetuacontoh teks ucapan agama juruacara majliscontoh teks ucapan agamacontoh teks pengacara majlis perkahwinancontoh teks ucapan pengerusi majlis rasmi dan formalcontoh ucapan pengacara majlismotivasicontoh ucapan formalcontoh ucapan dirajacontoh ucapan di majlis perkahwinancontoh ucapan datang ke sekolah barucontoh ucapan aluan sebelum majlis pernikahancontoh ucapan aluan majlis anugerah oleh GBcontoh ucapan alu aluan pengacara majliscontoh tulisan alu-aluanCONTOH TEXT UCAPAN PERASMIAN INDUKSICONTOH TEXT UCAPAN MAJLIS PERKAHWINANcontoh ucapan guru besar untuk PIBGcontoh ucapan guru yang bersaracontoh ucapan pembukaan anugerah keselamatancontoh ucapan naik pangkatcontoh ucapan MC di majlis rasmi tenteracontoh ucapan majlis persaraan pengetua daripada wakil pelajarcontoh ucapan majlis formal ketua pelajarcontoh ucapan majlis formalcontoh ucapan majlis anugerah cemerlang sekolahcontoh ucapan kata kata aluan pengerusi majliscontoh ucapan juruacara programcontoh ucapan hari guru PENGETUAcontoh text ucapan bruneicontoh teksb pengucapan awam tentang misi dan visi sukancontoh teks ucapan rasmi pengacara majlis perkhwinancontoh teks ucapan persaraan pengetuacontoh teks ucapan persaraan gurucontoh teks ucapan persaraancontoh teks ucapan perpisahan spmcontoh teks ucapan perasmian pibg sekolahcontoh teks ucapan perasmian pibg maulidur rasulcontoh teks ucapan perasmicontoh teks ucapan pengetua-pibgcontoh teks ucapan pengetua untuk meraikan pesaraan gurucontoh teks ucapan rasmi pengacara majlis seminar kewanganContoh teks ucapan tak formalcontoh teks ucapan ydp pibg sempena majlis penyerahan slip peperiksaancontoh teks ucapan ydp pibg majlis persaraancontoh teks ucapan ydp pibg majlis anugerah cemerlangcontoh teks ucapan ydp PIBG bagi majlis gradusi pelajar spmcontoh teks ucapan YB utk pembukaan sekolah barucontoh teks ucapan wakil guru sempena persaraancontoh teks ucapan untuk vipcontoh teks ucapan untuk meraikan guru naik pangkat di Bruneicontoh teks ucapan untuk majlis rasmicontoh teks ucapan terima kasih untuk kerabat dirajacontoh teks ucapan pengetua minggu bahasacontoh teks pengacara majlis pbtcontoh karangan ucapan beserta pantun persaraan gurucontoh doa perpisahan untuk perpindahan stafcontoh doa majlis perkahwinan pdfcontoh doa acara pembukaan pentas seni sekolahcontoh contoh teks ucapan majlis pembukaancontoh contoh doa perkahwinancontoh contoh aktiviti kemasyarakatancontoh ceramah isu pakaiancontoh cek ucapancontoh biodatabersaraCONTOH BIODATA GURU BESAR BERSARAcontoh doa tetamucontoh doa untuk mereka yang hendak bersaracontoh karangan stpm ucapan formal majliscontoh karangan spm teks ucapan guru bertukarcontoh karangan pmr ucapan persaraan pengetuacontoh karangan laras bahasa politikcontoh karangan kiriman surat permohonan tentang khidmat nasihatcontoh karangan juru acaracontoh kad ucapan untuk orang yang nak berhenti kerja dalam bahasa inggeriscontoh jadual anakcontoh format laporan disiplin perkerjacontoh fail induk pbscontoh ayat-ayat ringkas sebagai MC semasa parti perpisahancontoh ayat nasihat bersaracara menulis teks ucapan perasmiancara menulis perkataan cekcara menulis minit mesyuaratBAHASA PUITIS UNTUK SKRIP MAJLIS PERSARAANbagaimana nak menulis teks bersarabagaimana menyediakan teks ucapan perasmian anugerah pelajar cemerlangbagaimana menulis teks ucapan persaraan guruayat ucapan bertukar kerjaayat perkenalkan diriakhir ucapancara-cara menulis biodata guru bersaracara-cara menulis teks ucapanCONTOH ATUR CARA MAJLIS PERASMIAN PENUTUP MINGGU BAHASA MALAYSIAcont oh rumusan laporanciri-ciri sekolah cemerlangciri-ciri penulisan ucapanciri-ciri penulisan teks pengacaraanciri-ciri laras bahasa politikciri-ciri juru acaraciri ciri juruacara perkahwinanciri and teks ucapan pengacara majliscara-cara menulis teks ucapan pengarahagenda mesyuarat disiplincontoh karangan ucapan majlis persaraan gurucontoh teks pengacara majlis formalcontoh tek pengucapan awam yang baikCONTOH TALKING POINT PENGARAHadequancy/kecukupan sekolahCONTOH SKRIP UCAPAN ALUAN DAN TALKING POINT UPACARA PERASMIANcontoh skrip pengacara majlis formal pdfcontoh sesuatu majliscontoh petikan ucapan persaraancontoh permulaan kata pengucapan awamcontoh penulisan teks ucapan perasmiancontoh penulisan skrip pengacaracontoh tek ucapan bersaracontoh tek ucapan daripada wakil pelajarcontoh teks pembaca bodata majlis persaraan gurucontoh teks mukadimahcontoh teks mc panggilan hormat dalam majlis rasmi kerajaancontoh teks juruacara majlis bagi pertandingan amal bolingcontoh teks doa majlis perkahwinancontoh tek ucapan ydp pibgcontoh tek ucapan selamat datangcontoh tek ucapan persaraancontoh tek ucapan majlis persaraan bagi kakitangan perkhidmatan awam bruneicontoh tek ucapan majlis perkahwinancontoh penuh teks mc majlis rasmicontoh pengucapan rasmicontoh lisan ucapancontoh laporan rumusancontoh laporan masalah disiplin pekerjacontoh kertas kerja pekerja cemerlangcontoh kata-kata aluan majlis pertunangancontoh kata kata mukadimahcontoh kata alu-aluan tugasancontoh kata alu-aluan majlis sempena disiplin sahsiah murid sek rendahcontoh karangan ucapan tentang majlis perpisahan pelajarcontoh karangan ucapan perpisahan gurucontoh membuat talking point pengerusicontoh minit mesyuarat aduan disiplincontoh pengucapan pengerusi programcontoh pengucapan hari anugerah kecermalangan pelajarcontoh pengacaraan majlis rasmi masjidcontoh pantun perkenalkan diricontoh pantun karangan ucapan guru perpisahancontoh pantun akhir ucpancontoh mukadimah ucapan agamacontoh mukadimah kata aluanContoh mukaddimah ucapancontoh minit mesyuarat masjidcontoh karangan ucapan meraikan kunjungan tetamupanjang teks ucapanmukadimah teks ucapanmukadimah pengacaramukaddimah ucapanmukaddima ucapanminit mesyuarat unit disiplin sekolahminit mesyuarat susu satuminit mesyuarat program susu satu malaysiaminit mesyuarat program susu 2011minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahminit mesyuarat badan disiplin sekolah 2012mukadimah ucapan aluanmukadimah ucapan aluan majlis keagamaanpanduan ucapan nak bersaraPanduan penulisan teks ucapan persaraanpanduan penulisan laporan aktivitiOBJEKTIF PENULISAN TEKS UCAPAN DAN PENGUCAPAN AWAM dari dewan bahasa dan pustakamuqadimah ucapanmukadumah ucapanmukadimah ucapan politikmukadimah ucapan persaraanmukadimah ucapan mesyuaratmukadimah ucapan majlis agamaminit mesuarat disiplinmesyuarat disiplin sekolahkoleksi ucapan wakil murid sempena perpisahan gpk hemkoleksi ucapan tak rasmikoleksi ucapan persaraan diri yang ingin bersarakoleksi ucapan memujukkoleksi ucapan alu-aluan pengetua barukoleksi text ucapan alu-aluan program beliakoleksi teks ucapan wakil pelajarkoleksi teks ucapan majlis rasmiKOLEKSI TEKS DOA UNTUK ACARA UMUMkoleksi teks doa rasmikomponen intonasi-indeksikalkomponen-komponen intonasimengapa golongan muda kurang mengamalkan cara hidup kaum masing-masingmembuat tek ucapanlaras ucapanlaras bahasa ucapan blogspotlaras bahasa melayu ucapanlaporan tentang pengetua bersaralaporan tentang masalah dispilin pekerjalaporan disiplin pekerja\kursus KEMAHIRAN PENULISAN TEKS DAN UCAPAN AWAMkssr tahun 1 muzikkoleksi pantun persaraanpantun akhir penulisansampel teks ucapan vvipperbezaan kata kata aluan dengan ucapan alu aluanperbezaan kata alu-aluanpenulisan ucapan pengerusi majlispenulisan ucapan majlis rasmipenulisan ucapanpenulisan talking pointpenulisan perpisahanPENULISAN BIODATA UNTUK MAJLISpenulisan biodata persaraan gurupenulisan biodata pengetua sekolahperbezaan ucapan alu-aluan dan ucapan perasmianpermulaan kata-kata aluan ucapan majlis agamasambutan pengetua barurph pendidikan ksihatan kssr berdasarkan problem based lrningrompakan kedai emas 6 april 2012REFLEKSI PENGACARAAN MAJLISrajah pohon kssrPROTOKOL KATA ALU-ALUAN PERSARAAN GURUprinsip-prinsip guru yang perlu difahami semasa berkomunikasi dengan bukan lisanpertandingan mengarang esei 2013permulaan ucapan majlis ugamapermulaan ucapan majlis agamapenulisan bagi mengacara perlawan kecilpengucapan disiplinpantun untuk mengakhiri majlispantun ucapan alu-aluanpantun teks ucapan pengucapan awamPantun sempena hari pesaraanpantun permulaan majlispantun pembukaan juruacarapantun mukadimah ucapanPANTUN MERAIKAN VIP BERTUKARpantun majlis anugerah kecemerlanganpantun diakhir ucapanpantun untuk ucapan perasmianpembukaan majlis agamapengucapan awam majlis perpisahanpengetua baru teks aluanpengenalan ucapan tidak formalpengenalan ucapan rasmipengenalan teks ucapan pengacara majlispengenalan teks ucapanpengacara majlis tidak rasmipembukaan ucapan yang menarikpembukaan ucapan majlis agamapembukaan sekolah barupantun akhir ucapaakoleksi pantun mesyuarat pibgisi isi penting teks ucapan penutupformat menulis ucapanformat emcee majlis rasmiform 4 2012 jps leaked finalsesei stpm ucapan sempena majlis perpisahan pengetua sekolahemcee majlis kurang formalDRAF ucapan peRPISAHANdoa-doa sempena majlis pertunangandoa majlis hari perkahwinandoa dimajlis perkahwinandoa di majlis kahwinformat penulisan teks ucapan pengacara majlis rasmiformat penulisan ucapan untuk majlis perasmianformat ucapan rasmi dalam majlis formalformat ucapanformat teks ucapan rasmiformat teks ucapan pelajar cemerlangformat teks pengacara hari qformat teks majlis perasmianformat teks biodata pegawai yang bertukarformat tek ucapan majlisformat talking point ucapanformat rasmi teks pengacaraan majiliscth ucapan agamacotoh pengacaraan majlis perkahwinancontoh ucapan selamat datang ke sekolah barucontoh ucapan sebagai MC parti perpisahan kursus khidmat awamcontoh ucapan pesara yang akan bersaracontoh ucapan perpisahan wakil pekerja kepada ketua jabatancontoh ucapan perpisahan tidak formalcontoh ucapan perpisahan kerja lewat emailcontoh ucapan perpisahan kenaikan pangkatcontoh ucapan perpindahan gpk 1contoh ucapan pengetua mesyuarat pibgcontoh ucapan pengerusi Penyusuan Susu Ibucontoh ucapan selepas menamatkan kursus komputercontoh ucapan sempena perkhemahancontok ucapan umumcontoh-teks-ucapan-isu-semasacontoh-contoh ucapan formal majliscontoh-contoh penulisan refleksi pengacaraan majliscontoh ucapan wakil pelajar kepada pengetua yg hendak bersaracontoh ucapan untuk orang yang ingin bersaracontoh ucapan ugamacontoh ucapan tetamu kehormatContoh Ucapan tak formalcontoh ucapan sempena perpindahancontoh ucapan pengerusi majlis agamaisi kandungan laporan programkh ert form 3 notakata-kata aluan majlis hari anugerahkata-kata aluan ceramah agamakata mukadimah untuk MCkata kata ucapan rasmikata indah buat pegetua besarakata aluan pengetua untuk majlis anugerah cemerlangkata aluan pengetua dalam mesyuarat pibgkata aluan majlis perkahwinankata aluan majlis agamakata aluan guru besar sempena mesyuarat agung pibgkata-kata aluan pengarah untuk majlis persaraan guru besarkata-kata aluan pengarah untuk pembukaan tahun barukertas kerja penyampaian anugerahkertas kerja penulisan skrip pengacarakertas kerja hari anugerah cemerlang di sekolahKerangka sesuatu teks ucapankemahiran menulis ucapankemahiran menulis teks ucapankemahiran mengarang ucapankata-kata ucapan perkahwinankata-kata hikmat persaraan gurukata-kata aluan pengerusi majlis perasmian sekolahkata alu-aluan sempena hari guru 2012karangan ucapan sempena meraikan hari persaraan pengetuakarangan hari anugerah cemerlang sekolahkandungan teks ucapan tetamu kehormat majliskandungan teks ucapan pengetua untuk majlis persaraan gurujucapan pembuka majlisugamaisu semasa teks ucapanisi ucapan persaraan pengetuaisi ucapan guru bersaraisi teks pengerusi majlisisi teks pengacara majlisisi penting ucapan sempena persaraan gurukarangan laporan persaraan pengetuakarangan stpm ucapan perpisahan pengetuakarangan ucapan sempena meraikan faktor kejayaan pelajarkarangan ucapan per[isahan pengetua stpmkarangan ucapan perpisahan pengetuakarangan ucapan perpisahan guru bertukarkarangan ucapan perpisahan gurukarangan ucapan meraikan pengetuakarangan ucapan majlis perpisahan pengetua stpmkarangan ucapan majlis perpisahan pengetuakarangan ucapan majlis meraikankarangan ucapan guru baruisi kandungan teks berucap|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!