» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Penulisan Teks Ucapan

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

  1.    Pengenalan

 

Penulisan teks ucapan sangat relevan dengan tugas kita sebagai seorang pendidik. Pendidik tidak dapat lari daripada mengadakan majlis sama ada kecil atau besar, formal atau tidak formal. Apabila ada majlis adalah ucapan. Tetamu kehormat yang kita undang akan lebih selesa jika disediakan dengan teks ucapan. Kita juga lebih selesa jika teks ucapan telah disiapkan. Kandungan teks ucapan boleh menentukan pencapaian objektif majlis. Dalam ruang yang sedikit ini saya ingin berkongsi ilmu dan pengalaman sebagai penulis teks ucapan dan pengucap.

 

 

 1. 2.    Apakah Teks Ucapan dan Isi Percakapan?

 

Teks ucapan ialah tulisan terperinci yang mengandungi maklumat (penerangan, penjelasan, sanjungan atau pujian) tentang sesuatu perkara sebagai panduan bagi seseorang yang ditetapkan untuk berucap dalam sesuatu majlis.

 

Isi percakapan (talking points) hanya mengandungi kerangka isi.

 

Penulisan teks ucapan ini diselenggarakan oleh Jawatankuasa Teks Ucapan dan perlu disiapkan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum majlis berlangsung.

 

 

 1. 3.    Kenapa Perlu Disediakan Teks Ucapan?

 

 1. Membantu orang yang berucap kerana beliau sibuk.
 2. Kita lebih mengetahui daripada orang yang berucap tentang keperluan, visi, misi, & perkembangan organisasi kita.

 

 

 1. 4.     Pertimbangan  Sebelum Menulis Teks Ucapan

 

 1. Di mana majlis itu diadakan?

 

Dalam dewan/padang. Bagaimana suasana tempat itu?  Bagaimana penerimaan khalayak terhadap tajuk dan pengucap? Bagaimana saiz tempat itu?

 

Tujuannya adalah untuk menentukan lenggok ucapan

 

 

 1. Siapa penyampainya?

 

Kerabat diraja, Menteri, Ketua Pengarah, Pengarah, Guru Besar…

 

Untuk menentukan

 

 • gaya bahasanya sama ada bahasa istana atau bahasa biasa;

 

 • isi kandungannya sama ada  menyentuh dasar, berbentuk global, tahap profesional tinggi, atau tahap untuk mencapai objektif pelaksanaan sahaja

 

 • fokus isi kandungan berbeza antara VIP dan VVIP

 

 

 1. Siapa tetamu & khalayak yang akan hadir?

 

Kenali tetamu dan khalayak dari segi demografi (umur, pekerjaan, pangkat, jawatan, pendidikan, ras, bangsa, keturunan, status sosio-ekonomik, jantina, taraf perkahwinan, agama,  keahlian pertubuhan, minat, dan kegemaran)

 

Untuk menentukan kata hormat atau kata alu-aluan, laras bahasa tetamu & khalayak, dan menyesuaikan isi dengan bidang kuasanya.

 

Pengetua/Guru Besar       : mengandungi laporan tentang kemajuan institusi.

 

Bahagian/Jabatan             : mengandungi isu-isu atau rancangan baru berkaitan alam pendidikan.

 

Tetamu Kehormat             : mengandungi isu-isu umum, nasihat, dan gesaan.

 

 

 1. Berapa lama masa diperuntukkan?

 

Untuk menentukan panjang teks ucapan.

 

 

 1. Jenis majlis

 

 • Majlis Penuh Istiadat, Majlis Rasmi dan Formal, Majlis Rasmi Tidak Formal, Majlis Tidak Rasmi dan Formal, atau Majlis Tidak Rasmi dan Tidak Formal. (Ini juga untuk menentukan laras bahasanya)

 

 • Majlis Perasmian (Pembukaan & Penutupan) Majlis Anugerah cemerlang

 

 • Majlis meraikan seseorang

 

Majlis meraikan pengetua/GB/GPK/guru yang baru datang ke sekolah tersebut dengan mengucapkan selamat datang.

 

 • Majlis Perpisahan

 

Majlis meraikan pengetua/guru besar, GPK, guru, staf sokongan yang naik pangkat, bersara, atau bertukar sekolah.

 

Ucapan biasanya disampaikan oleh pengetua/GB, Wkil guru, wakil PIBG, wakil pelajar, orang yang diraikan.

 

 • Majlis Perkahwinan …

 

Untuk menentukan laras dan gaya bahasanya

 

 

 1. Apa temanya atau tujuannya?

 

Adakah ucapan itu untuk memaklumkan, memujuk, memotivasi, hiburan,

 

Untuk menentukan isi kandungan dan mengaitkannya dengan perkembangan-perkembangan terkini. Ini memerlukan pengalaman, penyelidikan dan pembacaan yang meluas. Tahu dasar & isu sensitif.

 

 

 

 1. Disiplin

 

Disiplinkan diri dengan

 

 • menepati tarikh perancangan, (mencari bahan, pemeraman, penulisan)

 

 • Membuat salinan yang secukupnya (pengucap, media, fail, laporan, pengerusi – jika pengucap terlupa bawa)

 

 • Ingatkan pengerusi untuk bawa teks ucapan

 

 

Jadual Kerja Penulisan Teks Ucapan

 

Tarikh

Aktiviti

Catatan

  Mesyuarat Jawatankuasa Induk 1

 

Kenal pasti Tetamu Khas dan kahalayak, lokasi, jenis majlis, dan temanya.
  Mesyuarat AJK Teks Ucapan 1

 

Pembahagian tugas
  Mesyuarat AJK Induk 2 Pengesahan tetamu khas & penyerahan draf teks ucapan

 

  Memurnikan draf

 

 
  Mengirim draf teks ucapan ke JPN selepas pengesahan pengetua/GB

 

 
  Mesyuarat AJK Teks Ucapan 2

 

Murni, sunting, & dapatkan pengesahan pengetua/guru besar

 

  Cetak dan edar kepada pengucap, pengetua/GB, & simpanan fail

 

 
  Ingatkan pengetua/GB tentang teks ucapan & bersedia dengan salinan back up.

 

 

 

 

 1. Bahasa

 

Anda perlu bijak memilih perkataan, frasa, struktur ayat, laras bahasa, dan kesinambungan idea. Eelakkan daripada menggunakan bentuk kependekan.

 

Contoh laras bahasa ucapan

 

Dengan lafaz suci Bismillah hir rahman nir rahim, saya melancarkan …..

 

Dengan kalimah bismillah …. saya membuka dengan rasminya …………..

 

Dengan rasa sukacitanya saya menutup dengan rasminya Majlis ………

 

Terima kasih diucapkan kepada … kerana mengundang saya untuk berucap dalam Majlis …

 

Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kerana berjaya mengadakan Majlis …

… tidak dapat hadir kerana ada urusan penting yang perlu didahulukan.

Jadilah khalifah Allah yang cemerlang berpaksikan ilmu, iman, dan amal serta mencari keredaan-Nya.

 

 

 

 1. 5.    Ciri-ciri Penulis Teks Ucapan Yang Baik

 

 

 1. Kemahiran Berbahasa

 

Mempunyai penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Mempunyai kebolehan mencipta frasa, klausa, dan ayat-ayat yang indah tanpa menjejaskan tatabahasa. Boleh membezakan bahasa lisan dan bahasa tulisan, serta bahasa formal dan tidak formal.

 

 

 1. Kemahiran Membaca

 

Mempunyai minat untuk membaca. Banyak membaca pelbagai bahan (ilmiah, kreatif, bukan kreatif, humur, politik, ekonomi, sejarah, motivasi, kemasyarakatan, …) Mempunyai kemahiran memaham, mencari maklumat, menganalisis yang tinggi. Dengan pembacaan yang luas, penulis mudah memilih tajuk yang sesuai. (tajuk yang menarik, yang diminati, disukai, yang membangkitkan semangat khalayak.

 

 

 1. Kemahiran Menulis

 

Boleh mengarang tulisan kreatif dan ekspositori. Boleh menulis dengan mencuit atau menyentuh pemikiran dan perasaan pembaca.

 

Memahami teknik

 • sumbang saran,
 • brain hurricane,
 • peta minda, dan
 • reality check.

 

Menulis ada pelbagai tujuan di antaranya adalah untuk

 • memujuk,
 • memaklumkan,
 • menghibur,
 • mencapai sesuatu tujuan.

Lantas gaya tulisannya berbeza-beza.

 

 

 1. Kemahiran Bertutur dan Mendengar

 

Menguasai sebutan, intonasi, dan jeda yang tepat dan betul. Menguasai prinsip dan proses komunikasi lisan.

 

 

 1. Kemahiran Menyelidik

 

Memahami proses dan langkah menjalankan penyelidikan serta mencari maklumat.

 

 

 1. Kemahiran Menyunting

 

Mahir menyunting teks dengan menguasai prinsip-prinsip menyunting

 • proof reading,
 • copy editing,
 • content editing,
 • line editing,
 • technical editing,
 • structural editing

dan tatabahasa.

 

 

 1. 6.    Format/Ciri Teks Ucapan

 

Fizikal

 • Font Size            : 12
 • Font type            : Arial
 • 1.5 spacing (8-10 muka surat)   atau double spacing  (14-16 muka surat)
 • 10 minit
 • Setengah Kertas A4
 • Format Kulit Teks Ucapan
 • Kata Teks Ucapan
 • Nama, Pingat, Jawatan
 • Sempena …………………
 • Pada …..
 • Jam …..
 • Di ……….

 

 • Format
 • ………………………
 • Isi untuk
 • Majlis Penyampaian sijil
 • Pengarah laporkan program maktab, perkembangan …

 

Kandungan

 

 • Fokus berbeza antara VIP dan VVIP
 • Mukadimah

 

 • Mengucapkan terima kasih kepada pengacara majlis

 

Contoh

 

Terima kasih saudara pengacara majlis.

 

 • Adressing/kata hormat/kata alu-aluan

(Tidak perlu dimasukkan. Jawatankuasa Sambutan akan menyerahkan senarai VIP kepada Pengerusi/Pengetua/Guru Besar dalam perjalanan ke pentas.

Pengerusi/Pengetua/Guru Besar akan menyerahkan kepada VIP. Elakkan VIP mencatat. )

 

Contoh

 

Yang Berhormat,

Dato’ Razali bin Ismail,

Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia;

 

Yang dikasihi dan dirahmati Allah,

Sidang hadirin sekalian.

 

 

 • Permulaan

 

 1. Kaedah biasa di mulakan dengan pernyataan

 

Contoh

 

Majlis Anugerah Cemerlang merupakan acara tahunan yang mengiktiraf kejayaan …

 

 1. Kaedah Persoalan

 

Contoh

 

Bagaimanakah caranya anak-anak kita belajar 20 tahun akan datang?

 

 1. Kaedah pensejarahan

 

Contoh

 

Pada zaman Kegemilangan Kerajaan Melaka dahulu orang Melayu belajar di pondok-pondok dengan memfokuskan kemahiran mendengar. Kini anak-anak kita belajar di bangunan pelbagai kemudahan membangunkan pelbagai kecerdasan.

 

 

 

 1. Kaedah petikan

 

Contoh

 

Nabi ada mengatakan bahawa, “tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Negara China.”

 

 1. Kaedah puitis

 

Contoh

 

Pepatah ada mengatakan bahawa, “melentur buluh biarlah daripada rebungnya.”

 

 • Isi kandungan

 

 • Isi kandungan ini perlu distrukturkan. Pilihan strukturnya ialah;

 

 1. Ruang

 

Bermaksud satu bahagian itu menjadi komponen kepada satu bahagian yang  lebih besar dan bagaimana ia bersesuaian dengan ruang lain dalam struktur besar itu.

 

 1. Klasifikasi

 

Membahagikan sesuatu kepada kategori-kategori.

 

 1. Perbandingan

 

Mengemukakan persamaan dan perbezaan antara dua perkara.

 

 1. Perbezaan

 

Mengemukakan perbezaan antara dua perkara.

 

 1. Sebab-Akibat

 

Menyatakan hubungan antara dua perkara.

 

 1. Penyelesaian Masalah

 

Digunakan dalam situasi sebenar. Menawarkan satu kemungkinan penyelesaian bagi sesuatu masalah yang dinyatakan.

 

 1. Masa

 

Menerangkan sesuatu mengikut urutan masa contohnya; masa silan, masa kini, dan masa depan.

 

 

 • Selitkan frasa “tuan-tuan dan puan-puan” atau seumpamanya di antara perenggan atau isi ucapan.

 

 • Hujah, fakta untuk mempengaruhi pendengar perlu teratur, bernas, tepat, benar, terkini, bermakna, dan meyakinkan.

 

 • Timbulkan rasa ingin tahu

 

 • Menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh khalayak. Menggunakan pelbagai gaya bahasa (menaik, menurun, bertanya, berulang, …)

 

 

 • Penutupan

 

 • Menamatkan ucapan

 

“Akhir kata …”

“Sebagai mengakhiri ucapan saya …”

“Sebelum mengahkiri uacapan saya, …”

 “Oleh kerana masa tidak mengizinkan, setakat ini sajalah ucapan saya.”

 

 • Membuat rumusan

 

“Sebagai kesimpulannya, …”

 

 • Melafaz kata-kata kemaafan

 

Jika ada terkasar bahasa semasa menyampaikan ucapan tadi, saya memohon ampun dan maaf, …” sekian dan ucapan terima kasih.

 

 • Harapan dan kata semangat

 

“Saya yakin dan percaya, kita mampu memperkasakan profesion keguruan.”

 

 • Menutup dengan doa, pantun, sajak, kata-kata tegas, kata hikmat, nasihat dan seumpamanya.

 

“Kalau ada jarum yang patah,

Jangan disimpan di atas peti;

Kalau ada silap dan salah,

Jangan disimpan di dalam hati.”

 

 • Diakhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.

 

“akhir kata, sekian terima kasih.”

 

 1. 7.    Langkah-langkah Menulis Teks Ucapan

 

 1. Merancang
 2. Menulis
 3. Menyemak

 

 1. Mengenal pasti latar belakang pengucapan

(Tetamu Khas dan kahalayak, lokasi, jenis majlis, tujuan, dan temanya)

 

 1. Perancangan & membuat peyelidikan dan pengumpulan data/maklumat mengikut ;

 

 • brain storming,
 •  

  brain maping,

 

tajuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • gunakan 5W+1H
  • what,
  • who,
  • when,
  • where,
  • why,
  • how.

 

 • penyenaraian & susun ikut keutamaan

pendahulian ————————–

——————————————-

——————————————-

 

Isi pertama —————————

——————————————-

——————————————-

——————————————-

 

Isi kedua ——————————

——————————————-

——————————————-

——————————————-

 

Penutup ——————————–

——————————————–

——————————————-

 

 • rajah tulang

 

 


                          isi ketiga                                                  isi pertama

 


            penutup                                                                                                 pendahuluan

 

 

 


                                    isi keempat                  isi kedua

 • rajah pohon

 

 


               pendahuluan

 

 

 

 


             isi dua                                                     isi satu

 

 

 

 


                  isi empat                                         isi tiga

 

 


            penutup

 

 1. Mendraf/membuat kerangka isi kandungan dan pemeraman

(Pilih dan susun maklumat. Satu idea satu perenggan. Mula dengan premis utama diikuti premis-premis sokongan. Dikuatkan dengan contoh-contoh/petikan.)

 

 1. Pemurnian dan penyuntingan

 

Fakta yang disampaikan hendaklah memenuhi prinsip 4A

 • Availibility – kebolehdapatan
 • Validity – kesahihan
 • Authenticity – menonjol
 • Adequacy – kecukupan

 

 1. Pengesahan dan percetakan

 

 

 

 1. Ucapan yang Bermakna

 

 1. Pengucap dan khalayak saling memerlukan. Pengucap memerlukan tumpuan khalayak. Khalayak berminat, yakin, dan memerlukan ilmu dan pengalaman pengucap.

 

 1. Khalayak memahami dan berminat dengan apa yang disampaikan.

 

 1. Pengucap bersedia mengubah gaya, laras, berdasarkan bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh khalayak. Bahasa tubuh ini boleh melambangkan tahap kefahaman yang menurun, atau bahan yang tidak relevan dengan mereka, atau intonasi/gaya yang mendatar, atau serius tanpa humur, atau penggunaan kata-kata, frasa, ayat yang sukar difahami, atau terdapat gangguan komunikasi, dan seumpamanya.

 

 1. Pengucap perlu bijak dan berhemah mengejutkan khalayak yang terkeluar daripada landasan dengan menarik balik perhatian mereka kepada apa yang diucapkan melalui pengubahan intonasi, laras, atau gaya.

 

 

 1. 9.    Petua untuk Menjadi Pengucap yang Berjaya/Bermakna

 

Petuanya ialah dengan bersedia. Berpegang kepada “SEDIA”, insya-Allah ucapan kita akan bermakna.

 

 1. Semak dan strategised pengucapan dengan mengenal pasti tetamu, khalayak, tajuk atau tema, serta  lokasi ucapan.

 

 1. Elemen ucapan dirancang, dicari, dikumpul, disusun, dan diolah dengan bahasa yang indah agar ia boleh menarik minat, keyakinan, serta tumpuan khalayak.

 

 1. Data atau maklumat yang disediakan dibaca, difahami, dianalisis, dan dihayati dengan membuat suntingan-suntingan yang perlu serta dibuat latihan.

 

 1. Implimen apa yang telah disediakan dengan yakin dan penghayatan. Impresi pertama sangat penting. Mulakan bicara dengan menyediakan khalayak serta memperkenalkan tajuk dalam bentuk yang menarik. Suara yang lunak, sebutan yang jelas, intonasi yang pelbagai, gerak tubuh yang terkawal, menjadi perhatian dan daya tarikan terhadap ucapan. Dengari suara anda sendiri.

 

“Ketahui apa yang hendak diucapkan bukan bagaimana hendak mengucapkannya.”

 

Jangan membaca tetapi berucap berpandukan teks.

 

 1. Awasi khalayak dan bersedia dengan gangguan yang mungkin timbul serta bersedia untuk bertindak dengan mengubah intonasi, gaya, dan laras. Dalam perkataan lain menguasai proses komunikasi. Dalam komunikasi ada penyampai mesej ada penerima mesej. Apabila ada pengganggu komunikasi akan terganggu. Tumpuan penerima akan lari. Oleh itu penyampai harus bijak memanipulasi keadaan agar tumpuan dapat ditarik semula.

 

Jika dapat mengikuti petua ini

Gemuruh akan luruh

Gementar dilontar

Yakin dimangkin

Ucapan dinantikan.

 

“Practice makes perfect.”

Tugasan

 

 1. Bina satu teks ucapan pengetua/guru besar sekolahbagi Majlis Perasmian Sekolah baru. Menteri pelajaran akan merasmikan majlis tersebut

 

 

|contoh teks pengacara majlis rasmi terbarucontoh teks pengucapan awam induksiteks doa majlis kahwincontoh teks ucapan bapa pengantincontoh teks ucapan perpisahan pengetuateks ucapan guru barucontoh ucapan memujukpantun di akhir ucapanteks bacaan doa majlis perkahwinancontoh teks ucapan majlis perkahwinanucapan pengacara majlis rasmiteks doa perkahwinancontoh ayat perkenalkan diricontoh teks ucapan isu semasaminit mesyuarat disiplin sekolahformat teks ucapankomponen intonasicontoh teks ucapan alu-aluan guru besarteks ucapan perpisahan pengetuaContoh ucapan tidak rasmikata-kata aluan hari anugerah cemerlangteks pengacara majlis anugerah cemerlangucapan guru barucontoh teks ucapan dirajacontoh teks ucapan rasmi pengacara majlisteks ucapan pengetua sempena mesyuarat pibgcontoh teks ucapan guru besarcontoh teks ucapan pembukaan majlisteks ucapan perpisahan guru bersarateks ucapan perpisahan guru bertukarteks ucapan pengetuacontoh teks ucapan mesyuaratpantun perasmianteks ucapan disiplintext pengacara majlis perkahwinanteks ucapan hari anugerah cemerlangtajuk ucapan memujukcontoh mukadimah ucapancontoh teks ucapan majlis formalteks ucapan perasmian anugerah cemerlang sekolahcontoh karangan ucapan perpisahan pengetuacontoh pembukaan ucapanteks ucapan perkahwinanucapan terima kasih utk seseorang yg berjasaciri-ciri teks ucapancontoh teks ucapan perasmian pibgcontoh laras bahasa politikcontoh ucapan guru besarucapan nasihat dalam laras agamaucapan perasmian majlis anugerah cemerlang sekolahcontoh jurnal reflektif perayaan deepavalicontoh jurnal reflektif pertandinganucapan pembukaan sekolahcontoh teks ucapan ptptnciri-ciri umum laporanUcapan tidak formalteks ucapan kahwinteks ucapan isu semasaciri-ciri ucapan rasmitext ucapan majlis perkahwinancontoh teks ucapan orang yang diraikanteks doa untuk majlis perkahwinanpenulisan teks ucapan perasmianCONTOH TEKS UCAPAN WAKIL PELAJARcontoh teks ucapan alu-aluan pengetuapantun akhiri ucapancontoh ucapan rasmi majliscontoh doa perkahwinancontoh teks ucapan majlis perpisahan pengetuateks ucapan wakil pelajar perpisahan pengetuacontoh teks ucapan majlis agamateks ucapan vipcontoh teks ucapan persaraan pengetua oleh ketua pengarahkata aluan persaraan guru besar oleg gpkteks ucapan sambutan pengetua barucontoh teks pengacara majlis tidak rasmiTEKS UCAPAN PERSARAAN GPK 1contoh teks ucapan perasmian mesyuarat pibgpanduan menulis teks ucapancontoh teks biodata guru bersaramukadimah ucapan majliscontoh teks pengacara majlis mesyuarat rasmiteks secara formal apabila beruccapteks ucapan agamacontoh mukadimah ucapan majlislaras bahasa politikteks ucapan naik pangkatFORMAT PENULISAN UCAPANcontoh ucapan untuk majlis rasmiskrip pengacara majlis motivasi ibu bapabiodata guru bersaracontoh ucapan perpisahan pengetuadoa di majlis perkahwinanucapan perpisahan GPKteks ucapan di majlis pernikahanskrip pengacara majlis rasmiteks ucapan meraikan pengetua baruteks ucapan mesyuarat pibgpenulisan ucapan perpisahan muridciri-ciri juruacarateks ucapan pengetua baru dilantikrumusan minit mesyuaratcontoh ucapan pembukaan perkhemahancontoh karangan ucapan majlis perpisahan pengetuacontoh ucapan untuk memujukcontoh ucapan majlis perkahwinancontoh ucapan pembukaan mesyuarat pibgteks ucapan majlis perpisahan pengetuateks ucapan majlis persandinganteks ucapan merasmikan mesyuarat PIBGteks ucapan majlis pembukaan sekolahteks pengacara majlis induksidoa majlis kahwinteks ucapan wakil murid persaraan gpk koteks ucapan mukadimahformat menulis text untuk pengucapan awamcontoh teks ucapan guru barularas politikdoa hari perkahwinanteks ucapan vle frogteks ucapan wakil murid sempena perpisahan gpk hemteks ucapan wakil pelajarformat juruacara maulidur rasulformatucapan perhimpunan rasmi sekolahteks ucapan majlis agamaformat penulisan teks pengacara majlis rasmiteks pengacara majlis brimformat menulis ucapan yang betulteks ucapan wakil persara dimajlis persaraanteks ucapan majlis perpisahan guruHimpunan Doa Majlis Persandingancontoh teks ucapan majlis perpisahanteks mukadimah ucapan programkata kata aluan teks ucapancontoh teks ucapan ketua pelajar kolejformat laporan majlis anugerah cemerlangcontoh teks ucapan pelajar cemerlangteks ucapan pengetua sempena pertandingancontoh ucapan pengerusi mesyuaratcontoh teks ucapan wakil muridcontoh teks ucapan wakil majlis pertunanganteks ucapan perpisahan gpk 1contoh ucapan perkahwinan skripcontoh teks ucapan tetamu kehormatteks ucapan pengetua barucontoh ucapan perpisahan bertukar jabatanteks ucapan pengetua hari anugerah cemerlangcontoh ucapan guru besar mesyuarat pibgkata indah perpisahan pengetuateks ucapan pengetua sempena majlis anugerah cemerlangkata kata ucapan selamat naik pangkatTEKS UCAPAN ALUANteks ucapan bahasa istanakata alu-aluan pengerusi majlisteks ucapan pengetua mesyuarat pibgcontoh text ucapan sempena parti perpisahan kenaikan pangkatteks ucapan perpisahan untuk cikguteks ucapan pengerusi pibg sempena majlis perpisahan guru besarcontoh ucapan persaraan gpk 1jenis ucapan formalcontoh teks ucapan pengetuateks pengacara majlis persaraan guru besarteks ucapan untuk berucap sebagai guru yang ingin bersarateks pengacara majlis perpisahan guru besarteks ucapan hari anugerah pelajar cemerlangcontoh teks ucapan pengacara majlis mesyuaratCTH text ucapan dl majliscontoh teks ucapan perasmiancontoh ucapan\ untuk lisancontoh ucapan rasmi pesaraan guru besarteks pengucapancontoh ucapan guru bersaracontoh ucapan wakil gurucontoh teks ucapan perkahwinan htmlteks pengacaramajliscontoh ucapan wakil pelajar perpisahan pengetuacontoh teks ucapan perasmian pembukaan perkhemahankompenan intonasicontoh talking point mesyuaratpantun ucapan akhir majliscontoh minit mesyuarat disiplinpantun ucapan perasmiucapan majlis tidak rasmi- penyerahan slip spmtalking point pengacara majlis perasmian mesyuarat perwakilanPENGENALAN KOMPONEN INTONASIucapan pendahuluan majlisucapan pendahuluan pengerusi majlisucapan pengerusi majlis pibgucapan pengetua dalam majlis anugerah cemerlangtek pengacara majlis perkahwinancontoh pantun akhir ucapancontoh talking pointcontoh tajuk ucapan memujukcontoh penulisan ucapan alu-aluan tugasancontoh penulisan teks ucapanpantun meraikan persaraanucapan kata-kata aluantajuk untuk ucapancontoh pengucapan am isu semasacontoh pengacara majlis rasmicontoh pantun empat kerat dari Guru Besar untuk Mesyuarat Agung PIBGucapan perasmian pidato dirajaucapan perpisahan gpk 1ciri ucapan rasmiciri ciri laras politikucapan teks majlis pembukaan suai kenalcara-cara berucap dimajlis perpisahanskrip pengacara majlis pertunanganucapan untuk orang yang akan bersaraskrip pengacara majlis perkahwinanucapan ydp pibg untuk persaraan guru besarskrip doa majlis perkahwinanapakah CIRI-CIRI minit mesyuaratUcapan tak formalciri-ciri laras politikskrip untuk pengacara majlis kahwincontoh cotoh teks ucapan umumcontoh contoh ucapan tekscontoh minit mesyuarat program susu malaysiakaragan ucapan perpisahan guru bertukarucapan perpisahan pengetuapenulisan teks ucapanucapan persaraan pengetuapepatah perpisahan untuk pengetuaciri-ciri teks ucapan yang baikupacara perasmian pembukaan perkhemahantext penerimaan majlis pertunangantest ucapan perasmiantext ucapan majlis tidak formalcontoh teks memujukpanduan penulisan teks ucapancontoh teks ucapan bagi guru yang ingin bersaracontoh teks pengerusi majlis mesyuaratcontoh teks pembukaan mjlis kursusminit mesyuarat susutext ucapan perkahwinanminit mesyuarat disiplincontoh teks ucapan gbtext ucapan vip kemahiran dinamikacontoh teks pengucapanskrip ucapan pengacara majlis rasmiteks ucapan guru besar mesyuarat pibgteks doa majlis persandinganteks ucapan guru besar perkhemahan badan uniformteks ucapan guru besar sempena pertandingan pidatoteks ucapan guru besar hari penghargaan / qualiti sekolah rendahteks ucapan guru besar graduasi sekolah rendahteks doa hari perkahwinanteks ucapan guru besar bertukarskrip ucapan selamat bertukarteks pengacara majlis mesyuaratstruktur teks ucapanstpm- teks ucapan perpisahanteks pengacara majlis meraikan tetamuTEKS UCAPAN BUAT TETAMU YANG BERTANDANGsoalan ujian tahun 4 bahasa melayusoalan penulisan tahun 2teks ucapan dalam bahasa istanasoalan bahasa melayu tingkatan 2 pantai timurteks ucapan dan kata alu-aluan majlis rasmiteks biodata persaraanteks ucapan di majlis pra pernikahanteks doa hari kualititeks ucapan formal pengenalanteks biodata perpisahan guruskrip ucapan pendidikanskrip ucapan guru yang bersaraskrip pengacara majlis seminarteks pengacara bahasa inggeristeks juruacara majlis rasmiteks ucapan ketua pengawas untuk persaraan staf sekolahteks majlis perkahwinanskrip MC penutupan perkhemahanskrip juruacara majlis perkahwinanSKRIP JURUACARA MAJLIS KAHWINteks mengacarakan majlis maulidur rasulteks majlis perkahwinan pengacarateks majlis persandinganTEKS UCAPAN MAJILIS DIKENANG YG RINGKASSKRIP BAPA PENGANTIN DIAKHIR MAJLIS PERKAHWINANteks ucapan majlis brim bekas tenterateks ucapan ketua pelajar perpisahan pengetuateks ucapan ketua murid sempena majlis persaraanteks ucapan guru besar untuk mesyuarat agong pibgteks ucapan guru yang bersaraskrip ucapan guru bersarateks ucapan hari anugerah cemerlang sbp 2013teks doa meraikan pengetua baruskrip ucapan aluan untuk seminarskrip penyampaian majlis kahwinskrip pengacaramajlis anugerahskrip pengacara majlis untuk guru yang bertukarteks formal ucapan pengerusi majlisteks guru baru perkenalkan diriteks guru bersaraskrip pengacara majlis tidak formalteks ucapan ketua murid sempena hari anugerah akedemikskrip ucapan perpindahan gurtek ucapan pengerusi pibgteks pengacara malis agamateks pengacara majlis:perkahwinantek ucapan gurubesartek ucapan guru besar mesyuarat pibgteks pengucapan awam versi pantuntek ucapan persaraan sendiritek ucapan pibg anugerahtek ucapan guru baruTEKS pengucapan umum induksiteks pengacara majlis persandinganteks perasmian anugerah pelajarTEK PENGUCAPAN UMUM SEKOLAHteks perasmian hari anugerahteks perkahwinan pengacara majlisteks persaraan guruteks pengucapan awam menarikteks pengacara perkahwinanteks pengacaraan penyerahan slip peperiksaantek ucapan pengacara majlis perpisahan guru besartek ucapan penutupan perasmian seminar penyelidikan tindakanteks pengacara majlis majlis semi formaltek ucapan perasmianteks pengerusi majlis programteks pengerusi majlis rasmiteks pengucap 2 yang melancarkan majlis perasmiantek ucapan nasihattek ucapan mesyuarat PIBGtek ucapan majlis perkahwinan ibutek ucapan majlis perkahwinanteks pengacaraan penutupan majlis transisitek ucapan majlis pepisahan gurubesarteks pengucapan awam induksitek pengerusi mesyuaratteks ucapan alu aluan majlis kahwintalking points perasmiantalking point ucapan majlis anugerah cemerlang pendidikanteks ucapan aluan sempena pembukaan bangunan tambahan sekolahTEKS UCAPAN ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG -YDP PIBGteks ucapan bagi guru yang bersaratalking point ucapan aluan pengerusitalking point ucapantalking point hari anugerah cemerlangteks pengacara majlis pemuafakatan ibu bapateks ucapan bersarateks biodata guru bersaratajuk-tajuk memujukTeks ucapan biasa Majlis Persaraanteks pengucapan persaraan gurutajuk ucapan untuk memujuk orangteks ucapan aluan selamat datangteks ucapan aluan pibgteks ucapan alu-aluan majlis anugerah cemerlangteks ucapan alu-aluan pengetua baharutek ucapan ydp pibg hari anugerah q sek menengahtek pengacara majlis rasmiteknik penulisan skrip pengacara majlis formalteks aluan pibgteks ucapan aluan aluan perasmian bangunan baruskrip alu aluan bapa pengantinteks ucapan aluan gbtek pengacara majlis hari penyusuan seduniateks pengacara majlis perkenalkan penceramahteks ucapan aluan mesyuarat pibgteks bacaan doa untuk majlis perkahwinantek doa perkahwinantek doa perasmian majlisteks ucapan BRIMteks ucapan majlis kahwinucapan majlis prmbukaan perkhemahanucapan formal pembukaan majlisucapan bersara pengetuaUCAPAN BERNAS PENGACARA MAJLISucapan bapa dimajlias perkahwinanucapan aluan perpisahan guru besar sekolah rendahucapan aluan pengetua/gurubesar berhubungan pbsucapan alu-aluan pengucapan awamucapan alu-aluan meraikan guru barutujuan dan format menulis ucapantugas ajk teks ucapanucapan formal pengacara majlisucapan formal pengerusiucapan majlis persaraan gpk HEMucapan majlis perpisahan stafucapan majlis perkahwinan Bapa pengantinucapan majlis anugerah pelajarucapan laporan disiplin pelajarucapan ketua disiplin persaraan pengetuaucapan kepada yang bersaraucapan kepada pengetua sekolah yg akan bersaraucapan gpk pentadbiran dalam majlis persaraan guru besarUCAPAN GBtugas ajk perasmiantopik untuk pengucapan memujuktext pengacara majlis perhimpunan rasmi sekolah bahasa inggeristext emcee majlis perkahwinantexas ucapan perpisahan gurutest ucapan rasmi majlistest ucapan juruacaratest ucapantesk ucapan anugerah sekolahteks_ucapan selamat datang pengetua baruteks vip pibgteks untuk komponen intonasitext pengacara majlis rasmitext pengacara majlis tidak rasmitext ucapan untuk viptext ucapan titian murnitext ucapan ringkas pengacara majlis perkahwinantext ucapan ringkastext ucapan persaraantext ucapan perpisahan gurutext ucapan per pisahan ketua muridtext ucapan peerkahwinantext ucapan mc majlis anugerah pelajar cemerlangtext ucapan kawalan kehormatteks ucpan besarawww contoh karangan ucapan perpisahan pengetua pmr com myucapan seorang pengacara majlisucapan sempena perpisahan pengetuaucapan sempena perkhemahan pendidikan khasucapan sempena pembukaan sekolahucapan selamat datang kepada gb baruucapan ringkas untuk kad ucapan bg perpisahan guru besar oleh stafucapan ringkas sempena majlis perpisahan pelajar latihan industriucapan rasmi majlis pesaraanUcapan Persaraan Kakitangan Awamucapan persaraan guru gpkucapan terima kasih oleh bapa penganting di majlis perkahwinan anakucapan text majlis perkahwinanvideo mukadimah ucapanucapana hari persaraanucapan-ucapan nasihatucapan ydp pibg majlis persaraanucapan wakil guru sempena persaraan guru pendidikan khasUcapan wakil dimajlis pernikahanucapan vip majlis agamaucapan untuk persaraan guru besar oleh ydp pibgucapan untuk memujukucapan ucapan mulakan acaraucapan perpisahan untuk guru bersaraucapan perpisahan orang yang diraikanUCAPAN PEMBUKAAN SEKOLAH BARUucapan pembukaan majlis ugamaucapan muqaddimahucapan mukadimah majlis pernikahanUcapan mukaddimahucapan meraikan persaraan pengetuaucapan meraikan pengetua baruucapan meraikan orang bersaraucapan majlis ugamaucapan majlis rasmi bagi pengerusi majlisucapan pendahuluan rasmiucapan pengacara majlis formalucapan perpisahan guru dan naik pangkatucapan perpisahan guru besar bertukarucapan perpisahan guru bertukarucapan perpisahan bertukar dan naik pangkatucapan perpindahan stafucapan perasmian tidak formalucapan perasmian hari anugerah kecemerlanganucapan pengetua sempena mesyuarat pibgucapan pengetua baruucapan pengenalan majlis rasmiucapan majlis rasmiteks ucapan penutupan pertandingan bolasepakteks ucapan pengetua majlis pendidikan khasteks ucapan pengetua hari graduasiteks ucapan pengetua dalam majlis rasmiteks ucapan pengerusi pibg yang sangat berkualititeks ucapan pengerusi majlis untuk majlis formalteks ucapan pengerusi majlis sempena pembukaan aktiviti perkhemahanteks ucapan pengerusi majlis perkahwinanteks ucapan pengerusi majlis mesyuarat pibgteks ucapan pengerusi majlis ceramah motivasiteks ucapan pengerusi majlis bantuan brimteks ucapan pengetua pada mesyuarat pibgteks ucapan pengetua pibgteks ucapan penutup ydp pibg sempena kem perkhemahanteks ucapan penuh guru besar yang telah bersarateks ucapan pengetua untuk pibgteks ucapan pengetua untuk persaraan guruteks ucapan pengetua untuk mesyuarat pibgteks ucapan pengetua untuk majlis rasmiteks ucapan pengetua sempena pertandingan nasyidteks ucapan pengetua sempena majlis pertandingan pantunteks ucapan pengetua sempena majlis pertandinganteks ucapan pengetua sempena majlis persaraan guruteks ucapan pengerusi kelab staf guru majlis pesaraan pengetuateks ucapan pengenalan guru baruteks ucapan pegawai bersarateks ucapan nasihatteks ucapan meraikan pegawai bertukar tempat tugasteks ucapan majlis untuk vipteks ucapan majlis rasmiteks ucapan majlis persaraan guru besarteks ucapan majlis persaraan guruteks ucapan majlis persaraan gpkteks ucapan majlis perkahwinanteks ucapan majlis perasmian pertandinganteks ucapan pelajarteks ucapan pelajar perpisahan pengetua sekolahteks ucapan pengarah jlkn sempena pembukaan plknteks ucapan pengacaraan untuk majlis rasmiteks ucapan pengacara majlis untuk majlis perasmian pembukaan PLKNteks ucapan pengacar majlis hari raya vvipteks ucapan pendahuluan pengerusi majlisteks ucapan pembukaan sekolah baruteks ucapan pembukaan sekolahTEKS UCAPAN PEMBUKAAN PLKNteks ucapan pembukaan mesyuarat pibgteks ucapan pembuka majlisteks ucapan majlis pembukaanTeks uccapan akhir tahun pengetua kepada gurteks ucapan wakil guru sempena majlis persaraan guruteks ucapan wakil guru sempena majlis persaraanteks ucapan vip pibgteks ucapan vip majlis agamateks ucapan vip majlisteks ucapan untuk perpisahan pengetuateks ucapan tetamu perpisahanteks ucapan tetamu kehormat minggu bahasa melayuteks ucapan tetamu kehormat hari anugerah cemerlangteks ucapan tetamu kehormat di atas pembukaan rasmi pejabat baruteks ucapan wakil guru untuk hari persaraan pengetuateks ucapan WAKIL MURID perpisahan guru bersarateks ucapan/kata alu-aluan guru besarteks ucapan ydp pibg sempena hari anugerah cemerlang sekolahteks ucapan ydp pibg di majlis persaraan pengetua terbaruTEKS UCAPAN yang baikteks ucapan wakil sekolah untuk guru bersarateks ucapan wakil PIBG sempena majlis persaraan pengetuateks ucapan wakil pelajar sempena sambutan pelajar STPMteks ucapan wakil pelajar sempena majlis persaraan guruteks ucapan wakil pelajar sempena majlis perpisahan guru bertukarteks ucapan wakil murid sempena hari kecemerlangan pelajarteks ucapan tentang ciri-ciri guruteks ucapan tama hari anugerah cemerlangteks ucapan perhimpunan rasmi hari pertama sekolah dibukateks ucapan perasmian penutup sempena pertandingan pidato oleg guru besar atau pengetuateks ucapan perasmian pembukaan sekolah baruteks ucapan perasmian pembukaan majlis perkhemahan tahunanteks ucapan perasmian mesyuarat pegawai latihan oleh vipteks ucapan perasmian mesyuarat agung pibgteks ucapan perasmian hari kecemerlanganteks ucapan perasmian hari anugerah kecemerlangan pelajar upsrteks ucapan perasmian hari anugerah kecemerlanganteks ucapan perasmian gurubesar mesyuarat pibgteks ucapan perkahwinan anak vipteks ucapan perkhawinanteks ucapan sempena majlis perpisahan pengetuateks ucapan sempena hari anugerah cemerlangteks ucapan ringkas pengetua merasmikan madrasahteks ucapan pm lawat rasmi ke chinateks ucapan persaraan kakitangan awamteks ucapan persaraan guruteks ucapan perpisahan pengetua sekolahteks ucapan perpisahan guru bertukar sekolah lainteks ucapan perpisahan dari gpkteks ucapan perpisahan bertukar tempat kerjateks ucapan perasmi minggu pendidikan khassampel ucapan rasmi pmcontoh teks ucapan pengetua untuk meraikan pesaraan gurucontoh teks ucapan mesyuarat masjid usulcontoh teks ucapan mesyuarat kecilcontoh teks ucapan memujukcontoh teks ucapan majlis tidak rasmicontoh teks ucapan majlis perpisahan sekolah rendahcontoh teks ucapan ketua pelajar sempena majlis perpisahan perpindahan pengetua ke sekolah laincontoh teks ucapan ibu bapa majlis perkahwinancontoh teks ucapan hari persaraan wakil gurucontoh teks ucapan gurubesarcontoh teks ucapan guru untuk majlis persaraan guru besarCONTOH TEKS UCAPAN GURU BESAR SEMPENA MAJLIS PENYMPAIAN SIJIL DAN HADIAHcontoh teks ucapan murid yang ingin disampaikan guru bersaracontoh teks ucapan nasihatcontoh teks ucapan pengetua minggu bahasacontoh teks ucapan pengerusi majlis rasmi dan formalcontoh teks ucapan pengarah projekcontoh teks ucapan pengacara majlis untuk majlis rasmicontoh teks ucapan pengacara majlis penutupcontoh teks ucapan pengacara majlis pembukaan perkhemahan sekolah rendahcontoh teks ucapan pengacara majlis hari rayacontoh teks ucapan pengacara majlis formalcontoh teks ucapan pengacara majlis dengan biodatacontoh teks ucapan pengacara majliscontoh teks ucapan pembukaancontoh teks ucapan guru besar mesyuarat pibgcontoh teks ucapan guru besar dalam mesyuarat agung pibgcontoh teks perasmian pembukaan perkhemahancontoh teks penyampaian visi misi ketua pemudacontoh teks pengucapan majlis rasmicontoh teks pengucapan majliscontoh teks pengucapan hari anugerahcontoh teks pengerusi majlis rasmicontoh teks pengerusi majlis perkenalkan biodata penceramahcontoh teks pengerusi majlis meraikan guru yang bertukarcontoh teks pengacaraan majlis rasmi yang ringkascontoh teks pengacara majlis seminar menjawab spmcontoh teks pengacara majlis pertaniancontoh teks ucapam pengerusi majlis maulidur rasulcontoh teks ucapan agamacontoh teks ucapan gb dalam mesyuarat pibgcontoh teks ucapan emcee majlis formalcontoh teks ucapan datang ke sekolah barucontoh teks ucapan bertukar tempat kerjacontoh teks ucapan bersaracontoh teks ucapan awam pengetuacontoh teks ucapan aluan pengetuacontoh teks ucapan alu-aluan pengarah projekcontoh teks ucapan alu-aluan mesyuarat PIBGcontoh teks ucapan alu aluan pengetuacontoh teks ucapan agama juruacara majliscontoh teks pengacara majlis perkahwinancontoh ucapan pembukaan anugerah keselamatancontoh ucapan di majlis perkahwinancontoh ucapan datang ke sekolah barucontoh ucapan bersaracontoh ucapan aluan sebelum majlis pernikahancontoh ucapan aluan majlis anugerah oleh GBcontoh ucapan alu aluan pengacara majliscontoh ucapan alu aluan di hari majlis pertunangancontoh tulisan alu-aluanCONTOH TEXT UCAPAN PERASMIAN INDUKSIcontoh text ucapan majlis silaturrahimCONTOH TEXT UCAPAN MAJLIS PERKAHWINANcontoh ucapan dirajacontoh ucapan formalcontoh ucapan naik pangkatcontoh ucapan MC di majlis rasmi tenteracontoh ucapan majlis persaraan pengetua daripada wakil pelajarcontoh ucapan majlis formal ketua pelajarcontoh ucapan majlis formalcontoh ucapan majlis anugerah cemerlang sekolahcontoh ucapan kata kata aluan pengerusi majliscontoh ucapan juruacara programcontoh ucapan hari guru PENGETUAcontoh ucapan guru yang bersaracontoh ucapan guru besar untuk PIBGcontoh text ucapan bruneicontoh teksb pengucapan awam tentang misi dan visi sukancontoh teks ucapan rasmi pengacara majlis seminar kewangancontoh teks ucapan rasmi pengacara majlis perkhwinancontoh teks ucapan persaraan pengetuacontoh teks ucapan persaraan kakitangan awamcontoh teks ucapan persaraan gurucontoh teks ucapan persaraancontoh teks ucapan perpisahan spmContoh Teks Ucapan Perpisahan bagi pesara di raikancontoh teks ucapan perasmian pibg sekolahcontoh teks ucapan perasmian pibg maulidur rasulcontoh teks ucapan perasmicontoh teks ucapan sempena persaraan guruContoh teks ucapan tak formalcontoh teks ucapan ydp pibg sempena majlis penyerahan slip peperiksaancontoh teks ucapan ydp pibg majlis persaraancontoh teks ucapan ydp pibg majlis anugerah cemerlangcontoh teks ucapan ydp PIBG bagi majlis gradusi pelajar spmcontoh teks ucapan YB utk pembukaan sekolah barucontoh teks ucapan wakil murid sempena majlis hari rayacontoh teks ucapan wakil guru sempena persaraancontoh teks ucapan untuk vipcontoh teks ucapan untuk meraikan guru naik pangkat di Bruneicontoh teks ucapan untuk majlis rasmicontoh teks ucapan terima kasih untuk kerabat dirajacontoh teks ucapan pengetua-pibgcontoh teks pengacara majlis pbtcontoh karangan spm ucapan persaraan pengetua sekolahcontoh doa majlis perkahwinan pdfcontoh doa acara pembukaan pentas seni sekolahcontoh contoh teks ucapan majlis pembukaancontoh contoh doa perkahwinancontoh contoh aktiviti kemasyarakatancontoh ceramah isu pakaiancontoh cek ucapancontoh biodatabersaraCONTOH BIODATAAN TENTANG YANG DIRAIKAN PERSARAANCONTOH BIODATA GURU BESAR BERSARAcontoh ayat-ayat ringkas sebagai MC semasa parti perpisahancontoh doa perpisahan untuk perpindahan stafcontoh doa tetamucontoh karangan spm teks ucapan guru bertukarcontoh karangan pmr ucapan persaraan pengetuacontoh karangan laras bahasa politikcontoh karangan kiriman surat permohonan tentang khidmat nasihatcontoh karangan juru acaracontoh kad ucapan untuk orang yang nak berhenti kerja dalam bahasa inggeriscontoh jadual anakcontoh format laporan disiplin perkerjacontoh forma teks ucapan yang betulcontoh fail induk pbscontoh doa untuk mereka yang hendak bersaracontoh ayat nasihat bersaraCONTOH ATUR CARA MAJLIS PERASMIAN PENUTUP MINGGU BAHASA MALAYSIAcara menulis minit mesyuaratbeza taraf tetamu VIP dan VVIPBAHASA PUITIS UNTUK SKRIP MAJLIS PERSARAANBAHAN UCAPAN PERPISAHAN PENGETUAbagaimana nak menulis teks bersarabagaimana menyediakan teks ucapan perasmian anugerah pelajar cemerlangbagaimana menulis teks ucapan persaraan guruayat ucapan bertukar kerjaayat perkenalkan diriakhir ucapanagenda mesyuarat disiplincara menulis perkataan cekcara menulis teks ucapan perasmiancont oh rumusan laporanciri-ciri sekolah cemerlangciri-ciri penulisan ucapanciri-ciri penulisan teks pengacaraanciri-ciri laras bahasa politikciri-ciri juru acaraciri ciri juruacara perkahwinanciri and teks ucapan pengacara majliscara-cara menulis teks ucapan pengarahcara-cara menulis teks ucapancara-cara menulis biodata guru bersaraadequancy/kecukupan sekolahcontoh teks pengacara majlis formalcontoh tek pengucapan awam yang baikCONTOH TALKING POINT PENGARAHCONTOH SKRIP UCAPAN ALUAN DAN TALKING POINT UPACARA PERASMIANcontoh skrip pengacara majlis formal pdfcontoh sesuatu majliscontoh petikan ucapan persaraancontoh permulaan kata pengucapan awamcontoh penutup pengucapancontoh penulisan teks ucapan perasmiancontoh penulisan skrip pengacaracontoh penuh teks mc majlis rasmicontoh tek ucapan bersaracontoh tek ucapan daripada wakil pelajarcontoh teks pembaca bodata majlis persaraan gurucontoh teks mukadimahcontoh teks mc panggilan hormat dalam majlis rasmi kerajaancontoh teks juruacara majlis bagi pertandingan amal bolingcontoh teks doa majlis perkahwinancontoh teks biodata persaraan guru besarcontoh tek ucapan ydp pibgcontoh tek ucapan selamat datangcontoh tek ucapan persaraancontoh tek ucapan majlis persaraan bagi kakitangan perkhidmatan awam bruneicontoh tek ucapan majlis perkahwinancontoh pengucapan rasmicontoh pengucapan pengerusi programcontoh laporan masalah disiplin pekerjacontoh kertas kerja pekerja cemerlangcontoh kata-kata aluan majlis pertunangancontoh kata kata mukadimahcontoh kata alu-aluan tugasancontoh kata alu-aluan majlis sempena disiplin sahsiah murid sek rendahcontoh karangan ucapan tentang majlis perpisahan pelajarcontoh karangan ucapan perpisahan gurucontoh karangan ucapan meraikan kunjungan tetamucontoh karangan ucapan majlis persaraan gurucontoh karangan ucapan beserta pantun persaraan gurucontoh laporan rumusancontoh lisan ucapancontoh pengucapan hari anugerah kecermalangan pelajarcontoh pengacaraan majlis rasmi masjidcontoh pantun perkenalkan diricontoh pantun karangan ucapan guru perpisahancontoh pantun akhir ucpancontoh mukadimah ucapan agamacontoh mukadimah kata aluanContoh mukaddimah ucapancontoh minit mesyuarat masjidcontoh minit mesyuarat aduan disiplincontoh membuat talking point pengerusicontoh karangan stpm ucapan formal majlispantun akhir penulisanmukadimah teks ucapanmukadimah pengacaramukaddimah ucapanmukaddima ucapanminit mesyuarat unit disiplin sekolahminit mesyuarat susu satuminit mesyuarat program susu satu malaysiaminit mesyuarat program susu 2011minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahminit mesyuarat badan disiplin sekolah 2012minit mesuarat disiplinmukadimah ucapan aluanmukadimah ucapan aluan majlis keagamaanpanjang teks ucapanpanduan ucapan nak bersaraPanduan penulisan teks ucapan persaraanpanduan penulisan laporan aktivitiOBJEKTIF PENULISAN TEKS UCAPAN DAN PENGUCAPAN AWAM dari dewan bahasa dan pustakamuqadimah ucapanmukadumah ucapanmukadimah ucapan politikmukadimah ucapan persaraanmukadimah ucapan mesyuaratmukadimah ucapan majlis agamamesyuarat disiplin sekolahmengapa golongan muda kurang mengamalkan cara hidup kaum masing-masingkoleksi ucapan tak rasmikoleksi ucapan persaraan diri yang ingin bersarakoleksi ucapan memujukkoleksi ucapan alu-aluan pengetua barukoleksi text ucapan alu-aluan program beliakoleksi teks ucapan wakil pelajarkoleksi teks ucapan majlis rasmiKOLEKSI TEKS DOA UNTUK ACARA UMUMkoleksi teks doa rasmikoleksi pantun persaraankoleksi pantun mesyuarat pibgkoleksi ucapan wakil murid sempena perpisahan gpk hemkomponen intonasi-indeksikalmembuat tek ucapanlaras ucapanlaras bahasa ucapan blogspotlaras bahasa melayu ucapanlaporan tentang pengetua bersaralaporan tentang masalah dispilin pekerjalaporan disiplin pekerja\Langkah-langkah penulisan teks pantunkursus KEMAHIRAN PENULISAN TEKS DAN UCAPAN AWAMkssr tahun 1 muzikkomponen-komponen intonasikh ert form 3 notasampel teks ucapan vvipperbezaan kata kata aluan dengan ucapan alu aluanperbezaan kata alu-aluanpenulisan ucapan pengerusi majlispenulisan ucapan majlis rasmipenulisan ucapanpenulisan talking pointpenulisan perpisahanPENULISAN BIODATA UNTUK MAJLISpenulisan biodata persaraan gurupenulisan biodata pengetua sekolahpenulisan bagi mengacara perlawan kecilperbezaan ucapan alu-aluan dan ucapan perasmianpermulaan kata-kata aluan ucapan majlis agamasambutan pengetua barusajak/pantun untuk pesararph pendidikan ksihatan kssr berdasarkan problem based lrningrompakan kedai emas 6 april 2012REFLEKSI PENGACARAAN MAJLISrajah pohon kssrPROTOKOL KATA ALU-ALUAN PERSARAAN GURUprinsip-prinsip guru yang perlu difahami semasa berkomunikasi dengan bukan lisanpertandingan mengarang esei 2013permulaan ucapan majlis ugamapermulaan ucapan majlis agamapengucapan disiplinpengucapan awam majlis perpisahanpantun ucapan alu-aluanpantun tetamu kehormatpantun teks ucapan pengucapan awamPantun sempena hari pesaraanpantun permulaan majlispantun pembukaan juruacarapantun mukadimah ucapanPANTUN MERAIKAN VIP BERTUKARPANTUN MERAIKAN PERPISAHAN / PERSARAANpantun majlis anugerah kecemerlanganpantun diakhir ucapanpantun untuk mengakhiri majlispantun untuk orang bersarapengetua baru teks aluanpengenalan ucapan tidak formalpengenalan ucapan rasmipengenalan teks ucapan pengacara majlispengenalan teks ucapanpengacara majlis tidak rasmipembukaan ucapan yang menarikpembukaan ucapan majlis agamapembukaan sekolah barupembukaan majlis agamapantun untuk ucapan perasmianpantun akhir ucapaakertas kerja penyampaian anugerahformat ucapan rasmi dalam majlis formalformat emcee majlis rasmiform 4 2012 jps leaked finalsesei stpm ucapan sempena majlis perpisahan pengetua sekolahemcee majlis kurang formalDRAF ucapan peRPISAHANdoa-doa sempena majlis pertunangandoa majlis hari perkahwinandoa dimajlis perkahwinandoa di majlis kahwincth ucapan agamacotoh pengacaraan majlis perkahwinanFORMAT MEMBUAT UCAPANformat menulis ucapanformat ucapanformat teks ucapan rasmiformat teks ucapan pelajar cemerlangformat teks pengacara hari qformat teks majlis perasmianformat teks biodata pegawai yang bertukarformat tek ucapan majlisformat talking point ucapanformat rasmi teks pengacaraan majilisformat penulisan ucapan untuk majlis perasmianformat penulisan teks ucapan pengacara majlis rasmicontok ucapan umumcontohlaporanpersaraan gurucontoh ucapan sebagai MC parti perpisahan kursus khidmat awamcontoh ucapan pesara yang akan bersaracontoh ucapan persaraan gurucontoh ucapan perpisahan wakil pekerja kepada ketua jabatancontoh ucapan perpisahan tidak formalcontoh ucapan perpisahan kerja lewat emailcontoh ucapan perpisahan kenaikan pangkatcontoh ucapan perpindahan gpk 1contoh ucapan pengetua mesyuarat pibgcontoh ucapan pengerusi Penyusuan Susu Ibucontoh ucapan pengerusi majlis agamacontoh ucapan selamat datang ke sekolah barucontoh ucapan selepas menamatkan kursus komputercontoh-teks-ucapan-isu-semasacontoh-contoh ucapan formal majliscontoh-contoh penulisan refleksi pengacaraan majliscontoh ucapan wakil pelajar kepada pengetua yg hendak bersaracontoh ucapan wakil murid semasa majis jamuan hari rayacontoh ucapan untuk orang yang ingin bersaracontoh ucapan ugamacontoh ucapan tetamu kehormatContoh Ucapan tak formalcontoh ucapan sempena perpindahancontoh ucapan sempena perkhemahancontoh ucapan pengacara majlismotivasikertas kerja penulisan skrip pengacarakata-kata aluan ceramah agamakata mukadimah untuk MCkata kata ucapan rasmikata indah buat pegetua besarakata aluan pengetua untuk majlis anugerah cemerlangkata aluan pengetua dalam mesyuarat pibgkata aluan majlis perkahwinankata aluan majlis agamakata aluan guru besar sempena mesyuarat agung pibgkata alu-aluan sempena hari guru 2012karangan ucapan sempena meraikan hari persaraan pengetuakata-kata aluan majlis hari anugerahkata-kata aluan pembukaan kursuskertas kerja hari anugerah cemerlang di sekolahKerangka sesuatu teks ucapankemahiran menulis ucapankemahiran menulis teks ucapankemahiran mengarang ucapankata-kata ucapan perkahwinankata-kata penulisan penghargaan majliskata-kata hikmat persaraan gurukata-kata aluan pengerusi majlis perasmian sekolahkata-kata aluan pengarah untuk pembukaan tahun barukata-kata aluan pengarah untuk majlis persaraan guru besarkarangan ucapan sempena meraikan faktor kejayaan pelajarkarangan ucapan per[isahan pengetua stpmjucapan pembuka majlisugamaisu semasa teks ucapanisi ucapan persaraan pengetuaisi ucapan guru bersaraisi teks pengerusi majlisisi teks pengacara majlisisi penting ucapan sempena persaraan guruisi kandungan teks berucapisi kandungan laporan programisi isi yang perlu ada dalam ucapan pengarah programisi isi penting teks ucapan penutupkandungan teks ucapan pengetua untuk majlis persaraan gurukandungan teks ucapan tetamu kehormat majliskarangan ucapan perpisahan pengetuakarangan ucapan perpisahan guru bertukarkarangan ucapan perpisahan gurukarangan ucapan meraikan pengetuakarangan ucapan majlis perpisahan pengetua stpmkarangan ucapan majlis perpisahan pengetuakarangan ucapan majlis meraikankarangan ucapan guru barukarangan stpm ucapan perpisahan pengetuakarangan laporan persaraan pengetuakarangan hari anugerah cemerlang sekolahguru bersara berucap|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!