» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Penulisan Teks Ucapan

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

  1.    Pengenalan

 

Penulisan teks ucapan sangat relevan dengan tugas kita sebagai seorang pendidik. Pendidik tidak dapat lari daripada mengadakan majlis sama ada kecil atau besar, formal atau tidak formal. Apabila ada majlis adalah ucapan. Tetamu kehormat yang kita undang akan lebih selesa jika disediakan dengan teks ucapan. Kita juga lebih selesa jika teks ucapan telah disiapkan. Kandungan teks ucapan boleh menentukan pencapaian objektif majlis. Dalam ruang yang sedikit ini saya ingin berkongsi ilmu dan pengalaman sebagai penulis teks ucapan dan pengucap.

 

 

 1. 2.    Apakah Teks Ucapan dan Isi Percakapan?

 

Teks ucapan ialah tulisan terperinci yang mengandungi maklumat (penerangan, penjelasan, sanjungan atau pujian) tentang sesuatu perkara sebagai panduan bagi seseorang yang ditetapkan untuk berucap dalam sesuatu majlis.

 

Isi percakapan (talking points) hanya mengandungi kerangka isi.

 

Penulisan teks ucapan ini diselenggarakan oleh Jawatankuasa Teks Ucapan dan perlu disiapkan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum majlis berlangsung.

 

 

 1. 3.    Kenapa Perlu Disediakan Teks Ucapan?

 

 1. Membantu orang yang berucap kerana beliau sibuk.
 2. Kita lebih mengetahui daripada orang yang berucap tentang keperluan, visi, misi, & perkembangan organisasi kita.

 

 

 1. 4.     Pertimbangan  Sebelum Menulis Teks Ucapan

 

 1. Di mana majlis itu diadakan?

 

Dalam dewan/padang. Bagaimana suasana tempat itu?  Bagaimana penerimaan khalayak terhadap tajuk dan pengucap? Bagaimana saiz tempat itu?

 

Tujuannya adalah untuk menentukan lenggok ucapan

 

 

 1. Siapa penyampainya?

 

Kerabat diraja, Menteri, Ketua Pengarah, Pengarah, Guru Besar…

 

Untuk menentukan

 

 • gaya bahasanya sama ada bahasa istana atau bahasa biasa;

 

 • isi kandungannya sama ada  menyentuh dasar, berbentuk global, tahap profesional tinggi, atau tahap untuk mencapai objektif pelaksanaan sahaja

 

 • fokus isi kandungan berbeza antara VIP dan VVIP

 

 

 1. Siapa tetamu & khalayak yang akan hadir?

 

Kenali tetamu dan khalayak dari segi demografi (umur, pekerjaan, pangkat, jawatan, pendidikan, ras, bangsa, keturunan, status sosio-ekonomik, jantina, taraf perkahwinan, agama,  keahlian pertubuhan, minat, dan kegemaran)

 

Untuk menentukan kata hormat atau kata alu-aluan, laras bahasa tetamu & khalayak, dan menyesuaikan isi dengan bidang kuasanya.

 

Pengetua/Guru Besar       : mengandungi laporan tentang kemajuan institusi.

 

Bahagian/Jabatan             : mengandungi isu-isu atau rancangan baru berkaitan alam pendidikan.

 

Tetamu Kehormat             : mengandungi isu-isu umum, nasihat, dan gesaan.

 

 

 1. Berapa lama masa diperuntukkan?

 

Untuk menentukan panjang teks ucapan.

 

 

 1. Jenis majlis

 

 • Majlis Penuh Istiadat, Majlis Rasmi dan Formal, Majlis Rasmi Tidak Formal, Majlis Tidak Rasmi dan Formal, atau Majlis Tidak Rasmi dan Tidak Formal. (Ini juga untuk menentukan laras bahasanya)

 

 • Majlis Perasmian (Pembukaan & Penutupan) Majlis Anugerah cemerlang

 

 • Majlis meraikan seseorang

 

Majlis meraikan pengetua/GB/GPK/guru yang baru datang ke sekolah tersebut dengan mengucapkan selamat datang.

 

 • Majlis Perpisahan

 

Majlis meraikan pengetua/guru besar, GPK, guru, staf sokongan yang naik pangkat, bersara, atau bertukar sekolah.

 

Ucapan biasanya disampaikan oleh pengetua/GB, Wkil guru, wakil PIBG, wakil pelajar, orang yang diraikan.

 

 • Majlis Perkahwinan …

 

Untuk menentukan laras dan gaya bahasanya

 

 

 1. Apa temanya atau tujuannya?

 

Adakah ucapan itu untuk memaklumkan, memujuk, memotivasi, hiburan,

 

Untuk menentukan isi kandungan dan mengaitkannya dengan perkembangan-perkembangan terkini. Ini memerlukan pengalaman, penyelidikan dan pembacaan yang meluas. Tahu dasar & isu sensitif.

 

 

 

 1. Disiplin

 

Disiplinkan diri dengan

 

 • menepati tarikh perancangan, (mencari bahan, pemeraman, penulisan)

 

 • Membuat salinan yang secukupnya (pengucap, media, fail, laporan, pengerusi – jika pengucap terlupa bawa)

 

 • Ingatkan pengerusi untuk bawa teks ucapan

 

 

Jadual Kerja Penulisan Teks Ucapan

 

Tarikh

Aktiviti

Catatan

  Mesyuarat Jawatankuasa Induk 1

 

Kenal pasti Tetamu Khas dan kahalayak, lokasi, jenis majlis, dan temanya.
  Mesyuarat AJK Teks Ucapan 1

 

Pembahagian tugas
  Mesyuarat AJK Induk 2 Pengesahan tetamu khas & penyerahan draf teks ucapan

 

  Memurnikan draf

 

 
  Mengirim draf teks ucapan ke JPN selepas pengesahan pengetua/GB

 

 
  Mesyuarat AJK Teks Ucapan 2

 

Murni, sunting, & dapatkan pengesahan pengetua/guru besar

 

  Cetak dan edar kepada pengucap, pengetua/GB, & simpanan fail

 

 
  Ingatkan pengetua/GB tentang teks ucapan & bersedia dengan salinan back up.

 

 

 

 

 1. Bahasa

 

Anda perlu bijak memilih perkataan, frasa, struktur ayat, laras bahasa, dan kesinambungan idea. Eelakkan daripada menggunakan bentuk kependekan.

 

Contoh laras bahasa ucapan

 

Dengan lafaz suci Bismillah hir rahman nir rahim, saya melancarkan …..

 

Dengan kalimah bismillah …. saya membuka dengan rasminya …………..

 

Dengan rasa sukacitanya saya menutup dengan rasminya Majlis ………

 

Terima kasih diucapkan kepada … kerana mengundang saya untuk berucap dalam Majlis …

 

Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kerana berjaya mengadakan Majlis …

… tidak dapat hadir kerana ada urusan penting yang perlu didahulukan.

Jadilah khalifah Allah yang cemerlang berpaksikan ilmu, iman, dan amal serta mencari keredaan-Nya.

 

 

 

 1. 5.    Ciri-ciri Penulis Teks Ucapan Yang Baik

 

 

 1. Kemahiran Berbahasa

 

Mempunyai penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Mempunyai kebolehan mencipta frasa, klausa, dan ayat-ayat yang indah tanpa menjejaskan tatabahasa. Boleh membezakan bahasa lisan dan bahasa tulisan, serta bahasa formal dan tidak formal.

 

 

 1. Kemahiran Membaca

 

Mempunyai minat untuk membaca. Banyak membaca pelbagai bahan (ilmiah, kreatif, bukan kreatif, humur, politik, ekonomi, sejarah, motivasi, kemasyarakatan, …) Mempunyai kemahiran memaham, mencari maklumat, menganalisis yang tinggi. Dengan pembacaan yang luas, penulis mudah memilih tajuk yang sesuai. (tajuk yang menarik, yang diminati, disukai, yang membangkitkan semangat khalayak.

 

 

 1. Kemahiran Menulis

 

Boleh mengarang tulisan kreatif dan ekspositori. Boleh menulis dengan mencuit atau menyentuh pemikiran dan perasaan pembaca.

 

Memahami teknik

 • sumbang saran,
 • brain hurricane,
 • peta minda, dan
 • reality check.

 

Menulis ada pelbagai tujuan di antaranya adalah untuk

 • memujuk,
 • memaklumkan,
 • menghibur,
 • mencapai sesuatu tujuan.

Lantas gaya tulisannya berbeza-beza.

 

 

 1. Kemahiran Bertutur dan Mendengar

 

Menguasai sebutan, intonasi, dan jeda yang tepat dan betul. Menguasai prinsip dan proses komunikasi lisan.

 

 

 1. Kemahiran Menyelidik

 

Memahami proses dan langkah menjalankan penyelidikan serta mencari maklumat.

 

 

 1. Kemahiran Menyunting

 

Mahir menyunting teks dengan menguasai prinsip-prinsip menyunting

 • proof reading,
 • copy editing,
 • content editing,
 • line editing,
 • technical editing,
 • structural editing

dan tatabahasa.

 

 

 1. 6.    Format/Ciri Teks Ucapan

 

Fizikal

 • Font Size            : 12
 • Font type            : Arial
 • 1.5 spacing (8-10 muka surat)   atau double spacing  (14-16 muka surat)
 • 10 minit
 • Setengah Kertas A4
 • Format Kulit Teks Ucapan
 • Kata Teks Ucapan
 • Nama, Pingat, Jawatan
 • Sempena …………………
 • Pada …..
 • Jam …..
 • Di ……….

 

 • Format
 • ………………………
 • Isi untuk
 • Majlis Penyampaian sijil
 • Pengarah laporkan program maktab, perkembangan …

 

Kandungan

 

 • Fokus berbeza antara VIP dan VVIP
 • Mukadimah

 

 • Mengucapkan terima kasih kepada pengacara majlis

 

Contoh

 

Terima kasih saudara pengacara majlis.

 

 • Adressing/kata hormat/kata alu-aluan

(Tidak perlu dimasukkan. Jawatankuasa Sambutan akan menyerahkan senarai VIP kepada Pengerusi/Pengetua/Guru Besar dalam perjalanan ke pentas.

Pengerusi/Pengetua/Guru Besar akan menyerahkan kepada VIP. Elakkan VIP mencatat. )

 

Contoh

 

Yang Berhormat,

Dato’ Razali bin Ismail,

Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia;

 

Yang dikasihi dan dirahmati Allah,

Sidang hadirin sekalian.

 

 

 • Permulaan

 

 1. Kaedah biasa di mulakan dengan pernyataan

 

Contoh

 

Majlis Anugerah Cemerlang merupakan acara tahunan yang mengiktiraf kejayaan …

 

 1. Kaedah Persoalan

 

Contoh

 

Bagaimanakah caranya anak-anak kita belajar 20 tahun akan datang?

 

 1. Kaedah pensejarahan

 

Contoh

 

Pada zaman Kegemilangan Kerajaan Melaka dahulu orang Melayu belajar di pondok-pondok dengan memfokuskan kemahiran mendengar. Kini anak-anak kita belajar di bangunan pelbagai kemudahan membangunkan pelbagai kecerdasan.

 

 

 

 1. Kaedah petikan

 

Contoh

 

Nabi ada mengatakan bahawa, “tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Negara China.”

 

 1. Kaedah puitis

 

Contoh

 

Pepatah ada mengatakan bahawa, “melentur buluh biarlah daripada rebungnya.”

 

 • Isi kandungan

 

 • Isi kandungan ini perlu distrukturkan. Pilihan strukturnya ialah;

 

 1. Ruang

 

Bermaksud satu bahagian itu menjadi komponen kepada satu bahagian yang  lebih besar dan bagaimana ia bersesuaian dengan ruang lain dalam struktur besar itu.

 

 1. Klasifikasi

 

Membahagikan sesuatu kepada kategori-kategori.

 

 1. Perbandingan

 

Mengemukakan persamaan dan perbezaan antara dua perkara.

 

 1. Perbezaan

 

Mengemukakan perbezaan antara dua perkara.

 

 1. Sebab-Akibat

 

Menyatakan hubungan antara dua perkara.

 

 1. Penyelesaian Masalah

 

Digunakan dalam situasi sebenar. Menawarkan satu kemungkinan penyelesaian bagi sesuatu masalah yang dinyatakan.

 

 1. Masa

 

Menerangkan sesuatu mengikut urutan masa contohnya; masa silan, masa kini, dan masa depan.

 

 

 • Selitkan frasa “tuan-tuan dan puan-puan” atau seumpamanya di antara perenggan atau isi ucapan.

 

 • Hujah, fakta untuk mempengaruhi pendengar perlu teratur, bernas, tepat, benar, terkini, bermakna, dan meyakinkan.

 

 • Timbulkan rasa ingin tahu

 

 • Menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh khalayak. Menggunakan pelbagai gaya bahasa (menaik, menurun, bertanya, berulang, …)

 

 

 • Penutupan

 

 • Menamatkan ucapan

 

“Akhir kata …”

“Sebagai mengakhiri ucapan saya …”

“Sebelum mengahkiri uacapan saya, …”

 “Oleh kerana masa tidak mengizinkan, setakat ini sajalah ucapan saya.”

 

 • Membuat rumusan

 

“Sebagai kesimpulannya, …”

 

 • Melafaz kata-kata kemaafan

 

Jika ada terkasar bahasa semasa menyampaikan ucapan tadi, saya memohon ampun dan maaf, …” sekian dan ucapan terima kasih.

 

 • Harapan dan kata semangat

 

“Saya yakin dan percaya, kita mampu memperkasakan profesion keguruan.”

 

 • Menutup dengan doa, pantun, sajak, kata-kata tegas, kata hikmat, nasihat dan seumpamanya.

 

“Kalau ada jarum yang patah,

Jangan disimpan di atas peti;

Kalau ada silap dan salah,

Jangan disimpan di dalam hati.”

 

 • Diakhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.

 

“akhir kata, sekian terima kasih.”

 

 1. 7.    Langkah-langkah Menulis Teks Ucapan

 

 1. Merancang
 2. Menulis
 3. Menyemak

 

 1. Mengenal pasti latar belakang pengucapan

(Tetamu Khas dan kahalayak, lokasi, jenis majlis, tujuan, dan temanya)

 

 1. Perancangan & membuat peyelidikan dan pengumpulan data/maklumat mengikut ;

 

 • brain storming,
 •  

  brain maping,

 

tajuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • gunakan 5W+1H
  • what,
  • who,
  • when,
  • where,
  • why,
  • how.

 

 • penyenaraian & susun ikut keutamaan

pendahulian ————————–

——————————————-

——————————————-

 

Isi pertama —————————

——————————————-

——————————————-

——————————————-

 

Isi kedua ——————————

——————————————-

——————————————-

——————————————-

 

Penutup ——————————–

——————————————–

——————————————-

 

 • rajah tulang

 

 


                          isi ketiga                                                  isi pertama

 


            penutup                                                                                                 pendahuluan

 

 

 


                                    isi keempat                  isi kedua

 • rajah pohon

 

 


               pendahuluan

 

 

 

 


             isi dua                                                     isi satu

 

 

 

 


                  isi empat                                         isi tiga

 

 


            penutup

 

 1. Mendraf/membuat kerangka isi kandungan dan pemeraman

(Pilih dan susun maklumat. Satu idea satu perenggan. Mula dengan premis utama diikuti premis-premis sokongan. Dikuatkan dengan contoh-contoh/petikan.)

 

 1. Pemurnian dan penyuntingan

 

Fakta yang disampaikan hendaklah memenuhi prinsip 4A

 • Availibility – kebolehdapatan
 • Validity – kesahihan
 • Authenticity – menonjol
 • Adequacy – kecukupan

 

 1. Pengesahan dan percetakan

 

 

 

 1. Ucapan yang Bermakna

 

 1. Pengucap dan khalayak saling memerlukan. Pengucap memerlukan tumpuan khalayak. Khalayak berminat, yakin, dan memerlukan ilmu dan pengalaman pengucap.

 

 1. Khalayak memahami dan berminat dengan apa yang disampaikan.

 

 1. Pengucap bersedia mengubah gaya, laras, berdasarkan bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh khalayak. Bahasa tubuh ini boleh melambangkan tahap kefahaman yang menurun, atau bahan yang tidak relevan dengan mereka, atau intonasi/gaya yang mendatar, atau serius tanpa humur, atau penggunaan kata-kata, frasa, ayat yang sukar difahami, atau terdapat gangguan komunikasi, dan seumpamanya.

 

 1. Pengucap perlu bijak dan berhemah mengejutkan khalayak yang terkeluar daripada landasan dengan menarik balik perhatian mereka kepada apa yang diucapkan melalui pengubahan intonasi, laras, atau gaya.

 

 

 1. 9.    Petua untuk Menjadi Pengucap yang Berjaya/Bermakna

 

Petuanya ialah dengan bersedia. Berpegang kepada “SEDIA”, insya-Allah ucapan kita akan bermakna.

 

 1. Semak dan strategised pengucapan dengan mengenal pasti tetamu, khalayak, tajuk atau tema, serta  lokasi ucapan.

 

 1. Elemen ucapan dirancang, dicari, dikumpul, disusun, dan diolah dengan bahasa yang indah agar ia boleh menarik minat, keyakinan, serta tumpuan khalayak.

 

 1. Data atau maklumat yang disediakan dibaca, difahami, dianalisis, dan dihayati dengan membuat suntingan-suntingan yang perlu serta dibuat latihan.

 

 1. Implimen apa yang telah disediakan dengan yakin dan penghayatan. Impresi pertama sangat penting. Mulakan bicara dengan menyediakan khalayak serta memperkenalkan tajuk dalam bentuk yang menarik. Suara yang lunak, sebutan yang jelas, intonasi yang pelbagai, gerak tubuh yang terkawal, menjadi perhatian dan daya tarikan terhadap ucapan. Dengari suara anda sendiri.

 

“Ketahui apa yang hendak diucapkan bukan bagaimana hendak mengucapkannya.”

 

Jangan membaca tetapi berucap berpandukan teks.

 

 1. Awasi khalayak dan bersedia dengan gangguan yang mungkin timbul serta bersedia untuk bertindak dengan mengubah intonasi, gaya, dan laras. Dalam perkataan lain menguasai proses komunikasi. Dalam komunikasi ada penyampai mesej ada penerima mesej. Apabila ada pengganggu komunikasi akan terganggu. Tumpuan penerima akan lari. Oleh itu penyampai harus bijak memanipulasi keadaan agar tumpuan dapat ditarik semula.

 

Jika dapat mengikuti petua ini

Gemuruh akan luruh

Gementar dilontar

Yakin dimangkin

Ucapan dinantikan.

 

“Practice makes perfect.”

Tugasan

 

 1. Bina satu teks ucapan pengetua/guru besar sekolahbagi Majlis Perasmian Sekolah baru. Menteri pelajaran akan merasmikan majlis tersebut

 

 

|contoh teks pengacara majlis rasmi terbarucontoh teks pengucapan awam induksicontoh teks ucapan bapa pengantinteks doa majlis kahwincontoh teks ucapan perpisahan pengetuateks ucapan guru barucontoh ucapan memujukpantun di akhir ucapancontoh teks ucapan majlis perkahwinanteks bacaan doa majlis perkahwinanucapan pengacara majlis rasmiteks doa perkahwinancontoh ayat perkenalkan diricontoh teks ucapan isu semasaminit mesyuarat disiplin sekolahformat teks ucapankomponen intonasicontoh teks ucapan alu-aluan guru besarteks ucapan perpisahan pengetuaContoh ucapan tidak rasmiteks pengacara majlis anugerah cemerlangkata-kata aluan hari anugerah cemerlangucapan guru barucontoh teks ucapan rasmi pengacara majliscontoh teks ucapan dirajateks ucapan pengetua sempena mesyuarat pibgcontoh teks ucapan pembukaan majliscontoh teks ucapan guru besarteks ucapan perpisahan guru bertukarteks ucapan perpisahan guru bersarateks ucapan pengetuateks ucapan disiplintext pengacara majlis perkahwinancontoh teks ucapan mesyuaratpantun perasmianteks ucapan perasmian anugerah cemerlang sekolahtajuk ucapan memujukcontoh teks ucapan majlis formalcontoh mukadimah ucapanteks ucapan hari anugerah cemerlangcontoh karangan ucapan perpisahan pengetuaciri-ciri teks ucapancontoh teks ucapan perasmian pibgcontoh pembukaan ucapanteks ucapan perkahwinanucapan terima kasih utk seseorang yg berjasacontoh laras bahasa politikcontoh jurnal reflektif perayaan deepavalicontoh jurnal reflektif pertandingancontoh ucapan guru besarucapan nasihat dalam laras agamaucapan pembukaan sekolahucapan perasmian majlis anugerah cemerlang sekolahcontoh ucapan rasmi majliscontoh doa perkahwinanUcapan tidak formaltext ucapan majlis perkahwinanteks ucapan kahwinciri-ciri ucapan rasmiciri-ciri umum laporancontoh teks ucapan majlis perpisahan pengetuacontoh teks ucapan orang yang diraikancontoh teks ucapan ptptnteks ucapan isu semasapenulisan teks ucapan perasmianCONTOH TEKS UCAPAN WAKIL PELAJARteks doa untuk majlis perkahwinanpantun akhiri ucapancontoh teks ucapan alu-aluan pengetuateks ucapan wakil pelajar perpisahan pengetuacontoh teks pengacara majlis tidak rasmiteks ucapan vipcontoh teks ucapan majlis agamacontoh mukadimah ucapan majlisteks ucapan agamaTEKS UCAPAN PERSARAAN GPK 1contoh teks ucapan persaraan pengetua oleh ketua pengarahteks ucapan sambutan pengetua barucontoh teks ucapan perasmian mesyuarat pibgpanduan menulis teks ucapancontoh teks biodata guru bersaramukadimah ucapan majliscontoh teks pengacara majlis mesyuarat rasmiteks secara formal apabila beruccaplaras bahasa politikteks ucapan naik pangkatbiodata guru bersaraskrip pengacara majlis motivasi ibu bapacontoh ucapan perpisahan pengetuadoa di majlis perkahwinanrumusan minit mesyuaratucapan perpisahan GPKteks ucapan di majlis pernikahanteks ucapan meraikan pengetua barucontoh ucapan untuk majlis rasmiciri-ciri juruacaracontoh ucapan untuk memujukskrip pengacara majlis rasmiteks ucapan mesyuarat pibgpenulisan ucapan perpisahan muridteks ucapan pengetua baru dilantikcontoh ucapan majlis perkahwinanFORMAT PENULISAN UCAPANcontoh karangan ucapan majlis perpisahan pengetuacontoh ucapan pembukaan mesyuarat pibgkata aluan persaraan guru besar oleg gpkcontoh ucapan pembukaan perkhemahanteks ucapan majlis perpisahan pengetuateks ucapan merasmikan mesyuarat PIBGteks pengacara majlis induksiteks ucapan wakil murid sempena perpisahan gpk hemteks ucapan majlis pembukaan sekolahcontoh teks ucapan guru baruteks ucapan mukadimahteks ucapan wakil murid persaraan gpk kodoa majlis kahwinformat laporan majlis anugerah cemerlangteks pengucapanlaras politikteks ucapan vle frogdoa hari perkahwinanteks ucapan majlis agamateks ucapan wakil pelajarformat penulisan teks pengacara majlis rasmicontoh teks ucapan ketua pelajar kolejformat menulis ucapan yang betulformat menulis text untuk pengucapan awamformatucapan perhimpunan rasmi sekolahkata indah perpisahan pengetuateks ucapan majlis perpisahan guruteks pengacara majlis brimcontoh teks ucapan majlis perpisahanteks ucapan majlis persandinganformat juruacara maulidur rasulteks ucapan wakil persara dimajlis persaraanHimpunan Doa Majlis Persandinganteks mukadimah ucapan programcontoh teks ucapan pelajar cemerlangkompenan intonasicontoh ucapan guru besar mesyuarat pibgContoh text ucapan formalcontoh ucapan pengerusi mesyuaratteks ucapan pengetua hari anugerah cemerlangcontoh ucapan perkahwinan skripcontoh ucapan perpisahan bertukar jabatancontoh teks ucapan wakil muridcontoh teks ucapan wakil majlis pertunanganteks ucapan perpisahan gpk 1contoh text ucapan sempena parti perpisahan kenaikan pangkatteks ucapan pengetua sempena pertandinganteks ucapan bahasa istanacontoh ucapan guru bersarakata alu-aluan pengerusi majliskata kata aluan teks ucapankata kata ucapan selamat naik pangkatteks ucapan pengetua sempena majlis anugerah cemerlangteks ucapan pengetua mesyuarat pibgTEKS UCAPAN ALUANteks ucapan pengetua baruteks ucapan pengerusi pibg sempena majlis perpisahan guru besarcontoh teks ucapan tetamu kehormatcontoh ucapan\ untuk lisancontoh teks ucapan perasmiancontoh teks ucapan pengetuateks pengacara majlis persaraan guru besarteks ucapan untuk berucap sebagai guru yang ingin bersarateks pengacara majlis perpisahan guru besarteks ucapan hari anugerah pelajar cemerlangcontoh teks ucapan pengacara majlis mesyuaratcontoh ucapan wakil pelajar perpisahan pengetuacontoh teks ucapan perasmian pembukaan perkhemahancontoh ucapan persaraan gpk 1teks ucapan perpisahan untuk cikgucontoh ucapan rasmi pesaraan guru besarkaragan ucapan perpisahan guru bertukarucapan perpisahan pengetuacontoh ucapan wakil guruteks pengacaramajlisjenis ucapan formalCTH text ucapan dl majlistalking point pengacara majlis perasmian mesyuarat perwakilanucapan kata-kata aluancontoh penulisan teks ucapancontoh contoh ucapan tekscontoh talking point mesyuaratcontoh penulisan ucapan alu-aluan tugasanpenulisan teks ucapanucapan persaraan pengetuacontoh tajuk ucapan memujukcontoh minit mesyuarat disiplincontoh talking pointpepatah perpisahan untuk pengetuapanduan penulisan teks ucapanciri-ciri teks ucapan yang baikpantun meraikan persaraanUcapan tak formalciri-ciri laras politikpantun ucapan perasmicontoh cotoh teks ucapan umumcontoh pengucapan am isu semasaucapan pendahuluan majlisucapan pendahuluan pengerusi majlisPENGENALAN KOMPONEN INTONASItajuk untuk ucapanucapan majlis tidak rasmi- penyerahan slip spmucapan pengerusi majlis pibgcontoh minit mesyuarat program susu malaysiaucapan pengetua dalam majlis anugerah cemerlangpantun ucapan akhir majlisucapan perasmian pidato dirajacontoh pantun akhir ucapantek pengacara majlis perkahwinancontoh pantun empat kerat dari Guru Besar untuk Mesyuarat Agung PIBGucapan perpisahan gpk 1skrip untuk pengacara majlis kahwincontoh pengacara majlis rasmiucapan teks majlis pembukaan suai kenaltext ucapan vip kemahiran dinamikatext penerimaan majlis pertunanganskrip pengacara majlis pertunangancara-cara berucap dimajlis perpisahancontoh teks pengucapancontoh teks ucapan bagi guru yang ingin bersaraapakah CIRI-CIRI minit mesyuaratucapan untuk orang yang akan bersaraskrip pengacara majlis perkahwinanupacara perasmian pembukaan perkhemahantext ucapan majlis tidak formalminit mesyuarat disiplincontoh teks pengerusi majlis mesyuaratucapan ydp pibg untuk persaraan guru besartest ucapan perasmianminit mesyuarat susutext ucapan perkahwinancontoh teks pembukaan mjlis kursuscontoh teks ucapan perkahwinan htmlcontoh teks memujukciri ucapan rasmiskrip doa majlis perkahwinancontoh teks ucapan gbciri ciri laras politikstpm- teks ucapan perpisahantalking point bagi yang berhormat dalam majlis motivasi pelajarteks ucapan majlis brim bekas tenterasoalan ujian tahun 4 bahasa melayuteks ucapan bersarasoalan penulisan tahun 2soalan bahasa melayu tingkatan 2 pantai timurSKRIP BAPA PENGANTIN DIAKHIR MAJLIS PERKAHWINANstruktur teks ucapanTEKS UCAPAN BUAT TETAMU YANG BERTANDANGskrip alu aluan bapa pengantintajuk ucapan untuk memujuk orangteks ucapan BRIMskrip ucapan guru yang bersarateks ucapan majlis kahwinsampel ucapan rasmi pmskrip ucapan pengacara majlis rasmiTeks ucapan biasa Majlis Persaraanteks ucapan dalam bahasa istanatajuk-tajuk memujukteks ucapan dan kata alu-aluan majlis rasmiteks ucapan di majlis pra pernikahanteks ucapan ketua pelajar perpisahan pengetuateks ucapan guru besar sempena pertandingan pidatoskrip ucapan guru bersaraskrip ucapan aluan untuk seminarteks ucapan guru besar untuk mesyuarat agong pibgteks ucapan guru yang bersarateks ucapan hari anugerah cemerlang sbp 2013skrip pengacara majlis tidak formalskrip penyampaian majlis kahwinskrip pengacaramajlis anugerahskrip pengacara majlis untuk guru yang bertukarskrip pengacara majlis seminarteks ucapan guru besar perkhemahan badan uniformteks ucapan ketua pengawas untuk persaraan staf sekolahskrip ucapan pendidikanSKRIP JURUACARA MAJLIS KAHWINskrip ucapan selamat bertukarskrip ucapan perpindahan gurteks ucapan formal pengenalanskrip MC penutupan perkhemahanTEKS UCAPAN MAJILIS DIKENANG YG RINGKASteks ucapan guru besar bertukarteks ucapan guru besar graduasi sekolah rendahskrip juruacara majlis perkahwinanteks ucapan ketua murid sempena hari anugerah akedemikteks ucapan guru besar hari penghargaan / qualiti sekolah rendahteks ucapan guru besar mesyuarat pibgteks ucapan ketua murid sempena majlis persaraanteks majlis persandinganteks aluan pibgteknik penulisan skrip pengacara majlis formaltek ucapan ydp pibg hari anugerah q sek menengahteks pengacara majlis persandingantek ucapan pibg anugerahtek ucapan persaraan sendiriteks pengacara majlis:perkahwinanteks pengacara malis agamateks pengacara perkahwinanteks pengacaraan penutupan majlis transisitek ucapan perasmiantek ucapan penutupan perasmian seminar penyelidikan tindakantek ucapan pengerusi pibgteks pengacaraan penyerahan slip peperiksaantek ucapan pengacara majlis perpisahan guru besarteks bacaan doa untuk majlis perkahwinanteks pengerusi majlis programteks pengacara majlis perkenalkan penceramahteks pengacara majlis pemuafakatan ibu bapateks biodata guru bersarateks majlis perkahwinan pengacarateks mengacarakan majlis maulidur rasulteks majlis perkahwinanteks juruacara majlis rasmiteks pengacara bahasa inggeristeks guru bersarateks guru baru perkenalkan diriteks formal ucapan pengerusi majlisteks doa meraikan pengetua baruteks doa majlis persandinganteks doa hari perkahwinanteks doa hari kualititeks biodata persaraanteks pengacara majlis majlis semi formalteks pengacara majlis meraikan tetamuteks pengacara majlis mesyuaratteks biodata perpisahan gurutek ucapan nasihatteks pengerusi majlis rasmiteks pengucap 2 yang melancarkan majlis perasmianteks ucapan alu-aluan pengetua baharutek pengacara majlis hari penyusuan seduniateks ucapan aluan aluan perasmian bangunan barutek doa perkahwinanteks ucapan aluan gbTEKS pengucapan umum induksiteks ucapan aluan mesyuarat pibgteks ucapan aluan pibgtek doa perasmian majlistalking points perasmianteks ucapan aluan selamat datangteks ucapan aluan sempena pembukaan bangunan tambahan sekolahTEKS UCAPAN ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG -YDP PIBGtalking point ucapan majlis anugerah cemerlang pendidikantalking point ucapan aluan pengerusiteks ucapan bagi guru yang bersaratalking point ucapanteks ucapan alu-aluan majlis anugerah cemerlangteks ucapan alu aluan majlis kahwintek pengacara majlis rasmiteks pengucapan awam induksitek ucapan mesyuarat PIBGtek ucapan majlis perkahwinan ibutek ucapan majlis perkahwinantek ucapan majlis pepisahan gurubesarteks pengucapan awam menariktek ucapan gurubesarteks pengucapan awam versi pantuntek ucapan guru besar mesyuarat pibgteks pengucapan persaraan gurutek ucapan guru baruteks perasmian anugerah pelajarTEK PENGUCAPAN UMUM SEKOLAHteks perasmian hari anugerahteks perkahwinan pengacara majlisteks persaraan gurutek pengerusi mesyuarattalking point hari anugerah cemerlangucapan majlis prmbukaan perkhemahanucapan formal pembukaan majlisucapan bersara pengetuaUCAPAN BERNAS PENGACARA MAJLISucapan bapa dimajlias perkahwinanucapan aluan perpisahan guru besar sekolah rendahucapan aluan pengetua/gurubesar berhubungan pbsucapan aluan dalam pengucapan awamucapan alu-aluan pengucapan awamucapan alu-aluan meraikan guru barutujuan dan format menulis ucapanucapan formal pengacara majlisucapan formal pengerusiucapan majlis persaraan gpk HEMucapan majlis perpisahan stafucapan majlis perkahwinan Bapa pengantinucapan majlis anugerah pelajarucapan laporan disiplin pelajarucapan ketua disiplin persaraan pengetuaucapan kepada yang bersaraucapan kepada pengetua sekolah yg akan bersaraucapan gpk pentadbiran dalam majlis persaraan guru besarUCAPAN GBtugas ajk teks ucapantugas ajk perasmiantopik untuk pengucapan memujuktext pengacara majlis perhimpunan rasmi sekolah bahasa inggeristext emcee majlis perkahwinantexas ucapan perpisahan gurutest ucapan rasmi majlistest ucapan juruacaratest ucapantesk ucapan anugerah sekolahteks_ucapan selamat datang pengetua baruteks vip pibgteks untuk komponen intonasitext pengacara majlis rasmitext pengacara majlis tidak rasmitext ucapan untuk viptext ucapan titian murnitext ucapan ringkas pengacara majlis perkahwinantext ucapan ringkastext ucapan persaraantext ucapan perpisahan gurutext ucapan per pisahan ketua muridtext ucapan peerkahwinantext ucapan mc majlis anugerah pelajar cemerlangtext ucapan kawalan kehormatteks ucpan besarawww contoh karangan ucapan perpisahan pengetua pmr com myucapan terima kasih oleh bapa penganting di majlis perkahwinan anakucapan seorang pengacara majlisucapan sempena perpisahan pengetuaucapan sempena perkhemahan pendidikan khasucapan sempena pembukaan sekolahucapan selamat datang kepada gb baruucapan ringkas untuk kad ucapan bg perpisahan guru besar oleh stafucapan ringkas sempena majlis perpisahan pelajar latihan industriucapan rasmi majlis pesaraanUcapan Persaraan Kakitangan Awamucapan text majlis perkahwinanucapan ucapan mulakan acaravideo mukadimah ucapanucapana hari persaraanucapan-ucapan nasihatucapan ydp pibg majlis persaraanucapan wakil guru sempena persaraan guru pendidikan khasucapan wakil guru persaraan gbUcapan wakil dimajlis pernikahanucapan vip majlis agamaucapan untuk persaraan guru besar oleh ydp pibgucapan untuk memujukucapan persaraan guru gpkucapan perpisahan untuk guru bersaraucapan perpisahan orang yang diraikanUCAPAN PEMBUKAAN SEKOLAH BARUucapan pembukaan majlis ugamaucapan muqaddimahucapan mukadimah majlis pernikahanUcapan mukaddimahucapan meraikan persaraan pengetuaucapan meraikan pengetua baruucapan meraikan orang bersaraucapan majlis ugamaucapan majlis rasmi bagi pengerusi majlisucapan pendahuluan rasmiucapan pengacara majlis formalucapan perpisahan guru dan naik pangkatucapan perpisahan guru besar bertukarucapan perpisahan guru bertukarucapan perpisahan bertukar dan naik pangkatucapan perpindahan stafucapan perasmian tidak formalucapan perasmian hari anugerah kecemerlanganucapan pengetua sempena mesyuarat pibgucapan pengetua baruucapan pengenalan majlis rasmiucapan majlis rasmiteks ucapan penyelidikanteks ucapan pengetua pada mesyuarat pibgteks ucapan pengetua majlis pendidikan khasteks ucapan pengetua hari graduasiteks ucapan pengetua dalam majlis rasmiteks ucapan pengerusi pibg yang sangat berkualititeks ucapan pengerusi majlis untuk majlis formalteks ucapan pengerusi majlis sempena pembukaan aktiviti perkhemahanteks ucapan pengerusi majlis perkahwinanteks ucapan pengerusi majlis mesyuarat pibgteks ucapan pengerusi majlis ceramah motivasiteks ucapan pengetua pibgteks ucapan pengetua sempena majlis persaraan guruteks ucapan penutupan pertandingan bolasepakteks ucapan penutup ydp pibg sempena kem perkhemahanteks ucapan penuh guru besar yang telah bersarateks ucapan pengetua untuk pibgteks ucapan pengetua untuk persaraan guruteks ucapan pengetua untuk mesyuarat pibgteks ucapan pengetua untuk majlis rasmiteks ucapan pengetua sempena pertandingan nasyidteks ucapan pengetua sempena majlis pertandingan pantunteks ucapan pengetua sempena majlis pertandinganteks ucapan pengerusi majlis bantuan brimteks ucapan pengerusi kelab staf guru majlis pesaraan pengetuateks ucapan pengenalan guru baruteks ucapan pegawai bersarateks ucapan nasihatteks ucapan meraikan pegawai bertukar tempat tugasteks ucapan majlis untuk vipteks ucapan majlis rasmiteks ucapan majlis persaraan guru besarteks ucapan majlis persaraan guruteks ucapan majlis persaraan gpkteks ucapan majlis perkahwinanteks ucapan majlis perasmian pertandinganteks ucapan pelajarteks ucapan pelajar perpisahan pengetua sekolahteks ucapan pengarah jlkn sempena pembukaan plknteks ucapan pengacaraan untuk majlis rasmiteks ucapan pengacara majlis untuk majlis perasmian pembukaan PLKNteks ucapan pengacar majlis hari raya vvipteks ucapan pendahuluan pengerusi majlisteks ucapan pembukaan sekolah baruteks ucapan pembukaan sekolahTEKS UCAPAN PEMBUKAAN PLKNteks ucapan pembukaan mesyuarat pibgteks ucapan pembuka majlisteks ucapan majlis pembukaanTeks uccapan akhir tahun pengetua kepada gurteks ucapan wakil guru sempena majlis persaraan guruteks ucapan wakil guru sempena majlis persaraanteks ucapan vip pibgteks ucapan vip majlis agamateks ucapan vip majlisteks ucapan untuk perpisahan pengetuateks ucapan tetamu perpisahanteks ucapan tetamu kehormat motivasi menghadapi peperiksaanteks ucapan tetamu kehormat minggu bahasa melayuteks ucapan tetamu kehormat hari anugerah cemerlangteks ucapan wakil guru untuk hari persaraan pengetuateks ucapan WAKIL MURID perpisahan guru bersarateks ucapan/kata alu-aluan guru besarteks ucapan ydp pibg sempena hari anugerah cemerlang sekolahteks ucapan ydp pibg di majlis persaraan pengetua terbaruTEKS UCAPAN yang baikteks ucapan wakil sekolah untuk guru bersarateks ucapan wakil PIBG sempena majlis persaraan pengetuateks ucapan wakil pelajar sempena sambutan pelajar STPMteks ucapan wakil pelajar sempena majlis persaraan guruteks ucapan wakil pelajar sempena majlis perpisahan guru bertukarteks ucapan wakil murid sempena hari kecemerlangan pelajarteks ucapan tetamu kehormat di atas pembukaan rasmi pejabat baruteks ucapan tentang ciri-ciri guruteks ucapan tama hari anugerah cemerlangteks ucapan perhimpunan rasmi hari pertama sekolah dibukateks ucapan perasmian penutup sempena pertandingan pidato oleg guru besar atau pengetuateks ucapan perasmian pembukaan sekolah baruteks ucapan perasmian pembukaan majlis perkhemahan tahunanteks ucapan perasmian mesyuarat pegawai latihan oleh vipteks ucapan perasmian mesyuarat agung pibgteks ucapan perasmian hari kecemerlanganteks ucapan perasmian hari anugerah kecemerlangan pelajar upsrteks ucapan perasmian hari anugerah kecemerlanganteks ucapan perasmian gurubesar mesyuarat pibgteks ucapan perkahwinan anak vipteks ucapan perkhawinanteks ucapan sempena majlis perpisahan pengetuateks ucapan sempena hari anugerah cemerlangteks ucapan ringkas pengetua merasmikan madrasahteks ucapan pm lawat rasmi ke chinateks ucapan persaraan kakitangan awamteks ucapan persaraan guruteks ucapan perpisahan pengetua sekolahteks ucapan perpisahan guru bertukar sekolah lainteks ucapan perpisahan dari gpkteks ucapan perpisahan bertukar tempat kerjateks ucapan perasmi minggu pendidikan khascontoh teks ucapan pengetua untuk meraikan pesaraan gurucontoh teks ucapan mesyuarat masjid usulcontoh teks ucapan mesyuarat kecilcontoh teks ucapan memujukcontoh teks ucapan majlis tidak rasmicontoh teks ucapan majlis perpisahan sekolah rendahcontoh teks ucapan ketua pelajar sempena majlis perpisahan perpindahan pengetua ke sekolah laincontoh teks ucapan ibu bapa majlis perkahwinancontoh teks ucapan hari persaraan wakil gurucontoh teks ucapan gurubesarcontoh teks ucapan guru untuk majlis persaraan guru besarCONTOH TEKS UCAPAN GURU BESAR SEMPENA MAJLIS PENYMPAIAN SIJIL DAN HADIAHcontoh teks ucapan murid yang ingin disampaikan guru bersaracontoh teks ucapan nasihatcontoh teks ucapan pengetua minggu bahasacontoh teks ucapan pengerusi majlis rasmi dan formalcontoh teks ucapan pengarah projekcontoh teks ucapan pengacara majlis untuk majlis rasmicontoh teks ucapan pengacara majlis penutupcontoh teks ucapan pengacara majlis pembukaan perkhemahan sekolah rendahcontoh teks ucapan pengacara majlis hari rayacontoh teks ucapan pengacara majlis formalcontoh teks ucapan pengacara majlis dengan biodatacontoh teks ucapan pengacara majliscontoh teks ucapan pembukaancontoh teks ucapan guru besar mesyuarat pibgcontoh teks ucapan guru besar dalam mesyuarat agung pibgcontoh teks ucapan gb dalam mesyuarat pibgcontoh teks penyampaian visi misi ketua pemudacontoh teks pengucapan majlis rasmicontoh teks pengucapan majliscontoh teks pengucapan hari anugerahcontoh teks pengerusi majlis rasmicontoh teks pengerusi majlis perkenalkan biodata penceramahcontoh teks pengerusi majlis meraikan guru yang bertukarcontoh teks pengacaraan majlis rasmi yang ringkascontoh teks pengacara majlis seminar menjawab spmcontoh teks pengacara majlis pertaniancontoh teks pengacara majlis perkahwinancontoh teks perasmian pembukaan perkhemahancontoh teks ucapam pengerusi majlis maulidur rasulcontoh teks ucapan emcee majlis formalcontoh teks ucapan datang ke sekolah barucontoh teks ucapan bertukar tempat kerjacontoh teks ucapan bersaracontoh teks ucapan awam pengetuacontoh teks ucapan aluan pengetuacontoh teks ucapan alu-aluan pengarah projekcontoh teks ucapan alu-aluan mesyuarat PIBGcontoh teks ucapan alu aluan pengetuacontoh teks ucapan agama juruacara majliscontoh teks ucapan agamacontoh teks pengacara majlis pbtcontoh ucapan pembukaan anugerah keselamatancontoh ucapan di majlis perkahwinancontoh ucapan datang ke sekolah barucontoh ucapan bersaracontoh ucapan aluan sebelum majlis pernikahancontoh ucapan aluan majlis anugerah oleh GBcontoh ucapan alu aluan pengacara majliscontoh ucapan alu aluan di hari majlis pertunangancontoh tulisan alu-aluanCONTOH TEXT UCAPAN PERASMIAN INDUKSIcontoh text ucapan majlis silaturrahimCONTOH TEXT UCAPAN MAJLIS PERKAHWINANcontoh ucapan dirajacontoh ucapan formalcontoh ucapan naik pangkatcontoh ucapan MC di majlis rasmi tenteracontoh ucapan majlis persaraan pengetua daripada wakil pelajarcontoh ucapan majlis formal ketua pelajarcontoh ucapan majlis formalcontoh ucapan majlis anugerah cemerlang sekolahcontoh ucapan kata kata aluan pengerusi majliscontoh ucapan juruacara programcontoh ucapan hari guru PENGETUAcontoh ucapan guru yang bersaracontoh ucapan guru besar untuk PIBGcontoh text ucapan bruneicontoh teksb pengucapan awam tentang misi dan visi sukancontoh teks ucapan ydp pibg sempena majlis penyerahan slip peperiksaancontoh teks ucapan rasmi pengacara majlis seminar kewangancontoh teks ucapan rasmi pengacara majlis perkhwinancontoh teks ucapan persaraan pengetuacontoh teks ucapan persaraan kakitangan awamcontoh teks ucapan persaraan gurucontoh teks ucapan persaraancontoh teks ucapan perpisahan spmContoh Teks Ucapan Perpisahan bagi pesara di raikancontoh teks ucapan perasmian pibg sekolahcontoh teks ucapan perasmian pibg maulidur rasulcontoh teks ucapan perasmicontoh teks ucapan sempena persaraan guruContoh teks ucapan tak formalcontoh teks ucapan ydp pibg majlis persaraancontoh teks ucapan ydp pibg majlis anugerah cemerlangcontoh teks ucapan ydp PIBG bagi majlis gradusi pelajar spmcontoh teks ucapan YB utk pembukaan sekolah barucontoh teks ucapan wakil murid sempena majlis hari rayacontoh teks ucapan wakil guru sempena persaraancontoh teks ucapan untuk vipcontoh teks ucapan untuk meraikan guru naik pangkat di Bruneicontoh teks ucapan untuk majlis rasmicontoh teks ucapan tetamu kehormat majlis penutupcontoh teks ucapan terima kasih untuk kerabat dirajacontoh teks ucapan pengetua-pibgcontoh karangan ucapan beserta pantun persaraan gurucontoh doa tetamucontoh doa perpisahan untuk perpindahan stafcontoh doa majlis perkahwinan pdfcontoh doa acara pembukaan pentas seni sekolahcontoh contoh teks ucapan majlis pembukaancontoh contoh doa perkahwinancontoh contoh aktiviti kemasyarakatancontoh ceramah isu pakaiancontoh cek ucapancontoh biodatabersaraCONTOH BIODATAAN TENTANG YANG DIRAIKAN PERSARAANcontoh doa untuk mereka yang hendak bersaracontoh fail induk pbscontoh karangan stpm ucapan formal majliscontoh karangan spm ucapan persaraan pengetua sekolahcontoh karangan spm teks ucapan guru bertukarcontoh karangan pmr ucapan persaraan pengetuacontoh karangan laras bahasa politikcontoh karangan kiriman surat permohonan tentang khidmat nasihatcontoh karangan juru acaracontoh kad ucapan untuk orang yang nak berhenti kerja dalam bahasa inggeriscontoh jadual anakcontoh format laporan disiplin perkerjacontoh forma teks ucapan yang betulCONTOH BIODATA GURU BESAR BERSARAcontoh ayat-ayat ringkas sebagai MC semasa parti perpisahancontoh ayat nasihat bersaracara menulis perkataan cekcara menulis minit mesyuaratbeza taraf tetamu VIP dan VVIPBAHASA PUITIS UNTUK SKRIP MAJLIS PERSARAANBAHAN UCAPAN PERPISAHAN PENGETUAbagaimana nak menulis teks bersarabagaimana menyediakan teks ucapan perasmian anugerah pelajar cemerlangbagaimana menulis teks ucapan persaraan guruayat ucapan bertukar kerjaayat perkenalkan diriakhir ucapancara menulis teks ucapan perasmiancara-cara menulis biodata guru bersaraCONTOH ATUR CARA MAJLIS PERASMIAN PENUTUP MINGGU BAHASA MALAYSIAcont oh rumusan laporanciri-ciri sekolah cemerlangciri-ciri penulisan ucapanciri-ciri penulisan teks pengacaraanciri-ciri laras bahasa politikciri-ciri juru acaraciri ciri juruacara perkahwinanciri and teks ucapan pengacara majliscara-cara menulis teks ucapan pengarahcara-cara menulis teks ucapanagenda mesyuarat disiplincontoh teks pengacara majlis formalcontoh tek pengucapan awam yang baikCONTOH TALKING POINT PENGARAHadequancy/kecukupan sekolahCONTOH SKRIP UCAPAN ALUAN DAN TALKING POINT UPACARA PERASMIANcontoh skrip pengacara majlis formal pdfcontoh sesuatu majliscontoh petikan ucapan persaraancontoh permulaan kata pengucapan awamcontoh penutup pengucapancontoh penulisan teks ucapan perasmiancontoh penulisan skrip pengacaracontoh tek ucapan bersaracontoh tek ucapan daripada wakil pelajarcontoh teks pembaca bodata majlis persaraan gurucontoh teks mukadimahcontoh teks mc panggilan hormat dalam majlis rasmi kerajaancontoh teks juruacara majlis bagi pertandingan amal bolingcontoh teks doa majlis perkahwinancontoh teks biodata persaraan guru besarcontoh tek ucapan ydp pibgcontoh tek ucapan selamat datangcontoh tek ucapan persaraancontoh tek ucapan majlis persaraan bagi kakitangan perkhidmatan awam bruneicontoh tek ucapan majlis perkahwinancontoh penuh teks mc majlis rasmicontoh pengucapan rasmicontoh pengucapan pengerusi programcontoh laporan rumusancontoh laporan masalah disiplin pekerjacontoh kertas kerja pekerja cemerlangContoh kata-kata yang baik semasa proses meminangcontoh kata-kata aluan majlis pertunangancontoh kata kata mukadimahcontoh kata alu-aluan tugasancontoh kata alu-aluan majlis sempena disiplin sahsiah murid sek rendahcontoh karangan ucapan tentang majlis perpisahan pelajarcontoh karangan ucapan perpisahan gurucontoh karangan ucapan meraikan kunjungan tetamucontoh lisan ucapancontoh membuat talking point pengerusicontoh pengucapan hari anugerah kecermalangan pelajarcontoh pengacaraan majlis rasmi masjidcontoh pegucapan persaraancontoh pantun perkenalkan diricontoh pantun karangan ucapan guru perpisahancontoh pantun akhir ucpancontoh mukadimah ucapan agamacontoh mukadimah kata aluanContoh mukaddimah ucapancontoh minit mesyuarat masjidcontoh minit mesyuarat aduan disiplincontoh karangan ucapan majlis persaraan gurupantun akhir penulisanmukadimah ucapan aluanmukadimah teks ucapanmukadimah pengacaramukaddimah ucapanmukaddima ucapanminit mesyuarat unit disiplin sekolahminit mesyuarat susu satuminit mesyuarat program susu satu malaysiaminit mesyuarat program susu 2011minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahminit mesyuarat badan disiplin sekolah 2012mukadimah ucapan aluan majlis keagamaanmukadimah ucapan majlis agamapanjang teks ucapanpanduan ucapan nak bersaraPanduan penulisan teks ucapan persaraanpanduan penulisan laporan aktivitiOBJEKTIF PENULISAN TEKS UCAPAN DAN PENGUCAPAN AWAM dari dewan bahasa dan pustakamuqadimah ucapanMukhadimah Ucapanmukadumah ucapanmukadimah ucapan politikmukadimah ucapan persaraanmukadimah ucapan mesyuaratminit mesuarat disiplinmesyuarat disiplin sekolahmengapa golongan muda kurang mengamalkan cara hidup kaum masing-masingkoleksi ucapan tak rasmikoleksi ucapan persaraan diri yang ingin bersarakoleksi ucapan memujukkoleksi ucapan alu-aluan pengetua barukoleksi text ucapan alu-aluan program beliakoleksi teks ucapan wakil pelajarkoleksi teks ucapan majlis rasmiKOLEKSI TEKS DOA UNTUK ACARA UMUMkoleksi teks doa rasmikoleksi pantun persaraankoleksi pantun mesyuarat pibgkoleksi ucapan wakil murid sempena perpisahan gpk hemkomponen intonasi-indeksikalmembuat tek ucapanlaras ucapanlaras bahasa ucapan blogspotlaras bahasa melayu ucapanlaporan tentang pengetua bersaralaporan tentang masalah dispilin pekerjalaporan disiplin pekerja\Langkah-langkah penulisan teks pantunkursus KEMAHIRAN PENULISAN TEKS DAN UCAPAN AWAMkssr tahun 1 muzikkomponen-komponen intonasikh ert form 3 notasampel teks ucapan vvipperbezaan kata kata aluan dengan ucapan alu aluanperbezaan kata alu-aluanpenulisan ucapan pengerusi majlispenulisan ucapan majlis rasmipenulisan ucapanpenulisan talking pointpenulisan perpisahanPENULISAN BIODATA UNTUK MAJLISpenulisan biodata persaraan gurupenulisan biodata pengetua sekolahpenulisan bagi mengacara perlawan kecilperbezaan ucapan alu-aluan dan ucapan perasmianpermulaan kata-kata aluan ucapan majlis agamasambutan pengetua barusajak/pantun untuk pesararph pendidikan ksihatan kssr berdasarkan problem based lrningrompakan kedai emas 6 april 2012REFLEKSI PENGACARAAN MAJLISrajah pohon kssrPROTOKOL KATA ALU-ALUAN PERSARAAN GURUprinsip-prinsip guru yang perlu difahami semasa berkomunikasi dengan bukan lisanpertandingan mengarang esei 2013permulaan ucapan majlis ugamapermulaan ucapan majlis agamapengucapan disiplinpengucapan awam majlis perpisahanpengetua baru teks aluanpantun ucapan alu-aluanpantun tetamu kehormatpantun teks ucapan pengucapan awamPantun sempena hari pesaraanpantun permulaan majlispantun pembukaan juruacarapantun mukadimah ucapanPANTUN MERAIKAN VIP BERTUKARPANTUN MERAIKAN PERPISAHAN / PERSARAANpantun majlis anugerah kecemerlanganpantun diakhir ucapanpantun ucapan rasmi perpisahanpantun untuk mengakhiri majlispengenalan ucapan tidak formalpengenalan ucapan rasmipengenalan teks ucapan pengacara majlispengenalan teks ucapanpengacara majlis tidak rasmipembukaan ucapan yang menarikpembukaan ucapan majlis agamapembukaan sekolah barupembukaan majlis agamapantun untuk ucapan perasmianpantun untuk orang bersarapantun akhir ucapaaformat ucapan rasmi dalam majlis formalformat emcee majlis rasmiformat biodata guru bersaraform 4 2012 jps leaked finalsesei stpm ucapan sempena majlis perpisahan pengetua sekolahemcee majlis kurang formalDRAF ucapan peRPISAHANdoa-doa sempena majlis pertunangandoa majlis hari perkahwinandoa dimajlis perkahwinandoa di majlis kahwincth ucapan agamaFORMAT MEMBUAT UCAPANformat menulis ucapanformat ucapanformat teks ucapan rasmiformat teks ucapan pelajar cemerlangformat teks pengacara hari qformat teks majlis perasmianformat teks biodata pegawai yang bertukarformat tek ucapan majlisformat talking point ucapanformat rasmi teks pengacaraan majilisformat penulisan ucapan untuk majlis perasmianformat penulisan teks ucapan pengacara majlis rasmicotoh pengacaraan majlis perkahwinancontok ucapan umumcontohlaporanpersaraan gurucontoh ucapan sebagai MC parti perpisahan kursus khidmat awamcontoh ucapan pesara yang akan bersaracontoh ucapan persaraan gurucontoh ucapan perpisahan wakil pekerja kepada ketua jabatancontoh ucapan perpisahan tidak formalcontoh ucapan perpisahan kerja lewat emailcontoh ucapan perpisahan kenaikan pangkatcontoh ucapan perpindahan gpk 1contoh ucapan pengetua mesyuarat pibgcontoh ucapan pengerusi Penyusuan Susu Ibucontoh ucapan pengerusi majlis agamacontoh ucapan selamat datang ke sekolah barucontoh ucapan selepas menamatkan kursus komputercontoh-teks-ucapan-isu-semasacontoh-contoh ucapan formal majliscontoh-contoh penulisan refleksi pengacaraan majliscontoh ucapan wakil pelajar kepada pengetua yg hendak bersaracontoh ucapan wakil murid semasa majis jamuan hari rayacontoh ucapan untuk orang yang ingin bersaracontoh ucapan ugamacontoh ucapan tetamu kehormatContoh Ucapan tak formalcontoh ucapan sempena perpindahancontoh ucapan sempena perkhemahancontoh ucapan pengacara majlismotivasikertas kerja penyampaian anugerahkata-kata aluan majlis hari anugerahkata-kata aluan ceramah agamakata mukadimah untuk MCkata kata ucapan rasmikata indah buat pegetua besarakata aluan pengetua untuk majlis anugerah cemerlangkata aluan pengetua dalam mesyuarat pibgkata aluan majlis perkahwinankata aluan majlis agamakata aluan guru besar sempena mesyuarat agung pibgkata alu-aluan sempena hari guru 2012kata-kata aluan pembukaan kursuskata-kata aluan pengarah untuk majlis persaraan guru besarkertas kerja penulisan skrip pengacarakertas kerja hari anugerah cemerlang di sekolahKerangka sesuatu teks ucapankemahiran menulis ucapankemahiran menulis teks ucapankemahiran mengarang ucapankata-kata ucapan perkahwinankata-kata penulisan penghargaan majliskata-kata hikmat persaraan gurukata-kata aluan pengerusi majlis perasmian sekolahkata-kata aluan pengarah untuk pembukaan tahun barukarangan ucapan sempena meraikan hari persaraan pengetuakarangan ucapan sempena meraikan faktor kejayaan pelajarkarangan ucapan per[isahan pengetua stpmjucapan pembuka majlisugamaisu semasa teks ucapanisi ucapan persaraan pengetuaisi ucapan guru bersaraisi teks pengerusi majlisisi teks pengacara majlisisi penting ucapan sempena persaraan guruisi kandungan teks berucapisi kandungan laporan programisi isi yang perlu ada dalam ucapan pengarah programisi isi penting teks ucapan penutupkandungan teks ucapan pengetua untuk majlis persaraan gurukandungan teks ucapan tetamu kehormat majliskarangan ucapan perpisahan pengetuakarangan ucapan perpisahan guru bertukarkarangan ucapan perpisahan gurukarangan ucapan meraikan pengetuakarangan ucapan majlis perpisahan pengetua stpmkarangan ucapan majlis perpisahan pengetuakarangan ucapan majlis meraikankarangan ucapan guru barukarangan stpm ucapan perpisahan pengetuakarangan laporan persaraan pengetuakarangan hari anugerah cemerlang sekolahguru bersara berucap|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!