» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Penulisan Teks Ucapan

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

  1.    Pengenalan

 

Penulisan teks ucapan sangat relevan dengan tugas kita sebagai seorang pendidik. Pendidik tidak dapat lari daripada mengadakan majlis sama ada kecil atau besar, formal atau tidak formal. Apabila ada majlis adalah ucapan. Tetamu kehormat yang kita undang akan lebih selesa jika disediakan dengan teks ucapan. Kita juga lebih selesa jika teks ucapan telah disiapkan. Kandungan teks ucapan boleh menentukan pencapaian objektif majlis. Dalam ruang yang sedikit ini saya ingin berkongsi ilmu dan pengalaman sebagai penulis teks ucapan dan pengucap.

 

 

 1. 2.    Apakah Teks Ucapan dan Isi Percakapan?

 

Teks ucapan ialah tulisan terperinci yang mengandungi maklumat (penerangan, penjelasan, sanjungan atau pujian) tentang sesuatu perkara sebagai panduan bagi seseorang yang ditetapkan untuk berucap dalam sesuatu majlis.

 

Isi percakapan (talking points) hanya mengandungi kerangka isi.

 

Penulisan teks ucapan ini diselenggarakan oleh Jawatankuasa Teks Ucapan dan perlu disiapkan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum majlis berlangsung.

 

 

 1. 3.    Kenapa Perlu Disediakan Teks Ucapan?

 

 1. Membantu orang yang berucap kerana beliau sibuk.
 2. Kita lebih mengetahui daripada orang yang berucap tentang keperluan, visi, misi, & perkembangan organisasi kita.

 

 

 1. 4.     Pertimbangan  Sebelum Menulis Teks Ucapan

 

 1. Di mana majlis itu diadakan?

 

Dalam dewan/padang. Bagaimana suasana tempat itu?  Bagaimana penerimaan khalayak terhadap tajuk dan pengucap? Bagaimana saiz tempat itu?

 

Tujuannya adalah untuk menentukan lenggok ucapan

 

 

 1. Siapa penyampainya?

 

Kerabat diraja, Menteri, Ketua Pengarah, Pengarah, Guru Besar…

 

Untuk menentukan

 

 • gaya bahasanya sama ada bahasa istana atau bahasa biasa;

 

 • isi kandungannya sama ada  menyentuh dasar, berbentuk global, tahap profesional tinggi, atau tahap untuk mencapai objektif pelaksanaan sahaja

 

 • fokus isi kandungan berbeza antara VIP dan VVIP

 

 

 1. Siapa tetamu & khalayak yang akan hadir?

 

Kenali tetamu dan khalayak dari segi demografi (umur, pekerjaan, pangkat, jawatan, pendidikan, ras, bangsa, keturunan, status sosio-ekonomik, jantina, taraf perkahwinan, agama,  keahlian pertubuhan, minat, dan kegemaran)

 

Untuk menentukan kata hormat atau kata alu-aluan, laras bahasa tetamu & khalayak, dan menyesuaikan isi dengan bidang kuasanya.

 

Pengetua/Guru Besar       : mengandungi laporan tentang kemajuan institusi.

 

Bahagian/Jabatan             : mengandungi isu-isu atau rancangan baru berkaitan alam pendidikan.

 

Tetamu Kehormat             : mengandungi isu-isu umum, nasihat, dan gesaan.

 

 

 1. Berapa lama masa diperuntukkan?

 

Untuk menentukan panjang teks ucapan.

 

 

 1. Jenis majlis

 

 • Majlis Penuh Istiadat, Majlis Rasmi dan Formal, Majlis Rasmi Tidak Formal, Majlis Tidak Rasmi dan Formal, atau Majlis Tidak Rasmi dan Tidak Formal. (Ini juga untuk menentukan laras bahasanya)

 

 • Majlis Perasmian (Pembukaan & Penutupan) Majlis Anugerah cemerlang

 

 • Majlis meraikan seseorang

 

Majlis meraikan pengetua/GB/GPK/guru yang baru datang ke sekolah tersebut dengan mengucapkan selamat datang.

 

 • Majlis Perpisahan

 

Majlis meraikan pengetua/guru besar, GPK, guru, staf sokongan yang naik pangkat, bersara, atau bertukar sekolah.

 

Ucapan biasanya disampaikan oleh pengetua/GB, Wkil guru, wakil PIBG, wakil pelajar, orang yang diraikan.

 

 • Majlis Perkahwinan …

 

Untuk menentukan laras dan gaya bahasanya

 

 

 1. Apa temanya atau tujuannya?

 

Adakah ucapan itu untuk memaklumkan, memujuk, memotivasi, hiburan,

 

Untuk menentukan isi kandungan dan mengaitkannya dengan perkembangan-perkembangan terkini. Ini memerlukan pengalaman, penyelidikan dan pembacaan yang meluas. Tahu dasar & isu sensitif.

 

 

 

 1. Disiplin

 

Disiplinkan diri dengan

 

 • menepati tarikh perancangan, (mencari bahan, pemeraman, penulisan)

 

 • Membuat salinan yang secukupnya (pengucap, media, fail, laporan, pengerusi – jika pengucap terlupa bawa)

 

 • Ingatkan pengerusi untuk bawa teks ucapan

 

 

Jadual Kerja Penulisan Teks Ucapan

 

Tarikh

Aktiviti

Catatan

  Mesyuarat Jawatankuasa Induk 1

 

Kenal pasti Tetamu Khas dan kahalayak, lokasi, jenis majlis, dan temanya.
  Mesyuarat AJK Teks Ucapan 1

 

Pembahagian tugas
  Mesyuarat AJK Induk 2 Pengesahan tetamu khas & penyerahan draf teks ucapan

 

  Memurnikan draf

 

 
  Mengirim draf teks ucapan ke JPN selepas pengesahan pengetua/GB

 

 
  Mesyuarat AJK Teks Ucapan 2

 

Murni, sunting, & dapatkan pengesahan pengetua/guru besar

 

  Cetak dan edar kepada pengucap, pengetua/GB, & simpanan fail

 

 
  Ingatkan pengetua/GB tentang teks ucapan & bersedia dengan salinan back up.

 

 

 

 

 1. Bahasa

 

Anda perlu bijak memilih perkataan, frasa, struktur ayat, laras bahasa, dan kesinambungan idea. Eelakkan daripada menggunakan bentuk kependekan.

 

Contoh laras bahasa ucapan

 

Dengan lafaz suci Bismillah hir rahman nir rahim, saya melancarkan …..

 

Dengan kalimah bismillah …. saya membuka dengan rasminya …………..

 

Dengan rasa sukacitanya saya menutup dengan rasminya Majlis ………

 

Terima kasih diucapkan kepada … kerana mengundang saya untuk berucap dalam Majlis …

 

Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kerana berjaya mengadakan Majlis …

… tidak dapat hadir kerana ada urusan penting yang perlu didahulukan.

Jadilah khalifah Allah yang cemerlang berpaksikan ilmu, iman, dan amal serta mencari keredaan-Nya.

 

 

 

 1. 5.    Ciri-ciri Penulis Teks Ucapan Yang Baik

 

 

 1. Kemahiran Berbahasa

 

Mempunyai penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Mempunyai kebolehan mencipta frasa, klausa, dan ayat-ayat yang indah tanpa menjejaskan tatabahasa. Boleh membezakan bahasa lisan dan bahasa tulisan, serta bahasa formal dan tidak formal.

 

 

 1. Kemahiran Membaca

 

Mempunyai minat untuk membaca. Banyak membaca pelbagai bahan (ilmiah, kreatif, bukan kreatif, humur, politik, ekonomi, sejarah, motivasi, kemasyarakatan, …) Mempunyai kemahiran memaham, mencari maklumat, menganalisis yang tinggi. Dengan pembacaan yang luas, penulis mudah memilih tajuk yang sesuai. (tajuk yang menarik, yang diminati, disukai, yang membangkitkan semangat khalayak.

 

 

 1. Kemahiran Menulis

 

Boleh mengarang tulisan kreatif dan ekspositori. Boleh menulis dengan mencuit atau menyentuh pemikiran dan perasaan pembaca.

 

Memahami teknik

 • sumbang saran,
 • brain hurricane,
 • peta minda, dan
 • reality check.

 

Menulis ada pelbagai tujuan di antaranya adalah untuk

 • memujuk,
 • memaklumkan,
 • menghibur,
 • mencapai sesuatu tujuan.

Lantas gaya tulisannya berbeza-beza.

 

 

 1. Kemahiran Bertutur dan Mendengar

 

Menguasai sebutan, intonasi, dan jeda yang tepat dan betul. Menguasai prinsip dan proses komunikasi lisan.

 

 

 1. Kemahiran Menyelidik

 

Memahami proses dan langkah menjalankan penyelidikan serta mencari maklumat.

 

 

 1. Kemahiran Menyunting

 

Mahir menyunting teks dengan menguasai prinsip-prinsip menyunting

 • proof reading,
 • copy editing,
 • content editing,
 • line editing,
 • technical editing,
 • structural editing

dan tatabahasa.

 

 

 1. 6.    Format/Ciri Teks Ucapan

 

Fizikal

 • Font Size            : 12
 • Font type            : Arial
 • 1.5 spacing (8-10 muka surat)   atau double spacing  (14-16 muka surat)
 • 10 minit
 • Setengah Kertas A4
 • Format Kulit Teks Ucapan
 • Kata Teks Ucapan
 • Nama, Pingat, Jawatan
 • Sempena …………………
 • Pada …..
 • Jam …..
 • Di ……….

 

 • Format
 • ………………………
 • Isi untuk
 • Majlis Penyampaian sijil
 • Pengarah laporkan program maktab, perkembangan …

 

Kandungan

 

 • Fokus berbeza antara VIP dan VVIP
 • Mukadimah

 

 • Mengucapkan terima kasih kepada pengacara majlis

 

Contoh

 

Terima kasih saudara pengacara majlis.

 

 • Adressing/kata hormat/kata alu-aluan

(Tidak perlu dimasukkan. Jawatankuasa Sambutan akan menyerahkan senarai VIP kepada Pengerusi/Pengetua/Guru Besar dalam perjalanan ke pentas.

Pengerusi/Pengetua/Guru Besar akan menyerahkan kepada VIP. Elakkan VIP mencatat. )

 

Contoh

 

Yang Berhormat,

Dato’ Razali bin Ismail,

Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia;

 

Yang dikasihi dan dirahmati Allah,

Sidang hadirin sekalian.

 

 

 • Permulaan

 

 1. Kaedah biasa di mulakan dengan pernyataan

 

Contoh

 

Majlis Anugerah Cemerlang merupakan acara tahunan yang mengiktiraf kejayaan …

 

 1. Kaedah Persoalan

 

Contoh

 

Bagaimanakah caranya anak-anak kita belajar 20 tahun akan datang?

 

 1. Kaedah pensejarahan

 

Contoh

 

Pada zaman Kegemilangan Kerajaan Melaka dahulu orang Melayu belajar di pondok-pondok dengan memfokuskan kemahiran mendengar. Kini anak-anak kita belajar di bangunan pelbagai kemudahan membangunkan pelbagai kecerdasan.

 

 

 

 1. Kaedah petikan

 

Contoh

 

Nabi ada mengatakan bahawa, “tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Negara China.”

 

 1. Kaedah puitis

 

Contoh

 

Pepatah ada mengatakan bahawa, “melentur buluh biarlah daripada rebungnya.”

 

 • Isi kandungan

 

 • Isi kandungan ini perlu distrukturkan. Pilihan strukturnya ialah;

 

 1. Ruang

 

Bermaksud satu bahagian itu menjadi komponen kepada satu bahagian yang  lebih besar dan bagaimana ia bersesuaian dengan ruang lain dalam struktur besar itu.

 

 1. Klasifikasi

 

Membahagikan sesuatu kepada kategori-kategori.

 

 1. Perbandingan

 

Mengemukakan persamaan dan perbezaan antara dua perkara.

 

 1. Perbezaan

 

Mengemukakan perbezaan antara dua perkara.

 

 1. Sebab-Akibat

 

Menyatakan hubungan antara dua perkara.

 

 1. Penyelesaian Masalah

 

Digunakan dalam situasi sebenar. Menawarkan satu kemungkinan penyelesaian bagi sesuatu masalah yang dinyatakan.

 

 1. Masa

 

Menerangkan sesuatu mengikut urutan masa contohnya; masa silan, masa kini, dan masa depan.

 

 

 • Selitkan frasa “tuan-tuan dan puan-puan” atau seumpamanya di antara perenggan atau isi ucapan.

 

 • Hujah, fakta untuk mempengaruhi pendengar perlu teratur, bernas, tepat, benar, terkini, bermakna, dan meyakinkan.

 

 • Timbulkan rasa ingin tahu

 

 • Menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh khalayak. Menggunakan pelbagai gaya bahasa (menaik, menurun, bertanya, berulang, …)

 

 

 • Penutupan

 

 • Menamatkan ucapan

 

“Akhir kata …”

“Sebagai mengakhiri ucapan saya …”

“Sebelum mengahkiri uacapan saya, …”

 “Oleh kerana masa tidak mengizinkan, setakat ini sajalah ucapan saya.”

 

 • Membuat rumusan

 

“Sebagai kesimpulannya, …”

 

 • Melafaz kata-kata kemaafan

 

Jika ada terkasar bahasa semasa menyampaikan ucapan tadi, saya memohon ampun dan maaf, …” sekian dan ucapan terima kasih.

 

 • Harapan dan kata semangat

 

“Saya yakin dan percaya, kita mampu memperkasakan profesion keguruan.”

 

 • Menutup dengan doa, pantun, sajak, kata-kata tegas, kata hikmat, nasihat dan seumpamanya.

 

“Kalau ada jarum yang patah,

Jangan disimpan di atas peti;

Kalau ada silap dan salah,

Jangan disimpan di dalam hati.”

 

 • Diakhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.

 

“akhir kata, sekian terima kasih.”

 

 1. 7.    Langkah-langkah Menulis Teks Ucapan

 

 1. Merancang
 2. Menulis
 3. Menyemak

 

 1. Mengenal pasti latar belakang pengucapan

(Tetamu Khas dan kahalayak, lokasi, jenis majlis, tujuan, dan temanya)

 

 1. Perancangan & membuat peyelidikan dan pengumpulan data/maklumat mengikut ;

 

 • brain storming,
 •  

  brain maping,

 

tajuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • gunakan 5W+1H
  • what,
  • who,
  • when,
  • where,
  • why,
  • how.

 

 • penyenaraian & susun ikut keutamaan

pendahulian ————————–

——————————————-

——————————————-

 

Isi pertama —————————

——————————————-

——————————————-

——————————————-

 

Isi kedua ——————————

——————————————-

——————————————-

——————————————-

 

Penutup ——————————–

——————————————–

——————————————-

 

 • rajah tulang

 

 


                          isi ketiga                                                  isi pertama

 


            penutup                                                                                                 pendahuluan

 

 

 


                                    isi keempat                  isi kedua

 • rajah pohon

 

 


               pendahuluan

 

 

 

 


             isi dua                                                     isi satu

 

 

 

 


                  isi empat                                         isi tiga

 

 


            penutup

 

 1. Mendraf/membuat kerangka isi kandungan dan pemeraman

(Pilih dan susun maklumat. Satu idea satu perenggan. Mula dengan premis utama diikuti premis-premis sokongan. Dikuatkan dengan contoh-contoh/petikan.)

 

 1. Pemurnian dan penyuntingan

 

Fakta yang disampaikan hendaklah memenuhi prinsip 4A

 • Availibility – kebolehdapatan
 • Validity – kesahihan
 • Authenticity – menonjol
 • Adequacy – kecukupan

 

 1. Pengesahan dan percetakan

 

 

 

 1. Ucapan yang Bermakna

 

 1. Pengucap dan khalayak saling memerlukan. Pengucap memerlukan tumpuan khalayak. Khalayak berminat, yakin, dan memerlukan ilmu dan pengalaman pengucap.

 

 1. Khalayak memahami dan berminat dengan apa yang disampaikan.

 

 1. Pengucap bersedia mengubah gaya, laras, berdasarkan bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh khalayak. Bahasa tubuh ini boleh melambangkan tahap kefahaman yang menurun, atau bahan yang tidak relevan dengan mereka, atau intonasi/gaya yang mendatar, atau serius tanpa humur, atau penggunaan kata-kata, frasa, ayat yang sukar difahami, atau terdapat gangguan komunikasi, dan seumpamanya.

 

 1. Pengucap perlu bijak dan berhemah mengejutkan khalayak yang terkeluar daripada landasan dengan menarik balik perhatian mereka kepada apa yang diucapkan melalui pengubahan intonasi, laras, atau gaya.

 

 

 1. 9.    Petua untuk Menjadi Pengucap yang Berjaya/Bermakna

 

Petuanya ialah dengan bersedia. Berpegang kepada “SEDIA”, insya-Allah ucapan kita akan bermakna.

 

 1. Semak dan strategised pengucapan dengan mengenal pasti tetamu, khalayak, tajuk atau tema, serta  lokasi ucapan.

 

 1. Elemen ucapan dirancang, dicari, dikumpul, disusun, dan diolah dengan bahasa yang indah agar ia boleh menarik minat, keyakinan, serta tumpuan khalayak.

 

 1. Data atau maklumat yang disediakan dibaca, difahami, dianalisis, dan dihayati dengan membuat suntingan-suntingan yang perlu serta dibuat latihan.

 

 1. Implimen apa yang telah disediakan dengan yakin dan penghayatan. Impresi pertama sangat penting. Mulakan bicara dengan menyediakan khalayak serta memperkenalkan tajuk dalam bentuk yang menarik. Suara yang lunak, sebutan yang jelas, intonasi yang pelbagai, gerak tubuh yang terkawal, menjadi perhatian dan daya tarikan terhadap ucapan. Dengari suara anda sendiri.

 

“Ketahui apa yang hendak diucapkan bukan bagaimana hendak mengucapkannya.”

 

Jangan membaca tetapi berucap berpandukan teks.

 

 1. Awasi khalayak dan bersedia dengan gangguan yang mungkin timbul serta bersedia untuk bertindak dengan mengubah intonasi, gaya, dan laras. Dalam perkataan lain menguasai proses komunikasi. Dalam komunikasi ada penyampai mesej ada penerima mesej. Apabila ada pengganggu komunikasi akan terganggu. Tumpuan penerima akan lari. Oleh itu penyampai harus bijak memanipulasi keadaan agar tumpuan dapat ditarik semula.

 

Jika dapat mengikuti petua ini

Gemuruh akan luruh

Gementar dilontar

Yakin dimangkin

Ucapan dinantikan.

 

“Practice makes perfect.”

Tugasan

 

 1. Bina satu teks ucapan pengetua/guru besar sekolahbagi Majlis Perasmian Sekolah baru. Menteri pelajaran akan merasmikan majlis tersebut

 

 

|contoh teks pengacara majlis rasmi terbarucontoh teks pengucapan awam induksiyhs-1teks ucapan guru barucontoh teks ucapan bapa pengantinteks doa majlis kahwincontoh teks ucapan perpisahan pengetuacontoh ucapan memujukpantun di akhir ucapanucapan guru barucontoh teks ucapan majlis perkahwinanteks bacaan doa majlis perkahwinanformat teks ucapanteks doa perkahwinanucapan pengacara majlis rasmicontoh ayat perkenalkan diricontoh teks ucapan isu semasaminit mesyuarat disiplin sekolahkomponen intonasicontoh teks ucapan alu-aluan guru besarteks ucapan perpisahan pengetuaContoh ucapan tidak rasmikata-kata aluan hari anugerah cemerlangteks pengacara majlis anugerah cemerlangcontoh teks ucapan dirajacontoh teks ucapan rasmi pengacara majlisteks ucapan pengetua sempena mesyuarat pibgcontoh teks ucapan guru besarcontoh teks ucapan pembukaan majlisteks ucapan disiplinteks ucapan perpisahan guru bersarateks ucapan perpisahan guru bertukarcontoh teks ucapan mesyuaratpantun perasmianteks ucapan hari anugerah cemerlangteks ucapan pengetuatext pengacara majlis perkahwinancontoh karangan ucapan perpisahan pengetuacontoh mukadimah ucapancontoh teks ucapan majlis formaltajuk ucapan memujukteks ucapan perasmian anugerah cemerlang sekolahciri-ciri teks ucapancontoh pembukaan ucapancontoh teks ucapan perasmian pibgteks ucapan perkahwinanucapan terima kasih utk seseorang yg berjasaciri-ciri ucapan rasmiciri-ciri umum laporancontoh doa perkahwinancontoh jurnal reflektif perayaan deepavalicontoh jurnal reflektif pertandingancontoh laras bahasa politikcontoh teks ucapan alu-aluan pengetuacontoh teks ucapan majlis perpisahan pengetuacontoh teks ucapan orang yang diraikancontoh teks ucapan ptptnCONTOH TEKS UCAPAN WAKIL PELAJARcontoh ucapan guru besarcontoh ucapan rasmi majlispantun akhiri ucapanpenulisan teks ucapan perasmianteks doa untuk majlis perkahwinanteks ucapan isu semasateks ucapan kahwintext ucapan majlis perkahwinanucapan nasihat dalam laras agamaucapan pembukaan sekolahucapan perasmian majlis anugerah cemerlang sekolahUcapan tidak formalbiodata guru bersaraciri-ciri juruacaracontoh karangan ucapan majlis perpisahan pengetuacontoh mukadimah ucapan majliscontoh penulisan teks ucapancontoh surat pengumpulan teks ucapancontoh teks biodata guru bersaracontoh teks pengacara majlis mesyuarat rasmicontoh teks pengacara majlis tidak rasmicontoh teks ucapan majlis agamacontoh teks ucapan perasmian mesyuarat pibgcontoh teks ucapan persaraan pengetua oleh ketua pengarahcontoh ucapan majlis perkahwinancontoh ucapan pembukaan mesyuarat pibgcontoh ucapan pembukaan perkhemahancontoh ucapan perpisahan pengetuacontoh ucapan untuk majlis rasmicontoh ucapan untuk memujukdoa di majlis perkahwinanFORMAT PENULISAN UCAPANkata aluan persaraan guru besar oleg gpklaras bahasa politikmukadimah ucapan majlispanduan menulis teks ucapanpenulisan ucapan perpisahan muridrumusan minit mesyuaratskrip pengacara majlis motivasi ibu bapaskrip pengacara majlis rasmiteks secara formal apabila beruccapteks ucapan agamateks ucapan di majlis pernikahanteks ucapan majlis perpisahan pengetuateks ucapan meraikan pengetua baruteks ucapan mesyuarat pibgteks ucapan naik pangkatteks ucapan pengetua baru dilantikTEKS UCAPAN PERSARAAN GPK 1teks ucapan sambutan pengetua baruteks ucapan vipteks ucapan wakil pelajar perpisahan pengetuateks ucapan ydp pibg untuk majlis persaraan guru besar sek kebucapan perpisahan GPKucapan perpisahan pengetuaapakah CIRI-CIRI minit mesyuaratcara ucapan majliscara-cara berucap dimajlis perpisahanciri ciri laras politikciri ucapan rasmiciri-ciri laras politikciri-ciri teks ucapan yang baikCNTOH TEKS RINGKAS UCAPAN BERSARAcontoh contoh ucapan tekscontoh cotoh teks ucapan umumcontoh laporan masalah disiplin pekerjacontoh minit mesyuarat disiplincontoh minit mesyuarat program susu malaysiacontoh mukadimah mulakan belajarcontoh pantun akhir ucapancontoh pantun empat kerat dari Guru Besar untuk Mesyuarat Agung PIBGcontoh pengacara majlis rasmicontoh pengucapan am isu semasacontoh penulisan ucapan alu-aluan tugasancontoh skrip jurucakap majlis nikahcontoh tajuk ucapan memujukcontoh talking pointcontoh talking point mesyuaratcontoh teks memujukcontoh teks pembukaan mjlis kursuscontoh teks pengerusi majlis mesyuaratcontoh teks pengucapancontoh teks ucapan bagi guru yang ingin bersaracontoh teks ucapan gbcontoh teks ucapan guru barucontoh teks ucapan ketua pelajar kolejcontoh teks ucapan majlis perpisahancontoh teks ucapan orang yang bersaracontoh teks ucapan pelajar cemerlangcontoh teks ucapan pengacara majlis mesyuaratcontoh teks ucapan pengetuacontoh teks ucapan perasmiancontoh teks ucapan perasmian pembukaan perkhemahancontoh teks ucapan perkahwinan htmlcontoh teks ucapan tetamu kehormatcontoh teks ucapan wakil majlis pertunangancontoh teks ucapan wakil muridcontoh text ucapanContoh text ucapan formalcontoh text ucapan sempena parti perpisahan kenaikan pangkatcontoh ucapan guru bersaracontoh ucapan guru besar mesyuarat pibgcontoh ucapan pengerusi mesyuaratcontoh ucapan perkahwinan skripcontoh ucapan perpisahan bertukar jabatancontoh ucapan persaraan gpk 1contoh ucapan rasmi pesaraan guru besarcontoh ucapan wakil gurucontoh ucapan wakil pelajar perpisahan pengetuacontoh ucapan\ untuk lisanCTH RPH BM KSSRCTH text ucapan dl majlisdoa hari perkahwinandoa majlis kahwinformat juruacara maulidur rasulformat laporan majlis anugerah cemerlangformat menulis text untuk pengucapan awamformat menulis ucapan yang betulformat penulisan teks pengacara majlis rasmiformat ucapan ydp pibgformatucapan perhimpunan rasmi sekolahHimpunan Doa Majlis Persandinganjenis ucapan formalkaragan ucapan perpisahan guru bertukarkata alu-aluan pengerusi majliskata indah perpisahan pengetuakata kata aluan teks ucapankata kata ucapan selamat naik pangkatkompenan intonasilaras politikmesej ringkas perpisahanminit mesyuarat disiplinminit mesyuarat susumukadimah teks ucapanpanduan penulisan teks ucapanpantun meraikan persaraanpantun ucapan akhir majlispantun ucapan perasmipembuka mukadimah majlis formalpengacara perasmian banguan madrasahPENGENALAN KOMPONEN INTONASIpenulisan teks ucapanpepatah perpisahan untuk pengetuaskrip doa majlis perkahwinanskrip pengacara majlis perkahwinanskrip pengacara majlis pertunanganskrip pengacara majlis tidak formalSKRIP UCAPANskrip untuk pengacara majlis kahwintajuk untuk ucapantalking point pengacara majlis perasmian mesyuarat perwakilantalking point pengerusitek pengacara majlis perkahwinanteks mc majlis brimteks mukadimah ucapan programteks pengacara majlis brimteks pengacara majlis induksiteks pengacara majlis perpisahan guru besarteks pengacara majlis persaraan guru besarteks pengacaramajlisteks pengarah di pibgteks pengucapanTEKS UCAPAN ALUANteks ucapan bahasa istanateks ucapan hari anugerah pelajar cemerlangteks ucapan majlis agamateks ucapan majlis pembukaan sekolahteks ucapan majlis perpisahan guruteks ucapan majlis persandinganteks ucapan merasmikan mesyuarat PIBGteks ucapan mukadimahTeks Ucapan pengarah yang akan bersarateks ucapan pengerusi pibg sempena majlis perpisahan guru besarteks ucapan pengetua baruteks ucapan pengetua hari anugerah cemerlangteks ucapan pengetua mesyuarat pibgteks ucapan pengetua sempena majlis anugerah cemerlangteks ucapan pengetua sempena pertandinganteks ucapan perpisahan gpk 1teks ucapan perpisahan untuk cikguteks ucapan untuk berucap sebagai guru yang ingin bersarateks ucapan vle frogteks ucapan wakil murid persaraan gpk koteks ucapan wakil murid sempena perpisahan gpk hemteks ucapan wakil pelajarteks ucapan wakil persara dimajlis persaraanteks ucapan ydp hari persaraan gurutest ucapan perasmiantext penerimaan majlis pertunangantext ucapan majlis tidak formaltext ucapan perkahwinantext ucapan vip kemahiran dinamikaUcapan gb dalm mesyurat panitia bahasa inggrisucapan kata-kata aluanucapan majlis tidak rasmi- penyerahan slip spmucapan pendahuluan majlisucapan pendahuluan pengerusi majlisucapan pengerusi majlis pibgucapan pengetua dalam majlis anugerah cemerlangucapan perasmian pidato dirajaucapan perpisahan gpk 1ucapan persaraan pengetuaUcapan tak formalucapan teks majlis pembukaan suai kenalucapan untuk orang yang akan bersaraucapan ydp pibg untuk persaraan guru besarupacara perasmian pembukaan perkhemahan##########################adequancy/kecukupan sekolahagenda mesyuarat disiplinAJK persaraan pengetuaakhir ucapanALUAN PERPISAHANantara guru besar dan ydp pibg siapa berucap dahulu pada hari sukanayat meraikan khidmat cemerlangayat pengacara program yang ringkasayat perkenalkan diriayat perpisahan berhenti kerjaayat ucapan bertukar kerjabacaan doa ringkas sebelum majlis dalam rumibagaimana menulis teks ucapan persaraan gurubagaimana menyediakan teks ucapan perasmian anugerah pelajar cemerlangbagaimana nak menulis teks bersaraBAHAN UCAPAN PERPISAHAN PENGETUAbahasa istana dan contoh ayatBAHASA PUITIS UNTUK SKRIP MAJLIS PERSARAANbeza taraf tetamu VIP dan VVIPbiodata guru yg akan bersarabiodata hari persaraanbioData pesarabiodata untuk percalonan anugerah-contohcara berucap mesyuaratCARA EMCEE YANG BERJAYAcara menulis minit mesyuaratcara menulis perkataan cekcara menulis teks ucapan perasmiancara penulisan text ucapancara-cara berucap dalam mengacarakan majlis ceramah maulidulrasulcara-cara menulis biodata guru bersaracara-cara menulis teks ucapancara-cara menulis teks ucapan pengarahciri and teks ucapan pengacara majlisciri ciri juruacara perkahwinanciri-ciri juru acaraciri-ciri laras bahasa politikciri-ciri penulisan teks pengacaraanciri-ciri penulisan ucapanciri-ciri sekolah cemerlangciri-ciri ucapanciri2 teks ucapan-laras bahasacont oh rumusan laporancontoh - contoh doa mesyuaratCONTOH ATUR CARA MAJLIS PERASMIAN PENUTUP MINGGU BAHASA MALAYSIAcontoh ayat doa perpisahancontoh ayat nasihat bersaracontoh ayat-ayat ringkas sebagai MC semasa parti perpisahanCONTOH BIODATA GURU BESAR BERSARAcontoh biodata persaraan pengetuaCONTOH BIODATAAN TENTANG YANG DIRAIKAN PERSARAANcontoh biodatabersaracontoh cek ucapancontoh ceramah isu pakaiancontoh contoh aktiviti kemasyarakatancontoh contoh doa perkahwinancontoh contoh teks ucapan majlis pembukaancontoh dan panduan untuk menulis teks ucapan bapa dimajlis perkahwinancontoh doa acara pembukaan pentas seni sekolahcontoh doa majlis perkahwinan pdfcontoh doa perpisahan untuk perpindahan stafcontoh doa tetamucontoh doa untuk mereka yang hendak bersaracontoh fail induk pbscontoh forma teks ucapan yang betulcontoh format laporan disiplin perkerjacontoh isi kandungan teks ucapan mentericontoh jadual anakcontoh kad ucapan untuk orang yang nak berhenti kerja dalam bahasa inggeriscontoh karangan juru acaracontoh karangan kiriman surat permohonan tentang khidmat nasihatcontoh karangan laras bahasa politikcontoh karangan pegucapan dalam bahasa inggriscontoh karangan pmr ucapan persaraan pengetuacontoh karangan spm teks ucapan guru bertukarcontoh karangan spm ucapan persaraan pengetua sekolahcontoh karangan stpm ucapan formal majliscontoh karangan ucapan beserta pantun persaraan gurucontoh kaRangan ucapan kenaikan pangkat sebagai seorang pegawai pelajaran daerahcontoh karangan ucapan kepada pengetua sempena berpindah bahasa inggeriscontoh karangan ucapan majlis penyampaian sijil graduan tadikacontoh karangan ucapan majlis persaraan gurucontoh karangan ucapan meraikan kunjungan tetamucontoh karangan ucapan perpisahan gurucontoh karangan ucapan perpisahan pengetua naik pangkat ke jabatan pelajaran negericontoh karangan ucapan tentang majlis perpisahan pelajarcontoh kata alu-aluan majlis sempena disiplin sahsiah murid sek rendahcontoh kata alu-aluan tugasancontoh kata kata mukadimahcontoh kata-kata aluan majlis pertunanganContoh kata-kata yang baik semasa proses meminangcontoh kertas kerja pekerja cemerlangcontoh laporan rumusancontoh lisan ucapancontoh membuat talking point pengerusicontoh minit mesyuarat aduan disiplincontoh minit mesyuarat masjidcontoh mukaddimah mesyuaratContoh mukaddimah ucapancontoh mukaddimah untuk kad kahwincontoh mukadimah kata aluancontoh mukadimah ucapan agamacontoh pantun akhir ucpancontoh pantun karangan ucapan guru perpisahancontoh pantun perkenalkan diricontoh pegucapan persaraancontoh pengacaraan majlis rasmi masjidcontoh pengucapan hari anugerah kecermalangan pelajarcontoh pengucapan pengerusi programcontoh pengucapan rasmicontoh penuh teks mc majlis rasmicontoh penulisan skrip pengacaracontoh penulisan teks ucapan perasmiancontoh penutup pengucapancontoh permulaan kata pengucapan awamcontoh petikan ucapan persaraancontoh sesuatu majliscontoh skrip biodata pekerja contohcontoh skrip pengacara majlis formal pdfcontoh skrip pengacara majlis penutupCONTOH SKRIP UCAPAN ALUAN DAN TALKING POINT UPACARA PERASMIANCONTOH TALKING POINT PENGARAHcontoh tek pengucapan awam yang baikcontoh tek ucapan bersaracontoh tek ucapan daripada wakil pelajarcontoh tek ucapan majlis perkahwinancontoh tek ucapan majlis persaraan bagi kakitangan perkhidmatan awam bruneicontoh tek ucapan persaraancontoh tek ucapan selamat datangcontoh tek ucapan ydp pibgcontoh teks biodata persaraan guru besarcontoh teks doa majlis perkahwinancontoh teks doa majlis ringkas untuk murid dalam b mcontoh teks juruacara majlis bagi pertandingan amal bolingcontoh teks kata kata aluancontoh teks majlis perpindahan guru besar sekolahcontoh teks mc panggilan hormat dalam majlis rasmi kerajaancontoh teks mukadimahcontoh teks pembaca bodata majlis persaraan gurucontoh teks pengacara majlis formalcontoh teks pengacara majlis pbtcontoh teks pengacara majlis perkahwinancontoh teks pengacara majlis pertaniancontoh teks pengacara majlis seminar menjawab spmcontoh teks pengacaraan majlis rasmi yang ringkascontoh teks pengacaraan talkcontoh teks pengerusi majlis meraikan guru yang bertukarcontoh teks pengerusi majlis perkenalkan biodata penceramahcontoh teks pengerusi majlis rasmicontoh teks pengucapan awam-sekolah menengahcontoh teks pengucapan hari anugerahcontoh teks pengucapan majliscontoh teks pengucapan majlis rasmicontoh teks penyampaian visi misi ketua pemudacontoh teks perasmian pembukaan perkhemahancontoh teks ucapam pengerusi majlis maulidur rasulcontoh teks ucapan agamacontoh teks ucapan agama juruacara majliscontoh teks ucapan alu aluan pengetuacontoh teks ucapan alu-aluan mesyuarat PIBGcontoh teks ucapan alu-aluan pengarah projekcontoh teks ucapan aluan pengetuacontoh teks ucapan awam pengetuacontoh teks ucapan bahasa malaysia untuk anak-anak yatim pada jamuan hari deepavalicontoh teks ucapan bersaracontoh teks ucapan bertukar tempat kerjacontoh teks ucapan datang ke sekolah barucontoh teks ucapan emcee majlis formalcontoh teks ucapan gb dalam mesyuarat pibgcontoh teks ucapan guru besar dalam mesyuarat agung pibgcontoh teks ucapan guru besar mesyuarat pibgCONTOH TEKS UCAPAN GURU BESAR SEMPENA MAJLIS PENYMPAIAN SIJIL DAN HADIAHcontoh teks ucapan guru untuk majlis persaraan guru besarcontoh teks ucapan gurubesarcontoh teks ucapan hari persaraan wakil gurucontoh teks ucapan ibu bapa majlis perkahwinancontoh teks ucapan ketua hari pekerjacontoh teks ucapan ketua pelajar sempena majlis perpisahan perpindahan pengetua ke sekolah laincontoh teks ucapan majlis perpisahan sekolah rendahcontoh teks ucapan majlis persaraancontoh teks ucapan majlis tidak rasmicontoh teks ucapan memujukcontoh teks ucapan mesyuarat kecilcontoh teks ucapan mesyuarat masjid usulcontoh teks ucapan murid yang ingin disampaikan guru bersaracontoh teks ucapan nasihatContoh Teks Ucapan pegawai bersaracontoh teks ucapan pembukaancontoh teks ucapan pengacara majliscontoh teks ucapan pengacara majlis dengan biodatacontoh teks ucapan pengacara majlis formalcontoh teks ucapan pengacara majlis hari rayacontoh teks ucapan pengacara majlis pembukaan perkhemahan sekolah rendahcontoh teks ucapan pengacara majlis penutupcontoh teks ucapan pengacara majlis untuk majlis rasmicontoh teks ucapan pengarah projekcontoh teks ucapan pengerusi majlis rasmi dan formalcontoh teks ucapan pengetua minggu bahasacontoh teks ucapan pengetua untuk meraikan pesaraan gurucontoh teks ucapan pengetua-pibgcontoh teks ucapan penutupan kursus pispa or jpamcontoh teks ucapan perasmicontoh teks ucapan perasmian majlis konvokesyen prasekolah help comv=1contoh teks ucapan perasmian majlis Konvokesyen tadikaCONTOH TEKS UCAPAN PERASMIAN PENYUSUAN SUSU IBU SEDUNIAcontoh teks ucapan perasmian pibg maulidur rasulcontoh teks ucapan perasmian pibg sekolahContoh Teks Ucapan Perpisahan bagi pesara di raikancontoh teks ucapan perpisahan spmcontoh teks ucapan persaraancontoh teks ucapan persaraan gurucontoh teks ucapan persaraan kakitangan awamcontoh teks ucapan persaraan pengetuacontoh teks ucapan rasmi pengacara majlis perkhwinancontoh teks ucapan rasmi pengacara majlis seminar kewangancontoh teks ucapan sambutan susu sedunia peringkat sekolahcontoh teks ucapan sempena persaraan guruContoh teks ucapan tak formalcontoh teks ucapan terima kasih untuk kerabat dirajacontoh teks ucapan tetamu kehormat majlis penutupcontoh teks ucapan untuk majlis rasmicontoh teks ucapan untuk meraikan guru naik pangkat di Bruneicontoh teks ucapan untuk vipcontoh teks ucapan wakil guru sempena persaraancontoh teks ucapan wakil murid sempena majlis hari rayacontoh teks ucapan YB utk pembukaan sekolah barucontoh teks ucapan ydp PIBG bagi majlis gradusi pelajar spmcontoh teks ucapan ydp pibg majlis anugerah cemerlangcontoh teks ucapan ydp pibg majlis persaraancontoh teks ucapan ydp pibg sempena majlis penyerahan slip peperiksaancontoh teksb pengucapan awam tentang misi dan visi sukancontoh text ucapan bruneiCONTOH TEXT UCAPAN MAJLIS PERKAHWINANcontoh text ucapan majlis silaturrahimCONTOH TEXT UCAPAN PERASMIAN INDUKSIcontoh toking pointcontoh tulisan alu-aluancontoh ucapan alu aluan di hari majlis pertunangancontoh ucapan alu aluan pengacara majliscontoh ucapan aluan majlis anugerah oleh GBcontoh ucapan aluan sebelum majlis pernikahancontoh ucapan aluan-aluancontoh ucapan bapa pada majlis perkahwinan anakcontoh ucapan bersaracontoh ucapan datang ke sekolah barucontoh ucapan di majlis perkahwinancontoh ucapan dirajacontoh ucapan formalcontoh ucapan gb dalam program transisi tahun 1contoh ucapan guru besar untuk PIBGcontoh ucapan guru yang bersaracontoh ucapan hari guru PENGETUAcontoh ucapan juruacara programcontoh ucapan kata kata aluan pengerusi majlisContoh Ucapan Ketua Jabatan kepada Penghijrahan staf ke Pejabat Indukcontoh ucapan majlis anugerah cemerlang sekolahcontoh ucapan majlis formalcontoh ucapan majlis formal ketua pelajarcontoh ucapan majlis persaraan pengetua daripada wakil pelajarcontoh ucapan MC di majlis rasmi tenteracontoh ucapan naik pangkatcontoh ucapan nasihatcontoh ucapan pembukaan anugerah keselamatancontoh ucapan pengacara majlismotivasicontoh ucapan pengerusi majlis agamacontoh ucapan pengerusi Penyusuan Susu Ibucontoh ucapan pengerusi sempena kenaikan pangkatcontoh ucapan pengetua mesyuarat pibgcontoh ucapan penutupan politikcontoh ucapan perasmian penyampaian sijilcontoh ucapan perpindahan gpk 1contoh ucapan perpisahan kenaikan pangkatcontoh ucapan perpisahan kerja lewat emailcontoh ucapan perpisahan tidak formalcontoh ucapan perpisahan wakil pekerja kepada ketua jabatancontoh ucapan persaraan gurucontoh ucapan pesara yang akan bersaracontoh ucapan sebagai MC parti perpisahan kursus khidmat awamcontoh ucapan selamat datang ke sekolah barucontoh ucapan selepas menamatkan kursus komputercontoh ucapan sempena perkhemahancontoh ucapan sempena perpindahanContoh Ucapan tak formalcontoh ucapan tetamu kehormatcontoh ucapan ugamacontoh ucapan untuk orang yang ingin bersaracontoh ucapan wakil murid semasa majis jamuan hari rayacontoh ucapan wakil pelajar kepada pengetua yg hendak bersaracontoh-contoh penulisan refleksi pengacaraan majliscontoh-contoh ucapan formal majliscontoh-teks-ucapan-isu-semasacontohlaporanpersaraan gurucontok ucapan umumcotoh pengacaraan majlis perkahwinancth ucapan agamadoa di majlis kahwinDOA DIMAJLIS PEJABAT BARUdoa dimajlis perkahwinandoa majlis hari perkahwinanDOA RINGKAS SEBELUM MESYUARATdoa untuk pesaradoa-doa sempena majlis pertunanganDRAF ucapan peRPISAHANemcee majlis kurang formalesei stpm ucapan sempena majlis perpisahan pengetua sekolahform 4 2012 jps leaked finalsformat biodata guru bersaraformat emcee majlis rasmiformat juruacaraFORMAT MEMBUAT UCAPANformat menulis ucapanformat penulisan teks ucapan pengacara majlis rasmiformat penulisan teks ucapan satu taraf hadirinformat penulisan ucapan untuk majlis perasmianformat rasmi teks pengacaraan majilisformat talking point ucapanformat tek ucapan majlisformat teks biodata pegawai yang bertukarformat teks majlis perasmianformat teks pengacara hari qformat teks ucapan pelajar cemerlangformat teks ucapan rasmiformat ucapanformat ucapan rasmi dalam majlis formalguru bersara berucapisi isi penting teks ucapan penutupisi isi yang perlu ada dalam ucapan pengarah programisi kad ucapan persaraanisi kandungan laporan programisi kandungan teks berucapisi kandungan yang perlu ada dalam kata-kata aluanisi penting ucapan sempena persaraan guruisi teks pengacara majlisisi teks pengerusi majlisisi ucapan guru bersaraisi ucapan persaraan pengetuaisu semasa teks ucapanjucapan pembuka majlisugamakad ucapan kepada gurukandungan teks ucapan pengetua untuk majlis persaraan gurukandungan teks ucapan tetamu kehormat majliskarangan hari anugerah cemerlang sekolahkarangan laporan persaraan pengetuakarangan perpisahan pelajar oleh pekahar spmkarangan stpm ucapan perpisahan pengetuakarangan ucapan guru barukarangan ucapan majlis meraikankarangan ucapan majlis perpisahan pengetuakarangan ucapan majlis perpisahan pengetua stpmkarangan ucapan meraikan pengetuakarangan ucapan perpisahan gurukarangan ucapan perpisahan guru bertukarkarangan ucapan perpisahan pengetuakarangan ucapan per[isahan pengetua stpmkaRangan ucapan sempena kenaikan pangkat pengetuakarangan ucapan sempena meraikan faktor kejayaan pelajarkarangan ucapan sempena meraikan hari persaraan pengetuakarangan ucapan tentang guru tingkatan anda bersarakarangan ucapan wakil pelajar dalam majlis persaraan pengetua spmkata alu aluan pengetua sempena mesyuarat agung pibg mrsmkata alu-aluan sempena hari guru 2012kata aluan guru besar sempena mesyuarat agung pibgkata aluan majlis agamakata aluan majlis perkahwinankata aluan pengetua dalam mesyuarat pibgkata aluan pengetua untuk majlis anugerah cemerlangkata indah buat pegetua besarakata kata ucapan rasmikata mukadimah untuk MCkata-kata aluan ceramah agamakata-kata aluan majlis hari anugerahkata-kata aluan pembukaan kursuskata-kata aluan pengarah untuk majlis persaraan guru besarkata-kata aluan pengarah untuk pembukaan tahun barukata-kata aluan pengerusi majlis perasmian sekolahkata-kata aluan pertandingan bicara qkata-kata hikmat persaraan gurukata-kata penulisan penghargaan majliskata-kata ucapan perkahwinankemahiran mengarang ucapankemahiran menulis teks ucapankemahiran menulis ucapanKerangka sesuatu teks ucapankertas kerja hari anugerah cemerlang di sekolahkertas kerja penulisan skrip pengacarakertas kerja penyampaian anugerahkh ert form 3 notakoleksi pantun mesyuarat pibgkoleksi pantun persaraankoleksi teks doa rasmiKOLEKSI TEKS DOA UNTUK ACARA UMUMkoleksi teks ucapan majlis rasmiKoleksi Teks Ucapan Perpisahankoleksi teks ucapan wakil pelajarkoleksi text ucapan alu-aluan program beliakoleksi ucapan alu-aluan pengetua barukoleksi ucapan memujukkoleksi ucapan perpisahan pengetua/guru besarkoleksi ucapan persaraan diri yang ingin bersarakoleksi ucapan tak rasmikoleksi ucapan wakil murid sempena perpisahan gpk hemkomponen intonasi-indeksikalkomponen-komponen intonasikssr tahun 1 muzikkursus KEMAHIRAN PENULISAN TEKS DAN UCAPAN AWAMLangkah-langkah penulisan teks pantunlaporan disiplin pekerja\laporan dokumentasi majlis sambutan meraikan pengetua barulaporan tentang masalah dispilin pekerjalaporan tentang pengetua bersaralaras bahasa melayu ucapanlaras bahasa ucapan blogspotlaras ucapanmembuat tek ucapanmengapa golongan muda kurang mengamalkan cara hidup kaum masing-masingmenulis tek ucapan perpisahan diri sendirimesyuarat disiplin sekolahminit mesuarat disiplinminit mesyuarat badan disiplin sekolah 2012minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahminit mesyuarat program susu 2011minit mesyuarat program susu satu malaysiaminit mesyuarat susu satuminit mesyuarat unit disiplin sekolahmukaddima ucapanmukaddimah ucapanmukadimah mesyuaratMukadimah Pembukaan Majlis Pertunanganmukadimah pengacaramukadimah ucapan aluanmukadimah ucapan aluan majlis keagamaanmukadimah ucapan majlis agamamukadimah ucapan mesyuaratmukadimah ucapan persaraanmukadimah ucapan politikmukadumah tablig tentang hidup adalah ujianmukadumah ucapanMukhadimah Ucapanmuqadimah ucapannota juruacara majlisobjektif penulisan teks ucapanOBJEKTIF PENULISAN TEKS UCAPAN DAN PENGUCAPAN AWAM dari dewan bahasa dan pustakapanduan penulisan laporan aktivitiPanduan penulisan teks ucapan persaraanpanduan ucapan nak bersarapanggilan hormat kepada YDP PIBGpanjang teks ucapanpantun akhir penulisanpantun akhir ucapaapantun bersara sebagai gurupantun diakhir ucapanpantun majlis anugerah kecemerlanganPANTUN MERAIKAN PEKERJA BARUPANTUN MERAIKAN PERPISAHAN / PERSARAANPANTUN MERAIKAN VIP BERTUKARpantun mukadimah ucapanpantun pembukaan juruacarapantun permulaan majlispantun pesaraPantun sempena hari pesaraanpantun teks ucapan pengucapan awampantun tetamu kehormatpantun ucapan alu-aluanpantun ucapan pesarapantun ucapan rasmi perpisahanpantun untuk majlis anugerah cemerlang hem & kokupantun untuk mengakhiri majlispantun untuk orang bersarapantun untuk ucapan perasmianpdf aturcara majlis pertunanganpembukaan kata kata juruacara majlis perkahwinanpembukaan majlis agamapembukaan sekolah barupembukaan ucapan majlis agamapembukaan ucapan yang menarikpenceramah kerajaan untuk kursus penulisan teks ucapanpengacara majlis tidak rasmiPENGACARAAN MAJLIS DLM BAHASA ISTANApengenalan teks ucapanpengenalan teks ucapan pengacara majlispengenalan ucapan rasmipengenalan ucapan tidak formalpengetua baru teks aluanpengucapan awam isu pelajarpengucapan awam majlis perpisahanpengucapan awam ydp pibg semasa mesyuarat agung tahunanpengucapan disiplinpengucapan persaraanpenulisan bagi mengacara perlawan kecilpenulisan biodata pengetua sekolahpenulisan biodata persaraan guruPENULISAN BIODATA UNTUK MAJLISpenulisan perpisahanpenulisan talking pointpenulisan ucapanpenulisan ucapan majlis rasmiPENULISAN UCAPAN MC BAHASA INGGERISpenulisan ucapan pengerusi majlispenulisan ucapan perasmianperbezaan kata alu-aluanperbezaan kata kata aluan dengan ucapan alu aluanperbezaan ucapan alu-aluan dan ucapan perasmianpercakapan majlispermulaan kata-kata aluan ucapan majlis agamapermulaan ucapan majlis agamapermulaan ucapan majlis ugamapertandingan mengarang esei 2013prinsip-prinsip guru yang perlu difahami semasa berkomunikasi dengan bukan lisanprotokal ucapan semasa meraihkan perpisahan guru besarPROTOKOL KATA ALU-ALUAN PERSARAAN GURUrajah pohon kssrREFLEKSI PENGACARAAN MAJLISrompakan kedai emas 6 april 2012rph pendidikan ksihatan kssr berdasarkan problem based lrningsajak/pantun untuk pesarasambutan pengetua barusampel teks ucapan vvipsampel ucapan rasmi pmskrip alu aluan bapa pengantinSKRIP BAPA PENGANTIN DIAKHIR MAJLIS PERKAHWINANSKRIP JURUACARA MAJLIS KAHWINskrip juruacara majlis perkahwinanskrip mc hari pekerjaskrip MC penutupan perkhemahanskrip pengacara bahsa inggerisskrip pengacara majlis seminarskrip pengacara majlis untuk guru yang bertukarskrip pengacaramajlis anugerahskrip penyampaian majlis kahwinskrip ucapan aluan untuk seminarskrip ucapan guru bersaraskrip ucapan guru yang bersaraskrip ucapan pendidikanskrip ucapan pengacara majlis rasmiskrip ucapan penyelaras guruskrip ucapan perpindahan gurskrip ucapan selamat bertukarsoalan bahasa melayu tingkatan 2 pantai timursoalan penulisan tahun 2soalan ujian tahun 4 bahasa melayustpm- teks ucapan perpisahanstruktur dalam teks ucapanstruktur teks ucapantajuk tema majlis persaraan di jabatantajuk ucapan untuk memujuk orangtajuk-tajuk memujukTak ucapan majlis perkehwinan bruneiTALK POINT MAJLIS PERPISAHAN kenaikan pangkattalking point bagi yang berhormat dalam majlis motivasi pelajartalking point hari anugerah cemerlangtalking point majlis penutuptalking point perasmian penutuptalking point ucapantalking point ucapan aluan pengerusitalking point ucapan majlis anugerah cemerlang pendidikantalking points perasmiantek doa perasmian majlistek doa perkahwinantek katatek pengacara majlis hari penyusuan seduniatek pengacara majlis rasmitek pengerusi mesyuaratTEK PENGUCAPAN UMUM SEKOLAHtek ucapan guru barutek ucapan guru besar mesyuarat pibgtek ucapan guru PK HEM baru bertugas di sekolah barutek ucapan gurubesartek ucapan majlis pepisahan gurubesartek ucapan majlis perkahwinantek ucapan majlis perkahwinan ibutek ucapan mesyuarat PIBGtek ucapan nasihattek ucapan pengacara majlis perpisahan guru besartek ucapan pengerusi pibgtek ucapan penutupan perasmian seminar penyelidikan tindakantek ucapan perasmianTEK UCAPAN PERASMIAN KURSUS KAD INDENtek ucapan persaraan sendiritek ucapan pibg anugerahtek ucapan ydp pibg hari anugerah q sek menengahteknik penulisan skrip pengacara majlis formalteknik penulisan teks juruacara majlisteks aluan pibgteks bacaan doa majlis perasmian minggu suai kenal ILPteks bacaan doa untuk majlis perkahwinanteks biodata guru bersaraTEKS BIODATA GURU BESAR BERSARAteks biodata perpisahan guruteks biodata persaraanteks doa hari kualititeks doa hari perkahwinanteks doa majlis persandinganteks doa meraikan pengetua baruteks formal ucapan pengerusi majlisteks guru baru perkenalkan diriteks guru bersarateks juruacara majlis rasmiTEKS JURUAGACARA MAJLIS PERTANDINGAN SHAHIBAteks majlis perkahwinanteks majlis perkahwinan pengacarateks majlis persandinganteks meminangteks mengacarakan majlis maulidur rasulteks pengacara bahasa inggeristeks pengacara majlis majlis semi formalteks pengacara majlis meraikan tetamuteks pengacara majlis mesyuaratteks pengacara majlis pemuafakatan ibu bapateks pengacara majlis perkenalkan penceramahteks pengacara majlis persandinganteks pengacara majlis:perkahwinanteks pengacara malis agamateks pengacara perkahwinanteks pengacaraan penutupan majlis transisiteks pengacaraan penyerahan slip peperiksaanteks pengerusi majlis programteks pengerusi majlis rasmiteks pengucap 2 yang melancarkan majlis perasmianteks pengucapan awam induksiteks pengucapan awam menarikteks pengucapan awam versi pantunteks pengucapan persaraan guruTEKS pengucapan umum induksiteks penuh pengisytiharan permulaan istiadat konvokesyenteks perasmian anugerah pelajarteks perasmian hari anugerahteks perhimpunan rasmi sekolah dalam bahasa inggristeks perkahwinan pengacara majlisteks persaraan guruteks ucapan alu aluan majlis kahwinteks ucapan alu-aluan majlis anugerah cemerlangteks ucapan alu-aluan pengetua baharuteks ucapan alu-aluan penutupan hari guru-guru tabikateks ucapan aluan aluan perasmian bangunan baruteks ucapan aluan gbteks ucapan aluan mesyuarat pibgteks ucapan aluan pibgteks ucapan aluan selamat datangteks ucapan aluan sempena pembukaan bangunan tambahan sekolahTEKS UCAPAN ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG -YDP PIBGteks ucapan bagi guru yang bersarateks ucapan bersaraTeks ucapan biasa Majlis Persaraanteks ucapan bidang penulisanteks ucapan biodata pesarateks ucapan BRIMTEKS UCAPAN BUAT TETAMU YANG BERTANDANGteks ucapan dalam bahasa istanateks ucapan dan kata alu-aluan majlis rasmiteks ucapan di majlis pra pernikahanteks ucapan formal pengenalanteks ucapan guru besar bertukarteks ucapan guru besar graduasi sekolah rendahteks ucapan guru besar hari penghargaan / qualiti sekolah rendahteks ucapan guru besar mesyuarat pibgteks ucapan guru besar perkhemahan badan uniformteks ucapan guru besar sempena pertandingan pidatoteks ucapan guru besar untuk mesyuarat agong pibgteks ucapan guru yang bersarateks ucapan hari anugerah cemerlang sbp 2013teks ucapan karnival HEMteks ucapan ketua murid sempena hari anugerah akedemikteks ucapan ketua murid sempena majlis persaraanteks ucapan ketua pelajar perpisahan pengetuateks ucapan ketua pengawas sekolah rendahteks ucapan ketua pengawas untuk persaraan staf sekolahTEKS UCAPAN MAJILIS DIKENANG YG RINGKASteks ucapan majlis brim bekas tenterateks ucapan majlis kahwinteks ucapan majlis pembukaanteks ucapan majlis perasmian pertandinganteks ucapan majlis perkahwinanteks ucapan majlis perpisahan kenaikan pangkat guruteks ucapan majlis persaraan gpkteks ucapan majlis persaraan guruteks ucapan majlis persaraan guru besarteks ucapan majlis rasmiteks ucapan majlis untuk vipteks ucapan meraikan pegawai bertukar tempat tugasteks ucapan nasihatteks ucapan orang yang akan bersarateks ucapan pegawai bersarateks ucapan pelajarteks ucapan pelajar perpisahan pengetua sekolahteks ucapan pembuka majlisteks ucapan pembukaan majlis pemantauanteks ucapan pembukaan mesyuaratteks ucapan pembukaan mesyuarat pibgTEKS UCAPAN PEMBUKAAN PLKNteks ucapan pembukaan sekolahteks ucapan pembukaan sekolah baruteks ucapan pendahuluan pengerusi majlisteks ucapan pengacar majlis hari raya vvipteks ucapan pengacara majlis untuk majlis perasmian pembukaan PLKNteks ucapan pengacaraan untuk majlis rasmiteks ucapan pengarah di pibgteks ucapan pengarah jlkn sempena pembukaan plknteks ucapan pengarah PBSteks ucapan pengarah pendidikan semasa persaraan pengetuateks ucapan pengenalan guru baruteks ucapan pengerusi kelab staf guru majlis pesaraan pengetuateks ucapan pengerusi majlis bantuan brimteks ucapan pengerusi majlis ceramah motivasiteks ucapan pengerusi majlis mesyuarat pibgteks ucapan pengerusi majlis perkahwinanteks ucapan pengerusi majlis sempena pembukaan aktiviti perkhemahanteks ucapan pengerusi majlis untuk majlis formalteks ucapan pengerusi pibg yang sangat berkualititeks ucapan pengerusi sek di majils anugerah cemerlang sek renteks ucapan pengetua dalam majlis rasmiteks ucapan pengetua hari graduasiteks ucapan pengetua majlis pendidikan khasteks ucapan pengetua pada mesyuarat pibgteks ucapan pengetua pibgteks ucapan pengetua sempena majlis persaraan guruteks ucapan pengetua sempena majlis pertandinganteks ucapan pengetua sempena majlis pertandingan pantunteks ucapan pengetua sempena pertandingan nasyidteks ucapan pengetua sempena program bahasa inggeristeks ucapan pengetua untuk majlis rasmiteks ucapan pengetua untuk mesyuarat pibgteks ucapan pengetua untuk persaraan guruteks ucapan pengetua untuk pibgteks ucapan penuh guru besar yang telah bersarateks ucapan penutup ydp pibg sempena kem perkhemahanteks ucapan penutupan pengurusan hasil kerajaanteks ucapan penutupan pertandingan bolasepakteks ucapan penyelidikanteks ucapan perasmi minggu pendidikan khasteks ucapan perasmian gurubesar mesyuarat pibgteks ucapan perasmian hari anugerah kecemerlanganteks ucapan perasmian hari anugerah kecemerlangan pelajar upsrteks ucapan perasmian hari kecemerlanganteks ucapan perasmian kem bahasateks ucapan perasmian mesyuarat agung pibgteks ucapan perasmian mesyuarat pegawai latihan oleh vipteks ucapan perasmian pembukaan majlis perkhemahan tahunanteks ucapan perasmian pembukaan perkhemahan unit berunifomteks ucapan perasmian pembukaan sekolah baruteks ucapan perasmian penutup sempena pertandingan pidato oleg guru besar atau pengetuateks ucapan perhimpunan rasmi hari pertama sekolah dibukateks ucapan perkahwinan anak vipteks ucapan perkhawinanteks ucapan perpisahan bertukar tempat kerjateks ucapan perpisahan dari gpkteks ucapan perpisahan guru bertukar sekolah lainteks ucapan perpisahan orang yang diraikanteks ucapan perpisahan pengetua sekolahteks ucapan persaraan guruteks ucapan persaraan kakitangan awamteks ucapan persaraan membaca biodata pesarateks ucapan persaraan oleh pesarateks ucapan pibgteks ucapan pk hem untuk majlis penutupan minggu transisiteks ucapan pm lawat rasmi ke chinateks ucapan ringkas pengetua merasmikan madrasahteks ucapan sebelum majlis pernikahan oleh wakil lelakiteks ucapan sempena hari anugerah cemerlangteks ucapan sempena majlis perpisahan pengetuateks ucapan tama hari anugerah cemerlangteks ucapan tentang ciri-ciri guruteks ucapan tetamu kehormat di atas pembukaan rasmi pejabat baruteks ucapan tetamu kehormat hari anugerah cemerlangteks ucapan tetamu kehormat minggu bahasa melayuteks ucapan tetamu kehormat motivasi menghadapi peperiksaanteks ucapan tetamu perpisahanteks ucapan Tuan PPD dalam perasmian mesyuarat agong PIBGteks ucapan untuk perpisahan pengetuateks ucapan vip majlisteks ucapan vip majlis agamateks ucapan vip pibgteks ucapan wakil guru majlis persaraan gbteks ucapan wakil guru sempena majlis persaraanteks ucapan wakil guru sempena majlis persaraan guruteks ucapan wakil guru untuk hari persaraan pengetuateks ucapan WAKIL MURID perpisahan guru bersarateks ucapan wakil murid sempena hari kecemerlangan pelajarteks ucapan wakil pelajar sempena majlis perpisahan guru bertukarteks ucapan wakil pelajar sempena majlis persaraan guruTEKS UCAPAN WAKIL PELAJAR SEMPENA PERSARAAN PK HEMteks ucapan wakil pelajar sempena sambutan pelajar STPMteks ucapan wakil PIBG sempena majlis persaraan pengetuateks ucapan wakil sekolah untuk guru bersaraTEKS UCAPAN yang baikteks ucapan ydp pibg di majlis persaraan pengetua terbaruteks ucapan ydp pibg dihari kecermalanganteks ucapan ydp pibg majlis persaraanteks ucapan ydp pibg sempena hari anugerah cemerlang sekolahteks ucapan/kata alu-aluan guru besarTeks uccapan akhir tahun pengetua kepada gurteks ucpan besarateks untuk komponen intonasiteks vip pibgteks_ucapan selamat datang pengetua barutesk ucapan anugerah sekolahtest ucapantest ucapan juruacaratest ucapan rasmi majlistex ucapan pekerja rendah awam dimajlis persaraan nyatexas ucapan perpisahan gurutext emcee majlis perkahwinantext pengacara majlis perhimpunan rasmi sekolah bahasa inggeristext pengacara majlis rasmitext pengacara majlis raya yang tidak formaltext pengacara majlis tidak rasmitext ucapan guru baharuTEXT UCAPAN KAD KAHWINtext ucapan kata-kata aluan majlis H Teatext ucapan kawalan kehormattext ucapan mc majlis anugerah pelajar cemerlangtext ucapan peerkahwinantext ucapan pembukaan majlistext ucapan per pisahan ketua muridtext ucapan perpisahan gurutext ucapan persaraantext ucapan ringkastext ucapan ringkas pengacara majlis perkahwinantext ucapan titian murnitext ucapan untuk viptext ucapan vvip konvo tadikatext ucapan VVIP majlis konvokesyen taskatext vip untuk majlis pengenalan ajktips menyediakan teks ucapan aluantitah ucapan sultan perak sempena ulangtahun sprm ke 47topik untuk pengucapan memujuktugas ajk perasmiantugas ajk teks ucapantujuan dan format menulis ucapanucapa kata aluanmajlis kahwinucapan alu aluan guru besar sempena mesyuarat agung pibgucapan alu aluan pengerusi majlis program penubuhan beliaucapan alu-aluan meraikan guru baruucapan alu-aluan pengucapan awamucapan aluan dalam pengucapan awamucapan aluan pengetua/gurubesar berhubungan pbsucapan aluan perpisahan guru besar sekolah rendahUcapan Aluan vipucapan bapa dimajlias perkahwinanUCAPAN BERNAS PENGACARA MAJLISUCAPAN BERSARAucapan bersara pengetuaucapan formal pembukaan majlisucapan formal pengacara majlisucapan formal pengerusiUCAPAN GBucapan gpk pentadbiran dalam majlis persaraan guru besarucapan gpk pentadbiran untuk majlis persaraan Pengetuaucapan graduasiucapan kepada pengetua sekolah yg akan bersaraucapan kepada yang bersaraucapan ketua disiplin persaraan pengetuaucapan konvokesyen tabikaucapan laporan disiplin pelajarucapan majlis anugerah pelajarucapan Majlis graduasiucapan majlis perkahwinan bapaucapan majlis perkahwinan Bapa pengantinucapan majlis perpisahan stafucapan majlis persaraan gpk HEMucapan majlis prmbukaan perkhemahanucapan majlis rasmiucapan majlis rasmi bagi pengerusi majlisucapan majlis ugamaucapan majlis untuk pesaraucapan meraikan orang bersaraucapan meraikan pengetua baruucapan meraikan persaraan pengetuaUcapan mukaddimahucapan mukadimah majlis pernikahanucapan muqaddimahucapan pelajar datang ke sekolahucapan pembukaanucapan pembukaan majlis ugamaUCAPAN PEMBUKAAN SEKOLAH BARUucapan pendahuluan mesyuarat unitucapan pendahuluan rasmiucapan pengacara majlis formalucapan pengarah sempena majlis meraikan pegawai bersaraucapan pengenalan majlis rasmiucapan pengerusi mbj sempena hari pekerjaucapan pengetua baruucapan pengetua sempena mesyuarat pibgucapan perasmian hari anugerah kecemerlanganucapan perasmian majlis graduasiucapan perasmian tidak formalucapan perpindahan stafucapan perpisahan bertukar dan naik pangkatucapan perpisahan guru bertukarucapan perpisahan guru besar bertukarucapan perpisahan guru dan naik pangkatucapan perpisahan menggunakan bahasa beriramaucapan perpisahan orang yang diraikanucapan perpisahan untuk guru bersaraucapan persaraan guru gpkucapan persaraan guru oleh ydp pibgUcapan Persaraan Kakitangan Awamucapan pidato selamat kepada graduanucapan rasmi majlis pesaraanucapan ringkas sempena majlis perpisahan pelajar latihan industriucapan ringkas untuk kad ucapan bg perpisahan guru besar oleh stafucapan ringkas utk persaraanucapan selamat datang kepada gb baruucapan sempena pembukaan sekolahucapan sempena perkhemahan pendidikan khasucapan sempena perpisahan pengetuaucapan seorang pengacara majlisucapan terima kasih oleh bapa penganting di majlis perkahwinan anakucapan text majlis perkahwinanucapan ucapan mulakan acaraucapan untuk memujukucapan untuk orang akan bersaraucapan untuk persaraan guru besar oleh ydp pibgucapan untuk VIPucapan vip majlis agamaUcapan wakil dimajlis pernikahanucapan wakil guru majlis serah ilmuucapan wakil guru persaraan gbucapan wakil guru sempena persaraan guru pendidikan khasucapan wakil pekerja persaraan pengarahucapan ydp pibg majlis persaraanucapan-ucapan nasihatucapan:guru baruucapana hari persaraanucapanpembukanrasmimajlisvideo mukadimah ucapanvisi misi PMR comwww contoh karangan ucapan perpisahan pengetua pmr com mywww pantun pembuka dan penutup utk penyampai pdf|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!