» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Penulisan Teks Ucapan

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

  1.    Pengenalan

 

Penulisan teks ucapan sangat relevan dengan tugas kita sebagai seorang pendidik. Pendidik tidak dapat lari daripada mengadakan majlis sama ada kecil atau besar, formal atau tidak formal. Apabila ada majlis adalah ucapan. Tetamu kehormat yang kita undang akan lebih selesa jika disediakan dengan teks ucapan. Kita juga lebih selesa jika teks ucapan telah disiapkan. Kandungan teks ucapan boleh menentukan pencapaian objektif majlis. Dalam ruang yang sedikit ini saya ingin berkongsi ilmu dan pengalaman sebagai penulis teks ucapan dan pengucap.

 

 

 1. 2.    Apakah Teks Ucapan dan Isi Percakapan?

 

Teks ucapan ialah tulisan terperinci yang mengandungi maklumat (penerangan, penjelasan, sanjungan atau pujian) tentang sesuatu perkara sebagai panduan bagi seseorang yang ditetapkan untuk berucap dalam sesuatu majlis.

 

Isi percakapan (talking points) hanya mengandungi kerangka isi.

 

Penulisan teks ucapan ini diselenggarakan oleh Jawatankuasa Teks Ucapan dan perlu disiapkan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum majlis berlangsung.

 

 

 1. 3.    Kenapa Perlu Disediakan Teks Ucapan?

 

 1. Membantu orang yang berucap kerana beliau sibuk.
 2. Kita lebih mengetahui daripada orang yang berucap tentang keperluan, visi, misi, & perkembangan organisasi kita.

 

 

 1. 4.     Pertimbangan  Sebelum Menulis Teks Ucapan

 

 1. Di mana majlis itu diadakan?

 

Dalam dewan/padang. Bagaimana suasana tempat itu?  Bagaimana penerimaan khalayak terhadap tajuk dan pengucap? Bagaimana saiz tempat itu?

 

Tujuannya adalah untuk menentukan lenggok ucapan

 

 

 1. Siapa penyampainya?

 

Kerabat diraja, Menteri, Ketua Pengarah, Pengarah, Guru Besar…

 

Untuk menentukan

 

 • gaya bahasanya sama ada bahasa istana atau bahasa biasa;

 

 • isi kandungannya sama ada  menyentuh dasar, berbentuk global, tahap profesional tinggi, atau tahap untuk mencapai objektif pelaksanaan sahaja

 

 • fokus isi kandungan berbeza antara VIP dan VVIP

 

 

 1. Siapa tetamu & khalayak yang akan hadir?

 

Kenali tetamu dan khalayak dari segi demografi (umur, pekerjaan, pangkat, jawatan, pendidikan, ras, bangsa, keturunan, status sosio-ekonomik, jantina, taraf perkahwinan, agama,  keahlian pertubuhan, minat, dan kegemaran)

 

Untuk menentukan kata hormat atau kata alu-aluan, laras bahasa tetamu & khalayak, dan menyesuaikan isi dengan bidang kuasanya.

 

Pengetua/Guru Besar       : mengandungi laporan tentang kemajuan institusi.

 

Bahagian/Jabatan             : mengandungi isu-isu atau rancangan baru berkaitan alam pendidikan.

 

Tetamu Kehormat             : mengandungi isu-isu umum, nasihat, dan gesaan.

 

 

 1. Berapa lama masa diperuntukkan?

 

Untuk menentukan panjang teks ucapan.

 

 

 1. Jenis majlis

 

 • Majlis Penuh Istiadat, Majlis Rasmi dan Formal, Majlis Rasmi Tidak Formal, Majlis Tidak Rasmi dan Formal, atau Majlis Tidak Rasmi dan Tidak Formal. (Ini juga untuk menentukan laras bahasanya)

 

 • Majlis Perasmian (Pembukaan & Penutupan) Majlis Anugerah cemerlang

 

 • Majlis meraikan seseorang

 

Majlis meraikan pengetua/GB/GPK/guru yang baru datang ke sekolah tersebut dengan mengucapkan selamat datang.

 

 • Majlis Perpisahan

 

Majlis meraikan pengetua/guru besar, GPK, guru, staf sokongan yang naik pangkat, bersara, atau bertukar sekolah.

 

Ucapan biasanya disampaikan oleh pengetua/GB, Wkil guru, wakil PIBG, wakil pelajar, orang yang diraikan.

 

 • Majlis Perkahwinan …

 

Untuk menentukan laras dan gaya bahasanya

 

 

 1. Apa temanya atau tujuannya?

 

Adakah ucapan itu untuk memaklumkan, memujuk, memotivasi, hiburan,

 

Untuk menentukan isi kandungan dan mengaitkannya dengan perkembangan-perkembangan terkini. Ini memerlukan pengalaman, penyelidikan dan pembacaan yang meluas. Tahu dasar & isu sensitif.

 

 

 

 1. Disiplin

 

Disiplinkan diri dengan

 

 • menepati tarikh perancangan, (mencari bahan, pemeraman, penulisan)

 

 • Membuat salinan yang secukupnya (pengucap, media, fail, laporan, pengerusi – jika pengucap terlupa bawa)

 

 • Ingatkan pengerusi untuk bawa teks ucapan

 

 

Jadual Kerja Penulisan Teks Ucapan

 

Tarikh

Aktiviti

Catatan

  Mesyuarat Jawatankuasa Induk 1

 

Kenal pasti Tetamu Khas dan kahalayak, lokasi, jenis majlis, dan temanya.
  Mesyuarat AJK Teks Ucapan 1

 

Pembahagian tugas
  Mesyuarat AJK Induk 2 Pengesahan tetamu khas & penyerahan draf teks ucapan

 

  Memurnikan draf

 

 
  Mengirim draf teks ucapan ke JPN selepas pengesahan pengetua/GB

 

 
  Mesyuarat AJK Teks Ucapan 2

 

Murni, sunting, & dapatkan pengesahan pengetua/guru besar

 

  Cetak dan edar kepada pengucap, pengetua/GB, & simpanan fail

 

 
  Ingatkan pengetua/GB tentang teks ucapan & bersedia dengan salinan back up.

 

 

 

 

 1. Bahasa

 

Anda perlu bijak memilih perkataan, frasa, struktur ayat, laras bahasa, dan kesinambungan idea. Eelakkan daripada menggunakan bentuk kependekan.

 

Contoh laras bahasa ucapan

 

Dengan lafaz suci Bismillah hir rahman nir rahim, saya melancarkan …..

 

Dengan kalimah bismillah …. saya membuka dengan rasminya …………..

 

Dengan rasa sukacitanya saya menutup dengan rasminya Majlis ………

 

Terima kasih diucapkan kepada … kerana mengundang saya untuk berucap dalam Majlis …

 

Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kerana berjaya mengadakan Majlis …

… tidak dapat hadir kerana ada urusan penting yang perlu didahulukan.

Jadilah khalifah Allah yang cemerlang berpaksikan ilmu, iman, dan amal serta mencari keredaan-Nya.

 

 

 

 1. 5.    Ciri-ciri Penulis Teks Ucapan Yang Baik

 

 

 1. Kemahiran Berbahasa

 

Mempunyai penguasaan perbendaharaan kata yang luas. Mempunyai kebolehan mencipta frasa, klausa, dan ayat-ayat yang indah tanpa menjejaskan tatabahasa. Boleh membezakan bahasa lisan dan bahasa tulisan, serta bahasa formal dan tidak formal.

 

 

 1. Kemahiran Membaca

 

Mempunyai minat untuk membaca. Banyak membaca pelbagai bahan (ilmiah, kreatif, bukan kreatif, humur, politik, ekonomi, sejarah, motivasi, kemasyarakatan, …) Mempunyai kemahiran memaham, mencari maklumat, menganalisis yang tinggi. Dengan pembacaan yang luas, penulis mudah memilih tajuk yang sesuai. (tajuk yang menarik, yang diminati, disukai, yang membangkitkan semangat khalayak.

 

 

 1. Kemahiran Menulis

 

Boleh mengarang tulisan kreatif dan ekspositori. Boleh menulis dengan mencuit atau menyentuh pemikiran dan perasaan pembaca.

 

Memahami teknik

 • sumbang saran,
 • brain hurricane,
 • peta minda, dan
 • reality check.

 

Menulis ada pelbagai tujuan di antaranya adalah untuk

 • memujuk,
 • memaklumkan,
 • menghibur,
 • mencapai sesuatu tujuan.

Lantas gaya tulisannya berbeza-beza.

 

 

 1. Kemahiran Bertutur dan Mendengar

 

Menguasai sebutan, intonasi, dan jeda yang tepat dan betul. Menguasai prinsip dan proses komunikasi lisan.

 

 

 1. Kemahiran Menyelidik

 

Memahami proses dan langkah menjalankan penyelidikan serta mencari maklumat.

 

 

 1. Kemahiran Menyunting

 

Mahir menyunting teks dengan menguasai prinsip-prinsip menyunting

 • proof reading,
 • copy editing,
 • content editing,
 • line editing,
 • technical editing,
 • structural editing

dan tatabahasa.

 

 

 1. 6.    Format/Ciri Teks Ucapan

 

Fizikal

 • Font Size            : 12
 • Font type            : Arial
 • 1.5 spacing (8-10 muka surat)   atau double spacing  (14-16 muka surat)
 • 10 minit
 • Setengah Kertas A4
 • Format Kulit Teks Ucapan
 • Kata Teks Ucapan
 • Nama, Pingat, Jawatan
 • Sempena …………………
 • Pada …..
 • Jam …..
 • Di ……….

 

 • Format
 • ………………………
 • Isi untuk
 • Majlis Penyampaian sijil
 • Pengarah laporkan program maktab, perkembangan …

 

Kandungan

 

 • Fokus berbeza antara VIP dan VVIP
 • Mukadimah

 

 • Mengucapkan terima kasih kepada pengacara majlis

 

Contoh

 

Terima kasih saudara pengacara majlis.

 

 • Adressing/kata hormat/kata alu-aluan

(Tidak perlu dimasukkan. Jawatankuasa Sambutan akan menyerahkan senarai VIP kepada Pengerusi/Pengetua/Guru Besar dalam perjalanan ke pentas.

Pengerusi/Pengetua/Guru Besar akan menyerahkan kepada VIP. Elakkan VIP mencatat. )

 

Contoh

 

Yang Berhormat,

Dato’ Razali bin Ismail,

Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia;

 

Yang dikasihi dan dirahmati Allah,

Sidang hadirin sekalian.

 

 

 • Permulaan

 

 1. Kaedah biasa di mulakan dengan pernyataan

 

Contoh

 

Majlis Anugerah Cemerlang merupakan acara tahunan yang mengiktiraf kejayaan …

 

 1. Kaedah Persoalan

 

Contoh

 

Bagaimanakah caranya anak-anak kita belajar 20 tahun akan datang?

 

 1. Kaedah pensejarahan

 

Contoh

 

Pada zaman Kegemilangan Kerajaan Melaka dahulu orang Melayu belajar di pondok-pondok dengan memfokuskan kemahiran mendengar. Kini anak-anak kita belajar di bangunan pelbagai kemudahan membangunkan pelbagai kecerdasan.

 

 

 

 1. Kaedah petikan

 

Contoh

 

Nabi ada mengatakan bahawa, “tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Negara China.”

 

 1. Kaedah puitis

 

Contoh

 

Pepatah ada mengatakan bahawa, “melentur buluh biarlah daripada rebungnya.”

 

 • Isi kandungan

 

 • Isi kandungan ini perlu distrukturkan. Pilihan strukturnya ialah;

 

 1. Ruang

 

Bermaksud satu bahagian itu menjadi komponen kepada satu bahagian yang  lebih besar dan bagaimana ia bersesuaian dengan ruang lain dalam struktur besar itu.

 

 1. Klasifikasi

 

Membahagikan sesuatu kepada kategori-kategori.

 

 1. Perbandingan

 

Mengemukakan persamaan dan perbezaan antara dua perkara.

 

 1. Perbezaan

 

Mengemukakan perbezaan antara dua perkara.

 

 1. Sebab-Akibat

 

Menyatakan hubungan antara dua perkara.

 

 1. Penyelesaian Masalah

 

Digunakan dalam situasi sebenar. Menawarkan satu kemungkinan penyelesaian bagi sesuatu masalah yang dinyatakan.

 

 1. Masa

 

Menerangkan sesuatu mengikut urutan masa contohnya; masa silan, masa kini, dan masa depan.

 

 

 • Selitkan frasa “tuan-tuan dan puan-puan” atau seumpamanya di antara perenggan atau isi ucapan.

 

 • Hujah, fakta untuk mempengaruhi pendengar perlu teratur, bernas, tepat, benar, terkini, bermakna, dan meyakinkan.

 

 • Timbulkan rasa ingin tahu

 

 • Menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh khalayak. Menggunakan pelbagai gaya bahasa (menaik, menurun, bertanya, berulang, …)

 

 

 • Penutupan

 

 • Menamatkan ucapan

 

“Akhir kata …”

“Sebagai mengakhiri ucapan saya …”

“Sebelum mengahkiri uacapan saya, …”

 “Oleh kerana masa tidak mengizinkan, setakat ini sajalah ucapan saya.”

 

 • Membuat rumusan

 

“Sebagai kesimpulannya, …”

 

 • Melafaz kata-kata kemaafan

 

Jika ada terkasar bahasa semasa menyampaikan ucapan tadi, saya memohon ampun dan maaf, …” sekian dan ucapan terima kasih.

 

 • Harapan dan kata semangat

 

“Saya yakin dan percaya, kita mampu memperkasakan profesion keguruan.”

 

 • Menutup dengan doa, pantun, sajak, kata-kata tegas, kata hikmat, nasihat dan seumpamanya.

 

“Kalau ada jarum yang patah,

Jangan disimpan di atas peti;

Kalau ada silap dan salah,

Jangan disimpan di dalam hati.”

 

 • Diakhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.

 

“akhir kata, sekian terima kasih.”

 

 1. 7.    Langkah-langkah Menulis Teks Ucapan

 

 1. Merancang
 2. Menulis
 3. Menyemak

 

 1. Mengenal pasti latar belakang pengucapan

(Tetamu Khas dan kahalayak, lokasi, jenis majlis, tujuan, dan temanya)

 

 1. Perancangan & membuat peyelidikan dan pengumpulan data/maklumat mengikut ;

 

 • brain storming,
 •  

  brain maping,

 

tajuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • gunakan 5W+1H
  • what,
  • who,
  • when,
  • where,
  • why,
  • how.

 

 • penyenaraian & susun ikut keutamaan

pendahulian ————————–

——————————————-

——————————————-

 

Isi pertama —————————

——————————————-

——————————————-

——————————————-

 

Isi kedua ——————————

——————————————-

——————————————-

——————————————-

 

Penutup ——————————–

——————————————–

——————————————-

 

 • rajah tulang

 

 


                          isi ketiga                                                  isi pertama

 


            penutup                                                                                                 pendahuluan

 

 

 


                                    isi keempat                  isi kedua

 • rajah pohon

 

 


               pendahuluan

 

 

 

 


             isi dua                                                     isi satu

 

 

 

 


                  isi empat                                         isi tiga

 

 


            penutup

 

 1. Mendraf/membuat kerangka isi kandungan dan pemeraman

(Pilih dan susun maklumat. Satu idea satu perenggan. Mula dengan premis utama diikuti premis-premis sokongan. Dikuatkan dengan contoh-contoh/petikan.)

 

 1. Pemurnian dan penyuntingan

 

Fakta yang disampaikan hendaklah memenuhi prinsip 4A

 • Availibility – kebolehdapatan
 • Validity – kesahihan
 • Authenticity – menonjol
 • Adequacy – kecukupan

 

 1. Pengesahan dan percetakan

 

 

 

 1. Ucapan yang Bermakna

 

 1. Pengucap dan khalayak saling memerlukan. Pengucap memerlukan tumpuan khalayak. Khalayak berminat, yakin, dan memerlukan ilmu dan pengalaman pengucap.

 

 1. Khalayak memahami dan berminat dengan apa yang disampaikan.

 

 1. Pengucap bersedia mengubah gaya, laras, berdasarkan bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh khalayak. Bahasa tubuh ini boleh melambangkan tahap kefahaman yang menurun, atau bahan yang tidak relevan dengan mereka, atau intonasi/gaya yang mendatar, atau serius tanpa humur, atau penggunaan kata-kata, frasa, ayat yang sukar difahami, atau terdapat gangguan komunikasi, dan seumpamanya.

 

 1. Pengucap perlu bijak dan berhemah mengejutkan khalayak yang terkeluar daripada landasan dengan menarik balik perhatian mereka kepada apa yang diucapkan melalui pengubahan intonasi, laras, atau gaya.

 

 

 1. 9.    Petua untuk Menjadi Pengucap yang Berjaya/Bermakna

 

Petuanya ialah dengan bersedia. Berpegang kepada “SEDIA”, insya-Allah ucapan kita akan bermakna.

 

 1. Semak dan strategised pengucapan dengan mengenal pasti tetamu, khalayak, tajuk atau tema, serta  lokasi ucapan.

 

 1. Elemen ucapan dirancang, dicari, dikumpul, disusun, dan diolah dengan bahasa yang indah agar ia boleh menarik minat, keyakinan, serta tumpuan khalayak.

 

 1. Data atau maklumat yang disediakan dibaca, difahami, dianalisis, dan dihayati dengan membuat suntingan-suntingan yang perlu serta dibuat latihan.

 

 1. Implimen apa yang telah disediakan dengan yakin dan penghayatan. Impresi pertama sangat penting. Mulakan bicara dengan menyediakan khalayak serta memperkenalkan tajuk dalam bentuk yang menarik. Suara yang lunak, sebutan yang jelas, intonasi yang pelbagai, gerak tubuh yang terkawal, menjadi perhatian dan daya tarikan terhadap ucapan. Dengari suara anda sendiri.

 

“Ketahui apa yang hendak diucapkan bukan bagaimana hendak mengucapkannya.”

 

Jangan membaca tetapi berucap berpandukan teks.

 

 1. Awasi khalayak dan bersedia dengan gangguan yang mungkin timbul serta bersedia untuk bertindak dengan mengubah intonasi, gaya, dan laras. Dalam perkataan lain menguasai proses komunikasi. Dalam komunikasi ada penyampai mesej ada penerima mesej. Apabila ada pengganggu komunikasi akan terganggu. Tumpuan penerima akan lari. Oleh itu penyampai harus bijak memanipulasi keadaan agar tumpuan dapat ditarik semula.

 

Jika dapat mengikuti petua ini

Gemuruh akan luruh

Gementar dilontar

Yakin dimangkin

Ucapan dinantikan.

 

“Practice makes perfect.”

Tugasan

 

 1. Bina satu teks ucapan pengetua/guru besar sekolahbagi Majlis Perasmian Sekolah baru. Menteri pelajaran akan merasmikan majlis tersebut

 

 

|contoh teks pengacara majlis rasmi terbarucontoh teks pengucapan awam induksiteks doa majlis kahwincontoh teks ucapan bapa pengantincontoh teks ucapan perpisahan pengetuateks ucapan guru barucontoh ucapan memujukpantun di akhir ucapanteks bacaan doa majlis perkahwinancontoh teks ucapan majlis perkahwinanucapan pengacara majlis rasmiteks doa perkahwinancontoh ayat perkenalkan diricontoh teks ucapan isu semasaminit mesyuarat disiplin sekolahkomponen intonasiformat teks ucapanteks ucapan perpisahan pengetuacontoh teks ucapan alu-aluan guru besarContoh ucapan tidak rasmiteks pengacara majlis anugerah cemerlangkata-kata aluan hari anugerah cemerlangucapan guru baruteks ucapan pengetua sempena mesyuarat pibgcontoh teks ucapan rasmi pengacara majliscontoh teks ucapan dirajateks ucapan perpisahan guru bertukarcontoh teks ucapan guru besarcontoh teks ucapan pembukaan majlisteks ucapan perpisahan guru bersarapantun perasmiancontoh teks ucapan mesyuarattext pengacara majlis perkahwinanteks ucapan pengetuateks ucapan disiplincontoh karangan ucapan perpisahan pengetuatajuk ucapan memujukteks ucapan hari anugerah cemerlangcontoh mukadimah ucapanteks ucapan perasmian anugerah cemerlang sekolahcontoh teks ucapan majlis formalcontoh pembukaan ucapanucapan terima kasih utk seseorang yg berjasacontoh teks ucapan perasmian pibgteks ucapan perkahwinanciri-ciri teks ucapancontoh teks ucapan majlis perpisahan pengetuacontoh jurnal reflektif perayaan deepavalicontoh jurnal reflektif pertandingancontoh laras bahasa politikucapan pembukaan sekolahUcapan tidak formalcontoh ucapan rasmi majliscontoh teks ucapan orang yang diraikanteks ucapan kahwinucapan nasihat dalam laras agamateks ucapan isu semasapenulisan teks ucapan perasmiancontoh ucapan guru besarteks doa untuk majlis perkahwinanciri-ciri umum laporancontoh teks ucapan alu-aluan pengetuatext ucapan majlis perkahwinanCONTOH TEKS UCAPAN WAKIL PELAJARcontoh teks ucapan ptptnciri-ciri ucapan rasmicontoh doa perkahwinanpantun akhiri ucapanucapan perasmian majlis anugerah cemerlang sekolahcontoh teks ucapan persaraan pengetua oleh ketua pengarahteks ucapan wakil pelajar perpisahan pengetuacontoh teks ucapan majlis agamateks ucapan mesyuarat pibgdoa di majlis perkahwinanteks ucapan meraikan pengetua barucontoh ucapan perpisahan pengetuacontoh mukadimah ucapan majliscontoh ucapan untuk memujukcontoh ucapan untuk majlis rasmicontoh ucapan majlis perkahwinancontoh teks biodata guru bersaracontoh teks pengacara majlis mesyuarat rasmicontoh ucapan pembukaan mesyuarat pibgrumusan minit mesyuaratteks ucapan pengetua baru dilantikTEKS UCAPAN PERSARAAN GPK 1contoh teks ucapan perasmian mesyuarat pibgteks ucapan vipcontoh ucapan pembukaan perkhemahanteks ucapan sambutan pengetua barucontoh teks pengacara majlis tidak rasmiteks ucapan naik pangkatteks ucapan majlis perpisahan pengetuaucapan perpisahan GPKcontoh karangan ucapan majlis perpisahan pengetuapanduan menulis teks ucapanmukadimah ucapan majliskata aluan persaraan guru besar oleg gpkteks ucapan di majlis pernikahanlaras bahasa politikbiodata guru bersarateks ucapan agamapenulisan ucapan perpisahan muridFORMAT PENULISAN UCAPANskrip pengacara majlis motivasi ibu bapaskrip pengacara majlis rasmiciri-ciri juruacarateks secara formal apabila beruccapteks pengacara majlis brimkompenan intonasicontoh teks ucapan perkahwinan htmlteks ucapan untuk berucap sebagai guru yang ingin bersarateks pengacara majlis persaraan guru besarcontoh teks ucapan wakil majlis pertunanganteks ucapan perpisahan untuk cikguminit mesyuarat susuteks ucapan perpisahan gpk 1teks pengacara majlis induksiteks pengacara majlis perpisahan guru besarlaras politikcontoh teks ucapan tetamu kehormatteks mukadimah ucapan programminit mesyuarat disiplinpanduan penulisan teks ucapanskrip untuk pengacara majlis kahwinskrip doa majlis perkahwinanpenulisan teks ucapanteks ucapan vle frogteks ucapan wakil murid persaraan gpk kopepatah perpisahan untuk pengetuacontoh teks ucapan majlis perpisahanskrip pengacara majlis pertunangancontoh teks ucapan pelajar cemerlangtajuk untuk ucapanPENGENALAN KOMPONEN INTONASIpantun meraikan persaraantek pengacara majlis perkahwinancontoh teks ucapan perasmian pembukaan perkhemahanpantun ucapan akhir majliscontoh teks ucapan perasmianpantun ucapan perasmicontoh teks ucapan pengetuacontoh teks ucapan pengacara majlis mesyuaratskrip pengacara majlis perkahwinancontoh teks ucapan wakil muridformat menulis text untuk pengucapan awamformatucapan perhimpunan rasmi sekolahcontoh ucapan\ untuk lisancontoh ucapan wakil pelajar perpisahan pengetuacontoh ucapan wakil guruHimpunan Doa Majlis Persandinganteks ucapan hari anugerah pelajar cemerlangjenis ucapan formalcontoh ucapan rasmi pesaraan guru besarkaragan ucapan perpisahan guru bertukarteks ucapan majlis agamaCTH text ucapan dl majlisteks ucapan majlis perpisahan guruformat juruacara maulidur rasulteks ucapan majlis persandingandoa majlis kahwindoa hari perkahwinanformat menulis ucapan yang betulformat penulisan teks pengacara majlis rasmiteks ucapan merasmikan mesyuarat PIBGteks ucapan majlis pembukaan sekolahcontoh ucapan persaraan gpk 1format laporan majlis anugerah cemerlangteks ucapan pengetua sempena majlis anugerah cemerlangkata kata aluan teks ucapanteks ucapan pengetua sempena pertandingancontoh ucapan guru besar mesyuarat pibgkata kata ucapan selamat naik pangkatcontoh ucapan guru bersaracontoh text ucapan sempena parti perpisahan kenaikan pangkatteks ucapan mukadimahteks pengucapankata indah perpisahan pengetuateks ucapan pengetua mesyuarat pibgcontoh ucapan perpisahan bertukar jabatanteks ucapan pengerusi pibg sempena majlis perpisahan guru besarcontoh ucapan perkahwinan skripcontoh ucapan pengerusi mesyuaratteks ucapan pengetua baruteks ucapan bahasa istanakata alu-aluan pengerusi majlisteks ucapan pengetua hari anugerah cemerlangTEKS UCAPAN ALUANteks pengacaramajlisucapan pendahuluan pengerusi majlisciri-ciri teks ucapan yang baiktext ucapan vip kemahiran dinamikaucapan majlis tidak rasmi- penyerahan slip spmciri-ciri laras politikcontoh teks memujuktext ucapan perkahwinancontoh teks pembukaan mjlis kursusUcapan tak formalciri ucapan rasmiciri ciri laras politikucapan teks majlis pembukaan suai kenaltext ucapan majlis tidak formalcara-cara berucap dimajlis perpisahancontoh teks pengerusi majlis mesyuaratcontoh teks pengucapantest ucapan perasmiancontoh talking point mesyuaratcontoh tajuk ucapan memujukucapan persaraan pengetuaucapan pendahuluan majlisucapan pengerusi majlis pibgucapan pengetua dalam majlis anugerah cemerlangcontoh minit mesyuarat disiplincontoh minit mesyuarat program susu malaysiacontoh pantun akhir ucapancontoh pantun empat kerat dari Guru Besar untuk Mesyuarat Agung PIBGucapan perpisahan gpk 1contoh pengacara majlis rasmicontoh cotoh teks ucapan umumcontoh pengucapan am isu semasaucapan kata-kata aluancontoh contoh ucapan tekscontoh penulisan teks ucapancontoh penulisan ucapan alu-aluan tugasanucapan perpisahan pengetuaucapan untuk orang yang akan bersaracontoh teks ucapan bagi guru yang ingin bersaraupacara perasmian pembukaan perkhemahanteks ucapan wakil murid sempena perpisahan gpk hemapakah CIRI-CIRI minit mesyuaratteks ucapan wakil pelajarcontoh teks ucapan guru barucontoh talking pointcontoh teks ucapan gbtext penerimaan majlis pertunanganteks ucapan wakil persara dimajlis persaraanucapan ydp pibg untuk persaraan guru besarcontoh teks ucapan ketua pelajar kolejteks pengacaraan penutupan majlis transisiteks pengacaraan penyerahan slip peperiksaanvideo mukadimah ucapanteks pengucapan awam versi pantunskrip MC penutupan perkhemahanskrip juruacara majlis perkahwinanSKRIP JURUACARA MAJLIS KAHWINteks pengerusi majlis programteks pengerusi majlis rasmiteks pengucap 2 yang melancarkan majlis perasmianteks pengucapan awam induksiteks pengucapan awam menarikteks pengacara perkahwinanteks pengacara malis agamateks mengacarakan majlis maulidur rasulucapan persaraan guru gpkteks pengacara bahasa inggerisucapan perpisahan untuk guru bersaraucapan perpisahan orang yang diraikanteks pengacara majlis majlis semi formalucapan perpisahan guru dan naik pangkatucapan perpisahan guru besar bertukarteks pengacara majlis meraikan tetamuteks pengacara majlis mesyuaratteks pengacara majlis pemuafakatan ibu bapateks pengacara majlis perkenalkan penceramahteks pengacara majlis persandinganucapan perpisahan guru bertukarteks pengacara majlis:perkahwinanteks majlis persandinganteks pengucapan persaraan guruwww contoh karangan ucapan perpisahan pengetua pmr com myteks ucapan aluan mesyuarat pibgteks ucapan aluan pibgteks ucapan aluan selamat datangucapan pengenalan majlis rasmiteks ucapan aluan sempena pembukaan bangunan tambahan sekolahTEKS UCAPAN ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG -YDP PIBGteks ucapan bagi guru yang bersaraucapan pengacara majlis formalteks ucapan bersaraTeks ucapan biasa Majlis Persaraanteks ucapan BRIMTEKS UCAPAN BUAT TETAMU YANG BERTANDANGteks ucapan dalam bahasa istanateks ucapan dan kata alu-aluan majlis rasmiucapan pendahuluan rasmiteks ucapan di majlis pra pernikahanteks ucapan aluan gbucapan ucapan mulakan acarateks ucapan alu-aluan pengetua baharuucapan perasmian tidak formalSKRIP BAPA PENGANTIN DIAKHIR MAJLIS PERKAHWINANteks perasmian anugerah pelajarteks perasmian hari anugerahteks perkahwinan pengacara majlisteks persaraan guruucapan perpisahan bertukar dan naik pangkatskrip alu aluan bapa pengantinucapan perpindahan stafucapan perasmian hari anugerah kecemerlanganteks ucapan alu aluan majlis kahwinucapan pengetua sempena mesyuarat pibgteks doa hari kualitisampel ucapan rasmi pmteks ucapan alu-aluan majlis anugerah cemerlangucapan pengetua baruTEKS pengucapan umum induksisoalan ujian tahun 4 bahasa melayuskrip ucapan pengacara majlis rasmiucapan text majlis perkahwinantek pengacara majlis rasmitek pengerusi mesyuaratucapan terima kasih oleh bapa penganting di majlis perkahwinan anakTEK PENGUCAPAN UMUM SEKOLAHtek ucapan guru barutek ucapan guru besar mesyuarat pibgskrip ucapan pendidikantek ucapan gurubesartek ucapan majlis pepisahan gurubesarskrip ucapan guru yang bersaraUcapan wakil dimajlis pernikahantek ucapan majlis perkahwinantek ucapan majlis perkahwinan ibutek ucapan mesyuarat PIBGtek ucapan nasihattek pengacara majlis hari penyusuan seduniatek doa perkahwinanstpm- teks ucapan perpisahanstruktur teks ucapanucapan untuk persaraan guru besar oleh ydp pibgtajuk ucapan untuk memujuk orangsoalan penulisan tahun 2soalan bahasa melayu tingkatan 2 pantai timurucapan untuk memujuktajuk-tajuk memujuktalking point hari anugerah cemerlangtalking point ucapanskrip penyampaian majlis kahwinucapan vip majlis agamatalking point ucapan aluan pengerusitalking point ucapan majlis anugerah cemerlang pendidikanskrip ucapan selamat bertukartalking points perasmiantek doa perasmian majlistek ucapan pengacara majlis perpisahan guru besarucapan wakil guru sempena persaraan guru pendidikan khasucapan sempena perkhemahan pendidikan khasucapan sempena pembukaan sekolahteks doa majlis persandinganteks doa meraikan pengetua baruskrip pengacara majlis untuk guru yang bertukarucapan selamat datang kepada gb baruucapan ringkas untuk kad ucapan bg perpisahan guru besar oleh stafskrip pengacara majlis tidak formalucapan ringkas sempena majlis perpisahan pelajar latihan industriteks formal ucapan pengerusi majlisteks guru baru perkenalkan diriskrip pengacara majlis seminarteks guru bersarateks juruacara majlis rasmiteks majlis perkahwinanucapan rasmi majlis pesaraanteks majlis perkahwinan pengacaraskrip pengacaramajlis anugerahteks doa hari perkahwinantek ucapan pengerusi pibgucapan seorang pengacara majlistek ucapan penutupan perasmian seminar penyelidikan tindakanskrip ucapan guru bersaratek ucapan perasmianskrip ucapan aluan untuk seminartek ucapan persaraan sendiritek ucapan pibg anugerahtek ucapan ydp pibg hari anugerah q sek menengahteknik penulisan skrip pengacara majlis formalteks aluan pibgucapan ydp pibg majlis persaraanucapan sempena perpisahan pengetuateks bacaan doa untuk majlis perkahwinanteks biodata guru bersarateks biodata perpisahan guruteks biodata persaraanucapana hari persaraanteks ucapan perpisahan dari gpkteks ucapan perasmian mesyuarat pegawai latihan oleh vipteks ucapan perasmian mesyuarat agung pibgteks ucapan perasmian hari kecemerlanganteks ucapan perasmian hari anugerah kecemerlangan pelajar upsrteks ucapan perasmian hari anugerah kecemerlanganteks ucapan perasmian gurubesar mesyuarat pibgtext ucapan mc majlis anugerah pelajar cemerlangtext ucapan peerkahwinanteks ucapan perasmian pembukaan majlis perkhemahan tahunanteks ucapan perasmian pembukaan sekolah baruteks ucapan perpisahan bertukar tempat kerjateks ucapan perkhawinanteks ucapan perkahwinan anak viptext pengacara majlis rasmitext pengacara majlis tidak rasmitext ucapan kawalan kehormatteks ucapan perhimpunan rasmi hari pertama sekolah dibukateks ucapan perasmian penutup sempena pertandingan pidato oleg guru besar atau pengetuateks ucapan perasmi minggu pendidikan khasteks ucapan penutupan pertandingan bolasepakteks ucapan penutup ydp pibg sempena kem perkhemahanteks ucapan pengetua sempena majlis persaraan gurutext ucapan persaraanteks ucapan pengetua pibgteks ucapan pengetua pada mesyuarat pibgtext ucapan ringkastext ucapan ringkas pengacara majlis perkahwinanteks ucapan pengetua majlis pendidikan khastext ucapan titian murniteks ucapan pengetua sempena majlis pertandinganteks ucapan pengetua sempena majlis pertandingan pantunteks ucapan penuh guru besar yang telah bersarateks ucapan pengetua untuk pibgteks ucapan pengetua untuk persaraan guruteks ucapan pengetua untuk mesyuarat pibgteks ucapan pengetua untuk majlis rasmiteks ucapan pengetua sempena pertandingan nasyidtext ucapan per pisahan ketua muridtext ucapan perpisahan gurutext ucapan untuk vipteks ucapan wakil pelajar sempena majlis perpisahan guru bertukarteks ucapan vip majlis agamateks ucapan vip majlisTEKS UCAPAN yang baikteks ucapan untuk perpisahan pengetuateks ucapan ydp pibg di majlis persaraan pengetua terbaruteks ucapan ydp pibg sempena hari anugerah cemerlang sekolahteks ucapan tetamu perpisahanteks ucapan tetamu kehormat minggu bahasa melayuteks ucapan vip pibgteks ucapan wakil sekolah untuk guru bersarateks ucapan wakil pelajar sempena majlis persaraan guruteks ucapan wakil murid sempena hari kecemerlangan pelajarteks ucapan wakil pelajar sempena sambutan pelajar STPMteks ucapan WAKIL MURID perpisahan guru bersarateks ucapan wakil guru untuk hari persaraan pengetuateks ucapan wakil guru sempena majlis persaraan guruteks ucapan wakil guru sempena majlis persaraanteks ucapan wakil PIBG sempena majlis persaraan pengetuateks ucapan tetamu kehormat hari anugerah cemerlangteks ucapan tetamu kehormat di atas pembukaan rasmi pejabat baruteks ucapan/kata alu-aluan guru besartesk ucapan anugerah sekolahtest ucapantest ucapan juruacarateks ucapan perpisahan pengetua sekolahtest ucapan rasmi majlistexas ucapan perpisahan gurutext emcee majlis perkahwinanteks ucapan perpisahan guru bertukar sekolah lainteks_ucapan selamat datang pengetua baruteks ucapan pm lawat rasmi ke chinateks ucapan tentang ciri-ciri guruteks ucapan tama hari anugerah cemerlangteks ucapan sempena majlis perpisahan pengetuateks ucapan sempena hari anugerah cemerlangTeks uccapan akhir tahun pengetua kepada gurteks ucpan besarateks untuk komponen intonasiteks vip pibgtext pengacara majlis perhimpunan rasmi sekolah bahasa inggeristeks ucapan meraikan pegawai bertukar tempat tugasucapan majlis rasmiteks ucapan majlis perkahwinanteks ucapan majlis perasmian pertandinganucapan majlis rasmi bagi pengerusi majlisteks ucapan majlis pembukaanteks ucapan majlis kahwinteks ucapan majlis brim bekas tenteraTEKS UCAPAN MAJILIS DIKENANG YG RINGKASucapan majlis prmbukaan perkhemahanucapan majlis persaraan gpk HEMucapan majlis anugerah pelajarteks ucapan majlis untuk vipteks ucapan majlis rasmiteks ucapan majlis persaraan guru besarteks ucapan majlis persaraan guruteks ucapan majlis persaraan gpkucapan majlis perkahwinan Bapa pengantinucapan majlis perpisahan stafucapan majlis ugamateks ucapan ketua pengawas untuk persaraan staf sekolahteks ucapan ketua pelajar perpisahan pengetuateks ucapan guru besar sempena pertandingan pidatoteks ucapan guru besar perkhemahan badan uniformteks ucapan guru besar mesyuarat pibgteks ucapan guru besar hari penghargaan / qualiti sekolah rendahucapan pembukaan majlis ugamateks ucapan guru besar graduasi sekolah rendahteks ucapan guru besar bertukarUCAPAN PEMBUKAAN SEKOLAH BARUteks ucapan guru besar untuk mesyuarat agong pibgteks ucapan guru yang bersarateks ucapan ketua murid sempena hari anugerah akedemikucapan meraikan orang bersaraucapan meraikan pengetua baruucapan meraikan persaraan pengetuaUcapan mukaddimahucapan mukadimah majlis pernikahanteks ucapan hari anugerah cemerlang sbp 2013ucapan muqaddimahteks ucapan formal pengenalanteks ucapan pengetua dalam majlis rasmiteks ucapan pengerusi majlis perkahwinanteks ucapan pengerusi majlis mesyuarat pibgucapan bapa dimajlias perkahwinanteks ucapan pengerusi majlis bantuan brimteks ucapan pengerusi kelab staf guru majlis pesaraan pengetuaUCAPAN BERNAS PENGACARA MAJLISucapan bersara pengetuateks ucapan pengenalan guru baruteks ucapan pengerusi majlis sempena pembukaan aktiviti perkhemahanteks ucapan pengerusi majlis untuk majlis formaltopik untuk pengucapan memujuktugas ajk perasmiantugas ajk teks ucapantujuan dan format menulis ucapanucapan alu-aluan pengucapan awamteks ucapan pengerusi pibg yang sangat berkualitiucapan aluan pengetua/gurubesar berhubungan pbsucapan aluan perpisahan guru besar sekolah rendahteks ucapan pengarah jlkn sempena pembukaan plknteks ucapan pengacaraan untuk majlis rasmiteks ucapan pengacara majlis untuk majlis perasmian pembukaan PLKNteks ucapan pelajar perpisahan pengetua sekolahteks ucapan pelajarteks ucapan pegawai bersarateks ucapan nasihatucapan gpk pentadbiran dalam majlis persaraan guru besarucapan kepada pengetua sekolah yg akan bersaraucapan kepada yang bersaraucapan ketua disiplin persaraan pengetuaUCAPAN GBteks ucapan pembuka majlisteks ucapan pendahuluan pengerusi majlisteks ucapan pembukaan sekolah baruteks ucapan pembukaan sekolahucapan formal pembukaan majlisTEKS UCAPAN PEMBUKAAN PLKNucapan formal pengacara majlisucapan formal pengerusiteks ucapan pembukaan mesyuarat pibgucapan laporan disiplin pelajarcontoh teks ucapan pengacara majlis untuk majlis rasmicontoh teks ucapan majlis perpisahan sekolah rendahcontoh teks ucapan ketua pelajar sempena majlis perpisahan perpindahan pengetua ke sekolah laincontoh teks ucapan ibu bapa majlis perkahwinancontoh teks ucapan hari persaraan wakil gurucontoh teks ucapan gurubesarcontoh teks ucapan guru untuk majlis persaraan guru besarCONTOH TEKS UCAPAN GURU BESAR SEMPENA MAJLIS PENYMPAIAN SIJIL DAN HADIAHcontoh teks ucapan guru besar mesyuarat pibgcontoh teks ucapan guru besar dalam mesyuarat agung pibgcontoh teks ucapan gb dalam mesyuarat pibgcontoh teks ucapan majlis tidak rasmicontoh teks ucapan memujukcontoh teks ucapan mesyuarat kecilcontoh teks ucapan pengacara majlis penutupcontoh teks ucapan pengacara majlis pembukaan perkhemahan sekolah rendahcontoh teks ucapan pengacara majlis hari rayacontoh teks ucapan pengacara majlis formalcontoh teks ucapan pengacara majlis dengan biodatacontoh teks ucapan pengacara majliscontoh teks ucapan pembukaancontoh teks ucapan nasihatcontoh teks ucapan murid yang ingin disampaikan guru bersaracontoh teks ucapan mesyuarat masjid usulcontoh teks ucapan emcee majlis formalcontoh teks ucapan datang ke sekolah barucontoh teks pengucapan majliscontoh teks pengucapan hari anugerahcontoh teks pengerusi majlis rasmicontoh teks pengerusi majlis perkenalkan biodata penceramahcontoh teks pengerusi majlis meraikan guru yang bertukarcontoh teks pengacaraan majlis rasmi yang ringkascontoh teks pengacara majlis seminar menjawab spmcontoh teks pengacara majlis pertaniancontoh teks pengacara majlis perkahwinancontoh teks pengacara majlis pbtcontoh teks pengucapan majlis rasmicontoh teks penyampaian visi misi ketua pemudacontoh teks perasmian pembukaan perkhemahancontoh teks ucapan bertukar tempat kerjacontoh teks ucapan bersaracontoh teks ucapan awam pengetuacontoh teks ucapan aluan pengetuacontoh teks ucapan alu-aluan pengarah projekcontoh teks ucapan alu-aluan mesyuarat PIBGcontoh teks ucapan alu aluan pengetuacontoh teks ucapan agama juruacara majliscontoh teks ucapan agamacontoh teks ucapam pengerusi majlis maulidur rasulcontoh teks pengacara majlis formalcontoh teks ucapan pengarah projekcontoh ucapan MC di majlis rasmi tenteracontoh ucapan bersaracontoh ucapan aluan sebelum majlis pernikahancontoh ucapan aluan majlis anugerah oleh GBcontoh ucapan alu aluan pengacara majliscontoh ucapan alu aluan di hari majlis pertunangancontoh tulisan alu-aluanCONTOH TEXT UCAPAN PERASMIAN INDUKSIcontoh text ucapan majlis silaturrahimCONTOH TEXT UCAPAN MAJLIS PERKAHWINANcontoh text ucapan bruneicontoh ucapan datang ke sekolah barucontoh ucapan di majlis perkahwinancontoh ucapan dirajacontoh ucapan majlis persaraan pengetua daripada wakil pelajarcontoh ucapan majlis formal ketua pelajarcontoh ucapan majlis formalcontoh ucapan majlis anugerah cemerlang sekolahcontoh ucapan kata kata aluan pengerusi majliscontoh ucapan juruacara programcontoh ucapan hari guru PENGETUAcontoh ucapan guru yang bersaracontoh ucapan guru besar untuk PIBGcontoh ucapan formalcontoh teksb pengucapan awam tentang misi dan visi sukancontoh teks ucapan ydp pibg sempena majlis penyerahan slip peperiksaancontoh teks ucapan persaraan pengetuacontoh teks ucapan persaraan gurucontoh teks ucapan persaraancontoh teks ucapan perpisahan spmcontoh teks ucapan perasmian pibg sekolahcontoh teks ucapan perasmian pibg maulidur rasulcontoh teks ucapan perasmicontoh teks ucapan pengetua-pibgcontoh teks ucapan pengetua untuk meraikan pesaraan gurucontoh teks ucapan pengetua minggu bahasacontoh teks ucapan rasmi pengacara majlis perkhwinancontoh teks ucapan rasmi pengacara majlis seminar kewangancontoh teks ucapan sempena persaraan gurucontoh teks ucapan ydp pibg majlis persaraancontoh teks ucapan ydp pibg majlis anugerah cemerlangcontoh teks ucapan ydp PIBG bagi majlis gradusi pelajar spmcontoh teks ucapan YB utk pembukaan sekolah barucontoh teks ucapan wakil guru sempena persaraancontoh teks ucapan untuk vipcontoh teks ucapan untuk meraikan guru naik pangkat di Bruneicontoh teks ucapan untuk majlis rasmicontoh teks ucapan terima kasih untuk kerabat dirajaContoh teks ucapan tak formalcontoh teks ucapan pengerusi majlis rasmi dan formalcontoh karangan stpm ucapan formal majliscontoh doa acara pembukaan pentas seni sekolahcontoh contoh teks ucapan majlis pembukaancontoh contoh doa perkahwinancontoh contoh aktiviti kemasyarakatancontoh ceramah isu pakaiancontoh cek ucapancontoh biodatabersaraCONTOH BIODATAAN TENTANG YANG DIRAIKAN PERSARAANCONTOH BIODATA GURU BESAR BERSARAcontoh ayat-ayat ringkas sebagai MC semasa parti perpisahancontoh doa majlis perkahwinan pdfcontoh doa perpisahan untuk perpindahan stafcontoh doa tetamucontoh karangan spm teks ucapan guru bertukarcontoh karangan pmr ucapan persaraan pengetuacontoh karangan laras bahasa politikcontoh karangan kiriman surat permohonan tentang khidmat nasihatcontoh karangan juru acaracontoh kad ucapan untuk orang yang nak berhenti kerja dalam bahasa inggeriscontoh jadual anakcontoh format laporan disiplin perkerjacontoh fail induk pbscontoh doa untuk mereka yang hendak bersaracontoh ayat nasihat bersaraCONTOH ATUR CARA MAJLIS PERASMIAN PENUTUP MINGGU BAHASA MALAYSIAcara menulis minit mesyuaratbeza taraf tetamu VIP dan VVIPBAHASA PUITIS UNTUK SKRIP MAJLIS PERSARAANBAHAN UCAPAN PERPISAHAN PENGETUAbagaimana nak menulis teks bersarabagaimana menyediakan teks ucapan perasmian anugerah pelajar cemerlangbagaimana menulis teks ucapan persaraan guruayat ucapan bertukar kerjaayat perkenalkan diriakhir ucapancara menulis perkataan cekcara menulis teks ucapan perasmiancara-cara menulis biodata guru bersaracont oh rumusan laporanciri-ciri sekolah cemerlangciri-ciri penulisan ucapanciri-ciri penulisan teks pengacaraanciri-ciri laras bahasa politikciri-ciri juru acaraciri ciri juruacara perkahwinanciri and teks ucapan pengacara majliscara-cara menulis teks ucapan pengarahcara-cara menulis teks ucapanagenda mesyuarat disiplincontoh karangan ucapan beserta pantun persaraan gurucontoh teks pembaca bodata majlis persaraan guruCONTOH TALKING POINT PENGARAHadequancy/kecukupan sekolahCONTOH SKRIP UCAPAN ALUAN DAN TALKING POINT UPACARA PERASMIANcontoh skrip pengacara majlis formal pdfcontoh sesuatu majliscontoh petikan ucapan persaraancontoh permulaan kata pengucapan awamcontoh penutup pengucapancontoh penulisan teks ucapan perasmiancontoh penulisan skrip pengacaracontoh tek pengucapan awam yang baikcontoh tek ucapan bersaracontoh tek ucapan daripada wakil pelajarcontoh teks mukadimahcontoh teks mc panggilan hormat dalam majlis rasmi kerajaancontoh teks juruacara majlis bagi pertandingan amal bolingcontoh teks doa majlis perkahwinancontoh teks biodata persaraan guru besarcontoh tek ucapan ydp pibgcontoh tek ucapan selamat datangcontoh tek ucapan persaraancontoh tek ucapan majlis persaraan bagi kakitangan perkhidmatan awam bruneicontoh tek ucapan majlis perkahwinancontoh penuh teks mc majlis rasmicontoh pengucapan rasmicontoh laporan rumusancontoh laporan masalah disiplin pekerjacontoh kertas kerja pekerja cemerlangcontoh kata-kata aluan majlis pertunangancontoh kata kata mukadimahcontoh kata alu-aluan tugasancontoh kata alu-aluan majlis sempena disiplin sahsiah murid sek rendahcontoh karangan ucapan tentang majlis perpisahan pelajarcontoh karangan ucapan perpisahan gurucontoh karangan ucapan meraikan kunjungan tetamucontoh lisan ucapancontoh membuat talking point pengerusicontoh minit mesyuarat aduan disiplincontoh pengucapan pengerusi programcontoh pengucapan hari anugerah kecermalangan pelajarcontoh pengacaraan majlis rasmi masjidcontoh pantun perkenalkan diricontoh pantun karangan ucapan guru perpisahancontoh pantun akhir ucpancontoh mukadimah ucapan agamacontoh mukadimah kata aluanContoh mukaddimah ucapancontoh minit mesyuarat masjidcontoh karangan ucapan majlis persaraan gurucontoh ucapan naik pangkatpanduan ucapan nak bersaramukaddimah ucapanmukaddima ucapanminit mesyuarat unit disiplin sekolahminit mesyuarat susu satuminit mesyuarat program susu satu malaysiaminit mesyuarat program susu 2011minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahminit mesyuarat badan disiplin sekolah 2012minit mesuarat disiplinmesyuarat disiplin sekolahmukadimah pengacaramukadimah teks ucapanmukadimah ucapan aluanPanduan penulisan teks ucapan persaraanpanduan penulisan laporan aktivitiOBJEKTIF PENULISAN TEKS UCAPAN DAN PENGUCAPAN AWAM dari dewan bahasa dan pustakamuqadimah ucapanmukadumah ucapanmukadimah ucapan politikmukadimah ucapan persaraanmukadimah ucapan mesyuaratmukadimah ucapan majlis agamamukadimah ucapan aluan majlis keagamaanmengapa golongan muda kurang mengamalkan cara hidup kaum masing-masingmembuat tek ucapankoleksi ucapan memujukkoleksi ucapan alu-aluan pengetua barukoleksi text ucapan alu-aluan program beliakoleksi teks ucapan wakil pelajarkoleksi teks ucapan majlis rasmiKOLEKSI TEKS DOA UNTUK ACARA UMUMkoleksi teks doa rasmikoleksi pantun persaraankoleksi pantun mesyuarat pibgkh ert form 3 notakoleksi ucapan persaraan diri yang ingin bersarakoleksi ucapan tak rasmikoleksi ucapan wakil murid sempena perpisahan gpk hemlaras ucapanlaras bahasa ucapan blogspotlaras bahasa melayu ucapanlaporan tentang pengetua bersaralaporan tentang masalah dispilin pekerjalaporan disiplin pekerja\kursus KEMAHIRAN PENULISAN TEKS DAN UCAPAN AWAMkssr tahun 1 muzikkomponen-komponen intonasikomponen intonasi-indeksikalkertas kerja penyampaian anugerahpanjang teks ucapansampel teks ucapan vvipperbezaan kata alu-aluanpenulisan ucapan pengerusi majlispenulisan ucapan majlis rasmipenulisan ucapanpenulisan talking pointpenulisan perpisahanPENULISAN BIODATA UNTUK MAJLISpenulisan biodata persaraan gurupenulisan biodata pengetua sekolahpenulisan bagi mengacara perlawan kecilperbezaan kata kata aluan dengan ucapan alu aluanperbezaan ucapan alu-aluan dan ucapan perasmianpermulaan kata-kata aluan ucapan majlis agamasambutan pengetua barurph pendidikan ksihatan kssr berdasarkan problem based lrningrompakan kedai emas 6 april 2012REFLEKSI PENGACARAAN MAJLISrajah pohon kssrPROTOKOL KATA ALU-ALUAN PERSARAAN GURUprinsip-prinsip guru yang perlu difahami semasa berkomunikasi dengan bukan lisanpertandingan mengarang esei 2013permulaan ucapan majlis ugamapermulaan ucapan majlis agamapengucapan disiplinpengucapan awam majlis perpisahanpantun ucapan alu-aluanpantun teks ucapan pengucapan awamPantun sempena hari pesaraanpantun permulaan majlispantun pembukaan juruacarapantun mukadimah ucapanPANTUN MERAIKAN VIP BERTUKARpantun majlis anugerah kecemerlanganpantun diakhir ucapanpantun akhir ucapaapantun untuk mengakhiri majlispantun untuk orang bersarapantun untuk ucapan perasmianpengetua baru teks aluanpengenalan ucapan tidak formalpengenalan ucapan rasmipengenalan teks ucapan pengacara majlispengenalan teks ucapanpengacara majlis tidak rasmipembukaan ucapan yang menarikpembukaan ucapan majlis agamapembukaan sekolah barupembukaan majlis agamapantun akhir penulisanformat teks ucapan rasmiesei stpm ucapan sempena majlis perpisahan pengetua sekolahemcee majlis kurang formalDRAF ucapan peRPISAHANdoa-doa sempena majlis pertunangandoa majlis hari perkahwinandoa dimajlis perkahwinandoa di majlis kahwincth ucapan agamacotoh pengacaraan majlis perkahwinancontok ucapan umumform 4 2012 jps leaked finalsformat emcee majlis rasmiFORMAT MEMBUAT UCAPANformat teks ucapan pelajar cemerlangformat teks pengacara hari qformat teks majlis perasmianformat teks biodata pegawai yang bertukarformat tek ucapan majlisformat talking point ucapanformat rasmi teks pengacaraan majilisformat penulisan ucapan untuk majlis perasmianformat penulisan teks ucapan pengacara majlis rasmiformat menulis ucapancontohlaporanpersaraan gurucontoh-teks-ucapan-isu-semasacontoh ucapan persaraan gurucontoh ucapan perpisahan wakil pekerja kepada ketua jabatancontoh ucapan perpisahan tidak formalcontoh ucapan perpisahan kerja lewat emailcontoh ucapan perpisahan kenaikan pangkatcontoh ucapan perpindahan gpk 1contoh ucapan pengetua mesyuarat pibgcontoh ucapan pengerusi Penyusuan Susu Ibucontoh ucapan pengerusi majlis agamacontoh ucapan pengacara majlismotivasicontoh ucapan pesara yang akan bersaracontoh ucapan sebagai MC parti perpisahan kursus khidmat awamcontoh ucapan selamat datang ke sekolah barucontoh-contoh ucapan formal majliscontoh-contoh penulisan refleksi pengacaraan majliscontoh ucapan wakil pelajar kepada pengetua yg hendak bersaracontoh ucapan untuk orang yang ingin bersaracontoh ucapan ugamacontoh ucapan tetamu kehormatContoh Ucapan tak formalcontoh ucapan sempena perpindahancontoh ucapan sempena perkhemahancontoh ucapan selepas menamatkan kursus komputercontoh ucapan pembukaan anugerah keselamatanformat ucapankertas kerja penulisan skrip pengacarakata kata ucapan rasmikata indah buat pegetua besarakata aluan pengetua untuk majlis anugerah cemerlangkata aluan pengetua dalam mesyuarat pibgkata aluan majlis perkahwinankata aluan majlis agamakata aluan guru besar sempena mesyuarat agung pibgkata alu-aluan sempena hari guru 2012karangan ucapan sempena meraikan hari persaraan pengetuakarangan ucapan sempena meraikan faktor kejayaan pelajarkata mukadimah untuk MCkata-kata aluan ceramah agamakata-kata aluan majlis hari anugerahkertas kerja hari anugerah cemerlang di sekolahKerangka sesuatu teks ucapankemahiran menulis ucapankemahiran menulis teks ucapankemahiran mengarang ucapankata-kata ucapan perkahwinankata-kata hikmat persaraan gurukata-kata aluan pengerusi majlis perasmian sekolahkata-kata aluan pengarah untuk pembukaan tahun barukata-kata aluan pengarah untuk majlis persaraan guru besarkarangan ucapan per[isahan pengetua stpmkarangan ucapan perpisahan pengetuaisu semasa teks ucapanisi ucapan persaraan pengetuaisi ucapan guru bersaraisi teks pengerusi majlisisi teks pengacara majlisisi penting ucapan sempena persaraan guruisi kandungan teks berucapisi kandungan laporan programisi isi penting teks ucapan penutupguru bersara berucapjucapan pembuka majlisugamakandungan teks ucapan pengetua untuk majlis persaraan gurukandungan teks ucapan tetamu kehormat majliskarangan ucapan perpisahan guru bertukarkarangan ucapan perpisahan gurukarangan ucapan meraikan pengetuakarangan ucapan majlis perpisahan pengetua stpmkarangan ucapan majlis perpisahan pengetuakarangan ucapan majlis meraikankarangan ucapan guru barukarangan stpm ucapan perpisahan pengetuakarangan laporan persaraan pengetuakarangan hari anugerah cemerlang sekolahformat ucapan rasmi dalam majlis formal|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!