» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Minit curai

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

1.0  Pengenalan

Konsep

Laporan yang dibuat dalam bentuk minit mesyuarat selepas menghadiri satu-satu mesyuarat yang diurus oleh pihak lain. Wakil Unit/Bahagian/Jabatan yang menghadiri mesyuarat akan membuat minit. Minit ini merupakan gabungan laporan dan minit mesyuarat. Ia dinamakan minit curai.

 

Contoh 1

 

 

 

Minit Curai

 

Kepada                       : Pengetua,

SMK Tengku Bendahara …

 

Melalui                        : Penolong Kanan SMKTB

 

Daripada                    : Zainal Abidin b. Hj. Kasim

 

Salinan kepada          : Guru Kanan Bidang

Ketua Panitia Bahasa Inggeris

 

Perkara                       : Kursus Peningkatan Profisiensi Guru-guru Bahasa Inggeris

 

Anjuran                      : Jabatan Pelajaran Negeri …

 

Tarikh           : 2 Ogos hingga 4 Ogos (Isnin hingga Rabu)

Fasa             : 1

Masa                        : 8.00 pagi hingga 4.15 petang

Tempat         : IPG Kampus …………….

 

Latar Belakang

 

Kursus ini dianjurkan oleh …

Kursus ini melibatkan …

Tujuan kursus ialah …

 

Isu/Maklumat Penting

 

            Kaedah berkesan mengamalkan Listening dan Public Speaking

 

Maklumat dan Cadangan/Tindakan

 

Guru bahasa Inggeris harus diberi peluang mengikuti kursus ini.

 

 

Ulasan dan Catatan Penolong Kanan

 

 

 

 

Ulasan dan Catatan Pengetua

 

 

 

 

Disediakan oleh,

Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Peserta Kursus MBI (Kohot 12)

 

 

 

 

Contoh 2

 

MINIT CURAI

 

  1. Nama Pegawai          : ……………………………………… Unit: ……………………………
  2. 2.    Jawatan                      :……………………………………………………………………………..
  3. 3.    Perkara                       :……………………………………………………………………………..
  4. 4.    Tarikh                         :……………………………………… Masa:……………………………
  5. 5.    Tempat                       :………………………………………………………………………………
  6. 6.    Anjuran                      :………………………………………………………………………………
  7. 7.    Pengerusi                  : ……………………………………………………………………………..
  8. 8.    Bahan yang diedarkan:

i.        …………………………………………………………………………………………

ii.        …………………………………………………………………………………………

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 9.    Catatan Minit :

i.        ………………………………………………………………………………………..

ii.        ………………………………………………………………………………………..

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 10.  Tindakan Susulan:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tandatangan Guru

 

……………………………………..

(NAMA)

 

 

 

Contoh 3

 

 

Minit Curai Mesyuarat Penyelarasan Program Kerjasama KPM/ OUM

 

TARIKH                : 4 Januari 2006

MASA                   : 11.30 Pagi

TEMPAT             : Bilik Persidangan, Aras 2, OUM.

URUSETIA/          : OUM

ANJURAN

PENGERUSI        : Prof. Dr Mansor b. Fadzil

Naib Presiden OUM

 

KEHADIRAN Semua wakil unit BPG kecuali HEP dan PMP

Unit Kurikulum diwakili oleh My. Zainal Abidin, Dr Noriati, Pn. Juriah dan Pn. Fatimah

 

 

1

 

PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN

1.1

 

Pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP pada 16 Januari 06 dan maktab yang terlibat – HEP

1.2

 

Penempatan pelajar mengikut pengkhususan dan maktab – PPP

1.3

 

Struktur pengajian, Subjek major dan minor. Subjek minor ditentukan oleh maktab

1.4

 

English for Written Communication ditukar dengan Learning Skills for Open and Distance Learners

1.5

 

Peperiksaan dan penilaian (assessment mode, exam questions setting & marking, grading scale)

1.6

 

Rancangan pengajaran, mode of delivery, tugasan pengalaman berasaskan sekolah

1.7

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

2

 

TINDAKAN  UNIT KURIKULUM/BPG

 

2.1

2.2

2.3

 

OUM akan memberi taklimat kepada penyelaras Program KPM-OUM pada 6.1.06 dalam aktiviti HEP di MPT tentang TOC Learning Skills for Open and Distance Learners, rancangan pengajaran, mode of delivery, dan tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

OUM akan memberi Induksi TOC Learning Skills for Open and Distance Learners kepada pensyarah pada hari pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP (16 Januari 06) di maktab yang terlibat termasuklah maklumat tentang rancangan pengajaran, mode of delivery, dan  tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

 

 

Pegawai Pelapor: My. Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Tarikh                  : 4 Januari 2006

|minit curaicontoh minit curaiformat minit curaimaksud minit curaicontoh minit curai kursusformat minit curai kursuscontoh laporan pengalaman berasaskan sekolahcontoh penulisan minit curaiminit curai formatcontoh minit curai 2012contoh minit curai taklimatcontoh esei minit mesyuarat stpmcontoh format minit bebascontoh format minit curaiMINIT CURAI KSSR TAHUN 3borang minit curaidefinisi minit curaiformat minit curai mesyuaratformat minit bebasminit curai kursuscara menulis minit curaitujuan minit curaicontoh minit curai pbslaporan minit curaicara buat minit curaicontoh laporan pbscontoh laporan minit curaicontoh minit juraiminit juraicara membuat minit curaimakna minit curaipenulisan minit bebascontoh laporan akhir pengalaman berasaskan sekolahcontoh laporan taklimat pbspenulisan minit curaiminit bebascontoh borang minit curaiminit curai kursus kssrcara membuat laporan minit mesyuaratcontoh laporan kursuscontoh minit mesyuarat stpmminit curai bahasa inggerisMINIT MESYUARAT GURU AKHIR TAHUNcontoh laporan kssrcontoh laporan akhir pibgcontoh minit curai sekolahcara buat pbs pengajian amcontoh menulis minit curaiminit curai kssr matematik tahun 3laporan program pbslaporan selepas menghadiri mesyuaratminit curai kssr sains tahun 3minit curai kursus pbscara tulis minit curaiminit curai kssr sainsFORMAT MINIT MESYUARAT CURAIcara-cara membuat pbs pengajian am 2013minit mesyuarat panitia pengajian amminit curai pbscontoh laporan taklimatformat minit curai kpmcara membuat pengenalan pbsformat laporan pbsminit curai 2013format laporan taklimatcara membuat pengenalan pbs pengajian amcontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeriscontoh laporan selepas aktiviticara menulis pengenalan pbs pengajian amcontoh laporan mbicontoh laporan akhir tahun sekolah aktiviticontoh laporan menghadiri mesyuaratcontoh pengenalan pbs pengajian am stpmmaksud minit curai dalam bahasa inggerisminit mesyuarat panitia bahasa inggerisCONTOH pengenalan pbscontoh laporan penataran pbsminit curai kssr BIcontoh laporan tahunan pibgminit curai kssr moralminit mesyuarat curaiminit mesyuarat pbs 2012contoh format minit curai linuscontoh program tahunan pbsmaksud minit bebascontoh laporan big ipgcontoh pengenalan pbs paminit curai vle frogcontoh minit curai mesyuarat panitia pendidikan islamapakah minit curaicontoh minit curai kursus bi sjkcontoh minit curai terkinicontoh minit mesyuarat sukan tahunan sekolahapa itu minit curaiminit curai mesyuaratbagaimana tulis minit curaicontoh minit curai linuscara buat laporan minit mesyuaratminit curai pendidikan sivik tingkatan 4minit curai kursus penataran pbscontoh minit bebas mesyuaratcara buat pengenalan pbs stpm 2013 pengajiancontoh pbs pengajian amcontoh minit curai kursus pbsformat minit curai terkinilaporan tahunan panitia bahasa melayucontoh laporan pbs pengajian amcontoh takwim panitia muzikcontoh penulisan pengalaman berasaskan sekolahminit curai linus bahasa inggeriscontoh minit curai pendidikan islamcontoh minit curai pbs bahasa melayuminit curai mesyuarat pbs 2012contoh minit curai kursus kssr matematikcontoh minit curai panitia bahasa inggeriscontoh minit mesyuarat curaiContoh minit curai selepas tamat kursusminit curai kssr bahasa melayu tahun 3contoh laporan mesyuarat kewangan sekolahminit curai kursus profisiensi englishcontoh minit mesyuarat bigminit mesyuarat majlis perpisahan pengetuacontoh laporan minit curai hadiri kursusminit curai kssrcontoh laporan minit mesyuarat (in table)minit curai kssr bahasa inggerisminit curai kursus pbs khb tingkatan 2minit curai kursus sains kssr tahun 4contoh minit mesyuarat kewangan sekolah rendahminit curai kursus kssr bm sjk tahun 3minit curai pbs sains tingkatan 2minit kursus dalaman skpmminit curai pendidikan islamminit curai pendidikan islam kssr tahun 4contoh minit curai kssrminit curai profisiensi english sjkContoh minit curai folio sivik tingkatan 4minit curai kurikulumcontoh nota curaicontoh pbs pa 2013contoh pengenalan pbs pengajian am 2013minit curai terkiniminit mesyuarat akhir kssrcontoh minit curai kursus kssrcontoh minit mesyuarat skpmcontoh minit mesyuarat pbs kssrcontoh minit curai kursus pbs di langkawicontoh menulis borang tindakan susulan selepas mesyuarat panitia sains rendahcontoh laporan penataran pbs tingkatan2minit curai kursus kssr bahasa inggeriscontoh laporan pibgminit curai linus matematikminit mesyuarat contoh laporan tahunan gamudaminit mesyuarat bahasa inggeris pbs dan kssr 2011contoh minit curai kursus kssr MATEMATIK TAHUN 3contoh laporan setelah menghadiri mesyuaratcontoh laporan tahunan panitia bmminit curai tujuanformat penulisan minit curaiformat minit curai 2012loparan penuh pengalaman berasaskan sekolahkepentingan minit curaicontoh laporan penataran pbs tingkatan 2nama pegawai kssr matematik tahun 3 2012contoh kerja kursus pbs sains tingkatan 1laporan majlis akhir tahun STPM/minit mesyuaratformat laporan pbs ting 2 2013format kursus penataran panitia pbscontoh laporan aktiviti pbslaporan akhir pbspbs bm stpm minit mesyuarat minggu sainsmaksud curairancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 4 2013cara menulis laporan tahunan ketua panitialaporan penuh sukan tahunan ipgcara tulis laporan pbsperkara dibincangkan kursus kssr matematik thn 3cara tulis pbslaporan minit mesyuarat panitia bahasa melayucara buat pengenalan pbsformat minit juraicontoh borang minit curai jabatan pelajaranFORMAT MINIT CURAI TAKLIMATbentuk penulisan minit curaiminit mesyuarat pbs stpmminit mesyuarat panitia pertama bahasa inggerislaporan akhir tahun panitiacontoh laporan kurikulum akhir tahun sekolahapakah agenda mesyuarat sekolah akhir tahundefinisi minit bebaslaporan kssrTUJUAN MINIT CURAI DIBUATlaporan akhir tahun panitia matematikBentuk curaiperancangan tahunan panitia bahasa melayuminit mesyuarat pbs kssrlaporan akhir tahun khbencik karl hendak ke terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri?apakah elaun yang dia layak tuntut?laporan minit mesyuarat sapslaporan kssr matematiklaporan minit mesyuarat panitia bahasa inggerisLAPORAN MINIT MESYUARAT PANITIA BAHAS INGGERIS SEK RENDAHlaporan kursus dalaman skpmlaporan pbs matematik 2013minit curai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3laporan minit mesyuarat majlis perpisahanlaporan minit mesyuarat kssrlaporan kssr bm tahun 3laporan kssr bahasa inggerislaporan penuh aktiviti panitia bm 2012laporan pbs sains tingkatan 2 2013laporan pbs pendidikan morallaporan konsep kssrminit curai kursus pbs psv tingkatan 1 2012minit curai kursus induksi sistem saraan malaysiaminit curai kursus penataran dst tahun 3laporan penataran pbs Sainslaporan panitia pengajian amlaporan objektif kursus penataran pbslaporan penataran pbs pendidikan islamlaporan minit curai pbsminit curai kursus kssr muzik tahun 4minit curai kursus matematik kssrminit curai kursus kssr pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kursus kssr pendidikan kesihatan tahun 4minit curai kursus kssr dan pbs bahasa inggeris tahun 3minit curai kursus kssr pk tahun 3laporan LDP kssr tahun 4minit curai kursus linus 2 0 BAHASA INGGERISlaporan kursus kssr bilaporan kursus PBS sekolahlaporan minit curai bahasa inggerisMinit curai Kursus KSSR Muzik Tahun 3minit curai kursus kssr bahasa malaysia tahun 3laporan minit curai kssr pendidikan seni tahun 4minit curai kursus kssr moralminit curai bsmmlaporan minit curai kssr bahasa malaysia tahun 3laporan menghadiri kursus matematiklaporan minit curai bengkel penulisan bahasa cinaminit curai kursus kssr dunia muzikminit curai kursus kssr matematikminit curai kursus pbs khbminit curai kursus linusminit curai kursus induksiminit curai dunia muzik tahun 3 kssrminit curai kssr bahasa inggeris tahun 4minit curai bahasa inggeris tahun 4 sjktminit curai bahasa arabminit curai bagi matematik kssr tahun 3minit curai kssr bi tahun 3minit curai kssr bm tahun 3minit curai kssr bm thn 3matlamat kursus induksi kssrmesyuarat penataran bahasa Inggeris spm Malaysiaminit curai kssr dstmesyuarat penataran bahasa Inggeris spmmesyuarat gabungan panitiamenghadiri kursus kssr bahasa cina 2013minit curai kssr bahasa inggeris tahun 3minit curai bahasa melayuminit curai frog vleminit curai halatuju sekolahminit curai dunia muzik kssr tahun 3minit curai in Englishminit curai induksiminit curai jabatan negeri terengganuminit curai dikpmminit curai DASAR WARGA EMAS NEGARAminit curai bi kssrminit curai kewanganminit curai bengkel penulisan kreatifminit curai KPMminit curai bahasa melayu kursus kssr tahun 3manual tindakan pengajian am2013minit curai kssr dst tahun 3minit curai kssr pendidikan moralminit curai kssr psvlaporan interaksi dengan peserta kursuslaporan tahunan panitia matematiklaporan tahunan panitia englishlaporan tahunan panitia bahasa malaysialaporan tahunan panitia b inggerisminit curai kssr tahun 4 bahasa inggerislaporan selepas kursus kssr tahyn 4laporan program panitia muziklaporan program linus 2013laporan program bahasa inggerisminit curai kursus bahasa cinaminit curai kssr pendidikan islamminit curai kssr muzikmaksud penataran kssrmaksud laporan minitmakna minit mesyuarat curaiminit curai kssr matematikmakna minitmakna curaiLaporan Taklimat Penataraan KSSR & PBSlaporan taklimat panitiaminit curai kssr matematik thn 3LAPORAN TAKLIMAT KURSUS PENATARAN KSSR DAN PBS PENDIDIKAN MORALlaporan tahunan panitia muzik 2013minit curai kssr MATEMATIKTAHUN 3laporan tahunan panitia muzikminit curai kursus bahasa cina tahun 3program tahunan panitia bahasa melayuPENGENALAN PA PBSpengenalan minit curaipengenalan definisi ensembelpengalaman menghadiri kursus pbspengajian amcontoh penulisan pbs tingkatan 6pemetaan tahunan bahasa inggeris th 2 sjkpelan strategik panitia matematik sekolah rendah kssr 2012pbs pengajian am 2013pbs pa 2013contoh kandunganpengenalan pbs papengenalan pbs sukan rakyat pengajian ampenulisan laporan pengalaman berasaskan sekolahprogram aktiviti panitia sainspower point cara menulis minit mesyuaratperancangan tahunan panitia matemati dan sainsperancangan tahunan panitia bahasa inggerisPERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA SAINSperancangan / takwim panitia pengajian am 2013penulisan pengenalan manual pbs papenulisan minit curai dalam bahasa inggerisPenulisan Laporan program peningkatan UPSRpbs membuat pengenalanpbs kssr agenda mesyuaratminit mesyurat linusminit mesyuarat sukan tahunan sekolahminit mesyuarat selepas menghadiri kursus kssrminit mesyuarat sekolah panitia bahasa inggerisminit mesyuarat sains sekolah rendah 2013minit mesyuarat psv 2012minit mesyuarat penataran pbsminit mesyuarat pbs tingkatan 2minit mesyuarat pbs bahasa inggerisminit mesyurat panitia matematik akhir tahunminit taklimatmuat turun borang minit curaipbs contoh mesyuarat stpm 2013PBS BAHASA INGGERIS PENATARANpanitia sains sjkpanduan minit mesyuarat kementerian pelajaran malaysiaPANDUAN MENULIS MINIT CURAIpanduan cara buat laporan selepas kursusobjektif taklimat kssr kepada guruobjektif minit curaiobjektif menghadiri kssr matematik tahun 3minit mesyuarat pbs 3/2012www rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 2013takwim aktiviti panitia bahasa inggeristaklimat pbs sains tingkatan 2taklimat pbs pengajian amstpm contoh bentuk format laporanstpm bahasa melayu contoh minit mesyuarat 2012soalan dan contoh skema minit mesyuarat stpmskema jawapan minit mesyuarat kerja kursus bm stpm 2013skema jawapan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?rpt tingkatan 1 psv 2013takwim panitia matematik sekolah rendahteknik menulis minit mesyuarat kurikulum 2012tindakan susulan kssr bahasa inggeriswww minit curai terkiniwww minit curai comwww contoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeriswww contoh minit curai mesyuarat pibgwikipedia formatminitwikipedia contoh minit mesyuarat pbs tingkatan 6tujuan pengalaman berasaskan sekolahtujuan kursus peningkatan profisiensi guru sainstujuan kursus kssr kepada gururpt pendidikan moral tingkatan 1 2013 pbsrpt pbs pendidikan moral tingkatan 1 2013rancangan tahunan bahasa inggeris pbs tingkatan 2rancangan pengajaran tahunan english tingkatan 2 2013rancangan pengajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 2 2013rancangan pengajaran mingguan psv stpm 2013rancangan pelajaran tahunan sains tingkatan 5 2013 negeri terengganurancangan pelajaran tahunan pendidikan moral tingkatan 1 pbsrancangan pelajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 5 2013program tahunan pbs khbprogram tahunan pbs bahasa melayurancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 (PBS)rancangan tahunan khb pk tingkatan 1 2013rancangan tahunan pbs bahasa inggeris tingkatan 2rpt bahasa melayu tingkatan 5 2013 negeri kedahrpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013 jpn pahangrpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013rpt bahasa inggeris tingkatan 5rpt bahasa inggeris tingkatan 4rancangan tahunan sains tingkatan 5 2013rancangan tahunan sains tahun 5 jabatan pelajaran pahangrancangan tahunan psv tingkatan 2 2013rancangan tahunan pendidikan moral tingkatan 3 2013program tahunan panitia pbsminit curai taklimat pbs khminit curai pendidikan moral tahun 4minit curai pendidikan moral 2013minit curai pelan strategikminit curai pbs sivikMINIT CURAI PBS sainsminit curai pbs pendidikan moralminit curai PBS pendidikan islam TINGKATAN 2minit curai panitia sainsminit curai panitia bahasaminit curai peserta kursus penataran pbsminit curai profisiensi english sjk kohotminit curai sainsminit curai taklimat kerja kursus sejarahminit curai sukanminit curai spskminit curai smk kursus hotminit curai sivikminit curai selepas taklimatminit curai sejarah tahun 4 sjktminit curai sejarah pbs ting 3minit curai sejarahminit curai panitiaminit curai moral tahun 3minit curai linus 2013minit curai linus 2 0 englishminit curai linus 2 0minit curai linusminit curai laporan kursus peningkatan pedagogi guruminit curai laporan kssrminit curai kursus profisiensiminit curai kursus penyebaran kssr dan pbs pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kursus peningkatan profesionalismeminit curai linus literasi tahun 3 kedahminit curai linus muat turunminit curai linus tahun 2minit curai mesyuarat penyelarasan kssr p moralminit curai mesyuarat pbs bm tingkatan 1minit curai mesyuarat pbsminit curai mesyuarat linus selepas saringan 1 2013minit curai mesyuarat linusminit curai mesyuarat kelan bahasa inggerisminit curai menghadiri kursus kssr dst tahun 3minit curai matematik kssr tahun 4minit curai maknaminit curai kursus peningkatan jawiminit mesyuarat pbs 3Minit Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris Keempatminit mesyuarat panitia bahasa inggeris akhir tahunminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013 spmminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013minit mesyuarat panatia sejarahminit mesyuarat matematik akhir tahunminit mesyuarat majlis perpisahan pengetua danminit mesyuarat majlis perpisahanminit mesyuarat majlis pepisahan pengetua stpmminit mesyuarat panitia bahasa melayu akhir tahunminit mesyuarat panitia bmminit mesyuarat panitia dunia muzik 2013minit mesyuarat pbsMinit Mesyuarat panitia sains sekolah rendahminit mesyuarat panitia pengajian am 2013minit mesyuarat panitia pendidikan moral ke 4minit mesyuarat panitia pendidikan moralminit mesyuarat panitia muzik 2013minit mesyuarat panitia muzikminit mesyuarat panitia matematik kssrminit mesyuarat panitia matematik 3/2012minit mesyuarat majlis akhir tahunminit mesyuarat linus 2013minit mesyuarat /laporan/curai pbs 2012minit jurai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3minit jurai bahasa arab tahun 4MINIT JURAI 2012minit curai: kursus kssr pendidikan moral tahun 2minit curai wikipediaminit curai untuk majlis apaminit curai taklimat spskminit curai taklimat peningkatan profesionalisme guru bahasa inggerisminit mesyuarat aktiviti tahunan sekolah STPMminit mesyuarat guruminit mesyuarat guru induksiminit mesyuarat kurikulum akhir tahunminit mesyuarat kssr dan linusminit mesyuarat kssr akhir tahunminit mesyuarat kssr 2013minit mesyuarat kssr 1 2013MINIT MESYUARAT KH SJKminit mesyuarat kh sekolah rendahminit mesyuarat kewangan sekolah rendah 2012minit mesyuarat juraiminit curai taklimat pbs sains tingkatan 2laporan induksicontoh laporan panatia muzikcontoh laporan kursus peningkatan profesionalismecontoh laporan kursus pbs sains tingkatancontoh laporan kursus pbs sainscontoh laporan kursus pbs bahasa melayu tg 3contoh laporan kursus kssr sainscontoh laporan kursus kssr bicontoh laporan kursus kssr bahasa melayucontoh laporan kursus KSSR bahasa inggeriscontoh laporan kursus kssrcontoh laporan kursus sek rencontoh laporan ldp kssr bahasa Melayu tahun 4contoh laporan minit mesyuarat sukan rakyatcontoh laporan minit mesyuarat PBS KHB t1contoh laporan minit mesyuarat panitia KH SJK(T)contoh laporan minit mesyuarat kerani amcontoh laporan minit mesyuaratCONTOH LAPORAN MINIT JURAIcontoh laporan mesyuarat kssrcontoh laporan ldp sains srcontoh laporan LDP KSSR Dunia Muzik Tahun 3contoh laporan kursus inggeriscontoh laporan kursus dalaman kssr tahun 4 bahasa inggerisCONTOH LAPORAN KURSUS BAGI GURU KSSR MATEMATIKcontoh laporan guru kanan bahasacontoh laporan aktiviti pismpcontoh laporan aktiviti pibgcontoh laporan aktiviti muzik sekolahcontoh laporan aktiviti muzikCONTOH LAPORAN AKHIR TAHUN PANITIA MATEMATIKcontoh laporan akhir tahun panitiacontoh laporan akhir pbscontoh laporan akhir panitia agama islamcontoh laporan hadiri mesyuaratcontoh laporan hasil penataran kssrcontoh laporan kurikulum sekolahcontoh laporan kurikulum akhir tahun khbcontoh laporan kurikulumcontoh laporan kssr yr 3 bicontoh laporan kssr bm tahun 3contoh laporan kewangan pibg#q=laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan panitia muzikcontoh laporan kegiatan selepas upsrcontoh laporan akhir kssrcontoh laporan panitia englishcontoh minit curai kssr pendidikan islam tahun 4contoh minit curai 2013 bengkel sekolah rendahcontoh minit curai 2013contoh minit cura mesyuarat lembaga peperiksaan kpmcontoh minit bebas kursus adobe photoshopcontoh minit bebas kursuscontoh minit bebas kerja lebih masacontoh mini curai pbscontoh mini curaicontoh mini bebascontoh minit curai bagicontoh minit curai bahasa melayucontoh minit curai kssr matematikcontoh minit curai kpmcontoh minit curai kewangancontoh minit curai kerja amalicontoh minit curai kementerian pendidikancontoh minit curai dari ppd negeri terengganucontoh minit curai dalam wordscontoh minit curai cikgucontoh minit curai bengkelcontoh merancang program tahunan kssrcontoh menulis taklimatcontoh menulis laporan kursus Peningkatan Profesionalisme Gurucontoh laporan program selepas upsrcontoh laporan program pbs tingkatan 1Contoh Laporan PIBG 2012contoh laporan penuh aktiviti panitia bm 2012contoh laporan penataran pbs 2013contoh laporan pbs tingkatan 2 2013contoh laporan pbs tingkatan 1contoh laporan pbs t1 - t5contoh laporan pbs bahasa malaysiacontoh laporan tahunan panitia khbcontoh laporan tahunan panitia matematik smkcontoh menulis laporan bengkel teknik menjawab panitia kimiacontoh membuat pbs pengajian am(pengenalan)contoh membuat minute curaicontoh membuat minit mesyuarat stpmcontoh membuat minit bebasCONTOH MEMBUAT LAPORAN SELEPAS HADIRI KURSUScontoh laporan taklimat pbs matematik tingkatan 3contoh laporan tahunan panitia sainscontoh laporan tahunan panitia muzikcontoh laporan panitia pengajian amcara menulis mini minitcara hendak membuat minit mesyuaratcara cara membuat pbs pengajian amcara cara membuat laporan menghadiricara buiat minit curaicara buat table dalam minit mesyuaratcara buat pengenalan pengajian am pbscara buat minit curai kursusbuku rekod laporan minit curaibuat pendahuluan pbs pengajian amcara laporan pbscara membuat laporan minit mesyuarat disiplincara menulis laporan selepas menghadiri mesyuaratcara menulis laporan menghadiri kursuscara menulis laporan aktiviti alat tulisCara membuatlaporan kewangan pibgcara membuat PBS pengajian am 2013cara membuat pbs pengajian amcara membuat minit mesyuarat 2012cara membuat minit curai kursuscara membuat laporan selepas menghadiri kursusbuat laporan taklimatbpg kssr tahun 3 bahasa cina sjkborang transit pbs pendidikan islam tingkatan 3apa minit curaiapa maksud minit curaiapa makaud minit curai sekolahaktiviti tahunan panitia matematikaktiviti tahunan panitia bahasa inggerisaktiviti pbs matematikagenda minit mesyuarat panitia bahasa inggerisagenda mesyuarat taqwim hepagenda mesyuarat pbs 2012bagaimana membuat minit bebasbentuk formatminit mesyuarat bahasa melayu pbsborang minit curai/laporan kursus induksiborang minit curai terkiniborang minit curaborang laporan minit curai kpmborang laporan minit curaiborang laporan kursus kssrBORANG LAPORAN KURSUS HOTSbila tulis minit curaibentuk minit curaiagenda mesyuarat panitia akhir tahuncara menulis minit curai 2012contoh laporan akhir agama islamcontoh format minit mesyuarat stpmcontoh format minit mesyuarat panatia terbarucontoh format minit mesyuarat 2012contoh format minit mesyuaratcontoh format minit curai terkinicontoh format minit curai kursuscontoh format minit curai jabatan kerajaancontoh format laporan selepas aktiviticontoh format laporan penataraan pbscontoh format minit mesyuarat stpm bahasa melayucontoh isi minit mesyuarat stpm 2013contoh lapoaran taklimat pbscontoh karangan stpm bentuk minit mesyuaratcontoh karangan minit mesyuarat sukan tahunan sekolah SPMcontoh karangan minit mesyuarat stpm(masalah disiplin)contoh karangan minit mesyuarat program minggu sainscontoh karangan minit mesyuarat perpisahancontoh karangan minit mesyuarat aktiviti perpisahan gurucontoh karangan majlis perpisahan guru (minit mesyuarat)contoh karangan laporan minit mesyuarat sekolahcontoh format laporan pbs pengajian amcontoh esei minit mesyuarat tentang program minggu bahasacontoh esei minit mesyuarat stpm sistem modularcara-cara membuat minit mesyuarat perancangan bagi tahun 2013cara-cara buat minit bebascara untuk membuat minit mesyuarat in english languagecara tulis minit bebasCARA MENULIS TAKLIMAT MESYUARATCARA MENULIS PBS PENGAJIAN Acara menulis objektif pbs pengajian amcara menulis minit mesyuarat panitia 2013 kpmcara menulis minit mesyuarat jpaCINTOH MINIT CURAIcontoh agenda mesyuarat guru kanan bahasacontoh esei minit mesyuarat pibgcontoh catatan mesyuaratcontoh cara menulis minit taklimatcontoh buku laporan pibgcontoh borang laporan minit curai spks 2011contoh borang laporan mengahadiri mesyuaratcontoh borang format sukan 2013CONTOH BORANG CIKGU MENGHADIRI MESYUARATcontoh aktiviti bahasa inggeris tingkatan 2cara menulis minit curai pbscontoh minit curai kssr pendidikan moral tahun 3format minit curai terkini 2013format minit curai bengkel pengajaran perakaunanformat minit curai 2013format menulis minit curaiformat laporan taklimat pbsformat laporan selepas menghadiri kursus 2012format laporan selepas kursus sekolahformat laporan pengalaman berasaskan sekolahformat laporan penataran pbs seni tingkatan 2format laporan kursus kssrformat minit curai guruformat minit curai kssr sainsformat minit curai spsk 2013format minit curai spskformat minit curai peserta kursusformat minit curai panitia pendidikan islamformat minit curai panitiaformat minit curai mesyuarat sekolahformat minit curai mesyuarat kpmformat minit curai linus 2013format minit curai kursus 2013format laporan kerja kursus pbs pengajian amcontoh laporan esei pbs pengajian amformat karangan minit mesyuarat stpm 2013format dan contoh minit curaicontoh tindakan susulan pbscontoh tindakan susulan dan cadangan pbscontoh taklimat kursus bahasa inggeriscontoh soalan stpm minit mesyuarat majlis perpisahancontoh soalan pengalaman berasaskan sekolah sbecontoh rekod laporan akhir tahunancontoh rancangan tahunan pbs eng form 2contoh rancangan mengajar pembelajaran berasaskan sekolah bahasa inggerisContoh program tindakan susulan matematikcontoh untuk membuat laporan SELEPAS MENGHADIRI MESYUARATcontoh2 laporan pengalaman berasaskan sekolahformat contoh minit curai kursus kssrformat borang pbs english form 2 2013erti minit laporandunia cikgu file wordpress contoh minit curaidefinisi minit mesyuaratdefinisi mesyuarat jabatancurai laporancth minit curaicra menulis minit mesyuaratcontoh program tahunan pbs psvformat minit curai untuk laporanlaporan guru kanankepentingan menghadiri kursus pbskarangan stpm minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahkarangan minit mesyuaRATminit mesyuarat majlis perpisahan pelajarkarangan minit mesyuarat tentang disiplin sekolahkarangan minit mesyuarat majlis perpisahan pengetua sekolahkarangan jenis minit mesyuarat tingkatan 5karangan faedah bersukan tahun 3 kssrkaedah penulisan minit curaikaedah kpm dan pmpkepentingan menulis minit curaikonsep minit curailaporan format pbslaporan dalam minit curailaporan bengkel penandaan kertas bahasa inggeris upsrlaporan aktiviti pengalaman berasaskan sekolahLaporan Aktiviti PBS panitialaporan aktiviti kurikulum pbs/kssrlaporan akhir pengalaman berasaskan sekolahlaporan akhir pbs ipgkonsep minit mesyuaratjurai minit mesyuaratjpn pahang laporan hots sainsjpn kedah - minit curaiformat minit mesyuarat terkini jabatan pelajaran pahangformat minit mesyuarat terkini 2012format minit mesyuarat perpisahan dengan penolong kananformat minit mesyuarat pbsformat minit mesyuarat panitia 2013format minit mesyuarat panatia bahasa inggerisformat minit mesyuarat kpmformat minit mesyuarat kerajaan terkiniformat minit mesyuarat guru akhir tahunFORMAT MINIT TAKLIMATformat nota curaiJPA MINIT CURAIjawapan bagi soalan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?jadual laporan penataran kssrfotmat minit curaiformatlaporan taklimat pbsformat terkini minit curaiformat terkini contoh laporan minit curaiformat penulisan minit mesyuarat kewangan terkini 2013format penulisan minit mesyuaratformat minit mesyuarat bebascontoh minit mesyuarat kewangan sekolahcontoh minit curai taklimat programcontoh minit curai spsk selangorcontoh minit curai SPSK 6contoh minit curai selepas menghadiri kursus kssrcontoh minit curai sekolah 2012Contoh minit curai sejarahcontoh minit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh minit curai penandaan kertas upsrCONTOH MINIT CURAI PBS SAINScontoh minit curai terkini 2013contoh minit curai terkini ng terengganucontoh minit mesyuarat jabatan kerajaancontoh minit mesyuarat dengan format bebascontoh minit mesyuarat bentuk tablecontoh minit mesyuarat bebascontoh minit mesyuarat bahasa melayu stpmcontoh minit mesyuarat akhir tahun pbscontoh minit laporan sukan tahunan sekolahcontoh minit curaiLINUScontoh minit curai untuk warga pendidik negeri terengganucontoh minit curai panitia ekonomi asascontoh minit curai panitiacontoh minit curai panatiacontoh minit curai kursus pbs khbcontoh minit curai kursus linuscontoh minit curai kursus kssr tahun 4contoh minit curai kursus kssr sainsCONTOH MINIT CURAI KURSUS KSSR MATEMATIK TAHUN 4contoh minit curai kursus kssr kesihatan tahun 4CONTOH MINIT CURAI KURSUS KPMcontoh minit curai kursus induksi kssrCONTOH minit curai kursus format spskcontoh minit curai kursus skpmcontoh minit curai kursus terapicontoh minit curai negeri kedahcontoh minit curai mesyuarat setiausaha peperiksaancontoh minit curai mesyuarat pbscontoh minit curai mesyuarat jpncontoh minit curai mesyuarat jpaCONTOH MINIT CURAI MESYUARAT JABATAN SEJARAHcontoh minit curai mesyuarat jabatancontoh minit curai menghadiri taklimatcontoh minit curai ldp linuscontoh minit curai kursus bahasa melayu tahun 3 2012contoh minit mesyuarat KHB PBS 2013contoh program tahunan pbs khbcontoh pengenalan kerja kursus pengajian amcontoh pengenalan buat pbs pengajian amcontoh pengalaman berkursuscontoh pengajian am projek 2013contoh pbspengajian am 2011contoh pbs sains sukan stpm amali 1contoh pbs pengenalan pengajian amcontoh pbs pengajian am gurucontoh pbs pengajian am 2013contoh pengenalan kerja kursus stpm pengajian amcontoh pengenalan pbs pengajian am bagiContoh Program KPM ekonomiContoh Perancangan Aktiviti Tahunan Panitia BIcontoh penulisan pengenalan kerja krusus pengajian am 2013 dari Terengganucontoh penulisan minit curai 2012contoh penulisan minit bebas minit curaicontoh penulisan minitcontoh penulisan laporan bigcontoh penulisan bentuk minit mesyuarat stpmcontoh penuh laporan akhircontoh pbs ipgcontoh nota curai kursus profesionalisme gurucontoh minute curaicontoh minit mesyuarat panitia matematik 2013contoh minit mesyuarat panitia kajian tempatancontoh minit mesyuarat panitia ekonomi asascontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013contoh minit mesyuarat membauat program carnivalcontoh minit mesyuarat matematikcontoh minit mesyuarat majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat majlis perpisahancontoh minit mesyuarat kurikulum terkinicontoh minit mesyuarat panitia matematik sekolah rendahcontoh minit mesyuarat pbs /kssr sekolah rendahcontoh miniut curai kursus kssr pendidikan islam 2013contoh minitcurai kursus bahasa inggrisCONTOH MINITCURAI KURSUScontoh minit taklimatcontoh minit mesyuarat untuk majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat selepas hari sukancontoh minit mesyuarat sekolah BEBAScontoh minit mesyuarat peperiksaancontoh minit mesyuarat pbs 2012contoh minit mesyuarat kssr|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!