» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Minit curai

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

1.0  Pengenalan

Konsep

Laporan yang dibuat dalam bentuk minit mesyuarat selepas menghadiri satu-satu mesyuarat yang diurus oleh pihak lain. Wakil Unit/Bahagian/Jabatan yang menghadiri mesyuarat akan membuat minit. Minit ini merupakan gabungan laporan dan minit mesyuarat. Ia dinamakan minit curai.

 

Contoh 1

 

 

 

Minit Curai

 

Kepada                       : Pengetua,

SMK Tengku Bendahara …

 

Melalui                        : Penolong Kanan SMKTB

 

Daripada                    : Zainal Abidin b. Hj. Kasim

 

Salinan kepada          : Guru Kanan Bidang

Ketua Panitia Bahasa Inggeris

 

Perkara                       : Kursus Peningkatan Profisiensi Guru-guru Bahasa Inggeris

 

Anjuran                      : Jabatan Pelajaran Negeri …

 

Tarikh           : 2 Ogos hingga 4 Ogos (Isnin hingga Rabu)

Fasa             : 1

Masa                        : 8.00 pagi hingga 4.15 petang

Tempat         : IPG Kampus …………….

 

Latar Belakang

 

Kursus ini dianjurkan oleh …

Kursus ini melibatkan …

Tujuan kursus ialah …

 

Isu/Maklumat Penting

 

            Kaedah berkesan mengamalkan Listening dan Public Speaking

 

Maklumat dan Cadangan/Tindakan

 

Guru bahasa Inggeris harus diberi peluang mengikuti kursus ini.

 

 

Ulasan dan Catatan Penolong Kanan

 

 

 

 

Ulasan dan Catatan Pengetua

 

 

 

 

Disediakan oleh,

Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Peserta Kursus MBI (Kohot 12)

 

 

 

 

Contoh 2

 

MINIT CURAI

 

  1. Nama Pegawai          : ……………………………………… Unit: ……………………………
  2. 2.    Jawatan                      :……………………………………………………………………………..
  3. 3.    Perkara                       :……………………………………………………………………………..
  4. 4.    Tarikh                         :……………………………………… Masa:……………………………
  5. 5.    Tempat                       :………………………………………………………………………………
  6. 6.    Anjuran                      :………………………………………………………………………………
  7. 7.    Pengerusi                  : ……………………………………………………………………………..
  8. 8.    Bahan yang diedarkan:

i.        …………………………………………………………………………………………

ii.        …………………………………………………………………………………………

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 9.    Catatan Minit :

i.        ………………………………………………………………………………………..

ii.        ………………………………………………………………………………………..

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 10.  Tindakan Susulan:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tandatangan Guru

 

……………………………………..

(NAMA)

 

 

 

Contoh 3

 

 

Minit Curai Mesyuarat Penyelarasan Program Kerjasama KPM/ OUM

 

TARIKH                : 4 Januari 2006

MASA                   : 11.30 Pagi

TEMPAT             : Bilik Persidangan, Aras 2, OUM.

URUSETIA/          : OUM

ANJURAN

PENGERUSI        : Prof. Dr Mansor b. Fadzil

Naib Presiden OUM

 

KEHADIRAN Semua wakil unit BPG kecuali HEP dan PMP

Unit Kurikulum diwakili oleh My. Zainal Abidin, Dr Noriati, Pn. Juriah dan Pn. Fatimah

 

 

1

 

PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN

1.1

 

Pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP pada 16 Januari 06 dan maktab yang terlibat – HEP

1.2

 

Penempatan pelajar mengikut pengkhususan dan maktab – PPP

1.3

 

Struktur pengajian, Subjek major dan minor. Subjek minor ditentukan oleh maktab

1.4

 

English for Written Communication ditukar dengan Learning Skills for Open and Distance Learners

1.5

 

Peperiksaan dan penilaian (assessment mode, exam questions setting & marking, grading scale)

1.6

 

Rancangan pengajaran, mode of delivery, tugasan pengalaman berasaskan sekolah

1.7

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

2

 

TINDAKAN  UNIT KURIKULUM/BPG

 

2.1

2.2

2.3

 

OUM akan memberi taklimat kepada penyelaras Program KPM-OUM pada 6.1.06 dalam aktiviti HEP di MPT tentang TOC Learning Skills for Open and Distance Learners, rancangan pengajaran, mode of delivery, dan tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

OUM akan memberi Induksi TOC Learning Skills for Open and Distance Learners kepada pensyarah pada hari pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP (16 Januari 06) di maktab yang terlibat termasuklah maklumat tentang rancangan pengajaran, mode of delivery, dan  tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

 

 

Pegawai Pelapor: My. Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Tarikh                  : 4 Januari 2006

|minit curaicontoh minit curaiformat minit curaimaksud minit curaicontoh minit curai kursusformat minit curai kursuscontoh laporan pengalaman berasaskan sekolahcontoh penulisan minit curaiminit curai formatcontoh minit curai taklimatcontoh minit curai 2012contoh esei minit mesyuarat stpmcontoh format minit bebasminit curai kursuscontoh format minit curaiMINIT CURAI KSSR TAHUN 3borang minit curaiformat minit bebasdefinisi minit curaiformat minit curai mesyuaratcara menulis minit curailaporan minit curaicontoh minit juraiminit bebastujuan minit curaicontoh minit curai pbscontoh laporan pbscara buat minit curaipenulisan minit bebascontoh laporan minit curaiminit curai mesyuaratmakna minit curaicontoh borang minit curaicara membuat minit curaiminit juraipenulisan minit curaicontoh laporan akhir pengalaman berasaskan sekolahcontoh laporan taklimat pbsminit curai kursus kssrcara membuat laporan minit mesyuaratcontoh minit mesyuarat stpmcontoh laporan kursusMINIT MESYUARAT GURU AKHIR TAHUNminit curai bahasa inggerislaporan selepas menghadiri mesyuaratcontoh minit curai sekolahcontoh laporan kssrcontoh laporan akhir pibgcara buat pbs pengajian amminit curai kssr matematik tahun 3contoh menulis minit curaiformat laporan pbscontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeriscara-cara membuat pbs pengajian am 2013FORMAT MINIT MESYUARAT CURAIlaporan program pbscara tulis minit curaiminit curai kursus pbsformat minit curai kpmminit curai pbsminit curai kssr sains tahun 3minit curai kssr sainscontoh laporan taklimatcontoh laporan selepas aktivitiformat laporan taklimatminit mesyuarat panitia pengajian amminit curai 2013cara menulis pengenalan pbs pengajian amcara membuat pengenalan pbs pengajian amcara membuat pengenalan pbscontoh minit mesyuarat sukan tahunan sekolahcontoh format minit curai linuscontoh laporan setelah menghadiri mesyuaratapakah minit curaicontoh pengenalan pbs pengajian am stpmcontoh pbs pengajian amcontoh minit curai kursus bi sjkcara buat pengenalan pbs stpm 2013 pengajiancontoh minit curai mesyuarat panitia pendidikan islamcara buat laporan minit mesyuaratbagaimana tulis minit curaicontoh laporan big ipgminit mesyuarat pbs 2012maksud minit curai dalam bahasa inggeriscontoh minit bebas mesyuaratminit curai kssr moralmaksud minit bebasCONTOH pengenalan pbscontoh laporan akhir tahun sekolah aktivitiminit curai vle frogminit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh laporan tahunan pibgcontoh pengenalan pbs paminit curai kssr BIlaporan tahunan panitia bahasa melayucontoh laporan penataran pbsminit mesyuarat panitia bahasa inggerisminit mesyuarat curaiformat penulisan minit curaicontoh minit curai linuscontoh program tahunan pbsformat minit curai terkinicontoh laporan menghadiri mesyuaratcontoh laporan mbicontoh minit curai kursus pbsminit curai kursus penataran pbsapa itu minit curaicontoh minit curai terkinicontoh penulisan pengalaman berasaskan sekolahcontoh laporan minit mesyuarat (in table)contoh laporan minit curai hadiri kursusminit curai terkiniminit curai tujuancontoh laporan mesyuarat kewangan sekolahminit mesyuarat bahasa inggeris pbs dan kssr 2011skema minit mesyuaratminit curai kssr bahasa melayu tahun 3minit curai kssr bahasa inggerisminit mesyuarat akhir kssrcontoh laporan penataran pbs tingkatan 2contoh laporan penataran pbs tingkatan2kepentingan minit curaiminit kursus dalaman skpmcontoh laporan pibgminit curai kssrminit curai linus matematikcontoh laporan pbs pengajian amcontoh laporan tahunan panitia bmminit mesyuarat contoh laporan tahunan gamudalaporan majlis akhir tahun STPM/minit mesyuaratcontoh pengenalan pbs pengajian am 2013laporan akhir pbsbentuk penulisan minit curailaporan akhir tahun panitia matematikminit curai matematikminit curai kursus kssr bahasa inggeriscontoh kerja kursus pbs sains tingkatan 1contoh minit curai kursus pbs di langkawiminit curai kursus pbs khb tingkatan 2minit curai mesyuarat pbs 2012contoh minit mesyuarat pbs kssrminit curai kursus kssr bm sjk tahun 3minit curai linus bahasa inggeriscontoh minit mesyuarat curaiContoh minit curai selepas tamat kursusminit curai kursus profisiensi englishminit curai kursus sains kssr tahun 4contoh minit curai pendidikan islamcontoh minit mesyuarat kewangan sekolah rendahcontoh minit curai pbs bahasa melayucontoh minit curai panitia bahasa inggeriscontoh minit curai kursus kssr MATEMATIK TAHUN 3contoh minit curai kursus kssr matematikminit curai pendidikan islamminit curai pendidikan islam kssr tahun 4Contoh minit curai folio sivik tingkatan 4contoh minit curai bengkelminit curai profisiensi english sjkcontoh nota curailaporan kssrcontoh pbs pa 2013Bentuk curaicontoh minit penulisan taklimatlaporan akhir tahun panitiacontoh minit curai kursus kssrminit curai kurikulumTUJUAN MINIT CURAI DIBUATapakah agenda mesyuarat sekolah akhir tahuncontoh minit mesyuarat skpmlaporan akhir tahun khbcontoh minit curai kssrcontoh minit mesyuarat bigformat minit juraiLAPORAN MENGHADIRI MESYUARATformat laporan pbs ting 2 2013contoh laporan kurikulum akhir tahun sekolahcara tulis pbsdefinisi minit bebascara buat pengenalan pbsformat minit curai 2012cara menulis laporan tahunan ketua panitiaminit mesyuarat panitia pertama bahasa inggerisencik karl hendak ke terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri?apakah elaun yang dia layak tuntut?minit mesyuarat pbsminit curai pbs sains tingkatan 2contoh laporan aktiviti pbsFORMAT MINIT CURAI TAKLIMATminit mesyuarat pbs kssrminit mesyuarat pbs stpmcontoh borang minit curai jabatan pelajaranformat kursus penataran panitia pbsperancangan tahunan panitia bahasa melayuminit mesyuarat majlis perpisahan pengetuacontoh takwim panitia muzikloparan penuh pengalaman berasaskan sekolahpbs bm stpm minit mesyuarat minggu sainsnama pegawai kssr matematik tahun 3 2012laporan minit mesyuarat panitia bahasa melayumaksud curairancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 4 2013contoh menulis borang tindakan susulan selepas mesyuarat panitia sains rendahlaporan penuh sukan tahunan ipgcara tulis laporan pbsperkara dibincangkan kursus kssr matematik thn 3minit curai kursus bahasa cina tahun 3minit curai kursus induksilaporan tahunan panitia bahasa malaysiaminit curai kursus induksi sistem saraan malaysiamakna curaimakna minitlaporan pbs matematik 2013laporan objektif kursus penataran pbsLaporan Taklimat Penataraan KSSR & PBSlaporan taklimat panitialaporan induksiLAPORAN TAKLIMAT KURSUS PENATARAN KSSR DAN PBS PENDIDIKAN MORALlaporan panitia pengajian amlaporan minit mesyuarat sapslaporan tahunan panitia muzik 2013laporan tahunan panitia matematikminit curai kssr tahun 4 bahasa inggerisminit curai kursus bahasa cinalaporan tahunan panitia englishlaporan tahunan panitia b inggerislaporan selepas menghadiri kursusminit curai kursus kssr muzik tahun 4laporan format pbslaporan interaksi dengan peserta kursusminit curai kursus kssr pend kesihatanminit curai kursus kssr pendidikan islam tahun 4 2013laporan penataran pbs Sainslaporan program bahasa inggerisLAPORAN PROGRAM (SPKS)minit curai kursus kssr pendidikan kesihatan tahun 4minit curai kursus kssr pk tahun 3laporan penuh aktiviti panitia bm 2012minit curai kursus linuslaporan guru kananlaporan program linus 2013laporan penataran pbs pendidikan islamminit curai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3laporan pbs pendidikan morallaporan selepas kursus kssr tahyn 4minit curai kursus kssr bahasa malaysia tahun 3laporan pbs sains tingkatan 2 2013laporan tahunan panitia muzikminit curai kursus kssr dan pbs bahasa inggeris tahun 3minit curai kursus kssr dunia muzikminit curai kursus kssr matematiklaporan program panitia muzikminit curai kursus kssr morallaporan konsep kssrMinit curai Kursus KSSR Muzik Tahun 3minit curai kursus linus 2 0 BAHASA INGGERISminit curai dunia muzik tahun 3 kssrlaporan kursus PBS sekolahminit curai bahasa inggeris tahun 4 sjktminit curai bahasa arabLAPORAN MESYUARAT TAKLIMATminit curai bagi matematik kssr tahun 3laporan minit curai bahasa inggerislaporan minit curai bengkel penulisan bahasa cinalaporan minit curai kssr bahasa malaysia tahun 3mini curai b arabminit curai kssr bahasa inggeris tahun 3minit curai kssr bahasa inggeris tahun 4mesyuarat penataran bahasa Inggeris spm Malaysialaporan kursus kssr bilaporan kursus dalaman skpmminit curai bahasa melayuminit curai KPMlaporan menghadiri kursus matematikminit curai frog vleminit curai halatuju sekolahminit curai dunia muzik kssr tahun 3minit curai dikpmminit curai DASAR WARGA EMAS NEGARAminit curai bsmmminit curai bi kssrminit curai in Englishminit curai induksiminit curai jabatan negeri terengganuminit curai bengkel penulisan kreatifminit curai kewanganlaporan LDP kssr tahun 4mesyuarat penataran bahasa Inggeris spmmesyuarat gabungan panitiamaksud penataran kssrlaporan minit curai spskminit curai kssr MATEMATIKTAHUN 3laporan kssr bahasa inggerislaporan minit mesyuarat guru akhir tahun sekolah menengahmaksud laporan minitminit curai kssr muziklaporan minit mesyuarat kssrminit curai kssr pendidikan islammakna minit mesyuarat curaiminit curai kssr pendidikan morallaporan minit mesyuarat majlis perpisahanminit curai kssr psvLAPORAN MINIT MESYUARAT PANITIA BAHAS INGGERIS SEK RENDAHminit curai kssr matematik thn 3manual tindakan pengajian am2013laporan kssr matematiklaporan kssr bm tahun 3menghadiri kursus kssr bahasa cina 2013laporan minit curai kssr pendidikan seni tahun 4laporan minit curai pbsminit curai kssr bi tahun 3minit curai bahasa melayu kursus kssr tahun 3minit curai kssr bm tahun 3minit curai kssr bm thn 3matlamat kursus induksi kssrminit curai kssr dstminit curai kssr dst tahun 3minit curai kssr dunia seni tahun 5minit curai kssr matematiklaporan minit mesyuarat panitia bahasa inggerisminit curai kursus linus 2 0 matematikperancangan tahunan panitia bahasa inggerispengajian amcontoh penulisan pbs tingkatan 6pemetaan tahunan bahasa inggeris th 2 sjkpelan strategik panitia matematik sekolah rendah kssr 2012pbs pengajian am 2013pbs pa 2013contoh kandunganpbs membuat pengenalanpbs kssr agenda mesyuaratpbs contoh mesyuarat stpm 2013PBS BAHASA INGGERIS PENATARANpengalaman menghadiri kursus pbspengenalan definisi ensembelpengenalan minit curaiPERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA SAINSperancangan / takwim panitia pengajian am 2013penulisan pengenalan manual pbs papenulisan minit curai dalam bahasa inggerisPenulisan Laporan program peningkatan UPSRpenulisan laporan pengalaman berasaskan sekolahpengenalan pbs sukan rakyat pengajian ampengenalan pbs paPENGENALAN PA PBSpanitia sains sjkpanduan minit mesyuarat kementerian pelajaran malaysiaPANDUAN MENULIS MINIT CURAIwww rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 2013minit mesyuarat sekolah panitia bahasa inggerisminit mesyuarat sains sekolah rendah 2013minit mesyuarat psv 2012minit mesyuarat penataran pbsminit mesyuarat pbs tingkatan 2minit mesyuarat pbs bahasa inggerisminit mesyuarat pbs 3/2012minit mesyuarat pbs 3minit mesyuarat selepas menghadiri kursus kssrminit mesyuarat sukan tahunan sekolahminit mesyuarat tentang majlis perpisahanpanduan cara buat laporan selepas kursusobjektif taklimat kssr kepada guruobjektif minit curaiobjektif menghadiri kssr matematik tahun 3muat turun format minit curaimuat turun borang minit curaiminit taklimatminit mesyurat panitia matematik akhir tahunminit mesyurat linusMinit Mesyuarat panitia sains sekolah rendahperancangan tahunan panitia matemati dan sainswww minit curai terkinitaklimat pbs sains tingkatan 2taklimat pbs pengajian amstpm contoh bentuk format laporanstpm bahasa melayu contoh minit mesyuarat 2012soalan dan contoh skema minit mesyuarat stpmskema jawapan minit mesyuarat kerja kursus bm stpm 2013skema jawapan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?rpt tingkatan 1 psv 2013rpt pendidikan moral tingkatan 1 2013 pbstakwim aktiviti panitia bahasa inggeristakwim panitia matematik sekolah rendahteknik menulis minit mesyuarat kurikulum 2012www minit curai comwww contoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeriswww contoh minit curai mesyuarat pibgwikipedia formatminitwikipedia contoh minit mesyuarat pbs tingkatan 6tujuan pengalaman berasaskan sekolahtujuan kursus peningkatan profisiensi guru sainstujuan kursus kssr kepada gurutindakan susulan kssr bahasa inggerisrpt pbs pendidikan moral tingkatan 1 2013rpt bahasa melayu tingkatan 5 2013 negeri kedahrpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013 jpn pahangrancangan pengajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 2 2013rancangan pengajaran mingguan psv stpm 2013rancangan pelajaran tahunan sains tingkatan 5 2013 negeri terengganurancangan pelajaran tahunan pendidikan moral tingkatan 1 pbsrancangan pelajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 5 2013program tahunan pbs bahasa melayuprogram tahunan panitia pbsprogram tahunan panitia bahasa melayuprogram aktiviti panitia sainsrancangan pengajaran tahunan english tingkatan 2 2013rancangan tahunan bahasa inggeris pbs tingkatan 2rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 (PBS)rpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013rpt bahasa inggeris tingkatan 5rpt bahasa inggeris tingkatan 4rancangan tahunan sains tingkatan 5 2013rancangan tahunan sains tahun 5 jabatan pelajaran pahangrancangan tahunan psv tingkatan 2 2013rancangan tahunan pendidikan moral tingkatan 3 2013rancangan tahunan pbs bahasa inggeris tingkatan 2rancangan tahunan khb pk tingkatan 1 2013power point cara menulis minit mesyuaratminit mesyuarat panitia pengajian am 2013minit curai sivikprogram tahunan pbs khbMINIT CURAI PBS sainsminit curai pbs pendidikan moralminit curai PBS pendidikan islam TINGKATAN 2minit curai panitia sainsminit curai panitia bahasaminit curai panitiaminit curai moral tahun 3minit curai mesyuarat penyelarasan kssr p moralminit curai pbs sivikminit curai pelan strategikminit curai pendidikan moral 2013minit curai selepas taklimatminit curai sejarah tahun 4 sjktminit curai sejarah pbs ting 3minit curai sejarahminit curai sainsminit curai psv kssrminit curai profisiensi english sjk kohotminit curai peserta kursus penataran pbsminit curai pendidikan moral tahun 4minit curai mesyuarat pbs bm tingkatan 1minit curai mesyuarat pbsminit curai mesyuarat linus selepas saringan 1 2013minit curai laporan kursus peningkatan pedagogi guruminit curai laporan kssrminit curai kursus profisiensiminit curai kursus penyebaran kssr dan pbs pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kursus peningkatan profesionalismeminit curai kursus peningkatan jawiminit curai kursus penataran dst tahun 3minit curai kursus pbs psv tingkatan 1 2012minit curai kursus pbs khbminit curai linusminit curai linus 2 0minit curai linus 2 0 englishminit curai mesyuarat linusminit curai mesyuarat kelan bahasa inggerisminit curai menghadiri kursus kssr dst tahun 3minit curai matematik kssr tahun 4minit curai maknaminit curai linus tahun 2minit curai linus muat turunminit curai linus literasi tahun 3 kedahminit curai linus 2013minit curai kursus matematik kssrminit curai smk kursus hotminit mesyuarat panitia pendidikan moral ke 4minit mesyuarat panatia sejarahminit mesyuarat matematik akhir tahunminit mesyuarat majlis perpisahan pengetua danminit mesyuarat majlis perpisahanminit mesyuarat majlis pepisahan pengetua stpmminit mesyuarat majlis akhir tahunminit mesyuarat linus 2013minit mesyuarat kurikulum akhir tahunminit mesyuarat kssr dan linusminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013minit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013 spmminit mesyuarat panitia bahasa inggeris akhir tahunminit mesyuarat panitia pendidikan moralminit mesyuarat panitia muzik 2013minit mesyuarat panitia muzikminit mesyuarat panitia matematik kssrminit mesyuarat panitia matematik 3/2012minit mesyuarat panitia dunia muzik 2013minit mesyuarat panitia bmminit mesyuarat panitia bahasa melayu akhir tahunMinit Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris Keempatminit mesyuarat kssr akhir tahunminit mesyuarat kssr 2013minit mesyuarat kssr 1 2013minit curai: kursus kssr pendidikan moral tahun 2minit curai wikipediaminit curai untuk majlis apaminit curai taklimat spskminit curai taklimat peningkatan profesionalisme guru bahasa inggerisminit curai taklimat pbs sains tingkatan 2minit curai taklimat pbs khminit curai taklimat kerja kursus sejarahminit curai sukanMINIT JURAI 2012minit jurai bahasa arab tahun 4minit jurai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3MINIT MESYUARAT KH SJKminit mesyuarat kh sekolah rendahminit mesyuarat kewangan sekolah rendah 2012minit mesyuarat juraiminit mesyuarat guru induksiminit mesyuarat guruminit mesyuarat aktiviti tahunan sekolah STPMminit mesyuarat /laporan/curai pbs 2012minit jurai sekolah rendahminit curai spskcontoh laporan minit mesyuarat PBS KHB t1contoh laporan kursus pbs sainscontoh laporan kursus pbs bahasa melayu tg 3contoh laporan kursus kssr sainscontoh laporan kursus kssr bicontoh laporan kursus kssr bahasa melayucontoh laporan kursus KSSR bahasa inggeriscontoh laporan kursus kssrcontoh laporan kursus inggeriscontoh laporan kursus dalaman kssr tahun 4 bahasa inggeriscontoh laporan kursus dalamancontoh laporan kursus pbs sains tingkatancontoh laporan kursus peningkatan profesionalismecontoh laporan minit mesyuarat panitia KH SJK(T)contoh laporan minit mesyuarat kerani amcontoh laporan minit mesyuaratCONTOH LAPORAN MINIT JURAIcontoh laporan mesyuarat kssrCONTOH LAPORAN MAJALAH SEKOLAH PANITIA MUZIKcontoh laporan ldp sains srcontoh laporan LDP KSSR Dunia Muzik Tahun 3contoh laporan ldp kssr bahasa Melayu tahun 4contoh laporan kursus sek renCONTOH LAPORAN KURSUS BAGI GURU KSSR MATEMATIKcontoh laporan kurikulum sekolahcontoh laporan aktiviti pibgcontoh laporan aktiviti muzik sekolahcontoh laporan aktiviti muzikCONTOH LAPORAN AKHIR TAHUN PANITIA MATEMATIKcontoh laporan akhir tahun panitiacontoh laporan akhir pbscontoh laporan akhir panitia agama islamcontoh laporan akhir kssrcontoh laporan akhir agama islamcontoh lapoaran taklimat pbscontoh laporan aktiviti pismpcontoh laporan guru kanan bahasacontoh laporan kurikulum akhir tahun khbcontoh laporan kurikulumcontoh laporan kssr yr 3 bicontoh laporan kssr bm tahun 3contoh laporan kewangan pibg#q=laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan panitia muzikcontoh laporan kegiatan selepas upsrcontoh laporan hasil penataran kssrcontoh laporan hadiri mesyuaratcontoh karangan stpm bentuk minit mesyuaratcontoh minit curai kssr pendidikan islam tahun 4contoh minit curai 2013contoh minit cura mesyuarat lembaga peperiksaan kpmcontoh minit bebas kursus adobe photoshopcontoh minit bebas kursuscontoh minit bebas kerja lebih masacontoh mini curai pbscontoh mini curaicontoh mini bebascontoh merancang program tahunan kssrcontoh menulis taklimatcontoh minit curai 2013 bengkel sekolah rendahcontoh minit curai bagicontoh minit curai kssr matematikcontoh minit curai kpmcontoh minit curai kewangancontoh minit curai kerja amalicontoh minit curai kementerian pendidikanCONTOH MINIT CURAI KEMENTERIANcontoh minit curai dari ppd negeri terengganucontoh minit curai dalam wordscontoh minit curai cikgucontoh minit curai bahasa melayucontoh menulis laporan kursus Peningkatan Profesionalisme Gurucontoh menulis laporan bengkel teknik menjawab panitia kimiaContoh Laporan PIBG 2012contoh laporan penuh aktiviti panitia bm 2012contoh laporan penataran pbs 2013contoh laporan pbs tingkatan 2 2013contoh laporan pbs tingkatan 1contoh laporan pbs t1 - t5contoh laporan pbs bahasa malaysiacontoh laporan panitia pengajian amcontoh laporan panitia englishcontoh laporan panatia muzikcontoh laporan program pbs tingkatan 1contoh laporan program selepas upsrcontoh membuat pbs pengajian am(pengenalan)contoh membuat minute curaicontoh membuat minit mesyuarat stpmcontoh membuat minit bebasCONTOH MEMBUAT LAPORAN SELEPAS HADIRI KURSUScontoh laporan taklimat pbs matematik tingkatan 3contoh laporan tahunan panitia sainscontoh laporan tahunan panitia muzikcontoh laporan tahunan panitia matematik smkcontoh laporan tahunan panitia khbcontoh laporan minit mesyuarat sukan rakyatcara menulis laporan selepas menghadiri mesyuaratcara cara membuat pbs pengajian amcara cara membuat laporan menghadiricara buiat minit curaicara buat table dalam minit mesyuaratcara buat pengenalan pengajian am pbscara buat minit mesyuarat bagi laporan kerja kursuscara buat minit curai kursusbuku rekod laporan minit curaibuat pendahuluan pbs pengajian ambuat laporan taklimatcara hendak membuat minit mesyuaratcara laporan pbscara menulis laporan menghadiri kursuscara menulis laporan aktiviti alat tulisCara membuatlaporan kewangan pibgcara membuat PBS pengajian am 2013cara membuat pbs pengajian amcara membuat minit mesyuarat 2012Cara membuat minit curai mesyuaratcara membuat minit curai kursuscara membuat laporan selepas menghadiri kursuscara membuat laporan minit mesyuarat disiplinbpg kssr tahun 3 bahasa cina sjkborang transit pbs pendidikan islam tingkatan 3bagaimana membuat minit bebasapa minit curaiapa maksud minit curaiapa makaud minit curai sekolahaktiviti tahunan panitia matematikaktiviti tahunan panitia bahasa inggerisaktiviti pbs matematikagenda minit mesyuarat panitia bahasa inggerisagenda mesyuarat taqwim hepagenda mesyuarat pbs 2012bentuk formatminit mesyuarat bahasa melayu pbsbentuk minit curaiborang minit curai/laporan kursus induksiborang minit curai terkiniborang minit curaborang laporan minit curai kpmborang laporan minit curaiborang laporan kursus kssrBORANG LAPORAN KURSUS HOTSbila tulis minit curaibila minit curai dibuatbila hendak menulis contoh minit curai kursusagenda mesyuarat panitia akhir tahuncontoh karangan minit mesyuarat sukan tahunan sekolah SPMcontoh format minit curai terkiniCONTOH FORMAT MINIT CURAI LITERASI BIcontoh format minit curai kursuscontoh format minit curai jabatan kerajaancontoh format laporan selepas aktiviticontoh format laporan penataraan pbscontoh format laporan pbs pengajian amcontoh format laporan kursus panitiacontoh format borang minit curaicontoh esei minit mesyuarat tentang program minggu bahasacontoh format minit mesyuaratcontoh format minit mesyuarat 2012contoh karangan minit mesyuarat stpm(masalah disiplin)contoh karangan minit mesyuarat program minggu sainscontoh karangan minit mesyuarat perpisahancontoh karangan minit mesyuarat aktiviti perpisahan gurucontoh karangan majlis perpisahan guru (minit mesyuarat)contoh karangan laporan minit mesyuarat sekolahcontoh isi minit mesyuarat stpm 2013contoh format minit mesyuarat stpm bahasa melayucontoh format minit mesyuarat stpmcontoh format minit mesyuarat panatia terbarucontoh esei minit mesyuarat stpm sistem modularcontoh esei minit mesyuarat pibgcara-cara buat minit bebascara untuk membuat minit mesyuarat in english languagecara tulis minit bebasCARA MENULIS TAKLIMAT MESYUARATCARA MENULIS PBS PENGAJIAN Acara menulis objektif pbs pengajian amcara menulis minit mesyuarat panitia 2013 kpmcara menulis minit mesyuarat jpacara menulis minit curai pbscara menulis minit curai 2012cara-cara membuat minit mesyuarat perancangan bagi tahun 2013CINTOH MINIT CURAIcontoh catatan mesyuaratcontoh cara menulis minit taklimatcontoh buku laporan pibgcontoh borang laporan minit curai spks 2011contoh borang laporan mengahadiri mesyuaratcontoh borang format sukan 2013CONTOH BORANG CIKGU MENGHADIRI MESYUARATcontoh aktiviti bahasa inggeris tingkatan 2contoh agenda mesyuarat guru kanan bahasacontah minit curaicara menulis mini minitformat minit curai spsk 2013format menulis minit curaiformat laporan taklimat pbsformat laporan selepas menghadiri kursus 2012format laporan selepas kursus sekolahformat laporan pengalaman berasaskan sekolahformat laporan penataran pbs seni tingkatan 2format laporan kursus kssrformat laporan kerja kursus pbs pengajian amcontoh laporan esei pbs pengajian amformat karangan minit mesyuarat stpm 2013format dan contoh minit curaiformat minit curai 2013format minit curai bengkel pengajaran perakaunanformat minit curai spskformat minit curai peserta kursusformat minit curai panitia pendidikan islamformat minit curai panitiaformat minit curai mesyuarat sekolahformat minit curai mesyuarat kpmformat minit curai linus 2013format minit curai kursus 2013format minit curai kssr sainsformat minit curai guruformat contoh minit curai kursus kssrformat borang pbs english form 2 2013contoh tindakan susulan dan cadangan pbscontoh taklimat kursus bahasa inggeriscontoh soalan stpm minit mesyuarat majlis perpisahancontoh soalan pengalaman berasaskan sekolah sbecontoh rekod laporan akhir tahunancontoh rancangan tahunan pbs eng form 2contoh rancangan mengajar pembelajaran berasaskan sekolah bahasa inggerisContoh program tindakan susulan matematikcontoh program tahunan pbs psvcontoh program tahunan pbs khbcontoh tindakan susulan pbscontoh untuk membuat laporan SELEPAS MENGHADIRI MESYUARATerti minit laporandunia cikgu file wordpress contoh minit curaidefinisi minit mesyuaratdefinisi mesyuarat jabatancurai laporancth pelan strategik khcth minit curaicra menulis minit mesyuaratcontohminit mesyuarat kurikulumdan panitia sek rencontoh2 laporan pengalaman berasaskan sekolahContoh Program KPM ekonomilaporan dalam minit curaikarangan stpm minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahkarangan minit mesyuaRATminit mesyuarat majlis perpisahan pelajarkarangan minit mesyuarat tentang disiplin sekolahkarangan minit mesyuarat majlis perpisahan pengetua sekolahkarangan jenis minit mesyuarat tingkatan 5karangan faedah bersukan tahun 3 kssrkaedah penulisan minit curaikaedah kpm dan pmpjurai minit mesyuaratjpn pahang laporan hots sainskepentingan menghadiri kursus pbskepentingan menulis minit curailaporan bengkel penandaan kertas bahasa inggeris upsrlaporan aktiviti pengalaman berasaskan sekolahLaporan Aktiviti PBS panitialaporan aktiviti kurikulum pbs/kssrlaporan akhir pengalaman berasaskan sekolahlaporan akhir pbs ipgkursus dalaman kssr sains tahun 5konsep minit mesyuaratkonsep minit curaiKERTAS MINIT CURAIjpn kedah - minit curaiJPA MINIT CURAIformat minit mesyuarat terkini 2012format minit mesyuarat perpisahan dengan penolong kananformat minit mesyuarat pbsformat minit mesyuarat panitia 2013format minit mesyuarat panatia bahasa inggerisformat minit mesyuarat kpmformat minit mesyuarat kerajaan terkiniformat minit mesyuarat guru akhir tahunformat minit mesyuarat bebasformat minit curai untuk laporanformat minit mesyuarat terkini jabatan pelajaran pahangFORMAT MINIT TAKLIMATjawapan bagi soalan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?jadual laporan penataran kssrfotmat minit curaiformatlaporan taklimat pbsformat/contohlporankssrmatematiktahun5format terkini minit curaiformat terkini contoh laporan minit curaiformat penulisan minit mesyuarat kewangan terkini 2013format penulisan minit mesyuaratformat nota curaiformat minit curai terkini 2013contoh minit mesyuarat bentuk tablecontoh minit curai SPSK 6contoh minit curai selepas menghadiri kursus kssrcontoh minit curai sekolah 2012Contoh minit curai sejarahcontoh minit curai prinsip perakaunancontoh minit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh minit curai penandaan kertas upsrCONTOH MINIT CURAI PBS SAINScontoh minit curai panitia ekonomi asascontoh minit curai panitiacontoh minit curai spsk selangorcontoh minit curai taklimat programcontoh minit mesyuarat bebascontoh minit mesyuarat bahasa melayu stpmcontoh minit mesyuarat akhir tahun pbscontoh minit laporan sukan tahunan sekolahcontoh minit curaiLINUScontoh minit curai yang terkinicontoh minit curai yang intancontoh minit curai untuk warga pendidik negeri terengganucontoh minit curai terkini ng terengganucontoh minit curai terkini 2013contoh minit curai panatiacontoh minit curai negeri kedahcontoh minit curai kursus kssr tahun 5contoh minit curai kursus kssr tahun 4contoh minit curai kursus kssr sainsCONTOH MINIT CURAI KURSUS KSSR MATEMATIK TAHUN 4contoh minit curai kursus kssr kesihatan tahun 4CONTOH MINIT CURAI KURSUS KPMcontoh minit curai kursus induksi kssrCONTOH minit curai kursus format spskcontoh minit curai kursus bahasa melayu tahun 3 2012contoh minit curai kssr pj th 4contoh minit curai kursus linuscontoh minit curai kursus pbs khbcontoh minit curai mesyuarat setiausaha peperiksaancontoh minit curai mesyuarat pbscontoh minit curai mesyuarat jpncontoh minit curai mesyuarat jpaCONTOH MINIT CURAI MESYUARAT JABATAN SEJARAHcontoh minit curai mesyuarat jabatancontoh minit curai menghadiri taklimatcontoh minit curai ldp linuscontoh minit curai kursus terapicontoh minit curai kursus skpmcontoh minit curai kssr pendidikan moral tahun 3Contoh Perancangan Aktiviti Tahunan Panitia BIcontoh pengajian am projek 2013contoh pbspengajian am 2011contoh pbs sains sukan stpm amali 1contoh pbs pengenalan pengajian amcontoh pbs pengajian am gurucontoh pbs pengajian am 2013contoh pbs ipgcontoh nota curai kursus profesionalisme gurucontoh minute curaicontoh miniut curai kursus kssr pendidikan islam 2013contoh pengalaman berkursuscontoh pengenalan buat pbs pengajian amcontoh penulisan pengenalan kerja krusus pengajian am 2013 dari Terengganucontoh penulisan minit curai 2012contoh penulisan minit bebas minit curaicontoh penulisan minitcontoh penulisan laporan bigcontoh penulisan bentuk minit mesyuarat stpmcontoh penuh laporan akhircontoh pengenalan pbs pengajian am bagicontoh pengenalan kerja kursus stpm pengajian amcontoh pengenalan kerja kursus pengajian amcontoh minitcurai kursus bahasa inggrisCONTOH MINITCURAI KURSUScontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013contoh minit mesyuarat membauat program carnivalcontoh minit mesyuarat matematikcontoh minit mesyuarat majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat majlis perpisahancontoh minit mesyuarat kurikulum terkinicontoh minit mesyuarat kssrcontoh minit mesyuarat KHB PBS 2013contoh minit mesyuarat kewangan sekolahcontoh minit mesyuarat jabatan kerajaancontoh minit mesyuarat panitia ekonomi asascontoh minit mesyuarat panitia kajian tempatancontoh minit taklimatcontoh minit mesyuarat untuk majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat selepas hari sukancontoh minit mesyuarat sekolah BEBAScontoh minit mesyuarat peperiksaancontoh minit mesyuarat pbs sekolah rendahcontoh minit mesyuarat pbs 2012contoh minit mesyuarat pbs /kssr sekolah rendahcontoh minit mesyuarat panitia matematik sekolah rendahcontoh minit mesyuarat panitia matematik 2013contoh minit mesyuarat dengan format bebas|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!