» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Minit curai

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

1.0  Pengenalan

Konsep

Laporan yang dibuat dalam bentuk minit mesyuarat selepas menghadiri satu-satu mesyuarat yang diurus oleh pihak lain. Wakil Unit/Bahagian/Jabatan yang menghadiri mesyuarat akan membuat minit. Minit ini merupakan gabungan laporan dan minit mesyuarat. Ia dinamakan minit curai.

 

Contoh 1

 

 

 

Minit Curai

 

Kepada                       : Pengetua,

SMK Tengku Bendahara …

 

Melalui                        : Penolong Kanan SMKTB

 

Daripada                    : Zainal Abidin b. Hj. Kasim

 

Salinan kepada          : Guru Kanan Bidang

Ketua Panitia Bahasa Inggeris

 

Perkara                       : Kursus Peningkatan Profisiensi Guru-guru Bahasa Inggeris

 

Anjuran                      : Jabatan Pelajaran Negeri …

 

Tarikh           : 2 Ogos hingga 4 Ogos (Isnin hingga Rabu)

Fasa             : 1

Masa                        : 8.00 pagi hingga 4.15 petang

Tempat         : IPG Kampus …………….

 

Latar Belakang

 

Kursus ini dianjurkan oleh …

Kursus ini melibatkan …

Tujuan kursus ialah …

 

Isu/Maklumat Penting

 

            Kaedah berkesan mengamalkan Listening dan Public Speaking

 

Maklumat dan Cadangan/Tindakan

 

Guru bahasa Inggeris harus diberi peluang mengikuti kursus ini.

 

 

Ulasan dan Catatan Penolong Kanan

 

 

 

 

Ulasan dan Catatan Pengetua

 

 

 

 

Disediakan oleh,

Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Peserta Kursus MBI (Kohot 12)

 

 

 

 

Contoh 2

 

MINIT CURAI

 

  1. Nama Pegawai          : ……………………………………… Unit: ……………………………
  2. 2.    Jawatan                      :……………………………………………………………………………..
  3. 3.    Perkara                       :……………………………………………………………………………..
  4. 4.    Tarikh                         :……………………………………… Masa:……………………………
  5. 5.    Tempat                       :………………………………………………………………………………
  6. 6.    Anjuran                      :………………………………………………………………………………
  7. 7.    Pengerusi                  : ……………………………………………………………………………..
  8. 8.    Bahan yang diedarkan:

i.        …………………………………………………………………………………………

ii.        …………………………………………………………………………………………

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 9.    Catatan Minit :

i.        ………………………………………………………………………………………..

ii.        ………………………………………………………………………………………..

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 10.  Tindakan Susulan:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tandatangan Guru

 

……………………………………..

(NAMA)

 

 

 

Contoh 3

 

 

Minit Curai Mesyuarat Penyelarasan Program Kerjasama KPM/ OUM

 

TARIKH                : 4 Januari 2006

MASA                   : 11.30 Pagi

TEMPAT             : Bilik Persidangan, Aras 2, OUM.

URUSETIA/          : OUM

ANJURAN

PENGERUSI        : Prof. Dr Mansor b. Fadzil

Naib Presiden OUM

 

KEHADIRAN Semua wakil unit BPG kecuali HEP dan PMP

Unit Kurikulum diwakili oleh My. Zainal Abidin, Dr Noriati, Pn. Juriah dan Pn. Fatimah

 

 

1

 

PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN

1.1

 

Pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP pada 16 Januari 06 dan maktab yang terlibat – HEP

1.2

 

Penempatan pelajar mengikut pengkhususan dan maktab – PPP

1.3

 

Struktur pengajian, Subjek major dan minor. Subjek minor ditentukan oleh maktab

1.4

 

English for Written Communication ditukar dengan Learning Skills for Open and Distance Learners

1.5

 

Peperiksaan dan penilaian (assessment mode, exam questions setting & marking, grading scale)

1.6

 

Rancangan pengajaran, mode of delivery, tugasan pengalaman berasaskan sekolah

1.7

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

2

 

TINDAKAN  UNIT KURIKULUM/BPG

 

2.1

2.2

2.3

 

OUM akan memberi taklimat kepada penyelaras Program KPM-OUM pada 6.1.06 dalam aktiviti HEP di MPT tentang TOC Learning Skills for Open and Distance Learners, rancangan pengajaran, mode of delivery, dan tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

OUM akan memberi Induksi TOC Learning Skills for Open and Distance Learners kepada pensyarah pada hari pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP (16 Januari 06) di maktab yang terlibat termasuklah maklumat tentang rancangan pengajaran, mode of delivery, dan  tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

 

 

Pegawai Pelapor: My. Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Tarikh                  : 4 Januari 2006

|minit curaicontoh minit curaiformat minit curaimaksud minit curaicontoh minit curai kursusformat minit curai kursuscontoh laporan pengalaman berasaskan sekolahcontoh penulisan minit curaiminit curai formatcontoh minit curai taklimatcontoh minit curai 2012contoh format minit bebascontoh esei minit mesyuarat stpmcontoh format minit curaiMINIT CURAI KSSR TAHUN 3format minit bebasborang minit curaiformat minit curai mesyuaratdefinisi minit curaiminit curai kursuscara menulis minit curaiminit bebaslaporan minit curaitujuan minit curaicontoh minit curai pbscara buat minit curaicontoh laporan pbspenulisan minit bebascontoh laporan minit curaicontoh minit juraimakna minit curaiminit juraicara membuat minit curaicontoh borang minit curaipenulisan minit curaicontoh laporan akhir pengalaman berasaskan sekolahcontoh laporan taklimat pbscara membuat laporan minit mesyuaratcontoh minit mesyuarat stpmminit curai kursus kssrcontoh laporan kursusMINIT MESYUARAT GURU AKHIR TAHUNminit curai bahasa inggerislaporan selepas menghadiri mesyuaratcontoh laporan kssrcontoh laporan akhir pibgcara buat pbs pengajian amminit curai kssr matematik tahun 3contoh menulis minit curaiminit curai mesyuaratcontoh minit curai sekolahFORMAT MINIT MESYUARAT CURAIcontoh laporan taklimatcara menulis pengenalan pbs pengajian amminit curai kssr sainsminit mesyuarat panitia pengajian amcara tulis minit curaiminit curai pbsminit curai kssr sains tahun 3cara-cara membuat pbs pengajian am 2013format laporan pbsformat laporan taklimatcontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggerisminit curai kursus pbsformat minit curai kpmlaporan program pbscara membuat pengenalan pbscara membuat pengenalan pbs pengajian amminit curai 2013contoh laporan selepas aktiviticontoh minit curai kursus pbsmaksud minit bebascontoh laporan tahunan pibgcontoh pengenalan pbs pacontoh minit curai linusminit curai vle frogcontoh laporan setelah menghadiri mesyuaratcontoh minit curai mesyuarat panitia pendidikan islamCONTOH pengenalan pbscontoh format minit curai linusminit curai kursus penataran pbscontoh minit curai terkiniminit mesyuarat curaicontoh minit curai kursus bi sjkminit curai kssr BIcontoh pbs pengajian amminit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh laporan penataran pbsminit mesyuarat pbs 2012contoh laporan big ipgminit mesyuarat panitia bahasa inggeriscontoh laporan akhir tahun sekolah aktiviticontoh minit mesyuarat sukan tahunan sekolahcontoh pengenalan pbs pengajian am stpmcontoh program tahunan pbsminit curai kssr moralmaksud minit curai dalam bahasa inggeriscontoh laporan mbicontoh laporan menghadiri mesyuaratcontoh minit bebas mesyuaratbagaimana tulis minit curaicara buat laporan minit mesyuaratlaporan tahunan panitia bahasa melayuformat penulisan minit curaiapa itu minit curaiapakah minit curaicara buat pengenalan pbs stpm 2013 pengajianformat minit curai terkinicontoh minit mesyuarat pbs kssrminit curai matematikcontoh laporan minit mesyuarat (in table)contoh penulisan pengalaman berasaskan sekolahminit curai kurikulumBentuk curairancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 4 2013contoh minit curai kssrlaporan minit mesyuarat panitia bahasa melayulaporan akhir pbsskema minit mesyuaratcontoh laporan minit curai hadiri kursuscontoh takwim panitia muzikapakah agenda mesyuarat sekolah akhir tahunminit curai kursus kssr bahasa inggeriscara tulis pbsminit mesyuarat majlis perpisahan pengetuacontoh minit curai kursus pbs di langkawilaporan kssrminit curai mesyuarat pbs 2012contoh laporan mesyuarat kewangan sekolahcontoh minit curai kursus kssr MATEMATIK TAHUN 3contoh minit curai kursus kssr matematikcontoh laporan pbs pengajian amminit mesyuarat contoh laporan tahunan gamudacara buat pengenalan pbscontoh minit penulisan taklimatminit curai pendidikan islamminit curai kssr bahasa melayu tahun 3minit curai tujuanminit curai terkiniminit curai pendidikan islam kssr tahun 4contoh menulis borang tindakan susulan selepas mesyuarat panitia sains rendahContoh minit curai folio sivik tingkatan 4minit curai profisiensi english sjkcontoh nota curaicontoh pbs pa 2013minit curai pbs sains tingkatan 2contoh pengenalan pbs pengajian am 2013minit mesyuarat bahasa inggeris pbs dan kssr 2011maksud curaiminit mesyuarat akhir kssrcontoh laporan penataran pbs tingkatan 2contoh laporan penataran pbs tingkatan2bentuk penulisan minit curaiminit curai kssr bahasa inggeriscontoh laporan pibgminit kursus dalaman skpmcontoh minit mesyuarat skpmkepentingan minit curaicontoh laporan tahunan panitia bmlaporan majlis akhir tahun STPM/minit mesyuaratTUJUAN MINIT CURAI DIBUATcontoh laporan kurikulum akhir tahun sekolahcontoh kerja kursus pbs sains tingkatan 1format minit juraiformat kursus penataran panitia pbslaporan akhir tahun khbminit curai kursus profisiensi englishminit curai kursus sains kssr tahun 4contoh minit curai pendidikan islamcara tulis laporan pbsminit mesyuarat pbs stpmperancangan tahunan panitia bahasa melayuminit mesyuarat pbs kssrformat laporan pbs ting 2 2013Contoh minit curai selepas tamat kursusminit curai kursus pbs khb tingkatan 2pbs bm stpm minit mesyuarat minggu sainsloparan penuh pengalaman berasaskan sekolahformat minit curai 2012laporan akhir tahun panitia matematiklaporan akhir tahun panitiacontoh borang minit curai jabatan pelajarancontoh minit mesyuarat bignama pegawai kssr matematik tahun 3 2012contoh minit mesyuarat curaiFORMAT MINIT CURAI TAKLIMATcontoh minit mesyuarat kewangan sekolah rendahperkara dibincangkan kursus kssr matematik thn 3minit mesyuarat panitia pertama bahasa inggerislaporan penuh sukan tahunan ipgdefinisi minit bebascontoh minit curai panitia bahasa inggerisminit curai linus matematikcontoh minit curai kursus kssrminit curai linus bahasa inggerisminit mesyuarat pbscontoh laporan aktiviti pbsminit curai kursus kssr bm sjk tahun 3encik karl hendak ke terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri?apakah elaun yang dia layak tuntut?contoh minit curai pbs bahasa melayuminit curai kssrcara menulis laporan tahunan ketua panitiaminit curai kursus kssr pendidikan kesihatan tahun 4minit curai kursus kssr bahasa malaysia tahun 3minit curai kursus kssr pk tahun 3minit curai kursus kssr pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kssr pendidikan morallaporan kursus kssr biminit curai kssr pendidikan islamlaporan guru kananlaporan LDP kssr tahun 4minit curai kssr MATEMATIKTAHUN 3minit curai kursus linuslaporan kursus PBS sekolahlaporan induksiminit curai kssr muziklaporan interaksi dengan peserta kursuslaporan konsep kssrminit curai kssr psvMinit curai Kursus KSSR Muzik Tahun 3minit curai kssr tahun 4 bahasa inggerisminit curai kursus kssr morallaporan kssr bahasa inggerisminit curai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3minit curai kursus kssr matematikminit curai kursus kssr muzik tahun 4minit curai kursus kssr pend kesihatanminit curai kursus kssr dunia muzikminit curai kursus bahasa cinalaporan kssr matematikminit curai kursus bahasa cina tahun 3minit curai kursus induksilaporan kursus dalaman skpmlaporan kssr bm tahun 3minit curai kursus induksi sistem saraan malaysiaminit curai kursus kssr dan pbs bahasa inggeris tahun 3minit curai kssr matematik thn 3laporan tahunan panitia muzik 2013mesyuarat penataran bahasa Inggeris spmlaporan program panitia muzikmesyuarat penataran bahasa Inggeris spm Malaysialaporan program linus 2013laporan program bahasa inggerismini curai b arablaporan penuh aktiviti panitia bm 2012laporan penataran pbs SainsLAPORAN TAKLIMAT KURSUS PENATARAN KSSR DAN PBS PENDIDIKAN MORALminit curai bagi matematik kssr tahun 3minit curai bahasa arablaporan penataran pbs pendidikan islamminit curai bahasa inggeris tahun 4 sjktminit curai bahasa melayuminit curai bahasa melayu kursus kssr tahun 3minit curai bengkel penulisan kreatiflaporan pbs sains tingkatan 2 2013mesyuarat gabungan panitiamenghadiri kursus kssr bahasa cina 2013laporan format pbslaporan taklimat panitiaprogram tahunan pbs khblaporan tahunan panitia muziklaporan tahunan panitia matematikLaporan Taklimat Penataraan KSSR & PBSlaporan tahunan panitia englishmakna curailaporan tahunan panitia bahasa malaysiamakna minitlaporan tahunan panitia b inggerismakna minit mesyuarat curaimaksud laporan minitlaporan selepas menghadiri kursuslaporan selepas kursus kssr tahyn 4maksud penataran kssrmanual tindakan pengajian am2013matlamat kursus induksi kssrminit curai bi kssrminit curai bsmmminit curai DASAR WARGA EMAS NEGARAlaporan minit curai spskminit curai kssr bahasa inggeris tahun 4laporan minit curai pbslaporan minit curai kssr pendidikan seni tahun 4laporan minit curai kssr bahasa malaysia tahun 3laporan minit curai bengkel penulisan bahasa cinalaporan minit curai bahasa inggerisminit curai kssr bi tahun 3minit curai kssr bm tahun 3LAPORAN MESYUARAT TAKLIMATminit curai kssr bm thn 3minit curai kssr dstminit curai kssr dst tahun 3minit curai kssr dunia seni tahun 5minit curai kssr matematikLAPORAN MENGHADIRI MESYUARATlaporan menghadiri kursus matematiklaporan minit mesyuarat guru akhir tahun sekolah menengahlaporan minit mesyuarat kssrminit curai kssr bahasa inggeris tahun 3minit curai dikpmminit curai dunia muzik kssr tahun 3minit curai dunia muzik tahun 3 kssrlaporan pbs pendidikan moralminit curai frog vlelaporan pbs matematik 2013laporan panitia pengajian amminit curai halatuju sekolahlaporan objektif kursus penataran pbsminit curai induksiminit curai jabatan negeri terengganulaporan minit mesyuarat sapsminit curai kewanganminit curai KPMlaporan minit mesyuarat panitia bahasa inggerisLAPORAN MINIT MESYUARAT PANITIA BAHAS INGGERIS SEK RENDAHlaporan minit mesyuarat majlis perpisahanminit curai in Englishminit curai kursus linus 2 0 BAHASA INGGERISpower point cara menulis minit mesyuaratpengenalan definisi ensembelpengalaman menghadiri kursus pbspengajian amcontoh penulisan pbs tingkatan 6pemetaan tahunan bahasa inggeris th 2 sjkpelan strategik panitia matematik sekolah rendah kssr 2012pbs pengajian am 2013pbs pa 2013contoh kandunganpbs membuat pengenalanpbs kssr agenda mesyuaratpengenalan minit curaiPENGENALAN PA PBSpengenalan pbs paperancangan tahunan panitia matemati dan sainsperancangan tahunan panitia bahasa inggerisPERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA SAINSperancangan / takwim panitia pengajian am 2013penulisan pengenalan manual pbs papenulisan minit curai dalam bahasa inggerisPenulisan Laporan program peningkatan UPSRpenulisan laporan pengalaman berasaskan sekolahpengenalan pbs sukan rakyat pengajian ampbs contoh mesyuarat stpm 2013PBS BAHASA INGGERIS PENATARANpanitia sains sjkminit mesyuarat sukan tahunan sekolahminit mesyuarat selepas menghadiri kursus kssrminit mesyuarat sekolah panitia bahasa inggerisminit mesyuarat sains sekolah rendah 2013minit mesyuarat psv 2012minit mesyuarat penataran pbsminit mesyuarat pbs tingkatan 2minit mesyuarat pbs bahasa inggerisminit mesyuarat pbs 3/2012minit mesyuarat tentang majlis perpisahanminit mesyurat linusminit mesyurat panitia matematik akhir tahunpanduan minit mesyuarat kementerian pelajaran malaysiaPANDUAN MENULIS MINIT CURAIpanduan cara buat laporan selepas kursusobjektif taklimat kssr kepada guruobjektif minit curaiobjektif menghadiri kssr matematik tahun 3muat turun format minit curaimuat turun borang minit curaiminit taklimatminit mesyuarat pbs 3www rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 2013takwim aktiviti panitia bahasa inggeristaklimat pbs sains tingkatan 2taklimat pbs pengajian amstpm contoh bentuk format laporanstpm bahasa melayu contoh minit mesyuarat 2012soalan dan contoh skema minit mesyuarat stpmskema jawapan minit mesyuarat kerja kursus bm stpm 2013skema jawapan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?rpt tingkatan 1 psv 2013takwim panitia matematik sekolah rendahteknik menulis minit mesyuarat kurikulum 2012tindakan susulan kssr bahasa inggeriswww minit curai terkiniwww minit curai comwww contoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeriswww contoh minit curai mesyuarat pibgwikipedia formatminitwikipedia contoh minit mesyuarat pbs tingkatan 6tujuan pengalaman berasaskan sekolahtujuan kursus peningkatan profisiensi guru sainstujuan kursus kssr kepada gururpt pendidikan moral tingkatan 1 2013 pbsrpt pbs pendidikan moral tingkatan 1 2013rpt bahasa melayu tingkatan 5 2013 negeri kedahrancangan pengajaran tahunan english tingkatan 2 2013rancangan pengajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 2 2013rancangan pengajaran mingguan psv stpm 2013rancangan pelajaran tahunan sains tingkatan 5 2013 negeri terengganurancangan pelajaran tahunan pendidikan moral tingkatan 1 pbsrancangan pelajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 5 2013program tahunan pbs bahasa melayuprogram tahunan panitia pbsprogram tahunan panitia bahasa melayurancangan tahunan bahasa inggeris pbs tingkatan 2rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 (PBS)rancangan tahunan khb pk tingkatan 1 2013rpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013 jpn pahangrpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013rpt bahasa inggeris tingkatan 5rpt bahasa inggeris tingkatan 4rancangan tahunan sains tingkatan 5 2013rancangan tahunan sains tahun 5 jabatan pelajaran pahangrancangan tahunan psv tingkatan 2 2013rancangan tahunan pendidikan moral tingkatan 3 2013rancangan tahunan pbs bahasa inggeris tingkatan 2program aktiviti panitia sainsMinit Mesyuarat panitia sains sekolah rendahminit curai smk kursus hotminit mesyuarat guruMINIT CURAI PBS sainsminit curai pbs pendidikan moralminit curai PBS pendidikan islam TINGKATAN 2minit curai panitia sainsminit curai panitia bahasaminit curai panitiaminit curai moral tahun 3minit curai mesyuarat penyelarasan kssr p moralminit curai pbs sivikminit curai pelan strategikminit curai pendidikan moral 2013minit curai sivikminit curai selepas taklimatminit curai sejarah tahun 4 sjktminit curai sejarah pbs ting 3minit curai sejarahminit curai sainsminit curai profisiensi english sjk kohotminit curai peserta kursus penataran pbsminit curai pendidikan moral tahun 4minit curai mesyuarat pbs bm tingkatan 1minit curai mesyuarat pbsminit curai mesyuarat linus selepas saringan 1 2013minit curai laporan kursus peningkatan pedagogi guruminit curai laporan kssrminit curai kursus profisiensiminit curai kursus penyebaran kssr dan pbs pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kursus peningkatan profesionalismeminit curai kursus peningkatan jawiminit curai kursus penataran dst tahun 3minit curai kursus pbs psv tingkatan 1 2012minit curai kursus pbs khbminit curai linusminit curai linus 2 0minit curai linus 2 0 englishminit curai mesyuarat linusminit curai mesyuarat kelan bahasa inggerisminit curai menghadiri kursus kssr dst tahun 3minit curai matematik kssr tahun 4minit curai maknaminit curai linus tahun 2minit curai linus muat turunminit curai linus literasi tahun 3 kedahminit curai linus 2013minit curai kursus matematik kssrminit mesyuarat panitia pengajian am 2013minit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013minit mesyuarat panatia sejarahminit mesyuarat matematik akhir tahunminit mesyuarat majlis perpisahan pengetua danminit mesyuarat majlis perpisahanminit mesyuarat majlis pepisahan pengetua stpmminit mesyuarat majlis akhir tahunminit mesyuarat linus 2013minit mesyuarat kurikulum akhir tahunminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013 spmminit mesyuarat panitia bahasa inggeris akhir tahunMinit Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris Keempatminit mesyuarat panitia pendidikan moral ke 4minit mesyuarat panitia pendidikan moralminit mesyuarat panitia muzik 2013minit mesyuarat panitia muzikminit mesyuarat panitia matematik kssrminit mesyuarat panitia matematik 3/2012minit mesyuarat panitia dunia muzik 2013minit mesyuarat panitia bmminit mesyuarat panitia bahasa melayu akhir tahunminit mesyuarat kssr dan linusminit mesyuarat kssr akhir tahunminit mesyuarat kssr 2013minit curai: kursus kssr pendidikan moral tahun 2minit curai wikipediaminit curai untuk majlis apaminit curai taklimat spskminit curai taklimat peningkatan profesionalisme guru bahasa inggerisminit curai taklimat pbs sains tingkatan 2minit curai taklimat pbs khminit curai taklimat kerja kursus sejarahminit curai sukanMINIT JURAI 2012minit jurai bahasa arab tahun 4minit jurai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3minit mesyuarat kssr 1 2013MINIT MESYUARAT KH SJKminit mesyuarat kh sekolah rendahminit mesyuarat kewangan sekolah rendah 2012minit mesyuarat juraiminit mesyuarat guru induksiminit mesyuarat aktiviti tahunan sekolah STPMminit mesyuarat /laporan/curai pbs 2012minit jurai sekolah rendahminit curai spsklaporan dalam minit curaicontoh laporan minit mesyuarat panitia KH SJK(T)contoh laporan kursus pbs bahasa melayu tg 3contoh laporan kursus kssr sainscontoh laporan kursus kssr bicontoh laporan kursus kssr bahasa melayucontoh laporan kursus KSSR bahasa inggeriscontoh laporan kursus kssrcontoh laporan kursus inggeriscontoh laporan kursus dalaman kssr tahun 4 bahasa inggeriscontoh laporan kursus dalamancontoh laporan kursus pbs sainscontoh laporan kursus pbs sains tingkatancontoh laporan kursus peningkatan profesionalismecontoh laporan minit mesyuarat kerani amcontoh laporan minit mesyuaratCONTOH LAPORAN MINIT JURAIcontoh laporan mesyuarat kssrCONTOH LAPORAN MAJALAH SEKOLAH PANITIA MUZIKcontoh laporan ldp sains srcontoh laporan LDP KSSR Dunia Muzik Tahun 3contoh laporan ldp kssr bahasa Melayu tahun 4contoh laporan kursus sek renCONTOH LAPORAN KURSUS BAGI GURU KSSR MATEMATIKcontoh laporan kurikulum sekolahcontoh laporan kurikulum akhir tahun khbcontoh laporan aktiviti muzik sekolahcontoh laporan aktiviti muzikCONTOH LAPORAN AKHIR TAHUN PANITIA MATEMATIKcontoh laporan akhir tahun panitiacontoh laporan akhir pbscontoh laporan akhir panitia agama islamcontoh laporan akhir kssrcontoh laporan akhir agama islamcontoh lapoaran taklimat pbscontoh laporan aktiviti pibgcontoh laporan aktiviti pismpcontoh laporan guru kanan bahasacontoh laporan kurikulumcontoh laporan kssr yr 3 bicontoh laporan kssr bm tahun 3contoh laporan kewangan pibg#q=laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan panitia muzikcontoh laporan kegiatan selepas upsrcontoh laporan hasil penataran kssrcontoh laporan hadiri mesyuaratcontoh karangan stpm bentuk minit mesyuaratcontoh laporan minit mesyuarat PBS KHB t1contoh minit curai kpmcontoh minit cura mesyuarat lembaga peperiksaan kpmcontoh minit bebas kursus adobe photoshopcontoh minit bebas kursuscontoh minit bebas kerja lebih masacontoh mini curai pbscontoh mini curaicontoh mini bebascontoh merancang program tahunan kssrcontoh menulis taklimatcontoh minit curai 2013contoh minit curai 2013 bengkel sekolah rendahcontoh minit curai bagicontoh minit curai kewangancontoh minit curai kerja amalicontoh minit curai kementerian pendidikanCONTOH MINIT CURAI KEMENTERIANcontoh minit curai dari ppd negeri terengganucontoh minit curai dalam wordscontoh minit curai cikgucontoh minit curai bengkelcontoh minit curai bahasa melayucontoh menulis laporan kursus Peningkatan Profesionalisme Gurucontoh menulis laporan bengkel teknik menjawab panitia kimiacontoh membuat pbs pengajian am(pengenalan)contoh laporan penuh aktiviti panitia bm 2012contoh laporan penataran pbs 2013contoh laporan pbs tingkatan 2 2013contoh laporan pbs tingkatan 1contoh laporan pbs t1 - t5contoh laporan pbs bahasa malaysiacontoh laporan panitia pengajian amcontoh laporan panitia englishcontoh laporan panatia muzikContoh Laporan PIBG 2012contoh laporan program pbs tingkatan 1contoh laporan program selepas upsrcontoh membuat minute curaicontoh membuat minit mesyuarat stpmcontoh membuat minit bebasCONTOH MEMBUAT LAPORAN SELEPAS HADIRI KURSUScontoh laporan taklimat pbs matematik tingkatan 3contoh laporan tahunan panitia sainscontoh laporan tahunan panitia muzikcontoh laporan tahunan panitia matematik smkcontoh laporan tahunan panitia khbcontoh laporan minit mesyuarat sukan rakyatcara menulis laporan menghadiri kursuscara cara membuat laporan menghadiricara buiat minit curaicara buat table dalam minit mesyuaratcara buat pengenalan pengajian am pbscara buat minit mesyuarat bagi laporan kerja kursuscara buat minit curai kursusbuku rekod laporan minit curaibuat pendahuluan pbs pengajian ambuat laporan taklimatcara cara membuat pbs pengajian amcara hendak membuat minit mesyuaratcara laporan pbscara menulis laporan aktiviti alat tulisCara membuatlaporan kewangan pibgcara membuat PBS pengajian am 2013cara membuat pbs pengajian amcara membuat minit mesyuarat 2012Cara membuat minit curai mesyuaratcara membuat minit curai kursuscara membuat laporan selepas menghadiri kursuscara membuat laporan minit mesyuarat disiplinbpg kssr tahun 3 bahasa cina sjkborang transit pbs pendidikan islam tingkatan 3borang minit curai/laporan kursus induksiapa minit curaiapa maksud minit curaiapa makaud minit curai sekolahaktiviti tahunan panitia matematikaktiviti tahunan panitia bahasa inggerisaktiviti pbs matematikagenda minit mesyuarat panitia bahasa inggerisagenda mesyuarat taqwim hepagenda mesyuarat pbs 2012bagaimana membuat minit bebasbentuk formatminit mesyuarat bahasa melayu pbsbentuk minit curaiborang minit curai terkiniborang minit curaborang laporan minit curai kpmborang laporan minit curaiborang laporan kursus kssrBORANG LAPORAN KURSUS HOTSbila tulis minit curaibila minit curai dibuatbila hendak menulis contoh minit curai kursusagenda mesyuarat panitia akhir tahuncara menulis laporan selepas menghadiri mesyuaratcontoh karangan minit mesyuarat sukan tahunan sekolah SPMcontoh format minit curai terkiniCONTOH FORMAT MINIT CURAI LITERASI BIcontoh format minit curai kursuscontoh format minit curai jabatan kerajaancontoh format laporan selepas aktiviticontoh format laporan penataraan pbscontoh format laporan pbs pengajian amcontoh format laporan kursus panitiacontoh format borang minit curaicontoh format minit mesyuaratcontoh format minit mesyuarat 2012contoh format minit mesyuarat panatia terbarucontoh karangan minit mesyuarat stpm(masalah disiplin)contoh karangan minit mesyuarat program minggu sainscontoh karangan minit mesyuarat perpisahancontoh karangan minit mesyuarat aktiviti perpisahan gurucontoh karangan majlis perpisahan guru (minit mesyuarat)contoh karangan laporan minit mesyuarat sekolahcontoh isi minit mesyuarat stpm 2013contoh format minit mesyuarat stpm bahasa melayucontoh format minit mesyuarat stpmcontoh esei minit mesyuarat tentang program minggu bahasacontoh esei minit mesyuarat stpm sistem modularcontoh esei minit mesyuarat pibgcara untuk membuat minit mesyuarat in english languagecara tulis minit bebasCARA MENULIS TAKLIMAT MESYUARATCARA MENULIS PBS PENGAJIAN Acara menulis objektif pbs pengajian amcara menulis minit mesyuarat panitia 2013 kpmcara menulis minit mesyuarat jpacara menulis minit curai pbscara menulis minit curai 2012cara-cara buat minit bebascara-cara membuat minit mesyuarat perancangan bagi tahun 2013CINTOH MINIT CURAIcontoh catatan mesyuaratcontoh cara menulis minit taklimatcontoh buku laporan pibgcontoh borang laporan minit curai spks 2011contoh borang laporan mengahadiri mesyuaratcontoh borang format sukan 2013CONTOH BORANG CIKGU MENGHADIRI MESYUARATcontoh aktiviti bahasa inggeris tingkatan 2contoh agenda mesyuarat guru kanan bahasacara menulis mini minitcontoh minit curai kssr matematikformat minit curai peserta kursusformat laporan selepas menghadiri kursus 2012format laporan selepas kursus sekolahformat laporan pengalaman berasaskan sekolahformat laporan penataran pbs seni tingkatan 2format laporan kursus kssrformat laporan kerja kursus pbs pengajian amcontoh laporan esei pbs pengajian amformat karangan minit mesyuarat stpm 2013format dan contoh minit curaiformat contoh minit curai kursus kssrformat laporan taklimat pbsformat menulis minit curaiformat minit curai 2013format minit curai panitia pendidikan islamformat minit curai panitiaformat minit curai mesyuarat sekolahformat minit curai mesyuarat kpmformat minit curai linus 2013format minit curai kursus 2013format minit curai kssr sainsformat minit curai guruformat minit curai bengkel pengajaran perakaunanformat borang pbs english form 2 2013erti minit laporandunia cikgu file wordpress contoh minit curaicontoh soalan stpm minit mesyuarat majlis perpisahancontoh soalan pengalaman berasaskan sekolah sbecontoh rekod laporan akhir tahunancontoh rancangan tahunan pbs eng form 2contoh rancangan mengajar pembelajaran berasaskan sekolah bahasa inggerisContoh program tindakan susulan matematikcontoh program tahunan pbs psvcontoh program tahunan pbs khbContoh Program KPM ekonomicontoh taklimat kursus bahasa inggeriscontoh tindakan susulan dan cadangan pbscontoh tindakan susulan pbsdefinisi minit mesyuaratdefinisi mesyuarat jabatancurai laporancth pelan strategik khcth minit curaicra menulis minit mesyuaratcontohminit mesyuarat kurikulumdan panitia sek rencontoh2 laporan pengalaman berasaskan sekolahcontoh untuk membuat laporan SELEPAS MENGHADIRI MESYUARATContoh Perancangan Aktiviti Tahunan Panitia BIformat minit curai spsklaporan bengkel penandaan kertas bahasa inggeris upsrkarangan minit mesyuarat tentang disiplin sekolahkarangan minit mesyuarat majlis perpisahan pengetua sekolahkarangan jenis minit mesyuarat tingkatan 5karangan faedah bersukan tahun 3 kssrkaedah penulisan minit curaikaedah kpm dan pmpjurai minit mesyuaratjpn pahang laporan hots sainsjpn kedah - minit curaikarangan minit mesyuaRATminit mesyuarat majlis perpisahan pelajarkarangan stpm minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahkepentingan menghadiri kursus pbslaporan aktiviti pengalaman berasaskan sekolahLaporan Aktiviti PBS panitialaporan aktiviti kurikulum pbs/kssrlaporan akhir pengalaman berasaskan sekolahlaporan akhir pbs ipgkursus dalaman kssr sains tahun 5konsep minit mesyuaratkonsep minit curaikepentingan menulis minit curaiJPA MINIT CURAIjawapan bagi soalan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?jadual laporan penataran kssrformat minit mesyuarat pbsformat minit mesyuarat panitia 2013format minit mesyuarat panatia bahasa inggerisformat minit mesyuarat kpmformat minit mesyuarat kerajaan terkiniformat minit mesyuarat guru akhir tahunformat minit mesyuarat bebasformat minit curai untuk laporanformat minit curai terkini 2013format minit mesyuarat perpisahan dengan penolong kananformat minit mesyuarat terkini 2012format minit mesyuarat terkini jabatan pelajaran pahangfotmat minit curaiformatlaporan taklimat pbsformat/contohlporankssrmatematiktahun5format terkini minit curaiformat terkini contoh laporan minit curaiformat penulisan minit mesyuarat kewangan terkini 2013format penulisan minit mesyuaratformat nota curaiFORMAT MINIT TAKLIMATformat minit curai spsk 2013contoh minit mesyuarat bebascontoh minit curai selepas menghadiri kursus kssrcontoh minit curai sekolah 2012Contoh minit curai sejarahcontoh minit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh minit curai penandaan kertas upsrCONTOH MINIT CURAI PBS SAINScontoh minit curai panitia ekonomi asascontoh minit curai panitiacontoh minit curai panatiacontoh minit curai SPSK 6contoh minit curai spsk selangorcontoh minit curai taklimat programcontoh minit mesyuarat bahasa melayu stpmcontoh minit mesyuarat akhir tahun pbscontoh minit laporan sukan tahunan sekolahcontoh minit curaiLINUScontoh minit curai yang terkinicontoh minit curai yang intancontoh minit curai untuk warga pendidik negeri terengganucontoh minit curai terkini ng terengganucontoh minit curai terkini 2013contoh minit curai negeri kedahcontoh minit curai mesyuarat setiausaha peperiksaancontoh minit curai mesyuarat pbscontoh minit curai kursus kssr sainsCONTOH MINIT CURAI KURSUS KSSR MATEMATIK TAHUN 4contoh minit curai kursus kssr kesihatan tahun 4CONTOH MINIT CURAI KURSUS KPMcontoh minit curai kursus induksi kssrCONTOH minit curai kursus format spskcontoh minit curai kursus bahasa melayu tahun 3 2012contoh minit curai kssr pj th 4contoh minit curai kssr pendidikan moral tahun 3contoh minit curai kursus kssr tahun 4contoh minit curai kursus kssr tahun 5contoh minit curai kursus linuscontoh minit curai mesyuarat jpncontoh minit curai mesyuarat jpaCONTOH MINIT CURAI MESYUARAT JABATAN SEJARAHcontoh minit curai mesyuarat jabatancontoh minit curai menghadiri taklimatcontoh minit curai ldp linuscontoh minit curai kursus terapicontoh minit curai kursus skpmcontoh minit curai kursus pbs khbcontoh minit curai kssr pendidikan islam tahun 4contoh minit mesyuarat bentuk tablecontoh penulisan pengenalan kerja krusus pengajian am 2013 dari Terengganucontoh pbspengajian am 2011contoh pbs sains sukan stpm amali 1contoh pbs pengenalan pengajian amcontoh pbs pengajian am gurucontoh pbs pengajian am 2013contoh pbs ipgcontoh nota curai kursus profesionalisme gurucontoh minute curaicontoh miniut curai kursus kssr pendidikan islam 2013contoh pengajian am projek 2013contoh pengalaman berkursuscontoh pengenalan buat pbs pengajian amcontoh penulisan minit curai 2012contoh penulisan minit bebas minit curaicontoh penulisan minitcontoh penulisan laporan bigcontoh penulisan bentuk minit mesyuarat stpmcontoh penuh laporan akhircontoh pengenalan pbs pengajian am bagicontoh pengenalan kerja kursus stpm pengajian amcontoh pengenalan kerja kursus pengajian amcontoh minitcurai kursus bahasa inggrisCONTOH MINITCURAI KURSUScontoh minit taklimatcontoh minit mesyuarat membauat program carnivalcontoh minit mesyuarat matematikcontoh minit mesyuarat majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat majlis perpisahancontoh minit mesyuarat kurikulum terkinicontoh minit mesyuarat kssrcontoh minit mesyuarat KHB PBS 2013contoh minit mesyuarat kewangan sekolahcontoh minit mesyuarat jabatan kerajaancontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013contoh minit mesyuarat panitia ekonomi asascontoh minit mesyuarat panitia kajian tempatancontoh minit mesyuarat untuk majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat selepas hari sukancontoh minit mesyuarat sekolah BEBAScontoh minit mesyuarat peperiksaancontoh minit mesyuarat pbs sekolah rendahcontoh minit mesyuarat pbs 2012contoh minit mesyuarat pbs /kssr sekolah rendahcontoh minit mesyuarat panitia matematik sekolah rendahcontoh minit mesyuarat panitia matematik 2013contoh minit mesyuarat dengan format bebas|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!