» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Minit curai

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

1.0  Pengenalan

Konsep

Laporan yang dibuat dalam bentuk minit mesyuarat selepas menghadiri satu-satu mesyuarat yang diurus oleh pihak lain. Wakil Unit/Bahagian/Jabatan yang menghadiri mesyuarat akan membuat minit. Minit ini merupakan gabungan laporan dan minit mesyuarat. Ia dinamakan minit curai.

 

Contoh 1

 

 

 

Minit Curai

 

Kepada                       : Pengetua,

SMK Tengku Bendahara …

 

Melalui                        : Penolong Kanan SMKTB

 

Daripada                    : Zainal Abidin b. Hj. Kasim

 

Salinan kepada          : Guru Kanan Bidang

Ketua Panitia Bahasa Inggeris

 

Perkara                       : Kursus Peningkatan Profisiensi Guru-guru Bahasa Inggeris

 

Anjuran                      : Jabatan Pelajaran Negeri …

 

Tarikh           : 2 Ogos hingga 4 Ogos (Isnin hingga Rabu)

Fasa             : 1

Masa                        : 8.00 pagi hingga 4.15 petang

Tempat         : IPG Kampus …………….

 

Latar Belakang

 

Kursus ini dianjurkan oleh …

Kursus ini melibatkan …

Tujuan kursus ialah …

 

Isu/Maklumat Penting

 

            Kaedah berkesan mengamalkan Listening dan Public Speaking

 

Maklumat dan Cadangan/Tindakan

 

Guru bahasa Inggeris harus diberi peluang mengikuti kursus ini.

 

 

Ulasan dan Catatan Penolong Kanan

 

 

 

 

Ulasan dan Catatan Pengetua

 

 

 

 

Disediakan oleh,

Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Peserta Kursus MBI (Kohot 12)

 

 

 

 

Contoh 2

 

MINIT CURAI

 

  1. Nama Pegawai          : ……………………………………… Unit: ……………………………
  2. 2.    Jawatan                      :……………………………………………………………………………..
  3. 3.    Perkara                       :……………………………………………………………………………..
  4. 4.    Tarikh                         :……………………………………… Masa:……………………………
  5. 5.    Tempat                       :………………………………………………………………………………
  6. 6.    Anjuran                      :………………………………………………………………………………
  7. 7.    Pengerusi                  : ……………………………………………………………………………..
  8. 8.    Bahan yang diedarkan:

i.        …………………………………………………………………………………………

ii.        …………………………………………………………………………………………

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 9.    Catatan Minit :

i.        ………………………………………………………………………………………..

ii.        ………………………………………………………………………………………..

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 10.  Tindakan Susulan:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tandatangan Guru

 

……………………………………..

(NAMA)

 

 

 

Contoh 3

 

 

Minit Curai Mesyuarat Penyelarasan Program Kerjasama KPM/ OUM

 

TARIKH                : 4 Januari 2006

MASA                   : 11.30 Pagi

TEMPAT             : Bilik Persidangan, Aras 2, OUM.

URUSETIA/          : OUM

ANJURAN

PENGERUSI        : Prof. Dr Mansor b. Fadzil

Naib Presiden OUM

 

KEHADIRAN Semua wakil unit BPG kecuali HEP dan PMP

Unit Kurikulum diwakili oleh My. Zainal Abidin, Dr Noriati, Pn. Juriah dan Pn. Fatimah

 

 

1

 

PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN

1.1

 

Pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP pada 16 Januari 06 dan maktab yang terlibat – HEP

1.2

 

Penempatan pelajar mengikut pengkhususan dan maktab – PPP

1.3

 

Struktur pengajian, Subjek major dan minor. Subjek minor ditentukan oleh maktab

1.4

 

English for Written Communication ditukar dengan Learning Skills for Open and Distance Learners

1.5

 

Peperiksaan dan penilaian (assessment mode, exam questions setting & marking, grading scale)

1.6

 

Rancangan pengajaran, mode of delivery, tugasan pengalaman berasaskan sekolah

1.7

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

2

 

TINDAKAN  UNIT KURIKULUM/BPG

 

2.1

2.2

2.3

 

OUM akan memberi taklimat kepada penyelaras Program KPM-OUM pada 6.1.06 dalam aktiviti HEP di MPT tentang TOC Learning Skills for Open and Distance Learners, rancangan pengajaran, mode of delivery, dan tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

OUM akan memberi Induksi TOC Learning Skills for Open and Distance Learners kepada pensyarah pada hari pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP (16 Januari 06) di maktab yang terlibat termasuklah maklumat tentang rancangan pengajaran, mode of delivery, dan  tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

 

 

Pegawai Pelapor: My. Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Tarikh                  : 4 Januari 2006

|minit curaicontoh minit curaiformat minit curaimaksud minit curaicontoh minit curai kursusformat minit curai kursuscontoh laporan pengalaman berasaskan sekolahcontoh penulisan minit curaiminit curai formatcontoh minit curai taklimatcontoh minit curai 2012contoh esei minit mesyuarat stpmcontoh format minit bebasminit curai kursuscontoh format minit curaiMINIT CURAI KSSR TAHUN 3format minit bebasborang minit curaiformat minit curai mesyuaratminit bebasdefinisi minit curaicara menulis minit curaitujuan minit curaicontoh minit juraicontoh minit curai pbslaporan minit curaicara buat minit curaicontoh laporan pbsminit curai mesyuaratpenulisan minit bebascontoh laporan minit curaicara membuat minit curaimakna minit curaiminit juraicontoh borang minit curaicontoh laporan taklimat pbspenulisan minit curaicontoh laporan akhir pengalaman berasaskan sekolahminit curai kursus kssrMINIT MESYUARAT GURU AKHIR TAHUNcontoh minit mesyuarat stpmcara membuat laporan minit mesyuaratcontoh laporan kursuscontoh menulis minit curaicontoh minit curai sekolahcara buat pbs pengajian amminit curai bahasa inggerisminit curai kssr matematik tahun 3contoh laporan kssrlaporan selepas menghadiri mesyuaratcontoh laporan akhir pibglaporan program pbscara menulis pengenalan pbs pengajian amminit mesyuarat panitia pengajian amminit curai 2013minit curai kssr sainscontoh laporan taklimatformat laporan taklimatminit curai kursus pbscara-cara membuat pbs pengajian am 2013FORMAT MINIT MESYUARAT CURAIformat laporan pbscontoh laporan selepas aktivitiformat minit curai kpmcara tulis minit curaicara membuat pengenalan pbs pengajian amminit curai kssr sains tahun 3contoh minit mesyuarat panitia bahasa inggerisminit curai pbscara membuat pengenalan pbsminit mesyuarat panitia bahasa inggerisminit curai kssr BIcontoh laporan big ipgcontoh program tahunan pbscontoh laporan penataran pbscontoh laporan tahunan pibgminit mesyuarat pbs 2012cara buat pengenalan pbs stpm 2013 pengajianapakah minit curaicontoh pengenalan pbs pacara buat laporan minit mesyuaratcontoh minit curai kursus pbsminit mesyuarat curaicontoh minit curai mesyuarat panitia pendidikan islammaksud minit curai dalam bahasa inggeriscontoh minit curai linuscontoh laporan akhir tahun sekolah aktivitimaksud minit bebasbagaimana tulis minit curaiminit curai kssrcontoh laporan setelah menghadiri mesyuaratcontoh format minit curai linusminit curai vle frogCONTOH pengenalan pbscontoh minit curai terkinicontoh pbs pengajian amminit curai kursus penataran pbscontoh minit bebas mesyuaratcontoh laporan mbiminit curai kssr moralcontoh minit mesyuarat sukan tahunan sekolahcontoh laporan menghadiri mesyuaratcontoh minit curai kursus bi sjklaporan tahunan panitia bahasa melayuapa itu minit curaiformat minit curai terkiniformat penulisan minit curaiminit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh pengenalan pbs pengajian am stpmcontoh laporan pbs pengajian amcontoh minit curai pbs bahasa melayucontoh minit curai panitia bahasa inggeriscontoh minit mesyuarat kewangan sekolah rendahcontoh takwim panitia muzikcontoh laporan minit mesyuarat (in table)minit curai kssr bahasa inggerisminit curai kursus pbs khb tingkatan 2contoh minit curai pendidikan islamminit curai kursus sains kssr tahun 4contoh laporan minit curai hadiri kursusContoh minit curai selepas tamat kursuscontoh minit mesyuarat curaiminit curai kursus profisiensi englishcontoh minit mesyuarat bigcontoh penulisan pengalaman berasaskan sekolahminit mesyuarat majlis perpisahan pengetuacontoh laporan mesyuarat kewangan sekolahminit mesyuarat contoh laporan tahunan gamudaminit curai linus matematikminit mesyuarat bahasa inggeris pbs dan kssr 2011minit curai tujuancontoh minit curai kursus kssr matematikContoh minit curai folio sivik tingkatan 4minit curai terkinicontoh minit curai kursus kssrminit curai kurikulumcontoh minit mesyuarat skpmminit curai pbs sains tingkatan 2contoh pbs pa 2013contoh minit curai kssrcontoh minit penulisan taklimatminit curai pendidikan islamcontoh nota curaicontoh minit curai bengkelcontoh pengenalan pbs pengajian am 2013contoh minit curai kursus kssr MATEMATIK TAHUN 3minit curai linus bahasa inggeriscontoh laporan penataran pbs tingkatan2minit curai matematikminit mesyuarat akhir kssrcontoh laporan pibgminit curai kursus kssr bm sjk tahun 3minit kursus dalaman skpmminit curai kssr bahasa melayu tahun 3cara buat pengenalan pbsminit curai kursus kssr bahasa inggeriscontoh minit curai kursus pbs di langkawicontoh laporan tahunan panitia bmminit curai mesyuarat pbs 2012contoh minit mesyuarat pbs kssrminit curai pendidikan islam kssr tahun 4minit curai profisiensi english sjkcara menulis laporan tahunan ketua panitialoparan penuh pengalaman berasaskan sekolahpbs bm stpm minit mesyuarat minggu sainsskema minit mesyuaratmaksud curaiformat minit curai 2012nama pegawai kssr matematik tahun 3 2012laporan akhir pbscontoh kerja kursus pbs sains tingkatan 1format laporan pbs ting 2 2013bentuk penulisan minit curaiformat kursus penataran panitia pbsminit mesyuarat pbs stpmlaporan majlis akhir tahun STPM/minit mesyuaratkepentingan minit curailaporan penuh sukan tahunan ipgrancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 4 2013laporan minit mesyuarat panitia bahasa melayuperkara dibincangkan kursus kssr matematik thn 3cara tulis laporan pbsperancangan tahunan panitia bahasa melayucara tulis pbsformat minit juraicontoh borang minit curai jabatan pelajaranFORMAT MINIT CURAI TAKLIMATLAPORAN MENGHADIRI MESYUARATBentuk curaiminit mesyuarat pbs kssrcontoh laporan aktiviti pbsTUJUAN MINIT CURAI DIBUATcontoh laporan penataran pbs tingkatan 2laporan akhir tahun panitialaporan akhir tahun panitia matematikencik karl hendak ke terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri?apakah elaun yang dia layak tuntut?contoh laporan kurikulum akhir tahun sekolahminit mesyuarat panitia pertama bahasa inggerisdefinisi minit bebascontoh menulis borang tindakan susulan selepas mesyuarat panitia sains rendahlaporan kssrapakah agenda mesyuarat sekolah akhir tahunlaporan akhir tahun khbminit mesyuarat pbslaporan minit mesyuarat kssrminit curai kursus induksilaporan minit curai kssr pendidikan seni tahun 4minit curai kursus linus 2 0 matematikminit curai kursus bahasa cina tahun 3minit curai kursus linus 2 0 BAHASA INGGERISlaporan minit mesyuarat guru akhir tahun sekolah menengahlaporan minit curai pbslaporan minit curai spskminit curai kursus bahasa cinalaporan induksilaporan pbs pendidikan morallaporan pbs matematik 2013minit curai kssr tahun 4 bahasa inggerislaporan panitia pengajian amminit curai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3laporan objektif kursus penataran pbslaporan minit mesyuarat sapsminit curai kursus matematik kssrlaporan minit mesyuarat panitia bahasa inggerisLAPORAN MINIT MESYUARAT PANITIA BAHAS INGGERIS SEK RENDAHlaporan minit mesyuarat majlis perpisahanlaporan minit curai kssr bahasa malaysia tahun 3laporan interaksi dengan peserta kursusminit curai kursus induksi sistem saraan malaysiaminit curai kursus kssr pk tahun 3minit curai kursus kssr matematiklaporan kursus dalaman skpmminit curai kursus kssr morallaporan kursus dalaman inggeris tahun 1Minit curai Kursus KSSR Muzik Tahun 3minit curai kursus kssr pendidikan kesihatan tahun 4minit curai kursus kssr pendidikan islam tahun 4 2013laporan kssr matematiklaporan menghadiri kursus matematikminit curai kursus kssr muzik tahun 4laporan kursus kssr biminit curai kursus kssr dan pbs bahasa inggeris tahun 3laporan minit curai bengkel penulisan bahasa cinalaporan minit curai bahasa inggerisLAPORAN MESYUARAT TAKLIMATminit curai kursus linuslaporan konsep kssrminit curai kursus kssr dunia muzikminit curai kursus kssr bahasa malaysia tahun 3laporan kssr bahasa inggerislaporan kssr bm tahun 3laporan LDP kssr tahun 4laporan kursus PBS sekolahminit curai kursus kssr pend kesihatanminit curai bengkel penulisan kreatifminit curai kewanganminit curai KPMmesyuarat penataran bahasa Inggeris spm Malaysiamesyuarat penataran bahasa Inggeris spmmesyuarat gabungan panitiamenghadiri kursus kssr bahasa cina 2013matlamat kursus induksi kssrminit curai kssr bahasa inggeris tahun 3minit curai bahasa inggeris tahun 4 sjktmanual tindakan pengajian am2013maksud penataran kssrmaksud laporan minitminit curai kssr bahasa inggeris tahun 4makna minit mesyuarat curaiminit curai jabatan negeri terengganumini curai b arabminicuraiminit curai bi kssrminit curai bsmmminit curai bahasa melayuminit curai DASAR WARGA EMAS NEGARAminit curai dikpmminit curai bahasa arabminit curai dunia muzik kssr tahun 3minit curai dunia muzik tahun 3 kssrminit curai bagi matematik kssr tahun 3minit curai frog vleminit curai halatuju sekolahminit curai in Englishminit curai bahasa melayu kursus kssr tahun 3minit curai induksimakna minitmakna curaiminit curai kssr MATEMATIKTAHUN 3laporan selepas menghadiri kursuslaporan selepas kursus kssr tahyn 4minit curai kssr muzikminit curai kssr pendidikan islamlaporan program panitia muzikminit curai kssr pendidikan moralminit curai kssr psvlaporan program linus 2013laporan program bahasa inggerisLAPORAN PROGRAM (SPKS)laporan penuh aktiviti panitia bm 2012laporan penataran pbs Sainslaporan penataran pbs pendidikan islamminit curai kssr matematik thn 3laporan tahunan panitia b inggerisminit curai kssr matematikminit curai kssr bi tahun 3Laporan Taklimat Penataraan KSSR & PBSlaporan taklimat panitiaLAPORAN TAKLIMAT KURSUS PENATARAN KSSR DAN PBS PENDIDIKAN MORALlaporan tahunan panitia muzik 2013laporan tahunan panitia muziklaporan tahunan panitia matematiklaporan tahunan panitia englishlaporan tahunan panitia bahasa malaysiaminit curai kssr bm tahun 3minit curai kssr bm thn 3minit curai kssr dstminit curai kssr dst tahun 3minit curai kssr dunia seni tahun 5laporan pbs sains tingkatan 2 2013power point cara menulis minit mesyuaratpengenalan definisi ensembelpengalaman menghadiri kursus pbspengajian amcontoh penulisan pbs tingkatan 6pemetaan tahunan bahasa inggeris th 2 sjkpelan strategik panitia matematik sekolah rendah kssr 2012pbs pengajian am 2013pbs pa 2013contoh kandunganpbs membuat pengenalanpbs kssr agenda mesyuaratpbs contoh mesyuarat stpm 2013pengenalan minit curaiPENGENALAN PA PBSperancangan tahunan panitia matemati dan sainsperancangan tahunan panitia bahasa inggerisPERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA SAINSperancangan / takwim panitia pengajian am 2013penulisan pengenalan manual pbs papenulisan minit curai dalam bahasa inggerisPenulisan Laporan program peningkatan UPSRpenulisan laporan pengalaman berasaskan sekolahpengenalan pbs sukan rakyat pengajian ampengenalan pbs paPBS BAHASA INGGERIS PENATARANpanitia sains sjkminit mesyuarat tentang majlis perpisahanminit mesyuarat sukan tahunan sekolahminit mesyuarat selepas menghadiri kursus kssrminit mesyuarat sekolah panitia bahasa inggerisminit mesyuarat sains sekolah rendah 2013minit mesyuarat psv 2012minit mesyuarat penataran pbsminit mesyuarat pbs tingkatan 2minit mesyuarat pbs bahasa inggerisminit mesyuarat pbs 3/2012minit mesyurat linusminit mesyurat panitia matematik akhir tahunpanitia matematik bagaimana isi borang PM PPTpanduan minit mesyuarat kementerian pelajaran malaysiaPANDUAN MENULIS MINIT CURAIpanduan cara buat laporan selepas kursusobjektif taklimat kssr kepada guruobjektif minit curaiobjektif menghadiri kssr matematik tahun 3muat turun format minit curaimuat turun borang minit curaiminit taklimatminit mesyuarat pbs 3www rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 2013takwim aktiviti panitia bahasa inggeristaklimat pbs sains tingkatan 2taklimat pbs pengajian amstpm contoh bentuk format laporanstpm bahasa melayu contoh minit mesyuarat 2012soalan dan contoh skema minit mesyuarat stpmskema jawapan minit mesyuarat kerja kursus bm stpm 2013skema jawapan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?rpt tingkatan 1 psv 2013rpt pendidikan moral tingkatan 1 2013 pbstakwim panitia matematik sekolah rendahteknik menulis minit mesyuarat kurikulum 2012www minit curai terkiniwww minit curai comwww contoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeriswww contoh minit curai mesyuarat pibgwikipedia formatminitwikipedia contoh minit mesyuarat pbs tingkatan 6tujuan pengalaman berasaskan sekolahtujuan kursus peningkatan profisiensi guru sainstujuan kursus kssr kepada gurutindakan susulan kssr bahasa inggerisrpt pbs pendidikan moral tingkatan 1 2013rpt bahasa melayu tingkatan 5 2013 negeri kedahrancangan pengajaran tahunan english tingkatan 2 2013rancangan pengajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 2 2013rancangan pengajaran mingguan psv stpm 2013rancangan pelajaran tahunan sains tingkatan 5 2013 negeri terengganurancangan pelajaran tahunan pendidikan moral tingkatan 1 pbsrancangan pelajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 5 2013program tahunan pbs khbprogram tahunan pbs bahasa melayuprogram tahunan panitia pbsprogram tahunan panitia bahasa melayurancangan tahunan bahasa inggeris pbs tingkatan 2rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 (PBS)rpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013 jpn pahangrpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013rpt bahasa inggeris tingkatan 5rpt bahasa inggeris tingkatan 4rancangan tahunan sains tingkatan 5 2013rancangan tahunan sains tahun 5 jabatan pelajaran pahangrancangan tahunan psv tingkatan 2 2013rancangan tahunan pendidikan moral tingkatan 3 2013rancangan tahunan pbs bahasa inggeris tingkatan 2rancangan tahunan khb pk tingkatan 1 2013program aktiviti panitia sainsMinit Mesyuarat panitia sains sekolah rendahminit curai smk kursus hotminit curai pelan strategikminit curai pbs sivikMINIT CURAI PBS sainsminit curai pbs pendidikan moralminit curai PBS pendidikan islam TINGKATAN 2minit curai panitia sainsminit curai panitia bahasaminit curai panitiaminit curai moral tahun 3minit curai mesyuarat penyelarasan kssr p moralminit curai pendidikan moral 2013minit curai pendidikan moral tahun 4minit curai sivikminit curai selepas taklimatminit curai sekolahminit curai sejarah tahun 4 sjktminit curai sejarah pbs ting 3minit curai sejarahminit curai sainsminit curai psv kssrminit curai profisiensi english sjk kohotminit curai peserta kursus penataran pbsminit curai mesyuarat pbs bm tingkatan 1minit curai mesyuarat pbsminit curai linus 2 0minit curai linusminit curai laporan kursus peningkatan pedagogi guruminit curai laporan kssrminit curai kursus profisiensiminit curai kursus penyebaran kssr dan pbs pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kursus peningkatan profesionalismeminit curai kursus peningkatan jawiminit curai kursus penataran dst tahun 3minit curai kursus pbs psv tingkatan 1 2012minit curai linus 2 0 englishminit curai linus 2013minit curai mesyuarat linus selepas saringan 1 2013minit curai mesyuarat linusminit curai mesyuarat kurikulum ppdminit curai mesyuarat kelan bahasa inggerisminit curai menghadiri kursus kssr dst tahun 3minit curai matematik kssr tahun 4minit curai maknaminit curai linus tahun 2minit curai linus muat turunminit curai linus literasi tahun 3 kedahminit curai kursus pbs khbminit mesyuarat panitia pengajian am 2013minit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013minit mesyuarat panatia sejarahminit mesyuarat matematik akhir tahunminit mesyuarat majlis perpisahan pengetua danminit mesyuarat majlis perpisahanminit mesyuarat majlis pepisahan pengetua stpmminit mesyuarat majlis akhir tahunminit mesyuarat linus 2013minit mesyuarat kurikulum akhir tahunminit mesyuarat kssr dan linusminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013 spmminit mesyuarat panitia bahasa inggeris akhir tahunminit mesyuarat panitia pendidikan moral ke 4minit mesyuarat panitia pendidikan moralminit mesyuarat panitia muzik 2013minit mesyuarat panitia muzikminit mesyuarat panitia matematik kssrminit mesyuarat panitia matematik 3/2012minit mesyuarat panitia dunia muzik 2013minit mesyuarat panitia bmminit mesyuarat panitia bahasa melayu akhir tahunMinit Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris Keempatminit mesyuarat kssr akhir tahunminit mesyuarat kssr 2013MINIT JURAI 2012minit curai: kursus kssr pendidikan moral tahun 2minit curai wikipediaminit curai untuk majlis apaminit curai taklimat spskminit curai taklimat peningkatan profesionalisme guru bahasa inggerisminit curai taklimat pbs sains tingkatan 2minit curai taklimat pbs khminit curai taklimat kerja kursus sejarahminit curai sukanminit jurai bahasa arab tahun 4minit jurai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3minit mesyuarat kssr 1 2013MINIT MESYUARAT KH SJKminit mesyuarat kh sekolah rendahminit mesyuarat kewangan sekolah rendah 2012minit mesyuarat juraiminit mesyuarat guru induksiminit mesyuarat guruminit mesyuarat aktiviti tahunan sekolah STPMminit mesyuarat /laporan/curai pbs 2012minit jurai sekolah rendahminit curai spsklaporan guru kanancontoh laporan panatia muzikcontoh laporan kursus peningkatan profesionalismecontoh laporan kursus pbs sains tingkatancontoh laporan kursus pbs sainscontoh laporan kursus pbs bahasa melayu tg 3contoh laporan kursus kssr sainscontoh laporan kursus kssr bicontoh laporan kursus kssr bahasa melayucontoh laporan kursus KSSR bahasa inggeriscontoh laporan kursus kssrcontoh laporan kursus inggeriscontoh laporan kursus sek rencontoh laporan ldp kssr bahasa Melayu tahun 4contoh laporan minit mesyuarat sukan rakyatcontoh laporan minit mesyuarat PBS KHB t1contoh laporan minit mesyuarat panitia KH SJK(T)contoh laporan minit mesyuarat kerani amcontoh laporan minit mesyuaratCONTOH LAPORAN MINIT JURAIcontoh laporan mesyuarat kssrCONTOH LAPORAN MAJALAH SEKOLAH PANITIA MUZIKcontoh laporan ldp sains srcontoh laporan LDP KSSR Dunia Muzik Tahun 3contoh laporan kursus dalaman kssr tahun 4 bahasa inggeriscontoh laporan kursus dalamancontoh laporan guru kanan bahasacontoh laporan aktiviti pismpcontoh laporan aktiviti pibgcontoh laporan aktiviti muzik sekolahcontoh laporan aktiviti muzikCONTOH LAPORAN AKHIR TAHUN PANITIA MATEMATIKcontoh laporan akhir tahun panitiacontoh laporan akhir pbscontoh laporan akhir panitia agama islamcontoh laporan akhir kssrcontoh laporan hadiri mesyuaratcontoh laporan hasil penataran kssrCONTOH LAPORAN KURSUS BAGI GURU KSSR MATEMATIKcontoh laporan kurikulum sekolahcontoh laporan kurikulum akhir tahun khbcontoh laporan kurikulumcontoh laporan kssr yr 3 bicontoh laporan kssr bm tahun 3contoh laporan kewangan pibg#q=laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan panitia muzikcontoh laporan kegiatan selepas upsrcontoh laporan akhir agama islamcontoh minit curai kssr pendidikan islam tahun 4contoh minit curai 2013contoh minit cura mesyuarat lembaga peperiksaan kpmcontoh minit bebas kursus adobe photoshopcontoh minit bebas kursuscontoh minit bebas kerja lebih masacontoh minit bebas beli bukucontoh mini curai pbscontoh mini curaicontoh mini bebascontoh merancang program tahunan kssrcontoh minit curai 2013 bengkel sekolah rendahcontoh minit curai bagicontoh minit curai kssr matematikcontoh minit curai kpmcontoh minit curai kewangancontoh minit curai kerja amalicontoh minit curai kementerian pendidikanCONTOH MINIT CURAI KEMENTERIANcontoh minit curai dari ppd negeri terengganucontoh minit curai dalam wordscontoh minit curai cikgucontoh minit curai bahasa melayucontoh menulis taklimatcontoh menulis laporan kursus Peningkatan Profesionalisme Gurucontoh laporan program selepas upsrcontoh laporan program pbs tingkatan 1Contoh Laporan PIBG 2012contoh laporan penuh aktiviti panitia bm 2012contoh laporan penataran pbs 2013contoh laporan pbs tingkatan 2 2013contoh laporan pbs tingkatan 1contoh laporan pbs t1 - t5contoh laporan pbs bahasa malaysiacontoh laporan panitia pengajian amcontoh laporan tahunan panitia khbcontoh laporan tahunan panitia matematik smkcontoh menulis laporan bengkel teknik menjawab panitia kimiaagenda mesyuarat panitia akhir tahuncontoh membuat pbs pengajian am(pengenalan)contoh membuat minute curaicontoh membuat minit mesyuarat stpmcontoh membuat minit bebasCONTOH MEMBUAT LAPORAN SELEPAS HADIRI KURSUScontoh laporan taklimat pbs matematik tingkatan 3contoh laporan tahunan panitia sainscontoh laporan tahunan panitia muzikcontoh laporan panitia englishcontoh lapoaran taklimat pbscara menulis mini minitcara hendak membuat minit mesyuaratcara cara membuat pbs pengajian amcara cara membuat laporan menghadiricara buiat minit curaicara buat table dalam minit mesyuaratcara buat pengenalan pengajian am pbscara buat minit mesyuarat bagi laporan kerja kursuscara buat minit curai kursusbuku rekod laporan minit curaibuat pendahuluan pbs pengajian amcara laporan pbscara membuat laporan minit mesyuarat disiplincara menulis laporan selepas menghadiri mesyuaratcara menulis laporan menghadiri kursuscara menulis laporan aktiviti alat tulisCara membuatlaporan kewangan pibgcara membuat PBS pengajian am 2013cara membuat pbs pengajian amcara membuat minit mesyuarat 2012Cara membuat minit curai mesyuaratcara membuat minit curai kursuscara membuat laporan selepas menghadiri kursusbuat laporan taklimatbpg kssr tahun 3 bahasa cina sjkbentuk formatminit mesyuarat bahasa melayu pbsbagaimana membuat minit bebasapa minit curaiapa maksud minit curaiapa makaud minit curai sekolahaktiviti tahunan panitia matematikaktiviti tahunan panitia bahasa inggerisaktiviti pbs matematikagenda minit mesyuarat panitia bahasa inggerisagenda mesyuarat taqwim hepbentuk minit curaibila hendak menulis contoh minit curai kursusborang transit pbs pendidikan islam tingkatan 3borang minit curai/laporan kursus induksiborang minit curai terkiniborang minit curaborang laporan minit curai kpmborang laporan minit curaiborang laporan kursus kssrBORANG LAPORAN KURSUS HOTSbila tulis minit curaibila minit curai dibuatagenda mesyuarat pbs 2012contoh karangan stpm bentuk minit mesyuaratcontoh format minit mesyuaratcontoh format minit curai terkiniCONTOH FORMAT MINIT CURAI LITERASI BIcontoh format minit curai kursuscontoh format minit curai jabatan kerajaancontoh format laporan selepas aktiviticontoh format laporan penataraan pbscontoh format laporan pbs pengajian amcontoh format laporan kursus panitiacontoh format borang minit curaicontoh format minit mesyuarat 2012contoh format minit mesyuarat panatia terbarucontoh karangan minit mesyuarat sukan tahunan sekolah SPMcontoh karangan minit mesyuarat stpm(masalah disiplin)contoh karangan minit mesyuarat program minggu sainscontoh karangan minit mesyuarat perpisahancontoh karangan minit mesyuarat aktiviti perpisahan gurucontoh karangan majlis perpisahan guru (minit mesyuarat)contoh karangan laporan minit mesyuarat sekolahcontoh isi minit mesyuarat stpm 2013contoh format minit mesyuarat stpm bahasa melayucontoh format minit mesyuarat stpmcontoh esei minit mesyuarat tentang program minggu bahasacontoh esei minit mesyuarat stpm sistem modularcara-cara membuat minit mesyuarat perancangan bagi tahun 2013cara-cara buat minit bebascara untuk membuat minit mesyuarat in english languagecara tulis minit bebasCARA MENULIS TAKLIMAT MESYUARATCARA MENULIS PBS PENGAJIAN Acara menulis objektif pbs pengajian amcara menulis minit mesyuarat panitia 2013 kpmcara menulis minit mesyuarat jpacara menulis minit curai pbsCINTOH MINIT CURAIcontah minit curaicontoh esei minit mesyuarat pibgcontoh catatan mesyuaratcontoh cara menulis minit taklimatcontoh buku laporan pibgcontoh borang laporan minit curai spks 2011contoh borang laporan mengahadiri mesyuaratcontoh borang format sukan 2013CONTOH BORANG CIKGU MENGHADIRI MESYUARATcontoh aktiviti bahasa inggeris tingkatan 2contoh agenda mesyuarat guru kanan bahasacara menulis minit curai 2012contoh minit curai kssr pendidikan moral tahun 3format minit curai untuk laporanformat minit curai bengkel pengajaran perakaunanformat minit curai 2013format menulis minit curaiformat laporan taklimat pbsformat laporan selepas menghadiri kursus 2012format laporan selepas kursus sekolahformat laporan pengalaman berasaskan sekolahformat laporan penataran pbs seni tingkatan 2format laporan kursus kssrformat laporan kerja kursus pbs pengajian amcontoh laporan esei pbs pengajian amformat minit curai guruformat minit curai kssr sainsformat minit curai terkini 2013format minit curai spsk 2013format minit curai spskformat minit curai peserta kursusformat minit curai panitia pendidikan islamformat minit curai panitiaformat minit curai mesyuarat sekolahformat minit curai mesyuarat kpmformat minit curai linus 2013format minit curai kursus 2013format karangan minit mesyuarat stpm 2013format dan contoh minit curaicontoh untuk membuat laporan SELEPAS MENGHADIRI MESYUARATcontoh tindakan susulan pbscontoh tindakan susulan dan cadangan pbscontoh taklimat kursus bahasa inggeriscontoh soalan stpm minit mesyuarat majlis perpisahancontoh soalan pengalaman berasaskan sekolah sbecontoh rekod laporan akhir tahunancontoh rancangan tahunan pbs eng form 2contoh rancangan mengajar pembelajaran berasaskan sekolah bahasa inggerisContoh program tindakan susulan matematikcontoh2 laporan pengalaman berasaskan sekolahcontohminit mesyuarat kurikulumdan panitia sek renformat contoh minit curai kursus kssrformat borang pbs english form 2 2013erti minit laporandunia cikgu file wordpress contoh minit curaidefinisi minit mesyuaratdefinisi mesyuarat jabatancurai laporancth pelan strategik khcth minit curaicra menulis minit mesyuaratcontoh program tahunan pbs psvlaporan format pbskepentingan menulis minit curaikepentingan menghadiri kursus pbskarangan stpm minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahkarangan minit mesyuaRATminit mesyuarat majlis perpisahan pelajarkarangan minit mesyuarat tentang disiplin sekolahkarangan minit mesyuarat majlis perpisahan pengetua sekolahkarangan jenis minit mesyuarat tingkatan 5karangan faedah bersukan tahun 3 kssrkaedah penulisan minit curaikaedah kpm dan pmpKERTAS MINIT CURAIkonsep minit curailaporan dalam minit curailaporan bengkel penandaan kertas bahasa inggeris upsrlaporan aktiviti pengalaman berasaskan sekolahLaporan Aktiviti PBS panitialaporan aktiviti kurikulum pbs/kssrlaporan akhir pengalaman berasaskan sekolahlaporan akhir pbs ipgkursus kssrpendidikan muzik anjurankursus dalaman kssr sains tahun 5konsep minit mesyuaratjurai minit mesyuaratjpn pahang laporan hots sainsFORMAT MINIT TAKLIMATformat minit mesyuarat terkini jabatan pelajaran pahangformat minit mesyuarat terkini 2012format minit mesyuarat perpisahan dengan penolong kananformat minit mesyuarat pbsformat minit mesyuarat panitia 2013format minit mesyuarat panatia bahasa inggerisformat minit mesyuarat kpmformat minit mesyuarat kerajaan terkiniformat minit mesyuarat guru akhir tahunformat nota curaiformat penulisan minit mesyuaratjpn kedah - minit curaiJPA MINIT CURAIjawapan bagi soalan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?jadual laporan penataran kssrfotmat minit curaiformatlaporan taklimat pbsformat/contohlporankssrmatematiktahun5format terkini minit curaiformat terkini contoh laporan minit curaiformat penulisan minit mesyuarat kewangan terkini 2013format minit mesyuarat bebascontoh program tahunan pbs khbcontoh minit mesyuarat dengan format bebascontoh minit curai spsk selangorcontoh minit curai SPSK 6contoh minit curai selepas menghadiri kursus kssrcontoh minit curai sekolah 2012Contoh minit curai sejarahcontoh minit curai prinsip perakaunancontoh minit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh minit curai penandaan kertas upsrCONTOH MINIT CURAI PBS SAINScontoh minit curai panitia ekonomi asascontoh minit curai taklimat programcontoh minit curai terkini 2013contoh minit mesyuarat bentuk tablecontoh minit mesyuarat bebascontoh minit mesyuarat bahasa melayu stpmcontoh minit mesyuarat akhir tahun pbscontoh minit laporan sukan tahunan sekolahcontoh minit curaiLINUScontoh minit curai yang terkinicontoh minit curai yang intancontoh minit curai untuk warga pendidik negeri terengganucontoh minit curai terkini ng terengganucontoh minit curai panitiacontoh minit curai panatiacontoh minit curai kursus linuscontoh minit curai kursus kssr tahun 5contoh minit curai kursus kssr tahun 4contoh minit curai kursus kssr sainsCONTOH MINIT CURAI KURSUS KSSR MATEMATIK TAHUN 4contoh minit curai kursus kssr kesihatan tahun 4CONTOH MINIT CURAI KURSUS KPMcontoh minit curai kursus induksi kssrCONTOH minit curai kursus format spskcontoh minit curai kursus bahasa melayu tahun 3 2012contoh minit curai kursus pbs khbcontoh minit curai kursus skpmcontoh minit curai negeri kedahcontoh minit curai mesyuarat setiausaha peperiksaancontoh minit curai mesyuarat pbscontoh minit curai mesyuarat jpncontoh minit curai mesyuarat jpaCONTOH MINIT CURAI MESYUARAT JABATAN SEJARAHcontoh minit curai mesyuarat jabatancontoh minit curai menghadiri taklimatcontoh minit curai ldp linuscontoh minit curai kursus terapicontoh minit curai kssr pj th 4Contoh Program KPM ekonomicontoh pengalaman berkursuscontoh pengajian am projek 2013contoh pbspengajian am 2011contoh pbs sains sukan stpm amali 1contoh pbs pengenalan pengajian amcontoh pbs pengajian am gurucontoh pbs pengajian am 2013contoh pbs ipgcontoh nota curai kursus profesionalisme gurucontoh minute curaicontoh pengenalan buat pbs pengajian amcontoh pengenalan kerja kursus pengajian amContoh Perancangan Aktiviti Tahunan Panitia BIcontoh penulisan pengenalan kerja krusus pengajian am 2013 dari Terengganucontoh penulisan minit curai 2012contoh penulisan minit bebas minit curaicontoh penulisan minitcontoh penulisan laporan bigcontoh penulisan bentuk minit mesyuarat stpmcontoh penuh laporan akhircontoh pengenalan pbs pengajian am bagicontoh pengenalan kerja kursus stpm pengajian amcontoh miniut curai kursus kssr pendidikan islam 2013contoh minitcurai kursus bahasa inggriscontoh minit mesyuarat panitia ekonomi asascontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013contoh minit mesyuarat membauat program carnivalcontoh minit mesyuarat matematikcontoh minit mesyuarat majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat majlis perpisahancontoh minit mesyuarat kurikulum terkinicontoh minit mesyuarat kssrcontoh minit mesyuarat KHB PBS 2013contoh minit mesyuarat kewangan sekolahcontoh minit mesyuarat panitia kajian tempatancontoh minit mesyuarat panitia matematik 2013CONTOH MINITCURAI KURSUScontoh minit taklimatcontoh minit mesyuarat untuk majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat selepas hari sukancontoh minit mesyuarat sekolah BEBAScontoh minit mesyuarat peperiksaancontoh minit mesyuarat pbs sekolah rendahcontoh minit mesyuarat pbs 2012contoh minit mesyuarat pbs /kssr sekolah rendahcontoh minit mesyuarat panitia matematik sekolah rendahcontoh minit mesyuarat jabatan kerajaan|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!