» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Minit curai

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

1.0  Pengenalan

Konsep

Laporan yang dibuat dalam bentuk minit mesyuarat selepas menghadiri satu-satu mesyuarat yang diurus oleh pihak lain. Wakil Unit/Bahagian/Jabatan yang menghadiri mesyuarat akan membuat minit. Minit ini merupakan gabungan laporan dan minit mesyuarat. Ia dinamakan minit curai.

 

Contoh 1

 

 

 

Minit Curai

 

Kepada                       : Pengetua,

SMK Tengku Bendahara …

 

Melalui                        : Penolong Kanan SMKTB

 

Daripada                    : Zainal Abidin b. Hj. Kasim

 

Salinan kepada          : Guru Kanan Bidang

Ketua Panitia Bahasa Inggeris

 

Perkara                       : Kursus Peningkatan Profisiensi Guru-guru Bahasa Inggeris

 

Anjuran                      : Jabatan Pelajaran Negeri …

 

Tarikh           : 2 Ogos hingga 4 Ogos (Isnin hingga Rabu)

Fasa             : 1

Masa                        : 8.00 pagi hingga 4.15 petang

Tempat         : IPG Kampus …………….

 

Latar Belakang

 

Kursus ini dianjurkan oleh …

Kursus ini melibatkan …

Tujuan kursus ialah …

 

Isu/Maklumat Penting

 

            Kaedah berkesan mengamalkan Listening dan Public Speaking

 

Maklumat dan Cadangan/Tindakan

 

Guru bahasa Inggeris harus diberi peluang mengikuti kursus ini.

 

 

Ulasan dan Catatan Penolong Kanan

 

 

 

 

Ulasan dan Catatan Pengetua

 

 

 

 

Disediakan oleh,

Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Peserta Kursus MBI (Kohot 12)

 

 

 

 

Contoh 2

 

MINIT CURAI

 

  1. Nama Pegawai          : ……………………………………… Unit: ……………………………
  2. 2.    Jawatan                      :……………………………………………………………………………..
  3. 3.    Perkara                       :……………………………………………………………………………..
  4. 4.    Tarikh                         :……………………………………… Masa:……………………………
  5. 5.    Tempat                       :………………………………………………………………………………
  6. 6.    Anjuran                      :………………………………………………………………………………
  7. 7.    Pengerusi                  : ……………………………………………………………………………..
  8. 8.    Bahan yang diedarkan:

i.        …………………………………………………………………………………………

ii.        …………………………………………………………………………………………

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 9.    Catatan Minit :

i.        ………………………………………………………………………………………..

ii.        ………………………………………………………………………………………..

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 10.  Tindakan Susulan:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tandatangan Guru

 

……………………………………..

(NAMA)

 

 

 

Contoh 3

 

 

Minit Curai Mesyuarat Penyelarasan Program Kerjasama KPM/ OUM

 

TARIKH                : 4 Januari 2006

MASA                   : 11.30 Pagi

TEMPAT             : Bilik Persidangan, Aras 2, OUM.

URUSETIA/          : OUM

ANJURAN

PENGERUSI        : Prof. Dr Mansor b. Fadzil

Naib Presiden OUM

 

KEHADIRAN Semua wakil unit BPG kecuali HEP dan PMP

Unit Kurikulum diwakili oleh My. Zainal Abidin, Dr Noriati, Pn. Juriah dan Pn. Fatimah

 

 

1

 

PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN

1.1

 

Pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP pada 16 Januari 06 dan maktab yang terlibat – HEP

1.2

 

Penempatan pelajar mengikut pengkhususan dan maktab – PPP

1.3

 

Struktur pengajian, Subjek major dan minor. Subjek minor ditentukan oleh maktab

1.4

 

English for Written Communication ditukar dengan Learning Skills for Open and Distance Learners

1.5

 

Peperiksaan dan penilaian (assessment mode, exam questions setting & marking, grading scale)

1.6

 

Rancangan pengajaran, mode of delivery, tugasan pengalaman berasaskan sekolah

1.7

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

2

 

TINDAKAN  UNIT KURIKULUM/BPG

 

2.1

2.2

2.3

 

OUM akan memberi taklimat kepada penyelaras Program KPM-OUM pada 6.1.06 dalam aktiviti HEP di MPT tentang TOC Learning Skills for Open and Distance Learners, rancangan pengajaran, mode of delivery, dan tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

OUM akan memberi Induksi TOC Learning Skills for Open and Distance Learners kepada pensyarah pada hari pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP (16 Januari 06) di maktab yang terlibat termasuklah maklumat tentang rancangan pengajaran, mode of delivery, dan  tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

 

 

Pegawai Pelapor: My. Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Tarikh                  : 4 Januari 2006

|minit curaicontoh minit curaiformat minit curaimaksud minit curaicontoh minit curai kursusformat minit curai kursuscontoh laporan pengalaman berasaskan sekolahcontoh penulisan minit curaiminit curai formatcontoh minit curai taklimatcontoh minit curai 2012contoh format minit bebascontoh esei minit mesyuarat stpmcontoh format minit curaiminit curai kursusMINIT CURAI KSSR TAHUN 3format minit bebasborang minit curaiformat minit curai mesyuaratdefinisi minit curaicara menulis minit curaicontoh minit curai pbscontoh minit juraiminit bebaslaporan minit curaitujuan minit curaicara buat minit curaicontoh laporan pbspenulisan minit bebascontoh laporan minit curaicontoh borang minit curaicara membuat minit curaiminit juraiminit curai mesyuaratmakna minit curaicontoh laporan taklimat pbspenulisan minit curaicontoh laporan akhir pengalaman berasaskan sekolahminit curai kursus kssrcara membuat laporan minit mesyuaratcontoh laporan kursusMINIT MESYUARAT GURU AKHIR TAHUNcontoh minit mesyuarat stpmcontoh minit curai sekolahcontoh menulis minit curaiminit curai bahasa inggerisminit curai kssr matematik tahun 3contoh laporan akhir pibgcara buat pbs pengajian amcontoh laporan kssrlaporan selepas menghadiri mesyuaratminit curai kursus pbscara menulis pengenalan pbs pengajian amminit mesyuarat panitia pengajian amcara-cara membuat pbs pengajian am 2013minit curai kssr sainscontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeriscara tulis minit curaiminit curai kssr sains tahun 3cara membuat pengenalan pbs pengajian amformat minit curai kpmFORMAT MINIT MESYUARAT CURAIlaporan program pbscontoh laporan taklimatformat laporan pbsformat laporan taklimatminit curai pbsminit curai 2013contoh laporan selepas aktiviticara membuat pengenalan pbscontoh minit bebas mesyuaratcontoh laporan mbiminit curai vle frogminit mesyuarat panitia bahasa inggeriscontoh laporan penataran pbscontoh laporan tahunan pibgcontoh minit curai linuscontoh laporan setelah menghadiri mesyuaratminit mesyuarat pbs 2012contoh minit curai mesyuarat panitia pendidikan islamcontoh format minit curai linuscontoh minit curai kursus pbscontoh minit curai kursus bi sjkcontoh laporan akhir tahun sekolah aktivitiminit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh minit curai terkinicontoh laporan big ipgminit curai kursus penataran pbsminit mesyuarat curaicontoh pengenalan pbs paminit curai kssr moralcontoh pbs pengajian amCONTOH pengenalan pbsminit curai kssr BIcontoh pengenalan pbs pengajian am stpmmaksud minit curai dalam bahasa inggerisapa itu minit curaiformat minit curai terkinicontoh program tahunan pbsbagaimana tulis minit curaiformat penulisan minit curaicontoh laporan menghadiri mesyuaratminit curai kssrlaporan tahunan panitia bahasa melayucara buat laporan minit mesyuaratapakah minit curaimaksud minit bebascontoh minit mesyuarat sukan tahunan sekolahcara buat pengenalan pbs stpm 2013 pengajianminit curai tujuanminit kursus dalaman skpmformat minit curai 2012FORMAT MINIT CURAI TAKLIMATcontoh minit curai bengkellaporan penuh sukan tahunan ipgformat minit juraiminit curai profisiensi english sjkminit curai terkinimaksud curailoparan penuh pengalaman berasaskan sekolahlaporan akhir tahun panitia matematikcontoh laporan minit curai hadiri kursuscontoh laporan minit mesyuarat (in table)laporan akhir tahun khbcontoh laporan pbs pengajian amlaporan akhir pbsminit mesyuarat contoh laporan tahunan gamudaminit mesyuarat bahasa inggeris pbs dan kssr 2011contoh laporan tahunan panitia bmkepentingan minit curailaporan majlis akhir tahun STPM/minit mesyuaratcontoh laporan penataran pbs tingkatan 2contoh laporan penataran pbs tingkatan2minit mesyuarat akhir kssrcontoh laporan pibglaporan kssrLAPORAN MENGHADIRI MESYUARATlaporan minit mesyuarat panitia bahasa melayulaporan akhir tahun panitiaContoh minit curai folio sivik tingkatan 4minit curai kssr bahasa melayu tahun 3contoh minit curai pbs bahasa melayucontoh minit curai pendidikan islamminit curai kursus sains kssr tahun 4contoh pengenalan pbs pengajian am 2013Contoh minit curai selepas tamat kursuscontoh pbs pa 2013contoh nota curaiminit curai kursus pbs khb tingkatan 2contoh minit penulisan taklimatcontoh minit mesyuarat skpmcontoh minit mesyuarat bigcontoh minit mesyuarat curaicontoh minit mesyuarat kewangan sekolah rendahminit curai kursus kssr bm sjk tahun 3minit curai kurikulumcontoh minit mesyuarat pbs kssrcontoh minit curai panitia bahasa inggerisminit curai linus bahasa inggerisminit curai linus matematikformat laporan pbs ting 2 2013minit curai pendidikan islam kssr tahun 4minit curai pendidikan islamformat kursus penataran panitia pbscontoh minit curai kssrminit curai pbs sains tingkatan 2encik karl hendak ke terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri?apakah elaun yang dia layak tuntut?definisi minit bebascontoh takwim panitia muzikcontoh minit curai kursus kssrcontoh minit curai kursus kssr matematikcontoh minit curai kursus kssr MATEMATIK TAHUN 3minit curai mesyuarat pbs 2012contoh minit curai kursus pbs di langkawicontoh penulisan pengalaman berasaskan sekolahminit curai matematikminit curai kssr bahasa inggerisminit curai kursus kssr bahasa inggeriscontoh laporan mesyuarat kewangan sekolahapakah agenda mesyuarat sekolah akhir tahuncontoh borang minit curai jabatan pelajaranbentuk penulisan minit curairancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 4 2013skema minit mesyuaratminit mesyuarat pbs stpmminit mesyuarat panitia pertama bahasa inggerisminit curai kursus profisiensi englishpbs bm stpm minit mesyuarat minggu sainscontoh laporan aktiviti pbsminit mesyuarat pbs kssrcara menulis laporan tahunan ketua panitiacontoh laporan kurikulum akhir tahun sekolahTUJUAN MINIT CURAI DIBUATminit mesyuarat majlis perpisahan pengetuaBentuk curaicara tulis laporan pbsperancangan tahunan panitia bahasa melayucara tulis pbscontoh menulis borang tindakan susulan selepas mesyuarat panitia sains rendahcara buat pengenalan pbscontoh kerja kursus pbs sains tingkatan 1nama pegawai kssr matematik tahun 3 2012perkara dibincangkan kursus kssr matematik thn 3minit mesyuarat pbsminit curai bahasa inggeris tahun 4 sjktminit curai bahasa melayu kursus kssr tahun 3minit curai bahasa melayuminit curai dikpmminit curai bengkel penulisan kreatifminit curai DASAR WARGA EMAS NEGARAminit curai kssr bahasa inggeris tahun 3minit curai bi kssrminit curai bsmmrancangan tahunan khb pk tingkatan 1 2013mesyuarat penataran bahasa Inggeris spm Malaysiamaksud penataran kssrmanual tindakan pengajian am2013rpt bahasa inggeris tingkatan 5matlamat kursus induksi kssrmenghadiri kursus kssr bahasa cina 2013mesyuarat gabungan panitiamesyuarat penataran bahasa Inggeris spmminit curai kssr muzikrpt bahasa inggeris tingkatan 4mini curai b arabrancangan tahunan sains tingkatan 5 2013rancangan tahunan sains tahun 5 jabatan pelajaran pahangrancangan tahunan psv tingkatan 2 2013rancangan tahunan pendidikan moral tingkatan 3 2013rancangan tahunan pbs bahasa inggeris tingkatan 2minit curai bagi matematik kssr tahun 3minit curai bahasa arabrpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013minit curai dunia muzik kssr tahun 3minit curai kssr bi tahun 3minit curai kssr bm tahun 3minit curai kssr bm thn 3minit curai kssr dstminit curai kssr dst tahun 3minit curai kssr dunia seni tahun 5minit curai kssr matematikprogram tahunan panitia bahasa melayuminit curai kssr matematik thn 3minit curai kssr MATEMATIKTAHUN 3program aktiviti panitia sainspower point cara menulis minit mesyuaratperancangan tahunan panitia matemati dan sainsminit curai kssr pendidikan islamminit curai kssr pendidikan moralminit curai kssr psvperancangan tahunan panitia bahasa inggerisprogram tahunan panitia pbsprogram tahunan pbs bahasa melayuprogram tahunan pbs khbminit curai dunia muzik tahun 3 kssrrancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 (PBS)minit curai frog vleminit curai halatuju sekolahminit curai in Englishrancangan tahunan bahasa inggeris pbs tingkatan 2minit curai induksiminit curai jabatan negeri terengganuminit curai kewanganrancangan pengajaran tahunan english tingkatan 2 2013minit curai KPMrancangan pengajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 2 2013rancangan pengajaran mingguan psv stpm 2013rancangan pelajaran tahunan sains tingkatan 5 2013 negeri terengganuminit curai kssr bahasa inggeris tahun 4rancangan pelajaran tahunan pendidikan moral tingkatan 1 pbsrancangan pelajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 5 2013PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA SAINSlaporan guru kananlaporan minit curai bahasa inggerislaporan minit curai bengkel penulisan bahasa cinalaporan minit curai kssr bahasa malaysia tahun 3laporan minit curai kssr pendidikan seni tahun 4laporan minit curai pbslaporan minit curai spsklaporan minit mesyuarat guru akhir tahun sekolah menengahlaporan minit mesyuarat kssrlaporan minit mesyuarat majlis perpisahanLAPORAN MINIT MESYUARAT PANITIA BAHAS INGGERIS SEK RENDAHlaporan minit mesyuarat panitia bahasa inggerislaporan minit mesyuarat sapslaporan objektif kursus penataran pbslaporan panitia pengajian amlaporan pbs matematik 2013laporan pbs pendidikan morallaporan format pbstujuan pengalaman berasaskan sekolahLAPORAN MESYUARAT TAKLIMATwikipedia contoh minit mesyuarat pbs tingkatan 6laporan induksilaporan interaksi dengan peserta kursuslaporan konsep kssrwww rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 2013www minit curai terkiniwww minit curai comlaporan kssr bahasa inggeriswww contoh minit mesyuarat panitia bahasa inggerislaporan kssr bm tahun 3laporan kssr matematiklaporan kursus dalaman skpmlaporan kursus kssr bilaporan kursus PBS sekolahwww contoh minit curai mesyuarat pibglaporan LDP kssr tahun 4wikipedia formatminitlaporan menghadiri kursus matematiklaporan pbs sains tingkatan 2 2013laporan penataran pbs pendidikan islamlaporan penataran pbs Sainstaklimat pbs sains tingkatan 2laporan taklimat panitiaLaporan Taklimat Penataraan KSSR & PBStaklimat pbs pengajian amstpm contoh bentuk format laporanstpm bahasa melayu contoh minit mesyuarat 2012makna curaimakna minitsoalan dan contoh skema minit mesyuarat stpmskema jawapan minit mesyuarat kerja kursus bm stpm 2013skema jawapan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?makna minit mesyuarat curairpt tingkatan 1 psv 2013rpt pendidikan moral tingkatan 1 2013 pbsmaksud laporan minitrpt pbs pendidikan moral tingkatan 1 2013rpt bahasa melayu tingkatan 5 2013 negeri kedahLAPORAN TAKLIMAT KURSUS PENATARAN KSSR DAN PBS PENDIDIKAN MORALlaporan tahunan panitia muzik 2013laporan tahunan panitia muziklaporan penuh aktiviti panitia bm 2012LAPORAN PROGRAM (SPKS)laporan program bahasa inggerislaporan program linus 2013laporan program panitia muziktujuan kursus peningkatan profisiensi guru sainslaporan selepas kursus kssr tahyn 4tujuan kursus kssr kepada gurulaporan selepas menghadiri kursustindakan susulan kssr bahasa inggerislaporan tahunan panitia b inggeristeknik menulis minit mesyuarat kurikulum 2012takwim panitia matematik sekolah rendahlaporan tahunan panitia bahasa malaysiatakwim aktiviti panitia bahasa inggerislaporan tahunan panitia englishlaporan tahunan panitia matematikrpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013 jpn pahangperancangan / takwim panitia pengajian am 2013minit curai panitiaminit curai sivikminit curai selepas taklimatminit curai sejarah tahun 4 sjktminit curai sejarah pbs ting 3minit curai sejarahminit mesyuarat pbs 3minit mesyuarat pbs 3/2012minit curai sainsminit curai smk kursus hotminit curai spskminit mesyuarat panitia pengajian am 2013minit curai taklimat spskminit curai taklimat peningkatan profesionalisme guru bahasa inggerisminit curai taklimat pbs sains tingkatan 2Minit Mesyuarat panitia sains sekolah rendahminit curai taklimat pbs khminit curai taklimat kerja kursus sejarahminit curai sukanminit curai psv kssrminit curai profisiensi english sjk kohotMINIT CURAI PBS sainsminit curai pbs pendidikan moralminit curai PBS pendidikan islam TINGKATAN 2minit mesyuarat sekolah panitia bahasa inggerisminit mesyuarat selepas menghadiri kursus kssrminit mesyuarat sukan tahunan sekolahminit curai panitia sainsminit curai panitia bahasaminit mesyuarat sains sekolah rendah 2013minit mesyuarat psv 2012minit mesyuarat pbs bahasa inggerisminit curai peserta kursus penataran pbsminit curai pendidikan moral tahun 4minit curai pendidikan moral 2013minit mesyuarat pbs tingkatan 2minit mesyuarat penataran pbsminit curai pelan strategikminit curai pbs sivikminit curai untuk majlis apacontoh format minit mesyuaratminit mesyuarat guru induksiminit mesyuarat majlis pepisahan pengetua stpmminit mesyuarat majlis perpisahanminit mesyuarat guruminit mesyuarat majlis perpisahan pengetua danminit mesyuarat matematik akhir tahunminit mesyuarat panatia sejarahminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013minit mesyuarat juraiminit mesyuarat kewangan sekolah rendah 2012minit mesyuarat kurikulum akhir tahunminit mesyuarat linus 2013minit mesyuarat kssr akhir tahunminit mesyuarat kssr 2013minit mesyuarat majlis akhir tahunminit mesyuarat kssr 1 2013MINIT MESYUARAT KH SJKminit mesyuarat kh sekolah rendahminit mesyuarat aktiviti tahunan sekolah STPMminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013 spmminit jurai bahasa arab tahun 4MINIT JURAI 2012minit mesyuarat panitia muzikminit mesyuarat panitia muzik 2013minit mesyuarat panitia pendidikan moralminit mesyuarat panitia pendidikan moral ke 4minit curai: kursus kssr pendidikan moral tahun 2minit curai wikipediaminit jurai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3minit mesyuarat panitia matematik kssrminit mesyuarat panitia bahasa inggeris akhir tahunMinit Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris Keempatminit mesyuarat panitia bahasa melayu akhir tahunminit mesyuarat panitia bmminit mesyuarat /laporan/curai pbs 2012minit mesyuarat panitia dunia muzik 2013minit jurai sekolah rendahminit mesyuarat panitia matematik 3/2012minit mesyuarat kssr dan linuspenulisan pengenalan manual pbs paminit curai kursus linus 2 0 BAHASA INGGERISminit curai kursus linusminit curai kursus kssr pk tahun 3pengalaman menghadiri kursus pbspengenalan definisi ensembelminit curai kursus kssr pendidikan kesihatan tahun 4minit curai kursus kssr pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kursus kssr pend kesihatanminit curai kursus linus 2 0 matematikminit curai kursus matematik kssrpbs pa 2013contoh kandunganpbs pengajian am 2013minit curai kursus penataran dst tahun 3minit curai kursus pbs psv tingkatan 1 2012pelan strategik panitia matematik sekolah rendah kssr 2012minit curai kursus pbs khbpemetaan tahunan bahasa inggeris th 2 sjkpengajian amcontoh penulisan pbs tingkatan 6pengenalan minit curaiminit curai kursus kssr muzik tahun 4minit curai kursus induksi sistem saraan malaysiaminit curai kursus induksiminit curai kursus bahasa cina tahun 3penulisan laporan pengalaman berasaskan sekolahminit curai kursus bahasa cinaPenulisan Laporan program peningkatan UPSRpenulisan minit curai dalam bahasa inggerisminit curai kssr tahun 4 bahasa inggerispengenalan pbs sukan rakyat pengajian ampengenalan pbs paMinit curai Kursus KSSR Muzik Tahun 3minit curai kursus kssr moralminit curai kursus kssr matematikminit curai kursus kssr dunia muzikminit curai kursus kssr dan pbs bahasa inggeris tahun 3PENGENALAN PA PBSminit curai kursus kssr bahasa malaysia tahun 3minit curai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3minit curai kursus peningkatan jawipbs membuat pengenalanminit curai mesyuarat kurikulum ppdminit curai mesyuarat kelan bahasa inggerismuat turun format minit curaiminit curai menghadiri kursus kssr dst tahun 3minit curai matematik kssr tahun 4objektif menghadiri kssr matematik tahun 3minit curai maknaminit curai linus tahun 2minit curai mesyuarat linusmuat turun borang minit curaiminit mesyuarat tentang majlis perpisahanminit mesyurat linusminit curai mesyuarat penyelarasan kssr p moralminit curai mesyuarat pbs bm tingkatan 1minit mesyurat panitia matematik akhir tahunminit curai mesyuarat pbsminit curai mesyuarat linus selepas saringan 1 2013minit taklimatobjektif minit curaiminit curai linus muat turunminit curai laporan kursus peningkatan pedagogi guruminit curai laporan kssrPBS BAHASA INGGERIS PENATARANpbs contoh mesyuarat stpm 2013minit curai kursus profisiensipbs kssr agenda mesyuaratminit curai kursus penyebaran kssr dan pbs pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kursus peningkatan profesionalismepanitia sains sjkminit curai linusobjektif taklimat kssr kepada guruminit curai linus literasi tahun 3 kedahpanduan cara buat laporan selepas kursusminit curai linus 2013PANDUAN MENULIS MINIT CURAIminit curai linus 2 0 englishpanduan minit mesyuarat kementerian pelajaran malaysiaminit curai linus 2 0minit curai moral tahun 3contoh laporan panatia muzikcontoh laporan kursus peningkatan profesionalismecontoh laporan kursus pbs sains tingkatancontoh laporan kursus pbs sainscontoh laporan kursus pbs bahasa melayu tg 3contoh laporan kursus kssr sainscontoh laporan kursus kssr bicontoh laporan kursus kssr bahasa melayucontoh laporan kursus KSSR bahasa inggeriscontoh laporan kursus kssrcontoh laporan kursus inggeriscontoh laporan kursus sek rencontoh laporan ldp kssr bahasa Melayu tahun 4contoh laporan minit mesyuarat sukan rakyatcontoh laporan minit mesyuarat PBS KHB t1contoh laporan minit mesyuarat panitia KH SJK(T)contoh laporan minit mesyuarat kerani amcontoh laporan minit mesyuaratCONTOH LAPORAN MINIT JURAIcontoh laporan mesyuarat kssrCONTOH LAPORAN MAJALAH SEKOLAH PANITIA MUZIKcontoh laporan ldp sains srcontoh laporan LDP KSSR Dunia Muzik Tahun 3contoh laporan kursus dalaman kssr tahun 4 bahasa inggeriscontoh laporan kursus dalamancontoh laporan guru kanan bahasacontoh laporan aktiviti pismpcontoh laporan aktiviti pibgcontoh laporan aktiviti muzik sekolahcontoh laporan aktiviti muzikCONTOH LAPORAN AKHIR TAHUN PANITIA MATEMATIKcontoh laporan akhir tahun panitiacontoh laporan akhir pbscontoh laporan akhir panitia agama islamcontoh laporan akhir kssrcontoh laporan hadiri mesyuaratcontoh laporan hasil penataran kssrCONTOH LAPORAN KURSUS BAGI GURU KSSR MATEMATIKcontoh laporan kurikulum sekolahcontoh laporan kurikulum akhir tahun khbcontoh laporan kurikulumcontoh laporan kssr yr 3 bicontoh laporan kssr bm tahun 3contoh laporan kewangan pibg#q=laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan panitia muzikcontoh laporan kegiatan selepas upsrcontoh laporan akhir agama islamcontoh minit curai kssr pendidikan islam tahun 4contoh minit curai 2013contoh minit cura mesyuarat lembaga peperiksaan kpmcontoh minit bebas kursus adobe photoshopcontoh minit bebas kursuscontoh minit bebas kerja lebih masacontoh minit bebas beli bukucontoh mini curai pbscontoh mini curaicontoh mini bebascontoh merancang program tahunan kssrcontoh minit curai 2013 bengkel sekolah rendahcontoh minit curai bagicontoh minit curai kssr matematikcontoh minit curai kpmcontoh minit curai kewangancontoh minit curai kerja amalicontoh minit curai kementerian pendidikanCONTOH MINIT CURAI KEMENTERIANcontoh minit curai dari ppd negeri terengganucontoh minit curai dalam wordscontoh minit curai cikgucontoh minit curai bahasa melayucontoh menulis taklimatcontoh menulis laporan kursus Peningkatan Profesionalisme Gurucontoh laporan program selepas upsrcontoh laporan program pbs tingkatan 1Contoh Laporan PIBG 2012contoh laporan penuh aktiviti panitia bm 2012contoh laporan penataran pbs 2013contoh laporan pbs tingkatan 2 2013contoh laporan pbs tingkatan 1contoh laporan pbs t1 - t5contoh laporan pbs bahasa malaysiacontoh laporan panitia pengajian amcontoh laporan tahunan panitia khbcontoh laporan tahunan panitia matematik smkcontoh menulis laporan bengkel teknik menjawab panitia kimiaagenda mesyuarat panitia akhir tahuncontoh membuat pbs pengajian am(pengenalan)contoh membuat minute curaicontoh membuat minit mesyuarat stpmcontoh membuat minit bebasCONTOH MEMBUAT LAPORAN SELEPAS HADIRI KURSUScontoh laporan taklimat pbs matematik tingkatan 3contoh laporan tahunan panitia sainscontoh laporan tahunan panitia muzikcontoh laporan panitia englishcara menulis mini minitcara hendak membuat minit mesyuaratcara cara membuat pbs pengajian amcara cara membuat laporan menghadiricara buiat minit curaicara buat table dalam minit mesyuaratcara buat pengenalan pengajian am pbscara buat minit mesyuarat bagi laporan kerja kursuscara buat minit curai kursusbuku rekod laporan minit curaibuat pendahuluan pbs pengajian amcara laporan pbscara membuat laporan minit mesyuarat disiplincara menulis laporan selepas menghadiri mesyuaratcara menulis laporan menghadiri kursuscara menulis laporan aktiviti alat tulisCara membuatlaporan kewangan pibgcara membuat PBS pengajian am 2013cara membuat pbs pengajian amcara membuat minit mesyuarat 2012Cara membuat minit curai mesyuaratcara membuat minit curai kursuscara membuat laporan selepas menghadiri kursusbuat laporan taklimatbpg kssr tahun 3 bahasa cina sjkbentuk formatminit mesyuarat bahasa melayu pbsbagaimana membuat minit bebasapa minit curaiapa maksud minit curaiapa makaud minit curai sekolahaktiviti tahunan panitia matematikaktiviti tahunan panitia bahasa inggerisaktiviti pbs matematikagenda minit mesyuarat panitia bahasa inggerisagenda mesyuarat taqwim hepbentuk minit curaibila hendak menulis contoh minit curai kursusborang transit pbs pendidikan islam tingkatan 3borang minit curai/laporan kursus induksiborang minit curai terkiniborang minit curaborang laporan minit curai kpmborang laporan minit curaiborang laporan kursus kssrBORANG LAPORAN KURSUS HOTSbila tulis minit curaibila minit curai dibuatagenda mesyuarat pbs 2012contoh lapoaran taklimat pbscontoh format minit mesyuarat 2012contoh format minit curai terkiniCONTOH FORMAT MINIT CURAI LITERASI BIcontoh format minit curai kursuscontoh format minit curai jabatan kerajaancontoh format laporan selepas aktiviticontoh format laporan penataraan pbscontoh format laporan pbs pengajian amcontoh format laporan kursus panitiacontoh format borang minit curaicontoh format minit mesyuarat panatia terbarucontoh format minit mesyuarat stpmcontoh karangan stpm bentuk minit mesyuaratcontoh karangan minit mesyuarat sukan tahunan sekolah SPMcontoh karangan minit mesyuarat stpm(masalah disiplin)contoh karangan minit mesyuarat program minggu sainscontoh karangan minit mesyuarat perpisahancontoh karangan minit mesyuarat aktiviti perpisahan gurucontoh karangan majlis perpisahan guru (minit mesyuarat)contoh karangan laporan minit mesyuarat sekolahcontoh isi minit mesyuarat stpm 2013contoh format minit mesyuarat stpm bahasa melayucontoh esei minit mesyuarat tentang program minggu bahasacontoh esei minit mesyuarat stpm sistem modularcara-cara membuat minit mesyuarat perancangan bagi tahun 2013cara-cara buat minit bebascara untuk membuat minit mesyuarat in english languagecara tulis minit bebasCARA MENULIS TAKLIMAT MESYUARATCARA MENULIS PBS PENGAJIAN Acara menulis objektif pbs pengajian amcara menulis minit mesyuarat panitia 2013 kpmcara menulis minit mesyuarat jpacara menulis minit curai pbsCINTOH MINIT CURAIcontah minit curaicontoh esei minit mesyuarat pibgcontoh catatan mesyuaratcontoh cara menulis minit taklimatcontoh buku laporan pibgcontoh borang laporan minit curai spks 2011contoh borang laporan mengahadiri mesyuaratcontoh borang format sukan 2013CONTOH BORANG CIKGU MENGHADIRI MESYUARATcontoh aktiviti bahasa inggeris tingkatan 2contoh agenda mesyuarat guru kanan bahasacara menulis minit curai 2012contoh minit curai kssr pendidikan moral tahun 3format minit curai terkini 2013format minit curai 2013format menulis minit curaiformat laporan taklimat pbsformat laporan selepas menghadiri kursus 2012format laporan selepas kursus sekolahformat laporan pengalaman berasaskan sekolahformat laporan penataran pbs seni tingkatan 2format laporan kursus kssrformat laporan kerja kursus pbs pengajian amcontoh laporan esei pbs pengajian amformat karangan minit mesyuarat stpm 2013format minit curai bengkel pengajaran perakaunanformat minit curai guruformat minit curai spsk 2013format minit curai spskformat minit curai peserta kursusformat minit curai panitia pendidikan islamformat minit curai panitiaformat minit curai mesyuarat sekolahformat minit curai mesyuarat kpmformat minit curai linus 2013format minit curai kursus 2013format minit curai kssr sainsformat dan contoh minit curaiformat contoh minit curai kursus kssrcontoh tindakan susulan pbscontoh tindakan susulan dan cadangan pbscontoh taklimat kursus bahasa inggeriscontoh soalan stpm minit mesyuarat majlis perpisahancontoh soalan pengalaman berasaskan sekolah sbecontoh rekod laporan akhir tahunancontoh rancangan tahunan pbs eng form 2contoh rancangan mengajar pembelajaran berasaskan sekolah bahasa inggerisContoh program tindakan susulan matematikcontoh program tahunan pbs psvcontoh untuk membuat laporan SELEPAS MENGHADIRI MESYUARATcontoh2 laporan pengalaman berasaskan sekolahformat borang pbs english form 2 2013erti minit laporandunia cikgu file wordpress contoh minit curaidefinisi minit mesyuaratdefinisi mesyuarat jabatancurai laporancth pelan strategik khcth minit curaicra menulis minit mesyuaratcontohminit mesyuarat kurikulumdan panitia sek rencontoh program tahunan pbs khblaporan dalam minit curaikepentingan menghadiri kursus pbskarangan stpm minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahkarangan minit mesyuaRATminit mesyuarat majlis perpisahan pelajarkarangan minit mesyuarat tentang disiplin sekolahkarangan minit mesyuarat majlis perpisahan pengetua sekolahkarangan jenis minit mesyuarat tingkatan 5karangan faedah bersukan tahun 3 kssrkaedah penulisan minit curaikaedah kpm dan pmpjurai minit mesyuaratkepentingan menulis minit curaiKERTAS MINIT CURAIlaporan bengkel penandaan kertas bahasa inggeris upsrlaporan aktiviti pengalaman berasaskan sekolahLaporan Aktiviti PBS panitialaporan aktiviti kurikulum pbs/kssrlaporan akhir pengalaman berasaskan sekolahlaporan akhir pbs ipgkursus kssrpendidikan muzik anjurankursus dalaman kssr sains tahun 5konsep minit mesyuaratkonsep minit curaijpn pahang laporan hots sainsjpn kedah - minit curaiformat minit mesyuarat terkini jabatan pelajaran pahangformat minit mesyuarat terkini 2012format minit mesyuarat perpisahan dengan penolong kananformat minit mesyuarat pbsformat minit mesyuarat panitia 2013format minit mesyuarat panatia bahasa inggerisformat minit mesyuarat kpmformat minit mesyuarat kerajaan terkiniformat minit mesyuarat guru akhir tahunformat minit mesyuarat bebasFORMAT MINIT TAKLIMATformat nota curaiJPA MINIT CURAIjawapan bagi soalan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?jadual laporan penataran kssrfotmat minit curaiformatlaporan taklimat pbsformat/contohlporankssrmatematiktahun5format terkini minit curaiformat terkini contoh laporan minit curaiformat penulisan minit mesyuarat kewangan terkini 2013format penulisan minit mesyuaratformat minit curai untuk laporancontoh minit mesyuarat dengan format bebascontoh minit curai spsk selangorcontoh minit curai SPSK 6contoh minit curai selepas menghadiri kursus kssrcontoh minit curai sekolah 2012Contoh minit curai sejarahcontoh minit curai prinsip perakaunancontoh minit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh minit curai penandaan kertas upsrCONTOH MINIT CURAI PBS SAINScontoh minit curai panitia ekonomi asascontoh minit curai taklimat programcontoh minit curai terkini 2013contoh minit mesyuarat bentuk tablecontoh minit mesyuarat bebascontoh minit mesyuarat bahasa melayu stpmcontoh minit mesyuarat akhir tahun pbscontoh minit laporan sukan tahunan sekolahcontoh minit curaiLINUScontoh minit curai yang terkinicontoh minit curai yang intancontoh minit curai untuk warga pendidik negeri terengganucontoh minit curai terkini ng terengganucontoh minit curai panitiacontoh minit curai panatiacontoh minit curai kursus linuscontoh minit curai kursus kssr tahun 5contoh minit curai kursus kssr tahun 4contoh minit curai kursus kssr sainsCONTOH MINIT CURAI KURSUS KSSR MATEMATIK TAHUN 4contoh minit curai kursus kssr kesihatan tahun 4CONTOH MINIT CURAI KURSUS KPMcontoh minit curai kursus induksi kssrCONTOH minit curai kursus format spskcontoh minit curai kursus bahasa melayu tahun 3 2012contoh minit curai kursus pbs khbcontoh minit curai kursus skpmcontoh minit curai negeri kedahcontoh minit curai mesyuarat setiausaha peperiksaancontoh minit curai mesyuarat pbscontoh minit curai mesyuarat jpncontoh minit curai mesyuarat jpaCONTOH MINIT CURAI MESYUARAT JABATAN SEJARAHcontoh minit curai mesyuarat jabatancontoh minit curai menghadiri taklimatcontoh minit curai ldp linuscontoh minit curai kursus terapicontoh minit curai kssr pj th 4Contoh Program KPM ekonomicontoh pengalaman berkursuscontoh pengajian am projek 2013contoh pbspengajian am 2011contoh pbs sains sukan stpm amali 1contoh pbs pengenalan pengajian amcontoh pbs pengajian am gurucontoh pbs pengajian am 2013contoh pbs ipgcontoh nota curai kursus profesionalisme gurucontoh minute curaicontoh pengenalan buat pbs pengajian amcontoh pengenalan kerja kursus pengajian amContoh Perancangan Aktiviti Tahunan Panitia BIcontoh penulisan pengenalan kerja krusus pengajian am 2013 dari Terengganucontoh penulisan minit curai 2012contoh penulisan minit bebas minit curaicontoh penulisan minitcontoh penulisan laporan bigcontoh penulisan bentuk minit mesyuarat stpmcontoh penuh laporan akhircontoh pengenalan pbs pengajian am bagicontoh pengenalan kerja kursus stpm pengajian amcontoh miniut curai kursus kssr pendidikan islam 2013contoh minitcurai kursus bahasa inggriscontoh minit mesyuarat panitia ekonomi asascontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013contoh minit mesyuarat membauat program carnivalcontoh minit mesyuarat matematikcontoh minit mesyuarat majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat majlis perpisahancontoh minit mesyuarat kurikulum terkinicontoh minit mesyuarat kssrcontoh minit mesyuarat KHB PBS 2013contoh minit mesyuarat kewangan sekolahcontoh minit mesyuarat panitia kajian tempatancontoh minit mesyuarat panitia matematik 2013CONTOH MINITCURAI KURSUScontoh minit taklimatcontoh minit mesyuarat untuk majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat selepas hari sukancontoh minit mesyuarat sekolah BEBAScontoh minit mesyuarat peperiksaancontoh minit mesyuarat pbs sekolah rendahcontoh minit mesyuarat pbs 2012contoh minit mesyuarat pbs /kssr sekolah rendahcontoh minit mesyuarat panitia matematik sekolah rendahcontoh minit mesyuarat jabatan kerajaan|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!