» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Minit curai

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

1.0  Pengenalan

Konsep

Laporan yang dibuat dalam bentuk minit mesyuarat selepas menghadiri satu-satu mesyuarat yang diurus oleh pihak lain. Wakil Unit/Bahagian/Jabatan yang menghadiri mesyuarat akan membuat minit. Minit ini merupakan gabungan laporan dan minit mesyuarat. Ia dinamakan minit curai.

 

Contoh 1

 

 

 

Minit Curai

 

Kepada                       : Pengetua,

SMK Tengku Bendahara …

 

Melalui                        : Penolong Kanan SMKTB

 

Daripada                    : Zainal Abidin b. Hj. Kasim

 

Salinan kepada          : Guru Kanan Bidang

Ketua Panitia Bahasa Inggeris

 

Perkara                       : Kursus Peningkatan Profisiensi Guru-guru Bahasa Inggeris

 

Anjuran                      : Jabatan Pelajaran Negeri …

 

Tarikh           : 2 Ogos hingga 4 Ogos (Isnin hingga Rabu)

Fasa             : 1

Masa                        : 8.00 pagi hingga 4.15 petang

Tempat         : IPG Kampus …………….

 

Latar Belakang

 

Kursus ini dianjurkan oleh …

Kursus ini melibatkan …

Tujuan kursus ialah …

 

Isu/Maklumat Penting

 

            Kaedah berkesan mengamalkan Listening dan Public Speaking

 

Maklumat dan Cadangan/Tindakan

 

Guru bahasa Inggeris harus diberi peluang mengikuti kursus ini.

 

 

Ulasan dan Catatan Penolong Kanan

 

 

 

 

Ulasan dan Catatan Pengetua

 

 

 

 

Disediakan oleh,

Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Peserta Kursus MBI (Kohot 12)

 

 

 

 

Contoh 2

 

MINIT CURAI

 

  1. Nama Pegawai          : ……………………………………… Unit: ……………………………
  2. 2.    Jawatan                      :……………………………………………………………………………..
  3. 3.    Perkara                       :……………………………………………………………………………..
  4. 4.    Tarikh                         :……………………………………… Masa:……………………………
  5. 5.    Tempat                       :………………………………………………………………………………
  6. 6.    Anjuran                      :………………………………………………………………………………
  7. 7.    Pengerusi                  : ……………………………………………………………………………..
  8. 8.    Bahan yang diedarkan:

i.        …………………………………………………………………………………………

ii.        …………………………………………………………………………………………

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 9.    Catatan Minit :

i.        ………………………………………………………………………………………..

ii.        ………………………………………………………………………………………..

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 10.  Tindakan Susulan:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tandatangan Guru

 

……………………………………..

(NAMA)

 

 

 

Contoh 3

 

 

Minit Curai Mesyuarat Penyelarasan Program Kerjasama KPM/ OUM

 

TARIKH                : 4 Januari 2006

MASA                   : 11.30 Pagi

TEMPAT             : Bilik Persidangan, Aras 2, OUM.

URUSETIA/          : OUM

ANJURAN

PENGERUSI        : Prof. Dr Mansor b. Fadzil

Naib Presiden OUM

 

KEHADIRAN Semua wakil unit BPG kecuali HEP dan PMP

Unit Kurikulum diwakili oleh My. Zainal Abidin, Dr Noriati, Pn. Juriah dan Pn. Fatimah

 

 

1

 

PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN

1.1

 

Pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP pada 16 Januari 06 dan maktab yang terlibat – HEP

1.2

 

Penempatan pelajar mengikut pengkhususan dan maktab – PPP

1.3

 

Struktur pengajian, Subjek major dan minor. Subjek minor ditentukan oleh maktab

1.4

 

English for Written Communication ditukar dengan Learning Skills for Open and Distance Learners

1.5

 

Peperiksaan dan penilaian (assessment mode, exam questions setting & marking, grading scale)

1.6

 

Rancangan pengajaran, mode of delivery, tugasan pengalaman berasaskan sekolah

1.7

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

2

 

TINDAKAN  UNIT KURIKULUM/BPG

 

2.1

2.2

2.3

 

OUM akan memberi taklimat kepada penyelaras Program KPM-OUM pada 6.1.06 dalam aktiviti HEP di MPT tentang TOC Learning Skills for Open and Distance Learners, rancangan pengajaran, mode of delivery, dan tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

OUM akan memberi Induksi TOC Learning Skills for Open and Distance Learners kepada pensyarah pada hari pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP (16 Januari 06) di maktab yang terlibat termasuklah maklumat tentang rancangan pengajaran, mode of delivery, dan  tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

 

 

Pegawai Pelapor: My. Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Tarikh                  : 4 Januari 2006

|minit curaicontoh minit curaiformat minit curaimaksud minit curaicontoh minit curai kursusformat minit curai kursuscontoh laporan pengalaman berasaskan sekolahcontoh penulisan minit curaiminit curai formatcontoh minit curai taklimatcontoh minit curai 2012contoh esei minit mesyuarat stpmcontoh format minit bebascontoh format minit curaiMINIT CURAI KSSR TAHUN 3borang minit curaiformat minit curai mesyuaratdefinisi minit curaiminit curai kursuscara menulis minit curaiformat minit bebastujuan minit curailaporan minit curaicontoh minit curai pbscontoh laporan pbscara buat minit curaicontoh laporan minit curaicontoh minit juraiminit bebasminit juraicara membuat minit curaipenulisan minit bebasmakna minit curaicontoh laporan akhir pengalaman berasaskan sekolahpenulisan minit curaicontoh laporan taklimat pbscara membuat laporan minit mesyuaratcontoh borang minit curaicontoh laporan kursusMINIT MESYUARAT GURU AKHIR TAHUNminit curai kursus kssrcara buat pbs pengajian amcontoh laporan kssrminit curai bahasa inggeriscontoh minit mesyuarat stpmcontoh minit curai sekolahminit curai kssr matematik tahun 3contoh menulis minit curaicontoh laporan akhir pibgminit mesyuarat panitia pengajian amlaporan program pbsminit curai 2013minit curai kssr sainscara menulis pengenalan pbs pengajian amlaporan selepas menghadiri mesyuaratminit curai kssr sains tahun 3cara tulis minit curaicontoh laporan taklimatFORMAT MINIT MESYUARAT CURAIcara-cara membuat pbs pengajian am 2013minit curai kursus pbscontoh laporan selepas aktiviticontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeriscara membuat pengenalan pbscara membuat pengenalan pbs pengajian amminit curai pbsformat laporan pbsformat laporan taklimatformat minit curai kpmcontoh laporan penataran pbscontoh laporan mbiminit mesyuarat panitia bahasa inggerismaksud minit bebasminit curai vle frogmaksud minit curai dalam bahasa inggeriscontoh program tahunan pbsCONTOH pengenalan pbsminit mesyuarat curaicontoh laporan big ipgminit mesyuarat pbs 2012contoh pengenalan pbs pacontoh laporan akhir tahun sekolah aktiviticontoh pengenalan pbs pengajian am stpmminit curai kssr BIcontoh format minit curai linuscontoh laporan menghadiri mesyuaratcontoh laporan tahunan pibgcontoh minit curai linuscontoh minit mesyuarat sukan tahunan sekolahapakah minit curaicontoh minit curai kursus bi sjkbagaimana tulis minit curaicara buat pengenalan pbs stpm 2013 pengajianminit curai mesyuaratcara buat laporan minit mesyuaratcontoh minit curai kursus pbscontoh minit curai mesyuarat panitia pendidikan islamapa itu minit curaicontoh minit curai terkiniminit curai kssr morallaporan tahunan panitia bahasa melayucontoh pbs pengajian amcontoh minit bebas mesyuaratminit curai kursus penataran pbsformat minit curai terkiniminit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh minit curai pendidikan islamcontoh minit curai pbs bahasa melayuminit mesyuarat majlis perpisahan pengetuaminit curai linus bahasa inggerisminit curai kssr bahasa inggerisminit curai kssr bahasa melayu tahun 3minit curai linus matematikminit curai kursus pbs khb tingkatan 2contoh minit mesyuarat kewangan sekolah rendahcontoh minit mesyuarat bigminit mesyuarat panitia pertama bahasa inggeriscontoh laporan mesyuarat kewangan sekolahcontoh laporan penataran pbs tingkatan2Contoh minit curai selepas tamat kursuscontoh laporan minit curai hadiri kursuscontoh minit mesyuarat curaiminit curai kursus profisiensi englishcontoh minit curai kssrcontoh penulisan pengalaman berasaskan sekolahcontoh laporan minit mesyuarat (in table)minit curai kursus sains kssr tahun 4minit curai kssrcontoh minit curai panitia bahasa inggeriscontoh laporan pbs pengajian amcontoh laporan setelah menghadiri mesyuaratminit curai kurikulumminit curai pbs sains tingkatan 2contoh minit mesyuarat skpmminit curai pendidikan islamminit curai pendidikan islam kssr tahun 4contoh laporan tahunan panitia bmContoh minit curai folio sivik tingkatan 4contoh minit penulisan taklimatminit curai profisiensi english sjkcontoh pbs pa 2013minit curai tujuanminit curai terkinicontoh pengenalan pbs pengajian am 2013minit kursus dalaman skpmminit curai kursus kssr bm sjk tahun 3minit mesyuarat bahasa inggeris pbs dan kssr 2011contoh nota curaicontoh minit curai kursus pbs di langkawicontoh laporan penataran pbs tingkatan 2minit curai mesyuarat pbs 2012minit curai kursus kssr bahasa inggeriscontoh minit curai kursus kssr MATEMATIK TAHUN 3minit mesyuarat akhir kssrcontoh minit curai kursus kssr matematikcontoh minit curai kursus kssrcontoh minit mesyuarat pbs kssrcontoh laporan pibgcontoh menulis borang tindakan susulan selepas mesyuarat panitia sains rendahcontoh takwim panitia muzikformat penulisan minit curaipbs bm stpm minit mesyuarat minggu sainslaporan minit mesyuarat panitia bahasa melayuformat minit curai 2012nama pegawai kssr matematik tahun 3 2012kepentingan minit curaicontoh kerja kursus pbs sains tingkatan 1maksud curaiformat kursus penataran panitia pbslaporan akhir pbsbentuk penulisan minit curailoparan penuh pengalaman berasaskan sekolahlaporan majlis akhir tahun STPM/minit mesyuaratperkara dibincangkan kursus kssr matematik thn 3laporan penuh sukan tahunan ipgrancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 4 2013cara tulis laporan pbsperancangan tahunan panitia bahasa melayucara tulis pbscara buat pengenalan pbsformat minit juraicara menulis laporan tahunan ketua panitiaFORMAT MINIT CURAI TAKLIMATcontoh borang minit curai jabatan pelajaranminit mesyuarat pbs stpmapakah agenda mesyuarat sekolah akhir tahuncontoh laporan kurikulum akhir tahun sekolahformat laporan pbs ting 2 2013laporan akhir tahun panitialaporan akhir tahun khbBentuk curaidefinisi minit bebasTUJUAN MINIT CURAI DIBUATminit mesyuarat contoh laporan tahunan gamudaencik karl hendak ke terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri?apakah elaun yang dia layak tuntut?laporan kssrminit mesyuarat pbs kssrminit mesyuarat pbscontoh laporan aktiviti pbslaporan akhir tahun panitia matematikminit curai kursus linus 2 0 BAHASA INGGERISminit curai kursus bahasa cina tahun 3LAPORAN MINIT MESYUARAT PANITIA BAHAS INGGERIS SEK RENDAHlaporan minit mesyuarat kssrlaporan interaksi dengan peserta kursuslaporan minit mesyuarat majlis perpisahanlaporan konsep kssrminit curai kursus induksilaporan induksilaporan minit mesyuarat panitia bahasa inggerislaporan penataran pbs pendidikan islamlaporan pbs sains tingkatan 2 2013laporan pbs pendidikan moralminit curai kursus kssr bahasa malaysia tahun 3laporan pbs matematik 2013laporan guru kananlaporan panitia pengajian amlaporan objektif kursus penataran pbslaporan minit mesyuarat sapsminit curai kursus bahasa cinaminit curai kursus matematik kssrlaporan kursus dalaman skpmminit curai kursus induksi sistem saraan malaysialaporan minit curai kssr bahasa malaysia tahun 3laporan minit curai pbsminit curai kursus kssr moralMinit curai Kursus KSSR Muzik Tahun 3laporan kursus PBS sekolahminit curai kursus kssr muzik tahun 4laporan kursus kssr bilaporan kssr bahasa inggerisminit curai kursus kssr pend kesihatanlaporan kssr bm tahun 3minit curai kursus kssr pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kursus kssr pendidikan kesihatan tahun 4minit curai kursus kssr matematikminit curai kursus kssr dunia muzikminit curai kursus linuslaporan minit curai kssr pendidikan seni tahun 4minit curai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3laporan kssr matematiklaporan minit curai bengkel penulisan bahasa cinalaporan minit curai bahasa inggerisLAPORAN MESYUARAT TAKLIMATlaporan menghadiri kursus matematiklaporan LDP kssr tahun 4minit curai kursus kssr dan pbs bahasa inggeris tahun 3minit curai kursus kssr pk tahun 3minit curai dikpmminit curai kssr bahasa inggeris tahun 3minit curai kssr bahasa inggeris tahun 4mini curai b arabmesyuarat penataran bahasa Inggeris spm Malaysiamesyuarat penataran bahasa Inggeris spmmesyuarat gabungan panitiaminit curai bahasa melayu kursus kssr tahun 3menghadiri kursus kssr bahasa cina 2013minit curai DASAR WARGA EMAS NEGARAmatlamat kursus induksi kssrmanual tindakan pengajian am2013maksud penataran kssrminit curai kssr bi tahun 3minit curai bagi matematik kssr tahun 3minit curai KPMminit curai bahasa arabminit curai dunia muzik kssr tahun 3minit curai bsmmminit curai dunia muzik tahun 3 kssrminit curai bi kssrminit curai frog vleminit curai bengkel penulisan kreatifminit curai halatuju sekolahminit curai in Englishminit curai induksiminit curai jabatan negeri terengganuminit curai bahasa melayuminit curai bahasa inggeris tahun 4 sjktminit curai kewanganmaksud laporan minitmakna minit mesyuarat curaimakna minitlaporan tahunan panitia b inggerisminit curai kssr muzikminit curai kssr pendidikan islamlaporan tahunan panitia muziklaporan selepas menghadiri kursusminit curai kssr pendidikan moralminit curai kssr psvlaporan selepas kursus kssr tahyn 4laporan program panitia muziklaporan program linus 2013laporan program bahasa inggerislaporan penuh aktiviti panitia bm 2012laporan penataran pbs Sainslaporan tahunan panitia bahasa malaysiaminit curai kssr MATEMATIKTAHUN 3minit curai kssr matematik thn 3makna curaiminit curai kssr bm tahun 3Laporan Taklimat Penataraan KSSR & PBSlaporan taklimat panitiaLAPORAN TAKLIMAT KURSUS PENATARAN KSSR DAN PBS PENDIDIKAN MORALlaporan tahunan panitia muzik 2013minit curai kssr bm thn 3minit curai kssr dstminit curai kssr dst tahun 3laporan tahunan panitia matematikminit curai kssr dunia seni tahun 5minit curai kssr matematiklaporan tahunan panitia englishminit curai kssr tahun 4 bahasa inggerisminit curai kursus pbs khbpower point cara menulis minit mesyuaratpengenalan definisi ensembelpengalaman menghadiri kursus pbspengajian amcontoh penulisan pbs tingkatan 6pemetaan tahunan bahasa inggeris th 2 sjkpelan strategik panitia matematik sekolah rendah kssr 2012pbs pengajian am 2013pbs pa 2013contoh kandunganpbs membuat pengenalanpbs kssr agenda mesyuaratpengenalan minit curaiPENGENALAN PA PBSpengenalan pbs paperancangan tahunan panitia matemati dan sainsperancangan tahunan panitia bahasa inggerisPERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA SAINSperancangan / takwim panitia pengajian am 2013penulisan pengenalan manual pbs papenulisan minit curai dalam bahasa inggerisPenulisan Laporan program peningkatan UPSRpenulisan laporan pengalaman berasaskan sekolahpengenalan pbs sukan rakyat pengajian ampbs contoh mesyuarat stpm 2013PBS BAHASA INGGERIS PENATARANpanitia sains sjkminit mesyuarat sukan tahunan sekolahminit mesyuarat selepas menghadiri kursus kssrminit mesyuarat sekolah panitia bahasa inggerisminit mesyuarat sains sekolah rendah 2013minit mesyuarat psv 2012minit mesyuarat penataran pbsminit mesyuarat pbs tingkatan 2minit mesyuarat pbs bahasa inggerisminit mesyuarat pbs 3/2012minit mesyuarat tentang majlis perpisahanminit mesyurat linusminit mesyurat panitia matematik akhir tahunpanduan minit mesyuarat kementerian pelajaran malaysiaPANDUAN MENULIS MINIT CURAIpanduan cara buat laporan selepas kursusobjektif taklimat kssr kepada guruobjektif minit curaiobjektif menghadiri kssr matematik tahun 3muat turun format minit curaimuat turun borang minit curaiminit taklimatminit mesyuarat pbs 3www minit curai terkinitaklimat pbs sains tingkatan 2taklimat pbs pengajian amstpm contoh bentuk format laporanstpm bahasa melayu contoh minit mesyuarat 2012soalan dan contoh skema minit mesyuarat stpmskema jawapan minit mesyuarat kerja kursus bm stpm 2013skema jawapan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?rpt tingkatan 1 psv 2013rpt pendidikan moral tingkatan 1 2013 pbstakwim aktiviti panitia bahasa inggeristakwim panitia matematik sekolah rendahteknik menulis minit mesyuarat kurikulum 2012www minit curai comwww contoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeriswww contoh minit curai mesyuarat pibgwikipedia formatminitwikipedia contoh minit mesyuarat pbs tingkatan 6tujuan pengalaman berasaskan sekolahtujuan kursus peningkatan profisiensi guru sainstujuan kursus kssr kepada gurutindakan susulan kssr bahasa inggerisrpt pbs pendidikan moral tingkatan 1 2013rpt bahasa melayu tingkatan 5 2013 negeri kedahrpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013 jpn pahangrancangan pengajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 2 2013rancangan pengajaran mingguan psv stpm 2013rancangan pelajaran tahunan sains tingkatan 5 2013 negeri terengganurancangan pelajaran tahunan pendidikan moral tingkatan 1 pbsrancangan pelajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 5 2013program tahunan pbs khbprogram tahunan pbs bahasa melayuprogram tahunan panitia pbsprogram tahunan panitia bahasa melayurancangan pengajaran tahunan english tingkatan 2 2013rancangan tahunan bahasa inggeris pbs tingkatan 2rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 (PBS)rpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013rpt bahasa inggeris tingkatan 5rpt bahasa inggeris tingkatan 4rancangan tahunan sains tingkatan 5 2013rancangan tahunan sains tahun 5 jabatan pelajaran pahangrancangan tahunan psv tingkatan 2 2013rancangan tahunan pendidikan moral tingkatan 3 2013rancangan tahunan pbs bahasa inggeris tingkatan 2rancangan tahunan khb pk tingkatan 1 2013program aktiviti panitia sainsminit curai taklimat kerja kursus sejarahminit curai pendidikan moral 2013minit curai pelan strategikwww rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 2013minit curai pbs sivikMINIT CURAI PBS sainsminit curai pbs pendidikan moralminit curai PBS pendidikan islam TINGKATAN 2minit curai panitia sainsminit curai panitia bahasaminit curai pendidikan moral tahun 4minit curai peserta kursus penataran pbsminit curai profisiensi english sjk kohotminit curai sukanminit curai spskminit curai smk kursus hotminit curai sivikminit curai selepas taklimatminit curai sejarah tahun 4 sjktminit curai sejarah pbs ting 3minit curai sejarahminit curai sainsminit curai panitiaminit curai moral tahun 3minit curai mesyuarat penyelarasan kssr p moralminit curai linus 2 0 englishminit curai linus 2 0minit curai linusminit curai laporan kursus peningkatan pedagogi guruminit curai kursus profisiensiminit curai kursus penyebaran kssr dan pbs pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kursus peningkatan profesionalismeminit curai kursus peningkatan jawiminit curai kursus penataran dst tahun 3minit curai linus 2013minit curai linus literasi tahun 3 kedahminit curai linus muat turunminit curai mesyuarat pbs bm tingkatan 1minit curai mesyuarat pbsminit curai mesyuarat linus selepas saringan 1 2013minit curai mesyuarat linusminit curai mesyuarat kelan bahasa inggerisminit curai menghadiri kursus kssr dst tahun 3minit curai matematik kssr tahun 4minit curai maknaminit curai linus tahun 2minit curai kursus pbs psv tingkatan 1 2012Minit Mesyuarat panitia sains sekolah rendahminit mesyuarat panitia bahasa inggeris akhir tahunminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013 spmminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013minit mesyuarat panatia sejarahminit mesyuarat matematik akhir tahunminit mesyuarat majlis perpisahan pengetua danminit mesyuarat majlis perpisahanminit mesyuarat majlis pepisahan pengetua stpmminit mesyuarat majlis akhir tahunMinit Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris Keempatminit mesyuarat panitia bahasa melayu akhir tahunminit mesyuarat panitia bmminit curai laporan kssrminit mesyuarat panitia pengajian am 2013minit mesyuarat panitia pendidikan moral ke 4minit mesyuarat panitia pendidikan moralminit mesyuarat panitia muzik 2013minit mesyuarat panitia muzikminit mesyuarat panitia matematik kssrminit mesyuarat panitia matematik 3/2012minit mesyuarat panitia dunia muzik 2013minit mesyuarat linus 2013minit mesyuarat kurikulum akhir tahunminit mesyuarat kssr dan linusminit jurai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3minit jurai bahasa arab tahun 4MINIT JURAI 2012minit curai: kursus kssr pendidikan moral tahun 2minit curai wikipediaminit curai untuk majlis apaminit curai taklimat spskminit curai taklimat peningkatan profesionalisme guru bahasa inggerisminit curai taklimat pbs sains tingkatan 2minit jurai sekolah rendahminit mesyuarat /laporan/curai pbs 2012minit mesyuarat aktiviti tahunan sekolah STPMminit mesyuarat kssr akhir tahunminit mesyuarat kssr 2013minit mesyuarat kssr 1 2013MINIT MESYUARAT KH SJKminit mesyuarat kh sekolah rendahminit mesyuarat kewangan sekolah rendah 2012minit mesyuarat juraiminit mesyuarat guru induksiminit mesyuarat guruminit curai taklimat pbs khlaporan format pbscontoh laporan minit mesyuarat panitia KH SJK(T)contoh laporan kursus pbs bahasa melayu tg 3contoh laporan kursus kssr sainscontoh laporan kursus kssr bicontoh laporan kursus kssr bahasa melayucontoh laporan kursus KSSR bahasa inggeriscontoh laporan kursus kssrcontoh laporan kursus inggeriscontoh laporan kursus dalaman kssr tahun 4 bahasa inggeriscontoh laporan kursus dalamancontoh laporan kursus pbs sainscontoh laporan kursus pbs sains tingkatancontoh laporan kursus peningkatan profesionalismecontoh laporan minit mesyuarat kerani amcontoh laporan minit mesyuaratCONTOH LAPORAN MINIT JURAIcontoh laporan mesyuarat kssrCONTOH LAPORAN MAJALAH SEKOLAH PANITIA MUZIKcontoh laporan ldp sains srcontoh laporan LDP KSSR Dunia Muzik Tahun 3contoh laporan ldp kssr bahasa Melayu tahun 4contoh laporan kursus sek renCONTOH LAPORAN KURSUS BAGI GURU KSSR MATEMATIKcontoh laporan kurikulum sekolahcontoh laporan aktiviti pibgcontoh laporan aktiviti muzik sekolahcontoh laporan aktiviti muzikCONTOH LAPORAN AKHIR TAHUN PANITIA MATEMATIKcontoh laporan akhir tahun panitiacontoh laporan akhir pbscontoh laporan akhir panitia agama islamcontoh laporan akhir kssrcontoh laporan akhir agama islamcontoh laporan aktiviti pismpcontoh laporan guru kanan bahasacontoh laporan hadiri mesyuaratcontoh laporan kurikulum akhir tahun khbcontoh laporan kurikulumcontoh laporan kssr yr 3 bicontoh laporan kssr bm tahun 3contoh laporan kewangan pibg#q=laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan panitia muzikcontoh laporan kegiatan selepas upsrcontoh laporan hasil penataran kssrcontoh lapoaran taklimat pbscontoh laporan minit mesyuarat PBS KHB t1contoh minit curai kpmcontoh minit bebas kursus adobe photoshopcontoh minit bebas kursuscontoh minit bebas kerja lebih masacontoh mini curai pbscontoh mini curaicontoh mini bebascontoh merancang program tahunan kssrcontoh menulis taklimatcontoh menulis laporan kursus Peningkatan Profesionalisme Gurucontoh minit cura mesyuarat lembaga peperiksaan kpmcontoh minit curai 2013contoh minit curai 2013 bengkel sekolah rendahcontoh minit curai kewangancontoh minit curai kerja amalicontoh minit curai kementerian pendidikancontoh minit curai dari ppd negeri terengganucontoh minit curai dalam wordscontoh minit curai cikgucontoh minit curai bengkelcontoh minit curai bahasa melayucontoh minit curai bagicontoh menulis laporan bengkel teknik menjawab panitia kimiacontoh membuat pbs pengajian am(pengenalan)contoh laporan penuh aktiviti panitia bm 2012contoh laporan penataran pbs 2013contoh laporan pbs tingkatan 2 2013contoh laporan pbs tingkatan 1contoh laporan pbs t1 - t5contoh laporan pbs bahasa malaysiacontoh laporan panitia pengajian amcontoh laporan panitia englishcontoh laporan panatia muzikContoh Laporan PIBG 2012contoh laporan program pbs tingkatan 1contoh laporan program selepas upsrcontoh membuat minute curaicontoh membuat minit mesyuarat stpmcontoh membuat minit bebasCONTOH MEMBUAT LAPORAN SELEPAS HADIRI KURSUScontoh laporan taklimat pbs matematik tingkatan 3contoh laporan tahunan panitia sainscontoh laporan tahunan panitia muzikcontoh laporan tahunan panitia matematik smkcontoh laporan tahunan panitia khbcontoh laporan minit mesyuarat sukan rakyatcontoh karangan stpm bentuk minit mesyuaratcara menulis laporan selepas menghadiri mesyuaratcara cara membuat laporan menghadiricara buiat minit curaicara buat table dalam minit mesyuaratcara buat pengenalan pengajian am pbscara buat minit curai kursusbuku rekod laporan minit curaibuat pendahuluan pbs pengajian ambuat laporan taklimatbpg kssr tahun 3 bahasa cina sjkcara cara membuat pbs pengajian amcara hendak membuat minit mesyuaratcara laporan pbscara menulis laporan menghadiri kursuscara menulis laporan aktiviti alat tulisCara membuatlaporan kewangan pibgcara membuat PBS pengajian am 2013cara membuat pbs pengajian amcara membuat minit mesyuarat 2012cara membuat minit curai kursuscara membuat laporan selepas menghadiri kursuscara membuat laporan minit mesyuarat disiplinborang transit pbs pendidikan islam tingkatan 3borang minit curai/laporan kursus induksiapa minit curaiapa maksud minit curaiapa makaud minit curai sekolahaktiviti tahunan panitia matematikaktiviti tahunan panitia bahasa inggerisaktiviti pbs matematikagenda minit mesyuarat panitia bahasa inggerisagenda mesyuarat taqwim hepagenda mesyuarat pbs 2012bagaimana membuat minit bebasbentuk formatminit mesyuarat bahasa melayu pbsbentuk minit curaiborang minit curai terkiniborang minit curaborang laporan minit curai kpmborang laporan minit curaiborang laporan kursus kssrBORANG LAPORAN KURSUS HOTSbila tulis minit curaibila minit curai dibuatbila hendak menulis contoh minit curai kursusagenda mesyuarat panitia akhir tahuncara menulis mini minitcontoh karangan minit mesyuarat sukan tahunan sekolah SPMcontoh format minit curai terkiniCONTOH FORMAT MINIT CURAI LITERASI BIcontoh format minit curai kursuscontoh format minit curai jabatan kerajaancontoh format laporan selepas aktiviticontoh format laporan penataraan pbscontoh format laporan pbs pengajian amcontoh format laporan kursus panitiacontoh format borang minit curaicontoh format minit mesyuaratcontoh format minit mesyuarat 2012contoh format minit mesyuarat panatia terbarucontoh karangan minit mesyuarat stpm(masalah disiplin)contoh karangan minit mesyuarat program minggu sainscontoh karangan minit mesyuarat perpisahancontoh karangan minit mesyuarat aktiviti perpisahan gurucontoh karangan majlis perpisahan guru (minit mesyuarat)contoh karangan laporan minit mesyuarat sekolahcontoh isi minit mesyuarat stpm 2013contoh format minit mesyuarat stpm bahasa melayucontoh format minit mesyuarat stpmcontoh esei minit mesyuarat tentang program minggu bahasacontoh esei minit mesyuarat stpm sistem modularcara-cara buat minit bebascara untuk membuat minit mesyuarat in english languagecara tulis minit bebasCARA MENULIS TAKLIMAT MESYUARATCARA MENULIS PBS PENGAJIAN Acara menulis objektif pbs pengajian amcara menulis minit mesyuarat panitia 2013 kpmcara menulis minit mesyuarat jpacara menulis minit curai pbscara-cara membuat minit mesyuarat perancangan bagi tahun 2013CINTOH MINIT CURAIcontoh agenda mesyuarat guru kanan bahasacontoh esei minit mesyuarat pibgcontoh catatan mesyuaratcontoh cara menulis minit taklimatcontoh buku laporan pibgcontoh borang laporan minit curai spks 2011contoh borang laporan mengahadiri mesyuaratcontoh borang format sukan 2013CONTOH BORANG CIKGU MENGHADIRI MESYUARATcontoh aktiviti bahasa inggeris tingkatan 2cara menulis minit curai 2012contoh minit curai kssr matematikformat minit curai spsk 2013format menulis minit curaiformat laporan taklimat pbsformat laporan selepas menghadiri kursus 2012format laporan selepas kursus sekolahformat laporan pengalaman berasaskan sekolahformat laporan penataran pbs seni tingkatan 2format laporan kursus kssrformat laporan kerja kursus pbs pengajian amcontoh laporan esei pbs pengajian amformat karangan minit mesyuarat stpm 2013format minit curai 2013format minit curai bengkel pengajaran perakaunanformat minit curai guruformat minit curai spskformat minit curai peserta kursusformat minit curai panitia pendidikan islamformat minit curai panitiaformat minit curai mesyuarat sekolahformat minit curai mesyuarat kpmformat minit curai linus 2013format minit curai kursus 2013format minit curai kssr sainsformat dan contoh minit curaiformat contoh minit curai kursus kssrcontoh taklimat kursus bahasa inggeriscontoh soalan stpm minit mesyuarat majlis perpisahancontoh soalan pengalaman berasaskan sekolah sbecontoh rekod laporan akhir tahunancontoh rancangan tahunan pbs eng form 2contoh rancangan mengajar pembelajaran berasaskan sekolah bahasa inggerisContoh program tindakan susulan matematikcontoh program tahunan pbs psvcontoh program tahunan pbs khbcontoh tindakan susulan dan cadangan pbscontoh tindakan susulan pbscontoh untuk membuat laporan SELEPAS MENGHADIRI MESYUARATformat borang pbs english form 2 2013erti minit laporandunia cikgu file wordpress contoh minit curaidefinisi minit mesyuaratdefinisi mesyuarat jabatancurai laporancth minit curaicra menulis minit mesyuaratcontoh2 laporan pengalaman berasaskan sekolahContoh Program KPM ekonomiformat minit curai terkini 2013laporan dalam minit curaikarangan minit mesyuaRATminit mesyuarat majlis perpisahan pelajarkarangan minit mesyuarat tentang disiplin sekolahkarangan minit mesyuarat majlis perpisahan pengetua sekolahkarangan jenis minit mesyuarat tingkatan 5karangan faedah bersukan tahun 3 kssrkaedah penulisan minit curaikaedah kpm dan pmpjurai minit mesyuaratjpn pahang laporan hots sainskarangan stpm minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahkepentingan menghadiri kursus pbskepentingan menulis minit curailaporan bengkel penandaan kertas bahasa inggeris upsrlaporan aktiviti pengalaman berasaskan sekolahLaporan Aktiviti PBS panitialaporan aktiviti kurikulum pbs/kssrlaporan akhir pengalaman berasaskan sekolahlaporan akhir pbs ipgkursus dalaman kssr sains tahun 5konsep minit mesyuaratkonsep minit curaijpn kedah - minit curaiJPA MINIT CURAIformat minit mesyuarat terkini 2012format minit mesyuarat perpisahan dengan penolong kananformat minit mesyuarat pbsformat minit mesyuarat panitia 2013format minit mesyuarat panatia bahasa inggerisformat minit mesyuarat kpmformat minit mesyuarat kerajaan terkiniformat minit mesyuarat guru akhir tahunformat minit mesyuarat bebasformat minit mesyuarat terkini jabatan pelajaran pahangFORMAT MINIT TAKLIMATformat nota curaijawapan bagi soalan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?jadual laporan penataran kssrfotmat minit curaiformatlaporan taklimat pbsformat/contohlporankssrmatematiktahun5format terkini minit curaiformat terkini contoh laporan minit curaiformat penulisan minit mesyuarat kewangan terkini 2013format penulisan minit mesyuaratformat minit curai untuk laporanContoh Perancangan Aktiviti Tahunan Panitia BIcontoh minit mesyuarat bentuk tablecontoh minit curai sekolah 2012Contoh minit curai sejarahcontoh minit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh minit curai penandaan kertas upsrCONTOH MINIT CURAI PBS SAINScontoh minit curai panitia ekonomi asascontoh minit curai panitiacontoh minit curai panatiacontoh minit curai negeri kedahcontoh minit curai selepas menghadiri kursus kssrcontoh minit curai SPSK 6contoh minit curai spsk selangorcontoh minit mesyuarat bebascontoh minit mesyuarat bahasa melayu stpmcontoh minit mesyuarat akhir tahun pbscontoh minit laporan sukan tahunan sekolahcontoh minit curaiLINUScontoh minit curai untuk warga pendidik negeri terengganucontoh minit curai terkini ng terengganucontoh minit curai terkini 2013contoh minit curai taklimat programcontoh minit curai mesyuarat setiausaha peperiksaancontoh minit curai mesyuarat pbscontoh minit curai kursus kssr sainsCONTOH MINIT CURAI KURSUS KSSR MATEMATIK TAHUN 4contoh minit curai kursus kssr kesihatan tahun 4CONTOH MINIT CURAI KURSUS KPMcontoh minit curai kursus induksi kssrCONTOH minit curai kursus format spskcontoh minit curai kursus bahasa melayu tahun 3 2012contoh minit curai kssr pj th 4contoh minit curai kssr pendidikan moral tahun 3contoh minit curai kursus kssr tahun 4contoh minit curai kursus kssr tahun 5contoh minit curai kursus linuscontoh minit curai mesyuarat jpncontoh minit curai mesyuarat jpaCONTOH MINIT CURAI MESYUARAT JABATAN SEJARAHcontoh minit curai mesyuarat jabatancontoh minit curai menghadiri taklimatcontoh minit curai ldp linuscontoh minit curai kursus terapicontoh minit curai kursus skpmcontoh minit curai kursus pbs khbcontoh minit curai kssr pendidikan islam tahun 4contoh minit mesyuarat dengan format bebascontoh penulisan pengenalan kerja krusus pengajian am 2013 dari Terengganucontoh pbspengajian am 2011contoh pbs sains sukan stpm amali 1contoh pbs pengenalan pengajian amcontoh pbs pengajian am gurucontoh pbs pengajian am 2013contoh pbs ipgcontoh nota curai kursus profesionalisme gurucontoh minute curaicontoh miniut curai kursus kssr pendidikan islam 2013contoh pengajian am projek 2013contoh pengalaman berkursuscontoh pengenalan buat pbs pengajian amcontoh penulisan minit curai 2012contoh penulisan minit bebas minit curaicontoh penulisan minitcontoh penulisan laporan bigcontoh penulisan bentuk minit mesyuarat stpmcontoh penuh laporan akhircontoh pengenalan pbs pengajian am bagicontoh pengenalan kerja kursus stpm pengajian amcontoh pengenalan kerja kursus pengajian amcontoh minitcurai kursus bahasa inggrisCONTOH MINITCURAI KURSUScontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013contoh minit mesyuarat membauat program carnivalcontoh minit mesyuarat matematikcontoh minit mesyuarat majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat majlis perpisahancontoh minit mesyuarat kurikulum terkinicontoh minit mesyuarat kssrcontoh minit mesyuarat KHB PBS 2013contoh minit mesyuarat kewangan sekolahcontoh minit mesyuarat panitia ekonomi asascontoh minit mesyuarat panitia kajian tempatancontoh minit mesyuarat panitia matematik 2013contoh minit taklimatcontoh minit mesyuarat untuk majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat selepas hari sukancontoh minit mesyuarat sekolah BEBAScontoh minit mesyuarat peperiksaancontoh minit mesyuarat pbs sekolah rendahcontoh minit mesyuarat pbs 2012contoh minit mesyuarat pbs /kssr sekolah rendahcontoh minit mesyuarat panitia matematik sekolah rendahcontoh minit mesyuarat jabatan kerajaan|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!