» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Minit curai

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

1.0  Pengenalan

Konsep

Laporan yang dibuat dalam bentuk minit mesyuarat selepas menghadiri satu-satu mesyuarat yang diurus oleh pihak lain. Wakil Unit/Bahagian/Jabatan yang menghadiri mesyuarat akan membuat minit. Minit ini merupakan gabungan laporan dan minit mesyuarat. Ia dinamakan minit curai.

 

Contoh 1

 

 

 

Minit Curai

 

Kepada                       : Pengetua,

SMK Tengku Bendahara …

 

Melalui                        : Penolong Kanan SMKTB

 

Daripada                    : Zainal Abidin b. Hj. Kasim

 

Salinan kepada          : Guru Kanan Bidang

Ketua Panitia Bahasa Inggeris

 

Perkara                       : Kursus Peningkatan Profisiensi Guru-guru Bahasa Inggeris

 

Anjuran                      : Jabatan Pelajaran Negeri …

 

Tarikh           : 2 Ogos hingga 4 Ogos (Isnin hingga Rabu)

Fasa             : 1

Masa                        : 8.00 pagi hingga 4.15 petang

Tempat         : IPG Kampus …………….

 

Latar Belakang

 

Kursus ini dianjurkan oleh …

Kursus ini melibatkan …

Tujuan kursus ialah …

 

Isu/Maklumat Penting

 

            Kaedah berkesan mengamalkan Listening dan Public Speaking

 

Maklumat dan Cadangan/Tindakan

 

Guru bahasa Inggeris harus diberi peluang mengikuti kursus ini.

 

 

Ulasan dan Catatan Penolong Kanan

 

 

 

 

Ulasan dan Catatan Pengetua

 

 

 

 

Disediakan oleh,

Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Peserta Kursus MBI (Kohot 12)

 

 

 

 

Contoh 2

 

MINIT CURAI

 

  1. Nama Pegawai          : ……………………………………… Unit: ……………………………
  2. 2.    Jawatan                      :……………………………………………………………………………..
  3. 3.    Perkara                       :……………………………………………………………………………..
  4. 4.    Tarikh                         :……………………………………… Masa:……………………………
  5. 5.    Tempat                       :………………………………………………………………………………
  6. 6.    Anjuran                      :………………………………………………………………………………
  7. 7.    Pengerusi                  : ……………………………………………………………………………..
  8. 8.    Bahan yang diedarkan:

i.        …………………………………………………………………………………………

ii.        …………………………………………………………………………………………

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 9.    Catatan Minit :

i.        ………………………………………………………………………………………..

ii.        ………………………………………………………………………………………..

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 10.  Tindakan Susulan:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tandatangan Guru

 

……………………………………..

(NAMA)

 

 

 

Contoh 3

 

 

Minit Curai Mesyuarat Penyelarasan Program Kerjasama KPM/ OUM

 

TARIKH                : 4 Januari 2006

MASA                   : 11.30 Pagi

TEMPAT             : Bilik Persidangan, Aras 2, OUM.

URUSETIA/          : OUM

ANJURAN

PENGERUSI        : Prof. Dr Mansor b. Fadzil

Naib Presiden OUM

 

KEHADIRAN Semua wakil unit BPG kecuali HEP dan PMP

Unit Kurikulum diwakili oleh My. Zainal Abidin, Dr Noriati, Pn. Juriah dan Pn. Fatimah

 

 

1

 

PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN

1.1

 

Pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP pada 16 Januari 06 dan maktab yang terlibat – HEP

1.2

 

Penempatan pelajar mengikut pengkhususan dan maktab – PPP

1.3

 

Struktur pengajian, Subjek major dan minor. Subjek minor ditentukan oleh maktab

1.4

 

English for Written Communication ditukar dengan Learning Skills for Open and Distance Learners

1.5

 

Peperiksaan dan penilaian (assessment mode, exam questions setting & marking, grading scale)

1.6

 

Rancangan pengajaran, mode of delivery, tugasan pengalaman berasaskan sekolah

1.7

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

2

 

TINDAKAN  UNIT KURIKULUM/BPG

 

2.1

2.2

2.3

 

OUM akan memberi taklimat kepada penyelaras Program KPM-OUM pada 6.1.06 dalam aktiviti HEP di MPT tentang TOC Learning Skills for Open and Distance Learners, rancangan pengajaran, mode of delivery, dan tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

OUM akan memberi Induksi TOC Learning Skills for Open and Distance Learners kepada pensyarah pada hari pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP (16 Januari 06) di maktab yang terlibat termasuklah maklumat tentang rancangan pengajaran, mode of delivery, dan  tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

 

 

Pegawai Pelapor: My. Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Tarikh                  : 4 Januari 2006

|minit curaicontoh minit curaiformat minit curaimaksud minit curaiformat minit curai kursuscontoh minit curai kursuscontoh laporan pengalaman berasaskan sekolahcontoh penulisan minit curaiminit curai formatcontoh minit curai 2012contoh esei minit mesyuarat stpmcontoh format minit bebascontoh minit curai taklimatcontoh format minit curaiMINIT CURAI KSSR TAHUN 3definisi minit curaiborang minit curaiformat minit curai mesyuaratcara menulis minit curaiformat minit bebaslaporan minit curaitujuan minit curaicontoh minit curai pbsminit curai kursuscara buat minit curaicontoh laporan pbscontoh laporan minit curaicara membuat minit curaicontoh minit juraiminit juraipenulisan minit bebaspenulisan minit curaicontoh laporan taklimat pbscontoh laporan akhir pengalaman berasaskan sekolahmakna minit curaicara membuat laporan minit mesyuaratcontoh borang minit curaiminit curai kursus kssrminit bebascontoh menulis minit curaiminit curai bahasa inggeriscontoh laporan kssrcontoh minit mesyuarat stpmcontoh laporan kursusMINIT MESYUARAT GURU AKHIR TAHUNcontoh laporan akhir pibgminit curai kssr matematik tahun 3cara buat pbs pengajian amminit curai 2013format laporan pbsminit mesyuarat panitia pengajian amcara-cara membuat pbs pengajian am 2013laporan program pbsFORMAT MINIT MESYUARAT CURAIformat laporan taklimatcara menulis pengenalan pbs pengajian amcara tulis minit curailaporan selepas menghadiri mesyuaratformat minit curai kpmminit curai kursus pbscontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggerisminit curai kssr sains tahun 3cara membuat pengenalan pbscara membuat pengenalan pbs pengajian amcontoh laporan taklimatminit curai pbsminit curai kssr sainsminit mesyuarat pbs 2012contoh minit curai terkinicontoh minit curai sekolahcontoh format minit curai linuscontoh minit curai kursus pbsmaksud minit bebasminit curai mesyuaratcontoh minit curai mesyuarat panitia pendidikan islammaksud minit curai dalam bahasa inggeriscontoh laporan penataran pbscontoh laporan big ipgcontoh laporan akhir tahun sekolah aktiviticontoh minit curai linuscontoh minit bebas mesyuaratminit mesyuarat curaicontoh laporan selepas aktiviticontoh pengenalan pbs pengajian am stpmcontoh laporan tahunan pibgminit curai kssr moralcontoh pengenalan pbs paminit curai kssr BIcontoh program tahunan pbscontoh minit mesyuarat sukan tahunan sekolahcontoh minit curai kursus bi sjkminit mesyuarat panitia bahasa inggerisminit curai kursus penataran pbsminit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh laporan mbicontoh laporan menghadiri mesyuaratcontoh pbs pengajian amCONTOH pengenalan pbsapakah minit curaicara buat pengenalan pbs stpm 2013 pengajianlaporan tahunan panitia bahasa melayubagaimana tulis minit curaiformat minit curai terkinicara buat laporan minit mesyuaratapa itu minit curaicara buat pengenalan pbscontoh menulis borang tindakan susulan selepas mesyuarat panitia sains rendahminit curai vle frogminit curai tujuanminit curai terkinilaporan majlis akhir tahun STPM/minit mesyuaratcontoh pbs pa 2013minit curai kurikulumlaporan akhir pbscontoh nota curaicontoh pengenalan pbs pengajian am 2013minit mesyuarat akhir kssrminit mesyuarat bahasa inggeris pbs dan kssr 2011contoh laporan minit curai hadiri kursusminit curai kssrcontoh laporan minit mesyuarat (in table)minit mesyuarat majlis perpisahan pengetuaminit curai kssr bahasa inggeriskepentingan minit curaiminit curai kssr bahasa melayu tahun 3rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 4 2013contoh penulisan pengalaman berasaskan sekolahcontoh laporan pbs pengajian amcontoh laporan penataran pbs tingkatan 2contoh laporan pibgcontoh laporan tahunan panitia bmlaporan minit mesyuarat panitia bahasa melayuminit mesyuarat contoh laporan tahunan gamudaContoh minit curai folio sivik tingkatan 4minit curai profisiensi english sjkcontoh minit curai kssrminit curai mesyuarat pbs 2012apakah agenda mesyuarat sekolah akhir tahunTUJUAN MINIT CURAI DIBUATcontoh minit curai panitia bahasa inggeriscontoh minit curai pbs bahasa melayucontoh minit curai pendidikan islamminit curai linus matematikminit curai linus bahasa inggerisContoh minit curai selepas tamat kursuslaporan kssrcontoh minit mesyuarat kewangan sekolah rendahminit curai kursus pbs khb tingkatan 2minit curai kursus sains kssr tahun 4contoh minit mesyuarat curaicontoh minit mesyuarat pbs kssrminit curai kursus kssr bm sjk tahun 3bentuk penulisan minit curaiminit curai pendidikan islam kssr tahun 4laporan akhir tahun khbminit curai pendidikan islamminit curai kursus kssr bahasa inggeriscontoh minit curai kursus kssrlaporan akhir tahun panitiacontoh minit curai kursus kssr matematikminit curai pbs sains tingkatan 2Bentuk curaicontoh minit mesyuarat skpmcontoh minit curai kursus pbs di langkawilaporan akhir tahun panitia matematikminit curai kursus profisiensi englishdefinisi minit bebasperancangan tahunan panitia bahasa melayucontoh minit mesyuarat bigencik karl hendak ke terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri?apakah elaun yang dia layak tuntut?contoh laporan kurikulum akhir tahun sekolahformat minit juraipbs bm stpm minit mesyuarat minggu sainscara tulis laporan pbsnama pegawai kssr matematik tahun 3 2012FORMAT MINIT CURAI TAKLIMATcontoh laporan penataran pbs tingkatan2format minit curai 2012contoh minit curai kursus kssr MATEMATIK TAHUN 3contoh kerja kursus pbs sains tingkatan 1minit mesyuarat panitia pertama bahasa inggerisminit mesyuarat pbs kssrperkara dibincangkan kursus kssr matematik thn 3format penulisan minit curailaporan penuh sukan tahunan ipgformat kursus penataran panitia pbscontoh borang minit curai jabatan pelajarancontoh laporan mesyuarat kewangan sekolahformat laporan pbs ting 2 2013cara menulis laporan tahunan ketua panitialoparan penuh pengalaman berasaskan sekolahcontoh laporan aktiviti pbscara tulis pbscontoh takwim panitia muzikminit mesyuarat pbs stpmminit curai kursus kssr dan pbs bahasa inggeris tahun 3laporan tahunan panitia muzikminit curai bsmmminit curai bahasa melayu kursus kssr tahun 3minit curai kursus kssr bahasa malaysia tahun 3laporan tahunan panitia englishmatlamat kursus induksi kssrmesyuarat penataran bahasa Inggeris spm Malaysialaporan tahunan panitia matematiklaporan kursus kssr bimesyuarat gabungan panitiaminit curai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3menghadiri kursus kssr bahasa cina 2013mesyuarat penataran bahasa Inggeris spmmanual tindakan pengajian am2013minit curai kursus kssr matematikminit curai kursus kssr moralmaksud laporan minitlaporan kssr bahasa inggerisLaporan Taklimat Penataraan KSSR & PBSlaporan konsep kssrminit curai kursus pbs khblaporan interaksi dengan peserta kursusmaksud curaimakna minit mesyuarat curaimakna curaiminit curai kursus pbs psv tingkatan 1 2012minit curai kursus penataran dst tahun 3minit curai pendidikan moral 2013minit curai kursus matematik kssrlaporan taklimat panitialaporan kssr bm tahun 3laporan tahunan panitia muzik 2013Minit curai Kursus KSSR Muzik Tahun 3minit curai kursus kssr muzik tahun 4laporan induksiminit curai kursus kssr pendidikan islam tahun 4 2013laporan kssr matematikminit curai kursus kssr pendidikan kesihatan tahun 4makna minitminit curai kursus kssr pk tahun 3minit curai kursus linusLAPORAN TAKLIMAT KURSUS PENATARAN KSSR DAN PBS PENDIDIKAN MORALminit curai kursus linus 2 0 BAHASA INGGERISminit curai kursus kssr dunia muziklaporan penuh aktiviti panitia bm 2012minit curai kssr dstminit curai dunia muzik tahun 3 kssrminit curai kssr dst tahun 3minit curai kssr matematiklaporan panitia pengajian amlaporan objektif kursus penataran pbslaporan minit mesyuarat sapsminit curai dunia muzik kssr tahun 3minit curai dikpmminit curai DASAR WARGA EMAS NEGARAlaporan program bahasa inggerislaporan minit mesyuarat panitia bahasa inggerisLAPORAN MINIT MESYUARAT PANITIA BAHAS INGGERIS SEK RENDAHlaporan pbs matematik 2013maksud penataran kssrminit curai kewanganminit curai KPMminit curai kssr bahasa inggeris tahun 3minit curai jabatan negeri terengganuminit curai kssr bahasa inggeris tahun 4minit curai induksilaporan penataran pbs pendidikan islamminit curai halatuju sekolahminit curai frog vleminit curai kssr bi tahun 3minit curai kssr bm tahun 3laporan pbs pendidikan moralminit curai kssr bm thn 3laporan minit mesyuarat majlis perpisahanlaporan minit mesyuarat kssrlaporan menghadiri kursus matematiklaporan penataran pbs Sainsminit curai bahasa inggeris tahun 4 sjktminit curai kssr tahun 4 bahasa inggerislaporan LDP kssr tahun 4laporan tahunan panitia b inggerisminit curai bagi matematik kssr tahun 3minit curai kursus bahasa cinalaporan pbs sains tingkatan 2 2013minit curai kursus bahasa cina tahun 3minit curai kursus induksilaporan tahunan panitia bahasa malaysialaporan kursus PBS sekolahlaporan minit curai bahasa inggerislaporan minit curai bengkel penulisan bahasa cinaminit curai bi kssrminit curai bengkel penulisan kreatiflaporan program linus 2013minit curai kssr matematik thn 3laporan minit curai pbslaporan program panitia muzikminit curai kssr MATEMATIKTAHUN 3laporan minit curai kssr pendidikan seni tahun 4minit curai kssr muziklaporan selepas kursus kssr tahyn 4minit curai kssr pendidikan islamminit curai kssr pendidikan morallaporan minit curai kssr bahasa malaysia tahun 3minit curai kursus induksi sistem saraan malaysiaprogram tahunan panitia bahasa melayupengenalan pbs paPENGENALAN PA PBSpengenalan minit curaipengenalan definisi ensembelpengalaman menghadiri kursus pbspengajian amcontoh penulisan pbs tingkatan 6pemetaan tahunan bahasa inggeris th 2 sjkpelan strategik panitia matematik sekolah rendah kssr 2012pbs pengajian am 2013pengenalan pbs sukan rakyat pengajian ampenulisan laporan pengalaman berasaskan sekolahprogram aktiviti panitia sainspower point cara menulis minit mesyuaratperancangan tahunan panitia matemati dan sainsperancangan tahunan panitia bahasa inggerisPERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA SAINSperancangan / takwim panitia pengajian am 2013penulisan pengenalan manual pbs papenulisan minit curai dalam bahasa inggerisPenulisan Laporan program peningkatan UPSRpbs pa 2013contoh kandunganpbs membuat pengenalanpbs kssr agenda mesyuaratminit mesyurat panitia matematik akhir tahunminit mesyurat linusminit mesyuarat sukan tahunan sekolahminit mesyuarat selepas menghadiri kursus kssrminit mesyuarat sekolah panitia bahasa inggerisminit mesyuarat sains sekolah rendah 2013minit mesyuarat psv 2012minit mesyuarat penataran pbsminit mesyuarat pbs tingkatan 2minit taklimatmuat turun borang minit curaipbs contoh mesyuarat stpm 2013PBS BAHASA INGGERIS PENATARANpanitia sains sjkpanduan minit mesyuarat kementerian pelajaran malaysiaPANDUAN MENULIS MINIT CURAIpanduan cara buat laporan selepas kursusobjektif taklimat kssr kepada guruobjektif minit curaiobjektif menghadiri kssr matematik tahun 3minit mesyuarat pbs bahasa inggeriswww minit curai terkinitakwim aktiviti panitia bahasa inggeristaklimat pbs sains tingkatan 2taklimat pbs pengajian amstpm contoh bentuk format laporanstpm bahasa melayu contoh minit mesyuarat 2012soalan dan contoh skema minit mesyuarat stpmskema jawapan minit mesyuarat kerja kursus bm stpm 2013skema jawapan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?rpt tingkatan 1 psv 2013takwim panitia matematik sekolah rendahteknik menulis minit mesyuarat kurikulum 2012www minit curai comwww contoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeriswww contoh minit curai mesyuarat pibgwikipedia formatminitwikipedia contoh minit mesyuarat pbs tingkatan 6tujuan pengalaman berasaskan sekolahtujuan kursus peningkatan profisiensi guru sainstujuan kursus kssr kepada gurutindakan susulan kssr bahasa inggerisrpt pendidikan moral tingkatan 1 2013 pbsrpt pbs pendidikan moral tingkatan 1 2013rpt bahasa melayu tingkatan 5 2013 negeri kedahrancangan tahunan bahasa inggeris pbs tingkatan 2rancangan pengajaran tahunan english tingkatan 2 2013rancangan pengajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 2 2013rancangan pengajaran mingguan psv stpm 2013rancangan pelajaran tahunan sains tingkatan 5 2013 negeri terengganurancangan pelajaran tahunan pendidikan moral tingkatan 1 pbsrancangan pelajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 5 2013program tahunan pbs khbprogram tahunan pbs bahasa melayurancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 (PBS)rancangan tahunan khb pk tingkatan 1 2013rpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013 jpn pahangrpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013rpt bahasa inggeris tingkatan 5rpt bahasa inggeris tingkatan 4rancangan tahunan sains tingkatan 5 2013rancangan tahunan sains tahun 5 jabatan pelajaran pahangrancangan tahunan psv tingkatan 2 2013rancangan tahunan pendidikan moral tingkatan 3 2013rancangan tahunan pbs bahasa inggeris tingkatan 2program tahunan panitia pbsminit curai taklimat spskminit curai profisiensi english sjk kohotminit curai peserta kursus penataran pbsminit curai pendidikan moral tahun 4www rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 2013minit curai pelan strategikminit curai pbs sivikMINIT CURAI PBS sainsminit curai pbs pendidikan moralminit curai PBS pendidikan islam TINGKATAN 2minit curai sainsminit curai sejarahminit curai taklimat peningkatan profesionalisme guru bahasa inggerisminit curai taklimat pbs sains tingkatan 2minit curai taklimat pbs khminit curai taklimat kerja kursus sejarahminit curai sukanminit curai smk kursus hotminit curai selepas taklimatminit curai sejarah tahun 4 sjktminit curai sejarah pbs ting 3minit curai panitia sainsminit curai panitia bahasaminit curai panitiaminit curai linus literasi tahun 3 kedahminit curai linus 2013minit curai linus 2 0 englishminit curai linusminit curai laporan kursus peningkatan pedagogi guruminit curai laporan kssrminit curai kursus profisiensiminit curai kursus penyebaran kssr dan pbs pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kursus peningkatan profesionalismeminit curai linus muat turunminit curai linus tahun 2minit curai moral tahun 3minit curai mesyuarat penyelarasan kssr p moralminit curai mesyuarat pbs bm tingkatan 1minit curai mesyuarat pbsminit curai mesyuarat linus selepas saringan 1 2013minit curai mesyuarat linusminit curai menghadiri kursus kssr dst tahun 3minit curai matematik kssr tahun 4minit curai maknaminit curai kursus peningkatan jawiminit mesyuarat pbs 3/2012minit mesyuarat panitia dunia muzik 2013minit mesyuarat panitia bmminit mesyuarat panitia bahasa melayu akhir tahunMinit Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris Keempatminit mesyuarat panitia bahasa inggeris akhir tahunminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013 spmminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013minit mesyuarat panatia sejarahminit mesyuarat matematik akhir tahunminit mesyuarat panitia matematik 3/2012minit mesyuarat panitia matematik kssrminit mesyuarat pbs 3minit curai linus 2 0minit mesyuarat pbsMinit Mesyuarat panitia sains sekolah rendahminit mesyuarat panitia pengajian am 2013minit mesyuarat panitia pendidikan moral ke 4minit mesyuarat panitia pendidikan moralminit mesyuarat panitia muzik 2013minit mesyuarat panitia muzikminit mesyuarat majlis perpisahan pengetua danminit mesyuarat majlis perpisahanminit mesyuarat majlis pepisahan pengetua stpmminit mesyuarat guru induksiminit mesyuarat guruminit mesyuarat aktiviti tahunan sekolah STPMminit mesyuarat /laporan/curai pbs 2012minit jurai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3minit jurai bahasa arab tahun 4MINIT JURAI 2012minit curai: kursus kssr pendidikan moral tahun 2minit curai wikipediaminit mesyuarat juraiminit mesyuarat kewangan sekolah rendah 2012minit mesyuarat majlis akhir tahunminit mesyuarat linus 2013minit mesyuarat kurikulum akhir tahunminit mesyuarat kssr dan linusminit mesyuarat kssr akhir tahunminit mesyuarat kssr 2013minit mesyuarat kssr 1 2013MINIT MESYUARAT KH SJKminit mesyuarat kh sekolah rendahminit curai untuk majlis apacontoh laporan panitia englishcontoh laporan kursus sek rencontoh laporan kursus peningkatan profesionalismecontoh laporan kursus pbs sains tingkatancontoh laporan kursus pbs sainscontoh laporan kursus pbs bahasa melayu tg 3contoh laporan kursus kssr sainscontoh laporan kursus kssr bicontoh laporan kursus kssr bahasa melayucontoh laporan kursus KSSR bahasa inggeriscontoh laporan ldp kssr bahasa Melayu tahun 4contoh laporan LDP KSSR Dunia Muzik Tahun 3contoh laporan panatia muzikcontoh laporan minit mesyuarat sukan rakyatcontoh laporan minit mesyuarat PBS KHB t1contoh laporan minit mesyuarat panitia KH SJK(T)contoh laporan minit mesyuarat kerani amcontoh laporan minit mesyuaratCONTOH LAPORAN MINIT JURAIcontoh laporan mesyuarat kssrcontoh laporan ldp sains srcontoh laporan kursus kssrcontoh laporan kursus inggeriscontoh laporan hadiri mesyuaratcontoh laporan guru kanan bahasacontoh laporan aktiviti pismpcontoh laporan aktiviti pibgcontoh laporan aktiviti muzik sekolahcontoh laporan aktiviti muzikCONTOH LAPORAN AKHIR TAHUN PANITIA MATEMATIKcontoh laporan akhir tahun panitiacontoh laporan akhir pbscontoh laporan hasil penataran kssrcontoh laporan kegiatan selepas upsrcontoh laporan kursus dalaman kssr tahun 4 bahasa inggerisCONTOH LAPORAN KURSUS BAGI GURU KSSR MATEMATIKcontoh laporan kurikulum sekolahcontoh laporan kurikulum akhir tahun khbcontoh laporan kurikulumcontoh laporan kssr yr 3 bicontoh laporan kssr bm tahun 3contoh laporan kewangan pibg#q=laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan pibgcontoh laporan akhir panitia agama islamcontoh laporan panitia pengajian amcontoh minit curai kssr pendidikan moral tahun 3contoh minit curai 2013contoh minit cura mesyuarat lembaga peperiksaan kpmcontoh minit bebas kursus adobe photoshopcontoh minit bebas kursuscontoh minit bebas kerja lebih masacontoh mini curai pbscontoh mini curaicontoh mini bebascontoh merancang program tahunan kssrcontoh minit curai 2013 bengkel sekolah rendahcontoh minit curai bagicontoh minit curai kssr pendidikan islam tahun 4contoh minit curai kssr matematikcontoh minit curai kpmcontoh minit curai kewangancontoh minit curai kerja amalicontoh minit curai dari ppd negeri terengganucontoh minit curai dalam wordscontoh minit curai cikgucontoh minit curai bengkelcontoh menulis taklimatcontoh menulis laporan kursus Peningkatan Profesionalisme Gurucontoh laporan setelah menghadiri mesyuaratcontoh laporan program selepas upsrcontoh laporan program pbs tingkatan 1Contoh Laporan PIBG 2012contoh laporan penuh aktiviti panitia bm 2012contoh laporan penataran pbs 2013contoh laporan pbs tingkatan 2 2013contoh laporan pbs tingkatan 1contoh laporan pbs t1 - t5contoh laporan tahunan panitia khbcontoh laporan tahunan panitia matematik smkcontoh menulis laporan bengkel teknik menjawab panitia kimiacontoh membuat pbs pengajian am(pengenalan)contoh membuat minute curaicontoh membuat minit mesyuarat stpmcontoh membuat minit bebasCONTOH MEMBUAT LAPORAN SELEPAS HADIRI KURSUScontoh laporan taklimat pbs matematik tingkatan 3contoh laporan tahunan panitia sainscontoh laporan tahunan panitia muzikcontoh laporan pbs bahasa malaysiacara menulis minit curai 2012cara hendak membuat minit mesyuaratcara cara membuat pbs pengajian amcara cara membuat laporan menghadiricara buiat minit curaicara buat table dalam minit mesyuaratcara buat pengenalan pengajian am pbscara buat minit curai kursusbuku rekod laporan minit curaibuat pendahuluan pbs pengajian amcara laporan pbscara membuat laporan minit mesyuarat disiplincara menulis mini minitcara menulis laporan selepas menghadiri mesyuaratcara menulis laporan aktiviti alat tulisCara membuatlaporan kewangan pibgcara membuat PBS pengajian am 2013cara membuat pbs pengajian amcara membuat minit mesyuarat 2012cara membuat minit curai kursuscara membuat laporan selepas menghadiri kursusbuat laporan taklimatbpg kssr tahun 3 bahasa cina sjkapa minit curaiapa maksud minit curaiapa makaud minit curai sekolahaktiviti tahunan panitia matematikaktiviti tahunan panitia bahasa inggerisaktiviti pbs matematikagenda minit mesyuarat panitia bahasa inggerisagenda mesyuarat taqwim hepagenda mesyuarat pbs 2012bagaimana membuat minit bebasbentuk formatminit mesyuarat bahasa melayu pbsborang transit pbs pendidikan islam tingkatan 3borang minit curai/laporan kursus induksiborang minit curai terkiniborang minit curaborang laporan minit curai kpmborang laporan kursus kssrBORANG LAPORAN KURSUS HOTSbila tulis minit curaibentuk minit curaiagenda mesyuarat panitia akhir tahuncara menulis minit curai pbscontoh laporan akhir kssrcontoh format minit mesyuarat stpm bahasa melayucontoh format minit mesyuarat stpmcontoh format minit mesyuarat panatia terbarucontoh format minit mesyuarat 2012contoh format minit mesyuaratcontoh format minit curai terkinicontoh format minit curai kursuscontoh format minit curai jabatan kerajaancontoh format laporan selepas aktiviticontoh isi minit mesyuarat stpm 2013contoh karangan laporan minit mesyuarat sekolahcontoh laporan akhir agama islamcontoh lapoaran taklimat pbscontoh karangan stpm bentuk minit mesyuaratcontoh karangan minit mesyuarat sukan tahunan sekolah SPMcontoh karangan minit mesyuarat stpm(masalah disiplin)contoh karangan minit mesyuarat program minggu sainscontoh karangan minit mesyuarat perpisahancontoh karangan minit mesyuarat aktiviti perpisahan gurucontoh karangan majlis perpisahan guru (minit mesyuarat)contoh format laporan penataraan pbscontoh format laporan pbs pengajian amCINTOH MINIT CURAIcara-cara membuat minit mesyuarat perancangan bagi tahun 2013cara-cara buat minit bebascara untuk membuat minit mesyuarat in english languagecara tulis minit bebasCARA MENULIS TAKLIMAT MESYUARATCARA MENULIS PBS PENGAJIAN Acara menulis objektif pbs pengajian amcara menulis minit mesyuarat panitia 2013 kpmcontoh agenda mesyuarat guru kanan bahasacontoh aktiviti bahasa inggeris tingkatan 2contoh esei minit mesyuarat tentang program minggu bahasacontoh esei minit mesyuarat stpm sistem modularcontoh esei minit mesyuarat pibgcontoh catatan mesyuaratcontoh cara menulis minit taklimatcontoh buku laporan pibgcontoh borang laporan minit curai spks 2011contoh borang format sukan 2013CONTOH BORANG CIKGU MENGHADIRI MESYUARATcara menulis minit mesyuarat jpacontoh minit curai kursus bahasa melayu tahun 3 2012format minit curai terkini 2013format minit curai 2013format menulis minit curaiformat laporan taklimat pbsformat laporan selepas menghadiri kursus 2012format laporan selepas kursus sekolahformat laporan pengalaman berasaskan sekolahformat laporan penataran pbs seni tingkatan 2format laporan kursus kssrformat laporan kerja kursus pbs pengajian amcontoh laporan esei pbs pengajian amformat minit curai guruformat minit curai kssr sainsformat minit curai spsk 2013format minit curai spskformat minit curai peserta kursusformat minit curai panitia pendidikan islamformat minit curai panitiaformat minit curai mesyuarat sekolahformat minit curai mesyuarat kpmformat minit curai linus 2013format minit curai kursus 2013format karangan minit mesyuarat stpm 2013format dan contoh minit curaicontoh tindakan susulan pbscontoh tindakan susulan dan cadangan pbscontoh taklimat kursus bahasa inggeriscontoh soalan stpm minit mesyuarat majlis perpisahancontoh soalan pengalaman berasaskan sekolah sbecontoh rekod laporan akhir tahunancontoh rancangan tahunan pbs eng form 2contoh rancangan mengajar pembelajaran berasaskan sekolah bahasa inggerisContoh program tindakan susulan matematikcontoh untuk membuat laporan SELEPAS MENGHADIRI MESYUARATcontoh2 laporan pengalaman berasaskan sekolahformat contoh minit curai kursus kssrformat borang pbs english form 2 2013erti minit laporandunia cikgu file wordpress contoh minit curaidefinisi minit mesyuaratdefinisi mesyuarat jabatancurai laporancth minit curaicra menulis minit mesyuaratcontoh program tahunan pbs psvformat minit curai untuk laporanlaporan guru kanankepentingan menghadiri kursus pbskarangan stpm minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahkarangan minit mesyuaRATminit mesyuarat majlis perpisahan pelajarkarangan minit mesyuarat tentang disiplin sekolahkarangan minit mesyuarat majlis perpisahan pengetua sekolahkarangan jenis minit mesyuarat tingkatan 5karangan faedah bersukan tahun 3 kssrkaedah penulisan minit curaikaedah kpm dan pmpkepentingan menulis minit curaikonsep minit curailaporan format pbslaporan dalam minit curailaporan bengkel penandaan kertas bahasa inggeris upsrlaporan aktiviti pengalaman berasaskan sekolahLaporan Aktiviti PBS panitialaporan aktiviti kurikulum pbs/kssrlaporan akhir pengalaman berasaskan sekolahlaporan akhir pbs ipgkonsep minit mesyuaratjurai minit mesyuaratjpn pahang laporan hots sainsFORMAT MINIT TAKLIMATformat minit mesyuarat terkini 2012format minit mesyuarat perpisahan dengan penolong kananformat minit mesyuarat pbsformat minit mesyuarat panitia 2013format minit mesyuarat panatia bahasa inggerisformat minit mesyuarat kpmformat minit mesyuarat kerajaan terkiniformat minit mesyuarat guru akhir tahunformat nota curaiformat penulisan minit mesyuaratjpn kedah - minit curaiJPA MINIT CURAIjawapan bagi soalan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?jadual laporan penataran kssrfotmat minit curaiformatlaporan taklimat pbsformat terkini minit curaiformat terkini contoh laporan minit curaiformat penulisan minit mesyuarat kewangan terkini 2013format minit mesyuarat bebascontoh minit mesyuarat KHB PBS 2013contoh minit curai terkini 2013contoh minit curai taklimat programcontoh minit curai spsk selangorcontoh minit curai SPSK 6contoh minit curai selepas menghadiri kursus kssrcontoh minit curai sekolah 2012Contoh minit curai sejarahcontoh minit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh minit curai penandaan kertas upsrcontoh minit curai terkini ng terengganucontoh minit curai untuk warga pendidik negeri terengganucontoh minit mesyuarat kewangan sekolahcontoh minit mesyuarat jabatan kerajaancontoh minit mesyuarat dengan format bebascontoh minit mesyuarat bentuk tablecontoh minit mesyuarat bebascontoh minit mesyuarat bahasa melayu stpmcontoh minit mesyuarat akhir tahun pbscontoh minit laporan sukan tahunan sekolahcontoh minit curaiLINUSCONTOH MINIT CURAI PBS SAINScontoh minit curai panitia ekonomi asascontoh minit curai kursus terapicontoh minit curai kursus skpmcontoh minit curai kursus pbs khbcontoh minit curai kursus linuscontoh minit curai kursus kssr tahun 4contoh minit curai kursus kssr sainsCONTOH MINIT CURAI KURSUS KSSR MATEMATIK TAHUN 4contoh minit curai kursus kssr kesihatan tahun 4CONTOH MINIT CURAI KURSUS KPMcontoh minit curai ldp linuscontoh minit curai menghadiri taklimatcontoh minit curai panitiacontoh minit curai panatiacontoh minit curai negeri kedahcontoh minit curai mesyuarat setiausaha peperiksaancontoh minit curai mesyuarat pbscontoh minit curai mesyuarat jpncontoh minit curai mesyuarat jpaCONTOH MINIT CURAI MESYUARAT JABATAN SEJARAHcontoh minit curai mesyuarat jabatancontoh minit curai kursus induksi kssrcontoh minit mesyuarat kssrcontoh program tahunan pbs khbcontoh pengenalan kerja kursus pengajian amcontoh pengenalan buat pbs pengajian amcontoh pengalaman berkursuscontoh pengajian am projek 2013contoh pbspengajian am 2011contoh pbs sains sukan stpm amali 1contoh pbs pengenalan pengajian amcontoh pbs pengajian am gurucontoh pbs pengajian am 2013contoh pengenalan kerja kursus stpm pengajian amcontoh pengenalan pbs pengajian am bagiContoh Program KPM ekonomiContoh Perancangan Aktiviti Tahunan Panitia BIcontoh penulisan pengenalan kerja krusus pengajian am 2013 dari Terengganucontoh penulisan minit curai 2012contoh penulisan minit bebas minit curaicontoh penulisan minitcontoh penulisan laporan bigcontoh penulisan bentuk minit mesyuarat stpmcontoh penuh laporan akhircontoh pbs ipgcontoh nota curai kursus profesionalisme gurucontoh minit mesyuarat panitia matematik sekolah rendahcontoh minit mesyuarat panitia matematik 2013contoh minit mesyuarat panitia kajian tempatancontoh minit mesyuarat panitia ekonomi asascontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013contoh minit mesyuarat membauat program carnivalcontoh minit mesyuarat matematikcontoh minit mesyuarat majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat majlis perpisahancontoh minit mesyuarat pbs /kssr sekolah rendahcontoh minit mesyuarat pbs 2012contoh minute curaicontoh miniut curai kursus kssr pendidikan islam 2013contoh minitcurai kursus bahasa inggrisCONTOH MINITCURAI KURSUScontoh minit taklimatcontoh minit mesyuarat untuk majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat selepas hari sukancontoh minit mesyuarat sekolah BEBAScontoh minit mesyuarat peperiksaancontoh minit mesyuarat kurikulum terkini|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!