» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Minit curai

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

1.0  Pengenalan

Konsep

Laporan yang dibuat dalam bentuk minit mesyuarat selepas menghadiri satu-satu mesyuarat yang diurus oleh pihak lain. Wakil Unit/Bahagian/Jabatan yang menghadiri mesyuarat akan membuat minit. Minit ini merupakan gabungan laporan dan minit mesyuarat. Ia dinamakan minit curai.

 

Contoh 1

 

 

 

Minit Curai

 

Kepada                       : Pengetua,

SMK Tengku Bendahara …

 

Melalui                        : Penolong Kanan SMKTB

 

Daripada                    : Zainal Abidin b. Hj. Kasim

 

Salinan kepada          : Guru Kanan Bidang

Ketua Panitia Bahasa Inggeris

 

Perkara                       : Kursus Peningkatan Profisiensi Guru-guru Bahasa Inggeris

 

Anjuran                      : Jabatan Pelajaran Negeri …

 

Tarikh           : 2 Ogos hingga 4 Ogos (Isnin hingga Rabu)

Fasa             : 1

Masa                        : 8.00 pagi hingga 4.15 petang

Tempat         : IPG Kampus …………….

 

Latar Belakang

 

Kursus ini dianjurkan oleh …

Kursus ini melibatkan …

Tujuan kursus ialah …

 

Isu/Maklumat Penting

 

            Kaedah berkesan mengamalkan Listening dan Public Speaking

 

Maklumat dan Cadangan/Tindakan

 

Guru bahasa Inggeris harus diberi peluang mengikuti kursus ini.

 

 

Ulasan dan Catatan Penolong Kanan

 

 

 

 

Ulasan dan Catatan Pengetua

 

 

 

 

Disediakan oleh,

Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Peserta Kursus MBI (Kohot 12)

 

 

 

 

Contoh 2

 

MINIT CURAI

 

  1. Nama Pegawai          : ……………………………………… Unit: ……………………………
  2. 2.    Jawatan                      :……………………………………………………………………………..
  3. 3.    Perkara                       :……………………………………………………………………………..
  4. 4.    Tarikh                         :……………………………………… Masa:……………………………
  5. 5.    Tempat                       :………………………………………………………………………………
  6. 6.    Anjuran                      :………………………………………………………………………………
  7. 7.    Pengerusi                  : ……………………………………………………………………………..
  8. 8.    Bahan yang diedarkan:

i.        …………………………………………………………………………………………

ii.        …………………………………………………………………………………………

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 9.    Catatan Minit :

i.        ………………………………………………………………………………………..

ii.        ………………………………………………………………………………………..

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 10.  Tindakan Susulan:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tandatangan Guru

 

……………………………………..

(NAMA)

 

 

 

Contoh 3

 

 

Minit Curai Mesyuarat Penyelarasan Program Kerjasama KPM/ OUM

 

TARIKH                : 4 Januari 2006

MASA                   : 11.30 Pagi

TEMPAT             : Bilik Persidangan, Aras 2, OUM.

URUSETIA/          : OUM

ANJURAN

PENGERUSI        : Prof. Dr Mansor b. Fadzil

Naib Presiden OUM

 

KEHADIRAN Semua wakil unit BPG kecuali HEP dan PMP

Unit Kurikulum diwakili oleh My. Zainal Abidin, Dr Noriati, Pn. Juriah dan Pn. Fatimah

 

 

1

 

PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN

1.1

 

Pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP pada 16 Januari 06 dan maktab yang terlibat – HEP

1.2

 

Penempatan pelajar mengikut pengkhususan dan maktab – PPP

1.3

 

Struktur pengajian, Subjek major dan minor. Subjek minor ditentukan oleh maktab

1.4

 

English for Written Communication ditukar dengan Learning Skills for Open and Distance Learners

1.5

 

Peperiksaan dan penilaian (assessment mode, exam questions setting & marking, grading scale)

1.6

 

Rancangan pengajaran, mode of delivery, tugasan pengalaman berasaskan sekolah

1.7

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

2

 

TINDAKAN  UNIT KURIKULUM/BPG

 

2.1

2.2

2.3

 

OUM akan memberi taklimat kepada penyelaras Program KPM-OUM pada 6.1.06 dalam aktiviti HEP di MPT tentang TOC Learning Skills for Open and Distance Learners, rancangan pengajaran, mode of delivery, dan tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

OUM akan memberi Induksi TOC Learning Skills for Open and Distance Learners kepada pensyarah pada hari pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP (16 Januari 06) di maktab yang terlibat termasuklah maklumat tentang rancangan pengajaran, mode of delivery, dan  tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

 

 

Pegawai Pelapor: My. Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Tarikh                  : 4 Januari 2006

|minit curaicontoh minit curaiformat minit curaimaksud minit curaicontoh minit curai kursusformat minit curai kursuscontoh laporan pengalaman berasaskan sekolahcontoh penulisan minit curaiminit curai formatcontoh minit curai taklimatcontoh minit curai 2012contoh format minit bebascontoh esei minit mesyuarat stpmcontoh format minit curaiMINIT CURAI KSSR TAHUN 3format minit bebasborang minit curaiformat minit curai mesyuaratdefinisi minit curaiminit curai kursuscara menulis minit curaiminit bebastujuan minit curaicontoh minit curai pbslaporan minit curaicontoh laporan pbscontoh minit juraicara buat minit curaipenulisan minit bebascontoh laporan minit curaicara membuat minit curaiminit juraimakna minit curaicontoh borang minit curaicontoh laporan taklimat pbscontoh laporan akhir pengalaman berasaskan sekolahpenulisan minit curaiMINIT MESYUARAT GURU AKHIR TAHUNcontoh minit mesyuarat stpmminit curai kursus kssrcontoh laporan kursuscara membuat laporan minit mesyuaratminit curai kssr matematik tahun 3minit curai bahasa inggerislaporan selepas menghadiri mesyuaratcontoh menulis minit curaiminit curai mesyuaratcontoh laporan akhir pibgcontoh minit curai sekolahcontoh laporan kssrcara buat pbs pengajian amminit curai kssr sains tahun 3contoh minit mesyuarat panitia bahasa inggerisminit mesyuarat panitia pengajian amcara menulis pengenalan pbs pengajian amFORMAT MINIT MESYUARAT CURAIcara tulis minit curaicontoh laporan taklimatlaporan program pbscara-cara membuat pbs pengajian am 2013minit curai 2013format minit curai kpmminit curai pbscara membuat pengenalan pbscara membuat pengenalan pbs pengajian amformat laporan pbsformat laporan taklimatcontoh laporan selepas aktivitiminit curai kssr sainsminit curai kursus pbscontoh laporan tahunan pibglaporan tahunan panitia bahasa melayucontoh minit curai terkiniminit mesyuarat panitia bahasa inggerisminit curai vle frogcontoh laporan mbiminit curai kursus penataran pbscontoh laporan penataran pbsapa itu minit curaicontoh pengenalan pbs pamaksud minit bebascontoh laporan setelah menghadiri mesyuaratapakah minit curaiCONTOH pengenalan pbscontoh format minit curai linusbagaimana tulis minit curaicontoh pengenalan pbs pengajian am stpmmaksud minit curai dalam bahasa inggeriscontoh minit curai kursus pbscontoh program tahunan pbsminit curai pendidikan sivik tingkatan 4cara buat pengenalan pbs stpm 2013 pengajiancara buat laporan minit mesyuaratminit mesyuarat curaiminit mesyuarat pbs 2012contoh laporan big ipgcontoh minit mesyuarat sukan tahunan sekolahformat penulisan minit curaiminit curai kssr moralcontoh minit curai linuscontoh minit bebas mesyuaratformat minit curai terkinicontoh minit curai kursus bi sjkcontoh laporan menghadiri mesyuaratminit curai kssr BIcontoh laporan akhir tahun sekolah aktiviticontoh minit curai mesyuarat panitia pendidikan islamcontoh pbs pengajian amcontoh laporan minit mesyuarat (in table)minit curai kssr bahasa inggeriscontoh takwim panitia muzikcontoh laporan penataran pbs tingkatan 2contoh penulisan pengalaman berasaskan sekolahminit mesyuarat bahasa inggeris pbs dan kssr 2011contoh laporan minit curai hadiri kursuscontoh laporan mesyuarat kewangan sekolahcontoh laporan pbs pengajian amminit mesyuarat contoh laporan tahunan gamudaminit curai kssrminit mesyuarat majlis perpisahan pengetuaminit curai kursus pbs khb tingkatan 2minit curai linus bahasa inggerisminit curai linus matematikminit curai kursus kssr bahasa inggerisminit curai matematikcontoh nota curaicontoh minit curai kursus pbs di langkawiminit curai mesyuarat pbs 2012contoh minit curai kursus kssr MATEMATIK TAHUN 3minit curai kursus kssr bm sjk tahun 3contoh minit curai panitia bahasa inggeriscontoh minit mesyuarat bigContoh minit curai selepas tamat kursuscontoh minit mesyuarat curaiminit curai kursus profisiensi englishcontoh minit curai pendidikan islamminit curai kursus sains kssr tahun 4contoh minit curai pbs bahasa melayucontoh minit mesyuarat kewangan sekolah rendahcontoh minit curai kursus kssr matematikminit curai kurikulumcontoh minit curai kursus kssrminit curai terkiniminit curai tujuanminit curai kssr bahasa melayu tahun 3minit curai pbs sains tingkatan 2contoh laporan tahunan panitia bmcontoh pengenalan pbs pengajian am 2013contoh laporan pibgminit kursus dalaman skpmcontoh menulis borang tindakan susulan selepas mesyuarat panitia sains rendahcontoh pbs pa 2013contoh minit mesyuarat pbs kssrcontoh minit mesyuarat skpmcontoh minit curai kssrcontoh minit penulisan taklimatminit curai pendidikan islamContoh minit curai folio sivik tingkatan 4minit curai pendidikan islam kssr tahun 4minit curai profisiensi english sjkcontoh laporan penataran pbs tingkatan2cara menulis laporan tahunan ketua panitialaporan penuh sukan tahunan ipgloparan penuh pengalaman berasaskan sekolahformat minit curai 2012kepentingan minit curainama pegawai kssr matematik tahun 3 2012maksud curaiformat laporan pbs ting 2 2013format kursus penataran panitia pbslaporan kssrminit mesyuarat pbs stpmminit mesyuarat pbs kssrpbs bm stpm minit mesyuarat minggu sainsskema minit mesyuaratlaporan majlis akhir tahun STPM/minit mesyuaratlaporan minit mesyuarat panitia bahasa melayuperkara dibincangkan kursus kssr matematik thn 3perancangan tahunan panitia bahasa melayucara tulis laporan pbscara tulis pbscara buat pengenalan pbscontoh kerja kursus pbs sains tingkatan 1format minit juraiFORMAT MINIT CURAI TAKLIMATrancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 4 2013contoh borang minit curai jabatan pelajaranencik karl hendak ke terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri?apakah elaun yang dia layak tuntut?bentuk penulisan minit curailaporan akhir pbslaporan akhir tahun panitialaporan akhir tahun khbTUJUAN MINIT CURAI DIBUATcontoh laporan kurikulum akhir tahun sekolahapakah agenda mesyuarat sekolah akhir tahunminit mesyuarat panitia pertama bahasa inggerislaporan akhir tahun panitia matematikminit mesyuarat pbsdefinisi minit bebasBentuk curaicontoh laporan aktiviti pbsminit mesyuarat akhir kssrlaporan minit curai bengkel penulisan bahasa cinalaporan minit curai pbsminit curai kursus kssr pendidikan islam tahun 4 2013laporan minit curai kssr pendidikan seni tahun 4laporan dalam minit curaiminit curai kursus kssr pendidikan kesihatan tahun 4laporan format pbslaporan minit curai kssr bahasa malaysia tahun 3minit curai kssr tahun 4 bahasa inggerisminit curai kursus kssr pk tahun 3laporan panitia pengajian amlaporan objektif kursus penataran pbslaporan minit mesyuarat sapsminit curai kursus linuslaporan minit mesyuarat panitia bahasa inggerislaporan tahunan panitia b inggerisLAPORAN MINIT MESYUARAT PANITIA BAHAS INGGERIS SEK RENDAHlaporan minit mesyuarat majlis perpisahanlaporan minit mesyuarat kssrlaporan minit mesyuarat guru akhir tahun sekolah menengahminit curai kursus kssr bahasa malaysia tahun 3laporan minit curai spsklaporan minit curai bahasa inggerisminit curai kursus bahasa cinalaporan guru kananminit curai kursus kssr muzik tahun 4laporan kssr matematikMinit curai Kursus KSSR Muzik Tahun 3laporan interaksi dengan peserta kursuslaporan kssr bm tahun 3minit curai kursus kssr dan pbs bahasa inggeris tahun 3minit curai kursus kssr dunia muzikminit curai kursus kssr matematiklaporan kssr bahasa inggerislaporan konsep kssrlaporan kursus dalaman skpmminit curai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3laporan kursus kssr biminit curai kursus bahasa cina tahun 3minit curai kursus induksiminit curai kursus kssr pend kesihatanLAPORAN MESYUARAT TAKLIMATlaporan induksiLAPORAN MENGHADIRI MESYUARATlaporan menghadiri kursus matematikminit curai kursus induksi sistem saraan malaysialaporan LDP kssr tahun 4laporan kursus PBS sekolahminit curai kursus kssr moralminit curai kssr psvminit curai bahasa melayu kursus kssr tahun 3minit curai induksimesyuarat penataran bahasa Inggeris spmminit curai jabatan negeri terengganuminit curai kewanganmesyuarat gabungan panitiamenghadiri kursus kssr bahasa cina 2013matlamat kursus induksi kssrmanual tindakan pengajian am2013maksud penataran kssrmakna minit mesyuarat curaimaksud laporan minitmakna minitmakna curaiminit curai kssr bahasa inggeris tahun 3minit curai bahasa melayuminit curai in Englishminit curai bengkel penulisan kreatifminit curai bahasa inggeris tahun 4 sjktminit curai bi kssrminit curai bsmmminit curai DASAR WARGA EMAS NEGARAminit curai dikpmminit curai dunia muzik kssr tahun 3minit curai dunia muzik tahun 3 kssrminit curai bahasa arabminit curai frog vleminit curai halatuju sekolahminit curai bagi matematik kssr tahun 3mini curai b arabmesyuarat penataran bahasa Inggeris spm MalaysiaLaporan Taklimat Penataraan KSSR & PBSlaporan taklimat panitiaminit curai kssr dunia seni tahun 5minit curai kssr matematikminit curai kssr matematik thn 3laporan program linus 2013laporan program bahasa inggerisminit curai kssr MATEMATIKTAHUN 3laporan penuh aktiviti panitia bm 2012laporan penataran pbs Sainsminit curai kssr muziklaporan penataran pbs pendidikan islamminit curai kssr pendidikan islamminit curai kssr pendidikan morallaporan pbs sains tingkatan 2 2013laporan pbs pendidikan moralminit curai kssr dst tahun 3minit curai kssr dstLAPORAN TAKLIMAT KURSUS PENATARAN KSSR DAN PBS PENDIDIKAN MORALlaporan tahunan panitia muzik 2013laporan tahunan panitia muzikminit curai KPMminit curai kssr bahasa inggeris tahun 4laporan tahunan panitia matematiklaporan tahunan panitia englishlaporan tahunan panitia bahasa malaysialaporan selepas menghadiri kursuslaporan selepas kursus kssr tahyn 4minit curai kssr bi tahun 3minit curai kssr bm tahun 3minit curai kssr bm thn 3laporan program panitia muziklaporan pbs matematik 2013minit mesyuarat guruperancangan tahunan panitia matemati dan sainspengalaman menghadiri kursus pbspengajian amcontoh penulisan pbs tingkatan 6pemetaan tahunan bahasa inggeris th 2 sjkpelan strategik panitia matematik sekolah rendah kssr 2012pbs pengajian am 2013pbs pa 2013contoh kandunganpbs membuat pengenalanpbs kssr agenda mesyuaratpbs contoh mesyuarat stpm 2013pengenalan definisi ensembelpengenalan minit curaiPENGENALAN PA PBSperancangan tahunan panitia bahasa inggerisPERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA SAINSperancangan / takwim panitia pengajian am 2013penulisan pengenalan manual pbs papenulisan minit curai dalam bahasa inggerisPenulisan Laporan program peningkatan UPSRpenulisan laporan pengalaman berasaskan sekolahpengenalan pbs sukan rakyat pengajian ampengenalan pbs paPBS BAHASA INGGERIS PENATARANpanitia sains sjkpanduan minit mesyuarat kementerian pelajaran malaysiaminit mesyuarat selepas menghadiri kursus kssrwww rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 2013minit mesyuarat sekolah panitia bahasa inggerisminit mesyuarat sains sekolah rendah 2013minit mesyuarat psv 2012minit mesyuarat penataran pbsminit mesyuarat pbs tingkatan 2minit mesyuarat pbs bahasa inggerisminit mesyuarat pbs 3/2012minit mesyuarat sukan tahunan sekolahminit mesyuarat tentang majlis perpisahanminit mesyurat linusPANDUAN MENULIS MINIT CURAIpanduan cara buat laporan selepas kursusobjektif taklimat kssr kepada guruobjektif minit curaiobjektif menghadiri kssr matematik tahun 3muat turun format minit curaimuat turun borang minit curaiminit taklimatminit mesyurat panitia matematik akhir tahunminit mesyuarat pbs 3power point cara menulis minit mesyuaratwww minit curai terkinitaklimat pbs sains tingkatan 2taklimat pbs pengajian amstpm contoh bentuk format laporanstpm bahasa melayu contoh minit mesyuarat 2012soalan dan contoh skema minit mesyuarat stpmskema jawapan minit mesyuarat kerja kursus bm stpm 2013skema jawapan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?rpt tingkatan 1 psv 2013rpt pendidikan moral tingkatan 1 2013 pbstakwim aktiviti panitia bahasa inggeristakwim panitia matematik sekolah rendahteknik menulis minit mesyuarat kurikulum 2012www minit curai comwww contoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeriswww contoh minit curai mesyuarat pibgwikipedia formatminitwikipedia contoh minit mesyuarat pbs tingkatan 6tujuan pengalaman berasaskan sekolahtujuan kursus peningkatan profisiensi guru sainstujuan kursus kssr kepada gurutindakan susulan kssr bahasa inggerisrpt pbs pendidikan moral tingkatan 1 2013rpt bahasa melayu tingkatan 5 2013 negeri kedahrpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013 jpn pahangrancangan pengajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 2 2013rancangan pengajaran mingguan psv stpm 2013rancangan pelajaran tahunan sains tingkatan 5 2013 negeri terengganurancangan pelajaran tahunan pendidikan moral tingkatan 1 pbsrancangan pelajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 5 2013program tahunan pbs khbprogram tahunan pbs bahasa melayuprogram tahunan panitia pbsprogram tahunan panitia bahasa melayurancangan pengajaran tahunan english tingkatan 2 2013rancangan tahunan bahasa inggeris pbs tingkatan 2rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 (PBS)rpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013rpt bahasa inggeris tingkatan 5rpt bahasa inggeris tingkatan 4rancangan tahunan sains tingkatan 5 2013rancangan tahunan sains tahun 5 jabatan pelajaran pahangrancangan tahunan psv tingkatan 2 2013rancangan tahunan pendidikan moral tingkatan 3 2013rancangan tahunan pbs bahasa inggeris tingkatan 2rancangan tahunan khb pk tingkatan 1 2013program aktiviti panitia sainsminit curai smk kursus hotMINIT CURAI PBS sainsminit curai pbs pendidikan moralminit curai PBS pendidikan islam TINGKATAN 2minit curai panitia sainsminit curai panitia bahasaminit curai panitiaminit curai moral tahun 3minit curai mesyuarat penyelarasan kssr p moralminit curai mesyuarat pbs bm tingkatan 1minit curai pbs sivikminit curai pelan strategikminit curai pendidikan moral 2013minit curai sivikminit curai selepas taklimatminit curai sejarah tahun 4 sjktminit curai sejarah pbs ting 3minit curai sejarahminit curai sainsminit curai profisiensi english sjk kohotminit curai peserta kursus penataran pbsminit curai pendidikan moral tahun 4minit curai mesyuarat pbsminit curai mesyuarat linus selepas saringan 1 2013minit curai mesyuarat linusminit curai laporan kssrminit curai kursus profisiensiminit curai kursus penyebaran kssr dan pbs pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kursus peningkatan profesionalismeminit curai kursus peningkatan jawiminit curai kursus penataran dst tahun 3minit curai kursus pbs psv tingkatan 1 2012minit curai kursus pbs khbminit curai kursus matematik kssrminit curai laporan kursus peningkatan pedagogi guruminit curai linusminit curai linus 2 0minit curai mesyuarat kelan bahasa inggerisminit curai menghadiri kursus kssr dst tahun 3minit curai matematik kssr tahun 4minit curai maknaminit curai linus tahun 2minit curai linus muat turunminit curai linus literasi tahun 3 kedahminit curai linus 2013minit curai linus 2 0 englishminit curai kursus linus 2 0 BAHASA INGGERISminit curai spskMinit Mesyuarat panitia sains sekolah rendahminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013 spmminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013minit mesyuarat panatia sejarahminit mesyuarat matematik akhir tahunminit mesyuarat majlis perpisahan pengetua danminit mesyuarat majlis perpisahanminit mesyuarat majlis pepisahan pengetua stpmminit mesyuarat majlis akhir tahunminit mesyuarat linus 2013minit mesyuarat panitia bahasa inggeris akhir tahunMinit Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris Keempatminit mesyuarat panitia bahasa melayu akhir tahunminit mesyuarat panitia pengajian am 2013minit mesyuarat panitia pendidikan moral ke 4minit mesyuarat panitia pendidikan moralminit mesyuarat panitia muzik 2013minit mesyuarat panitia muzikminit mesyuarat panitia matematik kssrminit mesyuarat panitia matematik 3/2012minit mesyuarat panitia dunia muzik 2013minit mesyuarat panitia bmminit mesyuarat kurikulum akhir tahunminit mesyuarat kssr dan linusminit mesyuarat kssr akhir tahunMINIT JURAI 2012minit curai: kursus kssr pendidikan moral tahun 2minit curai wikipediaminit curai untuk majlis apaminit curai taklimat spskminit curai taklimat peningkatan profesionalisme guru bahasa inggerisminit curai taklimat pbs sains tingkatan 2minit curai taklimat pbs khminit curai taklimat kerja kursus sejarahminit jurai bahasa arab tahun 4minit jurai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3minit jurai sekolah rendahminit mesyuarat kssr 2013minit mesyuarat kssr 1 2013MINIT MESYUARAT KH SJKminit mesyuarat kh sekolah rendahminit mesyuarat kewangan sekolah rendah 2012minit mesyuarat juraiminit mesyuarat guru induksiminit mesyuarat aktiviti tahunan sekolah STPMminit mesyuarat /laporan/curai pbs 2012minit curai sukancontoh laporan minit mesyuarat panitia KH SJK(T)contoh laporan kursus pbs bahasa melayu tg 3contoh laporan kursus kssr sainscontoh laporan kursus kssr bicontoh laporan kursus kssr bahasa melayucontoh laporan kursus KSSR bahasa inggeriscontoh laporan kursus kssrcontoh laporan kursus inggeriscontoh laporan kursus dalaman kssr tahun 4 bahasa inggeriscontoh laporan kursus dalamancontoh laporan kursus pbs sainscontoh laporan kursus pbs sains tingkatancontoh laporan kursus peningkatan profesionalismecontoh laporan minit mesyuarat kerani amcontoh laporan minit mesyuaratCONTOH LAPORAN MINIT JURAIcontoh laporan mesyuarat kssrCONTOH LAPORAN MAJALAH SEKOLAH PANITIA MUZIKcontoh laporan ldp sains srcontoh laporan LDP KSSR Dunia Muzik Tahun 3contoh laporan ldp kssr bahasa Melayu tahun 4contoh laporan kursus sek renCONTOH LAPORAN KURSUS BAGI GURU KSSR MATEMATIKcontoh laporan kurikulum sekolahcontoh laporan kurikulum akhir tahun khbcontoh laporan aktiviti muzik sekolahcontoh laporan aktiviti muzikCONTOH LAPORAN AKHIR TAHUN PANITIA MATEMATIKcontoh laporan akhir tahun panitiacontoh laporan akhir pbscontoh laporan akhir panitia agama islamcontoh laporan akhir kssrcontoh laporan akhir agama islamcontoh lapoaran taklimat pbscontoh laporan aktiviti pibgcontoh laporan aktiviti pismpcontoh laporan guru kanan bahasacontoh laporan kurikulumcontoh laporan kssr yr 3 bicontoh laporan kssr bm tahun 3contoh laporan kewangan pibg#q=laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan panitia muzikcontoh laporan kegiatan selepas upsrcontoh laporan hasil penataran kssrcontoh laporan hadiri mesyuaratcontoh karangan stpm bentuk minit mesyuaratcontoh laporan minit mesyuarat PBS KHB t1contoh minit curai kpmcontoh minit cura mesyuarat lembaga peperiksaan kpmcontoh minit bebas kursus adobe photoshopcontoh minit bebas kursuscontoh minit bebas kerja lebih masacontoh mini curai pbscontoh mini curaicontoh mini bebascontoh merancang program tahunan kssrcontoh menulis taklimatcontoh minit curai 2013contoh minit curai 2013 bengkel sekolah rendahcontoh minit curai bagicontoh minit curai kewangancontoh minit curai kerja amalicontoh minit curai kementerian pendidikanCONTOH MINIT CURAI KEMENTERIANcontoh minit curai dari ppd negeri terengganucontoh minit curai dalam wordscontoh minit curai cikgucontoh minit curai bengkelcontoh minit curai bahasa melayucontoh menulis laporan kursus Peningkatan Profesionalisme Gurucontoh menulis laporan bengkel teknik menjawab panitia kimiacontoh membuat pbs pengajian am(pengenalan)contoh laporan penuh aktiviti panitia bm 2012contoh laporan penataran pbs 2013contoh laporan pbs tingkatan 2 2013contoh laporan pbs tingkatan 1contoh laporan pbs t1 - t5contoh laporan pbs bahasa malaysiacontoh laporan panitia pengajian amcontoh laporan panitia englishcontoh laporan panatia muzikContoh Laporan PIBG 2012contoh laporan program pbs tingkatan 1contoh laporan program selepas upsrcontoh membuat minute curaicontoh membuat minit mesyuarat stpmcontoh membuat minit bebasCONTOH MEMBUAT LAPORAN SELEPAS HADIRI KURSUScontoh laporan taklimat pbs matematik tingkatan 3contoh laporan tahunan panitia sainscontoh laporan tahunan panitia muzikcontoh laporan tahunan panitia matematik smkcontoh laporan tahunan panitia khbcontoh laporan minit mesyuarat sukan rakyatcontoh karangan minit mesyuarat sukan tahunan sekolah SPMcara menulis laporan menghadiri kursuscara cara membuat laporan menghadiricara buiat minit curaicara buat table dalam minit mesyuaratcara buat pengenalan pengajian am pbscara buat minit mesyuarat bagi laporan kerja kursuscara buat minit curai kursusbuku rekod laporan minit curaibuat pendahuluan pbs pengajian ambuat laporan taklimatcara cara membuat pbs pengajian amcara hendak membuat minit mesyuaratcara laporan pbscara menulis laporan aktiviti alat tulisCara membuatlaporan kewangan pibgcara membuat PBS pengajian am 2013cara membuat pbs pengajian amcara membuat minit mesyuarat 2012Cara membuat minit curai mesyuaratcara membuat minit curai kursuscara membuat laporan selepas menghadiri kursuscara membuat laporan minit mesyuarat disiplinbpg kssr tahun 3 bahasa cina sjkborang transit pbs pendidikan islam tingkatan 3borang minit curai/laporan kursus induksiapa minit curaiapa maksud minit curaiapa makaud minit curai sekolahaktiviti tahunan panitia matematikaktiviti tahunan panitia bahasa inggerisaktiviti pbs matematikagenda minit mesyuarat panitia bahasa inggerisagenda mesyuarat taqwim hepagenda mesyuarat pbs 2012bagaimana membuat minit bebasbentuk formatminit mesyuarat bahasa melayu pbsbentuk minit curaiborang minit curai terkiniborang minit curaborang laporan minit curai kpmborang laporan minit curaiborang laporan kursus kssrBORANG LAPORAN KURSUS HOTSbila tulis minit curaibila minit curai dibuatbila hendak menulis contoh minit curai kursusagenda mesyuarat panitia akhir tahuncara menulis laporan selepas menghadiri mesyuaratcontoh karangan minit mesyuarat stpm(masalah disiplin)CONTOH FORMAT MINIT CURAI LITERASI BIcontoh format minit curai kursuscontoh format minit curai jabatan kerajaancontoh format laporan selepas aktiviticontoh format laporan penataraan pbscontoh format laporan pbs pengajian amcontoh format laporan kursus panitiacontoh format borang minit curaicontoh esei minit mesyuarat tentang program minggu bahasacontoh format minit curai terkinicontoh format minit mesyuaratcontoh format minit mesyuarat 2012contoh karangan minit mesyuarat program minggu sainscontoh karangan minit mesyuarat perpisahancontoh karangan minit mesyuarat aktiviti perpisahan gurucontoh karangan majlis perpisahan guru (minit mesyuarat)contoh karangan laporan minit mesyuarat sekolahcontoh isi minit mesyuarat stpm 2013contoh format minit mesyuarat stpm bahasa melayucontoh format minit mesyuarat stpmcontoh format minit mesyuarat panatia terbarucontoh esei minit mesyuarat stpm sistem modularcontoh esei minit mesyuarat pibgcontoh catatan mesyuaratcara untuk membuat minit mesyuarat in english languagecara tulis minit bebasCARA MENULIS TAKLIMAT MESYUARATCARA MENULIS PBS PENGAJIAN Acara menulis objektif pbs pengajian amcara menulis minit mesyuarat panitia 2013 kpmcara menulis minit mesyuarat jpacara menulis minit curai pbscara menulis minit curai 2012cara-cara buat minit bebascara-cara membuat minit mesyuarat perancangan bagi tahun 2013CINTOH MINIT CURAIcontoh cara menulis minit taklimatcontoh buku laporan pibgcontoh borang laporan minit curai spks 2011contoh borang laporan mengahadiri mesyuaratcontoh borang format sukan 2013CONTOH BORANG CIKGU MENGHADIRI MESYUARATcontoh aktiviti bahasa inggeris tingkatan 2contoh agenda mesyuarat guru kanan bahasacontah minit curaicara menulis mini minitformat minit curai peserta kursusformat laporan selepas menghadiri kursus 2012format laporan selepas kursus sekolahformat laporan pengalaman berasaskan sekolahformat laporan penataran pbs seni tingkatan 2format laporan kursus kssrformat laporan kerja kursus pbs pengajian amcontoh laporan esei pbs pengajian amformat karangan minit mesyuarat stpm 2013format dan contoh minit curaiformat contoh minit curai kursus kssrformat laporan taklimat pbsformat menulis minit curaiformat minit curai 2013format minit curai panitia pendidikan islamformat minit curai panitiaformat minit curai mesyuarat sekolahformat minit curai mesyuarat kpmformat minit curai linus 2013format minit curai kursus 2013format minit curai kssr sainsformat minit curai guruformat minit curai bengkel pengajaran perakaunanformat borang pbs english form 2 2013erti minit laporandunia cikgu file wordpress contoh minit curaicontoh soalan stpm minit mesyuarat majlis perpisahancontoh soalan pengalaman berasaskan sekolah sbecontoh rekod laporan akhir tahunancontoh rancangan tahunan pbs eng form 2contoh rancangan mengajar pembelajaran berasaskan sekolah bahasa inggerisContoh program tindakan susulan matematikcontoh program tahunan pbs psvcontoh program tahunan pbs khbContoh Program KPM ekonomicontoh taklimat kursus bahasa inggeriscontoh tindakan susulan dan cadangan pbscontoh tindakan susulan pbsdefinisi minit mesyuaratdefinisi mesyuarat jabatancurai laporancth pelan strategik khcth minit curaicra menulis minit mesyuaratcontohminit mesyuarat kurikulumdan panitia sek rencontoh2 laporan pengalaman berasaskan sekolahcontoh untuk membuat laporan SELEPAS MENGHADIRI MESYUARATContoh Perancangan Aktiviti Tahunan Panitia BIformat minit curai spsklaporan bengkel penandaan kertas bahasa inggeris upsrkarangan minit mesyuarat tentang disiplin sekolahkarangan minit mesyuarat majlis perpisahan pengetua sekolahkarangan jenis minit mesyuarat tingkatan 5karangan faedah bersukan tahun 3 kssrkaedah penulisan minit curaikaedah kpm dan pmpjurai minit mesyuaratjpn pahang laporan hots sainsjpn kedah - minit curaikarangan minit mesyuaRATminit mesyuarat majlis perpisahan pelajarkarangan stpm minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahkepentingan menghadiri kursus pbslaporan aktiviti pengalaman berasaskan sekolahLaporan Aktiviti PBS panitialaporan aktiviti kurikulum pbs/kssrlaporan akhir pengalaman berasaskan sekolahlaporan akhir pbs ipgkursus dalaman kssr sains tahun 5konsep minit mesyuaratkonsep minit curaikepentingan menulis minit curaiJPA MINIT CURAIjawapan bagi soalan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?jadual laporan penataran kssrformat minit mesyuarat pbsformat minit mesyuarat panitia 2013format minit mesyuarat panatia bahasa inggerisformat minit mesyuarat kpmformat minit mesyuarat kerajaan terkiniformat minit mesyuarat guru akhir tahunformat minit mesyuarat bebasformat minit curai untuk laporanformat minit curai terkini 2013format minit mesyuarat perpisahan dengan penolong kananformat minit mesyuarat terkini 2012format minit mesyuarat terkini jabatan pelajaran pahangfotmat minit curaiformatlaporan taklimat pbsformat/contohlporankssrmatematiktahun5format terkini minit curaiformat terkini contoh laporan minit curaiformat penulisan minit mesyuarat kewangan terkini 2013format penulisan minit mesyuaratformat nota curaiFORMAT MINIT TAKLIMATformat minit curai spsk 2013contoh penulisan pengenalan kerja krusus pengajian am 2013 dari Terengganucontoh minit mesyuarat bahasa melayu stpmcontoh minit curai sekolah 2012Contoh minit curai sejarahcontoh minit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh minit curai penandaan kertas upsrCONTOH MINIT CURAI PBS SAINScontoh minit curai panitia ekonomi asascontoh minit curai panitiacontoh minit curai panatiacontoh minit curai negeri kedahcontoh minit curai selepas menghadiri kursus kssrcontoh minit curai SPSK 6contoh minit curai spsk selangorcontoh minit mesyuarat akhir tahun pbscontoh minit laporan sukan tahunan sekolahcontoh minit curaiLINUScontoh minit curai yang terkinicontoh minit curai yang intancontoh minit curai untuk warga pendidik negeri terengganucontoh minit curai terkini ng terengganucontoh minit curai terkini 2013contoh minit curai taklimat programcontoh minit curai mesyuarat setiausaha peperiksaancontoh minit curai mesyuarat pbscontoh minit curai mesyuarat jpnCONTOH MINIT CURAI KURSUS KSSR MATEMATIK TAHUN 4contoh minit curai kursus kssr kesihatan tahun 4CONTOH MINIT CURAI KURSUS KPMcontoh minit curai kursus induksi kssrCONTOH minit curai kursus format spskcontoh minit curai kursus bahasa melayu tahun 3 2012contoh minit curai kssr pj th 4contoh minit curai kssr pendidikan moral tahun 3contoh minit curai kssr pendidikan islam tahun 4contoh minit curai kursus kssr sainscontoh minit curai kursus kssr tahun 4contoh minit curai kursus kssr tahun 5contoh minit curai mesyuarat jpaCONTOH MINIT CURAI MESYUARAT JABATAN SEJARAHcontoh minit curai mesyuarat jabatancontoh minit curai menghadiri taklimatcontoh minit curai ldp linuscontoh minit curai kursus terapicontoh minit curai kursus skpmcontoh minit curai kursus pbs khbcontoh minit curai kursus linuscontoh minit curai kssr matematikcontoh minit mesyuarat bebascontoh penulisan minit curai 2012contoh pbs sains sukan stpm amali 1contoh pbs pengenalan pengajian amcontoh pbs pengajian am gurucontoh pbs pengajian am 2013contoh pbs ipgcontoh nota curai kursus profesionalisme gurucontoh minute curaicontoh miniut curai kursus kssr pendidikan islam 2013contoh minitcurai kursus bahasa inggriscontoh pbspengajian am 2011contoh pengajian am projek 2013contoh pengalaman berkursuscontoh penulisan minit bebas minit curaicontoh penulisan minitcontoh penulisan laporan bigcontoh penulisan bentuk minit mesyuarat stpmcontoh penuh laporan akhircontoh pengenalan pbs pengajian am bagicontoh pengenalan kerja kursus stpm pengajian amcontoh pengenalan kerja kursus pengajian amcontoh pengenalan buat pbs pengajian amCONTOH MINITCURAI KURSUScontoh minit taklimatcontoh minit mesyuarat untuk majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat matematikcontoh minit mesyuarat majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat majlis perpisahancontoh minit mesyuarat kurikulum terkinicontoh minit mesyuarat kssrcontoh minit mesyuarat KHB PBS 2013contoh minit mesyuarat kewangan sekolahcontoh minit mesyuarat jabatan kerajaancontoh minit mesyuarat dengan format bebascontoh minit mesyuarat membauat program carnivalcontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013contoh minit mesyuarat panitia ekonomi asascontoh minit mesyuarat selepas hari sukancontoh minit mesyuarat sekolah BEBAScontoh minit mesyuarat peperiksaancontoh minit mesyuarat pbs sekolah rendahcontoh minit mesyuarat pbs 2012contoh minit mesyuarat pbs /kssr sekolah rendahcontoh minit mesyuarat panitia matematik sekolah rendahcontoh minit mesyuarat panitia matematik 2013contoh minit mesyuarat panitia kajian tempatancontoh minit mesyuarat bentuk table|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!