» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Minit curai

Published on Nov 30 2011 // Uncategorized

1.0  Pengenalan

Konsep

Laporan yang dibuat dalam bentuk minit mesyuarat selepas menghadiri satu-satu mesyuarat yang diurus oleh pihak lain. Wakil Unit/Bahagian/Jabatan yang menghadiri mesyuarat akan membuat minit. Minit ini merupakan gabungan laporan dan minit mesyuarat. Ia dinamakan minit curai.

 

Contoh 1

 

 

 

Minit Curai

 

Kepada                       : Pengetua,

SMK Tengku Bendahara …

 

Melalui                        : Penolong Kanan SMKTB

 

Daripada                    : Zainal Abidin b. Hj. Kasim

 

Salinan kepada          : Guru Kanan Bidang

Ketua Panitia Bahasa Inggeris

 

Perkara                       : Kursus Peningkatan Profisiensi Guru-guru Bahasa Inggeris

 

Anjuran                      : Jabatan Pelajaran Negeri …

 

Tarikh           : 2 Ogos hingga 4 Ogos (Isnin hingga Rabu)

Fasa             : 1

Masa                        : 8.00 pagi hingga 4.15 petang

Tempat         : IPG Kampus …………….

 

Latar Belakang

 

Kursus ini dianjurkan oleh …

Kursus ini melibatkan …

Tujuan kursus ialah …

 

Isu/Maklumat Penting

 

            Kaedah berkesan mengamalkan Listening dan Public Speaking

 

Maklumat dan Cadangan/Tindakan

 

Guru bahasa Inggeris harus diberi peluang mengikuti kursus ini.

 

 

Ulasan dan Catatan Penolong Kanan

 

 

 

 

Ulasan dan Catatan Pengetua

 

 

 

 

Disediakan oleh,

Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Peserta Kursus MBI (Kohot 12)

 

 

 

 

Contoh 2

 

MINIT CURAI

 

  1. Nama Pegawai          : ……………………………………… Unit: ……………………………
  2. 2.    Jawatan                      :……………………………………………………………………………..
  3. 3.    Perkara                       :……………………………………………………………………………..
  4. 4.    Tarikh                         :……………………………………… Masa:……………………………
  5. 5.    Tempat                       :………………………………………………………………………………
  6. 6.    Anjuran                      :………………………………………………………………………………
  7. 7.    Pengerusi                  : ……………………………………………………………………………..
  8. 8.    Bahan yang diedarkan:

i.        …………………………………………………………………………………………

ii.        …………………………………………………………………………………………

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 9.    Catatan Minit :

i.        ………………………………………………………………………………………..

ii.        ………………………………………………………………………………………..

iii.        ………………………………………………………………………………………..

 

  1. 10.  Tindakan Susulan:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tandatangan Guru

 

……………………………………..

(NAMA)

 

 

 

Contoh 3

 

 

Minit Curai Mesyuarat Penyelarasan Program Kerjasama KPM/ OUM

 

TARIKH                : 4 Januari 2006

MASA                   : 11.30 Pagi

TEMPAT             : Bilik Persidangan, Aras 2, OUM.

URUSETIA/          : OUM

ANJURAN

PENGERUSI        : Prof. Dr Mansor b. Fadzil

Naib Presiden OUM

 

KEHADIRAN Semua wakil unit BPG kecuali HEP dan PMP

Unit Kurikulum diwakili oleh My. Zainal Abidin, Dr Noriati, Pn. Juriah dan Pn. Fatimah

 

 

1

 

PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN

1.1

 

Pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP pada 16 Januari 06 dan maktab yang terlibat – HEP

1.2

 

Penempatan pelajar mengikut pengkhususan dan maktab – PPP

1.3

 

Struktur pengajian, Subjek major dan minor. Subjek minor ditentukan oleh maktab

1.4

 

English for Written Communication ditukar dengan Learning Skills for Open and Distance Learners

1.5

 

Peperiksaan dan penilaian (assessment mode, exam questions setting & marking, grading scale)

1.6

 

Rancangan pengajaran, mode of delivery, tugasan pengalaman berasaskan sekolah

1.7

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

2

 

TINDAKAN  UNIT KURIKULUM/BPG

 

2.1

2.2

2.3

 

OUM akan memberi taklimat kepada penyelaras Program KPM-OUM pada 6.1.06 dalam aktiviti HEP di MPT tentang TOC Learning Skills for Open and Distance Learners, rancangan pengajaran, mode of delivery, dan tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

OUM akan memberi Induksi TOC Learning Skills for Open and Distance Learners kepada pensyarah pada hari pendaftaran pelajar Tahun 1 PISMP (16 Januari 06) di maktab yang terlibat termasuklah maklumat tentang rancangan pengajaran, mode of delivery, dan  tugasan pengalaman berasaskan sekolah.

 

Waktu interaksi : Minggu 10 dijadikan minggu peperiksaan dan minggu 8 dijadikan school visit

 

 

 

Pegawai Pelapor: My. Zainal Abidin b. Hj. Kasim

Tarikh                  : 4 Januari 2006

|minit curaicontoh minit curaiformat minit curaimaksud minit curaicontoh minit curai kursusformat minit curai kursuscontoh laporan pengalaman berasaskan sekolahcontoh penulisan minit curaiminit curai formatcontoh minit curai taklimatcontoh minit curai 2012contoh format minit bebascontoh esei minit mesyuarat stpmcontoh format minit curaiminit curai kursusborang minit curaiMINIT CURAI KSSR TAHUN 3minit bebasformat minit bebasformat minit curai mesyuaratdefinisi minit curaicara menulis minit curaitujuan minit curaicontoh minit curai pbslaporan minit curaicontoh minit juraicara buat minit curaicontoh laporan pbspenulisan minit bebasminit curai mesyuaratcontoh laporan minit curaimakna minit curaicontoh borang minit curaicara membuat minit curaiminit juraipenulisan minit curaicontoh laporan kursuscontoh laporan taklimat pbscontoh laporan akhir pengalaman berasaskan sekolahcara membuat laporan minit mesyuaratcontoh minit mesyuarat stpmminit curai kursus kssrMINIT MESYUARAT GURU AKHIR TAHUNcontoh minit curai sekolahcara buat pbs pengajian amcontoh laporan kssrcontoh laporan akhir pibgcontoh menulis minit curaiminit curai bahasa inggerislaporan selepas menghadiri mesyuaratminit curai kssr matematik tahun 3cara-cara membuat pbs pengajian am 2013laporan program pbsFORMAT MINIT MESYUARAT CURAIminit curai 2013format minit curai kpmcontoh laporan taklimatcontoh laporan menghadiri mesyuaratminit mesyuarat panitia pengajian amcara menulis pengenalan pbs pengajian amminit curai kursus pbscara tulis minit curaiminit curai kssr sainsformat laporan pbscontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeriscontoh laporan selepas aktivitiminit curai kssr sains tahun 3minit curai pbsformat laporan taklimatcara membuat pengenalan pbscara membuat pengenalan pbs pengajian amcontoh pengenalan pbs paminit mesyuarat panitia bahasa inggeriscontoh program tahunan pbsCONTOH pengenalan pbscontoh laporan tahunan pibgmaksud minit bebaslaporan tahunan panitia bahasa melayucontoh laporan akhir tahun sekolah aktivitiminit curai vle frogcontoh format minit curai linusminit curai kssrminit mesyuarat curaiminit curai kssr BIcontoh laporan penataran pbsmaksud minit curai dalam bahasa inggeriscontoh laporan mbiminit mesyuarat pbs 2012contoh laporan setelah menghadiri mesyuaratcontoh pbs pengajian amformat minit curai terkinicontoh minit mesyuarat sukan tahunan sekolahbagaimana tulis minit curaicontoh minit curai linusminit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh pengenalan pbs pengajian am stpmminit curai kssr moralramalan tahyn 2016cara buat pengenalan pbs stpm 2013 pengajianformat penulisan minit curaicontoh minit curai mesyuarat panitia pendidikan islamcara buat laporan minit mesyuaratapakah minit curaicontoh laporan big ipgcontoh minit bebas mesyuaratcontoh minit curai kursus bi sjkminit curai kursus penataran pbscontoh minit curai terkiniapa itu minit curaicontoh minit curai kursus pbscontoh laporan minit mesyuarat (in table)minit curai kursus kssr bahasa inggerisminit curai linus matematikcontoh minit mesyuarat kewangan sekolah rendahcontoh laporan pbs pengajian amcontoh minit curai kursus kssrminit curai matematikminit curai kursus kssr bm sjk tahun 3contoh pengenalan pbs pengajian am 2013minit curai pendidikan islamcontoh minit curai panitia bahasa inggerisContoh minit curai selepas tamat kursusminit curai kursus profisiensi englishcontoh minit curai kursus pbs di langkawiminit curai kursus sains kssr tahun 4contoh minit curai pendidikan islamminit mesyuarat pbscontoh laporan mesyuarat kewangan sekolahcontoh penulisan pengalaman berasaskan sekolahcontoh minit curai pbs bahasa melayuminit curai kursus pbs khb tingkatan 2contoh laporan minit curai hadiri kursuscontoh minit mesyuarat curaiminit curai linus bahasa inggerisminit mesyuarat majlis perpisahan pengetuaminit mesyuarat contoh laporan tahunan gamudacara buat pengenalan pbsminit curai pendidikan islam kssr tahun 4Contoh minit curai folio sivik tingkatan 4contoh minit curai bengkelminit curai profisiensi english sjkminit curai kssr bahasa melayu tahun 3contoh minit mesyuarat skpmcontoh minit penulisan taklimatminit curai tujuancontoh minit bebas oleh mampuminit curai terkinicontoh menulis borang tindakan susulan selepas mesyuarat panitia sains rendahminit curai kssr matematikcontoh nota curaiminit curai penataran UPSR BI 2016minit curai kssr bahasa inggeriscontoh minit mesyuarat pbs kssrminit mesyuarat bahasa inggeris pbs dan kssr 2011contoh laporan penataran pbs tingkatan2minit curai mesyuarat pbs 2012contoh minit mesyuarat bigcontoh laporan pibgminit mesyuarat akhir kssrcontoh minit curai kursus kssr MATEMATIK TAHUN 3minit kursus dalaman skpmcontoh minit curai kursus kssr matematikminit curai kurikulumminit curai pbs sains tingkatan 2contoh minit curai kssrcontoh laporan tahunan panitia bmcontoh pbs pa 2013LAPORAN MENGHADIRI MESYUARATformat laporan pbs ting 2 2013format kursus penataran panitia pbslaporan kssrencik karl hendak ke terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri?apakah elaun yang dia layak tuntut?cara tulis pbsskema minit mesyuaratcontoh laporan aktiviti pbscara tulis laporan pbsminit mesyuarat pbs stpmlaporan akhir pbskepentingan minit curaimaksud curaiperancangan tahunan panitia bahasa melayulaporan majlis akhir tahun STPM/minit mesyuaratcontoh borang minit curai jabatan pelajaranpbs bm stpm minit mesyuarat minggu sainsFORMAT MINIT CURAI TAKLIMATloparan penuh pengalaman berasaskan sekolahformat minit curai 2012cara menulis laporan tahunan ketua panitiaformat minit jurainama pegawai kssr matematik tahun 3 2012Bentuk curairancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 4 2013apakah agenda mesyuarat sekolah akhir tahuncontoh takwim panitia muziklaporan akhir tahun panitia matematikcontoh laporan penataran pbs tingkatan 2laporan akhir tahun panitialaporan akhir tahun khblaporan minit mesyuarat panitia bahasa melayucontoh laporan kurikulum akhir tahun sekolahminit bebas kursuscontoh kerja kursus pbs sains tingkatan 1minit mesyuarat pbs kssrdefinisi minit bebasbentuk penulisan minit curaiperkara dibincangkan kursus kssr matematik thn 3laporan penuh sukan tahunan ipgTUJUAN MINIT CURAI DIBUATminit mesyuarat panitia pertama bahasa inggerisminit curai kursus bahasa cinaminit curai kursus induksiLAPORAN MINIT MESYUARAT PANITIA BAHAS INGGERIS SEK RENDAHlaporan minit curai bengkel penulisan bahasa cinalaporan pbs matematik 2013laporan minit curai bahasa inggerislaporan pbs pendidikan moralminit curai kursus induksi sistem saraan malaysiaminit curai kursus bahasa cina tahun 3laporan panitia pengajian amminit curai kssr tahun 4 bahasa inggerislaporan minit curai kssr bahasa malaysia tahun 3laporan minit curai spsklaporan minit mesyuarat guru akhir tahun sekolah menengahlaporan minit curai pbslaporan minit mesyuarat kssrlaporan minit mesyuarat sapslaporan minit mesyuarat majlis perpisahanlaporan objektif kursus penataran pbslaporan minit curai kssr pendidikan seni tahun 4laporan minit mesyuarat panitia bahasa inggerisLAPORAN MESYUARAT TAKLIMATlaporan menghadiri kursus matematikminit curai frog vlelaporan konsep kssrminit curai kursus kssr pend kesihatanlaporan interaksi dengan peserta kursusminit curai kursus kssr pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kursus kssr pendidikan kesihatan tahun 4minit curai kursus kssr pk tahun 3laporan induksiminit curai kursus linusminit curai kursus linus 2 0 BAHASA INGGERISlaporan guru kananlaporan format pbsminit curai kursus linus 2 0 matematikminit curai kursus kssr muzik tahun 4laporan kssr bahasa inggerislaporan kssr bm tahun 3minit curai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3minit curai kursus kssr bahasa malaysia tahun 3laporan LDP kssr tahun 4minit curai kursus kssr dan pbs bahasa inggeris tahun 3laporan kursus PBS sekolahlaporan kursus kssr biminit curai kursus kssr dunia muziklaporan kursus dalaman skpmminit curai kursus kssr matematiklaporan kursus dalaman inggeris tahun 1minit curai kursus kssr morallaporan kssr matematikMinit curai Kursus KSSR Muzik Tahun 3laporan dalam minit curaiminit curai bahasa melayuminit curai kewanganminit curai KPMmesyuarat penataran bahasa Inggeris spmmesyuarat gabungan panitiamenghadiri kursus kssr bahasa cina 2013matlamat kursus induksi kssrmanual tindakan pengajian am2013maksud penataran kssrminit curai bahasa arabminit curai bahasa inggeris tahun 4 sjktmaksud laporan minitmakna minit mesyuarat curaimakna minitmakna curaiminit curai jabatan negeri terengganuminit curai induksiminit curai in Englishminit curai bahasa melayu kursus kssr tahun 3minit curai bengkel penulisan kreatifminit curai bi kssrminit curai bsmmminit curai DASAR WARGA EMAS NEGARAminit curai dikpmminit curai bagi matematik kssr tahun 3minit curai dunia muzik kssr tahun 3minit curai dunia muzik tahun 3 kssrminicuraimini curai b arabmiinit curaimesyuarat penataran bahasa Inggeris spm Malaysiaminit curai halatuju sekolahLaporan Taklimat Penataraan KSSR & PBSminit curai kssr bahasa inggeris tahun 3minit curai kssr bahasa inggeris tahun 4minit curai kssr matematik thn 3laporan bengkel penandaan kertas bahasa inggeris upsrlaporan program linus 2013minit curai kssr MATEMATIKTAHUN 3laporan program bahasa inggerislaporan tahunan panitia englishminit curai kssr muzikLAPORAN PROGRAM (SPKS)laporan penuh aktiviti panitia bm 2012laporan penataran pbs Sainsminit curai kssr pendidikan islamlaporan penataran pbs pendidikan islamminit curai kssr pendidikan morallaporan pbs sains tingkatan 2 2013laporan program panitia muziklaporan selepas kursus kssr tahyn 4minit curai kssr dunia seni tahun 5laporan taklimat panitiaLAPORAN TAKLIMAT KURSUS PENATARAN KSSR DAN PBS PENDIDIKAN MORALlaporan tahunan panitia muzik 2013laporan tahunan panitia muzikprogram tahunan pbs khblaporan tahunan panitia matematikminit curai kssr bi tahun 3laporan tahunan panitia bahasa malaysialaporan tahunan panitia b inggerisminit curai kssr bm tahun 3minit curai kssr bm thn 3minit curai kssr dstlaporan selepas menghadiri kursusminit curai kssr dst tahun 3minit curai kssr psvminit curai kursus matematik kssrperancangan tahunan panitia bahasa inggerispengajian amcontoh penulisan pbs tingkatan 6penataran Sains tujuanpemetaan tahunan bahasa inggeris th 2 sjkpelan strategik panitia matematik sekolah rendah kssr 2012pekeliling minit bebas dan minit ceraianpbs pengajian am 2013pbs pa 2013contoh kandunganpbs membuat pengenalanpbs kssr agenda mesyuaratpbs contoh mesyuarat stpm 2013pengalaman menghadiri kursus pbspengenalan definisi ensembelPERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA SAINSperancangan / takwim panitia pengajian am 2013penulisan pengenalan manual pbs papenulisan minit curai dalam bahasa inggerisPenulisan Laporan program peningkatan UPSRpenulisan laporan pengalaman berasaskan sekolahpengenalan pbs sukan rakyat pengajian ampengenalan pbs paPENGENALAN PA PBSpengenalan minit curaiPBS BAHASA INGGERIS PENATARANpanitia sains sjkpanitia matematik bagaimana isi borang PM PPTminit mesyurat linusminit mesyuarat unit ekonomi tingkatan 6 2014minit mesyuarat tentang majlis perpisahanminit mesyuarat sukan tahunan sekolahminit mesyuarat selepas menghadiri kursus kssrminit mesyuarat sekolah panitia bahasa inggerisminit mesyuarat sains sekolah rendah 2013minit mesyuarat psv 2012minit mesyuarat penataran pbsminit mesyuarat pbs tingkatan 2minit mesyurat panitia matematik akhir tahunminit taklimatpanduan minit mesyuarat kementerian pelajaran malaysiaPANDUAN MENULIS MINIT CURAIpanduan cara buat laporan selepas kursusobjektif taklimat kssr kepada guruobjektif minit curaiobjektif menghadiri kssr matematik tahun 3nota curaimuat turun format minit curaimuat turun borang minit curaimnit curaiminit mesyuarat pbs bahasa inggerisperancangan tahunan panitia matemati dan sainswww rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 2013takwim aktiviti panitia bahasa inggeristaklimat pbs sains tingkatan 2taklimat pbs pengajian amstpm contoh bentuk format laporanstpm bahasa melayu contoh minit mesyuarat 2012SPSK contoh minit curai kursussoalan dan contoh skema minit mesyuarat stpmskema jawapan minit mesyuarat kerja kursus bm stpm 2013skema jawapan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?rpt tingkatan 1 psv 2013takwim panitia matematik sekolah rendahteknik menulis minit mesyuarat kurikulum 2012www minit curai terkiniwww minit curai comwww contoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeriswww contoh minit curai mesyuarat pibgwikipedia formatminitwikipedia contoh minit mesyuarat pbs tingkatan 6tujuan pengalaman berasaskan sekolahtujuan kursus peningkatan profisiensi guru sainstujuan kursus kssr kepada gurutindakan susulan kssr bahasa inggerisrpt pendidikan moral tingkatan 1 2013 pbsrpt pbs pendidikan moral tingkatan 1 2013rpt bahasa melayu tingkatan 5 2013 negeri kedahrancangan pengajaran tahunan english tingkatan 2 2013rancangan pengajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 2 2013rancangan pengajaran mingguan psv stpm 2013rancangan pelajaran tahunan sains tingkatan 5 2013 negeri terengganurancangan pelajaran tahunan pendidikan moral tingkatan 1 pbsrancangan pelajaran tahunan bahasa inggeris tingkatan 5 2013program tahunan pbs bahasa melayuprogram tahunan panitia pbsprogram tahunan panitia bahasa melayuprogram aktiviti panitia sainsrancangan tahunan bahasa inggeris pbs tingkatan 2rancangan tahunan bahasa inggeris tingkatan 1 (PBS)rpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013 jpn pahangrpt bahasa inggeris tingkatan 5 2013rpt bahasa inggeris tingkatan 5rpt bahasa inggeris tingkatan 4rancangan tahunan sains tingkatan 5 2013rancangan tahunan sains tahun 5 jabatan pelajaran pahangrancangan tahunan psv tingkatan 2 2013rancangan tahunan pendidikan moral tingkatan 3 2013rancangan tahunan pbs bahasa inggeris tingkatan 2rancangan tahunan khb pk tingkatan 1 2013power point cara menulis minit mesyuaratminit mesyuarat pbs 3/2012minit curai sukanminit curai pendidikan moral tahun 4minit curai pendidikan moral 2013minit curai pelan strategikminit curai pbs sivikMINIT CURAI PBS sainsminit curai pbs pendidikan moralminit curai PBS pendidikan islam TINGKATAN 2minit curai panitia sainsminit curai panitia bahasaminit curai panitiaminit curai peserta kursus penataran pbsminit curai profisiensi english sjk kohotminit curai spskminit curai smk kursus hotminit curai sivikminit curai selepas taklimatminit curai sekolahminit curai sejarah tahun 4 sjktminit curai sejarah pbs ting 3minit curai sejarahminit curai sainsminit curai psv kssrminit curai moral tahun 3minit curai mesyuarat penyelarasan kssr p moralminit curai mesyuarat pbs bm tingkatan 1minit curai linus 2 0 englishminit curai linus 2 0minit curai linusminit curai laporan kssrminit curai kursus profisiensiminit curai kursus penyebaran kssr dan pbs pendidikan islam tahun 4 2013minit curai kursus peningkatan profesionalismeminit curai kursus peningkatan jawiminit curai kursus penataran dst tahun 3minit curai kursus pbs psv tingkatan 1 2012minit curai linus 2013minit curai linus literasi tahun 3 kedahminit curai mesyuarat pbsminit curai mesyuarat linus selepas saringan 1 2013minit curai mesyuarat linusminit curai mesyuarat kurikulum ppdminit curai mesyuarat kelan bahasa inggerisminit curai menghadiri kursus kssr dst tahun 3minit curai matematik kssr tahun 4minit curai maknaminit curai linus tahun 2minit curai linus muat turunminit curai kursus pbs khbminit curai taklimat kerja kursus sejarahminit mesyuarat pbs 3Minit Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris Keempatminit mesyuarat panitia bahasa inggeris akhir tahunminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013 spmminit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013minit mesyuarat panatia sejarahminit mesyuarat matematik akhir tahunminit mesyuarat majlis perpisahan pengetua danminit mesyuarat majlis perpisahanminit mesyuarat majlis pepisahan pengetua stpmminit mesyuarat majlis akhir tahunminit mesyuarat panitia bahasa melayu akhir tahunminit mesyuarat panitia bmminit curai laporan kursus peningkatan pedagogi guruMinit Mesyuarat panitia sains sekolah rendahminit mesyuarat panitia pengajian am 2013minit mesyuarat panitia pendidikan moral ke 4minit mesyuarat panitia pendidikan moralminit mesyuarat panitia muzik 2013minit mesyuarat panitia muzikminit mesyuarat panitia matematik kssrminit mesyuarat panitia matematik 3/2012minit mesyuarat panitia dunia muzik 2013minit mesyuarat linus 2013minit mesyuarat kurikulum akhir tahunminit mesyuarat kssr dan linusminit jurai kursus kssr bahasa inggeris tahun 3minit jurai bahasa arab tahun 4MINIT JURAI 2012minit curai: kursus kssr pendidikan moral tahun 2minit curai wikipediaminit curai untuk majlis apaminit curai taklimat spskminit curai taklimat peningkatan profesionalisme guru bahasa inggerisminit curai taklimat pbs sains tingkatan 2minit curai taklimat pbs khminit jurai sekolah rendahminit mesyuarat /laporan/curai pbs 2012minit mesyuarat kssr akhir tahunminit mesyuarat kssr 2013minit mesyuarat kssr 1 2013MINIT MESYUARAT KH SJKminit mesyuarat kh sekolah rendahminit mesyuarat kewangan sekolah rendah 2012minit mesyuarat juraiminit mesyuarat guru induksiminit mesyuarat guruminit mesyuarat aktiviti tahunan sekolah STPMminit curai taklimat kssr sejarah tahun 6contoh laporan panatia muzikcontoh laporan kursus pbs sains tingkatancontoh laporan kursus pbs sainscontoh laporan kursus pbs bahasa melayu tg 3contoh laporan kursus kssr sainscontoh laporan kursus kssr bicontoh laporan kursus kssr bahasa melayucontoh laporan kursus KSSR bahasa inggeriscontoh laporan kursus kssrcontoh laporan kursus inggeriscontoh laporan kursus dalaman pendidikan moral kssr tahun 6contoh laporan kursus peningkatan profesionalismecontoh laporan kursus sek rencontoh laporan ldp kssr bahasa Melayu tahun 4contoh laporan minit mesyuarat sukan rakyatcontoh laporan minit mesyuarat PBS KHB t1contoh laporan minit mesyuarat panitia KH SJK(T)contoh laporan minit mesyuarat kerani amcontoh laporan minit mesyuaratCONTOH LAPORAN MINIT JURAIcontoh laporan mesyuarat kssrCONTOH LAPORAN MAJALAH SEKOLAH PANITIA MUZIKcontoh laporan ldp sains srcontoh laporan LDP KSSR Dunia Muzik Tahun 3contoh laporan kursus dalaman kssr tahun 4 bahasa inggeriscontoh laporan kursus dalamancontoh laporan aktiviti pismpcontoh laporan aktiviti pibgcontoh laporan aktiviti muzik sekolahcontoh laporan aktiviti muzikCONTOH LAPORAN AKHIR TAHUN PANITIA MATEMATIKcontoh laporan akhir tahun panitiacontoh laporan akhir pbscontoh laporan akhir panitia agama islamcontoh laporan akhir kssrcontoh laporan akhir agama islamcontoh laporan guru kanan bahasacontoh laporan hadiri mesyuaratcontoh laporan hasil penataran kssrCONTOH LAPORAN KURSUS BAGI GURU KSSR MATEMATIKcontoh laporan kurikulum sekolahcontoh laporan kurikulum akhir tahun khbcontoh laporan kurikulumcontoh laporan kssr yr 3 bicontoh laporan kssr bm tahun 3contoh laporan kewangan pibg#q=laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan pibgcontoh laporan kewangan panitia muzikcontoh laporan kegiatan selepas upsrcontoh lapoaran taklimat pbscontoh minit curai kpmcontoh minit cura mesyuarat lembaga peperiksaan kpmCONTOH minit churai dskp sains tahun 6contoh minit ceraiancontoh minit bebas kursus adobe photoshopcontoh minit bebas kursuscontoh minit bebas kerja lebih masacontoh minit bebas beli bukucontoh mini curai pbscontoh mini curaicontoh mini bebascontoh minit curai 2013contoh minit curai 2013 bengkel sekolah rendahcontoh minit curai bagicontoh minit curai kewangancontoh minit curai kerja amalicontoh minit curai kementerian pendidikanCONTOH MINIT CURAI KEMENTERIANcontoh minit curai guru kanan mata pelajaran bahasacontoh minit curai dari ppd negeri terengganucontoh minit curai dalam wordscontoh minit curai cikgucontoh minit curai bahasa melayucontoh minit curai bahasa inggeris kursus dskp bahasa inggeris 2016contoh merancang program tahunan kssrcontoh menulis taklimatcontoh laporan program selepas upsrcontoh laporan program pbs tingkatan 1Contoh Laporan PIBG 2012contoh laporan penuh aktiviti panitia bm 2012contoh laporan penataran pbs 2013contoh laporan pbs tingkatan 2 2013contoh laporan pbs tingkatan 1contoh laporan pbs t1 - t5contoh laporan pbs bahasa malaysiacontoh laporan panitia pengajian amcontoh laporan selepas menghadiri kursuscontoh laporan tahunan panitia khbcontoh laporan tahunan panitia matematik smkcontoh menulis laporan kursus Peningkatan Profesionalisme Gurucontoh menulis laporan bengkel teknik menjawab panitia kimiacontoh membuat pbs pengajian am(pengenalan)contoh membuat minute curaicontoh membuat minit mesyuarat stpmcontoh membuat minit bebasCONTOH MEMBUAT LAPORAN SELEPAS HADIRI KURSUScontoh laporan taklimat pbs matematik tingkatan 3contoh laporan tahunan panitia sainscontoh laporan tahunan panitia muzikcontoh laporan panitia englishcontoh karangan stpm bentuk minit mesyuaratcara menulis mini minitcara cara membuat pbs pengajian amcara cara membuat laporan menghadiricara buiat minit curaicara buat table dalam minit mesyuaratcara buat pengenalan pengajian am pbscara buat minit mesyuarat bagi laporan kerja kursuscara buat minit curai kursuscara buat laporan atau taklimatbuku rekod laporan minit curaibuat pendahuluan pbs pengajian amcara hendak membuat minit mesyuaratcara laporan pbscara membuat laporan minit mesyuarat disiplincara menulis laporan selepas menghadiri mesyuaratcara menulis laporan menghadiri kursuscara menulis laporan aktiviti alat tulisCara membuatlaporan kewangan pibgcara membuat PBS pengajian am 2013cara membuat pbs pengajian amcara membuat minit mesyuarat 2012Cara membuat minit curai mesyuaratcara membuat minit curai kursuscara membuat laporan selepas menghadiri kursusbuat laporan taklimatbpg kssr tahun 3 bahasa cina sjkbagaimana membuat minit bebasapa minit curaiapa maksud minit curaiapa makaud minit curai sekolahaktiviti tahunan panitia matematikaktiviti tahunan panitia bahasa inggerisaktiviti pbs matematikagenda minit mesyuarat panitia bahasa inggerisagenda mesyuarat taqwim hepagenda mesyuarat pbs 2012bentuk formatminit mesyuarat bahasa melayu pbsbentuk minit curaibila hendak menulis contoh minit curai kursusborang transit pbs pendidikan islam tingkatan 3borang minit curai/laporan kursus induksiborang minit curai terkiniborang minit curaborang laporan minit curai kpmborang laporan minit curaiborang laporan kursus kssrBORANG LAPORAN KURSUS HOTSbila tulis minit curaibila minit curai dibuatagenda mesyuarat panitia akhir tahuncontoh karangan minit mesyuarat sukan tahunan sekolah SPMCONTOH FORMAT MINIT CURAI LITERASI BIcontoh format minit curai kursuscontoh format minit curai jabatan kerajaancontoh format laporan selepas aktiviticontoh format laporan penataraan pbscontoh format laporan pbs pengajian amcontoh format laporan kursus panitiacontoh format borang minit curaicontoh esei minit mesyuarat tentang program minggu bahasacontoh esei minit mesyuarat stpm sistem modularcontoh format minit curai terkinicontoh format minit mesyuaratcontoh format minit mesyuarat 2012contoh karangan minit mesyuarat stpm(masalah disiplin)contoh karangan minit mesyuarat program minggu sainscontoh karangan minit mesyuarat perpisahancontoh karangan minit mesyuarat aktiviti perpisahan gurucontoh karangan majlis perpisahan guru (minit mesyuarat)contoh karangan laporan minit mesyuarat sekolahcontoh isi minit mesyuarat stpm 2013contoh format minit mesyuarat stpm bahasa melayucontoh format minit mesyuarat stpmcontoh format minit mesyuarat panatia terbarucontoh esei minit mesyuarat pibgcontoh catatan mesyuaratcara-cara membuat minit mesyuarat perancangan bagi tahun 2013cara-cara buat minit bebascara untuk membuat minit mesyuarat in english languagecara tulis minit bebasCARA MENULIS TAKLIMAT MESYUARATCARA MENULIS PBS PENGAJIAN Acara menulis objektif pbs pengajian amcara menulis minit mesyuarat panitia 2013 kpmcara menulis minit mesyuarat jpacara menulis minit curai pbsCINTOH MINIT CURAIcontah minit curaicontoh agenda mesyuarat guru kanan bahasacontoh cara menulis minit taklimatcontoh buku laporan pibgcontoh buat laporan taklimatcontoh borang spsk-laporancontoh borang laporan minit curai spks 2011contoh borang laporan mengahadiri mesyuaratcontoh borang format sukan 2013CONTOH BORANG CIKGU MENGHADIRI MESYUARATcontoh borang catatan minit curaicontoh aktiviti bahasa inggeris tingkatan 2cara menulis minit curai 2012format minit curai spskformat laporan selepas menghadiri kursus 2012format laporan selepas kursus sekolahformat laporan pengalaman berasaskan sekolahformat laporan penataran pbs seni tingkatan 2format laporan kursus kssrformat laporan kerja kursus pbs pengajian amcontoh laporan esei pbs pengajian amformat karangan minit mesyuarat stpm 2013format dan contoh minit curaiformat contoh minit curai kursus kssrformat borang pbs english form 2 2013format laporan taklimat pbsformat menulis minit curaiformat minit curai 2013format minit curai peserta kursusformat minit curai panitia pendidikan islamformat minit curai panitiaformat minit curai mesyuarat sekolahformat minit curai mesyuarat kpmformat minit curai linus 2013format minit curai kursus 2013format minit curai kssr sainsformat minit curai guruformat minit curai bengkel pengajaran perakaunanerti minit laporandunia cikgu file wordpress contoh minit curaicontoh soalan pengalaman berasaskan sekolah sbecontoh rekod laporan akhir tahunancontoh rancangan tahunan pbs eng form 2contoh rancangan mengajar pembelajaran berasaskan sekolah bahasa inggerisContoh program tindakan susulan matematikcontoh program tahunan pbs psvcontoh program tahunan pbs khbContoh Program KPM ekonomiContoh Perancangan Aktiviti Tahunan Panitia BIcontoh penulisan pengenalan kerja krusus pengajian am 2013 dari Terengganucontoh soalan stpm minit mesyuarat majlis perpisahancontoh taklimat kursus bahasa inggeriscontoh tindakan susulan dan cadangan pbsdefinisi minit mesyuaratdefinisi mesyuarat jabatancurai laporancth pelan strategik khcth minit curaicra menulis minit mesyuaratcontohminit mesyuarat kurikulumdan panitia sek rencontoh2 laporan pengalaman berasaskan sekolahcontoh untuk membuat laporan SELEPAS MENGHADIRI MESYUARATcontoh tindakan susulan pbscontoh penulisan minit curai 2012laporan aktiviti pengalaman berasaskan sekolahkarangan minit mesyuaRATminit mesyuarat majlis perpisahan pelajarkarangan minit mesyuarat tentang disiplin sekolahkarangan minit mesyuarat majlis perpisahan pengetua sekolahkarangan jenis minit mesyuarat tingkatan 5karangan faedah bersukan tahun 3 kssrkaedah penulisan minit curaikaedah kpm dan pmpjurai minit mesyuaratjpn pahang laporan hots sainsjpn kedah - minit curaikarangan stpm minit mesyuarat lembaga disiplin sekolahkepentingan menghadiri kursus pbskepentingan menulis minit curaiLaporan Aktiviti PBS panitialaporan aktiviti kurikulum pbs/kssrlaporan akhir tahun penyelaras kssrlaporan akhir pengalaman berasaskan sekolahlaporan akhir pbs ipgkursus kssrpendidikan muzik anjurankursus dalaman kssr sains tahun 5konsep minit mesyuaratkonsep minit curaiKERTAS MINIT CURAIJPA MINIT CURAIjawapan bagi soalan Encik Karl hendak ke Terengganu untuk berkursus bolehkah beliau menggunakan kenderaan sendiri? Apakah elaun yang dia layak tuntut?format minit mesyuarat perpisahan dengan penolong kananformat minit mesyuarat pbsformat minit mesyuarat panitia 2013format minit mesyuarat panatia bahasa inggerisformat minit mesyuarat kpmformat minit mesyuarat kerajaan terkiniformat minit mesyuarat guru akhir tahunformat minit mesyuarat bebasformat minit curai untuk laporanformat minit curai terkini 2013format minit mesyuarat terkini 2012format minit mesyuarat terkini jabatan pelajaran pahangFORMAT MINIT TAKLIMATjadual laporan penataran kssrfotmat minit curaiformatlaporan taklimat pbsformat/contohlporankssrmatematiktahun5format terkini minit curaiformat terkini contoh laporan minit curaiformat penulisan minit mesyuarat kewangan terkini 2013format penulisan minit mesyuaratformat nota taklimatformat nota curaiformat minit curai spsk 2013contoh penulisan minit bebas minit curaicontoh minit laporan sukan tahunan sekolahcontoh minit curai program kokurikulumcontoh minit curai prinsip perakaunancontoh minit curai pendidikan sivik tingkatan 4contoh minit curai penandaan kertas upsrCONTOH MINIT CURAI PBS SAINScontoh minit curai panitia ekonomi asascontoh minit curai panitiacontoh minit curai panatiacontoh minit curai negeri kedahcontoh minit curai mesyuarat setiausaha peperiksaanContoh minit curai sejarahcontoh minit curai sekolah 2012contoh minit curai selepas menghadiri kursus kssrcontoh minit curaiLINUScontoh minit curai yang terkinicontoh minit curai yang intancontoh minit curai untuk warga pendidik negeri terengganucontoh minit curai terkini ng terengganucontoh minit curai terkini 2013contoh minit curai taklimat programcontoh minit curai taklimat kssr sejarah tahun 6contoh minit curai spsk selangorcontoh minit curai SPSK 6contoh minit curai mesyuarat pbscontoh minit curai mesyuarat jpncontoh minit curai kursus kssr sainsCONTOH MINIT CURAI KURSUS KSSR MATEMATIK TAHUN 4contoh minit curai kursus kssr kesihatan tahun 4CONTOH MINIT CURAI KURSUS KPMcontoh minit curai kursus induksi kssrCONTOH minit curai kursus format spskcontoh minit curai kursus bahasa melayu tahun 3 2012contoh minit curai kssr pj th 4contoh minit curai kssr pendidikan moral tahun 3contoh minit curai kssr pendidikan islam tahun 4contoh minit curai kursus kssr tahun 4contoh minit curai kursus kssr tahun 5contoh minit curai kursus linuscontoh minit curai mesyuarat jpaCONTOH MINIT CURAI MESYUARAT JABATAN SEJARAHcontoh minit curai mesyuarat jabatancontoh minit curai menghadiri taklimatcontoh minit curai ldp linuscontoh minit curai kursus terapicontoh minit curai kursus skpmcontoh minit curai kursus ptmcontoh minit curai kursus pendidikan moral tahun 6 2016contoh minit curai kursus pbs khbcontoh minit curai kssr matematikcontoh penulisan minitcontoh pbs pengajian am 2013contoh pbs ipgcontoh nota curai kursus profesionalisme gurucontoh minute curaicontoh miniut curai kursus kssr pendidikan islam 2013contoh minitcurai kursus bahasa inggrisCONTOH MINITCURAI KURSUScontoh minit taklimatcontoh minit mesyuarat untuk majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat selepas hari sukancontoh pbs pengajian am gurucontoh pbs pengenalan pengajian amcontoh pbs sains sukan stpm amali 1contoh penulisan laporan bigcontoh penulisan bentuk minit mesyuarat stpmcontoh penuh laporan akhircontoh pengenalan pbs pengajian am bagicontoh pengenalan kerja kursus stpm pengajian amcontoh pengenalan kerja kursus pengajian amcontoh pengenalan buat pbs pengajian amcontoh pengalaman berkursuscontoh pengajian am projek 2013contoh pbspengajian am 2011contoh minit mesyuarat sekolah BEBAScontoh minit mesyuarat peperiksaancontoh minit mesyuarat kurikulum terkinicontoh minit mesyuarat kurikulumcontoh minit mesyuarat kssrcontoh minit mesyuarat KHB PBS 2013contoh minit mesyuarat kewangan sekolahcontoh minit mesyuarat jabatan kerajaancontoh minit mesyuarat dengan format bebascontoh minit mesyuarat bentuk tablecontoh minit mesyuarat bebascontoh minit mesyuarat bahasa melayu stpmcontoh minit mesyuarat majlis perpisahancontoh minit mesyuarat majlis perpisahan pengetuacontoh minit mesyuarat matematikcontoh minit mesyuarat pbs sekolah rendahcontoh minit mesyuarat pbs 2012contoh minit mesyuarat pbs /kssr sekolah rendahcontoh minit mesyuarat panitia matematik sekolah rendahcontoh minit mesyuarat panitia matematik 2013contoh minit mesyuarat panitia kajian tempatancontoh minit mesyuarat panitia ekonomi asascontoh minit mesyuarat panitia BMcontoh minit mesyuarat panitia bahasa inggeris 2013contoh minit mesyuarat membauat program carnivalcontoh minit mesyuarat akhir tahun pbs|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!