» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

HIDROPONIK

Published on Oct 06 2011 // Uncategorized
TARIKH                                           : 
MASA                                               : 10.00-11.20 pagi
TINGKATAN                                   : 4 BAIDURI
BILANGAN                                      : 35 orang
MATA PELAJARAN                      : SAINS PERTANIAN TINGKATAN 4
TAJUK PENGAJARAN                 : HIDROPONIK
PENGETAHUAN SEDIA ADA     : i.Pelajar pernah mendengar dan melihat penanaman secara hidroponik  sebelum ini
                                                              ii.pelajar mengetahui serba sedikit maklumat tentang hidroponik
OBJEKTIF PENGAJARAN          : Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:
                                                                                                                                    i.            Memahami kaedah penanaman secara hirdoponik dengan jelas
                                                                                                                                  ii.            Mengetahui konsep penanaman hidroponik dengan tepat 
    .
ISI PENGAJARAN                         : Hidroponik secara takung
NILAI-NILAI MURNI                    : Fokus,beri perhatian dan kerjasama dalam kumpulan
ALATAN/BAHAN                           :Set kazzponik takung hidroponik, penutup polisterin, bakul media, benang media, baja hidroponik, cawan     
                                                              penyukat dan biji benih
SUMBER RUJUKAN                     : http://teknikhidroponik.blogspot.com
                                                              http://hidroponikmalaysia.wordpress.com
                                                  Tai Lung Aik (2002) KBSM Sains Pertanian Tingkatan 4 Percetakan Warni Sdn. Bhd; M/S  45-58
                                                  Sains pertanian tingkatan 4 & 5. percetakan mastery guided learning sdn. Bhd : M/S 6-8
LANGKAH KESELAMATAN      : Pelajar mestilah mematuhi peraturan makmal sepanjang berada di dalam makmal..
  Pelajar tidak dibenarkan bermain dengan bahan kimia yang berdapat di dalam makmal.
  Pelajar tidak dibenarkan bermain dan berlari semasa berada di dalam makmal
  Pelajar hendaklah sentiasa memastikan makmal sentiasa berada dalam keadaan yang teratur.
  
PERMULAAN/ SET INDUKSI     : 
1)      Guru menunjukkan gambar berkenaan tajuk yang akan diajar pada hari ini
2)      Guru bertanya apakah yang terdapat dalam gambar tersebut
3)      Guru meminta pelajar berfikir sejenak serta memahami gambar itu
4)      Guru menjalankan sumbangsaran
5)      Guru mengakhiri set induksi dengan menyatakan tajuk pembelajaran iaitu ‘Hidroponik’
LANGKAH PENYAMPAIAN       :
LANGKAH
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
  1. Tujuan eksperimen dilakukan untuk mengetahui antara cara penanaman hidroponik
       ( tanaman sawi dan kangkung )
  1. Eksperimen dilakukan melalui penanaman hidroponik takung.
Langkah-langkah :
·         Sediakan takung hidroponik
·         Masukkan air sebanyak 20 liter ke dalam takung hiroponik
·         Takung hidroponik ditutup menggunakan penutup hidroponik
·         Bakul media diletakkan pada lubang penutup hidroponik ( 15 lubang )
·         Benang media diletakkan ke dalam bakul sebagai media percambahan biji benih
·         Biji benih dilarutkan pada kadar yang disyorkan dan 2-4 biji benih disemai ke dalam bakul media
·         Bakul media ditinggalkan selama seminggu selepas benih bercambah dan elakkan benih terendam dalam larutan.
Perbincangan keputusan eksperimen
  • Bilangan anak benih yang hidup
  • Hasil tanaman dalam takung
   clip_image001[4]
            clip_image003[4]
  1. Bilangan anak benih yang hidup dikira
  2. Keadaan tanaman diperhatikan
Jadual hasil keputusan
Tanaman
Bil anak benih
Keadaaan
Sawi
Kangkung
Perbincangan hasil keputusan
1.      Guru menerangkan langkah-langkah keselamatan sebelum melakukan eksperimen
2.      Guru meminta pelajar membentuk 5 kumpulan dengan setiap kumpulan mempunyai 7 orang pelajar
3.      Guru memberi hand out kepada pelajar sebelum menjalankan eksperimen
4.      Guru memberi penjelasan berkenaan tujuan eksperimen ini dijalankan
5.      Guru menerangkan  langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen berpandukan  hand out yang diberikan
6.      Eksperimen dijalankan dan guru memantau dan memerhati pelajar supaya mematuhi peraturan dan memastikan keselamatan pelajar terjamin.
1.   Guru meminta pelajar mencatatkan keputusan yang diperoleh dalam jadual yang disediakan.
2.   Guru meminta pelajar mengemas alat dan radas di dalam makmal setelah eksperimen selesai dijalankan.
3.   Pelajar membersih alat dan radas dan menyimpannya ke tempat asal.
1.      Guru meminta pelajar merujuk kepada keputusan dan pemerhatian hasil eksperimen tersebut
2.       Apakah hasil daripada keputusan dan pemerhatian yang diperolehi?
3.      Apakah faktor yang menyebabkan anak benih bercambah?
4.      Apakah fungsi benang media?
KESIMPULAN  ( 2 minit )
Guru membuat rumusan bahawa penanaman secara hidroponik dapat dijalankan dengan mudah melalui kaedah takung dan eksperimen yang dijalankan telah membuktikan hidroponik mempunyai banyak kelebihan dan kebaikan.
PENILAIAN  ( 3 minit )
Soalan penilaian :
1.      Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah secara takungan?
2.      Senaraikan kelebihan dan kebaikan penanaman secara hidroponik
3.      Nyatakan tanaman lain yang sesuai untuk penanaman hiroponik takungan
TUGASAN :
Guru meminta pelajar membuat latihan di dalam Buku Praktis Gemilang Sains Pertanian tingkatan 4 di muka surat 80 dan 81. Pelajar juga dikehndaki menyiapkan laporan amali dan hantar pada minggu hadapan.
ULASAN DIRI :
ULASAN PENYELIA:
|cara membuat baja hidroponikcara buat baja hidroponikeksperimen kimia tingkatan 4 bab 2buku rujukan sains spmbuku rujukan sains pertanian spmalatan hidroponikcara membuat tanaman hidroponikkepentingan dan kegunaan tanaman hidroponikbaja hidroponik buatan sendiripertanian hidroponik pengajian ambuat baja hidroponikbaja hidroponikkesimpulan tanaman hidroponikbuat sendiri takungan hidroponikmembuat sendiri alat hidroponikalat dan bahan tanaman hidroponikmembuat baja hidroponikeksperimen hidroponikeksperimen sains pertanian tingkatan 4 tuttanaman sawi secara hidroponikrefleksi hidroponikkegunaan dan kepentingan tanaman hidroponikkesimpulan penanaman hidroponikkesimpulan sistem hidroponikcontoh laporan eksperiment sn form 3-percambahan biji benihcara buat baja hidroponik sendirisenarai buku rujukan untuk sains pertaniankarangan penanaman secara hidroponikalat hidroponikpenjelasan DAN GAMBAR HIDROPONIKsumber rujukan hidroponikbakul mediakesimpulan eksperimenhidroponik terkiniALATAN TANAMAN hidroponikalatan dan bahan hidroponiktanaman kangkong hidroponikhydroponik spmjabatan pertanian hidroponik utk tingkatan 4buat sendiri set hidroponikgambar peralatan hidroponiklangkah meningkatkan penanaman hidroponiklangkah langkah keselamatan sebelum melakukan ujikaji di makmalcara buat hidroponikgooglecara membuat sendiri baja hidroponikcara membuat set hidroponikhirdoponikgambar sawi secara hidroponikrancangan pengajaran bagi amali membuat cantuman bajicara membuat hidroponikrancangan experimen tanaman hidroponiksains pertanian folio hidroponikmembuat peralatan hidroponik sendirikelebihan pertanian hidroponik pengajian ammacam mana membuat baja hydroponikmembuat baja hidroponik sendirilangkah-langkah penanaman hidroponik takunglangkah pembuatan hidroponiklatihan tanaman hidroponiklarutan hidroponokmacam mana nak buat baja hidroponikmaklumat tentang hidroponiklangkah-langkah membuat hidroponiklangkah langkah menanam hidroponikkarangan hidroponik pengajian amkarangan pengajian am kelemahan tanaman hidroponikkarangan pengajian am tentang kelebihan penanaman hidroponikkarangan pergajian am tentang kebaikan penanaman hidroponikkebaikan baja hidroponik set akebaikan fertigasi sains pengajian amkebaikan hidroponik fertigasi bigkebaikan penanaman kangkungkelebihan kaedah pertanian hidroponik (pengajian am)kelebihan pertanian hidroponik(pengajian am)kepentingan pertanian hidroponik pengajian am 2kesimpulan cantuman bajiLangkah keselamatan penanaman hidroponikTanaman Hidroponikkesimpulan tanaman hidroponik- kaedah gravitikesimpulan untuk hidroponiklangkah keselamatan menjalankan eksperimenlangkah keselamatan penggunaan baja kimiakaedah penanaman sawi secara hidroponokwww suntaipertanian blogspot comrumusan kebaikan penanaman secara hidroponikrumusan baja hidroponocrujukan eksperimen sainssun tai pertanian sdn bhdrefleksi tugasan Pertanianrefleksi tugasan penanaman hidroponikrefleksi pelajar tanaman sawirancangan pengajaran menjalankan eksperimen cantuman baji sains pertanianrancangan pengajaran amali cantuman baji sains pertanianpertanian hidroponikset hidroponik 2012set hirdoponiksoalan esei kissm peraturan menerima dokumen terperingkatusaha meningkatkan pertanian hidroponik pengajian amteknik tanaman hirdoponiktanaman secara hidroponiktanaman hirdoponiktanaman hidroponoktanaman hidroponik tingkatan 3takung hidroponiksun tai pertaniansumber tanaman hidroponiksoalan pertanian hidroponikperalatan UNTUK TANAMAN HIDROPONIKperalatan terkini hidroponikpanduan untuk membuat baja hidroponikpanduan tanam sawi secara hidroponikpanduan hidroponik?panduan baja hidroponikobjektif cantuman bajinilai-nilai murni dalam makmalmuat turun rujukan sains pertanian spmMENANAM SAWI SECARA HIDROPONIKmembuat peralatan hidroponikmembuat bekas hiroponikpembiayaan bagi tanaman hiroponikpembuat baja hidroponikPEMBUATAN ALAT HIDROPONIKperalatan tanaman hidroponikperalatan hiroponikpenghargaan folio tanaman hidroponikpengajian am hidroponikPengajian am 2 langkah2 tanaman hidroponikPengajian am 2 kaedah tanaman hidroponikpenanaman hidroponokpenanaman hidroponik sawipemerhatian eksperimen biji benihpembuatan baja hidroponikmembuat bekas hidroponikkaedah penanamancara membancuh baja untuk hidroponikcara bikin alat hidroponikcara - cara membancuh baja hidroponikbuku rujukan sains spm 2012buku rujukan sains pertanian pelangi sdn bhdbuku rujukan menanam benihbuku rujukan hidroponikbuku pertanian teknik cantumanbuku panduan tanaman hidroponikbuat sendiri bekas hydroponikbuat sendiri bekas hidroponikcara buat alat tanaman hidroponikcara buat baja hidriponikcara buat baja hydroponikcara melakukan kaedah titisan hidroponikcara mbuat baja hydroponikcara cara buat baja hidroponikcara buat tanaman hidroponik fertigasicara buat takung hidroponik menggunakan bekas makanancara buat set Hidroponikaktiviti berkaitan tajuk hidroponikCara buat bekas takungan hidroponik sendiricara buat bekas takungan hidroponik 2012cara buat bekas hidroponik sendiribuat sendiri baja hidroponikbuat hidroponik setbahan dan alat hidroponikbahan baja hidroponikbahan baja haidroponikapakah tujuan menjalankan langkah 10 dalam eksperimen ini?ALATAN DAN KEGUNAAN ALATAN SEMASA TANANAMAN HIDROPONIKalat utama hidroponikalat untuk hydroponikalat tananaman hydroponikalat radas makmal sainsalat dan radas di makmal sainsbahan menjalankan hidroponikbahan untuk membuat hidroponikbahan utama hidroponikbuat hidroponik sendiribilangan anak benih hidroponik sendiribelajar tanaman secara hidroponikbelajar cara membuat baja hidroponikbekas tanaman hidroponikbaut baja hidroponikbaja untuk tanaman hidroponikBaja untuk sawi hidroponikbaja hydroponik giantbaja hiroponikalat dan bahan hidroponik media hydrogelcara membuat alat hidroponikkaedah pembuatan baja hidroponikgambar cara menanam hidroponik dan gambargambar baja hidroponikgambar alat-alat hidroponikgambar alat radas makmal sainsgambar alat hidroponikexperimen kimia tingkatan 4 bab 4esei pengajian am pertanian hidroponikesei kelemahan penanaman hidroponikeksperimen tingkatan 4 bab 2eksperimen sainsgambar dan penjelasan hidroponikgambar hidroponikgambar hidroponik tanaman sawikaedah menjalankan hidroponikhidroponik tingkatan 3hidroponik pengajian amhidroponik gravitihidroponik buatan sendirihidroponik buat sendirihidroponik buathasil ujikaji peralatangambar tanaman hidroponikgambar penanaman secara hidroponikeksperimen membuat baja ammonia dalam makmaleksperimen makmalcara menyediakan air hirdoponikcara menanam secara hidroponokcara menanam hidroponik takungcara membuatbajahidroponikcara membuat tanaman hidroponokcara membuat sendiri baja hidroponikcara membuat peralatan hidroponikcara membuat hidroponik sendiricara membuat hidroponik fertigasicara membuat baja hydroponikcara menyediakan baja hidroponikcara pembuatan alatan hidroponikcara pembuatan baja hidroponik sendirieksperimen kimia tingkatan 2eksperimen kangkungcontoh soalan kissm yang berkaitan cuti hajicontoh soalan alatan pertaniancontoh rancangan pengajaran amali melakukan cantuman baji sains pertaniancontoh folio sivik tanaman hidroponikcara2 membuat haidroponikcara-cara membuat sendiri bekas tanaman hidroponikcara-cara membuat baja haidroponikcara tanam kangkung secara hidroponikcara membuat baja hidroponik sendiri|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!