» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

HIDROPONIK

Published on Oct 06 2011 // Uncategorized
TARIKH                                           : 
MASA                                               : 10.00-11.20 pagi
TINGKATAN                                   : 4 BAIDURI
BILANGAN                                      : 35 orang
MATA PELAJARAN                      : SAINS PERTANIAN TINGKATAN 4
TAJUK PENGAJARAN                 : HIDROPONIK
PENGETAHUAN SEDIA ADA     : i.Pelajar pernah mendengar dan melihat penanaman secara hidroponik  sebelum ini
                                                              ii.pelajar mengetahui serba sedikit maklumat tentang hidroponik
OBJEKTIF PENGAJARAN          : Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:
                                                                                                                                    i.            Memahami kaedah penanaman secara hirdoponik dengan jelas
                                                                                                                                  ii.            Mengetahui konsep penanaman hidroponik dengan tepat 
    .
ISI PENGAJARAN                         : Hidroponik secara takung
NILAI-NILAI MURNI                    : Fokus,beri perhatian dan kerjasama dalam kumpulan
ALATAN/BAHAN                           :Set kazzponik takung hidroponik, penutup polisterin, bakul media, benang media, baja hidroponik, cawan     
                                                              penyukat dan biji benih
SUMBER RUJUKAN                     : http://teknikhidroponik.blogspot.com
                                                              http://hidroponikmalaysia.wordpress.com
                                                  Tai Lung Aik (2002) KBSM Sains Pertanian Tingkatan 4 Percetakan Warni Sdn. Bhd; M/S  45-58
                                                  Sains pertanian tingkatan 4 & 5. percetakan mastery guided learning sdn. Bhd : M/S 6-8
LANGKAH KESELAMATAN      : Pelajar mestilah mematuhi peraturan makmal sepanjang berada di dalam makmal..
  Pelajar tidak dibenarkan bermain dengan bahan kimia yang berdapat di dalam makmal.
  Pelajar tidak dibenarkan bermain dan berlari semasa berada di dalam makmal
  Pelajar hendaklah sentiasa memastikan makmal sentiasa berada dalam keadaan yang teratur.
  
PERMULAAN/ SET INDUKSI     : 
1)      Guru menunjukkan gambar berkenaan tajuk yang akan diajar pada hari ini
2)      Guru bertanya apakah yang terdapat dalam gambar tersebut
3)      Guru meminta pelajar berfikir sejenak serta memahami gambar itu
4)      Guru menjalankan sumbangsaran
5)      Guru mengakhiri set induksi dengan menyatakan tajuk pembelajaran iaitu ‘Hidroponik’
LANGKAH PENYAMPAIAN       :
LANGKAH
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
  1. Tujuan eksperimen dilakukan untuk mengetahui antara cara penanaman hidroponik
       ( tanaman sawi dan kangkung )
  1. Eksperimen dilakukan melalui penanaman hidroponik takung.
Langkah-langkah :
·         Sediakan takung hidroponik
·         Masukkan air sebanyak 20 liter ke dalam takung hiroponik
·         Takung hidroponik ditutup menggunakan penutup hidroponik
·         Bakul media diletakkan pada lubang penutup hidroponik ( 15 lubang )
·         Benang media diletakkan ke dalam bakul sebagai media percambahan biji benih
·         Biji benih dilarutkan pada kadar yang disyorkan dan 2-4 biji benih disemai ke dalam bakul media
·         Bakul media ditinggalkan selama seminggu selepas benih bercambah dan elakkan benih terendam dalam larutan.
Perbincangan keputusan eksperimen
  • Bilangan anak benih yang hidup
  • Hasil tanaman dalam takung
   clip_image001[4]
            clip_image003[4]
  1. Bilangan anak benih yang hidup dikira
  2. Keadaan tanaman diperhatikan
Jadual hasil keputusan
Tanaman
Bil anak benih
Keadaaan
Sawi
Kangkung
Perbincangan hasil keputusan
1.      Guru menerangkan langkah-langkah keselamatan sebelum melakukan eksperimen
2.      Guru meminta pelajar membentuk 5 kumpulan dengan setiap kumpulan mempunyai 7 orang pelajar
3.      Guru memberi hand out kepada pelajar sebelum menjalankan eksperimen
4.      Guru memberi penjelasan berkenaan tujuan eksperimen ini dijalankan
5.      Guru menerangkan  langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen berpandukan  hand out yang diberikan
6.      Eksperimen dijalankan dan guru memantau dan memerhati pelajar supaya mematuhi peraturan dan memastikan keselamatan pelajar terjamin.
1.   Guru meminta pelajar mencatatkan keputusan yang diperoleh dalam jadual yang disediakan.
2.   Guru meminta pelajar mengemas alat dan radas di dalam makmal setelah eksperimen selesai dijalankan.
3.   Pelajar membersih alat dan radas dan menyimpannya ke tempat asal.
1.      Guru meminta pelajar merujuk kepada keputusan dan pemerhatian hasil eksperimen tersebut
2.       Apakah hasil daripada keputusan dan pemerhatian yang diperolehi?
3.      Apakah faktor yang menyebabkan anak benih bercambah?
4.      Apakah fungsi benang media?
KESIMPULAN  ( 2 minit )
Guru membuat rumusan bahawa penanaman secara hidroponik dapat dijalankan dengan mudah melalui kaedah takung dan eksperimen yang dijalankan telah membuktikan hidroponik mempunyai banyak kelebihan dan kebaikan.
PENILAIAN  ( 3 minit )
Soalan penilaian :
1.      Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah secara takungan?
2.      Senaraikan kelebihan dan kebaikan penanaman secara hidroponik
3.      Nyatakan tanaman lain yang sesuai untuk penanaman hiroponik takungan
TUGASAN :
Guru meminta pelajar membuat latihan di dalam Buku Praktis Gemilang Sains Pertanian tingkatan 4 di muka surat 80 dan 81. Pelajar juga dikehndaki menyiapkan laporan amali dan hantar pada minggu hadapan.
ULASAN DIRI :
ULASAN PENYELIA:
|cara membuat baja hidroponikcara buat baja hidroponikbuku rujukan sains spmeksperimen kimia tingkatan 4 bab 2buku rujukan sains pertanian spmalatan hidroponikkepentingan dan kegunaan tanaman hidroponikcara membuat tanaman hidroponikpertanian hidroponik pengajian ambaja hidroponik buatan sendiribuat baja hidroponikbaja hidroponikkesimpulan tanaman hidroponikbuat sendiri takungan hidroponikalat dan bahan tanaman hidroponikeksperimen hidroponikeksperimen sains pertanian tingkatan 4 tutmembuat baja hidroponiktanaman sawi secara hidroponikmembuat sendiri alat hidroponikkesimpulan sistem hidroponikrefleksi hidroponikcara buat baja hidroponik sendiripenjelasan DAN GAMBAR HIDROPONIKsenarai buku rujukan untuk sains pertanianalat hidroponiksumber rujukan hidroponikkegunaan dan kepentingan tanaman hidroponikkarangan penanaman secara hidroponikkesimpulan penanaman hidroponikcontoh laporan eksperiment sn form 3-percambahan biji benihtanaman kangkong hidroponikmembuat peralatan hidroponik sendiricara membuat set hidroponikALATAN TANAMAN hidroponiklangkah meningkatkan penanaman hidroponikkesimpulan eksperimencara membuat hidroponikcara buat hidroponiklangkah langkah keselamatan sebelum melakukan ujikaji di makmalrancangan experimen tanaman hidroponikalatan dan bahan hidroponikrancangan pengajaran bagi amali membuat cantuman bajisains pertanian folio hidroponikbakul mediagooglecara membuat sendiri baja hidroponikhidroponik terkinijabatan pertanian hidroponik utk tingkatan 4gambar sawi secara hidroponikgambar peralatan hidroponikhirdoponikbuat sendiri set hidroponikhydroponik spmkelebihan pertanian hidroponik pengajian amkarangan hidroponik pengajian amlarutan hidroponokkebaikan hidroponik fertigasi biglatihan tanaman hidroponikmacam mana membuat baja hydroponikkebaikan fertigasi sains pengajian amlangkah-langkah membuat hidroponikkebaikan baja hidroponik set amacam mana nak buat baja hidroponikmaklumat tentang hidroponikkarangan pergajian am tentang kebaikan penanaman hidroponiklangkah-langkah penanaman hidroponik takungkebaikan penanaman kangkungkesimpulan cantuman bajikarangan pengajian am tentang kelebihan penanaman hidroponikkepentingan pertanian hidroponik pengajian am 2contoh folio sivik tanaman hidroponikkesimpulan tanaman hidroponik- kaedah gravitikelebihan pertanian hidroponik(pengajian am)kesimpulan untuk hidroponiklangkah keselamatan menjalankan eksperimenLangkah keselamatan penanaman hidroponikTanaman Hidroponiklangkah keselamatan penggunaan baja kimialangkah langkah menanam hidroponikkelebihan kaedah pertanian hidroponik (pengajian am)langkah pembuatan hidroponikkarangan pengajian am kelemahan tanaman hidroponikmembuat baja hidroponik sendirimembuat bekas hidroponikwww suntaipertanian blogspot comset hirdoponikset hidroponik 2012rumusan kebaikan penanaman secara hidroponikrumusan baja hidroponocrujukan eksperimen sainsrefleksi tugasan Pertanianrefleksi tugasan penanaman hidroponikrefleksi pelajar tanaman sawirancangan pengajaran menjalankan eksperimen cantuman baji sains pertanianrancangan pengajaran amali cantuman baji sains pertaniansoalan esei kissm peraturan menerima dokumen terperingkatsoalan pertanian hidroponikusaha meningkatkan pertanian hidroponik pengajian amteknik tanaman hirdoponiktanaman secara hidroponiktanaman hirdoponiktanaman hidroponoktanaman hidroponik tingkatan 3takung hidroponiksun tai pertanian sdn bhdsun tai pertaniansumber tanaman hidroponikpertanian hidroponikperalatan UNTUK TANAMAN HIDROPONIKperalatan terkini hidroponikperalatan hiroponikpanduan untuk membuat baja hidroponikpanduan tanam sawi secara hidroponikpanduan hidroponik?panduan baja hidroponikobjektif cantuman bajinilai-nilai murni dalam makmalmuat turun rujukan sains pertanian spmMENANAM SAWI SECARA HIDROPONIKmembuat peralatan hidroponikpembiayaan bagi tanaman hiroponikpembuat baja hidroponikperalatan tanaman hidroponikpenghargaan folio tanaman hidroponikpengajian am hidroponikPengajian am 2 langkah2 tanaman hidroponikPengajian am 2 kaedah tanaman hidroponikpenanaman hidroponokpenanaman hidroponik sawipemerhatian eksperimen biji benihpembuatan baja hidroponikPEMBUATAN ALAT HIDROPONIKmembuat bekas hiroponikcara membuat baja hidroponik sendiricara buat alat tanaman hidroponikcara bikin alat hidroponikcara - cara membancuh baja hidroponikbuku rujukan sains spm 2012buku rujukan sains pertanian pelangi sdn bhdbuku rujukan menanam benihbuku rujukan hidroponikbuku pertanian teknik cantumanbuku panduan tanaman hidroponikbuat sendiri bekas hydroponikcara buat baja hidriponikcara buat baja hydroponikcara buat bekas hidroponik sendiricara membuat alat hidroponikcara membancuh baja untuk hidroponikcara melakukan kaedah titisan hidroponikcara mbuat baja hydroponikcara cara buat baja hidroponikcara buat tanaman hidroponik fertigasicara buat takung hidroponik menggunakan bekas makanancara buat set HidroponikCara buat bekas takungan hidroponik sendiricara buat bekas takungan hidroponik 2012buat sendiri bekas hidroponikbuat sendiri baja hidroponikbahan dan alat hidroponikbahan baja hidroponikbahan baja haidroponikapakah tujuan menjalankan langkah 10 dalam eksperimen ini?ALATAN DAN KEGUNAAN ALATAN SEMASA TANANAMAN HIDROPONIKalat utama hidroponikalat untuk hydroponikalat radas makmal sainsalat dan radas di makmal sainsalat dan bahan hidroponik media hydrogelbahan menjalankan hidroponikbahan untuk membuat hidroponikbahan utama hidroponikbuat hidroponik setbuat hidroponik sendiribilangan anak benih hidroponik sendiribelajar cara membuat baja hidroponikbekas tanaman hidroponikbaut baja hidroponikbaja untuk tanaman hidroponikBaja untuk sawi hidroponikbaja hydroponik giantbaja hiroponikaktiviti berkaitan tajuk hidroponikkaedah penanaman sawi secara hidroponokgambar hidroponik tanaman sawigambar hidroponikgambar dan penjelasan hidroponikgambar cara menanam hidroponik dan gambargambar baja hidroponikgambar alat-alat hidroponikgambar alat radas makmal sainsgambar alat hidroponikexperimen kimia tingkatan 4 bab 4esei pengajian am pertanian hidroponikgambar penanaman secara hidroponikgambar tanaman hidroponikbelajar tanaman secara hidroponikkaedah penanamankaedah pembuatan baja hidroponikkaedah menjalankan hidroponikhidroponik tingkatan 3hidroponik pengajian amhidroponik gravitihidroponik buatan sendirihidroponik buat sendirihidroponik buathasil ujikaji peralatanesei kelemahan penanaman hidroponikeksperimen tingkatan 4 bab 2cara menyediakan baja hidroponikcara menyediakan air hirdoponikcara menanam secara hidroponokcara menanam hidroponik takungcara membuatbajahidroponikcara membuat tanaman hidroponokcara membuat sendiri baja hidroponikcara membuat peralatan hidroponikcara membuat hidroponik sendiricara membuat hidroponik fertigasicara pembuatan alatan hidroponikcara pembuatan baja hidroponik sendiricara tanam kangkung secara hidroponikeksperimen sainseksperimen membuat baja ammonia dalam makmaleksperimen makmaleksperimen kimia tingkatan 2eksperimen kangkungcontoh soalan kissm yang berkaitan cuti hajicontoh soalan alatan pertaniancontoh rancangan pengajaran amali melakukan cantuman baji sains pertaniancara-cara membuat sendiri bekas tanaman hidroponikcara-cara membuat baja haidroponikcara membuat baja hydroponik|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!