» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

HIDROPONIK

Published on Oct 06 2011 // Uncategorized
TARIKH                                           : 
MASA                                               : 10.00-11.20 pagi
TINGKATAN                                   : 4 BAIDURI
BILANGAN                                      : 35 orang
MATA PELAJARAN                      : SAINS PERTANIAN TINGKATAN 4
TAJUK PENGAJARAN                 : HIDROPONIK
PENGETAHUAN SEDIA ADA     : i.Pelajar pernah mendengar dan melihat penanaman secara hidroponik  sebelum ini
                                                              ii.pelajar mengetahui serba sedikit maklumat tentang hidroponik
OBJEKTIF PENGAJARAN          : Pada akhir pembelajaran pelajar dapat:
                                                                                                                                    i.            Memahami kaedah penanaman secara hirdoponik dengan jelas
                                                                                                                                  ii.            Mengetahui konsep penanaman hidroponik dengan tepat 
    .
ISI PENGAJARAN                         : Hidroponik secara takung
NILAI-NILAI MURNI                    : Fokus,beri perhatian dan kerjasama dalam kumpulan
ALATAN/BAHAN                           :Set kazzponik takung hidroponik, penutup polisterin, bakul media, benang media, baja hidroponik, cawan     
                                                              penyukat dan biji benih
SUMBER RUJUKAN                     : http://teknikhidroponik.blogspot.com
                                                              http://hidroponikmalaysia.wordpress.com
                                                  Tai Lung Aik (2002) KBSM Sains Pertanian Tingkatan 4 Percetakan Warni Sdn. Bhd; M/S  45-58
                                                  Sains pertanian tingkatan 4 & 5. percetakan mastery guided learning sdn. Bhd : M/S 6-8
LANGKAH KESELAMATAN      : Pelajar mestilah mematuhi peraturan makmal sepanjang berada di dalam makmal..
  Pelajar tidak dibenarkan bermain dengan bahan kimia yang berdapat di dalam makmal.
  Pelajar tidak dibenarkan bermain dan berlari semasa berada di dalam makmal
  Pelajar hendaklah sentiasa memastikan makmal sentiasa berada dalam keadaan yang teratur.
  
PERMULAAN/ SET INDUKSI     : 
1)      Guru menunjukkan gambar berkenaan tajuk yang akan diajar pada hari ini
2)      Guru bertanya apakah yang terdapat dalam gambar tersebut
3)      Guru meminta pelajar berfikir sejenak serta memahami gambar itu
4)      Guru menjalankan sumbangsaran
5)      Guru mengakhiri set induksi dengan menyatakan tajuk pembelajaran iaitu ‘Hidroponik’
LANGKAH PENYAMPAIAN       :
LANGKAH
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
  1. Tujuan eksperimen dilakukan untuk mengetahui antara cara penanaman hidroponik
       ( tanaman sawi dan kangkung )
  1. Eksperimen dilakukan melalui penanaman hidroponik takung.
Langkah-langkah :
·         Sediakan takung hidroponik
·         Masukkan air sebanyak 20 liter ke dalam takung hiroponik
·         Takung hidroponik ditutup menggunakan penutup hidroponik
·         Bakul media diletakkan pada lubang penutup hidroponik ( 15 lubang )
·         Benang media diletakkan ke dalam bakul sebagai media percambahan biji benih
·         Biji benih dilarutkan pada kadar yang disyorkan dan 2-4 biji benih disemai ke dalam bakul media
·         Bakul media ditinggalkan selama seminggu selepas benih bercambah dan elakkan benih terendam dalam larutan.
Perbincangan keputusan eksperimen
  • Bilangan anak benih yang hidup
  • Hasil tanaman dalam takung
   clip_image001[4]
            clip_image003[4]
  1. Bilangan anak benih yang hidup dikira
  2. Keadaan tanaman diperhatikan
Jadual hasil keputusan
Tanaman
Bil anak benih
Keadaaan
Sawi
Kangkung
Perbincangan hasil keputusan
1.      Guru menerangkan langkah-langkah keselamatan sebelum melakukan eksperimen
2.      Guru meminta pelajar membentuk 5 kumpulan dengan setiap kumpulan mempunyai 7 orang pelajar
3.      Guru memberi hand out kepada pelajar sebelum menjalankan eksperimen
4.      Guru memberi penjelasan berkenaan tujuan eksperimen ini dijalankan
5.      Guru menerangkan  langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen berpandukan  hand out yang diberikan
6.      Eksperimen dijalankan dan guru memantau dan memerhati pelajar supaya mematuhi peraturan dan memastikan keselamatan pelajar terjamin.
1.   Guru meminta pelajar mencatatkan keputusan yang diperoleh dalam jadual yang disediakan.
2.   Guru meminta pelajar mengemas alat dan radas di dalam makmal setelah eksperimen selesai dijalankan.
3.   Pelajar membersih alat dan radas dan menyimpannya ke tempat asal.
1.      Guru meminta pelajar merujuk kepada keputusan dan pemerhatian hasil eksperimen tersebut
2.       Apakah hasil daripada keputusan dan pemerhatian yang diperolehi?
3.      Apakah faktor yang menyebabkan anak benih bercambah?
4.      Apakah fungsi benang media?
KESIMPULAN  ( 2 minit )
Guru membuat rumusan bahawa penanaman secara hidroponik dapat dijalankan dengan mudah melalui kaedah takung dan eksperimen yang dijalankan telah membuktikan hidroponik mempunyai banyak kelebihan dan kebaikan.
PENILAIAN  ( 3 minit )
Soalan penilaian :
1.      Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah secara takungan?
2.      Senaraikan kelebihan dan kebaikan penanaman secara hidroponik
3.      Nyatakan tanaman lain yang sesuai untuk penanaman hiroponik takungan
TUGASAN :
Guru meminta pelajar membuat latihan di dalam Buku Praktis Gemilang Sains Pertanian tingkatan 4 di muka surat 80 dan 81. Pelajar juga dikehndaki menyiapkan laporan amali dan hantar pada minggu hadapan.
ULASAN DIRI :
ULASAN PENYELIA:
|cara membuat baja hidroponikcara buat baja hidroponikeksperimen kimia tingkatan 4 bab 2buku rujukan sains spmbuku rujukan sains pertanian spmalatan hidroponikcara membuat tanaman hidroponikkepentingan dan kegunaan tanaman hidroponikbaja hidroponik buatan sendiripertanian hidroponik pengajian ambuat baja hidroponikbaja hidroponikkesimpulan tanaman hidroponikeksperimen hidroponikbuat sendiri takungan hidroponikeksperimen sains pertanian tingkatan 4 tutalat dan bahan tanaman hidroponiktanaman sawi secara hidroponikmembuat baja hidroponikmembuat sendiri alat hidroponikcontoh laporan eksperiment sn form 3-percambahan biji benihpenjelasan DAN GAMBAR HIDROPONIKsenarai buku rujukan untuk sains pertanianalat hidroponiksumber rujukan hidroponikkarangan penanaman secara hidroponikgambar peralatan hidroponikkegunaan dan kepentingan tanaman hidroponikkesimpulan penanaman hidroponikkesimpulan sistem hidroponikcara buat baja hidroponik sendirirefleksi hidroponikcara membuat set hidroponikcara buat hidroponiktanaman kangkong hidroponikrancangan experimen tanaman hidroponikgambar alat hidroponiklangkah meningkatkan penanaman hidroponikmembuat peralatan hidroponik sendirikesimpulan eksperimenkelebihan pertanian hidroponik pengajian amsains pertanian folio hidroponikjabatan pertanian hidroponik utk tingkatan 4hydroponik spmhirdoponikhidroponik terkinigooglecara membuat sendiri baja hidroponikgambar sawi secara hidroponiklangkah langkah keselamatan sebelum melakukan ujikaji di makmalcara membuat hidroponikALATAN TANAMAN hidroponikbakul mediaalatan dan bahan hidroponikbuat sendiri set hidroponikrancangan pengajaran bagi amali membuat cantuman bajibuat sendiri baja hidroponikmembuat baja hidroponik sendiribahan baja haidroponikmembuat bekas hidroponikmaklumat tentang hidroponikmembuat bekas hiroponikmacam mana nak buat baja hidroponikmembuat peralatan hidroponikapakah tujuan menjalankan langkah 10 dalam eksperimen ini?pembiayaan bagi tanaman hiroponikpanduan untuk membuat baja hidroponikpanduan tanam sawi secara hidroponikpanduan hidroponik?panduan baja hidroponikobjektif cantuman bajinilai-nilai murni dalam makmalmuat turun rujukan sains pertanian spmMENANAM SAWI SECARA HIDROPONIKperalatan tanaman hidroponikmacam mana membuat baja hydroponiklatihan tanaman hidroponiklarutan hidroponokkesimpulan tanaman hidroponik- kaedah gravitibahan menjalankan hidroponikbahan untuk membuat hidroponikbahan utama hidroponikbaja hiroponikkesimpulan cantuman bajikepentingan pertanian hidroponik pengajian am 2contoh folio sivik tanaman hidroponikkelebihan pertanian hidroponik(pengajian am)kesimpulan untuk hidroponiklangkah keselamatan menjalankan eksperimenLangkah keselamatan penanaman hidroponikTanaman Hidroponiklangkah-langkah penanaman hidroponik takunglangkah-langkah pembuatan hidroponiklangkah-langkah membuat hidroponiklangkah penanaman hidroponiklangkah pembuatan hidroponikbahan baja hidroponiklangkah langkah menanam hidroponikbahan dan alat hidroponiklangkah keselamatan penggunaan baja kimiabaja hydroponik giantpembuat baja hidroponikwww suntaipertanian blogspot comsumber tanaman hidroponikalat dan radas di makmal sainssoalan pertanian hidroponiksoalan esei kissm peraturan menerima dokumen terperingkatset hirdoponikset hidroponik 2012alat radas makmal sainsalat tananaman hydroponikrumusan kebaikan penanaman secara hidroponiksun tai pertaniansun tai pertanian sdn bhdtakung hidroponikusaha meningkatkan pertanian hidroponik pengajian amteknik tanaman hirdoponiktanaman secara hidroponikaktiviti berkaitan tajuk hidroponikalat dan bahan hidroponik media hydrogeltanaman hirdoponiktanaman hidroponoktanaman hidroponik tingkatan 3Tanaman cara fertigasirumusan baja hidroponocrujukan eksperimen sainsALATAN DAN KEGUNAAN ALATAN SEMASA TANANAMAN HIDROPONIKpenghargaan folio tanaman hidroponikpengajian am hidroponikPengajian am 2 langkah2 tanaman hidroponikPengajian am 2 kaedah tanaman hidroponikpenanaman hidroponokpenanaman hidroponik sawipemerhatian eksperimen biji benihpembuatan baja hidroponikperalatan hiroponikperalatan terkini hidroponikperalatan UNTUK TANAMAN HIDROPONIKrefleksi tugasan Pertanianrefleksi tugasan penanaman hidroponikrefleksi pelajar tanaman sawialat untuk hydroponikrancangan pengajaran menjalankan eksperimen cantuman baji sains pertanianbelajar cara membuat baja hidroponikrancangan pengajaran amali cantuman baji sains pertanianalat utama hidroponikpertanian hidroponikPEMBUATAN ALAT HIDROPONIKeksperimen kangkungcara menyediakan air hirdoponikcara menanam secara hidroponokcara menanam hidroponik takungcara membuatbajahidroponikcara membuat tanaman hidroponokbuku panduan tanaman hidroponikbuku pertanian teknik cantumancara membuat sendiri baja hidroponikcara membuat peralatan hidroponikcara menyediakan baja hidroponikcara pembuatan alatan hidroponikcara pembuatan baja hidroponik sendiribuat sendiri bekas hydroponikcontoh soalan kissm yang berkaitan cuti hajicontoh soalan alatan pertaniancontoh rancangan pengajaran amali melakukan cantuman baji sains pertanianbuat sendiri hidroponikcara2 membuat haidroponikcara-cara membuat sendiri bekas tanaman hidroponikcara-cara membuat baja haidroponikcara tanam kangkung secara hidroponikcara membuat hidroponik sendiricara membuat hidroponik fertigasibuku rujukan sains pertanian pelangi sdn bhdCara buat bekas takungan hidroponik sendiricara buat bekas takungan hidroponik 2012cara buat bekas hidroponik sendiricara buat baja hydroponikbuku rujukan sains spm 2012cara - cara membancuh baja hidroponikcara buat baja hidriponikcara buat alat tanaman hidroponikcara buat set Hidroponikcara buat takung hidroponik menggunakan bekas makanancara buat tanaman hidroponik fertigasibuku rujukan hidroponikcara membuat baja hydroponikcara membuat baja hidroponik sendiribuku rujukan menanam benihcara membuat alat hidroponikcara membancuh baja untuk hidroponikcara melakukan kaedah titisan hidroponikcara mbuat baja hydroponikcara cara buat baja hidroponikcara bikin alat hidroponikkelebihan kaedah pertanian hidroponik (pengajian am)kaedah pembuatan baja hidroponikkaedah menjalankan hidroponikbaut baja hidroponikbekas tanaman hidroponikhidroponik tingkatan 3hidroponik pengajian amhidroponik gravitihidroponik buatan sendirihidroponik buat sendirikaedah penanamankaedah penanaman sawi secara hidroponokkarangan hidroponik pengajian amBaja untuk sawi hidroponikkebaikan penanaman kangkungkebaikan hidroponik fertigasi bigkebaikan fertigasi sains pengajian amkebaikan baja hidroponik set akarangan pergajian am tentang kebaikan penanaman hidroponikkarangan pengajian am tentang kelebihan penanaman hidroponikkarangan pengajian am kelemahan tanaman hidroponikbaja untuk tanaman hidroponikhidroponik buathasil ujikaji peralatanbuat hidroponik setexperimen kimia tingkatan 4 bab 4esei pengajian am pertanian hidroponikesei kelemahan penanaman hidroponikeksperimen tingkatan 4 bab 2eksperimen sainseksperimen membuat baja ammonia dalam makmaleksperimen makmalbuat sendiri bekas hidroponikgambar alat radas makmal sainsgambar alat-alat hidroponikgambar baja hidroponikbelajar tanaman secara hidroponikgambar tanaman hidroponikbilangan anak benih hidroponik sendiribuat hidroponik sendirigambar penanaman secara hidroponikgambar hidroponik tanaman sawigambar hidroponikgambar dan penjelasan hidroponikgambar cara menanam hidroponik dan gambareksperimen kimia tingkatan 2|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!