» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

PELAN AKTIVITI BULAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Published on Jul 10 2011 // Uncategorized

 

 

PELAN AKTIVITI  BULAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (matapelajaaran elektif Ting 4/5)

Tarikh

Aktiviti

Tempat / Masa

Sasaran

Tindakan

11.7.2011

Perasmian dan pelancaran Minggu Teknik dan Vokasional.

 

 

Tapak Perhimpunan

7.30-8.10 pagi

 

1:10-1.45 ptg

Sesi petang

 

Semua Murid dan Guru

 

 

 

Semua guru teknik dan vokasional

 

 

 

 

12.7.2011

Pertandingan Kemahiran Memasak Mee Goreng  / Menghias meja hidangan

 

 

1;00-2:00 PTG

Ting 4/5 pelajar ERT

 Pn Nurul Syamsina

12.7.2011

Lawatan ke UPM dan Floria Putrajaya

 

8::00 hingga 3:00 ptg

 

Pelajat ting 4

=”font-size: 10pt” color=”#000000″>Pn Nor Emiliya Darusan

En Bahador bin Kamis

En Mohd Mazlan Bin Ismail

13.7.2011

a.     Pertandingan mencipta model rumah ternakan

 

b.     Pertandingan mencipta model sokongan tanaman

Ting 5

 

 

 

 

Ting 4

 

 

Pn Nor Emiliya Darusan

En Bahador bin Kamis

En Mohd Mazlan Bin Ismail

14 Julai 2011

a.     Teknik menjawab Sains Per
tanian SPM

b.       Kuiz Sains Pertanian

 

Ting 5

 

 

Ting 4 dan Ting 5

9:00 -11:00 tgh

 

 

9:00 -11:00 tgh

 

Pn Nor Emiliya Darusan

En Bahador bin Kamis

En Mohd Mazlan Bin Ismail

15.7.2011

Treasure Hunt

Kawasan sekolah

1.30 – 2.30 ptg

Wakil dari kelas

Akaun/PD/ EKO

Pn Hasnah Hashim

12.7.2011

Kuiz Perdagangan

On line

 

 

Wakil kelas 4A/4B/4C/4D/4G

Pn Norhidayati Jalil

13.7.2011

Kuiz Prinsip Akaun

On line

 

 

 

Pn Rahimah Daud

14.7.2011

Kuiz Ekonomi Asas

On line

 

 

Cik NorAfizan

12.7.2011

Pertandingan Power Point Interaktif

Makmal Cyber1 dan Cyber 2

1.10 tgh – 3:30 petang

 

 

Terbuka untuk 40 murid Ting 4/5

Pn Noma Hazura

Pn Azlina bt Abd Aziz

En Faridzul

 

 

 

 

PELAN AKTIVITI  MINGGU TEKNIK DAN VOKASIONAL (KHB)

 

Tarikh

Aktiviti

Tempat / Masa

Sasaran

Tindakan

12.7.2011

Pertandingan Gubahan Bunga

 

Bilik Jahitan

 

Pn Rosnani (pagi)

Pn Roslina (ptg)

13.7.2011

Pertandingan memasang komponen elektronik

 

Terbuka T3

En Bahador bin Kamis

 

12.7.2011

Pertandingan Membina  Poster bertemakan keselamatan

 

Tingkatan 2

Sesi pagi

Pn Rahimah Daud

Sesi petang

Pn Hasyuzuraini

12.7.2011

Pertandingan  Membina Carta Bergambar

 

 

Tingkatan 1

Sesi pagi

Pn Norhidayati Jalil

 

Sesi petang

Pn Faridah Ismail

14 7.2011

Kuiz menguji minda

KHB on line

 

 

 

 

Terbuka T3

En Mazlan

14 7.2011

Pertandingan memasak puding Buah-buahan

 

 

 

 

 <
/font>

Bilik masakan

Terbuka ting 1dan ting 2

Sesi pagi

Pn  Azmawani bt Ab Azid

 

Sesi petang

Pn Noraini bt Ismail

|contoh aktiviti treasure huntaktiviti minggu teknik dan vokasionalkertas kerja bulan teknik dan vokasionalaktiviti bulan teknik dan vokasionalcontoh kertas kerja minggu teknik dan vokasionalbulan teknik dan vokasionaltema bulan teknik dan vokasionalminggu teknik dan vokasionalteks ucapan minggu teknik dan vokasionallaporan minggu teknik dan vokasionalkertas kerja minggu votekteks ucapan minggu teknik vokasionalteks ucapan bulan teknik & vokasionalcontoh soalan lesen vokasionalteks ucapan bulan teknik dan vokasionalcontoh teks ucapan perasmian minggu teknik dan vokasionalaktiviti bulan teknik & vokasionalAKTIVITI bulan VOTEKaktiviti bulan vokesional dan teknikcontoh soalan treasure huntteks ucapan perasmian bulan teknik dan vokasionalgimik perasmian minggu teknik dan vokasionalteks ucapan minggu votektema minggu teknik dan vokasionalaktiviti bulan teknik &vokasionalobjektif minggu teknik dan vokasionalkertas kerja minggu teknik vokasionalaktiviti minggu teknik vokasionalkertas kerja bulan teknik vokasionalkertas kerja treasure huntpertandingan minggu teknik dan vokasionalcontoh kertas kerja treasure huntkertas konsep bulan koakademik bidang teknik dan vokasionalperdagangan tingkatan 5 peta mindalaporan aktiviti minggu teknik dan vokasionalcontoh lesen menghiaskertas kerja minggu vokasional dan teknologi 2013minggu teknik vokasionalcontoh ucapan untuk minggu teknik dan vokasionalsoalan kuiz minggu teknik dan vokasionalkertas kerja minggu bidang teknik dan vokasionalkertas kerja aktiviti treasure huntsoalan treasure hunt teknik vokasionalkertas kerja minggu koakademik teknik vokasionalcontoh soalan ert tingkatan 4contoh proposal treasure huntcontoh program teknikal dan vokasionalbulan teknik dan vokasional pertandingan membina rumah contohucapan pengetua sempena minggu teknik dan vokasionaltema bulan teknik vokasionalaktiviti minggu khbcara cara menghias meja di sekolahucapan perasmian minggu teknik dan vokasionalucapan minggu teknik dan vokasionalteks ucapan sempena minggu teknik vokasionaltema minggu votekaktiviti bulan prinsip perakaunanprogram bulan teknik dan vokasionaltemateknik dan vokasionalpertandingan teknik vokasionalucapan minggu votekucapan minggu teknik dan vokesionalucapan bulan teknik dan vokasionalpeta minda perdagagan tingkatan 5peta konsep pertandingan gubahan bungaPoster minggu teknik dan vokasionalpeta konsep tingkatan 5 perdaganganPETA MINDA PERDAGANGAN TINGKATAN 5 2013peta minda bidang teknik dan vokasional ting 3 smkbrucapan minggu teknik &vokasionalpeta minda komponen elektronikucapan dan aktiviti di minggu teknik dan vokasionalpertandingan sempena bulan votekucapan pelancaran minggu votekMINGGU TEKNIK VOKASIONAL PERDAGANGANMINGGU VOKASIONAL DAN TEKNIK 2012minggu vokasional dan teknikalvokasional tingkatan 4 kertas kerjaminggu voteksucapan sempena majlis pelancaran teknik vokasionalobjektif bulan teknik & vokasionalucapan perasmian treasure huntobjektif minggu votekpelan operasi minggu votek perdaganganpelancaran minggu teknik & vokasional di sekolahpelancaran minggu teknik dan vokasionalperasmian minggu teknik dan vokasionalteknik membina soalan treasure huntpertandingan menghias meja hidanganperasmian minggu votekperasmian mnggu tekniktema teknik dan vokasionalproposal aktiviti treasure huntteks ucapan pelancaran minggu teknik dan vokasionalTema bulan teknik & vokasionalteks ucapan teknik vokasionalteknik menguji mindaTEKNIK TEASURteknik untuk menguji mindateks pengacaraan majlis minggu aktivititeks pengerusi bulan teknik dan vokasionalteks ucapan pertandingan memasakteks ucapan perasmian programteks ucapan perasmian minggu teknik vokasionalteks ucapan bulan teknik dan vokasional 2013teks ucapan bulan teknik vokasional tema pendidikan teknikalTEKS UCAPAN MINGGU TEKNIK DAN VOKASIOANALteks ucapan perasmian menteri minggu teknik dan vokasionalteks ucapan perasmian bulan teknik dan vokesionalteks ucapan perasimian minggu teknik vokasionalsyarat-syarat pertandingan memasak sempena bulan teknik dan vokasionalvokasional-aktiviti minggu pertanianstrategik plan minggu teknik dan vokasionalproposal pertandingan memasakskrip pengacara majlis minggu teknik dan vokasionalskrip pengacara majlis pertandingan kemahiran kolej vokasionalskrip ucapan minggu voteksoalan bergambar ert tingkatan 3 masakansoalan kuiz bulan teknik dan vokasionalsoalan kuiz ekonomi asassoalan kuiz guru minggu teknik dan vokasionalsoalan kuiz minggu kerjayatema minggu vokasional dan tekniktema minggu teknologisoalan kuiz perdagangan sempena bulan teknik dan vokasionalSOALAN KUIZ PRINSIP PERAKAUNAN SEMPENA MINGGU TEKNIK VOKASIONALsoalan kuiz treasure hunt demam denggitema minggu teknik vokasionalsoalan lesen vokasionaltema bulan votekteks ucapan pengetua perasmian minggu teknik vokasionalcontoh paperwork treasure huntcontoh aktiviti vokasionalcontoh aktiviti perdagangan untuk bulan teknik dan vokasionalcontoh aktiviti minggu teknikal dan vokasionalcontoh aktiviti kuizcontoh aktiviti aktiviti treasure huntcara menghias meja rumahcara menghias meja makan untuk pertandingan di sekolahcara menghias meja makancara menghias me ja pertandingancontoh buku scrap projek meja strawcontoh gimik perasmiancontoh gimik perasmian bulan teknik dan vokasionalcontoh lapuran bidang teknik dan vokasionalcontoh laporan bulan teknik dan vokasionalcontoh kuiz vokasional dan teknikcontoh kertas kerja treasure hunt prasekolahcontoh kertas kerja program teknik & vokasionalcontoh kertas kerja program pertandingan menghiascontoh kertas kerja pertandin gan kuiz perdagangancontoh kertas kerja minggu teknik dan voksionalcontoh kertas kerja bulan teknik dan vokasionalbulan votek khbbulan teknik dan vokasional aktivitiaktiviti minggu teknik dan vokasional di sekolahaktiviti minggu teknikaktiviti minggu prinsip perakaunanaktiviti minggu prinsip akaunaktiviti minggu perdagangan sekolahaktiviti minggu perdaganganaktiviti ertaktiviti ekonomi asas bagi minggu teknik dan vokasionalaktiviti bulan teknik vokasionalaktiviti mnggu teknik dan vokasionalaktiviti panitia ert minggu bidang votekaktiviti sempena bulan Teknik & Vokasionalbulan teknik & vokasionalbroshur bulan teknik dan vokasionalaturcara program minggu teknik vokasionalaktiviti untuk pelajar sempena bulan teknik dan vokasionalaktiviti tresure hunt pptaktiviti tresure huntaktiviti treasure hunt di sekolahaktiviti sempena minggu teknik dan vokasionalaktiviti sempena bulan teknik dan vokasionalaktiviti bidang teknik dan vokasionalcontoh pelan tempat pertandingan memasakminggu teknik dan vokasional kuizkertas konsep program vokasionalkertas konsep pertandingan teknik vokasionalkertas kerja treasure hunt sekolahkertas kerja program minggu teknik dan vokasionalkertas kerja pertandingan masakankertas kerja minggu vokasionalkertas kerja minggu teknik dan vokasional(KHB)kertas kerja minggu teknik & vokasionalkertas kerja minggu bidang votekkertas konsep teknik dan vokasional di sekolahkolej vokasional contoh soalankoleksi ucapan minggu teknik & vokasionallaporan minggu teknik dan vokasional doclaporan minggu teknik dan vokasional di sekolahlaporan aktiviti panitia akaunkuiz voksional teknikkuiz vokasionalkuiz teknik dankuiz perdagangan interaktifKUIZ EKONOMI ASAS-PANITIA VOKASIONAL DAN TEKNIKkomponen peta mindakertas kerja kuiz perdagangankertas kerja kuiz khbcontoh ucapan perasmian bulan teknik dan vokesional sekolahcontoh ucapan minggu teknik & vokesionalcontoh ucapan bulan teknik dan vokesionalcontoh treasure hunt di sekolahcontoh teks ucapan perasmian bulan teknik & vokasionalcontoh teks ucapan minggu teknik dan vokasionalcontoh soalan tresure hunt di hutanCONTOH soalan KUIZ ekonomi asascontoh program vokasionalERT tingkatan 2 masakangimik minggu teknikgimik minggu votekkertas kerja bulan votekskertas kerja aktiviti untuk bulan teknik dan vokasionalkertas kerja akitivit treasure hunthasyuzurainigimik perlancaran bulan votekgimik perasmian minggu ekonomi asasgimik perasmian bulan teknik dan vokasionalgimik pelancaran pelan strategik sekolahGimik Pelancaran Minggu Teknik Dan Vokasional 2013contoh program bulan ert|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!