» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

PELAN AKTIVITI BULAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Published on Jul 10 2011 // Uncategorized

 

 

PELAN AKTIVITI  BULAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (matapelajaaran elektif Ting 4/5)

Tarikh

Aktiviti

Tempat / Masa

Sasaran

Tindakan

11.7.2011

Perasmian dan pelancaran Minggu Teknik dan Vokasional.

 

 

Tapak Perhimpunan

7.30-8.10 pagi

 

1:10-1.45 ptg

Sesi petang

 

Semua Murid dan Guru

 

 

 

Semua guru teknik dan vokasional

 

 

 

 

12.7.2011

Pertandingan Kemahiran Memasak Mee Goreng  / Menghias meja hidangan

 

 

1;00-2:00 PTG

Ting 4/5 pelajar ERT

 Pn Nurul Syamsina

12.7.2011

Lawatan ke UPM dan Floria Putrajaya

 

8::00 hingga 3:00 ptg

 

Pelajat ting 4

=”font-size: 10pt” color=”#000000″>Pn Nor Emiliya Darusan

En Bahador bin Kamis

En Mohd Mazlan Bin Ismail

13.7.2011

a.     Pertandingan mencipta model rumah ternakan

 

b.     Pertandingan mencipta model sokongan tanaman

Ting 5

 

 

 

 

Ting 4

 

 

Pn Nor Emiliya Darusan

En Bahador bin Kamis

En Mohd Mazlan Bin Ismail

14 Julai 2011

a.     Teknik menjawab Sains Per
tanian SPM

b.       Kuiz Sains Pertanian

 

Ting 5

 

 

Ting 4 dan Ting 5

9:00 -11:00 tgh

 

 

9:00 -11:00 tgh

 

Pn Nor Emiliya Darusan

En Bahador bin Kamis

En Mohd Mazlan Bin Ismail

15.7.2011

Treasure Hunt

Kawasan sekolah

1.30 – 2.30 ptg

Wakil dari kelas

Akaun/PD/ EKO

Pn Hasnah Hashim

12.7.2011

Kuiz Perdagangan

On line

 

 

Wakil kelas 4A/4B/4C/4D/4G

Pn Norhidayati Jalil

13.7.2011

Kuiz Prinsip Akaun

On line

 

 

 

Pn Rahimah Daud

14.7.2011

Kuiz Ekonomi Asas

On line

 

 

Cik NorAfizan

12.7.2011

Pertandingan Power Point Interaktif

Makmal Cyber1 dan Cyber 2

1.10 tgh – 3:30 petang

 

 

Terbuka untuk 40 murid Ting 4/5

Pn Noma Hazura

Pn Azlina bt Abd Aziz

En Faridzul

 

 

 

 

PELAN AKTIVITI  MINGGU TEKNIK DAN VOKASIONAL (KHB)

 

Tarikh

Aktiviti

Tempat / Masa

Sasaran

Tindakan

12.7.2011

Pertandingan Gubahan Bunga

 

Bilik Jahitan

 

Pn Rosnani (pagi)

Pn Roslina (ptg)

13.7.2011

Pertandingan memasang komponen elektronik

 

Terbuka T3

En Bahador bin Kamis

 

12.7.2011

Pertandingan Membina  Poster bertemakan keselamatan

 

Tingkatan 2

Sesi pagi

Pn Rahimah Daud

Sesi petang

Pn Hasyuzuraini

12.7.2011

Pertandingan  Membina Carta Bergambar

 

 

Tingkatan 1

Sesi pagi

Pn Norhidayati Jalil

 

Sesi petang

Pn Faridah Ismail

14 7.2011

Kuiz menguji minda

KHB on line

 

 

 

 

Terbuka T3

En Mazlan

14 7.2011

Pertandingan memasak puding Buah-buahan

 

 

 

 

 <
/font>

Bilik masakan

Terbuka ting 1dan ting 2

Sesi pagi

Pn  Azmawani bt Ab Azid

 

Sesi petang

Pn Noraini bt Ismail

|contoh aktiviti treasure huntaktiviti minggu teknik dan vokasionalkertas kerja bulan teknik dan vokasionalaktiviti bulan teknik dan vokasionalcontoh kertas kerja minggu teknik dan vokasionaltema bulan teknik dan vokasionalbulan teknik dan vokasionalminggu teknik dan vokasionallaporan minggu teknik dan vokasionalteks ucapan minggu teknik dan vokasionalkertas kerja minggu votekteks ucapan minggu teknik vokasionalteks ucapan bulan teknik & vokasionalcontoh soalan lesen vokasionalteks ucapan bulan teknik dan vokasionalcontoh teks ucapan perasmian minggu teknik dan vokasionalAKTIVITI bulan VOTEKaktiviti bulan teknik & vokasionalaktiviti bulan vokesional dan tekniktema minggu teknik dan vokasionalcontoh soalan treasure huntteks ucapan perasmian bulan teknik dan vokasionalteks ucapan minggu votekgimik perasmian minggu teknik dan vokasionalaktiviti minggu teknik vokasionalkertas kerja minggu teknik vokasionalaktiviti bulan teknik &vokasionalobjektif minggu teknik dan vokasionalkertas kerja treasure huntkertas konsep bulan koakademik bidang teknik dan vokasionalcontoh kertas kerja treasure huntsoalan kuiz minggu teknik dan vokasionalpertandingan minggu teknik dan vokasionallaporan aktiviti minggu teknik dan vokasionalminggu teknik vokasionalcontoh lesen menghiaskertas kerja minggu vokasional dan teknologi 2013perdagangan tingkatan 5 peta mindacontoh ucapan untuk minggu teknik dan vokasionalkertas kerja aktiviti treasure huntsoalan treasure hunt teknik vokasionalkertas kerja bulan teknik vokasionalkertas kerja minggu bidang teknik dan vokasionalkertas kerja minggu koakademik teknik vokasionalcontoh soalan ert tingkatan 4contoh proposal treasure huntcontoh program teknikal dan vokasionaltema minggu votektema bulan teknik vokasionalteks ucapan sempena minggu teknik vokasionalucapan pengetua sempena minggu teknik dan vokasionalaktiviti minggu khbucapan minggu teknik dan vokasionalcara cara menghias meja di sekolahbulan teknik dan vokasional pertandingan membina rumah contohucapan perasmian minggu teknik dan vokasionalaktiviti bulan prinsip perakaunanucapan minggu votekpeta konsep tingkatan 5 perdaganganucapan pelancaran minggu votekucapan bulan teknik dan vokasionalpeta minda bidang teknik dan vokasional ting 3 smkbrpeta minda komponen elektronikproposal aktiviti treasure huntucapan dan aktiviti di minggu teknik dan vokasionalucapan minggu teknik &vokasionalprogram bulan teknik dan vokasionalPoster minggu teknik dan vokasionalPETA MINDA PERDAGANGAN TINGKATAN 5 2013peta minda perdagagan tingkatan 5ucapan minggu teknik dan vokesionalpeta konsep pertandingan gubahan bungapertandingan teknik vokasionalucapan pengetua pelancaran patrol denggiMINGGU VOKASIONAL DAN TEKNIK 2012vokasional tingkatan 4 kertas kerjaminggu vokasional dan teknikalminggu voteksucapan sempena majlis pelancaran teknik vokasionalobjektif bulan teknik & vokasionalucapan perasmian treasure huntobjektif minggu votekpelan operasi minggu votek perdaganganpelancaran minggu teknik & vokasional di sekolahpelancaran minggu teknik dan vokasionalperasmian minggu teknik dan vokasionalperasmian minggu votekperasmian mnggu teknikpertandingan menghias meja hidanganteknik menguji mindapertandingan sempena bulan votekproposal pertandingan memasakteks pengerusi bulan teknik dan vokasionalteks ucapan teknik vokasionalteks pengacaraan majlis minggu aktivititeknik untuk menguji mindaTEKNIK TEASURTema bulan teknik & vokasionalvokasional-aktiviti minggu pertanianteknik membina soalan treasure huntteks ucapan pertandingan memasakteks ucapan bulan teknik dan vokasional 2013teks ucapan pelancaran minggu teknik dan vokasionalteks ucapan perasimian minggu teknik vokasionalteks ucapan perasmian bulan teknik dan vokesionalteks ucapan perasmian menteri minggu teknik dan vokasionalteks ucapan perasmian minggu teknik vokasionalTEKS UCAPAN MINGGU TEKNIK DAN VOKASIOANALteks ucapan bulan teknik vokasional tema pendidikan teknikalteks ucapan perasmian programtema bulan votektema minggu teknik vokasionalsoalan kuiz guru minggu teknik dan vokasionalsoalan kuiz ekonomi asassoalan kuiz bulan teknik dan vokasionalsoalan bergambar ert tingkatan 3 masakanskrip ucapan minggu votektemateknik dan vokasionalskrip pengacara majlis pertandingan kemahiran kolej vokasionalskrip pengacara majlis minggu teknik dan vokasionalsoalan kuiz minggu kerjayatema teknik dan vokasionalsyarat-syarat pertandingan memasak sempena bulan teknik dan vokasionalstrategik plan minggu teknik dan vokasionaltema minggu teknologitema minggu vokasional dan tekniksoalan lesen vokasionalsoalan kuiz treasure hunt demam denggiSOALAN KUIZ PRINSIP PERAKAUNAN SEMPENA MINGGU TEKNIK VOKASIONALsoalan kuiz perdagangan sempena bulan teknik dan vokasionalteks ucapan pengetua perasmian minggu teknik vokasionalMINGGU TEKNIK VOKASIONAL PERDAGANGANcontoh paperwork treasure huntcontoh aktiviti vokasionalcontoh aktiviti perdagangan untuk bulan teknik dan vokasionalcontoh aktiviti minggu teknikal dan vokasionalcontoh aktiviti kuizcontoh aktiviti aktiviti treasure huntcara menghias meja rumahcara menghias meja makan untuk pertandingan di sekolahcara menghias meja makancara menghias me ja pertandingancontoh buku scrap projek meja strawcontoh gimik perasmiancontoh gimik perasmian bulan teknik dan vokasionalcontoh lapuran bidang teknik dan vokasionalcontoh laporan bulan teknik dan vokasionalcontoh kuiz vokasional dan teknikcontoh kertas kerja treasure hunt prasekolahcontoh kertas kerja program teknik & vokasionalcontoh kertas kerja program pertandingan menghiascontoh kertas kerja pertandin gan kuiz perdagangancontoh kertas kerja minggu teknik dan voksionalcontoh kertas kerja bulan teknik dan vokasionalbulan votek khbbulan teknik dan vokasional aktivitiaktiviti minggu teknik dan vokasional di sekolahaktiviti minggu teknikaktiviti minggu prinsip perakaunanaktiviti minggu prinsip akaunaktiviti minggu perdagangan sekolahaktiviti minggu perdaganganaktiviti ertaktiviti ekonomi asas bagi minggu teknik dan vokasionalaktiviti bulan teknik vokasionalaktiviti mnggu teknik dan vokasionalaktiviti panitia ert minggu bidang votekaktiviti sempena bulan Teknik & Vokasionalbulan teknik & vokasionalbroshur bulan teknik dan vokasionalaturcara program minggu teknik vokasionalaktiviti untuk pelajar sempena bulan teknik dan vokasionalaktiviti tresure hunt pptaktiviti tresure huntaktiviti treasure hunt di sekolahaktiviti sempena minggu teknik dan vokasionalaktiviti sempena bulan teknik dan vokasionalaktiviti bidang teknik dan vokasionalcontoh pelan tempat pertandingan memasakminggu teknik dan vokasional kuizkertas konsep program vokasionalkertas konsep pertandingan teknik vokasionalkertas kerja treasure hunt sekolahkertas kerja program minggu teknik dan vokasionalkertas kerja pertandingan masakankertas kerja minggu vokasionalkertas kerja minggu teknik dan vokasional(KHB)kertas kerja minggu teknik & vokasionalkertas kerja minggu bidang votekkertas konsep teknik dan vokasional di sekolahkolej vokasional contoh soalankoleksi ucapan minggu teknik & vokasionallaporan minggu teknik dan vokasional doclaporan minggu teknik dan vokasional di sekolahlaporan aktiviti panitia akaunkuiz voksional teknikkuiz vokasionalkuiz teknik dankuiz perdagangan interaktifKUIZ EKONOMI ASAS-PANITIA VOKASIONAL DAN TEKNIKkomponen peta mindakertas kerja kuiz perdagangankertas kerja kuiz khbcontoh ucapan perasmian bulan teknik dan vokesional sekolahcontoh ucapan minggu teknik & vokesionalcontoh ucapan bulan teknik dan vokesionalcontoh treasure hunt di sekolahcontoh teks ucapan perasmian bulan teknik & vokasionalcontoh teks ucapan minggu teknik dan vokasionalcontoh soalan tresure hunt di hutanCONTOH soalan KUIZ ekonomi asascontoh program vokasionalERT tingkatan 2 masakangimik minggu teknikgimik minggu votekkertas kerja bulan votekskertas kerja aktiviti untuk bulan teknik dan vokasionalkertas kerja akitivit treasure hunthasyuzurainigimik perlancaran bulan votekgimik perasmian minggu ekonomi asasgimik perasmian bulan teknik dan vokasionalgimik pelancaran pelan strategik sekolahGimik Pelancaran Minggu Teknik Dan Vokasional 2013contoh program bulan ert|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!