» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Bandingbeza kaedah kawalan biologi dan kaedah kawalan kimia

Published on Apr 12 2011 // Uncategorized

Aspek

Kawalan biologi

Kawalan kimia

Kesan kawalan

Lambat

Cepat

Sasaran

Organisma tertentu mengawal perosak tertentu

Boleh kawal banyak jenis perosak dengan satu jenis racun kimia

Kos pengurusan perosak

Kos tinggi untuk jangka pendek tetapi kos menjadi rendah untuk jangka panjang

Kos rendah bagi jangka pendek tetapi kos menjadi tinggi untuk jangka panjang

Pengetahuan/kemahiran petani

Petani perlu pengetahuan/kemahiran tinggi

Tidak perlu pengetahuan/kemahiran tinggi

Risiko kepada petani

Rendah/tidak membahayakan petani

Tinggi/berbahaya kepada kesihatan petani

Kedapatan di pasaran

Terhad/sukar diuruskan

Mudah didapati di pasaran/mudah di beli

Kesan pada tumbuhan/hasil tanaman

Tiada kesan

Ada kesan kimia/bau pada hasil tanaman

Kesan kepada alam sekitar

Tiada/tidak cemar alam sekitar

Mencemar alam sekitar (udara, air, tanah)

nut

|maksud kawalan biologimaksud kaedah biologikaedah kawalan biologikebaikan kaedah kawalan biologidefinisi kawalan biologikawalan biologikeburukan kawalan biologimaksud kawalan kimiakebaikan kawalan kimiakebaikan kawalan biologikaedah biologikepentingan kaedah kawalan biologikaedah kawalan kimiamaksud kaedah kawalan biologikesan kawalan biologihuraian keburukan kawalan biologi dalam pertanianmaksud pengawalan airkebaikan dan buruk kawalan biologikepentingan kawalan biologidefinisi kaedah kawalan biologikelebihan penggunaan kawalan biologiapa itu kawalan biologiapakah yang dimaksudkan dengan kawalan biologikawalan kimia untuk pes dan vektorkebaikan penggunaan kaedah kawalan biologimaksud kaidah biologikelebihan kaedah kawalan biologiapa yang dimaksudkan dengan kawalan biologiapakah kawalan biologikaedah pengawalan karang gigikarangan kelebihan kaedah kawalan biologikarangan kawalan biologiapakah maksud kawalan biologihuraian kaedah biologikawalan biologi wikipediakebaikan kawalan biologi dan huraiankebaikan kaedah biologipenggunaan kaedah kawalan biologidefinisi kawalan kimiakelebihan penggunaan kaedah biologikawalan kimia vektorkaedah pengawalan kimiakebaikan penggunaan kaedah kawalan biolkepentingan vektorkelebihan kawalan biologimaksud biologikos kawalan biologiKeburukan dan kebaikan kawalan biologikebaikan dan keburukan kawalan biologi wikipediakesan kaedah biologikarangan kesan penggunaan biologikeburukan kawalan persekitarankarangan stpm kawalan biologikebaikan dan keburukan kawalan biologimaksud kebaikan dan keburukan kawalan biologikeburukan kaedah kawalan biologikelemahan kawalan biologimaksud kaedah bilogihuraian keburukkan pengawalan biologihuraian keburukan kawalan biologihuraian keburukan kawalanhuraian kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertaniansoalan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam persekitaranpest dan vektor kawalan kimiapenggunaan kaidah kawalan biologidefinisi kaedah biologidifinasi kaedah biologimaksud kawalan biologi wikipediakaedah biologi alam sekitarhuraian kelebihan kawalan biologijournal kos kawalan kimiajenis kawalan biologiwikipedia maksud kawalan biologipenggunaan kaedah kawalan biologi eseipenggunaan kaedah biologi dalam pertanianpenggunaan kaedah biologipbs sains(KEBAIKAN DAN KEBURUKAN KAWALAN BIOLOGIwikipedia pengawalanmuat turun kesan kawalan biologistpm-maksud pengawalankelebihan pengawalan biologistpm kebaikan kawalan biologikelebihan kawalan kimiavideo kawalan biologikelebihan kawalan biologi-karangansoalan untuk keburukan dan kebaikan kawalan boilogikelebihan kawalan biologi beserta huraianKELEBIHAN KOS KAWALANsaint maksud kawalan biologikelemahan kawalan boilogi kepada petanimaksud pengawalan biologimaksud kawalan kosmaksud kawalan biologi?kesan pengawalan airkesan penggunaan biologi dan kimiamaksud kaedah kawalan biologi wikipediaketerangan kawalan biologiketerangan kawalan kimiamaksud dengan kawalan biologimaksud biologi kebaikan dan keburukankepentingan pengawalan karang gigikepentingan kawalan kaedah biologikemahiran kimiamaksud menggunakan kawalan biologikepentingan biologikepentingan kaedah biologimaksud kepentingan biologimaksud keburukan kawalan biologikesan negatif kawaln biologimaksud kawalan vektorkepentingan kawalan biologi kepada kawalan vektormaksud kaedah anthology androidapa itu kawalan kimiadifinisi kaedah kawalan kimiaEsei Kawalan Biologiesei kebaikan penggunaan kaedah kawalan biologifaedah penggunaan kaidah biologi dalam pertanianhuraian jenis kawalan kimiahuraian kaeadh biologihuraian kaedah bilogihuraian kaedah kawalan biologihuraian keburukan kawalam biologihuraian pengawalan kimiaimpak kawalan biologiJanis-jenis kawalan biologijenis kaedah pengawalan jenis kimiadefinisi kaidah biologidefinisi kaedah kawalan kimiadefinisi biologiapa maksud biologiapa maksud kawalan biologiapakah dimaksudkan kawalan biologiapakah itu kawalan biologi?apakah kaedah biologiapakah maksud biologiapakah maksud kepentingan biologibandingbeza teori pembelajarancontoh karangan biologi dalam pertaniancontoh karangan kebaikan dan keburukan kawalan biologicontoh karangan kebaikan kawalan biologicontoh karangan keburukan kawalan biologidebat kawalan biologi kebaikannyajenis kaedah pengawalan kaedahkultura biologijenis kawalan kimiajenis2 kawalan biologikawalan kimia dalam pertaniankawalan kimia untuk vektorkawalanbiologikebaikan dan buruk kaedah kawalan biologikebaikan dan keburukan kaedah kawalan kimiakebaikan dan kelemahan kawalan biologikebaikan kawalan biologi dalam pertanian beserta huraiankebaikan kawalan biologi dan huraiannyakebaikan kawalan biologi-kawalan jangka panjangkebaikan menggunakan kawalan kimiakebaikan penggunaan kawalan biologikeburukan kawalan biologi dan huraiankeburukkan pengawalan biologikawalan kimia bagi pes dan vektorkawalan bioloigikawalan biologi wikipedia blogspotkaedah kawalan biologi karangankaedah pengawalan biologikarangan jenis biologikarangan kebaikan kawalan biologikarangan keburukan kawalan biologikarangan kelebihan kawalan biologikarangan kelebihan penggunaan kaedah kawalan biologikarangan penuh kawalan biologikarangan penuh kebaikan kawalan biologikarangan tentang kaedah biologikawalan biologi dalam pertanian dan keburukannya wikikawalan biologi definasikawalan biologi pbskeistimewaan kaedah biologi|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!