» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Bandingbeza kaedah kawalan biologi dan kaedah kawalan kimia

Published on Apr 12 2011 // Uncategorized

Aspek

Kawalan biologi

Kawalan kimia

Kesan kawalan

Lambat

Cepat

Sasaran

Organisma tertentu mengawal perosak tertentu

Boleh kawal banyak jenis perosak dengan satu jenis racun kimia

Kos pengurusan perosak

Kos tinggi untuk jangka pendek tetapi kos menjadi rendah untuk jangka panjang

Kos rendah bagi jangka pendek tetapi kos menjadi tinggi untuk jangka panjang

Pengetahuan/kemahiran petani

Petani perlu pengetahuan/kemahiran tinggi

Tidak perlu pengetahuan/kemahiran tinggi

Risiko kepada petani

Rendah/tidak membahayakan petani

Tinggi/berbahaya kepada kesihatan petani

Kedapatan di pasaran

Terhad/sukar diuruskan

Mudah didapati di pasaran/mudah di beli

Kesan pada tumbuhan/hasil tanaman

Tiada kesan

Ada kesan kimia/bau pada hasil tanaman

Kesan kepada alam sekitar

Tiada/tidak cemar alam sekitar

Mencemar alam sekitar (udara, air, tanah)

nut

|maksud kawalan biologimaksud kaedah biologikaedah kawalan biologikebaikan kaedah kawalan biologidefinisi kawalan biologikawalan biologikeburukan kawalan biologimaksud kawalan kimiakebaikan kawalan kimiakaedah biologikebaikan kawalan biologikaedah kawalan kimiakepentingan kaedah kawalan biologimaksud kaedah kawalan biologihuraian keburukan kawalan biologi dalam pertaniankesan kawalan biologimaksud pengawalan airkebaikan dan buruk kawalan biologikepentingan kawalan biologidefinisi kaedah kawalan biologikelebihan penggunaan kawalan biologiapa itu kawalan biologiapakah yang dimaksudkan dengan kawalan biologikebaikan penggunaan kaedah kawalan biologimaksud kaidah biologikawalan kimia untuk pes dan vektorkelebihan kaedah kawalan biologikebaikan kaedah biologikawalan biologi wikipediakaedah pengawalan karang gigiapakah kawalan biologiapa yang dimaksudkan dengan kawalan biologikarangan kelebihan kaedah kawalan biologikarangan kawalan biologiapakah maksud kawalan biologihuraian kaedah biologidefinisi kawalan kimiakelebihan penggunaan kaedah biologipenggunaan kaedah kawalan biologikebaikan kawalan biologi dan huraiankos kawalan biologimaksud biologikelebihan kawalan biologikebaikan dan keburukan kawalan biologikebaikan dan keburukan kawalan biologi wikipediakaedah pengawalan kimiakeburukan kawalan persekitarankarangan kesan penggunaan biologipenggunaan kaidah kawalan biologikepentingan vektorkesan kaedah biologikawalan kimia vektorKeburukan dan kebaikan kawalan biologikeburukan kaedah kawalan biologikarangan stpm kawalan biologikelemahan kawalan biologikebaikan penggunaan kaedah kawalan biolmaksud kaedah bilogihuraian keburukkan pengawalan biologihuraian keburukan kawalan biologihuraian keburukan kawalansoalan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam persekitaranhuraian kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanianpest dan vektor kawalan kimiamaksud kebaikan dan keburukan kawalan biologidefinisi kaedah biologimaksud kawalan biologi wikipediadifinasi kaedah biologikaedah biologi alam sekitarjournal kos kawalan kimiajenis kawalan biologihuraian kelebihan kawalan biologipenggunaan kaedah biologipenggunaan kaedah biologi dalam pertanianpbs sains(KEBAIKAN DAN KEBURUKAN KAWALAN BIOLOGIpenggunaan kaedah kawalan biologi eseikepentingan kaedah biologimuat turun kesan kawalan biologiwikipedia pengawalankelebihan pengawalan biologiKELEBIHAN KOS KAWALANstpm kebaikan kawalan biologikelebihan kawalan biologi-karanganvideo kawalan biologisoalan untuk keburukan dan kebaikan kawalan boilogikelebihan kawalan biologi beserta huraianwikipedia maksud kawalan biologikelebihan kawalan kimiasaint maksud kawalan biologistpm-maksud pengawalanmaksud pengawalan biologikelemahan kawalan boilogi kepada petanikesan negatif kawaln biologikesan pengawalan airkesan penggunaan biologi dan kimiamaksud kaedah kawalan biologi wikipediaketerangan kawalan biologiketerangan kawalan kimiamaksud dengan kawalan biologimaksud biologi kebaikan dan keburukanmaksud kawalan biologi?kepentingan pengawalan karang gigikepentingan kawalan kaedah biologimaksud menggunakan kawalan biologikemahiran kimiakepentingan biologimaksud kepentingan biologimaksud keburukan kawalan biologimaksud kawalan vektormaksud kawalan koskepentingan kawalan biologi kepada kawalan vektormaksud kaedah anthology androidapa itu kawalan kimiadifinisi kaedah kawalan kimiaEsei Kawalan Biologiesei kebaikan penggunaan kaedah kawalan biologifaedah penggunaan kaidah biologi dalam pertanianhuraian jenis kawalan kimiahuraian kaeadh biologihuraian kaedah bilogihuraian kaedah kawalan biologihuraian keburukan kawalam biologihuraian pengawalan kimiaimpak kawalan biologiJanis-jenis kawalan biologijenis kaedah pengawalan jenis kimiajenis kaedah pengawalan kaedahkultura biologidefinisi kaidah biologidefinisi kaedah kawalan kimiaapa maksud biologiapa maksud kawalan biologiapakah dimaksudkan kawalan biologiapakah itu kawalan biologi?apakah kaedah biologiapakah maksud biologiapakah maksud kepentingan biologibandingbeza teori pembelajarancontoh karangan biologi dalam pertaniancontoh karangan kebaikan dan keburukan kawalan biologicontoh karangan kebaikan kawalan biologicontoh karangan keburukan kawalan biologidebat kawalan biologi kebaikannyadefinisi biologijenis kawalan kimiajenis2 kawalan biologikaedah kawalan biologi karangankawalan kimia dalam pertaniankawalan kimia untuk vektorkawalanbiologikebaikan dan buruk kaedah kawalan biologikebaikan dan contoh kawalan biologikebaikan dan keburukan kaedah kawalan kimiakebaikan dan kelemahan kawalan biologikebaikan kawalan biologi dalam pertanian beserta huraiankebaikan kawalan biologi dan huraiannyakebaikan kawalan biologi-kawalan jangka panjangkebaikan menggunakan kawalan kimiakebaikan penggunaan kawalan biologikeburukan kawalan biologi dan huraiankeburukkan pengawalan biologikawalan kimia bagi pes dan vektorkawalan bioloigikaedah pengawalan biologikarangan jenis biologikarangan kebaikan kawalan biologikarangan keburukan kawalan biologikarangan kelebihan kawalan biologikarangan kelebihan penggunaan kaedah kawalan biologikarangan penuh kawalan biologikarangan penuh kebaikan kawalan biologikarangan tentang kaedah biologikawalan biologi dalam pertanian dan keburukannyakawalan biologi dalam pertanian dan keburukannya wikikawalan biologi definasikawalan biologi pbskawalan biologi wikipedia blogspotkeistimewaan kaedah biologi|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!