» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Bandingbeza kaedah kawalan biologi dan kaedah kawalan kimia

Published on Apr 12 2011 // Uncategorized

Aspek

Kawalan biologi

Kawalan kimia

Kesan kawalan

Lambat

Cepat

Sasaran

Organisma tertentu mengawal perosak tertentu

Boleh kawal banyak jenis perosak dengan satu jenis racun kimia

Kos pengurusan perosak

Kos tinggi untuk jangka pendek tetapi kos menjadi rendah untuk jangka panjang

Kos rendah bagi jangka pendek tetapi kos menjadi tinggi untuk jangka panjang

Pengetahuan/kemahiran petani

Petani perlu pengetahuan/kemahiran tinggi

Tidak perlu pengetahuan/kemahiran tinggi

Risiko kepada petani

Rendah/tidak membahayakan petani

Tinggi/berbahaya kepada kesihatan petani

Kedapatan di pasaran

Terhad/sukar diuruskan

Mudah didapati di pasaran/mudah di beli

Kesan pada tumbuhan/hasil tanaman

Tiada kesan

Ada kesan kimia/bau pada hasil tanaman

Kesan kepada alam sekitar

Tiada/tidak cemar alam sekitar

Mencemar alam sekitar (udara, air, tanah)

nut

|maksud kawalan biologimaksud kaedah biologikaedah kawalan biologikebaikan kaedah kawalan biologidefinisi kawalan biologikawalan biologikeburukan kawalan biologimaksud kawalan kimiakebaikan kawalan biologikebaikan kawalan kimiakaedah biologimaksud kaedah kawalan biologikaedah kawalan kimiakepentingan kaedah kawalan biologihuraian keburukan kawalan biologi dalam pertaniankesan kawalan biologikepentingan kawalan biologiapa itu kawalan biologimaksud pengawalan airdefinisi kaedah kawalan biologikelebihan penggunaan kawalan biologikebaikan dan buruk kawalan biologiapakah yang dimaksudkan dengan kawalan biologikebaikan penggunaan kaedah kawalan biologimaksud kaidah biologikelebihan kaedah kawalan biologikawalan kimia untuk pes dan vektorkelebihan penggunaan kaedah biologikebaikan kaedah biologikaedah pengawalan karang gigikarangan kawalan biologikarangan kelebihan kaedah kawalan biologikebaikan kawalan biologi dan huraiankawalan biologi wikipediahuraian kaedah biologiapakah maksud kawalan biologiapakah kawalan biologiapa yang dimaksudkan dengan kawalan biologipenggunaan kaedah kawalan biologidefinisi kawalan kimiadefinisi kaedah biologipenggunaan kaidah kawalan biologikaedah pengawalan kimiapest dan vektor kawalan kimiakos kawalan biologikarangan kesan penggunaan biologimaksud biologikarangan stpm kawalan biologisoalan kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam persekitarankebaikan dan keburukan kawalan biologikebaikan dan keburukan kawalan biologi wikipediakelemahan kawalan biologikepentingan vektorkesan kaedah biologikawalan kimia vektorpenggunaan kaedah biologimaksud kebaikan dan keburukan kawalan biologikebaikan penggunaan kaedah kawalan biolhuraian kelebihan kawalan biologihuraian keburukan kawalan biologihuraian keburukan kawalanmaksud kawalan biologi wikipediajenis kawalan biologikeburukan kawalan persekitarankeburukan kaedah kawalan biologiKeburukan dan kebaikan kawalan biologijournal kos kawalan kimiahuraian keburukkan pengawalan biologihuraian kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertaniankaedah biologi alam sekitardifinasi kaedah biologimaksud kaedah bilogikelebihan kawalan biologisoalan untuk keburukan dan kebaikan kawalan boilogikelemahan kawalan boilogi kepada petanikemahiran kimiaKELEBIHAN KOS KAWALANkelebihan kawalan biologi beserta huraianwikipedia maksud kawalan biologikelebihan kawalan kimiakelebihan pengawalan biologivideo kawalan biologiwikipedia pengawalanstpm-maksud pengawalankelebihan kawalan biologi-karanganstpm kebaikan kawalan biologikepentingan biologikepentingan kaedah biologimaksud kaedah anthology androidpbs sains(KEBAIKAN DAN KEBURUKAN KAWALAN BIOLOGImaksud kawalan vektormuat turun kesan kawalan biologimaksud pengawalan biologimaksud kaedah kawalan biologi wikipediamaksud menggunakan kawalan biologimaksud kepentingan biologimaksud kawalan biologi?maksud keburukan kawalan biologidefinisi kaedah kawalan kimiamaksud dengan kawalan biologimaksud biologi kebaikan dan keburukanketerangan kawalan kimiasaint maksud kawalan biologipenggunaan kaedah biopenggunaan kaedah kawalan biologi eseikepentingan kawalan biologi kepada kawalan vektorkepentingan kawalan kaedah biologikepentingan pengawalan karang gigipenggunaan kaedah biologi dalam pertaniankesan negatif kawaln biologikesan pengawalan airkesan penggunaan biologi dan kimiaketerangan kawalan biologimaksud kawalan kosapa itu kawalan kimiaEsei Kawalan Biologiesei kebaikan penggunaan kaedah kawalan biologifaedah penggunaan kaidah biologi dalam pertanianhuraian jenis kawalan kimiahuraian kaeadh biologihuraian kaedah bilogihuraian kaedah kawalan biologihuraian keburukan kawalam biologihuraian pengawalan kimiaimpak kawalan biologiJanis-jenis kawalan biologijenis kaedah pengawalan jenis kimiajenis kaedah pengawalan kaedahkultura biologijenis kawalan kimiadifinisi kaedah kawalan kimiadefinisi kaidah biologiapa maksud biologiapa maksud kawalan biologiapakah dimaksudkan kawalan biologiapakah itu kawalan biologi?apakah kaedah biologiapakah maksud biologiapakah maksud kepentingan biologibandingbeza teori pembelajarancontoh karangan biologi dalam pertaniancontoh karangan kebaikan dan keburukan kawalan biologicontoh karangan kebaikan kawalan biologicontoh karangan keburukan kawalan biologidebat kawalan biologi kebaikannyadefinisi biologijenis2 kawalan biologikaedah biologi wikipediakaedah kawalan biologi karangankawalan kimia dalam pertaniankawalan kimia untuk vektorkawalanbiologikebaikan dan buruk kaedah kawalan biologikebaikan dan contoh kawalan biologikebaikan dan keburukan kaedah kawalan kimiakebaikan dan kelemahan kawalan biologikebaikan kawalan biologi dalam pertanian beserta huraiankebaikan kawalan biologi dan huraiannyakebaikan kawalan biologi-kawalan jangka panjangkebaikan menggunakan kawalan kimiakebaikan penggunaan kawalan biologikeburukan kawalan biologi dan huraiankeburukkan pengawalan biologikawalan kimia bagi pes dan vektorkawalan bioloigikaedah pengawalan biologikarangan jenis biologikarangan kebaikan kawalan biologikarangan keburukan kawalan biologikarangan kelebihan kawalan biologikarangan kelebihan penggunaan kaedah kawalan biologikarangan penuh kawalan biologikarangan penuh kebaikan kawalan biologikarangan tentang kaedah biologikawalan biologi dalam pertanian dan keburukannyakawalan biologi dalam pertanian dan keburukannya wikikawalan biologi definasikawalan biologi pbskawalan biologi wikipedia blogspotkeistimewaan kaedah biologi|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!