» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

sistem pencernaan haiwan ruminan

Published on Feb 12 2011 // Uncategorized

Terdapat 3 Jenis Sistem Pencernaan Haiwan
  • Monogaster
  • Monogaster terubah
  • Ruminan

Apakah Haiwan Ruminan?
Haiwan ruminan adalah haiwan seperti kambing, lembu, kerbau dan kuda. Haiwan ruminan mempunyai empat bahagian perut dan bahagian perut adalah rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Kebanyakan haiwan herbivora adalah haiwan ruminan.

Bahagian Sistem Pencernaan Ruminan
1. Mulut, gigi dan bibir
2. Esophagus
3. Empat Bahagian Perut
- Rumen
- Retikulum
- Omasum
- Abomasum
4. Usus Kecil dan Usus Besar

1. Mulut, Gigi Dan Bibir
Fungsi mulut, gigi dan bibir adalah untuk memegang, mengunyah dan melembabkan makanan.

2. Esophagus
Esophagus berfungsi sebagai saluran menghubung perut.

3. Rumen
Bahagian terbesar tempat fermentasi, terdapat bakteria dan protozoa yang menghurai bahan kasar. Pada dinding Rumen terdapat papillae yang meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan serta mikro organisme yang mencerna selulosa dan mensintesis asid amino dan juga vitamin B-complex.

Saiz Rumen:
Lembu – 100 liter
Kambing – 12 liter

4. Retikulum
Dinding Retikulum berbentuk seperti sarang lebah (Honeycomb). Bahagian ini akan bergabung dengan rumen dalam aktiviti campuran makanan dan juga fermentasi.

Saiz Retikulum:
Lembu – 6 liter
Kambing – 1 liter

5. Omasum
Omasum mempunyai lapisan lapisan seperti buku, dipanggil perut kitab. Ia membantu dalam penyerapan dan juga pengisaran bahan makanan kasar. Ia juga dikenali sebagai bible,fardelmanyplies dan psalterium.

Saiz Omasum:
Lembu – 10 liter
Kambing – 0.5 liter

6. Abomasum (Perut Sebenar)
Abomasum ialah bahagian perut keempat dan terakhir dalam haiwan ruminan. Abomasum merupakan perut pencernaan sebenar, anatomi dan fungsinya hampir sama dengan fungsi cperut dalam haiwan berperut tunggal (Monogaster). Proses pencernaan enzim berlaku disini. Ia juga dikenali sebagai maw dan rennet-bag.

Saiz Abomasum:
Lembu – 20 liter
Kambing – 1.5 liter

7. Usus Kecil
Pencernaan makanan oleh enzim dan juga penyerapan molekul nutrien berlaku di sini. Usus kecil akan mengeluarkan enzim pencerna lemak, protein dan juga karbohidrat.

Saiz Usus Kecil:
Lembu – 70 liter atau 130 kaki
Kambing – 8 liter atau 80 kaki

8. Usus Besar
Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan tinja menjadi pepejal. Ada sedikit penyerapan nutrien.

Saiz Usus Besar:
Lembu – 45 liter
Kambing – 6 liter

Sistem Pencernaan Kambing

Sistem Pencernaan Ruminan
Haiwan ruminan berupaya mengunyah semula makanan kasar yang berada dalam rumen. Makanan kasar dimuntah ke ruang mulut, dikunyah semula dan ditelan. Proses ini dilakukan apabila haiwan sedang berehat atau tidak menjalankan aktiviti makan.

Proses Dalam Rumen
Makanan yang masuk dalam rumen akan bercampur dengan bakteria dan protozoa yang bertindak keatas makanan. Bakteria akan membiak hasil daripada fermentasi. Pencernaan selulosa menghasilkan asid lemak meruap yang menjadi sumber tenaga haiwan ruminan. Selain dari itu bakteria dan protozoa juga akan mengsintesis protein dan vitamin.

Bagaimana Ia Berfungsi?
Selepas dikunyah dan ditelan makanan masuk ke dalam rumen dan retikulum. Fungsi utama retikulum adalah untuk mencampur makanan dengan cecair rumen dan mikrob. Juga memperangkap bahan bukan makanan seperti batu pasir dan besi.

Bagaimana Sistem Pencernaan Berfungsi?

Rumen
Dalam rumen bakteria akan bertindak dengan bahan makanan. Hasil sampingan ialah asid lemak meruap. Bakteria dan protozoa akan membiak dan memasuki omasum dan seterusnya abomasum.

Omasum
Dalam omasum, makanan dihancurkan dan air juga diserap sehingga tinggal 30 – 40 peratus dari asal. Makanan bersama sama bakteria dan protozoa akan masuk ke abomasum.

Abomasun
Dalam abomasum makanan ditindakbalas oleh enzim dari dinding abomasum. Asid hidroklorik dan pepsin bertindak ke atas protein.

Usus Kecil Dan Usus Besar
Dari abomasum makanan akan bergerak masuk ke usus kecil dimana enzim dari pankrias dan juga dinding abomasum bertindak ke atas protein, karbohidrat dan lemak. Usus kecil juga menyerap nutrien hasil dari pencernaan oleh enzim. Dari usus kecil makanan akan ke usus besar dimana sejumlah besar air diserap untuk menjadikan tinja.

|haiwan ruminanruminansistem pencernaan lembumaksud ruminansistem pencernaan kambingsistem pencernaan haiwan ruminansistem pencernaan ruminan dan rodensiasistem penghadaman ruminananatomi lembusistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminancontoh haiwan ruminansistem pencernaan pada kambingapa itu ruminanmaksud haiwan ruminanSISTEM PENGHADAMAN HAIWANpencernaan lembuperbezaan ruminan dan bukan ruminanalat pencernaan kambingsistem penghadaman lembufungsi ABomasummaksud anatomi haiwansaluran pencernaan kambingproses pencernaan pada lembuproses ruminategambar sistem pencernaan haiwan bukan ruminanpowerpoint sistem pencernaan ruminan dan rodensiaruminan dan rodensiagambar sistem pencernaan bukan ruminanapa itu haiwan ruminanproses pencernaan makananfungsi mulut pada kambingmaksud monogasteranatomi kambinggambar sistem pencernaan pada ruminansiasistem pencernaansistem penghadaman kambingperanan gigi utama haiwanmaksud selulosasistem pencernaan dombapencernaan haiwanmaksud rumenapakah haiwan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan manusia dan arnabbiologi tingkatan 4 nutrisisistem peredaran darah bukan ruminanbakteria dalam perut lembubinatang ada gigi diperutperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanbeza ruminan dan bukan ruminanperbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminananatomi haiwanamali sistem penghadaman manusiaanatomi perut lembuperanan tinja dalam sistem penghadaman ayamGambar Anatomi Kambingterangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminanfungsi spleen pada lembupersamaan ruminan dan rodensiapencernaan selulosa oleh haiwan ruminan seperti lembuperut haiwan ruminanfungsi omasummodel pencernaan perut lembusistem pencernaan makanan pada dombaperbezaan proses pencernaan manusia ruminan dan rodengambar pencernaan pada kambingsistem pencernaan bukan ruminan ayamperut kitab lembuorgan pencernaan kambinggambar sistem pencernaan kambingcontoh haiwan bukan ruminanperut lembu biologigambar sistem pencernaan pada kambingpraktikal 5 enzim dan pencernaangambar perut haiwan ruminancara mencuci perut kitab (omasum)contoh folio percernaan haiwanmaksud ternakan ruminangambar percernan dombahGAMBAR SISTEM PENCERNAAN PADA DOMBAgambar sistem percernaan haiwan bukan ruminanenzim dan proses penghadaman ruminanproses penghadaman haiwanenzim di retikulum ternak ruminansaiz retikulumfungsi rumenperbezaan sistem pencernaan lembu dan manusia biologi tingkatan 4rajah sistem pencernaan ruminanruang perut haiwan ruminanperbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminanfungsi omasum(perut kitab)haiwan ruminan dan tak ruminanjenis haiwan ruminangambar haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminandefinisi ruminansistem peghandaman haiwan bukan ruminaperbezaan sistem pencernaaan haiwan ruminan dan bukan ruminanpersamaan gigi haiwangambar digesti kambinggambar alat pencernaan kembingperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminanproses pencernaan perut lembuenzim binatangruminan besarpenghadaman lembusistem percernaan haiwan ruminanorgan-organ pencernaan kambingperbezaan antara pencernaan ruminan dan rodensiasistem penghadaman ruminenanatomi ruminan besarperbezaan antara ruminan dan rodensiasistem penghadaman haiwan bukan ruminantinja dalam sistem penghadaman ayamsistem penghadaman ayampencernaan selulosa dalam ruminanamali enzim dan pencernaansistem percernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbandingan antara pencernaan manusia ruminan rodentiasoalan ruminan dan rodensiapencernaan makanan pada lembuapa itu ternakan ruminansistempenghadaman ruminanperbedaan antara sistem pencernaan manusia dengan haiwan bukan ruminanApakah Maksud Nutrisi Haiwanapakah maksud ruminanpencernaan dan penyerapan selulosasistem perut ruminanpencernaan pada lembuperbedaan pencernaan ruminan dan non ruminanurutan sistem pencernaan bukan ruminansistem pencernaan ruminenbiologi tingkatan 4 bab 6 ruminan dan rodensiaNota Biologi Sistem penghadamanperbezaan haiwan ruminan dan bukan ruminanbiologi perut lembualat pencernaan lembuALAT PENCERNAAN PADA KAMBINGnota ruminanPeranan omasumamali enzim danbiologi bab 6 tingkatan 4 ruminansistem pencernaan makanan bagi binatangbiologi tingkatan 4 bab 6 nutrisisistem pencernaan ruminan ayampersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan danpersamaan antara sistem pencernaan manusia dengan haiwan ruminan dan rodensiaPERANAN BAHAGIAN RUMENperbezaan sistem ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan rodentiapercernaan protein biologi tingkatan 4 bab 6permasalahan salur alimentari tehadap haiwan ruminan dan rodensiapersamaan sistem penghadaman kuda dan ayamperbezaan antara sistem pencernaan dalam manusia dan ruminanpersamaan antara saluran alimentari ruminan dan rodensiapenyerapan hasil pencernaan sains tingkatan 2persamaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan bukan ruminanperbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminant dan bukan ruminantperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaanperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaan ruminantPERANAN UTAMA PERUT RUMENpersamaan dan perbezaan sistem pencernaan manusian ruminan dan rodensiaperanan rumen dalam sistem pencernaan ruminanpersamaan proses pencernaan manusia rodensia & ruminanpersamaan dan perbezaan salur alimentaripersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodentperbezaan antara ternak ruminan dan bukan ruminanpersamaan rodensia dan ruminenperanan gigi utama dalam proses penghadamanperbandingan anatomi manusia dan anatomi haiwanperanan rumen dalam sistempersamaan ruminen dan rodensiaperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanpersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodenperatus abomasum dalam perut lembuperbandingan pencernaan manusia dan haiwan ruminaperbezaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiaPerbezaan dan persamaan salur alimentari haiwan ruminen dan rodensiaperbezaan dan persamaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan ruminan dan rodensiaperbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminansia dan rodentia biologiperbezaan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiawww sistem pencernaan rodensiaperbezaan pencernaan manusia dan ruminanperbezaan salur alimentari haiwan ruminen dengan rodensiaperbezaan salur alimentari ruminan dan rodensiaperbezaan haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminanperbezaan haiwan ruminan dengan bukan ruminansiaperbezaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan perut haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan proses pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan pencernaan dalam perut manusia dengan percernaan perut lembuperbezaan proses penguraian selulosa haiwan ruminan dan rodenperbezaan retikulum lembu dan kambingperbezaan pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan rodensia dengn ruminanperbezaan salur pencernaan alimentari antara haiwan ruminan dengan haiwan rodensiaperbezaan antara ruminen dan rodensiaperbezaan sistem lembu dan arnabperbezaan sistem pencernaan manusia dan haiwan ruminanperbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminenperbezaan sistem pencernaan manusia rodensia dan ruminanperbandingan sistem pencernaan manusia dan arnabperbandingan proses penguraian selulosa pada manusia dan haiwan ruminan dan haiwan rodensiaperbezaan sistem pencernaan ruminan dan bukan ruminanperbandingan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodenperbezaan sistem penghadaman haiwan bukan ruminan dengan manusiaperbedaan sistem pencernaan lembu dan arnabperbeezaan ternakan ruminal dan bukan ruminal sistem organperbezaan antara ruminan dan bukan ruminanperbezaan antara rodent dan ruminenperbezaan sistem pencernaan haiwanperbezaan sistem pencernaan haiwan dan manusiaperbezaan antara manusia ruminan dan redonsia biologi tingkatan 4perbezaan antara haiwan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan manusiaperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dengan bukan ruminanperbezaaan monogaster monogaster terubah dan ruminanperbezaan sistem penghadaman roden dan ruminansistem pencernaan pada haiwansistem pencerrnaan ruminantsistem pencrnaan rodensiasistem penernaan ruminansistem penghadaman haiwan bukan ruminasistem penghadaman haiwan rodentsistem penghadaman haiwan ruminansistem penghadaman ruminan dan bukan ruminansistem penvcernaan dalam ruminan dan rodensiasistem perceraan dombahsistem percernaan arnab rodensistem percernaan haiwansistem percernaan kambingsistem peredaran darah ruminansistem pencernan ruminan dan bukan ruminan sains paersistem pencernakan ternakan ayam dan lembusistem pencernaan pada lembu pptsistem pencernaan pada ruminansiasistem pencernaan perut lembusistem pencernaan ruminasistem pencernaan ruminan bab form4sistem pencernaan ruminan ibu mengandungsistem pencernaan ruminan powerpointsistem pencernaan ruminan pptsistem pencernaan ruminan tingkatan 4sistem pencernaan ruminan videosistem pencernaan selulosa dalm ruminansistem pencernaan selulosa lembu spmsistem pencernaanselulosa lembu spmsistem perut anai2sistem perut lembusistem ruminantingkatan 4 biologi bab 6 sistem pencernaan ruminantopik 8 nutrisi haiwanunta haiwan ruminanurutan pencernaan dalam sistem pencernaan haiwan ruminanurutan saluran pencernaan ruminanusus besar haiwan ruminanvedeo sistem pencernaan lembuvitamin b complex lembuvitamin b complex untuk kambingvitamin b complex untuk lembuvitamin b-complex lembuvitamin haiwanvitamin lembuternakan ruminan maknaternakan ruminasistem ruminen dan bukan ruminensistempencernaanpadakambingsistim pencernaan kambingsoalan biologi tingkatan 4 kertas 2 bab 6 nutrisisoalan latihan pencernaan haiwansoalan latihan sistem pencernaan rodensia tingkatan 4soalan objektif pencernaan haiwan ruminansoalan SPM biologi rodensiasoalan spm tentang sistem pencernaan ruminansperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminantakrifan konsep fizik tingkatan 4tempat terakhir proses pencernaan selulosaterangkan bagaimana sistem pencernaan rodensia mencerna selulosavitamin utk haiwansistem pencernaan manusia biologi tingkatan 4perut dalam takrifan sainsproses pencernaan pada rudensiaProses pencernaan rodentiaproses pencernaan ruminanproses pencernaan ruminan dan non ruminanproses pencernaan ruminan SPMproses penghadaman lembuproses rodensia biologiproses rumenProses ruminanrajah gigi lemburetikulum pada kambingrodensia tingkatan 4rumen bukanproses pencernaan makanan lembuproses pencernaan lembu spmperut dan kitab lembusistem pencernaan bagi haiwan ruminant lembuperut kitab ruminantperut lembu ada empatperut lembu omasumperut lembu omasum abomasumproses anatomi haiwanproses fermentasi dalam perut lembuproses pencernaan dalam lembuproses pencernaan dan penyerapan nutrien (biologi tingkatan 5)proses pencernaan dan penyerapan selulosaproses pencernaan haiwanproses pencernaan haiwan ruminan gambarruminan bakteriaruminan dalam sistem pencernaanruminan dan rodensia persamaansistem pencernaaansistem pencernaaan ruminansistem pencernaan antisept dan ruminansistem pencernaan arnabsistem pencernaan ayam & lembusistem pencernaan dalam ruminan danrodensiasistem pencernaan haiwan bukan ruminan ayamsistem pencernaan haiwan rodentiaSistem pencernaan haiwan ruminan biologi tingkatan 4sistem pencernaan haiwan ruminan dan rodensistem pencernaan kambing pptsistem pencernaan lembu biologi tingkatan 4sistem pencernaan lembu spmsistem penceranaan ruminansistem pecernan dombahruminan maksudruminan perut terbesar pelabuhansains pencernaan makanan dalam usus haiwan herbivorsains perut lembusalur alimentari haiwan ruminan dan rodensiasalur alimentari lembu SPMsaluran pencernaan dombasaluran pencernaan ruminansaluran penghadaman haiwansistem anatomi kambingsistem digesti pada ruminansistem pecernaa ruminansistem pecernaan bukan ruminansistem pencernaan makanan rodentiapenghadaman roden dan rumimanbiologi perbezaan pencernaan ruminanbiologi tingkatan 4 terangkan pencernaan selulosa dalam haiwan ruminanbiologi tingkatan4 nutrisibiologi tinkatn 4 sistem pencernaan manusiacara pemakanan haiwan ruminan biologicara penghadaman makanan oleh haiwancara perut lembu berfungsicontah sistem penghadamancontog haiwan sistem penghadaman tidak lengkapcontoh amali sistem penghadaman haiwancontoh enzim dan fungsinya tingkatan 4contoh haiwan ada karbohidratcontoh haiwan dalam kategori ruminanCONTOH HAIWAN RUMINAN ITU APAcontoh percernaan haiwan ting 2biologi tingkatan 4 ruminenbiologi tingkatan 4 ruminanbiologi tingkatan 4 pencernaan haiwan ruminanbiologi perbezaan pencernaan ruminan dengan manusiabiologi perbezaan percenaanbiologi perbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodensiabiologi rodensia dan ruminanbiologi sistem pencernaan pada binatangbiologi spm sistem pencernaanBiologi Tingkatan 4 - Sistem Pencernaan ruminan dan rodensiabiologi tingkatan 4 bab 6 nutrisi perbezaan haiwan ruminan dengan manusiabiologi tingkatan 4 bab 6 ruminanbiologi tingkatan 4 bab 6 sistem pencernaan selulosa manusiabiologi tingkatan 4 bab nutrisibiologi tingkatan 4 nutrisi ruminanbiologi tingkatan 4 pencernaanbiologi tingkatan 4 pencernaan dalam perutcontoh rumusan folio percernaan haiwancontoh soalan dan jawapan pencernaan ruminan spmenzim pencernaan ruminanenzim perut lembuesei pencernaan bagi haiwan ruminan seperti lembuesei pencernaan ruminan rodensiafungsi 4 lapisan perut kambingfungsi anatomi sistem pencernaaanFUNGSI BAHAGIAN PERUT LEMBUfungsi bahagian protozoafungsi haiwan 4 perutfungsi ke empat perut lembufungsi mulut tingkatan 2fungsi omasum dan abomasumfungsi omasum lembufungsi organ dalaman lembuenzim dan penghadamanenzim dan pencernaan haiwanenzim dalam perut lembucontoh soalan dan jawapan pencernaan selulosa ruminan spmcontoh soalan rodentia ruminencontoh soalan sistem pencernaan haiwancontoh-contoh haiwan ruminandefinisi omasumdefinisi proses ruminandefinisi ruminan besardefinisi slurry pada lembudua perbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiaempat bahagian perut lembu omasum abomasumempat bahgian percernaan ruminanempat perut lembuempat sistem perut lembuempat sistem perut ruminanfungsi organ pencernaan kambingbiologi perbezaan pencernaan) perbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminananatomi sistem pencernaan lembuanatomilembuapa 4 perbezaan arnab dan lembu salur alimentariapa beza perut dan usus lembuapa itu abomasumapa itu biologi haiwanApa itu haiwan rodensiaapa maksud Haiwan bukan ruminanapa maksud ruminanapakah binatang ruminanapakah haiwan ruminanapakah itu haiwan bukan ruminanapakah itu sistem pencernaanapakah itu sistem pencernaan haiwananatomi sistem dalaman lembuanatomi perut haiwananatomi perut ayam4 bahagian perut lembu4 jenis perut lembu4 lapisan perut lembu4 sistem perut4 sistem perut ruminan4sistem perut lembuaktiviti pengajaran sistem pencernaanAKU SAYANG KAMUalat pencernaan pada lembuamali pencernaan bukan ruminanamali proses pencernaan di ususamali sistem pencernaan bukan ruminananatomi dan fisiology ruminan besaranatomi haiwan tingkatan 4apakah maksud makanan ruminan?apakah maksud monogasterbeza sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanbeza sistem pencernaan ruminan dengan bukan ruminanbinatang berperut empatbinatang perut empatbinatang yang mempunyai 4 ruang perutbinatang yang mempunyai 6 bahagian perutbinatang yg mempunyai 8 bahagian perutbiologi bab 6 tingkatan 4 haiwan ruminantbiologi F4 nutrisi pencernaanbiologi haiwan ruminanbiologi lembubiologi nota ruminanbiologi nutrisi haiwanbiologi pencernaan ruminan rodensia spmbeza sistem pencernaanbeza salur alimentari arnab dan lembu biologi tingkatan 4beza ruminan dari segi pemakanan dan nutrisiapakah perbezaan selulosa pada ruminan dan rodensiab complex haiwanbagaimana sistem pencernaan ruminan dan rodensiabahagian di perut lembu selain rumenbahagian retikulumbahagian sistem pencernaan ruminanbahagian sistem penghadaman dan fungsinyabahagian sistem penghadaman manusiabahagian-bahagian sistem pencernaanbakteria pencerna makananbanding beza antara sistem pencernaan manusia dengan arnabbeza antara ruminan dan bukan ruminanbeza pencernaan denganbeza pencernaan ruminan dan rodensiabiologi pencernaan selulosa dalam haiwanfungsi perut binatangmaksud bukan ruminannota biologi pencernaan tingkatan 4nota biologi sistem pencernaan rodentia dan ruminannota biologi sistem pencernaan ruminannota biologi sistem penghadaman haiwan ruminannota biologi tingkatan 4 bab 6 pencernaan ruminennota biologi tingkatan 4 pencernaan makanannota biologi tingkatan 4 sistem pencernaan ruminan dan rodensianota biologi tingkatan 4 topik 6 pencernaaan haiwan rodensianota biologi tingkatan4 sistem pencernaan rodensianota ringkas biologi bab 6 nutrisi pencernaan ruminannutrisi haiwannutrisi haiwan-biologinutrisi lembunutrisi ruminan dan rodensianota biologi pencernaan makanannota biologi form4 proses pencernaan makanannota biologi bab 6 nutrisimaksud haiwan bukan ruminan ialahmaksud haiwan herbivor rodensiamaksud haiwan herbivor ruminanmaksud nutrisi haiwanmaksud omusummaksud proses ruminatemaksud rodenmaksud rodensiamaksud ruminan dan rodensiamembandingkan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensiamodel anatomi lembunota bab 6 biologi pencernaan ruminannota bab 6 BIOLOGI PROSES PENCERNAAN MANUSIAnota biologi - ruminan dan rodennutrisi tingkatan empat powerpointobjective sistem pemakanan haiwanpencernaan ruminan dan rodensia pptpencernaan ruminan herbivorpencernaan selulosapencernaan selulosa dalam haiwan herbivorpencernaan selulosa dalam lembu dan arnabpencernaan selulosa dalam rodentiapencernaan selulosa dalam rodentspencernaan selulosa di dalam lembupencernaan selulosa lembupencernaan selulosa pada arnabpencernaan terakhir selulosapenerangan pencernaan selulosa pada haiwan ruminantpengenalan jenis makanan ruminanpengenalan ruminan di malaysiapencernaan rodentiapencernaan pada rodensiapencernaan makanan haiwanobumasum apa itu ?omasum lembuorgan pencernaan ARNAB dan fungsinyagambar sistem penghadhaman ruminanorgan retikulum haiwan ruminanorgan sistem penghadaman lembupemakanan ruminan besarpencernaan dalam rodentpencernaan dalam ruminan dan rodensiapencernaan dalam usus lembupencernaan haiwan rodensiaPENCERNAAN HAIWAN RODENTpencernaan haiwan ruminanpencernaan kambingpenghadaman dalam ruminan dan rodentlembu ialah haiwan apa?fungsi perut kitabgambar contoh contoh haiwan ruminangambar gambar rennetgambar haiwan bukan ruminangambar haiwan juga organismegambar haiwan ruminan lembugambar omasum kambinggambar pencernakan ruminangambar perut binatangGambar Proses pecernaan ruminengambar rajag haiwan ruminangambar rajah biologi tingkatan4gambar rajah dalaman organ lembugambar rajah enzimgambar rajah gigi lembugambar bergerak sistem pencernaan bukan ruminangambar anatomi sistem pencernaan manusiagambar alat pencernaan kambingfungsi perut kitab(omasiumfungsi retikulum omasum dan abomasumfungsi retikulum ruminanfungsi retikulum ternak ruminanfungsi rumen abomasumfungsi rumen fungsi retikulum fungsi omasum fungsi abomasumfungsi rumen padafungsi rumen retikulumfungsi setiap perut lembufungsi sistem pencernaan biologi tingkatan 4 spmfungsi sistem pencernaan lembufungsi sistem tag lembufungsi usus ruminanfungssu omasum (perut kitab)gambar rajah sistem pencernaan bukan ruminan ayamgambar rajah sistem pencernaan ruminan (lembu)jenis karbohidrat biologi tingkatan 4jenis makanan ternakan ruminan upmjenis pencernaan haiwanjenis perut haiwanjurnal sistem pencernaan pada kambingjurnal sistem pencernaan ternakan ruminankhinzir adalah haiwan bukan ruminankoleksi soalan biologi ruminan dan rodenkonsep sistem pencernaan ternakankuiz protein tingkatan 4kuiz sistem pencernaan ruminan dan rodensialapisan perut lembulatihan sistem pencernaan ruminanLemak pada pencernaan ruminanjenis binatang ruminanhewan bukan ruminanhaiwan ruminan dengan bukan ruminangambar rajah sistem pencernaan ruminan dan rodensia arnabgambar saluran pencernaan kambinggambar sistem pencernaan haiwan ruminangambar sistem pencernaan makanangambar sistem pencernaan pada mamaliagambar sistem pencernaan rodensiagambar sistem pencernakan ruminansiaGAMBAR SISTEM PENCERNAN KAMBINGGAMBAR SISTEM PENGHADAMAN UNTAgambar sistem percernaan pada hewan ruminangigi haiwan dan fungsinyagmbr rajah perut haiwan ruminanHaiwan berperut empathaiwan ruminan dan rodensialembu ada empat perut|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!