» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

sistem pencernaan haiwan ruminan

Published on Feb 12 2011 // Uncategorized

Terdapat 3 Jenis Sistem Pencernaan Haiwan
  • Monogaster
  • Monogaster terubah
  • Ruminan

Apakah Haiwan Ruminan?
Haiwan ruminan adalah haiwan seperti kambing, lembu, kerbau dan kuda. Haiwan ruminan mempunyai empat bahagian perut dan bahagian perut adalah rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Kebanyakan haiwan herbivora adalah haiwan ruminan.

Bahagian Sistem Pencernaan Ruminan
1. Mulut, gigi dan bibir
2. Esophagus
3. Empat Bahagian Perut
- Rumen
- Retikulum
- Omasum
- Abomasum
4. Usus Kecil dan Usus Besar

1. Mulut, Gigi Dan Bibir
Fungsi mulut, gigi dan bibir adalah untuk memegang, mengunyah dan melembabkan makanan.

2. Esophagus
Esophagus berfungsi sebagai saluran menghubung perut.

3. Rumen
Bahagian terbesar tempat fermentasi, terdapat bakteria dan protozoa yang menghurai bahan kasar. Pada dinding Rumen terdapat papillae yang meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan serta mikro organisme yang mencerna selulosa dan mensintesis asid amino dan juga vitamin B-complex.

Saiz Rumen:
Lembu – 100 liter
Kambing – 12 liter

4. Retikulum
Dinding Retikulum berbentuk seperti sarang lebah (Honeycomb). Bahagian ini akan bergabung dengan rumen dalam aktiviti campuran makanan dan juga fermentasi.

Saiz Retikulum:
Lembu – 6 liter
Kambing – 1 liter

5. Omasum
Omasum mempunyai lapisan lapisan seperti buku, dipanggil perut kitab. Ia membantu dalam penyerapan dan juga pengisaran bahan makanan kasar. Ia juga dikenali sebagai bible,fardelmanyplies dan psalterium.

Saiz Omasum:
Lembu – 10 liter
Kambing – 0.5 liter

6. Abomasum (Perut Sebenar)
Abomasum ialah bahagian perut keempat dan terakhir dalam haiwan ruminan. Abomasum merupakan perut pencernaan sebenar, anatomi dan fungsinya hampir sama dengan fungsi cperut dalam haiwan berperut tunggal (Monogaster). Proses pencernaan enzim berlaku disini. Ia juga dikenali sebagai maw dan rennet-bag.

Saiz Abomasum:
Lembu – 20 liter
Kambing – 1.5 liter

7. Usus Kecil
Pencernaan makanan oleh enzim dan juga penyerapan molekul nutrien berlaku di sini. Usus kecil akan mengeluarkan enzim pencerna lemak, protein dan juga karbohidrat.

Saiz Usus Kecil:
Lembu – 70 liter atau 130 kaki
Kambing – 8 liter atau 80 kaki

8. Usus Besar
Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan tinja menjadi pepejal. Ada sedikit penyerapan nutrien.

Saiz Usus Besar:
Lembu – 45 liter
Kambing – 6 liter

Sistem Pencernaan Kambing

Sistem Pencernaan Ruminan
Haiwan ruminan berupaya mengunyah semula makanan kasar yang berada dalam rumen. Makanan kasar dimuntah ke ruang mulut, dikunyah semula dan ditelan. Proses ini dilakukan apabila haiwan sedang berehat atau tidak menjalankan aktiviti makan.

Proses Dalam Rumen
Makanan yang masuk dalam rumen akan bercampur dengan bakteria dan protozoa yang bertindak keatas makanan. Bakteria akan membiak hasil daripada fermentasi. Pencernaan selulosa menghasilkan asid lemak meruap yang menjadi sumber tenaga haiwan ruminan. Selain dari itu bakteria dan protozoa juga akan mengsintesis protein dan vitamin.

Bagaimana Ia Berfungsi?
Selepas dikunyah dan ditelan makanan masuk ke dalam rumen dan retikulum. Fungsi utama retikulum adalah untuk mencampur makanan dengan cecair rumen dan mikrob. Juga memperangkap bahan bukan makanan seperti batu pasir dan besi.

Bagaimana Sistem Pencernaan Berfungsi?

Rumen
Dalam rumen bakteria akan bertindak dengan bahan makanan. Hasil sampingan ialah asid lemak meruap. Bakteria dan protozoa akan membiak dan memasuki omasum dan seterusnya abomasum.

Omasum
Dalam omasum, makanan dihancurkan dan air juga diserap sehingga tinggal 30 – 40 peratus dari asal. Makanan bersama sama bakteria dan protozoa akan masuk ke abomasum.

Abomasun
Dalam abomasum makanan ditindakbalas oleh enzim dari dinding abomasum. Asid hidroklorik dan pepsin bertindak ke atas protein.

Usus Kecil Dan Usus Besar
Dari abomasum makanan akan bergerak masuk ke usus kecil dimana enzim dari pankrias dan juga dinding abomasum bertindak ke atas protein, karbohidrat dan lemak. Usus kecil juga menyerap nutrien hasil dari pencernaan oleh enzim. Dari usus kecil makanan akan ke usus besar dimana sejumlah besar air diserap untuk menjadikan tinja.

|haiwan ruminanruminansistem pencernaan lembumaksud ruminansistem pencernaan kambingsistem pencernaan ruminan dan rodensiasistem pencernaan haiwan ruminansistem penghadaman ruminananatomi lembusistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminansistem pencernaan pada kambingcontoh haiwan ruminanapa itu ruminanSISTEM PENGHADAMAN HAIWANmaksud haiwan ruminanpencernaan lembufungsi ABomasumalat pencernaan kambingmaksud anatomi haiwangambar sistem pencernaan haiwan bukan ruminanproses ruminateproses pencernaan pada lembuapa itu haiwan ruminanproses pencernaan makananruminan dan rodensiagambar sistem pencernaan bukan ruminangambar sistem pencernaan pada ruminansiamaksud monogasterperbezaan ruminan dan bukan ruminanperanan gigi utama haiwanfungsi mulut pada kambingsaluran pencernaan kambinganatomi kambingpowerpoint sistem pencernaan ruminan dan rodensiasistem penghadaman kambingsistem pencernaansistem peredaran darah bukan ruminanbiologi tingkatan 4 nutrisisistem pencernaan dombaperbezaan sistem pencernaan manusia dan arnabbakteria dalam perut lembufungsi omasumfungsi spleen pada lembubinatang ada gigi diperutsistem penghadaman lembubeza ruminan dan bukan ruminanperut haiwan ruminanmaksud rumenmaksud selulosaanatomi haiwanterangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminanapakah haiwan bukan ruminanamali sistem penghadaman manusiaperanan tinja dalam sistem penghadaman ayampencernaan selulosa oleh haiwan ruminan seperti lembuperbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminananatomi perut lembuperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanenzim di retikulum ternak ruminanenzim dan proses penghadaman ruminanpencernaan dan penyerapan selulosaorgan pencernaan kambingsaiz retikulumperbedaan pencernaan ruminan dan non ruminanfungsi omasum(perut kitab)fungsi rumenenzim binatangcontoh folio percernaan haiwancontoh haiwan bukan ruminanPeranan omasumpencernaan pada lembupencernaan makanan pada lembuperbandingan antara pencernaan manusia ruminan rodentiasistem pencernaan bukan ruminan ayampencernaan haiwandefinisi ruminanperbedaan antara sistem pencernaan manusia dengan haiwan bukan ruminansistem peghandaman haiwan bukan ruminanota ruminanruminan besarNota Biologi Sistem penghadamangambar perut haiwan ruminanpraktikal 5 enzim dan pencernaanperbezaan sistem pencernaan lembu dan manusia biologi tingkatan 4jenis haiwan ruminanpersamaan gigi haiwanpersamaan ruminan dan rodensiaperut lembu biologiGAMBAR SISTEM PENCERNAAN PADA DOMBAgambar sistem pencernaan pada kambinggambar sistem percernaan haiwan bukan ruminangambar percernan dombahperbezaan sistem pencernaaan haiwan ruminan dan bukan ruminangambar haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminanperbezaan haiwan ruminan dan bukan ruminanruang perut haiwan ruminanrajah sistem pencernaan ruminanmodel pencernaan perut lembugambar alat pencernaan kembingproses penghadaman haiwanperbezaan proses pencernaan manusia ruminan dan rodenpenghadaman lembugambar sistem pencernaan kambingproses pencernaan perut lembuperut kitab lembuALAT PENCERNAAN PADA KAMBINGanatomi ruminan besarsistem perut ruminansistem penghadaman ruminenbiologi perut lembualat pencernaan lembusistem percernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanapa itu ternakan ruminansistem percernaan haiwan ruminantinja dalam sistem penghadaman ayamurutan sistem pencernaan bukan ruminanamali enzim danamali enzim dan pencernaansistem pencernaan ruminan ayamsistem pencernaan ruminenapakah maksud ruminanbiologi bab 6 tingkatan 4 ruminancara mencuci perut kitab (omasum)sistem pencernaan makanan pada dombasistem penghadaman ayamApakah Maksud Nutrisi Haiwansistem penghadaman haiwan bukan ruminansistem pencernaan makanan bagi binatangsoalan ruminan dan rodensiasistempenghadaman ruminantopik 8 nutrisi haiwantempat terakhir proses pencernaan selulosaperbezaan salur alimentari ruminan dan rodensiatakrifan konsep fizik tingkatan 4perbezaan ruminan dan rodensiaternakan ruminaperbezaan rodensia dengn ruminanperbezaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan retikulum lembu dan kambingternakan ruminan maknatingkatan 4 biologi bab 6 sistem pencernaan ruminanperbezaan perut haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan antara haiwan bukan ruminanperbezaan proses pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan sistem lembu dan arnabsperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodenpersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodenperbezaan sistem penghadaman haiwan bukan ruminan dengan manusiaperbezaan sistem penghadaman roden dan ruminanperbezaan sistem ruminan dan bukan ruminanpersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dansoalan latihan pencernaan haiwanperbezaan sistem pencernaan rodentiaperbezaan sistem pencernaan manusia rodensia dan ruminanperbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminenperbezaan sistem pencernaan haiwanperbezaan sistem pencernaan haiwan dan manusiasoalan objektif pencernaan haiwan ruminansoalan spm tentang sistem pencernaan ruminansistem percernaan arnab rodenperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan manusiasoalan SPM biologi rodensiaperbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminanpersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodentperbezaan pencernaan manusia dan ruminanpenghadaman roden dan rumimanvitamin b complex untuk kambingPERANAN UTAMA PERUT RUMENvitamin b complex lembuperatus abomasum dalam perut lembuperbandingan anatomi manusia dan anatomi haiwanvedeo sistem pencernaan lembupenghadaman dalam ruminan dan rodentperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminant dan bukan ruminantvitamin b complex untuk lembuperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaan ruminantperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaanpenyerapan hasil pencernaan sains tingkatan 2vitamin utk haiwanPERANAN BAHAGIAN RUMENperanan gigi utama dalam proses penghadamanvitamin lembuvitamin haiwanperanan rumen dalam sistemperanan rumen dalam sistem pencernaan ruminanvitamin b-complex lembuperbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbandingan pencernaan manusia dan haiwan ruminaperbezaan dan persamaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiaurutan saluran pencernaan ruminanurutan pencernaan dalam sistem pencernaan haiwan ruminanunta haiwan ruminanperbezaan haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminanperbezaan haiwan ruminan dengan bukan ruminansiaperbezaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan pencernaan dalam perut manusia dengan percernaan perut lembuperbezaan antara ternak ruminan dan bukan ruminanperbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminansia dan rodentia biologiperbezaan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiaperbandingan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensiaperbandingan sistem pencernaan manusia dan arnabperbedaan sistem pencernaan lembu dan arnabperbeezaan ternakan ruminal dan bukan ruminal sistem organperbezaaan monogaster monogaster terubah dan ruminanperbezaan antara rodent dan ruminenperbezaan antara ruminan dan bukan ruminanwww sistem pencernaan rodensiaperbezaan antara sistem pencernaan dalam manusia dan ruminanperbezaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanpersamaan dan perbezaan sistem pencernaan manusian ruminan dan rodensiaruminan bakteriasalur alimentari haiwan ruminan dan rodensiasistem pencernaan ruminan tingkatan 4sistem pencernaan ruminan pptsaluran pencernaan ruminansaluran penghadaman haiwansistem anatomi kambingsistem digesti pada ruminansistem pencernaan ruminan powerpointsistem pecernaa ruminansains perut lembusistem pencernaan selulosa dalm ruminansistem pencernan ruminan dan bukan ruminan sains paerruminan dalam sistem pencernaansistem pencernakan ternakan ayam dan lemburuminan dan rodensia persamaanruminan maksudsistem pencernaanselulosa lembu spmruminan perut terbesar pelabuhansistem pencernaan selulosa lembu spmsains pencernaan makanan dalam usus haiwan herbivorsistem pecernaan bukan ruminansistem pecernan dombahsistem pencernaan ruminan ibu mengandungsistem pencernaan haiwan bukan ruminan ayamsistem pencernaan haiwan rodentiasistem pencernaan pada ruminansiasistem pencernaan pada lembu pptsistem pencernaan pada haiwansistem pencernaan manusia biologi tingkatan 4sistem pencernaan makanan rodentiasistem pencernaan kambing pptsistem pencernaan lembu biologi tingkatan 4sistem pencernaan perut lembusistem pencernaan dalam ruminan danrodensiaProses pencernaan rodentiasistem penceranaan ruminansistem pencernaaansistem pencernaaan ruminansistem pencernaan ruminan bab form4sistem pencernaan antisept dan ruminansistem pencernaan ayam & lembusistem pencernaan bagi haiwan ruminant lembusistem pencernaan ruminasistem pencernaan lembu spmsistem pencerrnaan ruminantsistim pencernaan kambingsistem perut anai2sistem peredaran darah ruminanperut lembu omasumsistem percernaan kambingperut lembu omasum abomasumSistem pencernaan haiwan ruminan biologi tingkatan 4proses anatomi haiwanproses fermentasi dalam perut lembuproses pencernaan dalam lembusistem perut lembuperut lembu ada empatpersamaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan bukan ruminanpersamaan rodensia dan ruminensistempencernaanpadakambingpersamaan sistem penghadaman kuda dan ayamperut dalam takrifan sainsperut dan kitab lembusistem ruminen dan bukan ruminenperut kitab ruminantsistem ruminanproses pencernaan dan penyerapan nutrien (biologi tingkatan 5)proses pencernaan dan penyerapan selulosaproses pencernaan haiwanproses rodensia biologiproses rumenProses ruminansistem penghadaman haiwan bukan ruminarajah gigi lemburetikulum pada kambingrodensia tingkatan 4sistem penernaan ruminanrumen bukanproses penghadaman lembusistem penghadaman haiwan rodentsistem percernaan haiwanproses pencernaan lembu spmsistem perceraan dombahproses pencernaan makanan lembusistem penvcernaan dalam ruminan dan rodensiasistem penghadaman ruminan dan bukan ruminansistem penghadaman haiwan ruminanproses pencernaan ruminanproses pencernaan ruminan SPMsistem pencrnaan rodensiapengenalan ruminan di malaysiabiologi pencernaan selulosa dalam haiwanbiologi tingkatan 4 ruminenbiologi tingkatan 4 terangkan pencernaan selulosa dalam haiwan ruminanbiologi tingkatan4 nutrisicara pemakanan haiwan ruminan biologicara penghadaman makanan oleh haiwancara perut lembu berfungsicontog haiwan sistem penghadaman tidak lengkapcontoh amali sistem penghadaman haiwancontoh enzim dan fungsinya tingkatan 4contoh haiwan ada karbohidratcontoh haiwan dalam kategori ruminanCONTOH HAIWAN RUMINAN ITU APAbiologi tingkatan 4 ruminanbiologi tingkatan 4 pencernaan haiwan ruminanbiologi tingkatan 4 pencernaan dalam perutbiologi perbezaan pencernaanbiologi perbezaan pencernaan ruminanbiologi perbezaan pencernaan ruminan dengan manusiabiologi perbezaan percenaanbiologi perbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodensiabiologi sistem pencernaan pada binatangBiologi Tingkatan 4 - Sistem Pencernaan ruminan dan rodensiabiologi tingkatan 4 bab 6 nutrisibiologi tingkatan 4 bab 6 ruminanbiologi tingkatan 4 bab nutrisibiologi tingkatan 4 nutrisi ruminanbiologi tingkatan 4 pencernaancontoh percernaan haiwan ting 2contoh rumusan folio percernaan haiwancontoh soalan sistem pencernaan haiwanenzim perut lembuesei pencernaan bagi haiwan ruminan seperti lembufungsi 4 lapisan perut kambingfungsi anatomi sistem pencernaaanFUNGSI BAHAGIAN PERUT LEMBUfungsi haiwan 4 perutfungsi ke empat perut lembufungsi mulut tingkatan 2fungsi omasum lembufungsi organ pencernaan kambingfungsi perut binatangfungsi perut kitabenzim pencernaan ruminanenzim dan penghadamanenzim dan pencernaan haiwancontoh-contoh haiwan ruminandefinisi omasumdefinisi proses ruminandefinisi ruminan besardefinisi slurry pada lembudua perbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiaempat bahagian perut lembu omasum abomasumempat bahgian percernaan ruminanempat perut lembuempat sistem perut lembuempat sistem perut ruminanenzim dalam perut lembufungsi retikulum omasum dan abomasumbiologi pencernaan ruminan rodensia spm) perbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminananatomi perut haiwananatomi sistem dalaman lembuanatomi sistem pencernaan lembuanatomilembuapa beza perut dan usus lembuapa itu biologi haiwanApa itu haiwan rodensiaapa maksud Haiwan bukan ruminanapa maksud ruminanapakah binatang ruminanapakah haiwan ruminanapakah itu haiwan bukan ruminananatomi perut ayamanatomi haiwan tingkatan 4anatomi dan fisiology ruminan besar4 bahagian perut lembu4 jenis perut lembu4 lapisan perut lembu4 sistem perut4 sistem perut ruminan4sistem perut lembuaktiviti pengajaran sistem pencernaanAKU SAYANG KAMUalat pencernaan pada lembuamali pencernaan bukan ruminanamali proses pencernaan di ususamali sistem pencernaan bukan ruminanapakah maksud makanan ruminan?apakah maksud monogasterapakah perbezaan selulosa pada ruminan dan rodensiabeza sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanbeza sistem pencernaan ruminan dengan bukan ruminanbinatang berperut empatbinatang perut empatbinatang yang mempunyai 4 ruang perutbinatang yang mempunyai 6 bahagian perutbinatang yg mempunyai 8 bahagian perutbiologi bab 6 tingkatan 4 haiwan ruminantbiologi F4 nutrisi pencernaanbiologi haiwan ruminanbiologi lembubiologi nota ruminanbeza sistem pencernaanbeza ruminan dari segi pemakanan dan nutrisibeza pencernaan ruminan dan rodensiab complex haiwanbagaimana sistem pencernaan ruminan dan rodensiabahagian di perut lembu selain rumenbahagian retikulumbahagian sistem pencernaan ruminanbahagian sistem penghadaman dan fungsinyabahagian sistem penghadaman manusiabahagian-bahagian sistem pencernaanbakteria pencerna makananbanding beza antara sistem pencernaan manusia dengan arnabbeza antara ruminan dan bukan ruminanbeza pencernaan denganbiologi nutrisi haiwanfungsi retikulum ruminanlembu ialah haiwan apa?nota biologi - ruminan dan rodennota biologi bab 6 nutrisinota biologi pencernaan makanannota biologi pencernaan tingkatan 4nota biologi sistem pencernaan rodentia dan ruminannota biologi sistem pencernaan ruminannota biologi sistem penghadaman haiwan ruminannota biologi tingkatan 4 bab 6 pencernaan ruminennota biologi tingkatan 4 pencernaan makanannota biologi tingkatan 4 sistem pencernaan ruminan dan rodensianota biologi tingkatan 4 topik 6 pencernaaan haiwan rodensianota ringkas biologi bab 6 nutrisi pencernaan ruminannota bab 6 BIOLOGI PROSES PENCERNAAN MANUSIAnota bab 6 biologi pencernaan ruminanmodel anatomi lembumaksud bukan ruminanmaksud haiwan bukan ruminan ialahmaksud haiwan herbivor rodensiamaksud haiwan herbivor ruminanmaksud nutrisi haiwanmaksud omusummaksud proses ruminatemaksud rodenmaksud rodensiamaksud ruminan dan rodensiamaksud ternakan ruminanmembandingkan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensianutrisi haiwannutrisi haiwan-biologinutrisi lembupencernaan pada rodensiapencernaan ruminan dan rodensia pptpencernaan selulosapencernaan selulosa dalam haiwan herbivorpencernaan selulosa dalam lembu dan arnabpencernaan selulosa dalam rodentiapencernaan selulosa dalam rodentspencernaan selulosa di dalam lembupencernaan selulosa lembupencernaan selulosa pada arnabpencernaan terakhir selulosapenerangan pencernaan selulosa pada haiwan ruminantpencernaan makanan haiwanpencernaan kambingpencernaan haiwan ruminannutrisi ruminan dan rodensianutrisi tingkatan empat powerpointobjective sistem pemakanan haiwanobumasum apa itu ?omasum lembuorgan retikulum haiwan ruminanorgan sistem penghadaman lembupemakanan ruminan besarpencernaan dalam rodentpencernaan dalam ruminan dan rodensiapencernaan dalam usus lembupencernaan haiwan rodensiapengenalan jenis makanan ruminanLemak pada pencernaan ruminanfungsi retikulum ternak ruminangambar haiwan bukan ruminangambar haiwan juga organismegambar haiwan ruminan lembugambar pencernaan pada kambinggambar pencernakan ruminangambar perut binatangGambar Proses pecernaan ruminengambar rajag haiwan ruminangambar rajah biologi tingkatan4gambar rajah enzimgambar rajah gigi lembugambar rajah sistem pencernaan bukan ruminan ayamgambar gambar rennetgambar contoh contoh haiwan ruminangambar bergerak sistem pencernaan bukan ruminanfungsi rumen abomasumfungsi rumen fungsi retikulum fungsi omasum fungsi abomasumfungsi rumen padafungsi rumen retikulumfungsi setiap perut lembufungsi sistem pencernaan biologi tingkatan 4 spmfungsi sistem pencernaan lembufungsi sistem tag lembufungsi usus ruminanfungssu omasum (perut kitab)gambar alat pencernaan kambinggambar anatomi sistem pencernaan manusiagambar rajah sistem pencernaan ruminan (lembu)gambar rajah sistem pencernaan ruminan dan rodensia arnabgambar saluran pencernaan kambingjenis binatang ruminanjenis karbohidrat biologi tingkatan 4jenis makanan ternakan ruminan upmjenis pencernaan haiwanjenis perut haiwanjurnal sistem pencernaan ternakan ruminankhinzir adalah haiwan bukan ruminankoleksi soalan biologi ruminan dan rodenkonsep sistem pencernaan ternakankuiz protein tingkatan 4kuiz sistem pencernaan ruminan dan rodensialapisan perut lembuhewan bukan ruminanhaiwan ruminan dengan bukan ruminanhaiwan ruminan dan rodensiagambar sistem pencernaan haiwan ruminangambar sistem pencernaan makanangambar sistem pencernaan pada mamaliagambar sistem pencernaan rodensiagambar sistem pencernakan ruminansiaGAMBAR SISTEM PENCERNAN KAMBINGGAMBAR SISTEM PENGHADAMAN UNTAgambar sistem penghadhaman ruminangambar sistem percernaan pada hewan ruminangigi haiwan dan fungsinyagmbr rajah perut haiwan ruminanHaiwan berperut empatlatihan sistem pencernaan ruminan|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!