» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

sistem pencernaan haiwan ruminan

Published on Feb 12 2011 // Uncategorized

Terdapat 3 Jenis Sistem Pencernaan Haiwan
  • Monogaster
  • Monogaster terubah
  • Ruminan

Apakah Haiwan Ruminan?
Haiwan ruminan adalah haiwan seperti kambing, lembu, kerbau dan kuda. Haiwan ruminan mempunyai empat bahagian perut dan bahagian perut adalah rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Kebanyakan haiwan herbivora adalah haiwan ruminan.

Bahagian Sistem Pencernaan Ruminan
1. Mulut, gigi dan bibir
2. Esophagus
3. Empat Bahagian Perut
- Rumen
- Retikulum
- Omasum
- Abomasum
4. Usus Kecil dan Usus Besar

1. Mulut, Gigi Dan Bibir
Fungsi mulut, gigi dan bibir adalah untuk memegang, mengunyah dan melembabkan makanan.

2. Esophagus
Esophagus berfungsi sebagai saluran menghubung perut.

3. Rumen
Bahagian terbesar tempat fermentasi, terdapat bakteria dan protozoa yang menghurai bahan kasar. Pada dinding Rumen terdapat papillae yang meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan serta mikro organisme yang mencerna selulosa dan mensintesis asid amino dan juga vitamin B-complex.

Saiz Rumen:
Lembu – 100 liter
Kambing – 12 liter

4. Retikulum
Dinding Retikulum berbentuk seperti sarang lebah (Honeycomb). Bahagian ini akan bergabung dengan rumen dalam aktiviti campuran makanan dan juga fermentasi.

Saiz Retikulum:
Lembu – 6 liter
Kambing – 1 liter

5. Omasum
Omasum mempunyai lapisan lapisan seperti buku, dipanggil perut kitab. Ia membantu dalam penyerapan dan juga pengisaran bahan makanan kasar. Ia juga dikenali sebagai bible,fardelmanyplies dan psalterium.

Saiz Omasum:
Lembu – 10 liter
Kambing – 0.5 liter

6. Abomasum (Perut Sebenar)
Abomasum ialah bahagian perut keempat dan terakhir dalam haiwan ruminan. Abomasum merupakan perut pencernaan sebenar, anatomi dan fungsinya hampir sama dengan fungsi cperut dalam haiwan berperut tunggal (Monogaster). Proses pencernaan enzim berlaku disini. Ia juga dikenali sebagai maw dan rennet-bag.

Saiz Abomasum:
Lembu – 20 liter
Kambing – 1.5 liter

7. Usus Kecil
Pencernaan makanan oleh enzim dan juga penyerapan molekul nutrien berlaku di sini. Usus kecil akan mengeluarkan enzim pencerna lemak, protein dan juga karbohidrat.

Saiz Usus Kecil:
Lembu – 70 liter atau 130 kaki
Kambing – 8 liter atau 80 kaki

8. Usus Besar
Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan tinja menjadi pepejal. Ada sedikit penyerapan nutrien.

Saiz Usus Besar:
Lembu – 45 liter
Kambing – 6 liter

Sistem Pencernaan Kambing

Sistem Pencernaan Ruminan
Haiwan ruminan berupaya mengunyah semula makanan kasar yang berada dalam rumen. Makanan kasar dimuntah ke ruang mulut, dikunyah semula dan ditelan. Proses ini dilakukan apabila haiwan sedang berehat atau tidak menjalankan aktiviti makan.

Proses Dalam Rumen
Makanan yang masuk dalam rumen akan bercampur dengan bakteria dan protozoa yang bertindak keatas makanan. Bakteria akan membiak hasil daripada fermentasi. Pencernaan selulosa menghasilkan asid lemak meruap yang menjadi sumber tenaga haiwan ruminan. Selain dari itu bakteria dan protozoa juga akan mengsintesis protein dan vitamin.

Bagaimana Ia Berfungsi?
Selepas dikunyah dan ditelan makanan masuk ke dalam rumen dan retikulum. Fungsi utama retikulum adalah untuk mencampur makanan dengan cecair rumen dan mikrob. Juga memperangkap bahan bukan makanan seperti batu pasir dan besi.

Bagaimana Sistem Pencernaan Berfungsi?

Rumen
Dalam rumen bakteria akan bertindak dengan bahan makanan. Hasil sampingan ialah asid lemak meruap. Bakteria dan protozoa akan membiak dan memasuki omasum dan seterusnya abomasum.

Omasum
Dalam omasum, makanan dihancurkan dan air juga diserap sehingga tinggal 30 – 40 peratus dari asal. Makanan bersama sama bakteria dan protozoa akan masuk ke abomasum.

Abomasun
Dalam abomasum makanan ditindakbalas oleh enzim dari dinding abomasum. Asid hidroklorik dan pepsin bertindak ke atas protein.

Usus Kecil Dan Usus Besar
Dari abomasum makanan akan bergerak masuk ke usus kecil dimana enzim dari pankrias dan juga dinding abomasum bertindak ke atas protein, karbohidrat dan lemak. Usus kecil juga menyerap nutrien hasil dari pencernaan oleh enzim. Dari usus kecil makanan akan ke usus besar dimana sejumlah besar air diserap untuk menjadikan tinja.

|haiwan ruminanruminanmaksud ruminansistem pencernaan lembusistem pencernaan kambingsistem pencernaan haiwan ruminansistem pencernaan ruminan dan rodensiasistem penghadaman ruminananatomi lembusistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminancontoh haiwan ruminansistem pencernaan pada kambingapa itu ruminanpencernaan lembuperbezaan ruminan dan bukan ruminanmaksud haiwan ruminanSISTEM PENGHADAMAN HAIWANalat pencernaan kambingfungsi ABomasumgambar sistem pencernaan haiwan bukan ruminanproses ruminatemaksud anatomi haiwansaluran pencernaan kambingsistem penghadaman lembuproses pencernaan pada lembuperanan gigi utama haiwanfungsi mulut pada kambingmaksud monogasterruminan dan rodensiagambar sistem pencernaan pada ruminansiagambar sistem pencernaan bukan ruminanpowerpoint sistem pencernaan ruminan dan rodensiasistem penghadaman kambingapa itu haiwan ruminansistem pencernaananatomi kambingproses pencernaan makananamali sistem penghadaman manusiasistem peredaran darah bukan ruminanperbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperanan tinja dalam sistem penghadaman ayampersamaan ruminan dan rodensiaanatomi perut lembubinatang ada gigi diperutperut haiwan ruminanbeza ruminan dan bukan ruminanfungsi spleen pada lembuanatomi haiwanGambar Anatomi Kambingpencernaan selulosa oleh haiwan ruminan seperti lembuperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanterangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminanapakah haiwan bukan ruminansistem pencernaan dombabakteria dalam perut lembumaksud selulosamaksud rumenperbezaan sistem pencernaan manusia dan arnabpencernaan haiwanfungsi omasumbiologi tingkatan 4 nutrisiproses pencernaan perut lembusaiz retikulumsistem peghandaman haiwan bukan ruminaenzim dan proses penghadaman ruminanruminan besardefinisi ruminanproses penghadaman haiwanenzim di retikulum ternak ruminancontoh haiwan bukan ruminancontoh folio percernaan haiwanruang perut haiwan ruminansistem pencernaan bukan ruminan ayamfungsi rumenrajah sistem pencernaan ruminanenzim binatangfungsi omasum(perut kitab)gambar alat pencernaan kembinggambar digesti kambinggambar haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminanperbezaan proses pencernaan manusia ruminan dan rodenNota Biologi Sistem penghadamannota ruminanperbezaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan lembu dan manusia biologi tingkatan 4organ pencernaan kambingperbezaan antara ruminan dan rodensiaorgan-organ pencernaan kambingperbezaan antara pencernaan ruminan dan rodensiaperbedaan pencernaan ruminan dan non ruminanpencernaan makanan pada lembupencernaan pada lembuperbedaan antara sistem pencernaan manusia dengan haiwan bukan ruminanpencernaan selulosa dalam ruminanperbandingan antara pencernaan manusia ruminan rodentiapenghadaman lembumodel pencernaan perut lembumaksud ternakan ruminanperbezaan sistem pencernaaan haiwan ruminan dan bukan ruminangambar pencernaan pada kambinggambar percernan dombahgambar perut haiwan ruminanpraktikal 5 enzim dan pencernaanperut lembu biologiperut kitab lembugambar sistem pencernaan kambingGAMBAR SISTEM PENCERNAAN PADA DOMBApencernaan dan penyerapan selulosagambar sistem pencernaan pada kambinggambar sistem percernaan haiwan bukan ruminanpersamaan gigi haiwanhaiwan ruminan dan tak ruminanjenis haiwan ruminanperbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminanperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminanPeranan omasumanatomi ruminan besaramali enzim dansoalan ruminan dan rodensiasistem pencernaan ruminan ayamalat pencernaan lembuapa itu ternakan ruminansistem percernaan haiwan ruminansistem percernaan haiwan ruminan dan bukan ruminansistempenghadaman ruminanbiologi tingkatan 4 bab 6 ruminan dan rodensiaamali enzim dan pencernaansistem penghadaman ayambiologi bab 6 tingkatan 4 ruminansistem penghadaman haiwan bukan ruminanbiologi perut lembuurutan sistem pencernaan bukan ruminanbiologi tingkatan 4 bab 6 nutrisisistem penghadaman ruminenapakah maksud ruminanApakah Maksud Nutrisi Haiwansistem perut ruminansistem pencernaan ruminensistem pencernaan makanan pada dombatinja dalam sistem penghadaman ayamALAT PENCERNAAN PADA KAMBINGcara mencuci perut kitab (omasum)sistem pencernaan makanan bagi binatangperbezaan salur pencernaan alimentari antara haiwan ruminan dengan haiwan rodensiapersamaan antara saluran alimentari ruminan dan rodensiapersamaan antara sistem pencernaan manusia dengan haiwan ruminan dan rodensiatempat terakhir proses pencernaan selulosaperbezaan salur alimentari ruminan dan rodensiatakrifan konsep fizik tingkatan 4ternakan ruminaperbezaan salur alimentari haiwan ruminen dengan rodensiaperbezaan ruminan dan rodensiaperbezaan proses pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiatingkatan 4 biologi bab 6 sistem pencernaan ruminanperbezaan proses penguraian selulosa haiwan ruminan dan rodenperbezaan retikulum lembu dan kambingperbezaan rodensia dengn ruminanperbezaan sistem pencernaan haiwan dan manusiaternakan ruminan maknapercernaan protein biologi tingkatan 4 bab 6persamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan danperbezaan sistem lembu dan arnabsperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminansoalan latihan pencernaan haiwanperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan manusiaperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dengan bukan ruminansoalan biologi tingkatan 4 kertas 2 bab 6 nutrisiperbezaan sistem pencernaan ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan rodentiaperbezaan sistem pencernaan manusia rodensia dan ruminanperbezaan sistem pencernaan manusia dan haiwan ruminansoalan objektif pencernaan haiwan ruminanperbezaan sistem penghadaman haiwan bukan ruminan dengan manusiasoalan spm tentang sistem pencernaan ruminanperbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodensistim pencernaan kambingperbezaan sistem pencernaan haiwanpermasalahan salur alimentari tehadap haiwan ruminan dan rodensiaperbezaan sistem ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem penghadaman roden dan ruminansoalan SPM biologi rodensiaperbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminenperbezaan perut haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminansia dan rodentia biologiperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminant dan bukan ruminantperbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbandingan pencernaan manusia dan haiwan ruminaperbandingan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensiaperbandingan proses penguraian selulosa pada manusia dan haiwan ruminan dan haiwan rodensiaperbandingan sistem pencernaan manusia dan arnabvitamin b complex untuk kambingvitamin b complex lembuvitamin haiwanvedeo sistem pencernaan lembuperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanvitamin b complex untuk lembuvitamin b-complex lembuwww sistem pencernaan rodensiaperanan rumen dalam sistemvitamin utk haiwanperanan rumen dalam sistem pencernaan ruminanvitamin lembuperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaanperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaan ruminantPERANAN UTAMA PERUT RUMENperatus abomasum dalam perut lembuperbandingan anatomi manusia dan anatomi haiwanperbedaan sistem pencernaan lembu dan arnabperbeezaan ternakan ruminal dan bukan ruminal sistem organperbezaaan monogaster monogaster terubah dan ruminanPerbezaan dan persamaan salur alimentari haiwan ruminen dan rodensiagambar sistem percernaan pada hewan ruminantopik 8 nutrisi haiwanperbezaan haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminanperbezaan haiwan ruminan dengan bukan ruminansiaperbezaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan pencernaan dalam perut manusia dengan percernaan perut lembuperbezaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan pencernaan manusia dan ruminanperbezaan dan persamaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan antara ternak ruminan dan bukan ruminanunta haiwan ruminanperbezaan antara haiwan bukan ruminanperbezaan antara manusia ruminan dan redonsia biologi tingkatan 4usus besar haiwan ruminanperbezaan antara rodent dan ruminenperbezaan antara ruminan dan bukan ruminanurutan saluran pencernaan ruminanperbezaan antara ruminen dan rodensiaurutan pencernaan dalam sistem pencernaan haiwan ruminanperbezaan antara sistem pencernaan dalam manusia dan ruminanperbezaan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiaperbezaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiapersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodenProses ruminanruminan dan rodensia persamaanruminan maksudsistem pencernaan ruminan bab form4ruminan perut terbesar pelabuhansains pencernaan makanan dalam usus haiwan herbivorsains perut lembusalur alimentari haiwan ruminan dan rodensiasalur alimentari lembu SPMsaluran pencernaan dombasaluran pencernaan ruminansistem pencernaan ruminan ibu mengandungsistem pencernaan ruminan powerpointruminan dalam sistem pencernaansistem pencernaan selulosa lembu spmrajah gigi lembusistem pencernaan selulosa dalm ruminansistem pencernaan haiwan ruminan dan rodensistem pencernaan ruminan videorodensia tingkatan 4sistem pencernaan ruminan tingkatan 4rumen bukanruminan bakteriasistem pencernaan ruminan pptsaluran penghadaman haiwansistem anatomi kambingsistem pencernaan ruminasistem pencernaan manusia biologi tingkatan 4sistem pencernaan ayam & lembusistem pencernaan bagi haiwan ruminant lembusistem pencernaan makanan rodentiasistem pencernaan dalam ruminan danrodensiasistem pencernaan haiwan bukan ruminan ayamsistem pencernaan haiwan rodentiasistem pencernaan lembu spmSistem pencernaan haiwan ruminan biologi tingkatan 4sistem pencernaan lembu biologi tingkatan 4sistem pencernaan arnabsistem pencernaan antisept dan ruminansistem pencernaan pada haiwansistem pencernaan perut lembusistem digesti pada ruminansistem pecernaa ruminansistem pecernaan bukan ruminansistem pencernaan pada ruminansiasistem pecernan dombahsistem pencernaan pada lembu pptsistem penceranaan ruminansistem pencernaaansistem pencernaaan ruminansistem pencernaan kambing pptproses rumenpersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodentsistem peredaran darah ruminanperut dan kitab lembusistem percernaan kambingsistem percernaan haiwansistem percernaan arnab rodenretikulum pada kambingsistem perceraan dombahperut kitab ruminantperut lembu ada empatsistem penvcernaan dalam ruminan dan rodensiaperut dalam takrifan sainspersamaan sistem penghadaman kuda dan ayampersamaan ruminen dan rodensiapersamaan dan perbezaan salur alimentarisistempencernaanpadakambingpersamaan dan perbezaan sistem pencernaan manusian ruminan dan rodensiasistem ruminen dan bukan ruminensistem ruminanpersamaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan bukan ruminanpersamaan proses pencernaan manusia rodensia & ruminansistem perut lembupersamaan rodensia dan ruminensistem perut anai2perut lembu omasumperut lembu omasum abomasumsistem penghadaman ruminan dan bukan ruminansistem pencrnaan rodensiaProses pencernaan rodentiasistem pencerrnaan ruminantsistem pencernan ruminan dan bukan ruminan sains paerproses pencernaan ruminanproses pencernaan ruminan dan non ruminanproses pencernaan ruminan SPMsistem pencernakan ternakan ayam dan lembusistem pencernaanselulosa lembu spmproses penghadaman lembusistem penernaan ruminanproses pencernaan makanan lembuproses pencernaan lembu spmproses anatomi haiwanproses fermentasi dalam perut lembuproses pencernaan dalam lembusistem penghadaman haiwan ruminanproses pencernaan dan penyerapan nutrien (biologi tingkatan 5)sistem penghadaman haiwan rodentproses pencernaan dan penyerapan selulosaproses pencernaan haiwanproses pencernaan haiwan ruminan gambarsistem penghadaman haiwan bukan ruminaproses rodensia biologiperanan gigi utama dalam proses penghadamanbiologi perbezaan pencernaan ruminan dengan manusiabiologi tingkatan4 nutrisibiologi tinkatn 4 sistem pencernaan manusiacara pemakanan haiwan ruminan biologicara penghadaman makanan oleh haiwancara perut lembu berfungsicontah sistem penghadamancontog haiwan sistem penghadaman tidak lengkapcontoh amali sistem penghadaman haiwancontoh enzim dan fungsinya tingkatan 4contoh haiwan ada karbohidratcontoh haiwan dalam kategori ruminanCONTOH HAIWAN RUMINAN ITU APAcontoh percernaan haiwan ting 2contoh rumusan folio percernaan haiwanbiologi tingkatan 4 terangkan pencernaan selulosa dalam haiwan ruminanbiologi tingkatan 4 ruminenbiologi perbezaan percenaanbiologi perbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodensiabiologi sistem pencernaan pada binatangbiologi spm sistem pencernaanBiologi Tingkatan 4 - Sistem Pencernaan ruminan dan rodensiabiologi tingkatan 4 bab 6 nutrisi perbezaan haiwan ruminan dengan manusiabiologi tingkatan 4 bab 6 ruminanbiologi tingkatan 4 bab 6 sistem pencernaan selulosa manusiabiologi tingkatan 4 bab nutrisibiologi tingkatan 4 nutrisi ruminanbiologi tingkatan 4 pencernaanbiologi tingkatan 4 pencernaan dalam perutbiologi tingkatan 4 pencernaan haiwan ruminanbiologi tingkatan 4 ruminancontoh soalan sistem pencernaan haiwancontoh-contoh haiwan ruminandefinisi omasumfungsi 4 lapisan perut kambing) perbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanfungsi anatomi sistem pencernaaanFUNGSI BAHAGIAN PERUT LEMBUfungsi bahagian protozoafungsi haiwan 4 perutfungsi ke empat perut lembufungsi mulut tingkatan 2fungsi omasum dan abomasumfungsi omasum lembufungsi organ dalaman lembufungsi organ pencernaan kambingfungsi perut binatangfungsi perut kitabesei pencernaan ruminan rodensiaesei pencernaan bagi haiwan ruminan seperti lembudefinisi proses ruminandefinisi ruminan besardefinisi slurry pada lembudua perbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiaempat bahagian perut lembu omasum abomasumempat bahgian percernaan ruminanempat perut lembuempat sistem perut lembuempat sistem perut ruminanenzim dalam perut lembuenzim dan pencernaan haiwanenzim dan penghadamanenzim pencernaan ruminanenzim perut lembufungsi perut kitab(omasium4 bahagian perut lembuanatomi sistem pencernaan lembuanatomilembuapa 4 perbezaan arnab dan lembu salur alimentariapa beza perut dan usus lembuapa itu abomasumapa itu biologi haiwanApa itu haiwan rodensiaapa maksud Haiwan bukan ruminanapa maksud ruminanapakah binatang ruminanapakah haiwan ruminanapakah itu haiwan bukan ruminanapakah maksud makanan ruminan?apakah maksud monogasteranatomi sistem dalaman lembuanatomi perut haiwan4 jenis perut lembu4 lapisan perut lembu4 sistem perut4 sistem perut ruminan4sistem perut lembuaktiviti pengajaran sistem pencernaanAKU SAYANG KAMUalat pencernaan pada lembuamali pencernaan bukan ruminanamali proses pencernaan di ususamali sistem pencernaan bukan ruminananatomi dan fisiology ruminan besaranatomi haiwan tingkatan 4anatomi perut ayamapakah perbezaan selulosa pada ruminan dan rodensiab complex haiwanbagaimana sistem pencernaan ruminan dan rodensiabinatang berperut empatbinatang perut empatbinatang yang mempunyai 4 ruang perutbinatang yang mempunyai 6 bahagian perutbinatang yg mempunyai 8 bahagian perutbiologi bab 6 tingkatan 4 haiwan ruminantbiologi F4 nutrisi pencernaanbiologi haiwan ruminanbiologi lembubiologi nota ruminanbiologi nutrisi haiwanbiologi pencernaan ruminan rodensia spmbiologi pencernaan selulosa dalam haiwanbiologi perbezaan pencernaanbeza sistem pencernaan ruminan dengan bukan ruminanbeza sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanbahagian di perut lembu selain rumenbahagian retikulumbahagian sistem pencernaan ruminanbahagian sistem penghadaman dan fungsinyabahagian sistem penghadaman manusiabahagian-bahagian sistem pencernaanbakteria pencerna makananbanding beza antara sistem pencernaan manusia dengan arnabbeza antara ruminan dan bukan ruminanbeza pencernaan denganbeza pencernaan ruminan dan rodensiabeza ruminan dari segi pemakanan dan nutrisibeza salur alimentari arnab dan lembu biologi tingkatan 4beza sistem pencernaanbiologi perbezaan pencernaan ruminanfungsi retikulum omasum dan abomasummaksud haiwan herbivor rodensianota biologi sistem pencernaan rodentia dan ruminannota biologi sistem pencernaan ruminannota biologi sistem penghadaman haiwan ruminannota biologi tingkatan 4 bab 6 pencernaan ruminennota biologi tingkatan 4 pencernaan makanannota biologi tingkatan 4 sistem pencernaan ruminan dan rodensianota biologi tingkatan 4 topik 6 pencernaaan haiwan rodensianota biologi tingkatan4 sistem pencernaan rodensianota ringkas biologi bab 6 nutrisi pencernaan ruminannutrisi haiwannutrisi haiwan-biologinutrisi lembunutrisi ruminan dan rodensianutrisi tingkatan empat powerpointnota biologi pencernaan tingkatan 4nota biologi pencernaan makananmaksud haiwan herbivor ruminanmaksud nutrisi haiwanmaksud omusummaksud proses ruminatemaksud rodenmaksud rodensiamaksud ruminan dan rodensiamembandingkan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensiamodel anatomi lembunota bab 6 biologi pencernaan ruminannota bab 6 BIOLOGI PROSES PENCERNAAN MANUSIAnota biologi - ruminan dan rodennota biologi bab 6 nutrisinota biologi form4 proses pencernaan makananobjective sistem pemakanan haiwanobumasum apa itu ?omasum lembupencernaan selulosa dalam haiwan herbivorpencernaan selulosa dalam lembu dan arnabpencernaan selulosa dalam rodentiapencernaan selulosa dalam rodentspencernaan selulosa di dalam lembupencernaan selulosa lembupencernaan selulosa pada arnabpencernaan terakhir selulosapenerangan pencernaan selulosa pada haiwan ruminantpengenalan jenis makanan ruminanpengenalan ruminan di malaysiapenghadaman dalam ruminan dan rodentpenghadaman roden dan rumimanpenyerapan hasil pencernaan sains tingkatan 2pencernaan selulosapencernaan ruminan herbivororgan pencernaan ARNAB dan fungsinyaorgan retikulum haiwan ruminanorgan sistem penghadaman lembupemakanan ruminan besarpencernaan dalam rodentpencernaan dalam ruminan dan rodensiapencernaan dalam usus lembupencernaan haiwan rodensiaPENCERNAAN HAIWAN RODENTpencernaan haiwan ruminanpencernaan kambingpencernaan makanan haiwanpencernaan pada rodensiapencernaan ruminan dan rodensia pptPERANAN BAHAGIAN RUMENfungsi retikulum ruminangambar haiwan bukan ruminangambar haiwan juga organismegambar haiwan ruminan lembugambar omasum kambinggambar pencernakan ruminangambar perut binatangGambar Proses pecernaan ruminengambar rajag haiwan ruminangambar rajah biologi tingkatan4gambar rajah dalaman organ lembugambar rajah enzimgambar rajah gigi lembugambar rajah sistem pencernaan bukan ruminan ayamgambar rajah sistem pencernaan ruminan (lembu)gambar gambar rennetgambar contoh contoh haiwan ruminanfungsi retikulum ternak ruminanfungsi rumen abomasumfungsi rumen fungsi retikulum fungsi omasum fungsi abomasumfungsi rumen padafungsi rumen retikulumfungsi setiap perut lembufungsi sistem pencernaan biologi tingkatan 4 spmfungsi sistem pencernaan lembufungsi sistem tag lembufungsi usus ruminanfungssu omasum (perut kitab)gambar alat pencernaan kambinggambar anatomi sistem pencernaan manusiagambar bergerak sistem pencernaan bukan ruminangambar rajah sistem pencernaan ruminan dan rodensia arnabgambar saluran pencernaan kambinggambar sistem pencernaan haiwan ruminanjenis pencernaan haiwanjenis perut haiwanjurnal sistem pencernaan pada kambingjurnal sistem pencernaan ternakan ruminankhinzir adalah haiwan bukan ruminankoleksi soalan biologi ruminan dan rodenkonsep sistem pencernaan ternakankuiz protein tingkatan 4kuiz sistem pencernaan ruminan dan rodensialapisan perut lembulatihan sistem pencernaan ruminanLemak pada pencernaan ruminanlembu ialah haiwan apa?maksud bukan ruminanjenis makanan ternakan ruminan upmjenis karbohidrat biologi tingkatan 4gambar sistem pencernaan makanangambar sistem pencernaan pada mamaliagambar sistem pencernaan rodensiagambar sistem pencernakan ruminansiaGAMBAR SISTEM PENCERNAN KAMBINGGAMBAR SISTEM PENGHADAMAN UNTAgambar sistem penghadhaman ruminangigi haiwan dan fungsinyagmbr rajah perut haiwan ruminanHaiwan berperut empathaiwan ruminan dan rodensiahaiwan ruminan dengan bukan ruminanhewan bukan ruminanjenis binatang ruminanmaksud haiwan bukan ruminan ialah|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!