» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

sistem pencernaan haiwan ruminan

Published on Feb 12 2011 // Uncategorized

Terdapat 3 Jenis Sistem Pencernaan Haiwan
  • Monogaster
  • Monogaster terubah
  • Ruminan

Apakah Haiwan Ruminan?
Haiwan ruminan adalah haiwan seperti kambing, lembu, kerbau dan kuda. Haiwan ruminan mempunyai empat bahagian perut dan bahagian perut adalah rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Kebanyakan haiwan herbivora adalah haiwan ruminan.

Bahagian Sistem Pencernaan Ruminan
1. Mulut, gigi dan bibir
2. Esophagus
3. Empat Bahagian Perut
- Rumen
- Retikulum
- Omasum
- Abomasum
4. Usus Kecil dan Usus Besar

1. Mulut, Gigi Dan Bibir
Fungsi mulut, gigi dan bibir adalah untuk memegang, mengunyah dan melembabkan makanan.

2. Esophagus
Esophagus berfungsi sebagai saluran menghubung perut.

3. Rumen
Bahagian terbesar tempat fermentasi, terdapat bakteria dan protozoa yang menghurai bahan kasar. Pada dinding Rumen terdapat papillae yang meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan serta mikro organisme yang mencerna selulosa dan mensintesis asid amino dan juga vitamin B-complex.

Saiz Rumen:
Lembu – 100 liter
Kambing – 12 liter

4. Retikulum
Dinding Retikulum berbentuk seperti sarang lebah (Honeycomb). Bahagian ini akan bergabung dengan rumen dalam aktiviti campuran makanan dan juga fermentasi.

Saiz Retikulum:
Lembu – 6 liter
Kambing – 1 liter

5. Omasum
Omasum mempunyai lapisan lapisan seperti buku, dipanggil perut kitab. Ia membantu dalam penyerapan dan juga pengisaran bahan makanan kasar. Ia juga dikenali sebagai bible,fardelmanyplies dan psalterium.

Saiz Omasum:
Lembu – 10 liter
Kambing – 0.5 liter

6. Abomasum (Perut Sebenar)
Abomasum ialah bahagian perut keempat dan terakhir dalam haiwan ruminan. Abomasum merupakan perut pencernaan sebenar, anatomi dan fungsinya hampir sama dengan fungsi cperut dalam haiwan berperut tunggal (Monogaster). Proses pencernaan enzim berlaku disini. Ia juga dikenali sebagai maw dan rennet-bag.

Saiz Abomasum:
Lembu – 20 liter
Kambing – 1.5 liter

7. Usus Kecil
Pencernaan makanan oleh enzim dan juga penyerapan molekul nutrien berlaku di sini. Usus kecil akan mengeluarkan enzim pencerna lemak, protein dan juga karbohidrat.

Saiz Usus Kecil:
Lembu – 70 liter atau 130 kaki
Kambing – 8 liter atau 80 kaki

8. Usus Besar
Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan tinja menjadi pepejal. Ada sedikit penyerapan nutrien.

Saiz Usus Besar:
Lembu – 45 liter
Kambing – 6 liter

Sistem Pencernaan Kambing

Sistem Pencernaan Ruminan
Haiwan ruminan berupaya mengunyah semula makanan kasar yang berada dalam rumen. Makanan kasar dimuntah ke ruang mulut, dikunyah semula dan ditelan. Proses ini dilakukan apabila haiwan sedang berehat atau tidak menjalankan aktiviti makan.

Proses Dalam Rumen
Makanan yang masuk dalam rumen akan bercampur dengan bakteria dan protozoa yang bertindak keatas makanan. Bakteria akan membiak hasil daripada fermentasi. Pencernaan selulosa menghasilkan asid lemak meruap yang menjadi sumber tenaga haiwan ruminan. Selain dari itu bakteria dan protozoa juga akan mengsintesis protein dan vitamin.

Bagaimana Ia Berfungsi?
Selepas dikunyah dan ditelan makanan masuk ke dalam rumen dan retikulum. Fungsi utama retikulum adalah untuk mencampur makanan dengan cecair rumen dan mikrob. Juga memperangkap bahan bukan makanan seperti batu pasir dan besi.

Bagaimana Sistem Pencernaan Berfungsi?

Rumen
Dalam rumen bakteria akan bertindak dengan bahan makanan. Hasil sampingan ialah asid lemak meruap. Bakteria dan protozoa akan membiak dan memasuki omasum dan seterusnya abomasum.

Omasum
Dalam omasum, makanan dihancurkan dan air juga diserap sehingga tinggal 30 – 40 peratus dari asal. Makanan bersama sama bakteria dan protozoa akan masuk ke abomasum.

Abomasun
Dalam abomasum makanan ditindakbalas oleh enzim dari dinding abomasum. Asid hidroklorik dan pepsin bertindak ke atas protein.

Usus Kecil Dan Usus Besar
Dari abomasum makanan akan bergerak masuk ke usus kecil dimana enzim dari pankrias dan juga dinding abomasum bertindak ke atas protein, karbohidrat dan lemak. Usus kecil juga menyerap nutrien hasil dari pencernaan oleh enzim. Dari usus kecil makanan akan ke usus besar dimana sejumlah besar air diserap untuk menjadikan tinja.

|haiwan ruminanruminanmaksud ruminansistem pencernaan lembusistem pencernaan kambingsistem pencernaan haiwan ruminansistem pencernaan ruminan dan rodensiasistem penghadaman ruminananatomi lembusistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminansistem pencernaan pada kambingcontoh haiwan ruminanapa itu ruminanmaksud haiwan ruminanSISTEM PENGHADAMAN HAIWANfungsi ABomasumpencernaan lembualat pencernaan kambinggambar sistem pencernaan haiwan bukan ruminanproses pencernaan pada lembumaksud anatomi haiwanperbezaan ruminan dan bukan ruminanproses ruminatesaluran pencernaan kambingapa itu haiwan ruminanfungsi mulut pada kambingruminan dan rodensiasistem penghadaman lembusistem penghadaman kambingproses pencernaan makanananatomi kambinggambar sistem pencernaan bukan ruminanpowerpoint sistem pencernaan ruminan dan rodensiamaksud monogastersistem pencernaangambar sistem pencernaan pada ruminansiaperanan gigi utama haiwanmaksud rumenperbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminansistem peredaran darah bukan ruminanbakteria dalam perut lembuperbezaan sistem pencernaan manusia dan arnabmaksud selulosasistem pencernaan dombabeza ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanbiologi tingkatan 4 nutrisibinatang ada gigi diperutfungsi omasumanatomi haiwanperut haiwan ruminanpencernaan selulosa oleh haiwan ruminan seperti lembuterangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminanfungsi spleen pada lembupersamaan ruminan dan rodensiaanatomi perut lembuperanan tinja dalam sistem penghadaman ayampencernaan haiwanamali sistem penghadaman manusiaapakah haiwan bukan ruminangambar percernan dombahgambar perut haiwan ruminancontoh haiwan bukan ruminanperut kitab lembugambar sistem percernaan haiwan bukan ruminancontoh folio percernaan haiwansistem pencernaan ruminan ayamperbezaan proses pencernaan manusia ruminan dan rodenmodel pencernaan perut lembuperut lembu biologicara mencuci perut kitab (omasum)sistem pencernaan makanan pada dombasistem pencernaan makanan bagi binatangGAMBAR SISTEM PENCERNAAN PADA DOMBApraktikal 5 enzim dan pencernaangambar sistem pencernaan pada kambingperbezaan sistem pencernaaan haiwan ruminan dan bukan ruminansistem pencernaan bukan ruminan ayamenzim dan proses penghadaman ruminanenzim di retikulum ternak ruminanrajah sistem pencernaan ruminanjenis haiwan ruminanpenghadaman lembufungsi rumensaiz retikulumruminan besarperbezaan sistem pencernaan lembu dan manusia biologi tingkatan 4persamaan gigi haiwanenzim binatangdefinisi ruminanruang perut haiwan ruminangambar haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminangambar sistem pencernaan kambingproses penghadaman haiwangambar alat pencernaan kembinghaiwan ruminan dan tak ruminansistem peghandaman haiwan bukan ruminafungsi omasum(perut kitab)sistempenghadaman ruminanperbandingan antara pencernaan manusia ruminan rodentiasistem penghadaman ruminenanatomi ruminan besarproses pencernaan perut lembuperbedaan antara sistem pencernaan manusia dengan haiwan bukan ruminantinja dalam sistem penghadaman ayamsistem penghadaman haiwan bukan ruminanbiologi bab 6 tingkatan 4 ruminanurutan sistem pencernaan bukan ruminanpencernaan pada lembuorgan pencernaan kambingApakah Maksud Nutrisi Haiwanpencernaan dan penyerapan selulosasistem perut ruminanperbedaan pencernaan ruminan dan non ruminansoalan ruminan dan rodensiaapa itu ternakan ruminanpencernaan makanan pada lembusistem percernaan haiwan ruminan dan bukan ruminansistem percernaan haiwan ruminansistem penghadaman ayambiologi tingkatan 4 bab 6 ruminan dan rodensiabiologi tingkatan 4 bab 6 nutrisiALAT PENCERNAAN PADA KAMBINGsistem pencernaan ruminenalat pencernaan lembuamali enzim danperbezaan haiwan ruminan dan bukan ruminanNota Biologi Sistem penghadamanapakah maksud ruminanPeranan omasumamali enzim dan pencernaanbiologi perut lembunota ruminanPERANAN BAHAGIAN RUMENperbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanpersamaan dan perbezaan sistem pencernaan manusian ruminan dan rodensiaperanan gigi utama dalam proses penghadamanpersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodentperbandingan pencernaan manusia dan haiwan ruminaperanan rumen dalam sistempersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodenperbandingan proses penguraian selulosa pada manusia dan haiwan ruminan dan haiwan rodensiapenyerapan hasil pencernaan sains tingkatan 2perbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminanpersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan danperbandingan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensiaperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminant dan bukan ruminantperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaanperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaan ruminantPERANAN UTAMA PERUT RUMENperut dan kitab lembuperanan rumen dalam sistem pencernaan ruminanpersamaan sistem penghadaman kuda dan ayampersamaan proses pencernaan manusia rodensia & ruminanpersamaan rodensia dan ruminenperut kitab ruminantperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperut lembu ada empatperbandingan anatomi manusia dan anatomi haiwanpersamaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan bukan ruminanperut dalam takrifan sainsperbezaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminanperbezaan dan persamaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan antara ternak ruminan dan bukan ruminanperbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminansia dan rodentia biologiperbezaan ruminan dan rodensiaperbezaan salur alimentari ruminan dan rodensiaperbezaan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiaperbezaan sistem lembu dan arnabperbezaan antara sistem pencernaan dalam manusia dan ruminanperbezaan haiwan ruminan dengan bukan ruminansiaperbezaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan pencernaan manusia dan ruminanperbezaan perut haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan proses pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan pencernaan dalam perut manusia dengan percernaan perut lembuperbezaan proses penguraian selulosa haiwan ruminan dan rodenperbezaan retikulum lembu dan kambingperbezaan rodensia dengn ruminanperbezaan pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan sistem pencernaan haiwanperbezaan antara ruminan dan rodensiaperbezaan sistem pencernaan rodentiaperbezaan sistem pencernaan ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodenperatus abomasum dalam perut lembuperbezaan sistem penghadaman haiwan bukan ruminan dengan manusiaperbandingan sistem pencernaan manusia dan arnabperbezaan sistem penghadaman roden dan ruminanperbezaan sistem ruminan dan bukan ruminanpercernaan protein biologi tingkatan 4 bab 6perbedaan sistem pencernaan lembu dan arnabperbezaan sistem pencernaan manusia rodensia dan ruminanperbezaan antara ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan haiwan dan manusiaperbezaan antara rodent dan ruminenperbezaan antara manusia ruminan dan redonsia biologi tingkatan 4perbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan manusiaperbezaan antara haiwan bukan ruminanperbezaaan monogaster monogaster terubah dan ruminanperbeezaan ternakan ruminal dan bukan ruminal sistem organperbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminenpersamaan antara sistem pencernaan manusia dengan haiwan ruminan dan rodensiasistem pencernaan ruminasistem penernaan ruminansistem penghadaman haiwan bukan ruminasistem penghadaman haiwan rodentsistem penghadaman haiwan ruminansistem penghadaman ruminan dan bukan ruminansistem penvcernaan dalam ruminan dan rodensiasistem perceraan dombahsistem percernaan arnab rodensistem percernaan haiwansistem percernaan kambingsistem peredaran darah ruminansistem perut anai2sistem pencrnaan rodensiasistem pencerrnaan ruminantsistem pencernaan ruminan bab form4binatang yang mempunyai 4 ruang perutsistem pencernaan ruminan ibu mengandungsistem pencernaan ruminan powerpointsistem pencernaan ruminan pptsistem pencernaan ruminan tingkatan 4sistem pencernaan ruminan videosistem pencernaan selulosa dalm ruminansistem pencernaan selulosa lembu spmsistem pencernaanselulosa lembu spmsistem pencernakan ternakan ayam dan lembusistem pencernan ruminan dan bukan ruminan sains paersistem perut lembusistem ruminansistem ruminen dan bukan ruminentopik 8 nutrisi haiwanunta haiwan ruminanurutan pencernaan dalam sistem pencernaan haiwan ruminanurutan saluran pencernaan ruminanusus besar haiwan ruminanvedeo sistem pencernaan lembuvitamin b complex lembuvitamin b complex untuk kambingvitamin b complex untuk lembuvitamin b-complex lembuvitamin haiwanvitamin lembutingkatan 4 biologi bab 6 sistem pencernaan ruminanternakan ruminan maknasistempencernaanpadakambingsistim pencernaan kambingsoalan biologi tingkatan 4 kertas 2 bab 6 nutrisisoalan latihan pencernaan haiwansoalan objektif pencernaan haiwan ruminanwww sistem pencernaan rodensiasoalan SPM biologi rodensiasoalan spm tentang sistem pencernaan ruminansperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminantakrifan konsep fizik tingkatan 4tempat terakhir proses pencernaan selulosaternakan ruminavitamin utk haiwansistem pencernaan perut lembuperut lembu omasumproses penghadaman lembuproses rodensia biologiproses rumenProses ruminanrajah gigi lemburetikulum pada kambingrodensia tingkatan 4rumen bukanruminan bakteriaruminan dalam sistem pencernaanruminan dan rodensia persamaanruminan maksudproses pencernaan ruminan SPMproses pencernaan ruminan dan non ruminanperut lembu omasum abomasumproses anatomi haiwanproses fermentasi dalam perut lembuproses pencernaan dalam lembuproses pencernaan dan penyerapan nutrien (biologi tingkatan 5)proses pencernaan dan penyerapan selulosaproses pencernaan haiwanproses pencernaan haiwan ruminan gambarproses pencernaan lembu spmproses pencernaan makanan lembuProses pencernaan rodentiaproses pencernaan ruminanruminan perut terbesar pelabuhansains pencernaan makanan dalam usus haiwan herbivorsains perut lembusistem pencernaan bagi haiwan ruminant lembusistem pencernaan dalam ruminan danrodensiasistem pencernaan haiwan bukan ruminan ayamsistem pencernaan haiwan rodentiaSistem pencernaan haiwan ruminan biologi tingkatan 4sistem pencernaan kambing pptsistem pencernaan lembu biologi tingkatan 4sistem pencernaan lembu spmsistem pencernaan makanan rodentiasistem pencernaan manusia biologi tingkatan 4sistem pencernaan pada haiwansistem pencernaan pada lembu pptsistem pencernaan ayam & lembusistem pencernaan antisept dan ruminansalur alimentari haiwan ruminan dan rodensiasaluran pencernaan dombasaluran pencernaan ruminansaluran penghadaman haiwansistem anatomi kambingsistem digesti pada ruminansistem pecernaa ruminansistem pecernaan bukan ruminansistem pecernan dombahsistem penceranaan ruminansistem pencernaaansistem pencernaaan ruminansistem pencernaan pada ruminansiapenghadaman roden dan rumimanbiologi perbezaan pencernaan ruminanbiologi tingkatan4 nutrisibiologi tinkatn 4 sistem pencernaan manusiacara pemakanan haiwan ruminan biologicara penghadaman makanan oleh haiwancara perut lembu berfungsicontah sistem penghadamancontog haiwan sistem penghadaman tidak lengkapcontoh amali sistem penghadaman haiwancontoh enzim dan fungsinya tingkatan 4contoh haiwan ada karbohidratcontoh haiwan dalam kategori ruminanCONTOH HAIWAN RUMINAN ITU APAcontoh percernaan haiwan ting 2biologi tingkatan 4 terangkan pencernaan selulosa dalam haiwan ruminanbiologi tingkatan 4 ruminenbiologi tingkatan 4 ruminanbiologi perbezaan pencernaan ruminan dengan manusiabiologi perbezaan percenaanbiologi perbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodensiabiologi sistem pencernaan pada binatangbiologi spm sistem pencernaanBiologi Tingkatan 4 - Sistem Pencernaan ruminan dan rodensiabiologi tingkatan 4 bab 6 ruminanbiologi tingkatan 4 bab 6 sistem pencernaan selulosa manusiabiologi tingkatan 4 bab nutrisibiologi tingkatan 4 nutrisi ruminanbiologi tingkatan 4 pencernaanbiologi tingkatan 4 pencernaan dalam perutbiologi tingkatan 4 pencernaan haiwan ruminancontoh rumusan folio percernaan haiwancontoh soalan sistem pencernaan haiwanesei pencernaan bagi haiwan ruminan seperti lembuesei pencernaan ruminan rodensiafungsi 4 lapisan perut kambingfungsi anatomi sistem pencernaaanFUNGSI BAHAGIAN PERUT LEMBUfungsi haiwan 4 perutfungsi ke empat perut lembufungsi mulut tingkatan 2fungsi omasum lembufungsi organ pencernaan kambingfungsi perut binatangfungsi perut kitabfungsi retikulum omasum dan abomasumenzim perut lembuenzim pencernaan ruminanenzim dan penghadamancontoh-contoh haiwan ruminandefinisi omasumdefinisi proses ruminandefinisi ruminan besardefinisi slurry pada lembudua perbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiaempat bahagian perut lembu omasum abomasumempat bahgian percernaan ruminanempat perut lembuempat sistem perut lembuempat sistem perut ruminanenzim dalam perut lembuenzim dan pencernaan haiwanfungsi retikulum ruminan) perbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminananatomi sistem dalaman lembuanatomi sistem pencernaan lembuanatomilembuapa beza perut dan usus lembuapa itu biologi haiwanApa itu haiwan rodensiaapa maksud Haiwan bukan ruminanapa maksud ruminanapakah binatang ruminanapakah haiwan ruminanapakah itu haiwan bukan ruminanapakah maksud makanan ruminan?apakah maksud monogasteranatomi perut haiwananatomi perut ayamanatomi haiwan tingkatan 44 bahagian perut lembu4 jenis perut lembu4 lapisan perut lembu4 sistem perut4 sistem perut ruminan4sistem perut lembuaktiviti pengajaran sistem pencernaanAKU SAYANG KAMUalat pencernaan pada lembuamali pencernaan bukan ruminanamali proses pencernaan di ususamali sistem pencernaan bukan ruminananatomi dan fisiology ruminan besarapakah perbezaan selulosa pada ruminan dan rodensiab complex haiwanbeza sistem pencernaan ruminan dengan bukan ruminanbinatang berperut empatbinatang perut empatbinatang yang mempunyai 6 bahagian perutbinatang yg mempunyai 8 bahagian perutbiologi bab 6 tingkatan 4 haiwan ruminantbiologi F4 nutrisi pencernaanbiologi haiwan ruminanbiologi lembubiologi nota ruminanbiologi nutrisi haiwanbiologi pencernaan ruminan rodensia spmbiologi pencernaan selulosa dalam haiwanbeza sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanbeza sistem pencernaanbeza salur alimentari arnab dan lembu biologi tingkatan 4bagaimana sistem pencernaan ruminan dan rodensiabahagian di perut lembu selain rumenbahagian retikulumbahagian sistem pencernaan ruminanbahagian sistem penghadaman dan fungsinyabahagian sistem penghadaman manusiabahagian-bahagian sistem pencernaanbakteria pencerna makananbanding beza antara sistem pencernaan manusia dengan arnabbeza antara ruminan dan bukan ruminanbeza pencernaan denganbeza pencernaan ruminan dan rodensiabeza ruminan dari segi pemakanan dan nutrisibiologi perbezaan pencernaanfungsi retikulum ternak ruminanmaksud bukan ruminannota biologi pencernaan makanannota biologi pencernaan tingkatan 4nota biologi sistem pencernaan rodentia dan ruminannota biologi sistem pencernaan ruminannota biologi sistem penghadaman haiwan ruminannota biologi tingkatan 4 bab 6 pencernaan ruminennota biologi tingkatan 4 pencernaan makanannota biologi tingkatan 4 sistem pencernaan ruminan dan rodensianota biologi tingkatan 4 topik 6 pencernaaan haiwan rodensianota ringkas biologi bab 6 nutrisi pencernaan ruminannutrisi haiwannutrisi haiwan-biologinutrisi lembunota biologi bab 6 nutrisinota biologi - ruminan dan rodennota bab 6 BIOLOGI PROSES PENCERNAAN MANUSIAmaksud haiwan bukan ruminan ialahmaksud haiwan herbivor rodensiamaksud haiwan herbivor ruminanmaksud nutrisi haiwanmaksud omusummaksud proses ruminatemaksud rodenmaksud rodensiamaksud ruminan dan rodensiamaksud ternakan ruminanmembandingkan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensiamodel anatomi lembunota bab 6 biologi pencernaan ruminannutrisi ruminan dan rodensianutrisi tingkatan empat powerpointpencernaan ruminan dan rodensia pptpencernaan selulosapencernaan selulosa dalam haiwan herbivorpencernaan selulosa dalam lembu dan arnabpencernaan selulosa dalam rodentiapencernaan selulosa dalam rodentspencernaan selulosa di dalam lembupencernaan selulosa lembupencernaan selulosa pada arnabpencernaan terakhir selulosapenerangan pencernaan selulosa pada haiwan ruminantpengenalan jenis makanan ruminanpengenalan ruminan di malaysiapencernaan pada rodensiapencernaan makanan haiwanpencernaan kambingobjective sistem pemakanan haiwanobumasum apa itu ?omasum lembuorgan pencernaan ARNAB dan fungsinyaorgan retikulum haiwan ruminanorgan sistem penghadaman lembupemakanan ruminan besarpencernaan dalam rodentpencernaan dalam ruminan dan rodensiapencernaan dalam usus lembupencernaan haiwan rodensiaPENCERNAAN HAIWAN RODENTpencernaan haiwan ruminanpenghadaman dalam ruminan dan rodentfungsi rumen abomasumgambar haiwan ruminan lembugambar omasum kambinggambar pencernaan pada kambinggambar pencernakan ruminangambar perut binatangGambar Proses pecernaan ruminengambar rajag haiwan ruminangambar rajah biologi tingkatan4gambar rajah dalaman organ lembugambar rajah enzimgambar rajah gigi lembugambar rajah sistem pencernaan bukan ruminan ayamgambar rajah sistem pencernaan ruminan (lembu)gambar haiwan juga organismegambar haiwan bukan ruminangambar gambar rennetfungsi rumen fungsi retikulum fungsi omasum fungsi abomasumfungsi rumen padafungsi rumen retikulumfungsi setiap perut lembufungsi sistem pencernaan biologi tingkatan 4 spmfungsi sistem pencernaan lembufungsi sistem tag lembufungsi usus ruminanfungssu omasum (perut kitab)gambar alat pencernaan kambinggambar anatomi sistem pencernaan manusiagambar bergerak sistem pencernaan bukan ruminangambar contoh contoh haiwan ruminangambar rajah sistem pencernaan ruminan dan rodensia arnabgambar saluran pencernaan kambingjenis karbohidrat biologi tingkatan 4jenis makanan ternakan ruminan upmjenis pencernaan haiwanjenis perut haiwanjurnal sistem pencernaan ternakan ruminankhinzir adalah haiwan bukan ruminankoleksi soalan biologi ruminan dan rodenkonsep sistem pencernaan ternakankuiz protein tingkatan 4kuiz sistem pencernaan ruminan dan rodensialapisan perut lembulatihan sistem pencernaan ruminanLemak pada pencernaan ruminanjenis binatang ruminanhewan bukan ruminanhaiwan ruminan dengan bukan ruminangambar sistem pencernaan haiwan ruminangambar sistem pencernaan makanangambar sistem pencernaan pada mamaliagambar sistem pencernaan rodensiagambar sistem pencernakan ruminansiaGAMBAR SISTEM PENCERNAN KAMBINGGAMBAR SISTEM PENGHADAMAN UNTAgambar sistem penghadhaman ruminangambar sistem percernaan pada hewan ruminangigi haiwan dan fungsinyagmbr rajah perut haiwan ruminanHaiwan berperut empathaiwan ruminan dan rodensialembu ialah haiwan apa?|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!