» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

sistem pencernaan haiwan ruminan

Published on Feb 12 2011 // Uncategorized

Terdapat 3 Jenis Sistem Pencernaan Haiwan
  • Monogaster
  • Monogaster terubah
  • Ruminan

Apakah Haiwan Ruminan?
Haiwan ruminan adalah haiwan seperti kambing, lembu, kerbau dan kuda. Haiwan ruminan mempunyai empat bahagian perut dan bahagian perut adalah rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Kebanyakan haiwan herbivora adalah haiwan ruminan.

Bahagian Sistem Pencernaan Ruminan
1. Mulut, gigi dan bibir
2. Esophagus
3. Empat Bahagian Perut
- Rumen
- Retikulum
- Omasum
- Abomasum
4. Usus Kecil dan Usus Besar

1. Mulut, Gigi Dan Bibir
Fungsi mulut, gigi dan bibir adalah untuk memegang, mengunyah dan melembabkan makanan.

2. Esophagus
Esophagus berfungsi sebagai saluran menghubung perut.

3. Rumen
Bahagian terbesar tempat fermentasi, terdapat bakteria dan protozoa yang menghurai bahan kasar. Pada dinding Rumen terdapat papillae yang meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan serta mikro organisme yang mencerna selulosa dan mensintesis asid amino dan juga vitamin B-complex.

Saiz Rumen:
Lembu – 100 liter
Kambing – 12 liter

4. Retikulum
Dinding Retikulum berbentuk seperti sarang lebah (Honeycomb). Bahagian ini akan bergabung dengan rumen dalam aktiviti campuran makanan dan juga fermentasi.

Saiz Retikulum:
Lembu – 6 liter
Kambing – 1 liter

5. Omasum
Omasum mempunyai lapisan lapisan seperti buku, dipanggil perut kitab. Ia membantu dalam penyerapan dan juga pengisaran bahan makanan kasar. Ia juga dikenali sebagai bible,fardelmanyplies dan psalterium.

Saiz Omasum:
Lembu – 10 liter
Kambing – 0.5 liter

6. Abomasum (Perut Sebenar)
Abomasum ialah bahagian perut keempat dan terakhir dalam haiwan ruminan. Abomasum merupakan perut pencernaan sebenar, anatomi dan fungsinya hampir sama dengan fungsi cperut dalam haiwan berperut tunggal (Monogaster). Proses pencernaan enzim berlaku disini. Ia juga dikenali sebagai maw dan rennet-bag.

Saiz Abomasum:
Lembu – 20 liter
Kambing – 1.5 liter

7. Usus Kecil
Pencernaan makanan oleh enzim dan juga penyerapan molekul nutrien berlaku di sini. Usus kecil akan mengeluarkan enzim pencerna lemak, protein dan juga karbohidrat.

Saiz Usus Kecil:
Lembu – 70 liter atau 130 kaki
Kambing – 8 liter atau 80 kaki

8. Usus Besar
Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan tinja menjadi pepejal. Ada sedikit penyerapan nutrien.

Saiz Usus Besar:
Lembu – 45 liter
Kambing – 6 liter

Sistem Pencernaan Kambing

Sistem Pencernaan Ruminan
Haiwan ruminan berupaya mengunyah semula makanan kasar yang berada dalam rumen. Makanan kasar dimuntah ke ruang mulut, dikunyah semula dan ditelan. Proses ini dilakukan apabila haiwan sedang berehat atau tidak menjalankan aktiviti makan.

Proses Dalam Rumen
Makanan yang masuk dalam rumen akan bercampur dengan bakteria dan protozoa yang bertindak keatas makanan. Bakteria akan membiak hasil daripada fermentasi. Pencernaan selulosa menghasilkan asid lemak meruap yang menjadi sumber tenaga haiwan ruminan. Selain dari itu bakteria dan protozoa juga akan mengsintesis protein dan vitamin.

Bagaimana Ia Berfungsi?
Selepas dikunyah dan ditelan makanan masuk ke dalam rumen dan retikulum. Fungsi utama retikulum adalah untuk mencampur makanan dengan cecair rumen dan mikrob. Juga memperangkap bahan bukan makanan seperti batu pasir dan besi.

Bagaimana Sistem Pencernaan Berfungsi?

Rumen
Dalam rumen bakteria akan bertindak dengan bahan makanan. Hasil sampingan ialah asid lemak meruap. Bakteria dan protozoa akan membiak dan memasuki omasum dan seterusnya abomasum.

Omasum
Dalam omasum, makanan dihancurkan dan air juga diserap sehingga tinggal 30 – 40 peratus dari asal. Makanan bersama sama bakteria dan protozoa akan masuk ke abomasum.

Abomasun
Dalam abomasum makanan ditindakbalas oleh enzim dari dinding abomasum. Asid hidroklorik dan pepsin bertindak ke atas protein.

Usus Kecil Dan Usus Besar
Dari abomasum makanan akan bergerak masuk ke usus kecil dimana enzim dari pankrias dan juga dinding abomasum bertindak ke atas protein, karbohidrat dan lemak. Usus kecil juga menyerap nutrien hasil dari pencernaan oleh enzim. Dari usus kecil makanan akan ke usus besar dimana sejumlah besar air diserap untuk menjadikan tinja.

|haiwan ruminanruminansistem pencernaan lembumaksud ruminansistem pencernaan kambingsistem pencernaan ruminan dan rodensiasistem pencernaan haiwan ruminansistem penghadaman ruminananatomi lembusistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminansistem pencernaan pada kambingapa itu ruminancontoh haiwan ruminanSISTEM PENGHADAMAN HAIWANmaksud haiwan ruminanfungsi ABomasumpencernaan lembualat pencernaan kambingproses ruminateproses pencernaan pada lembumaksud anatomi haiwangambar sistem pencernaan haiwan bukan ruminanperbezaan ruminan dan bukan ruminanproses pencernaan makananfungsi mulut pada kambinggambar sistem pencernaan bukan ruminanapa itu haiwan ruminanperanan gigi utama haiwansaluran pencernaan kambingmaksud monogastergambar sistem pencernaan pada ruminansiaanatomi kambingsistem pencernaanruminan dan rodensiasistem penghadaman kambingpowerpoint sistem pencernaan ruminan dan rodensiasistem penghadaman lembufungsi spleen pada lembusistem peredaran darah bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan manusia dan arnabbakteria dalam perut lembuperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanbeza ruminan dan bukan ruminanbinatang ada gigi diperutbiologi tingkatan 4 nutrisimaksud rumensistem pencernaan dombamaksud selulosafungsi omasumamali sistem penghadaman manusiaperut haiwan ruminanperbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanterangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminananatomi perut lembupersamaan ruminan dan rodensiaperanan tinja dalam sistem penghadaman ayamanatomi haiwanpencernaan selulosa oleh haiwan ruminan seperti lembuapakah haiwan bukan ruminanperbezaan proses pencernaan manusia ruminan dan rodengambar sistem pencernaan pada kambinggambar percernan dombahgambar sistem pencernaan kambingsistem penghadaman ayamgambar perut haiwan ruminanmodel pencernaan perut lembugambar sistem percernaan haiwan bukan ruminanperut lembu biologisistem pencernaan makanan pada dombacontoh haiwan bukan ruminanperut kitab lembucara mencuci perut kitab (omasum)praktikal 5 enzim dan pencernaansistem pencernaan makanan bagi binatangcontoh folio percernaan haiwansistem pencernaan bukan ruminan ayamenzim dan proses penghadaman ruminanenzim di retikulum ternak ruminanrajah sistem pencernaan ruminanruang perut haiwan ruminanperbezaan sistem pencernaan lembu dan manusia biologi tingkatan 4fungsi rumenruminan besarfungsi omasum(perut kitab)jenis haiwan ruminanenzim binatanggambar alat pencernaan kembinggambar haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminandefinisi ruminanproses pencernaan perut lembupersamaan gigi haiwanperbezaan sistem pencernaaan haiwan ruminan dan bukan ruminanhaiwan ruminan dan tak ruminansistem peghandaman haiwan bukan ruminaproses penghadaman haiwansaiz retikulumperbedaan pencernaan ruminan dan non ruminanamali enzim danpencernaan makanan pada lembubiologi bab 6 tingkatan 4 ruminanpencernaan pada lembusistem penghadaman haiwan bukan ruminanpencernaan dan penyerapan selulosasoalan ruminan dan rodensiatinja dalam sistem penghadaman ayamapa itu ternakan ruminanGAMBAR SISTEM PENCERNAAN PADA DOMBAsistem penghadaman ruminenperbedaan antara sistem pencernaan manusia dengan haiwan bukan ruminananatomi ruminan besarorgan pencernaan kambingsistem percernaan haiwan ruminansistem percernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbandingan antara pencernaan manusia ruminan rodentiapenghadaman lembupencernaan haiwannota ruminansistem pencernaan ruminensistem perut ruminansistempenghadaman ruminansistem pencernaan ruminan ayamApakah Maksud Nutrisi HaiwanNota Biologi Sistem penghadamanbiologi perut lembuPeranan omasumamali enzim dan pencernaanurutan sistem pencernaan bukan ruminanalat pencernaan lembuALAT PENCERNAAN PADA KAMBINGapakah maksud ruminanperbezaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem ruminan dan bukan ruminanperbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanpersamaan antara sistem pencernaan manusia dengan haiwan ruminan dan rodensiapersamaan dan perbezaan sistem pencernaan manusian ruminan dan rodensiapersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodentperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminant dan bukan ruminantpersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan danpercernaan protein biologi tingkatan 4 bab 6persamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodenperanan rumen dalam sistem pencernaan ruminanpenyerapan hasil pencernaan sains tingkatan 2PERANAN BAHAGIAN RUMENperanan gigi utama dalam proses penghadamanperut kitab ruminantperanan rumen dalam sistempersamaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan bukan ruminanperut dan kitab lembuperut dalam takrifan sainspersamaan sistem penghadaman kuda dan ayamperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaanpersamaan rodensia dan ruminenperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaan ruminantpersamaan proses pencernaan manusia rodensia & ruminanPERANAN UTAMA PERUT RUMENperatus abomasum dalam perut lembuperbandingan anatomi manusia dan anatomi haiwanpenghadaman roden dan rumimanperbezaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan antara ternak ruminan dan bukan ruminanperbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminansia dan rodentia biologiperbezaan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiaperbezaan rodensia dengn ruminansoalan objektif pencernaan haiwan ruminanperbezaan antara ruminan dan rodensiaperbezaan antara ruminan dan bukan ruminanperbezaan antara rodent dan ruminenperbezaan ruminan dan rodensiaperbezaan dan persamaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan retikulum lembu dan kambingperbezaan pencernaan manusia dan ruminanperbezaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan pencernaan dalam perut manusia dengan percernaan perut lembuperbezaan perut haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan haiwan ruminan dengan bukan ruminansiaperbezaan proses penguraian selulosa haiwan ruminan dan rodenperbezaan haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminanperbezaan salur alimentari ruminan dan rodensiaperbezaan proses pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminanperbandingan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminenperbezaan sistem pencernaan manusia rodensia dan ruminanperbezaan sistem pencernaan rodentiaperbezaan sistem pencernaan ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodenperbezaan sistem penghadaman haiwan bukan ruminan dengan manusiaperbezaan sistem penghadaman roden dan ruminanperbezaan antara sistem pencernaan dalam manusia dan ruminanperbandingan proses penguraian selulosa pada manusia dan haiwan ruminan dan haiwan rodensiaperbezaan sistem lembu dan arnabperbezaan antara haiwan bukan ruminanperbezaaan monogaster monogaster terubah dan ruminanperbeezaan ternakan ruminal dan bukan ruminal sistem organperbezaan sistem pencernaan haiwanperbezaan sistem pencernaan haiwan dan manusiaperbedaan sistem pencernaan lembu dan arnabperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan manusiaperbandingan sistem pencernaan manusia dan arnabperbandingan pencernaan manusia dan haiwan ruminasistem pencernaan pada lembu pptsistem pencrnaan rodensiasistem penernaan ruminansistem penghadaman haiwan bukan ruminasistem penghadaman haiwan rodentsistem penghadaman haiwan ruminansistem penghadaman ruminan dan bukan ruminansistem penvcernaan dalam ruminan dan rodensiasistem perceraan dombahsistem percernaan arnab rodensistem percernaan haiwansistem percernaan kambingsistem peredaran darah ruminansistem pencerrnaan ruminantsistem pencernan ruminan dan bukan ruminan sains paersistem pencernaan pada ruminansiasistem pencernaan perut lembusistem pencernaan ruminasistem pencernaan ruminan bab form4sistem pencernaan ruminan ibu mengandungsistem pencernaan ruminan powerpointsistem pencernaan ruminan pptsistem pencernaan ruminan tingkatan 4sistem pencernaan selulosa dalm ruminansistem pencernaan selulosa lembu spmsistem pencernaanselulosa lembu spmsistem pencernakan ternakan ayam dan lembusistem perut anai2sistem perut lembutopik 8 nutrisi haiwanunta haiwan ruminanurutan pencernaan dalam sistem pencernaan haiwan ruminanurutan saluran pencernaan ruminanvedeo sistem pencernaan lembuvitamin b complex lembuvitamin b complex untuk kambingvitamin b complex untuk lembuvitamin b-complex lembuvitamin haiwanvitamin lembuvitamin utk haiwantingkatan 4 biologi bab 6 sistem pencernaan ruminanternakan ruminan maknasistem ruminansistem ruminen dan bukan ruminensistempencernaanpadakambingsistim pencernaan kambingsoalan biologi tingkatan 4 kertas 2 bab 6 nutrisisoalan latihan pencernaan haiwansoalan SPM biologi rodensiasoalan spm tentang sistem pencernaan ruminansperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminantakrifan konsep fizik tingkatan 4tempat terakhir proses pencernaan selulosaternakan ruminawww sistem pencernaan rodensiaperut lembu ada empatproses pencernaan ruminan SPMproses penghadaman lembuproses rodensia biologiproses rumenProses ruminanrajah gigi lemburetikulum pada kambingrodensia tingkatan 4rumen bukanruminan bakteriaruminan dalam sistem pencernaanruminan dan rodensia persamaanproses pencernaan ruminan dan non ruminanproses pencernaan ruminanperut lembu omasumperut lembu omasum abomasumproses anatomi haiwanproses fermentasi dalam perut lembuproses pencernaan dalam lembuproses pencernaan dan penyerapan nutrien (biologi tingkatan 5)proses pencernaan dan penyerapan selulosaproses pencernaan haiwanproses pencernaan haiwan ruminan gambarproses pencernaan lembu spmproses pencernaan makanan lembuProses pencernaan rodentiaruminan maksudruminan perut terbesar pelabuhansistem pencernaan antisept dan ruminansistem pencernaan ayam & lembusistem pencernaan bagi haiwan ruminant lembusistem pencernaan dalam ruminan danrodensiasistem pencernaan haiwan bukan ruminan ayamsistem pencernaan haiwan rodentiaSistem pencernaan haiwan ruminan biologi tingkatan 4sistem pencernaan kambing pptsistem pencernaan lembu biologi tingkatan 4sistem pencernaan lembu spmsistem pencernaan makanan rodentiasistem pencernaan manusia biologi tingkatan 4sistem pencernaaan ruminansistem pencernaaansains pencernaan makanan dalam usus haiwan herbivorsains perut lembusalur alimentari haiwan ruminan dan rodensiasaluran pencernaan dombasaluran pencernaan ruminansaluran penghadaman haiwansistem anatomi kambingsistem digesti pada ruminansistem pecernaa ruminansistem pecernaan bukan ruminansistem pecernan dombahsistem penceranaan ruminansistem pencernaan pada haiwanbiologi perbezaan pencernaanbiologi tingkatan 4 terangkan pencernaan selulosa dalam haiwan ruminanbiologi tingkatan4 nutrisicara pemakanan haiwan ruminan biologicara penghadaman makanan oleh haiwancara perut lembu berfungsicontog haiwan sistem penghadaman tidak lengkapcontoh amali sistem penghadaman haiwancontoh enzim dan fungsinya tingkatan 4contoh haiwan ada karbohidratcontoh haiwan dalam kategori ruminanCONTOH HAIWAN RUMINAN ITU APAcontoh percernaan haiwan ting 2contoh rumusan folio percernaan haiwanbiologi tingkatan 4 ruminenbiologi tingkatan 4 ruminanbiologi tingkatan 4 pencernaan haiwan ruminanbiologi perbezaan pencernaan ruminanbiologi perbezaan pencernaan ruminan dengan manusiabiologi perbezaan percenaanbiologi perbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodensiabiologi sistem pencernaan pada binatangBiologi Tingkatan 4 - Sistem Pencernaan ruminan dan rodensiabiologi tingkatan 4 bab 6 nutrisibiologi tingkatan 4 bab 6 ruminanbiologi tingkatan 4 bab 6 sistem pencernaan selulosa manusiabiologi tingkatan 4 bab nutrisibiologi tingkatan 4 nutrisi ruminanbiologi tingkatan 4 pencernaanbiologi tingkatan 4 pencernaan dalam perutcontoh soalan sistem pencernaan haiwancontoh-contoh haiwan ruminanesei pencernaan ruminan rodensiafungsi 4 lapisan perut kambingfungsi anatomi sistem pencernaaanFUNGSI BAHAGIAN PERUT LEMBUfungsi haiwan 4 perutfungsi ke empat perut lembufungsi mulut tingkatan 2fungsi omasum lembufungsi organ pencernaan kambingfungsi perut binatangfungsi perut kitabfungsi retikulum omasum dan abomasumfungsi retikulum ruminanesei pencernaan bagi haiwan ruminan seperti lembuenzim perut lembuenzim pencernaan ruminandefinisi omasumdefinisi proses ruminandefinisi ruminan besardefinisi slurry pada lembudua perbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiaempat bahagian perut lembu omasum abomasumempat bahgian percernaan ruminanempat perut lembuempat sistem perut lembuempat sistem perut ruminanenzim dalam perut lembuenzim dan pencernaan haiwanenzim dan penghadamanfungsi retikulum ternak ruminan) perbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminananatomi sistem dalaman lembuanatomi sistem pencernaan lembuanatomilembuapa beza perut dan usus lembuapa itu biologi haiwanApa itu haiwan rodensiaapa maksud Haiwan bukan ruminanapa maksud ruminanapakah binatang ruminanapakah haiwan ruminanapakah itu haiwan bukan ruminanapakah maksud makanan ruminan?apakah maksud monogasteranatomi perut haiwananatomi perut ayamanatomi haiwan tingkatan 44 bahagian perut lembu4 jenis perut lembu4 lapisan perut lembu4 sistem perut4 sistem perut ruminan4sistem perut lembuaktiviti pengajaran sistem pencernaanAKU SAYANG KAMUalat pencernaan pada lembuamali pencernaan bukan ruminanamali proses pencernaan di ususamali sistem pencernaan bukan ruminananatomi dan fisiology ruminan besarapakah perbezaan selulosa pada ruminan dan rodensiab complex haiwanbeza sistem pencernaan ruminan dengan bukan ruminanbinatang berperut empatbinatang perut empatbinatang yang mempunyai 4 ruang perutbinatang yang mempunyai 6 bahagian perutbinatang yg mempunyai 8 bahagian perutbiologi bab 6 tingkatan 4 haiwan ruminantbiologi F4 nutrisi pencernaanbiologi haiwan ruminanbiologi lembubiologi nota ruminanbiologi nutrisi haiwanbiologi pencernaan ruminan rodensia spmbeza sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanbeza sistem pencernaanbeza salur alimentari arnab dan lembu biologi tingkatan 4bagaimana sistem pencernaan ruminan dan rodensiabahagian di perut lembu selain rumenbahagian retikulumbahagian sistem pencernaan ruminanbahagian sistem penghadaman dan fungsinyabahagian sistem penghadaman manusiabahagian-bahagian sistem pencernaanbakteria pencerna makananbanding beza antara sistem pencernaan manusia dengan arnabbeza antara ruminan dan bukan ruminanbeza pencernaan denganbeza pencernaan ruminan dan rodensiabeza ruminan dari segi pemakanan dan nutrisibiologi pencernaan selulosa dalam haiwanmaksud bukan ruminannota biologi pencernaan makanannota biologi pencernaan tingkatan 4nota biologi sistem pencernaan rodentia dan ruminannota biologi sistem pencernaan ruminannota biologi sistem penghadaman haiwan ruminannota biologi tingkatan 4 bab 6 pencernaan ruminennota biologi tingkatan 4 pencernaan makanannota biologi tingkatan 4 sistem pencernaan ruminan dan rodensianota biologi tingkatan 4 topik 6 pencernaaan haiwan rodensianota ringkas biologi bab 6 nutrisi pencernaan ruminannutrisi haiwannutrisi haiwan-biologinutrisi lembunota biologi bab 6 nutrisinota biologi - ruminan dan rodennota bab 6 BIOLOGI PROSES PENCERNAAN MANUSIAmaksud haiwan bukan ruminan ialahmaksud haiwan herbivor rodensiamaksud haiwan herbivor ruminanmaksud nutrisi haiwanmaksud omusummaksud proses ruminatemaksud rodenmaksud rodensiamaksud ruminan dan rodensiamaksud ternakan ruminanmembandingkan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensiamodel anatomi lembunota bab 6 biologi pencernaan ruminannutrisi ruminan dan rodensianutrisi tingkatan empat powerpointpencernaan ruminan dan rodensia pptpencernaan selulosapencernaan selulosa dalam haiwan herbivorpencernaan selulosa dalam lembu dan arnabpencernaan selulosa dalam rodentiapencernaan selulosa dalam rodentspencernaan selulosa di dalam lembupencernaan selulosa lembupencernaan selulosa pada arnabpencernaan terakhir selulosapenerangan pencernaan selulosa pada haiwan ruminantpengenalan jenis makanan ruminanpengenalan ruminan di malaysiapencernaan pada rodensiapencernaan makanan haiwanpencernaan kambingobjective sistem pemakanan haiwanobumasum apa itu ?omasum lembuorgan pencernaan ARNAB dan fungsinyaorgan retikulum haiwan ruminanorgan sistem penghadaman lembupemakanan ruminan besarpencernaan dalam rodentpencernaan dalam ruminan dan rodensiapencernaan dalam usus lembupencernaan haiwan rodensiaPENCERNAAN HAIWAN RODENTpencernaan haiwan ruminanpenghadaman dalam ruminan dan rodentfungsi rumen abomasumgambar haiwan ruminan lembugambar omasum kambinggambar pencernaan pada kambinggambar pencernakan ruminangambar perut binatangGambar Proses pecernaan ruminengambar rajag haiwan ruminangambar rajah biologi tingkatan4gambar rajah dalaman organ lembugambar rajah enzimgambar rajah gigi lembugambar rajah sistem pencernaan bukan ruminan ayamgambar rajah sistem pencernaan ruminan (lembu)gambar haiwan juga organismegambar haiwan bukan ruminangambar gambar rennetfungsi rumen fungsi retikulum fungsi omasum fungsi abomasumfungsi rumen padafungsi rumen retikulumfungsi setiap perut lembufungsi sistem pencernaan biologi tingkatan 4 spmfungsi sistem pencernaan lembufungsi sistem tag lembufungsi usus ruminanfungssu omasum (perut kitab)gambar alat pencernaan kambinggambar anatomi sistem pencernaan manusiagambar bergerak sistem pencernaan bukan ruminangambar contoh contoh haiwan ruminangambar rajah sistem pencernaan ruminan dan rodensia arnabgambar saluran pencernaan kambingjenis karbohidrat biologi tingkatan 4jenis makanan ternakan ruminan upmjenis pencernaan haiwanjenis perut haiwanjurnal sistem pencernaan ternakan ruminankhinzir adalah haiwan bukan ruminankoleksi soalan biologi ruminan dan rodenkonsep sistem pencernaan ternakankuiz protein tingkatan 4kuiz sistem pencernaan ruminan dan rodensialapisan perut lembulatihan sistem pencernaan ruminanLemak pada pencernaan ruminanjenis binatang ruminanhewan bukan ruminanhaiwan ruminan dengan bukan ruminangambar sistem pencernaan haiwan ruminangambar sistem pencernaan makanangambar sistem pencernaan pada mamaliagambar sistem pencernaan rodensiagambar sistem pencernakan ruminansiaGAMBAR SISTEM PENCERNAN KAMBINGGAMBAR SISTEM PENGHADAMAN UNTAgambar sistem penghadhaman ruminangambar sistem percernaan pada hewan ruminangigi haiwan dan fungsinyagmbr rajah perut haiwan ruminanHaiwan berperut empathaiwan ruminan dan rodensialembu ialah haiwan apa?|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!