» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

sistem pencernaan haiwan ruminan

Published on Feb 12 2011 // Uncategorized

Terdapat 3 Jenis Sistem Pencernaan Haiwan
  • Monogaster
  • Monogaster terubah
  • Ruminan

Apakah Haiwan Ruminan?
Haiwan ruminan adalah haiwan seperti kambing, lembu, kerbau dan kuda. Haiwan ruminan mempunyai empat bahagian perut dan bahagian perut adalah rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Kebanyakan haiwan herbivora adalah haiwan ruminan.

Bahagian Sistem Pencernaan Ruminan
1. Mulut, gigi dan bibir
2. Esophagus
3. Empat Bahagian Perut
- Rumen
- Retikulum
- Omasum
- Abomasum
4. Usus Kecil dan Usus Besar

1. Mulut, Gigi Dan Bibir
Fungsi mulut, gigi dan bibir adalah untuk memegang, mengunyah dan melembabkan makanan.

2. Esophagus
Esophagus berfungsi sebagai saluran menghubung perut.

3. Rumen
Bahagian terbesar tempat fermentasi, terdapat bakteria dan protozoa yang menghurai bahan kasar. Pada dinding Rumen terdapat papillae yang meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan serta mikro organisme yang mencerna selulosa dan mensintesis asid amino dan juga vitamin B-complex.

Saiz Rumen:
Lembu – 100 liter
Kambing – 12 liter

4. Retikulum
Dinding Retikulum berbentuk seperti sarang lebah (Honeycomb). Bahagian ini akan bergabung dengan rumen dalam aktiviti campuran makanan dan juga fermentasi.

Saiz Retikulum:
Lembu – 6 liter
Kambing – 1 liter

5. Omasum
Omasum mempunyai lapisan lapisan seperti buku, dipanggil perut kitab. Ia membantu dalam penyerapan dan juga pengisaran bahan makanan kasar. Ia juga dikenali sebagai bible,fardelmanyplies dan psalterium.

Saiz Omasum:
Lembu – 10 liter
Kambing – 0.5 liter

6. Abomasum (Perut Sebenar)
Abomasum ialah bahagian perut keempat dan terakhir dalam haiwan ruminan. Abomasum merupakan perut pencernaan sebenar, anatomi dan fungsinya hampir sama dengan fungsi cperut dalam haiwan berperut tunggal (Monogaster). Proses pencernaan enzim berlaku disini. Ia juga dikenali sebagai maw dan rennet-bag.

Saiz Abomasum:
Lembu – 20 liter
Kambing – 1.5 liter

7. Usus Kecil
Pencernaan makanan oleh enzim dan juga penyerapan molekul nutrien berlaku di sini. Usus kecil akan mengeluarkan enzim pencerna lemak, protein dan juga karbohidrat.

Saiz Usus Kecil:
Lembu – 70 liter atau 130 kaki
Kambing – 8 liter atau 80 kaki

8. Usus Besar
Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan tinja menjadi pepejal. Ada sedikit penyerapan nutrien.

Saiz Usus Besar:
Lembu – 45 liter
Kambing – 6 liter

Sistem Pencernaan Kambing

Sistem Pencernaan Ruminan
Haiwan ruminan berupaya mengunyah semula makanan kasar yang berada dalam rumen. Makanan kasar dimuntah ke ruang mulut, dikunyah semula dan ditelan. Proses ini dilakukan apabila haiwan sedang berehat atau tidak menjalankan aktiviti makan.

Proses Dalam Rumen
Makanan yang masuk dalam rumen akan bercampur dengan bakteria dan protozoa yang bertindak keatas makanan. Bakteria akan membiak hasil daripada fermentasi. Pencernaan selulosa menghasilkan asid lemak meruap yang menjadi sumber tenaga haiwan ruminan. Selain dari itu bakteria dan protozoa juga akan mengsintesis protein dan vitamin.

Bagaimana Ia Berfungsi?
Selepas dikunyah dan ditelan makanan masuk ke dalam rumen dan retikulum. Fungsi utama retikulum adalah untuk mencampur makanan dengan cecair rumen dan mikrob. Juga memperangkap bahan bukan makanan seperti batu pasir dan besi.

Bagaimana Sistem Pencernaan Berfungsi?

Rumen
Dalam rumen bakteria akan bertindak dengan bahan makanan. Hasil sampingan ialah asid lemak meruap. Bakteria dan protozoa akan membiak dan memasuki omasum dan seterusnya abomasum.

Omasum
Dalam omasum, makanan dihancurkan dan air juga diserap sehingga tinggal 30 – 40 peratus dari asal. Makanan bersama sama bakteria dan protozoa akan masuk ke abomasum.

Abomasun
Dalam abomasum makanan ditindakbalas oleh enzim dari dinding abomasum. Asid hidroklorik dan pepsin bertindak ke atas protein.

Usus Kecil Dan Usus Besar
Dari abomasum makanan akan bergerak masuk ke usus kecil dimana enzim dari pankrias dan juga dinding abomasum bertindak ke atas protein, karbohidrat dan lemak. Usus kecil juga menyerap nutrien hasil dari pencernaan oleh enzim. Dari usus kecil makanan akan ke usus besar dimana sejumlah besar air diserap untuk menjadikan tinja.

|haiwan ruminanruminansistem pencernaan lembumaksud ruminansistem pencernaan kambingsistem pencernaan haiwan ruminansistem pencernaan ruminan dan rodensiasistem penghadaman ruminananatomi lembusistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminansistem pencernaan pada kambingcontoh haiwan ruminanapa itu ruminanperbezaan ruminan dan bukan ruminanpencernaan lembumaksud haiwan ruminanSISTEM PENGHADAMAN HAIWANfungsi ABomasumalat pencernaan kambingmaksud anatomi haiwanproses pencernaan pada lembusaluran pencernaan kambingproses ruminategambar sistem pencernaan haiwan bukan ruminananatomi kambingfungsi mulut pada kambingsistem penghadaman lembuapa itu haiwan ruminanpowerpoint sistem pencernaan ruminan dan rodensiasistem penghadaman kambinggambar sistem pencernaan pada ruminansiaruminan dan rodensiasistem pencernaangambar sistem pencernaan bukan ruminanperanan gigi utama haiwanproses pencernaan makananmaksud monogasterperbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanGambar Anatomi Kambingpersamaan ruminan dan rodensiabinatang ada gigi diperutperut haiwan ruminansistem peredaran darah bukan ruminanfungsi spleen pada lembubakteria dalam perut lembubeza ruminan dan bukan ruminanterangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminanpencernaan haiwansistem pencernaan dombaanatomi haiwanbiologi tingkatan 4 nutrisipencernaan selulosa oleh haiwan ruminan seperti lembuanatomi perut lembumaksud selulosaperanan tinja dalam sistem penghadaman ayammaksud rumenperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanamali sistem penghadaman manusiaapakah haiwan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan manusia dan arnabfungsi omasumcontoh haiwan bukan ruminanproses penghadaman haiwangambar alat pencernaan kembingproses pencernaan perut lembucontoh folio percernaan haiwangambar digesti kambingfungsi omasum(perut kitab)sistem pencernaan bukan ruminan ayamruminan besarsaiz retikulumruang perut haiwan ruminanenzim di retikulum ternak ruminanenzim dan proses penghadaman ruminanenzim binatangfungsi rumensistem peghandaman haiwan bukan ruminadefinisi ruminanrajah sistem pencernaan ruminangambar haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminanperbezaan proses pencernaan manusia ruminan dan rodenNota Biologi Sistem penghadamannota ruminanperbezaan haiwan ruminan dan bukan ruminanorgan pencernaan kambingperbezaan antara ruminan dan rodensiaorgan-organ pencernaan kambingperbezaan antara pencernaan ruminan dan rodensiapencernaan dan penyerapan selulosaperbedaan pencernaan ruminan dan non ruminanpencernaan makanan pada lembupencernaan pada lembuperbedaan antara sistem pencernaan manusia dengan haiwan bukan ruminanpencernaan selulosa dalam ruminanperbandingan antara pencernaan manusia ruminan rodentiapenghadaman lembumodel pencernaan perut lembumaksud ternakan ruminanperbezaan sistem pencernaaan haiwan ruminan dan bukan ruminangambar pencernaan pada kambinggambar percernan dombahgambar perut haiwan ruminanpraktikal 5 enzim dan pencernaanperut lembu biologigambar sistem pencernaan kambingGAMBAR SISTEM PENCERNAAN PADA DOMBAgambar sistem pencernaan pada kambingperut kitab lembugambar sistem percernaan haiwan bukan ruminanhaiwan ruminan dan tak ruminanpersamaan gigi haiwanjenis haiwan ruminanperbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminanperbezaan sistem pencernaan lembu dan manusia biologi tingkatan 4perbezaan sistem pencernaan haiwan ruminanPeranan omasumanatomi ruminan besarapakah maksud ruminantinja dalam sistem penghadaman ayamsistem penghadaman ruminensoalan ruminan dan rodensiaalat pencernaan lembusistem pencernaan ruminan ayamsistem percernaan haiwan ruminansistem percernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanamali enzim danbiologi tingkatan 4 bab 6 ruminan dan rodensiaapa itu ternakan ruminansistem penghadaman ayamsistem pencernaan ruminenbiologi bab 6 tingkatan 4 ruminansistem penghadaman haiwan bukan ruminanbiologi perut lembuurutan sistem pencernaan bukan ruminanbiologi tingkatan 4 bab 6 nutrisiamali enzim dan pencernaansistempenghadaman ruminanApakah Maksud Nutrisi Haiwancara mencuci perut kitab (omasum)sistem pencernaan makanan bagi binatangsistem pencernaan makanan pada dombasistem perut ruminanALAT PENCERNAAN PADA KAMBINGperbezaan rodensia dengn ruminanternakan ruminaperbezaan sistem lembu dan arnabperbezaan salur alimentari haiwan ruminen dengan rodensiapersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan danperbezaan salur pencernaan alimentari antara haiwan ruminan dengan haiwan rodensiaperbezaan proses pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiaternakan ruminan maknatingkatan 4 biologi bab 6 sistem pencernaan ruminanperbezaan salur alimentari ruminan dan rodensiapersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodenperbezaan proses penguraian selulosa haiwan ruminan dan rodenpersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodentsoalan SPM biologi rodensiasistim pencernaan kambingperbezaan ruminan dan rodensiaperbezaan retikulum lembu dan kambingtempat terakhir proses pencernaan selulosatakrifan konsep fizik tingkatan 4sperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodensoalan objektif pencernaan haiwan ruminanperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dengan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan ruminan dan bukan ruminansoalan biologi tingkatan 4 kertas 2 bab 6 nutrisiperbezaan sistem pencernaan rodentiaperbezaan sistem pencernaan manusia dan haiwan ruminanperbezaan sistem pencernaan manusia rodensia dan ruminanperbezaan sistem penghadaman haiwan bukan ruminan dengan manusiaperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan manusiasoalan spm tentang sistem pencernaan ruminanpersamaan antara sistem pencernaan manusia dengan haiwan ruminan dan rodensiaperbezaan sistem pencernaan haiwanpersamaan antara saluran alimentari ruminan dan rodensiaperbezaan sistem pencernaan haiwan dan manusiapercernaan protein biologi tingkatan 4 bab 6perbezaan sistem ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem penghadaman roden dan ruminanperbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminenwww sistem pencernaan rodensiaperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminant dan bukan ruminantperbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbandingan pencernaan manusia dan haiwan ruminaperbandingan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensiaperbandingan proses penguraian selulosa pada manusia dan haiwan ruminan dan haiwan rodensiaperbandingan sistem pencernaan manusia dan arnabvitamin b complex untuk kambingvitamin b complex lembuvedeo sistem pencernaan lembuperbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminansia dan rodentia biologiperbedaan sistem pencernaan lembu dan arnabperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanvitamin b complex untuk lembuperanan rumen dalam sistemvitamin utk haiwanperanan rumen dalam sistem pencernaan ruminanvitamin lembuperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaanperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaan ruminantPERANAN UTAMA PERUT RUMENperatus abomasum dalam perut lembuvitamin haiwanperbandingan anatomi manusia dan anatomi haiwanvitamin b-complex lembuperbeezaan ternakan ruminal dan bukan ruminal sistem organperbezaaan monogaster monogaster terubah dan ruminangigi haiwan dan fungsinyaunta haiwan ruminanperbezaan haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminanperbezaan haiwan ruminan dengan bukan ruminansiatopik 8 nutrisi haiwanperbezaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan pencernaan dalam perut manusia dengan percernaan perut lembuperbezaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan pencernaan manusia dan ruminanperbezaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan dan persamaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan antara ternak ruminan dan bukan ruminanperbezaan antara haiwan bukan ruminanusus besar haiwan ruminanperbezaan antara manusia ruminan dan redonsia biologi tingkatan 4perbezaan antara rodent dan ruminenperbezaan antara ruminan dan bukan ruminanurutan saluran pencernaan ruminanperbezaan antara ruminen dan rodensiaurutan pencernaan dalam sistem pencernaan haiwan ruminanperbezaan antara sistem pencernaan dalam manusia dan ruminanperbezaan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiasoalan latihan pencernaan haiwanperbezaan perut haiwan ruminan dan bukan ruminanProses ruminanruminan maksudruminan perut terbesar pelabuhansains pencernaan makanan dalam usus haiwan herbivorsistem pencernaan ruminan bab form4sains perut lembusalur alimentari haiwan ruminan dan rodensiasalur alimentari lembu SPMsaluran pencernaan dombasistem pencernaan ruminasaluran pencernaan ruminansistem pencernaan ruminan ibu mengandungruminan dan rodensia persamaansistem pencernaan ruminan powerpointsistem pencernaan selulosa dalm ruminanrajah gigi lemburetikulum pada kambingrodensia tingkatan 4sistem pencernaan ruminan videosistem pencernaan ruminan tingkatan 4rumen bukanruminan bakteriasistem pencernaan ruminan pptruminan dalam sistem pencernaansaluran penghadaman haiwansistem anatomi kambingsistem pencernaan perut lembusistem pencernaan makanan rodentiasistem pencernaan ayam & lembusistem pencernaan bagi haiwan ruminant lembusistem pencernaan dalam ruminan danrodensiasistem pencernaan haiwan bukan ruminan ayamsistem pencernaan haiwan rodentiasistem pencernaan lembu spmsistem pencernaan lembu biologi tingkatan 4Sistem pencernaan haiwan ruminan biologi tingkatan 4sistem pencernaan kambing pptsistem pencernaan arnabsistem pencernaan antisept dan ruminansistem pencernaan manusia biologi tingkatan 4sistem pencernaan pada ruminansiasistem digesti pada ruminansistem pecernaa ruminansistem pecernaan bukan ruminansistem pencernaan pada lembu pptsistem pecernan dombahsistem pencernaan pada haiwansistem penceranaan ruminansistem pencernaaansistem pencernaaan ruminansistem pencernaan haiwan ruminan dan rodenpersamaan dan perbezaan salur alimentarisistem peredaran darah ruminansistem percernaan kambingsistem percernaan haiwanperut kitab ruminantsistem percernaan arnab rodenperut lembu ada empatsistem perceraan dombahsistem penvcernaan dalam ruminan dan rodensiaperut lembu omasumperut lembu omasum abomasumperut dan kitab lembuperut dalam takrifan sainspersamaan sistem penghadaman kuda dan ayampersamaan dan perbezaan sistem pencernaan manusian ruminan dan rodensiasistempencernaanpadakambingsistem ruminen dan bukan ruminenpersamaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan bukan ruminansistem ruminanpersamaan proses pencernaan manusia rodensia & ruminanpersamaan rodensia dan ruminensistem perut lembusistem perut anai2persamaan ruminen dan rodensiasistem penghadaman ruminan dan bukan ruminansistem penghadaman haiwan ruminanproses anatomi haiwanProses pencernaan rodentiaproses pencernaan ruminanproses pencernaan ruminan dan non ruminansistem pencernan ruminan dan bukan ruminan sains paersistem pencernakan ternakan ayam dan lembuproses pencernaan ruminan SPMsistem pencernaanselulosa lembu spmproses penghadaman lembusistem pencernaan selulosa lembu spmproses rodensia biologisistem pencerrnaan ruminantsistem pencrnaan rodensiasistem penernaan ruminanproses fermentasi dalam perut lembuproses pencernaan dalam lembuproses pencernaan dan penyerapan nutrien (biologi tingkatan 5)proses pencernaan dan penyerapan selulosasistem penghadaman haiwan rodentproses pencernaan haiwanproses pencernaan haiwan ruminan gambarsistem penghadaman haiwan bukan ruminaproses pencernaan lembu spmproses pencernaan makanan lembuproses rumenperanan gigi utama dalam proses penghadamanbiologi perbezaan pencernaan ruminan dengan manusiabiologi tingkatan4 nutrisibiologi tinkatn 4 sistem pencernaan manusiacara pemakanan haiwan ruminan biologicara penghadaman makanan oleh haiwancara perut lembu berfungsicontah sistem penghadamancontog haiwan sistem penghadaman tidak lengkapcontoh amali sistem penghadaman haiwancontoh enzim dan fungsinya tingkatan 4contoh haiwan ada karbohidratcontoh haiwan dalam kategori ruminanCONTOH HAIWAN RUMINAN ITU APAcontoh percernaan haiwan ting 2contoh rumusan folio percernaan haiwanbiologi tingkatan 4 terangkan pencernaan selulosa dalam haiwan ruminanbiologi tingkatan 4 ruminenbiologi perbezaan percenaanbiologi perbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodensiabiologi sistem pencernaan pada binatangbiologi spm sistem pencernaanBiologi Tingkatan 4 - Sistem Pencernaan ruminan dan rodensiabiologi tingkatan 4 bab 6 nutrisi perbezaan haiwan ruminan dengan manusiabiologi tingkatan 4 bab 6 ruminanbiologi tingkatan 4 bab 6 sistem pencernaan selulosa manusiabiologi tingkatan 4 bab nutrisibiologi tingkatan 4 nutrisi ruminanbiologi tingkatan 4 pencernaanbiologi tingkatan 4 pencernaan dalam perutbiologi tingkatan 4 pencernaan haiwan ruminanbiologi tingkatan 4 ruminancontoh soalan sistem pencernaan haiwancontoh-contoh haiwan ruminanesei pencernaan ruminan rodensiafungsi 4 lapisan perut kambingfungsi anatomi sistem pencernaaanFUNGSI BAHAGIAN PERUT LEMBUfungsi haiwan 4 perutfungsi ke empat perut lembufungsi mulut tingkatan 2fungsi omasum dan abomasumfungsi omasum lembufungsi organ dalaman lembufungsi organ pencernaan kambingfungsi perut binatangfungsi perut kitabfungsi perut kitab(omasiumesei pencernaan bagi haiwan ruminan seperti lembuenzim perut lembudefinisi omasumdefinisi proses ruminandefinisi ruminan besardefinisi slurry pada lembudua perbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiaempat bahagian perut lembu omasum abomasumempat bahgian percernaan ruminanempat perut lembuempat sistem perut lembuempat sistem perut ruminanenzim dalam perut lembuenzim dan pencernaan haiwanenzim dan penghadamanenzim pencernaan ruminanfungsi retikulum omasum dan abomasumbiologi perbezaan pencernaan ruminan) perbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminananatomi sistem dalaman lembuanatomi sistem pencernaan lembuanatomilembuapa beza perut dan usus lembuapa itu abomasumapa itu biologi haiwanApa itu haiwan rodensiaapa maksud Haiwan bukan ruminanapa maksud ruminanapakah binatang ruminanapakah haiwan ruminanapakah itu haiwan bukan ruminanapakah maksud makanan ruminan?apakah maksud monogasteranatomi perut haiwananatomi perut ayam4 bahagian perut lembu4 jenis perut lembu4 lapisan perut lembu4 sistem perut4 sistem perut ruminan4sistem perut lembuaktiviti pengajaran sistem pencernaanAKU SAYANG KAMUalat pencernaan pada lembuamali pencernaan bukan ruminanamali proses pencernaan di ususamali sistem pencernaan bukan ruminananatomi dan fisiology ruminan besaranatomi haiwan tingkatan 4apakah perbezaan selulosa pada ruminan dan rodensiab complex haiwanbeza sistem pencernaan ruminan dengan bukan ruminanbinatang berperut empatbinatang perut empatbinatang yang mempunyai 4 ruang perutbinatang yang mempunyai 6 bahagian perutbinatang yg mempunyai 8 bahagian perutbiologi bab 6 tingkatan 4 haiwan ruminantbiologi F4 nutrisi pencernaanbiologi haiwan ruminanbiologi lembubiologi nota ruminanbiologi nutrisi haiwanbiologi pencernaan ruminan rodensia spmbiologi pencernaan selulosa dalam haiwanbeza sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanbeza sistem pencernaanbagaimana sistem pencernaan ruminan dan rodensiabahagian di perut lembu selain rumenbahagian retikulumbahagian sistem pencernaan ruminanbahagian sistem penghadaman dan fungsinyabahagian sistem penghadaman manusiabahagian-bahagian sistem pencernaanbakteria pencerna makananbanding beza antara sistem pencernaan manusia dengan arnabbeza antara ruminan dan bukan ruminanbeza pencernaan denganbeza pencernaan ruminan dan rodensiabeza ruminan dari segi pemakanan dan nutrisibeza salur alimentari arnab dan lembu biologi tingkatan 4biologi perbezaan pencernaanfungsi retikulum ruminanmaksud haiwan herbivor ruminannota biologi sistem pencernaan ruminannota biologi sistem penghadaman haiwan ruminannota biologi tingkatan 4 bab 6 pencernaan ruminennota biologi tingkatan 4 pencernaan makanannota biologi tingkatan 4 sistem pencernaan ruminan dan rodensianota biologi tingkatan 4 topik 6 pencernaaan haiwan rodensianota biologi tingkatan4 sistem pencernaan rodensianota ringkas biologi bab 6 nutrisi pencernaan ruminannutrisi haiwannutrisi haiwan-biologinutrisi lembunutrisi ruminan dan rodensianutrisi tingkatan empat powerpointobjective sistem pemakanan haiwannota biologi sistem pencernaan rodentia dan ruminannota biologi pencernaan tingkatan 4maksud nutrisi haiwanmaksud omusummaksud proses ruminatemaksud rodenmaksud rodensiamaksud ruminan dan rodensiamembandingkan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensiamodel anatomi lembunota bab 6 biologi pencernaan ruminannota bab 6 BIOLOGI PROSES PENCERNAAN MANUSIAnota biologi - ruminan dan rodennota biologi bab 6 nutrisinota biologi form4 proses pencernaan makanannota biologi pencernaan makananobumasum apa itu ?omasum lembupencernaan selulosa dalam haiwan herbivorpencernaan selulosa dalam lembu dan arnabpencernaan selulosa dalam rodentiapencernaan selulosa dalam rodentspencernaan selulosa di dalam lembupencernaan selulosa lembupencernaan selulosa pada arnabpencernaan terakhir selulosapenerangan pencernaan selulosa pada haiwan ruminantpengenalan jenis makanan ruminanpengenalan ruminan di malaysiapenghadaman dalam ruminan dan rodentpenghadaman roden dan rumimanpenyerapan hasil pencernaan sains tingkatan 2pencernaan selulosapencernaan ruminan herbivororgan pencernaan ARNAB dan fungsinyaorgan retikulum haiwan ruminanorgan sistem penghadaman lembupemakanan ruminan besarpencernaan dalam rodentpencernaan dalam ruminan dan rodensiapencernaan dalam usus lembupencernaan haiwan rodensiaPENCERNAAN HAIWAN RODENTpencernaan haiwan ruminanpencernaan kambingpencernaan makanan haiwanpencernaan pada rodensiapencernaan ruminan dan rodensia pptPERANAN BAHAGIAN RUMENmaksud haiwan herbivor rodensiafungsi retikulum ternak ruminangambar haiwan juga organismegambar haiwan ruminan lembugambar omasum kambinggambar pencernakan ruminangambar perut binatangGambar Proses pecernaan ruminengambar rajag haiwan ruminangambar rajah biologi tingkatan4gambar rajah dalaman organ lembugambar rajah enzimgambar rajah gigi lembugambar rajah sistem pencernaan bukan ruminan ayamgambar rajah sistem pencernaan ruminan (lembu)gambar rajah sistem pencernaan ruminan dan rodensia arnabgambar haiwan bukan ruminangambar gambar rennetfungsi rumen abomasumfungsi rumen fungsi retikulum fungsi omasum fungsi abomasumfungsi rumen padafungsi rumen retikulumfungsi setiap perut lembufungsi sistem pencernaan biologi tingkatan 4 spmfungsi sistem pencernaan lembufungsi sistem tag lembufungsi usus ruminanfungssu omasum (perut kitab)gambar alat pencernaan kambinggambar anatomi sistem pencernaan manusiagambar bergerak sistem pencernaan bukan ruminangambar contoh contoh haiwan ruminangambar saluran pencernaan kambinggambar sistem pencernaan haiwan ruminanjenis pencernaan haiwanjenis perut haiwanjurnal sistem pencernaan pada kambingjurnal sistem pencernaan ternakan ruminankhinzir adalah haiwan bukan ruminankoleksi soalan biologi ruminan dan rodenkonsep sistem pencernaan ternakankuiz protein tingkatan 4kuiz sistem pencernaan ruminan dan rodensialapisan perut lembulatihan sistem pencernaan ruminanLemak pada pencernaan ruminanlembu ialah haiwan apa?maksud bukan ruminanjenis makanan ternakan ruminan upmjenis karbohidrat biologi tingkatan 4gambar sistem pencernaan makanangambar sistem pencernaan pada mamaliagambar sistem pencernaan rodensiagambar sistem pencernakan ruminansiaGAMBAR SISTEM PENCERNAN KAMBINGGAMBAR SISTEM PENGHADAMAN UNTAgambar sistem penghadhaman ruminangambar sistem percernaan pada hewan ruminangmbr rajah perut haiwan ruminanHaiwan berperut empathaiwan ruminan dan rodensiahaiwan ruminan dengan bukan ruminanhewan bukan ruminanjenis binatang ruminanmaksud haiwan bukan ruminan ialah|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!