» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

sistem pencernaan haiwan ruminan

Published on Feb 12 2011 // Uncategorized

Terdapat 3 Jenis Sistem Pencernaan Haiwan
  • Monogaster
  • Monogaster terubah
  • Ruminan

Apakah Haiwan Ruminan?
Haiwan ruminan adalah haiwan seperti kambing, lembu, kerbau dan kuda. Haiwan ruminan mempunyai empat bahagian perut dan bahagian perut adalah rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Kebanyakan haiwan herbivora adalah haiwan ruminan.

Bahagian Sistem Pencernaan Ruminan
1. Mulut, gigi dan bibir
2. Esophagus
3. Empat Bahagian Perut
- Rumen
- Retikulum
- Omasum
- Abomasum
4. Usus Kecil dan Usus Besar

1. Mulut, Gigi Dan Bibir
Fungsi mulut, gigi dan bibir adalah untuk memegang, mengunyah dan melembabkan makanan.

2. Esophagus
Esophagus berfungsi sebagai saluran menghubung perut.

3. Rumen
Bahagian terbesar tempat fermentasi, terdapat bakteria dan protozoa yang menghurai bahan kasar. Pada dinding Rumen terdapat papillae yang meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan serta mikro organisme yang mencerna selulosa dan mensintesis asid amino dan juga vitamin B-complex.

Saiz Rumen:
Lembu – 100 liter
Kambing – 12 liter

4. Retikulum
Dinding Retikulum berbentuk seperti sarang lebah (Honeycomb). Bahagian ini akan bergabung dengan rumen dalam aktiviti campuran makanan dan juga fermentasi.

Saiz Retikulum:
Lembu – 6 liter
Kambing – 1 liter

5. Omasum
Omasum mempunyai lapisan lapisan seperti buku, dipanggil perut kitab. Ia membantu dalam penyerapan dan juga pengisaran bahan makanan kasar. Ia juga dikenali sebagai bible,fardelmanyplies dan psalterium.

Saiz Omasum:
Lembu – 10 liter
Kambing – 0.5 liter

6. Abomasum (Perut Sebenar)
Abomasum ialah bahagian perut keempat dan terakhir dalam haiwan ruminan. Abomasum merupakan perut pencernaan sebenar, anatomi dan fungsinya hampir sama dengan fungsi cperut dalam haiwan berperut tunggal (Monogaster). Proses pencernaan enzim berlaku disini. Ia juga dikenali sebagai maw dan rennet-bag.

Saiz Abomasum:
Lembu – 20 liter
Kambing – 1.5 liter

7. Usus Kecil
Pencernaan makanan oleh enzim dan juga penyerapan molekul nutrien berlaku di sini. Usus kecil akan mengeluarkan enzim pencerna lemak, protein dan juga karbohidrat.

Saiz Usus Kecil:
Lembu – 70 liter atau 130 kaki
Kambing – 8 liter atau 80 kaki

8. Usus Besar
Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan pembentukan tinja menjadi pepejal. Ada sedikit penyerapan nutrien.

Saiz Usus Besar:
Lembu – 45 liter
Kambing – 6 liter

Sistem Pencernaan Kambing

Sistem Pencernaan Ruminan
Haiwan ruminan berupaya mengunyah semula makanan kasar yang berada dalam rumen. Makanan kasar dimuntah ke ruang mulut, dikunyah semula dan ditelan. Proses ini dilakukan apabila haiwan sedang berehat atau tidak menjalankan aktiviti makan.

Proses Dalam Rumen
Makanan yang masuk dalam rumen akan bercampur dengan bakteria dan protozoa yang bertindak keatas makanan. Bakteria akan membiak hasil daripada fermentasi. Pencernaan selulosa menghasilkan asid lemak meruap yang menjadi sumber tenaga haiwan ruminan. Selain dari itu bakteria dan protozoa juga akan mengsintesis protein dan vitamin.

Bagaimana Ia Berfungsi?
Selepas dikunyah dan ditelan makanan masuk ke dalam rumen dan retikulum. Fungsi utama retikulum adalah untuk mencampur makanan dengan cecair rumen dan mikrob. Juga memperangkap bahan bukan makanan seperti batu pasir dan besi.

Bagaimana Sistem Pencernaan Berfungsi?

Rumen
Dalam rumen bakteria akan bertindak dengan bahan makanan. Hasil sampingan ialah asid lemak meruap. Bakteria dan protozoa akan membiak dan memasuki omasum dan seterusnya abomasum.

Omasum
Dalam omasum, makanan dihancurkan dan air juga diserap sehingga tinggal 30 – 40 peratus dari asal. Makanan bersama sama bakteria dan protozoa akan masuk ke abomasum.

Abomasun
Dalam abomasum makanan ditindakbalas oleh enzim dari dinding abomasum. Asid hidroklorik dan pepsin bertindak ke atas protein.

Usus Kecil Dan Usus Besar
Dari abomasum makanan akan bergerak masuk ke usus kecil dimana enzim dari pankrias dan juga dinding abomasum bertindak ke atas protein, karbohidrat dan lemak. Usus kecil juga menyerap nutrien hasil dari pencernaan oleh enzim. Dari usus kecil makanan akan ke usus besar dimana sejumlah besar air diserap untuk menjadikan tinja.

|haiwan ruminanruminanmaksud ruminansistem pencernaan lembusistem pencernaan kambingsistem pencernaan haiwan ruminansistem pencernaan ruminan dan rodensiasistem penghadaman ruminananatomi lembusistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminansistem pencernaan pada kambingcontoh haiwan ruminanapa itu ruminanmaksud haiwan ruminanperbezaan ruminan dan bukan ruminanpencernaan lembuSISTEM PENGHADAMAN HAIWANalat pencernaan kambingfungsi ABomasumgambar sistem pencernaan haiwan bukan ruminanmaksud anatomi haiwanproses pencernaan pada lembuproses ruminatesaluran pencernaan kambingapa itu haiwan ruminansistem penghadaman lembufungsi mulut pada kambinggambar sistem pencernaan pada ruminansiaruminan dan rodensiapowerpoint sistem pencernaan ruminan dan rodensiamaksud monogastersistem pencernaansistem penghadaman kambinggambar sistem pencernaan bukan ruminananatomi kambingproses pencernaan makananperanan gigi utama haiwanbiologi tingkatan 4 nutrisiperbezaan sistem pencernaan manusia dan arnabpencernaan selulosa oleh haiwan ruminan seperti lembumaksud rumenmaksud selulosafungsi omasumperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanbakteria dalam perut lembubeza ruminan dan bukan ruminanbinatang ada gigi diperutsistem peredaran darah bukan ruminanperbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperut haiwan ruminanGambar Anatomi Kambingperanan tinja dalam sistem penghadaman ayamapakah haiwan bukan ruminansistem pencernaan dombaanatomi perut lembuterangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminanamali sistem penghadaman manusiafungsi spleen pada lembupencernaan haiwanpersamaan ruminan dan rodensiaanatomi haiwanmaksud ternakan ruminanfungsi rumendefinisi ruminansistem pencernaan bukan ruminan ayampraktikal 5 enzim dan pencernaanperbezaan sistem pencernaaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperut kitab lembucara mencuci perut kitab (omasum)sistem pencernaan makanan pada dombasistem pencernaan makanan bagi binatanggambar sistem pencernaan pada kambingGAMBAR SISTEM PENCERNAAN PADA DOMBAperut lembu biologicontoh folio percernaan haiwangambar sistem pencernaan kambingcontoh haiwan bukan ruminanmodel pencernaan perut lembugambar alat pencernaan kembingperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminangambar sistem percernaan haiwan bukan ruminangambar perut haiwan ruminanhaiwan ruminan dan tak ruminangambar digesti kambingproses penghadaman haiwansaiz retikulumpersamaan gigi haiwanfungsi omasum(perut kitab)jenis haiwan ruminanruminan besarrajah sistem pencernaan ruminanproses pencernaan perut lembuperbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminanenzim binatangsistem peghandaman haiwan bukan ruminaperbezaan sistem pencernaan lembu dan manusia biologi tingkatan 4enzim dan proses penghadaman ruminanenzim di retikulum ternak ruminangambar percernan dombahgambar pencernaan pada kambingsistem pencernaan ruminan ayamgambar haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminanruang perut haiwan ruminanperbedaan antara sistem pencernaan manusia dengan haiwan bukan ruminansistem penghadaman ruminenorgan pencernaan kambingsistem penghadaman haiwan bukan ruminanbiologi bab 6 tingkatan 4 ruminananatomi ruminan besarperbandingan antara pencernaan manusia ruminan rodentiatinja dalam sistem penghadaman ayamsistem penghadaman ayamurutan sistem pencernaan bukan ruminanapakah maksud ruminanorgan-organ pencernaan kambingapa itu ternakan ruminansistempenghadaman ruminanperbedaan pencernaan ruminan dan non ruminansistem perut ruminanpencernaan dan penyerapan selulosasoalan ruminan dan rodensiapencernaan makanan pada lembupencernaan pada lembusistem percernaan haiwan ruminan dan bukan ruminansistem percernaan haiwan ruminanperbezaan haiwan ruminan dan bukan ruminanamali enzim danApakah Maksud Nutrisi HaiwanALAT PENCERNAAN PADA KAMBINGamali enzim dan pencernaanbiologi tingkatan 4 bab 6 ruminan dan rodensiaalat pencernaan lembubiologi perut lembusistem pencernaan ruminenNota Biologi Sistem penghadamanpenghadaman lembuperbezaan proses pencernaan manusia ruminan dan rodennota ruminanPeranan omasumbiologi tingkatan 4 bab 6 nutrisiperbandingan proses penguraian selulosa pada manusia dan haiwan ruminan dan haiwan rodensiaperanan gigi utama dalam proses penghadamanpersamaan dan perbezaan sistem pencernaan manusian ruminan dan rodensiapersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodenperbezaan sistem ruminan dan bukan ruminanpersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan dan rodentperbezaan sistem pencernaan manusia dan haiwan ruminanperut kitab ruminantpersamaan dan perbezaan salur alimentariperanan rumen dalam sistemperbandingan sistem pencernaan manusia dan arnabperbandingan pencernaan manusia dan haiwan ruminapersamaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan bukan ruminanperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaan ruminantPERANAN UTAMA PERUT RUMENperatus abomasum dalam perut lembuperbandingan anatomi manusia dan anatomi haiwanpersamaan rodensia dan ruminenperut dalam takrifan sainsperut dan kitab lembuperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbandingan antara sistem pencernaan haiwan ruminant dan bukan ruminantperbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanpersamaan ruminen dan rodensiaperbandingan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensiaperanan utama bahagian rumen dalam sistem pencernaanpersamaan proses pencernaan manusia rodensia & ruminanperanan rumen dalam sistem pencernaan ruminanpersamaan sistem penghadaman kuda dan ayampersamaan dan perbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminan danperbezaan retikulum lembu dan kambingperbezaan pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan sistem pencernaan haiwanperbezaan haiwan ruminan dengan bukan ruminansiaperbezaan haiwan ruminan dan haiwan bukan ruminangambar sistem percernaan pada hewan ruminanperbezaan sistem pencernaan haiwan dan manusiaperbezaan antara ternak ruminan dan bukan ruminanperbezaan antara sistem pencernaan manusia ruminansia dan rodentia biologiperbezaan pencernaan dalam perut manusia dengan percernaan perut lembuperbezaan proses penguraian selulosa haiwan ruminan dan rodenperbezaan rodensia dengn ruminanperbezaan proses pencernaan dalam manusia ruminan dan rodensiaperbezaan perut haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan ruminan dan rodensiaperbezaan salur alimentari ruminan dan rodensiaperbezaan pencernaan manusia dan ruminanperbezaan sistem lembu dan arnabperbezaan pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanperbezaan dan persamaan pencernaan manusia ruminan dan rodensiaperbezaan antara sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiaperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan manusiaperbezaan sistem pencernaan rodentiaperbezaan sistem pencernaan ruminan dan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodenperbezaan sistem penghadaman haiwan bukan ruminan dengan manusiaperbezaan sistem penghadaman roden dan ruminanPERANAN BAHAGIAN RUMENperbedaan sistem pencernaan lembu dan arnabpercernaan protein biologi tingkatan 4 bab 6persamaan antara saluran alimentari ruminan dan rodensiaperbeezaan ternakan ruminal dan bukan ruminal sistem organperbezaaan monogaster monogaster terubah dan ruminanperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dengan bukan ruminanperbezaan antara sistem pencernaan dalam manusia dan ruminanperbezaan antara ruminan dan rodensiaperbezaan antara ruminan dan bukan ruminanperbezaan antara rodent dan ruminenperbezaan antara manusia ruminan dan redonsia biologi tingkatan 4perbezaan sistem pencernaan manusia dan ruminenperbezaan antara haiwan bukan ruminanperbezaan sistem pencernaan manusia rodensia dan ruminanpersamaan antara sistem pencernaan manusia dengan haiwan ruminan dan rodensiasistem pencernaan pada ruminansiasistem pencrnaan rodensiasistem penernaan ruminansistem penghadaman haiwan bukan ruminasistem penghadaman haiwan rodentsistem penghadaman haiwan ruminansistem penghadaman ruminan dan bukan ruminansistem penvcernaan dalam ruminan dan rodensiasistem perceraan dombahsistem percernaan arnab rodensistem percernaan haiwansistem percernaan kambingsistem peredaran darah ruminansistem pencerrnaan ruminantsistem pencernan ruminan dan bukan ruminan sains paersistem pencernakan ternakan ayam dan lembusistem pencernaan perut lembusistem pencernaan ruminaproses pencernaan makanan lembusistem pencernaan ruminan bab form4sistem pencernaan ruminan ibu mengandungsistem pencernaan ruminan powerpointsistem pencernaan ruminan pptsistem pencernaan ruminan tingkatan 4sistem pencernaan ruminan videosistem pencernaan selulosa dalm ruminansistem pencernaan selulosa lembu spmsistem pencernaanselulosa lembu spmsistem perut anai2sistem perut lembuunta haiwan ruminanurutan pencernaan dalam sistem pencernaan haiwan ruminanurutan saluran pencernaan ruminanusus besar haiwan ruminanvedeo sistem pencernaan lembuvitamin b complex lembuvitamin b complex untuk kambingvitamin b complex untuk lembuvitamin b-complex lembuvitamin haiwanvitamin lembuvitamin utk haiwantopik 8 nutrisi haiwantingkatan 4 biologi bab 6 sistem pencernaan ruminanternakan ruminan maknasistem ruminansistem ruminen dan bukan ruminensistempencernaanpadakambingsistim pencernaan kambingsoalan biologi tingkatan 4 kertas 2 bab 6 nutrisisoalan latihan pencernaan haiwansoalan SPM biologi rodensiasoalan spm tentang sistem pencernaan ruminansperbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminantakrifan konsep fizik tingkatan 4tempat terakhir proses pencernaan selulosaternakan ruminawww sistem pencernaan rodensiasistem pencernaan pada lembu pptperut lembu ada empatproses rodensia biologiproses rumenProses ruminanrajah gigi lemburetikulum pada kambingrodensia tingkatan 4rumen bukansoalan objektif pencernaan haiwan ruminanruminan bakteriaruminan dalam sistem pencernaanruminan dan rodensia persamaanruminan maksudproses penghadaman lembuproses pencernaan ruminan SPMproses pencernaan ruminan dan non ruminanperut lembu omasumperut lembu omasum abomasumproses anatomi haiwanproses fermentasi dalam perut lembuproses pencernaan dalam lembuproses pencernaan dan penyerapan nutrien (biologi tingkatan 5)proses pencernaan dan penyerapan selulosaproses pencernaan haiwanproses pencernaan haiwan ruminan gambarproses pencernaan lembu spmProses pencernaan rodentiaproses pencernaan ruminanruminan perut terbesar pelabuhansains pencernaan makanan dalam usus haiwan herbivorsistem pencernaan ayam & lembusistem pencernaan bagi haiwan ruminant lembusistem pencernaan dalam ruminan danrodensiasistem pencernaan haiwan bukan ruminan ayamsistem pencernaan haiwan rodentiaSistem pencernaan haiwan ruminan biologi tingkatan 4sistem pencernaan haiwan ruminan dan rodensistem pencernaan kambing pptsistem pencernaan lembu biologi tingkatan 4sistem pencernaan lembu spmsistem pencernaan makanan rodentiasistem pencernaan manusia biologi tingkatan 4sistem pencernaan arnabsistem pencernaan antisept dan ruminansistem pencernaaan ruminansains perut lembusalur alimentari haiwan ruminan dan rodensiasaluran pencernaan dombasaluran pencernaan ruminansaluran penghadaman haiwansistem anatomi kambingsistem digesti pada ruminansistem pecernaa ruminansistem pecernaan bukan ruminansistem pecernan dombahsistem penceranaan ruminansistem pencernaaansistem pencernaan pada haiwanbiologi perbezaan percenaancara pemakanan haiwan ruminan biologicara penghadaman makanan oleh haiwancara perut lembu berfungsicontah sistem penghadamancontog haiwan sistem penghadaman tidak lengkapcontoh amali sistem penghadaman haiwancontoh enzim dan fungsinya tingkatan 4contoh haiwan ada karbohidratcontoh haiwan dalam kategori ruminanCONTOH HAIWAN RUMINAN ITU APAcontoh percernaan haiwan ting 2contoh rumusan folio percernaan haiwancontoh soalan sistem pencernaan haiwancontoh-contoh haiwan ruminanbiologi tinkatn 4 sistem pencernaan manusiabiologi tingkatan4 nutrisibiologi perbezaan sistem pencernaan ruminan dan rodensiabiologi sistem pencernaan pada binatangbiologi spm sistem pencernaanBiologi Tingkatan 4 - Sistem Pencernaan ruminan dan rodensiabiologi tingkatan 4 bab 6 ruminanbiologi tingkatan 4 bab 6 sistem pencernaan selulosa manusiabiologi tingkatan 4 bab nutrisibiologi tingkatan 4 nutrisi ruminanbiologi tingkatan 4 pencernaanbiologi tingkatan 4 pencernaan dalam perutbiologi tingkatan 4 pencernaan haiwan ruminanbiologi tingkatan 4 ruminanbiologi tingkatan 4 ruminenbiologi tingkatan 4 terangkan pencernaan selulosa dalam haiwan ruminandefinisi omasumdefinisi proses ruminanfungsi anatomi sistem pencernaaanFUNGSI BAHAGIAN PERUT LEMBUfungsi haiwan 4 perutfungsi ke empat perut lembufungsi mulut tingkatan 2fungsi omasum dan abomasumfungsi omasum lembufungsi organ dalaman lembufungsi organ pencernaan kambingfungsi perut binatangfungsi perut kitabfungsi perut kitab(omasiumfungsi retikulum omasum dan abomasumfungsi retikulum ruminanfungsi 4 lapisan perut kambingesei pencernaan ruminan rodensiadefinisi ruminan besardefinisi slurry pada lembudua perbezaan sistem pencernaan haiwan ruminan dengan sistem pencernaan manusiaempat bahagian perut lembu omasum abomasumempat bahgian percernaan ruminanempat perut lembuempat sistem perut lembuempat sistem perut ruminanenzim dalam perut lembuenzim dan pencernaan haiwanenzim dan penghadamanenzim pencernaan ruminanenzim perut lembuesei pencernaan bagi haiwan ruminan seperti lembufungsi retikulum ternak ruminan) perbandingan atau perbezaan di antara sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminananatomi sistem dalaman lembuanatomi sistem pencernaan lembuanatomilembuapa beza perut dan usus lembuapa itu biologi haiwanApa itu haiwan rodensiaapa maksud Haiwan bukan ruminanapa maksud ruminanapakah binatang ruminanapakah haiwan ruminanapakah itu haiwan bukan ruminanapakah maksud makanan ruminan?apakah maksud monogasterapakah perbezaan selulosa pada ruminan dan rodensiaanatomi perut haiwananatomi perut ayam4 bahagian perut lembu4 jenis perut lembu4 lapisan perut lembu4 sistem perut4 sistem perut ruminan4sistem perut lembuaktiviti pengajaran sistem pencernaanAKU SAYANG KAMUalat pencernaan pada lembuamali pencernaan bukan ruminanamali proses pencernaan di ususamali sistem pencernaan bukan ruminananatomi dan fisiology ruminan besaranatomi haiwan tingkatan 4b complex haiwanbagaimana sistem pencernaan ruminan dan rodensiabinatang berperut empatbinatang perut empatbinatang yang mempunyai 4 ruang perutbinatang yang mempunyai 6 bahagian perutbiologi bab 6 tingkatan 4 haiwan ruminantbiologi F4 nutrisi pencernaanbiologi haiwan ruminanbiologi lembubiologi nota ruminanbiologi nutrisi haiwanbiologi pencernaan ruminan rodensia spmbiologi pencernaan selulosa dalam haiwanbiologi perbezaan pencernaanbiologi perbezaan pencernaan ruminanbeza sistem pencernaan ruminan dengan bukan ruminanbeza sistem pencernaan haiwan ruminan dan bukan ruminanbahagian di perut lembu selain rumenbahagian retikulumbahagian sistem pencernaan ruminanbahagian sistem penghadaman dan fungsinyabahagian sistem penghadaman manusiabahagian-bahagian sistem pencernaanbakteria pencerna makananbanding beza antara sistem pencernaan manusia dengan arnabbeza antara ruminan dan bukan ruminanbeza pencernaan denganbeza pencernaan ruminan dan rodensiabeza ruminan dari segi pemakanan dan nutrisibeza salur alimentari arnab dan lembu biologi tingkatan 4beza sistem pencernaanbiologi perbezaan pencernaan ruminan dengan manusiamaksud haiwan herbivor ruminannota biologi sistem pencernaan ruminannota biologi sistem penghadaman haiwan ruminannota biologi tingkatan 4 bab 6 pencernaan ruminennota biologi tingkatan 4 pencernaan makanannota biologi tingkatan 4 sistem pencernaan ruminan dan rodensianota biologi tingkatan 4 topik 6 pencernaaan haiwan rodensianota biologi tingkatan4 sistem pencernaan rodensianota ringkas biologi bab 6 nutrisi pencernaan ruminannutrisi haiwannutrisi haiwan-biologinutrisi lembunutrisi ruminan dan rodensianutrisi tingkatan empat powerpointobjective sistem pemakanan haiwannota biologi sistem pencernaan rodentia dan ruminannota biologi pencernaan tingkatan 4maksud nutrisi haiwanmaksud omusummaksud proses ruminatemaksud rodenmaksud rodensiamaksud ruminan dan rodensiamembandingkan proses pencernaan selulosa dalam manusia ruminan dan rodensiamodel anatomi lembunota bab 6 biologi pencernaan ruminannota bab 6 BIOLOGI PROSES PENCERNAAN MANUSIAnota biologi - ruminan dan rodennota biologi bab 6 nutrisinota biologi form4 proses pencernaan makanannota biologi pencernaan makananobumasum apa itu ?omasum lembupencernaan selulosapencernaan selulosa dalam haiwan herbivorpencernaan selulosa dalam lembu dan arnabpencernaan selulosa dalam rodentiapencernaan selulosa dalam rodentspencernaan selulosa di dalam lembupencernaan selulosa lembupencernaan selulosa pada arnabpencernaan terakhir selulosapenerangan pencernaan selulosa pada haiwan ruminantpengenalan jenis makanan ruminanpengenalan ruminan di malaysiapenghadaman dalam ruminan dan rodentpenghadaman roden dan rumimanpencernaan ruminan herbivorpencernaan ruminan dan rodensia pptorgan pencernaan ARNAB dan fungsinyabinatang yg mempunyai 8 bahagian perutorgan retikulum haiwan ruminanorgan sistem penghadaman lembupemakanan ruminan besarpencernaan dalam rodentpencernaan dalam ruminan dan rodensiapencernaan dalam usus lembupencernaan haiwan rodensiaPENCERNAAN HAIWAN RODENTpencernaan haiwan ruminanpencernaan kambingpencernaan makanan haiwanpencernaan pada rodensiapenyerapan hasil pencernaan sains tingkatan 2fungsi rumen abomasumgambar haiwan ruminan lembugambar omasum kambinggambar pencernakan ruminangambar perut binatangGambar Proses pecernaan ruminengambar rajag haiwan ruminangambar rajah biologi tingkatan4gambar rajah dalaman organ lembugambar rajah enzimgambar rajah gigi lembugambar rajah sistem pencernaan bukan ruminan ayamgambar rajah sistem pencernaan ruminan (lembu)gambar rajah sistem pencernaan ruminan dan rodensia arnabgambar saluran pencernaan kambinggambar haiwan juga organismegambar haiwan bukan ruminanfungsi rumen fungsi retikulum fungsi omasum fungsi abomasumfungsi rumen padafungsi rumen retikulumfungsi setiap perut lembufungsi sistem pencernaan biologi tingkatan 4 spmfungsi sistem pencernaan lembufungsi sistem tag lembufungsi usus ruminanfungssu omasum (perut kitab)gambar alat pencernaan kambinggambar anatomi sistem pencernaan manusiagambar bergerak sistem pencernaan bukan ruminangambar contoh contoh haiwan ruminangambar gambar rennetgambar sistem pencernaan haiwan ruminangambar sistem pencernaan makananjenis perut haiwanjurnal sistem pencernaan pada kambingjurnal sistem pencernaan ternakan ruminankhinzir adalah haiwan bukan ruminankoleksi soalan biologi ruminan dan rodenkonsep sistem pencernaan ternakankuiz protein tingkatan 4kuiz sistem pencernaan ruminan dan rodensialapisan perut lembulatihan sistem pencernaan ruminanLemak pada pencernaan ruminanlembu ialah haiwan apa?maksud bukan ruminanmaksud haiwan bukan ruminan ialahjenis pencernaan haiwanjenis makanan ternakan ruminan upmgambar sistem pencernaan pada mamaliagambar sistem pencernaan rodensiagambar sistem pencernakan ruminansiaGAMBAR SISTEM PENCERNAN KAMBINGGAMBAR SISTEM PENGHADAMAN UNTAgambar sistem penghadhaman ruminangigi haiwan dan fungsinyagmbr rajah perut haiwan ruminanHaiwan berperut empathaiwan ruminan dan rodensiahaiwan ruminan dengan bukan ruminanhewan bukan ruminanjenis binatang ruminanjenis karbohidrat biologi tingkatan 4maksud haiwan herbivor rodensia|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!