» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Bacaan penting kursus induksi guru

Published on Feb 21 2011 // Uncategorized
KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
                                                                                          (muat turun keseluruhan nota) 
 2.         SENARAI SEMAK ULANGKAJI
 3.        MAKLUMAT UMUM KISSM (muat turun keseluruhan Maklumat Umum)
3.1.        PENDAHULUAN
3.2.        MATLAMAT
3.3.        OBJEKTIF
3.4.        PESERTA KURSUS
3.5.        TEMPOH KURSUS
3.6.        TEMPAT KURSUS
3.7.        PELAKSANAAN KURSUS
 4.       
         &
nbsp;     
NOTA KISSM KUMPULAN II

  MODUL UMUM (muat turun keseluruhan Modul Umum)

 1.0          KURIKULUM DASAR-DASAR KERAJAAN
1.0          DASAR-DASAR KERAJAAN
2.1          KURIKULUM BAB A - PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
2.1       BAB A - PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT DAN PENAMATAN PERKHIDMATAN ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM
 2.2          KURIKULUM BAB B - ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN
2.2       BAB B - ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN
 2.3          KURIKULUM BAB C – CUTI
2.3       BAB C – CUTI
 2.4          KURIKULUM BAB D - PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 & (PINDAAN) 2002
2.4       BAB D - PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 & (PINDAAN) 2002
 2.5          KURIKULUM BAB E - RUMAH & BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN
2.5       BAB E - RUMAH & BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN
 2.6          KURIKULUM BAB F - PERUBATAN
2.6       BAB F - PERUBATAN
                 2.7       KURIKULUM BAB G - WAKTU BEKERJA & LEBIH MASA
                                2.7       BAB G - WAKTU BEKERJA & LEBIH MASA
 3.0          KURIKULUM PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT
 4.0          KURIKULUM PENGURUSAN KEWANGAN
4.0       PENGURUSAN KEWANGAN
5.0          KURIKULUM PENGURUSAN ASET
5.0       PENGURUSAN ASET
                 8.0       KURIKULUM ARAHAN KESELAMATAN
                                 8.0       ARAHAN KESELAMATAN
                 9.0       KURIKULUM INTEGRITI & AKAUNTABILITI
                                9.0        INTEGRITI & AKAUNTABILITI

 1.0          STRUKTUR ORGANISASI KPM

Sila rujuk lampiran di bawah bagi maklumat umum :-

|kursus induksi gurusoalan kissm 2012contoh soalan induksi gurunota kissm 2012contoh soalan kissm 2012contoh soalan kissmsoalan induksi umum 2012soalan kissm cuti hajisoalan induksi gurusoalan kissmsoalan spot kissm 2012contoh soalan kursus induksi umumkursus induksi guru 2012soalan induksi kissmnota kissmcontoh kertas kerja kursus induksi kissmassignment kissmsoalan objektif kissmjawapan tugasan kissm 2012soalan dan jawapan kissm 2012modul umum kissmsoalan induksi kissm 2012contoh nota kursus induksi modul umum kumpulan 1induksi gurumodul kissmcontoh soalan induksi umum 2012contoh soalan kissm 2011jawapan tugasan kissmnota induksi kissmsoalan kissm induksicontoh soalan induksi umum kumpulan 1jawapan kissm 2012contoh soalan dan jawapan kurikulum pendidikan pemanducontoh soalan induksi umumcontoh soalan kissm objektifcontoh soalan objektif induksi kissmdownload soalan kurikulum pendidikan pemanduinduksi guru 2012jawapan tugasan individu kissm 2012modul kissm 2012soalan dan jawapan kurikulum pendidikan pemandusoalan kissm objektifsoalan kissm pengurusan amsoalan objektif induksi 2012soalan objektif kursus induksi 2012tugasan kursus induksi 2012contoh kertas kerja kursus induksicontoh soalan objektif kissmkissm assignmentsoalan peperiksaan induksi umumsoalan-soalan induksi kissmcontoh soalan induksi kissmcontoh soalan objektif kursus induksidownlOAD modul induksi khususinduksi kpmjawapan kissm 2011kertas kerja induksi etika perkhidmatan awamkursus induksi kpmrefleksi tugasan kissmsemakan kissm 2012soalan kursus induksi guruassignment induksi cuti hajicontoh penghargaan tugasan induksicontoh soalan induksi umum 2011format peperiksaan kissmmodul kursus induksi sistem saraan malaysianota induksi gurunota kursus induksi gurupengurusan am kissmqalish-kursus induksisoalan induksi objektifsoalan kursus induksi umumtips kissmassignment induksi - hari kualiticontoh jawapan soalan induksi bagi cuticontoh kertas kerja kissmcontoh penghargaan kursus induksicontoh soalan kurikulum pendidikan pemanducontoh soalan objektif induksicontoh soalan peperiksaan penguru san kurikulumjadual kursus induksi kpm 2013jawapan soalan kissmjawapan soalan kissm 2011kerja kursus kissmkertas ulangkaji kissm kumpulan satukissm cutipendahuluan tugasan kissmpenghargaan kerja kursus kissmset induksi etika komputersoalan induksi umumSoalan objektif induksisoalan objektif induksi umumSoalan subjektif induksisoalan subjektif PTK berkaitan kurikulum untuk guruujian kissm 2012arahan perkhidmatan dan keselamatan jawapan kissmassigment cuti hajiassignment induksi umumassignment kissm kumpulancontoh assignment KPMcontoh isi kandungan assignmentcontoh jurnal dasar awam 2012contoh soalan induksi bab elauncontoh soalan kissm akauntabiliticontoh soalan panduan pengurusan pejabatformat assignment kissmformat tugas individu kursus induksiinduksi haji tugasaninduksi soalan ramalanjawapan kissm arahan perkhidmatan & arahan keselamatanjawapan kissm pengurusan amjawapan soalan kissm kriteria kenaikan pangkatjawapan soalan tugasan kissmjurnal set induksikertas ulangkaji kursus induksikertas ulangkaji kursus induksi ssm kumpulan 1kesan kepimpinan yang baikmodul kursus induksi perkhidmatan awamnota kursus induksi kpmnota modul umum kissmpenghargaan kerja kursus kumpulanpenghargaan tugasan individu kissmprakata assignmentsistem fail kissmsoalan dan jawapan induksi umumsoalan dan jawapan ramalan kissm 2012soalan induksi 2012 gurusoalan induksi2012soalan kissimsoalan kissm 2011soalan kissm gurusoalan objektif induksi umum 2011soalan objektif kissm 2011soalan objektif kursus induksi 2011soalan objektif kursus induksi umumSoalan spot induksi 2012soalan-soalan peperiksaan induksi umumspot soalan kursus induksi 2012teks jawapan soalan induksi tentang cutitugasan individu induksi gurutugasan individu kissm soalan 31tugasan kissm 2012tugasan kissm cuti hajitugasan kissm kewangan500 contoh soalan kurikulum pendidikan pemanduasignment induksiasignment kursus induksiassigment induksi kpmASSIGMENT KELAKUAN ORGANISASIassignment cuti hajiassignment induksi umum individuassignment kissm 2011assignment kissm pelupusan asetassignment kissm pengurusan kewanganborang kursus induksi gurucontoh assignment pengantar pengurusancontoh contoh soalan kursus induksi gurucontoh egsigment kissmcontoh folio induksi umumcontoh folio kerja krusus induksicontoh folio penghargaan kepada organisasicontoh format assignmentcontoh format kissm kerja kursuscontoh format prakata assignmentcontoh format tugas induksicontoh jawapan kissm pengurusan kewangancontoh jawapan tugasan individu kissm 2012contoh kerja kursus induksi kissmcontoh kertas kerja dalam modul kursus induksi umum 2012contoh kertas kerja kmkcontoh kertas kerja program induksicontoh kertas soalan pengurusan kewangancontoh penghargaan assigment pendidikan islamcontoh penghargaan folio induksi perkhidmatan awamcontoh penghargaan kerja kursus kissmcontoh powerpoint induksi keselamatancontoh prakata assignmentcontoh refleksi assignment pengantar pengurusancontoh slide power point elaun-elaun dalam perkhidmatan awamcontoh soalan dan jawapan kursus induksi sistem saraan malaysiacontoh soalan dan jawapan tugasan kissmcontoh soalan induksi kumpulan profesionalcontoh soalan kursus induksi kpmcontoh soalan objektif kissm dan jawapancontoh soalan pengantar pengurusan bab 1contoh soalan peperiksaan induksi umum 2012contoh struktur organisasi kmkcontoh tugas kissm sistem faildaftar induksi guruelaun soalan induksiesei hukuman tatatertib penjawat awamesei induksi elaunformat assignment induksi kpmformat kissm 2012induksi 2012induksi modul khusus kementerian pelajaranISI KANDUNGAN kursus pengurusan pejabat 2012jawaban soalan kissm 2012jawapan kissm komponen IV pelupusan asetjawapan kissm2012jawapan kurikulum pendidikan pemandujawapan soalan 50 tugasan individu induksijawapan soalan induksi arahan keselamatanjawapan soalan-soalan kissmjawapan tugasan individu kissm pelupusan aset kerajaanjawapan tugasan kursus induksi sistem saraan malaysiajurnal induksijurnal kebaikan kursus induksi gurujurnal pendidikan induksikepentingan kursus induksikerja kursus induksi umum elaun kerajaanKERJA KURSUS kissm 2012kissm kerja individukissm qalishkoleksi jawapan dasar dalamkoleksi soalan-soalan kissmkoleksi tugasan @ assignmentkursus induksi 2012 kpmkursus induksi 2013-bahan bacaankursus induksi and jeo powerkursus induksi sistem saraan malaysia arahan keselamatan scribdlampiran kerja kursusmaksud latihan induksimatlamat tugasan individu induksinota induksinota induksi kissm gurunota kissm untuk gurunota kurikulum pendidikan pemandunota kursus induksinota kursus induksi sistem saraan malaysianota soalan objektif kursus induksiobjektif kissmorganisasi kpm 2012pengenalan folio perkhidmatan awampengenalan tugas individu induksi-perubatanpengenalan untuk tugasan induksipenghargaan assignmentpenghargaan assignment kissmpeperiksaan induksi gururefleksi kepada pelaksanaan peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan dan tatatertib)1993senarai barang induksi gurusenarai semak bacaan kissmsenarai semak KISSM 2012set induksi guruset induksi khidmat langsungset induksi struktur organisasiskema jawapan ujian kursus induksi sistem saraan malaysia 2012soalan berkaitan elaunsoalan bocor kurikulam pendidikan pemandusoalan dan jawapan peperiksaan kissm _cuti hajisoalan exam kissm - gurusoalan exam kissm 2011soalan induksi 2012 cuti hajisoalan induksi dasar kerajaansoalan induksi guru 2012soalan induksi objektif 2012soalan induksi pengurusan kewangan resitsoalan induksi ssmsoalan kerja kursus kissm 2012soalan kissm 2012 sistem failsoalan kissm kumpulan 1soalan kursus induksi umum 2012soalan objektif berkaitan pengurusan kurikulumsoalan objektif kissm guru kohort 1 2012soalan peperiksaan kissm 2011soalan ramalan ujian pengurusan kurikulumsoalan spot induksisoalan subjektif & jawapan ujian induksi kissmsoalan subjektif berkaitan pengurusan kurikulum untuk gurusoalan tugasan kumpulan kissmsoalan ujian induksi gurusoalan ujian kursus induksisoalan-soalan berkaitan pengurusan kurikulumsukatan kursus induksisukatan modul umum kursus induksi ssmtajuk kerja individu induksi 2012tajuk-tajuk folio tugasan individu induksi kissm 2012tips kissm 2012TUGASAN INDUKSI GURUtugasan induksi kmktugasan kissm bab cutitujuan induksi gurutujuan kissmulangkaji kissmwww kolej com my soalan induksi2 matlamat akauntabiliti kissm500 soalan dan jawapankurikulum pendidikan pemanduakauntabiliti dan refleksiakauntabiliti guruakauntabiliti kissm 2012arahan keselamatan kissmarahan peperiksaan kissmartikel mengenai kursus induksi guruartikel tentang penghantar pengurusanasaignment induksi soalan no 2asigment induksi dasar saasignment induksi-peraturan kewangan-jawapan soalan ujianassgment kissm 2012assiement nilai & etikaassigment induksi pelupusan aset kerajaanAssigment Nilai dan Etika PAassignment arahan keselamatanassignment hari kualitiassignment induksi individu cutiassignment induksi umum etika perkhidmatan awamassignment induksi umum individu pengendalianassignment kenaikan pangkat guru 2010assignment KIssm cuti hajiassignment kissm kumpulan soalan pelupusan asetassignment kumpulan induksiassignment pengurusan kewanganassignment pengurusan kewangan sekolahassignment tatatertibbacaan penting induksi gurubacaan penting kissmbacaan penting kursus induksibacaan penting kursus induksi gurubahan bacaan kursus induksi sektor awamBAHAN KURSUS INDUKSI GURUbahan-bahan bacaan kursus induksi kpmbarang hadiri kursus induksi guruberkaitan tugasan kissmbibliografi induksi setbibliografi kissmbibliografi kursus induksibibliografi modul kursus induksibibliografi tugasan kissmborang biodata peserta kursus induksi kissm 2012borang kursus induksi guru 2012 KPMborang kursus induksi kpmborang kursus induksi pindaan 2002borang kursus induksi sistem saraan malaysiakementerian pelajaran malaysiaconto agenda kursus induksi guru 2012contoh assigment penghargaan organisasi pengurusancontoh assignment cuti hajicontoh assignment etika nilaicontoh assignment induksi panduan pengurusan pejabatcontoh assignment kissm cuti hajicontoh assignment kursus dalam cuticontoh assignment powerpointcontoh assignment upsi pengantar pengurusancontoh ayat induksicontoh ayat penghargaan kerja kursus induksicontoh ayat penghargaan pendidikan islamcontoh ayat refleksicontoh ayat rumusan kerja kursus keselamatan bengkelcontoh esei kursus induksi sistem saraan malaysiacontoh esei refleksi set induksicontoh folio individu kursus induksi sistem saraan malaysiacontoh folio induksi dasar dasar kerajaancontoh folio keseluruhan tugasancontoh folio kursus induksi tugasan kumpulancontoh folio pengurusan kewangancontoh format assignment eseicontoh format tugasan upsicontoh fort folio penghargaan induksicontoh isi kandungan kerja khusus induksicontoh isi kandungan kerja kursus induksicontoh jawapan induksi berkaitan cuti hajicontoh jawapan soalan arahan keselamatancontoh jawapan syarat cuti hajicontoh jawapan tugasan kissm elauncontoh jawapan tugasan kissm pengurusan amcontoh jawapan tugasan kissm-kmkcontoh jawapan tugasan pengantar pengurusancontoh jurnal set induksicontoh kerja kursus kissm bab hajicontoh kerja kursus tentang enzimcontoh kerja kursus video set induksicontoh kertas kerja bengkel arahan - arahan perkhidmatan awamcontoh kertas kerja kursus arahan perkhidmatan awamcontoh kertas kerja kursus induksi peraturan-peraturan awam(kelakuan dan tatatertib)1993 pindaan 2000contoh kertas kerja kursus induksi tatatertibcontoh kertas kerja program latihan induksicontoh kertas kursus induksi gurucontoh kertas kursus pengurusan bangunancontoh kertas pindaancontoh kertas semakancontoh kertas soalan kissmcontoh kertas soalan peperiksaan perkhidmatan awam kumpulan c 2012contoh kertas tatatertibcontoh kertas tugasan kursus induksi kissmcontoh kertas ujian kissm guru-contoh kissimcontoh kissmcontoh krusus kerajaancontoh kursus induksi 2012contoh modul bangunancontoh modul berkaitan dengan latihan induksicontoh modul dasar awamcontoh modul induksicontoh nota organisasicontoh objektif emotional intelligentcontoh objektif etikacontoh pawor point kmkcontoh pengenalan kerja kursus kissmcontoh penghargaan asignmentkursus induksicontoh penghargaan assgment induksicontoh penghargaan assignmentcontoh penghargaan assignment keselamatancontoh penghargaan assignment kolej berkumpulancontoh penghargaan assignment kumpulancontoh penghargaan assignment matematikcontoh penghargaan assingment induksicontoh penghargaan folio induksicontoh penghargaan hajicontoh penghargaan kerja kursus induksi kissmcontoh penghargaan modulcontoh penghargaan powerpointcontoh prakata induksicontoh refleksi asigment pendidikan islamcontoh refleksi assignmentcontoh refleksi kerja kursus berkumpulan khcontoh refleksi kissm individucontoh refleksi nilai pendidikan dalam bacaancontoh refleksi soalan kissmcontoh refleksi tentang pengurusan kewangancontoh refleksi tugasan kumpulan kursus induksicontoh refleksi tugasan kumpulan matematikcontoh senarai kandungan assignmentcontoh senarai semak anugerah cemerlangcontoh senarai semak pelaksanaan program induksicontoh set induksi khusus dan profesionalcontoh skema jawapan arahan keselamatancontoh soalan dan jawapan kursus induksi tatatertibcontoh soalan dan jawapan pengurusan pejabatcontoh soalan dan jawapan peperiksaan kursus induksi umumcontoh soalan dan jawapan tugasan individu induksi (bab cuti haji)contoh soalan dan jawapan ujian kursus induksicontoh soalan dasar pendidikancontoh soalan elaun kissmcontoh soalan guru dan perundangancontoh soalan induksi bagi soalan perlantikancontoh soalan induksi kissm 2012contoh soalan induksi perkhidmatan awamcontoh soalan induksi ssmcontoh soalan induksi ssm 2012contoh soalan induksi umum cuti hajicontoh soalan induksi umum kumpulan 2contoh soalan induksi_objektifcontoh soalan kissimcontoh soalan kissm 2012 untuk gurucontoh soalan kissm 2012-arahan perkhidmatan dan arahan keselamatancontoh soalan kissm arahan keselamatancontoh soalan kissm individucontoh soalan kissm kementerian pelajarancontoh soalan krusus induksi ssm kumpulan ii (kpm)Contoh Soalan Kursus Induksi (KISSM)contoh soalan kursus induksi 2011contoh soalan kursus induksi arahan keselamatancontoh soalan kursus induksi sistem saraan malaysiacontoh soalan mengenai pelupusan asetcontoh soalan objektif induksi gurucontoh soalan objektif kissm 2012contoh soalan objektif nilai dan etikacontoh soalan objektif tatakelakuan dan tatatertibcontoh soalan objektif tatakelakuan dan tatatertib power pointcontoh soalan objketif induksicontoh soalan ojektif kursus induksiContoh soalan pengurusan kurikulum untuk gurucontoh soalan peperiksaan bab b elauncontoh soalan peperiksaan bab e rumah dan bangunan kerajaancontoh soalan peperiksaan induksi KISSMcontoh soalan peperiksaan induksi umum 2009contoh soalan peperiksaan induksi umum kumpulan 2contoh soalan peperiksaan kursus induksi gurucontoh soalan peperiksaan kursus induksi umum kumpulan 2contoh soalan peperiksaan penguru san kurikulum modul upsicontoh soalan peperiksaan perkhidmatan kumpulan Ccontoh soalan peperiksaan perkhidmatan panduan pengurusan pejabatcontoh soalan rumah dan bangunan pejabat kerajaancontoh soalan soalan - guru dan perundangancontoh soalan tatatertibcontoh soalan ujian kurikulum pendidikan pemanducontoh soalanesei kursus induksi sistem saraan malaysiacontoh tugasan bacaancontoh tugasan individu induksi gurucontoh tugasan individu induksi umum arahan keselamatancontoh tugasan individu kissm arahan perkhidmatan dan keselamatancontoh tugasan individu kursus induksi (hari kualiti)contoh tugasan induksi umumcontoh tugasan kissm 2011contoh tugasan kissm 2011 bab kursus hajicontoh tugasan kissm pengurusan pejabatcontoh tugasan KPN 2043contoh tugasan kumpulancontoh tugasan kumpulan kursus induksicontoh-contoh jawapan soalan induksicontoh-contoh soalan induksi kissmcontoh-contoh soalan kurikulum pendidikan pemanducontoh-soalan-kissmCONTOH2 SET INDUKSI feqah tahun 5contoh2 soalan bahasa melayu pengurusan pejabatcuti haji pegawai kerajaan tugasan induksicuti haji penjawat awam kissmdaftar induksidasar kebudayaan kebangsaan assigment induksidasar kebudayaan kebangsaan assigntment kissmdasar kerajaan bagi kursus induksidasar kerajaan ppt induksidasar untuk kursus induksi kpm pptdefinisi kursus induksi sistem saraan malaysiadownload nota kissmdua matlamat akauntabiliti dalam perkhidmatan awamelaun dalam perkhidmatan folioelaun penjawat awam tugasan induksiesei induksi- hukuman tatatertibesei kaedah-kaedah pelupusan aset kerajaanESEI pelupusan harta kerajaanfolio kursus induksifolio pengurusan kawangan pendidikanformat assignment induksi umumformat assignment kursus induksiFORMAT ASSIGNMENT KURSUS INDUKSI GURUformat biodata guru induksiformat kertas kerja kursus induksi ssmformat kertas kursus induksiformat soalan peperiksaan kissmformat soalan ujian kursus induksiformat tugasan kumpulan kissmguru dan perundanganinduksi 2012 guruinduksi 2012\soalaninduksi bab perubataninduksi ssm etika nilaiinduksi tugasan peraturan rumah kerajaaninduksi umum tugas individu tajuk perolehan daruratinduksi untuk isi pentingisi kandungan induksi guruisi kandungan tugasan individu kissm 2012isi kandungan tugasan induksijabantan pendidikan-kursus induksijadual kursus induksi umum 2013jawapan arahan keselamatanjawapan cuti haji-kissmjawapan dan soalan kissm 2012jawapan elaun-elaun dalam perkhidmatanjawapan induksi - cuti hajijawapan induksi -pelupusan harta kerajaanjawapan kerja kursus kissm gurujawapan kissimjawapan kissm arahan perkhidmatanjawapan kissm arahan perkhidmatan dan keselamatanjawapan kissm untuk sistem failjawapan soalan berkumpulan kissmjawapan soalan induksi cuti hajijawapan soalan induksi dasar pendidikanjawapan soalan kissm 2012jawapan soalan kissm 2012 set 6jawapan soalan kissm arahan perkhidmatan dan arahan keselamatanjawapan soalan kissm pengurusan amjawapan soalan kissm pengurusan sistem failjawapan soalan kissm sistem failjawapan soalan kursus induksi cuti hajijawapan soalan nilai kepimpinanjawapan soalan tugasan individu kursus ssm 2012jawapan soalanKISSIMjawapan tugasan dasar awamjawapan tugasan etika perkhidmatan awamjawapan tugasan individu induksi kissm 2012jawapan tugasan individu kissm 2011jawapan tugasan individu kissm bpajawapan tugasan individu kursus induksi pdfjawapan tugasan kissm ( pekeliling kemajuan perkhimatan awam )jawapan tugasan kissm 2012 dasar-dasar kerajaanjawapan tugasan kissm 2012 pengurusan integritijawapan tugasan kissm kewanganjawapan tugasan kumpulan kissm 4bjawapan tugasan kursus induksi berkaitan dengan cuti hajijawapan tugasan kursus induksi etika perkhidmatan awamjawapan tugasan kursus induksi sistem saraan malaysia 2012jurnal akauntabiliti kewangan pendidikanjurnal induksi gurujurnal kewangan pendidikanjurnal kissmjurnal pelupusan aset kerajaanjurnal pendidikan kursus induksijurnal pendidikan: set induksijurnal peranan kursus induksi gurujurnal program induksijurnal program induksi gurukae 3013 ulangkajikaedah pelupusan aset kerajaan kissmkandungan kursus induksikandungan kursus KISSIMkebaikan kursus induksi sistem saraan malaysiakelakuan dan tatatertib 1993 pptKELEBIHAN MENGHADIRI KURSUS INDUKSI KISSMkerja induksi gurukerja kursus akauntabiliti gurukerja kursus induksi dasar pendidikan nekerja kursus induksi kissm kumpulan 1kerja kursus kenaikan pangkat gurukerja kursus kissm JERISkertas kerja arahan keselamatankertas kerja induksikertas kerja induksi kurikulumkertas kerja kepentingan menggambar kepada kanak-kanakkertas kerja kursus asetkertas kerja kursus induksi gurukertas kerja sistem saraan malaysiakertas kursus umum soalan dasar dasar kerajaankertas soalan kissimkertas soalan kissm kumpulan 1-guru 2012kertas ulangkaji kissm kumpulan 1kertas ulangkaji kursus induksi ssmkertas ulangkaji kursus induksi umum 2012keselamatan dan perundangan sekolah-nota kursus induksikissim untuk gurukissm 2012kissm 2012 jawapankissm assignment 2012kissm assignment kriteria kenaikan pangkat gurukissm gurukissm hukuman tatatertibkissm kpmkissm kpm 2012kissm modul umumkissm pengurusan failkissm sistem failkissm skema jawapan nilai etikakissm tatatertib penjawat awamKISSMarahan perkhidmatankmk pegawai awam kerajaankoleksi contoh soalan objektif induksi kissmkoleksi dasar kerajaankoleksi set soalan objektif induksikoleksi soalan dan jawapan kissm tentang perkhidmatan dan arahan keselamatankoleksi soalan kissm gurukoleksi soalan objektif kissmkoleksi tajuk tugasan kissmkoleksi tugasan bab hajikoleksi tugasan spotkpm akauntabiliti gurukpm set induksikriteria kenaikan pangkat guru kissmkurikulum bab c-cutikurikulum panduan pengurusan pejabatkurikulum pendidikan pemandu - contoh soalan dan jawapankurikulum pendidikan pemandu contoh contoh soalankurikulum pendidikan pemandu notakurikulum pendidikan pemandu teks bacaankursus akauntabiliti gurukursus induksikursus induksi 2012kursus induksi bagi gurukursus induksi guru 2013kursus induksi guru melaka 2012kursus induksi guru pahangkursus induksi guru untuk siapakursus induksi guru/nota 2012kursus induksi kissimkursus induksi kpm 2012 melakakursus induksi kpm 2012 untuk gurukursus induksi modul khusus kpmkursus induksi modul umum dan khusus untuk guru gurukursus induksi modul umum kementerian kerja raya 2012kursus induksi peraturan dan perundangan sekolahkursus induksi sistem saraan malaysiakursus induksi sistem saraan malaysia arahan keselamatanKursus induksi SSM anggota perkhidmatan awamkursus kissimKursus kissmkursus set induksi 2012kursus set induksi gurukursus set induksi oktober 2012latihan induksi gurulatihan ulangkaji kissmmaklumat dalam cd kursus induksi-kpmmaklumat kursus induksi gurumaksud akauntabiliti gurumaksud akauntabiliti guru pekeliling kpmmatlamat akauntabiliti dalam perkhidmatan awam kissmMATLAMAT AKAUNTABILITI GURUmatlamat kissmmodul cuti haji kissmmodul jawapan soalan kissm 2011MODUL KURSUS GURUmodul kursus induksimodul kursus induksi 2012modul kursus induksi gurumodul kursus induksi kissmmodul kursus induksi ssmmodul nota khususmodul pentadbiran awammodul program bacaanmodul set induksimodul SSM 2012modul umu kursus induksi ssmmodul umum kursus induksimodul-modul latihan induksimuaturun nota kissm BAB CUTInilai dan etika untuk induksi umumnilai kepimpinannota sistem saraan malaysianombor soalan assignmentkissmnota arahan pentadbirannota belajar untuk khursus induksinota cuti hajinota dan latihan kissmnota etika nilai dan struktur dalam etika profesionalnota induksi khusus pptNota Induksi KISSM Kumpulan IInota induksi kpm 2012nota induksi mengenai perolehannota induksi pkpanota kelakuan organisasinota khusus kursus induksinota kissm 2010nota kissm bab perubatannota kissm cutinota kissm dasar-dasar kerajaannota kissm gurunota kissm kriteria kenaikan pangkat bab anota kissm kumpulan 1nota kissm kumpulan 2nota kissm mengenai cutinota kissm pengurusan am organisasinota kissm tentang elaunnota kissm-panduan pengurusan pejabatnota konsep 1 malaysia kursus induksinota kursus hajinota kursus induksi sistem saraan malaysia 2011nota kursus induksi sistem saraan malaysia nilai dan etikanota kursus induksi SSM 2012nota kursus induksi umumnota kursus induksi untuk gurunota kursus pegawainota modul khusus kursus induksinota modul umum kursus induksi ssm 2012nota nota induksi gurunota pengurusan kewangan kissmnota penting kissmnota tugasan kissimnota-nota untuk kursus induksi (kissm) (guru)objektif kissm 2012objektif kursus induksi KISSMobjektif kursus induksi sistem saraan malaysiaobjektif kursus pelantikan kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatanobjektif of kissmobjektif tugasan hajionline kursus induksi gurupanduan cuti haji guru induksipanduan pengurusan pejabat untuk kursus induksipanduan peperiksaan kissmpekeliling kemajuan perkhidmatan awam (pkpa) ppt kissmpekeliling kursus induksi gurupelantikan kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan anggota perkhidmatan awampelupusan aset kissmpelupusan kertas soalan peperiksaanpenamatan perkhidmatan pegawai awam-tugasan induksipendahuluan tugasan induksipendahuluan tugasan induksi kissmpengenalan tentang kissmpengertian jurnal (agenda guru)penghargaan assignment contohpenghargaan induksipenghargaan kerja kursus induksipenghargaan kissm kerja kursuspenghargaan tugasan induksipengurusan kewangan pelupusan aset kerajaan kissmpeperiksaan kursus induksi 2012peperiksaan objektif kissmperaturan pegawai awam 2012-power pointperaturan peperiksaan KISSMperaturan perlantikan induksi umumperaturan-peraturan am 2009 induksiPeraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 & (Pindaan) 2002Peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan dan tatatertib) 1993 (Pindaan 2002)-pptperaturan-peraturan pegawai awam 2012 pptperaturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tatatertib 1993 (pindaan 2002) dan implikasinyaperaturan-peraturan pegawai awam(kelakuan dan tatatertib)1993 (pindaan 2002)peraturan-peraturan stuktur organisasipkpa bab c 2012 cutipkpa induksi 2012power point assignment induksipower point peraturan perkhidmatan awam 1993 oindaan 2002power point soalan induksi khusus dan umumpowerpoint tujuan dasar pendidikan negarapowetpoint guru dan perundanganppt modul induksippt nilai dan etika dalam perkhidmatan awam-kissimprakata induksiprakata tugasan induksi kissmprakata tugasan kissmprogram induksi jurnalPROGRAM KISSM BAGI GURUprogram kursus induksi gururefleksi dan penghargaanrefleksi implikasi peraturan penjawat awam 1993 pindaan 2002REFLEKSI INDIVIDU KISSMREFLEKSI KERJA KURSUSrefleksi kerja kursus (KISSM)refleksi kerja kursus intergriti gururefleksi kerja kursus kebudayaanREFLEKSI KESELURUHAN TUGASAN KISSMrefleksi kursus dalam perkhidmatanrefleksi kursus induksi gururefleksi penjawat awamrefleksi tugasan kumpulansemakan kursus induksi bagi perkhidmatan guru 2012semakan kursus induksi kissm 2012semakan status kursus induksi kpmsenarai bibliografi untuk kerja kursus kissmsenarai penting untuk kerja kursussenarai rujukan nota kursus induksi sistem saraan malaysiasenarai semak bagi induksisenarai semak induksisenarai semak kursus induksi 2012senarai set induksisenarai tugasan individu kursus induksisenarai tugasan kissmset induksiset induksi hajiset induksi pekerjaanset induksi pengurusanset induksi sistem komputerset induksi untuk tajuk sistem komputerset soalan kissmset soalan kursus induksi guruset soalan objektif kissm 2012silibus kursus upsi pjjsistem fail bab Fsistem fail kursus induksisistem fail soalan kissmSISTEM KOMPUTER SET INDUKSIsjawapan soalan induksi umum individuskema jawapan soalan tugasan kissm 2012SOALAM KISSM TENTANG ELAUN GURUsoalam kursus induksi 2012soalan arahan keselamatan induksi umumsoalan assignment kissm 2012soalan assignment kissm no 31soalan assignment kissm no 4soalan assignment kursus induksisoalan berkaitan cuti kissmsoalan dan jawapan cuti hajisoalan dan jawapan dari panduan pengurusan pejabatsoalan dan jawapan esei kissm arahan perkhidmatan dan keselamatansoalan dan jawapan kissm 2012 kpmsoalan dan jawapan kissm arahan perkhidmatan dan arahan keselamatansoalan dan jawapan popular kursus induksi 2012soalan dan jawapan struktur kissm 2011soalan dan jawapan ujian induksi ssmsoalan dan jawapap peperiksaan induksi akauntabilitisoalan esei kursus induksi peraturan penyimpanan dan pelupusan failsoalan guru dan perundangansoalan individu kissm pelupusan asetsoalan individu kissm pengurusan kewangansoalan induksi 2012 kumpulan 2soalan induksi akauntabilitisoalan induksi akauntibiliti dan refleksisoalan induksi dasar pendidikan kebangsaansoalan induksi haji jawapnsoalan induksi kissm 38soalan induksi pendidikan 2012soalan induksi peraturan-peraturan kmksoalan induksi turunsoalan induksi umum dan khusussoalan induksi umum elaunsoalan induksi umum gurusoalan induksi umum kissm cuti hajisoalan induksi-arahan perkhidmatansoalan kissim 2012soalan kissim kenaikan pangkatsoalan kissm 2012 cuti hajisoalan kissm 2012 kenaikan pangkatsoalan kissm 2012 kewangansoalan kissm 2012 kumpulan 1soalan kissm akauntabilitisoalan kissm arahan perkhidmatan dan arahan keselamatansoalan kissm berkaitan elaunsoalan kissm berkaitan pendidikansoalan kissm elaunSOALAN KISSM INDIVIDUsoalan kissm induksi 2012soalan kissm induksi subjektif jawapansoalan kissm kementerian pelajaran malaysiasoalan kissm kenaikan pangkatsoalan kissm kriteria kenaikan pangkatsoalan kissm mengurus sistem failsoalan kissm oktober 2012soalan kissm peraturan tata tertib penjawat awamsoalan kissm set 6soalan kissm sistem failsoalan kissm subjektif nilaisoalan kissm tentang cuti hajisoalan KISSM untuk KPMsoalan kriteria kenaikan pangkat kursus induksisoalan kursus hajisoalan kursus induksi dasar-dasar kerajaansoalan kursus induksi modul umumsoalan kursus induksi ssmsoalan kursus induksi umum 2011soalan lazim berkaitan pelupusan asetsoalan lazim semasa kursus induksikpmsoalan mengenai cuti untuk kursus induksisoalan mengenai pelupusansoalan mengenai pelupusan aset kerajaansoalan objektif dan jawapan peperiksaan kissm 2010soalan objektif dan jawapankissmsoalan objektif etikasoalan objektif induksi downloadsoalan objektif induksi kissmsoalan objektif induksi kohortsoalan objektif induksi tahun 2011soalan objektif induksi umum 2012soalan objektif kissm 2012-melakasoalan objektif kissm gurusoalan objektif kursus induksi kissm 2012soalan objektif kursus induksi tahun 2012soalan objektif kursus kurikulumsoalan objektif pengurusan pejabatsoalan objektif tentang powerpointsoalan pekeliling kemajuan pendidikansoalan pelupusan aset kerajaansoalan peperiksaan guru dan perundangansoalan peperiksaan induksi kissm 2012soalan peperiksaan induksi umum 2011soalan peperiksaan kissm untuk gurusoalan peperiksaan kursus induksisoalan peperiksaan kursus induksi khusus umumsoalan peperiksaan objektif kurikulum kebangsaansoalan peraturan dan tatatertib penjawat awamsoalan popular kursus induksi gurusoalan ramalan kissm oktober 2012soalan ramalan kursus induksi oktober 2012soalan ramalan ujian pengurusan kurikulum modul pjjsoalan soalan induksi kissmsoalan subjektif kelakuan individusoalan subjektif kelakuan organisasisoalan subjektif kissm berkaitan elaunsoalan tahun lepas kursus induksisoalan tugasan berkumpulan induksisoalan tugasan individu induksi kissm 2012 kohot 4 sesi 2soalan tugasan kissm 2012 (kmk)soalaN TUGASAN kissm arahan perkhidmatan & arahan keselamatansoalan tugasan kissm pengurusan amsoalan ujian kissmsoalan ujian kurikulum pendidikan pemandusoalan ujian kursus hajisoalan ujian kursus induksi sistem saraan malaysiasoalan ujian peraturan pegawai awamsoalan ulangkaji induksisoalan-soalan kissim dan sekma jawapansoalan-soalan objektif kewangan kerajaansoalaninduksi kissmsoalankissmsoalanobjektifkissmspot kissm 2012struktur kmkstruktur organisasi dan arahan keselamatanstruktur organisasi kementerian pelajaran malaysia 2012struktur organisasi kmkstruktur organisasi kpm 2012subjektif kebangsaan 2011 dan jawapansukatan kissmSukatan KISSM 2012tajuk dalam kissmtajuk kerja kursus kmk 2013tajuk kursus induksi gurutajuk tugasan etikatajuk tugasan induksi kmkTajuk tugasan Kerja Kursus Kissm- Konsep KMKtajuk tugasan kissm 2012tatatertib penjawat awam gurutawaran kursus induksi sistem saraan malaysia (kissm) kumpulan iv kementerian pelajaran malaysiatips exam kissmtips induksi kpmtips of kissmtips peperiksaan kissmtips soalan ujian kurikulum pendidikan pemandutips tips soalan peperiksaan kursus induksi untuk penjawat awamtugaasan induksi tentang perkhidmatantugas individu induksi -hari kualititugas individu induksi freetugas individu induksi gurutugas individu kursus induksi - bab ftugasan berkumpulan cuti hajitugasan individu arahan keselamatan induksi umumtugasan individu induksi umutugasan individu kissimtugasan individu kissm berkaitan cuti hajitugasan individu kissm cuti hajitugasan individu kissm penghargaantugasan individu kissm sistem failtugasan individu kissm sistem fail 2011tugasan individu kursus induksi bab f perubatantugasan individu kursus induksi ssm 2011tugasan individu sistem failtugasan individu struktur kmktugasan induksi 2012tugasan induksi panduan pengurusan pejabattugasan induksi pekeliling kemajuan pentadbiran awam (pkpa)tugasan induksi ssmtugasan induksi umum 2012tugasan induksi umum peraturan amtugasan induksi-Dasar Kebudayaan Kebangsaantugasan induksi: matlamat KMKtugasan kissm 2012 dasar-dasar kerajaantugasan kissm 2012 hukuman tatatertibtugasan kissm cutitugasan kissm dasar kerajaanTUGASAN kissm faktor kehilangan fail - jawapantugasan kissm kriteria kenaikan pangkat gurutugasan kissm kumpulantugasan kissm kumpulan soalan pelupusan asettugasan kissm penamatan kerjatugasan kissm pengurusan sistem failtugasan kissm sistem failtugasan kissm-pengurusan amtugasan kissm-pengurusan sistem failtugasan kissm2012tugasan kumpulan dalam kissmtugasan kumpulan induksi cuti hajitugasan kumpulan kissim dasar pendidikan kebangsaantugasan kursus induksi bibliografiTUGASAN KURSUS INDUKSI-STRUKTUR ORGANISASI kmktujuan kursus induksi gurutujuan kursus induksi guru 2012tujuan latihan induksi keguruantujuan pengajaran bacaanujian induksi kerajaanujian kurikulum pendidikan pemandu contoh soalanulangkaji nota kissmwww soalan kissim 2012www tata kolej com my|

Comments

  1. Fariduddin Othman says:

    sangat membantu..tq :)

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!