» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

ALATAN TANGAN ELEKTRONIK

Published on Oct 10 2010 // Uncategorized


 1. Playar Muncung Tirus

  - Digunakan untuk memegang komponen kecil dan membengkokkan kaki komponen
 2. Pemotong Sisi

  - Digunakan untuk memotong lebihan kaki komponen
 3. Penjalur Wayar

  Penjalur Wayar Mudah

  Penjalur Wayar Spring

  - Digunakan untuk memotong dan menjalur wayar

 4. Pemutar Skru

  Pemutar Skru rata

  Pemutar Skru Philips

  - Digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan skru

 5. Alat Pematri Elektrik
  - Digunakan untuk mencairkan timah patri dan mengikat kaki komponen elektronik
 6. Stesen Pematri
  - Digunakan untuk meletakkan pematri yang panas dan mengawal suhunya
 7. Penyedut Patri
  - Digunakan untuk menyedut patri yang berlebihan atau membuang patri untuk pematrian semula
|alatan tangan elektronikalatan tangan elektrikalatan tangan elektronik dan fungsinyaalatan tangan elektronik tingkatan 2peralatan tangan elektrikperalatan tangan elektronikalat tangan elektronikalatan tangan kerja elektronikalatan tangan kerja elektrik dan elektronikgambar gambar dan alat eletrik dan eletronikgambar alatan tangan elektrikkomponen elektronika dan fungsinyagambar alatan tangan elektronikalat elektronikalat tangan elektrikgambar dan fungsi alatan-alatan tangan elektronikalat tangan kerja elektronikalatan tangan kerja elektrikalatan tangan untuk kerja elektrik dan elektronikelektronik-alatan tangan dan fungsinyajenis alatan tangan elektrikpemutar skrunama alatan tangan elektrikperalatan dan alatan tangan elektronikwww peralatan tangan elektrikpemotong sisigambar pemutar skru philipsgambar alatan elektrikalatan tangan elektronik tahun empatpenjalur wayarfungsi alatan tangan elektrikjenis jenis alatan tangan elektrikKegununaan peralatan eletronikgambar alat elektronikalatan tangan untuk kerja letrikALATAN TANGAN ELEKTRONIK TINGKATAN 2 DOWNLOADgambar alat pematrialatan tangan eletronikelektronik alatan tangankegunaan penjalur wayaralatan tangan kerja eletroniknama jenis alatan tangan dan fungsinyaAlatan tqngqn kerjq elektrikimej perkakas tanganALATAN TANGAN KHBperalatan tangan elaktrikalat tangan elektrik dan elektronikperalatan untuk pematrian dan kegunaannyaalat untuk elektronikalat tangan elektronika dan fungsinyaperalatan pematrian alat elektronikalatam tangan bengkel elektronikjenis wayar dan contoh peralatan perkakasalat set pemutar skruimej alatan tangan elektronikjenis alat pematrialatan tangan dalam kerja elektrikPenjalur wayar mudahjenis alatan tangan elektronikkomponen elektronikakegunaan peralatan tangan untuk elektronikjenis alat menjalur wayarkerja-kerja tangan imejjenis alatan tangan elektronik dan fungsinyajenis jenis dan kegunaan peralatan dan peralatan tangan elektronikjenis-jenis skru dalam kerja-kerja elektronik dan elektrikkegunaa alat elektronikkegunaan alat patrijenis-jenis patri untuk komponen elektronikkegunaan alat pematrijenis-jenis alatan tangan untuk kerja-kerja elektrikkegunaan pematri elektronikjenis skru dalam kerja-kerja elektronik dan elektrikkegunaan penjalur wayar mudahkegunaan penjalur wayar springkomponene elektrik dan alatan tangan tingkatan 2label nama alatan tangan tingkatan 2peralatan dan alat tangan elektronikPeralatan Electronikperalatan elektrik dan fungsinyaperalatan elektronik dan fungsinyaperalatan pematriperalatan pematri dan kegunaannyaperalatan pematrian dan kegunaannyaperalatan tangan dan fungsinya elektrikperalatan tangan eletrikRPH nama dan fungsi alatan tangan elektroniksenarai alatan elektrik untuk kegunaan orang elektriksenarai alatan tangan kerja elektronikset induksi alatan tangan dan jenis wayar elektriktingkatan satu projek elektronik gambar alatan elektroniktingkatan satu projek elektronik gambar alatan elektronik gambarwww gambar dan fungsi skrupenyedut patripemutar skru ratapemutar skru elektrik dan fungsinyanama alatan tangan dan fungsinya sarta gambarnama alatan tangan tingkatan 2nama dan fungsi alatan tangan elektriknama dan fungsi alatan tangan elektrik elektroniknama dan fungsi alatan tangan tingkatan 2nama dan visual alatan tangan dalam kerja electricitynama nam peralatan untuk kerja elektroniknama nama alat elektronikanama-nama alat tangan elektroniknama-nama kerja elektriknota alatan tangan elektronik form 2pemutar skru elektrik dan fngsinyanota alatan tangan elektronik t2patri elektrikpemotong sisi dan kegunaannyaPEMUTAR LETRIKnama alatan tangan eletronik10 alatan tanganalatan tangan di bengkel elektrikalatan tangan elaktronikalatan tangan elektornik tingkatan 2ALATAN TANGAN ELEKTRIK ELEKTRONIKAlatan tangan elektrik elektronik dan kegunaanyaalatan tangan elektronik dan fungsinya form 2alatan tangan elektronik dan kegunaanyaalatan tangan elektronik tahun 6alatan tangan elektronik ting 2alatan tangan elektronik ting2alatan tangan eletrikalatan tangan eletrnikalatan tangan kerja dan elektronikalatan tangan kerja elektrik dan elektronicalatan tangan kerja elektrik elektronikalatan tangan komponen elektronikalatan tangan dan fungsi dalam elektronikALATAN KERJA ELETRIK DAN ELEKTRONIKalatan kerja elektronik10 jenis alatan tangan elektrik5 jenis alat pengukurqn elektrik elektronik dan fungsinyaalat alat tangan elektronikalat alatan tangan dalam kerja elektrikalat kerja elektrikalat kerja tangan bagi elektrikalat pateri elektrikalat pemotong elektrikalat pemutar skru elektrikalat pemutar skru elektronikalat perkakas tangan elektronika dan fungsinyaalat tangan dalam elektronikalat tangan dan fungsinya form 1alat tangan elektrik dan fungsi10 alat tangan dan gambaralatan kerja dalam kerja elektronikalatan tangan ting2alatan tangan untuk eletrikalatan tangan untuk keja-keja eletrikgambar alat tangangambar alat tangan dan pegangan dinamometergambar alat tangan elektronikgambar alat tangan kerja elektrikgambar alat-alat elektronikgambar alatan elektronikgambar alatan tangan elektrik dan elektronikgambar alatan tangan elektronik dan fungsinyagambar dan fungsi pemutar skrugambar dan kegunaan alatan tangan eletrikgambar dan nama alatan tangangambar komponen elektronik tingkatan 2gambar peralatan elektrikal dan namagambar peralatan elektronikgambar perkerjaan elektronikgambar rak alat tangan elektonikfungsi pemutar skru elektronikfungsi pemotong sisifungsi alatan tanganalatan tangan untuk kerja elektronikAlatan tangan-kerja elektronikalatan untuk pematrialatan-alatan elektrikalatan-alatan kerja elektronikalatan-alatan tanagncontoh alatan tangancontoh alatan tangan elektronikcontoh peralatan tangan elekrtikcontoh peralatan tangan kerja elektrikelektrik alatan tangan tingkatan 1elektrik peralatan dan alatan tanganelektronik alatan tangan tingkatan 2elektronika peralatan tanganelektronika peralatan tangan kikirfungsi alat pematriimej alatan tangan elektrik|

Comments

 1. Fatin Shada says:

  ingin lagi kegunaan alatan tangan tingkatan 1

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!