» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

ALATAN TANGAN ELEKTRONIK

Published on Oct 10 2010 // Uncategorized


 1. Playar Muncung Tirus

  - Digunakan untuk memegang komponen kecil dan membengkokkan kaki komponen
 2. Pemotong Sisi

  - Digunakan untuk memotong lebihan kaki komponen
 3. Penjalur Wayar

  Penjalur Wayar Mudah

  Penjalur Wayar Spring

  - Digunakan untuk memotong dan menjalur wayar

 4. Pemutar Skru

  Pemutar Skru rata

  Pemutar Skru Philips

  - Digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan skru

 5. Alat Pematri Elektrik
  - Digunakan untuk mencairkan timah patri dan mengikat kaki komponen elektronik
 6. Stesen Pematri
  - Digunakan untuk meletakkan pematri yang panas dan mengawal suhunya
 7. Penyedut Patri
  - Digunakan untuk menyedut patri yang berlebihan atau membuang patri untuk pematrian semula
|alatan tangan elektronikalatan tangan elektrikalatan tangan elektronik dan fungsinyaalatan tangan elektronik tingkatan 2peralatan tangan elektrikperalatan tangan elektronikalat tangan elektronikalatan tangan kerja elektronikalatan tangan kerja elektrik dan elektronikgambar alatan tangan elektrikgambar alatan tangan elektronikalat tangan elektrikgambar gambar dan alat eletrik dan eletronikalat elektronikkomponen elektronika dan fungsinyagambar dan fungsi alatan-alatan tangan elektronikjenis alatan tangan elektrikalat tangan kerja elektronikalatan tangan untuk kerja elektrik dan elektronikelektronik-alatan tangan dan fungsinyanama alatan tangan elektrikalatan tangan kerja elektrikpemutar skruwww peralatan tangan elektrikperalatan dan alatan tangan elektronikalatan tangan elektronik tahun empatgambar alatan elektrikpemotong sisipenjalur wayargambar pemutar skru philipsjenis jenis alatan tangan elektrikfungsi alatan tangan elektrikalatan tangan kerja eletronikALATAN TANGAN ELEKTRONIK TINGKATAN 2 DOWNLOADnama jenis alatan tangan dan fungsinyaAlatan tqngqn kerjq elektrikalatan tangan eletronikelektronik alatan tanganKegununaan peralatan eletronikalatan tangan untuk kerja letrikimej perkakas tangangambar alat elektronikgambar alat pematrikegunaan penjalur wayarALATAN TANGAN KHBalat tangan elektrik dan elektronikalat set pemutar skrualat untuk elektronikalat tangan elektronika dan fungsinyaperalatan pematrian alat elektronikalatam tangan bengkel elektronikjenis wayar dan contoh peralatan perkakasperalatan untuk pematrian dan kegunaannyaalatan tangan dalam kerja elektrikimej alatan tangan elektronikjenis alat pematriperalatan tangan elaktrikPenjalur wayar mudahjenis alatan tangan elektronik dan fungsinyalabel nama alatan tangan tingkatan 2komponen elektronikakomponene elektrik dan alatan tangan tingkatan 2jenis alatan tangan elektronikjenis jenis dan kegunaan peralatan dan peralatan tangan elektronikkegunaan alat patrikegunaan alat pematrikegunaa alat elektronikkegunaan pematri elektronikjenis-jenis skru dalam kerja-kerja elektronik dan elektrikjenis-jenis patri untuk komponen elektronikjenis-jenis alatan tangan untuk kerja-kerja elektrikkegunaan penjalur wayar mudahkegunaan peralatan tangan untuk elektronikjenis skru dalam kerja-kerja elektronik dan elektrikkegunaan penjalur wayar springnama alatan tangan dan fungsinya sarta gambarperalatan dan alat tangan elektronikPeralatan Electronikperalatan elektrik dan fungsinyaperalatan elektronik dan fungsinyaperalatan pematriperalatan pematri dan kegunaannyaperalatan pematrian dan kegunaannyaperalatan tangan dan fungsinya elektrikperalatan tangan eletrikRPH nama dan fungsi alatan tangan elektroniksenarai alatan elektrik untuk kegunaan orang elektriksenarai alatan tangan kerja elektronikset induksi alatan tangan dan jenis wayar elektriktingkatan satu projek elektronik gambar alatan elektroniktingkatan satu projek elektronik gambar alatan elektronik gambarwww gambar dan fungsi skrupenyedut patripemutar skru ratanama alatan tangan tingkatan 2nama dan fungsi alatan tangan elektriknama dan fungsi alatan tangan elektrik elektroniknama dan fungsi alatan tangan tingkatan 2nama dan visual alatan tangan dalam kerja electricitynama nam peralatan untuk kerja elektroniknama nama alat elektronikanama-nama alat tangan elektroniknama-nama kerja elektriknota alatan tangan elektronik form 2nota alatan tangan elektronik t2pemutar skru elektrik dan fngsinyapatri elektrikpemotong sisi dan kegunaannyaPEMUTAR LETRIKpemutar skru elektrik dan fungsinyanama alatan tangan eletronikjenis alat menjalur wayar10 alatan tanganalatan tangan dan fungsi dalam elektronikalatan tangan di bengkel elektrikalatan tangan elektornik tingkatan 2ALATAN TANGAN ELEKTRIK ELEKTRONIKAlatan tangan elektrik elektronik dan kegunaanyaalatan tangan elektronik dan fungsinya form 2alatan tangan elektronik dan kegunaanyaalatan tangan elektronik tahun 6alatan tangan elektronik ting 2alatan tangan elektronik ting2alatan tangan eletrikalatan tangan eletrnikalatan tangan kerja dan elektronikalatan tangan kerja elektrik dan elektronicalatan tangan kerja elektrik elektronikalatan tangan komponen elektronikALATAN KERJA ELETRIK DAN ELEKTRONIKalatan kerja elektronik10 jenis alatan tangan elektrik5 jenis alat pengukurqn elektrik elektronik dan fungsinyaalat alat tangan elektronikalat alatan tangan dalam kerja elektrikalat kerja elektrikalat kerja tangan bagi elektrikalat pateri elektrikalat pemotong elektrikalat pemutar skru elektrikalat pemutar skru elektronikalat perkakas tangan elektronika dan fungsinyaalat tangan dalam elektronikalat tangan dan fungsinya form 1alat tangan elektrik dan fungsi10 alat tangan dan gambaralatan kerja dalam kerja elektronikalatan tangan ting2alatan tangan untuk eletrikalatan tangan untuk keja-keja eletrikgambar alat tangangambar alat tangan dan pegangan dinamometergambar alat tangan elektronikgambar alat tangan kerja elektrikgambar alat-alat elektronikcontoh alatan tangangambar alatan elektronikgambar alatan tangan elektrik dan elektronikgambar alatan tangan elektronik dan fungsinyagambar dan fungsi pemutar skrugambar dan kegunaan alatan tangan eletrikgambar dan nama alatan tangangambar komponen elektronik tingkatan 2gambar peralatan elektrikal dan namagambar peralatan elektronikgambar perkerjaan elektronikfungsi pemutar skru elektronikfungsi pemotong sisialatan tangan untuk kerja elektronikAlatan tangan-kerja elektronikalatan untuk pematrialatan-alatan elektrikalatan-alatan kerja elektronikalatan-alatan tanagncontoh alatan tangan elektronikcontoh peralatan tangan elekrtikcontoh peralatan tangan kerja elektrikelektrik alatan tangan tingkatan 1elektrik peralatan dan alatan tanganelektronik alatan tangan tingkatan 2elektronika peralatan tanganelektronika peralatan tangan kikirfungsi alat pematrifungsi alatan tanganimej alatan tangan elektrik|

Comments

 1. Fatin Shada says:

  ingin lagi kegunaan alatan tangan tingkatan 1

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!