» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

ALATAN TANGAN ELEKTRONIK

Published on Oct 10 2010 // Uncategorized


 1. Playar Muncung Tirus

  - Digunakan untuk memegang komponen kecil dan membengkokkan kaki komponen
 2. Pemotong Sisi

  - Digunakan untuk memotong lebihan kaki komponen
 3. Penjalur Wayar

  Penjalur Wayar Mudah

  Penjalur Wayar Spring

  - Digunakan untuk memotong dan menjalur wayar

 4. Pemutar Skru

  Pemutar Skru rata

  Pemutar Skru Philips

  - Digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan skru

 5. Alat Pematri Elektrik
  - Digunakan untuk mencairkan timah patri dan mengikat kaki komponen elektronik
 6. Stesen Pematri
  - Digunakan untuk meletakkan pematri yang panas dan mengawal suhunya
 7. Penyedut Patri
  - Digunakan untuk menyedut patri yang berlebihan atau membuang patri untuk pematrian semula
|alatan tangan elektronikalatan tangan elektrikalatan tangan elektronik dan fungsinyaalatan tangan elektronik tingkatan 2peralatan tangan elektrikperalatan tangan elektronikalat tangan elektronikalatan tangan kerja elektronikalatan tangan kerja elektrik dan elektronikgambar gambar dan alat eletrik dan eletronikalat tangan elektrikkomponen elektronika dan fungsinyagambar alatan tangan elektrikgambar alatan tangan elektronikalatan tangan untuk kerja elektrik dan elektroniknama alatan tangan elektrikalatan tangan kerja elektrikelektronik-alatan tangan dan fungsinyapemutar skrualat tangan kerja elektronikgambar dan fungsi alatan-alatan tangan elektronikjenis alatan tangan elektrikfungsi alatan tangan elektrikpemotong sisijenis jenis alatan tangan elektrikpenjalur wayarperalatan dan alatan tangan elektronikgambar alatan elektrikalatan tangan elektronik tahun empatgambar pemutar skru philipswww peralatan tangan elektrikalatan tangan kerja eletronikALATAN TANGAN KHBjenis alat pematrielektronik alatan tanganjenis wayar dan contoh peralatan perkakasimej alatan tangan elektronikgambar alat pematrialatan tangan untuk kerja letrikAlatan tqngqn kerjq elektriknama jenis alatan tangan dan fungsinyagambar alat elektronikimej perkakas tanganperalatan untuk pematrian dan kegunaannyaperalatan tangan elaktrikalat set pemutar skruperalatan pematrian alat elektronikalatam tangan bengkel elektronikalat tangan elektronika dan fungsinyaPenjalur wayar mudahALATAN TANGAN ELEKTRONIK TINGKATAN 2 DOWNLOADalatan tangan eletronikalat tangan elektrik dan elektronikalatan tangan dalam kerja elektrikperalatan tangan eletrikjenis-jenis skru dalam kerja-kerja elektronik dan elektrikkegunaan alat patrikegunaan alat pematrikegunaan pematri elektronikperalatan tangan dan fungsinya elektrikperalatan pematrikegunaan penjalur wayar mudahjenis-jenis patri untuk komponen elektronikjenis-jenis alatan tangan untuk kerja-kerja elektrikwww gambar dan fungsi skrutingkatan satu projek elektronik gambar alatan elektronik gambarjenis alatan tangan elektronikjenis alatan tangan elektronik dan fungsinyatingkatan satu projek elektronik gambar alatan elektronikset induksi alatan tangan dan jenis wayar elektriksenarai alatan tangan kerja elektronikjenis jenis dan kegunaan peralatan dan peralatan tangan elektronikjenis skru dalam kerja-kerja elektronik dan elektrikRPH nama dan fungsi alatan tangan elektronikpatri elektrikperalatan pematrian dan kegunaannyakegunaan penjalur wayar springperalatan elektronik dan fungsinyanama nam peralatan untuk kerja elektronikperalatan elektrik dan fungsinyanama-nama alat tangan elektronikPeralatan Electroniknota alatan tangan elektronik form 2nota alatan tangan elektronik t2peralatan dan alat tangan elektronikpemutar skru rataPEMUTAR LETRIKpemutar skru elektrik dan fungsinyanama alatan tangan eletroniknama dan visual alatan tangan dalam kerja electricitykegunaan peralatan tangan untuk elektronikkomponen elektronikapenyedut patrikomponene elektrik dan alatan tangan tingkatan 2label nama alatan tangan tingkatan 2nama alatan tangan dan fungsinya sarta gambarperalatan pematri dan kegunaannyanama alatan tangan tingkatan 2nama dan fungsi alatan tangan elektriknama dan fungsi alatan tangan elektrik elektroniknama dan fungsi alatan tangan tingkatan 2pemutar skru elektrik dan fngsinyajenis alat menjalur wayar10 alat tangan dan gambaralatan tangan elektornik tingkatan 2ALATAN TANGAN ELEKTRIK ELEKTRONIKAlatan tangan elektrik elektronik dan kegunaanyaalatan tangan elektronik dan fungsinya form 2alatan tangan elektronik dan kegunaanyaalatan tangan elektronik ting 2alatan tangan elektronik ting2alatan tangan eletrikalatan tangan eletrnikalatan tangan kerja dan elektronikalatan tangan kerja elektrik dan elektronicalatan tangan kerja elektrik elektronikalatan tangan komponen elektronikalatan tangan ting2alatan tangan dan fungsi dalam elektronikALATAN KERJA ELETRIK DAN ELEKTRONIKalatan kerja elektronik10 alatan tangan10 jenis alatan tangan elektrik5 jenis alat pengukurqn elektrik elektronik dan fungsinyaalat alat tangan elektronikalat kerja tangan bagi elektrikalat pateri elektrikalat pemotong elektrikalat pemutar skru elektrikalat pemutar skru elektronikalat perkakas tangan elektronika dan fungsinyaalat tangan dalam elektronikalat tangan dan fungsinya form 1alat tangan elektrik dan fungsialatan kerja dalam kerja elektronikalatan tangan untuk eletrikalatan tangan untuk keja-keja eletrikfungsi pemutar skru elektronikgambar alat tangan dan pegangan dinamometergambar alat tangan elektronikgambar alat tangan kerja elektrikgambar alatan elektronikgambar alatan tangan elektrik dan elektronikgambar alatan tangan elektronik dan fungsinyagambar dan fungsi pemutar skrugambar dan kegunaan alatan tangan eletrikgambar dan nama alatan tangangambar komponen elektronik tingkatan 2gambar peralatan elektrikal dan namagambar peralatan elektronikgambar perkerjaan elektronikfungsi alatan tanganfungsi alat pematrielektronika peralatan tangan kikiralatan tangan untuk kerja elektronikAlatan tangan-kerja elektronikalatan untuk pematrialatan-alatan elektrikalatan-alatan kerja elektronikalatan-alatan tanagncontoh alatan tangancontoh alatan tangan elektronikcontoh peralatan tangan elekrtikcontoh peralatan tangan kerja elektrikelektrik alatan tangan tingkatan 1elektrik peralatan dan alatan tanganelektronik alatan tangan tingkatan 2elektronika peralatan tanganimej alatan tangan elektrik|

Comments

 1. Fatin Shada says:

  ingin lagi kegunaan alatan tangan tingkatan 1

Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!