» Blog Archive Qalish.com

Qalish.com

The Power of Knowledge

Menentukan tekstur dan butir pepejal tanah secara mendapan

Published on Jan 27 2010 // Uncategorized
Mata pelajaran
:
Sains pertanian
Tarikh
:
09/04/2008 ( rabu )
Masa
:
9.20am-10.30am (70 minit)
Tingkatan
:
4 A
Bil pelajar
:
          /38 pelajar
Bidang
:
2.0 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan
Tajuk
:
2.3 Tanah
Subtajuk
:
2.3.3: komponen tanah
2.3.5: sifat kimia tanah
eksperimen
:
Menentukan tekstur dan butir pepejal tanah secara mendapan
Menguji pH tanah (meter pH dan kaedah KUHN)
Objektif umum
:
Pelajar mampu menjalakan amali disamping mengukuhkan penguasaan konsep sifat fizikal dan kimia tanah.
Objektif khusus
:
Di akhir sesi amali ini pelajar dapat:
1.      Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapan
2.      Menginterpretasi data dan pemerhatian eksperimen untuk menunjukan butir pepejal tanah secar mendapan
3.      Menetukan kelas tekstur tanah menggunakan kaedah mendapat
4.      Menjalankan eksperiment menguji pH tanah menggunakan meter pH dan larutan penunjuk
5.      Menginterpretasikan data dan pemerhatian eksperiment menguji pH tanah menggunakan kaedah meter pH dan larutan penunjuk
Nilai-nilai murni
:
1.      Semangat berkumpulan
2.      Sentiasa berwaspada
3.      bertanggungjawab
Sumber pengajaran
:
Buku teks sains pertanian, internet, nota mastery guide learning, manual amali sains pertanian edisi kedua.
Alat bantu belajar
:
OHP, slaid, marker pen, white board,
Langkah keselamatan
:
Rujuk lampiran amali
Pengetahuan sedia ada
:
Pelajar telah mempelajari tajuk tanah ( komponen tanah dan sifat kimia tanah) pada sesi pembelajaran lepas.
Bahan/ radas
:
Rujuk lampiran amali
style="line-height: normal; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0in;">Prosedur amali
:
Rujuk lampiran amali
Set induksi
(5 minit)
:
Guru menunjukkan bahan-bahan dan juga radas yang bakal di gunakan untuk eksperimen. Guru menerangkan penggunaan radas yang mana pelajar tidak pernah menggunakannya sebelum ini. Guru bertanya kepada pelajar adakah mereka sudah membuat persiapan dengan membaca dan menyediakan langkah-langkah eksperimen seperti yang telah di suruh oleh guru.

Langkah penyampaian
Langkah / masa
Isi pelajaran
Aktiviti P&P;
Catatan / ABM
Langkah 1
5 minit
Guru menerangkan langkah-langkah yang akan pelajar lakukan semasa eksperimen nanti.
(rujuk manual amali)
Murid akan mendengar dan mengambil perhatian yang serius.
Guru menggunakan buku praktikal sains pertanian seperti yang disediakan.
Langkah 2 >
5 minit
Guru menekankan aspek penting semasa menjalankan amali.
Guru membahagikan kelas kepada 6 kumpulan mengikut meja. Kesemua ahli kumpulan di kehendaki berkerjasama semasa menjalankan amali.
Pelajar mengambil radas yang diperlukan dari guru.
Radas yang di sediakan
Langkah 3
30 minit
Amali di jalankan
Guru memantau setiap pergerakan dan perlakuan murid agar semuanya berjalan lancar.
Guru membuat pemerhatian kepada setiap perlakuan murid seperti yang terkandung dalam laporan PEKA.
Pelajar secara berkumpulan akan menlakukan amali tersebut.
Setiap kecuaian pelajar hendaklah di tegur dan di tunjuki dengan cara yang betul.
Langkah 4
10 minit
Radas dibasuh, dikemas, dan diletakan di tempat asal
Pelajar secara berkumpulan akan mengemas radas yang telah digunakan tadi.
Langkah 4
le='font-family: "Times New Roman"; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: MS;'>10 minit
Guru berbincang dengan pelajar tentang keputusan yang telah mereka perolehi sebentar tadi.
Murid-murid di kehendaki menjawab beberapa soalan seperti yang telah di sediakan dalam buku amali.
Guru mendapatkan jawapan dari pelajar .
Guru mengolah dan menambah kepada kekurangan jawapan pelajar sekiranya perlu.
Penekanan kepada pemecahan dinding sel daun oleh tindakan air yang mendidih selain melembutkan tisu eperdermis.
Iodin digunakan untuk menguji kehadiran kanji dalam daun.
Insferen: pendedahan daun kepada cahaya akan membolehkan daun melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan kanji.
Maka bahagian daun yang tidak ditutupi oleh kertas hitam mengandungi kanji.
Pelajar melengkapkan laporan amali dan dihantar kepada guru.
Kesimpulan
:
Guru merumuskan bahawa cahaya matahari amat penting dalam penghasilan kanji pada daun tumbuhan. Kehadiran kanji dapat di uji dengan menggunakan larutan iodin.
Pelajar harus memahami cara kerja amali ini kerana pernah di tanya dalam soalan SPM.
Penilaian
:
Dijalankan semasa amali dijalankan
Tugasan
:
Pelajar di kehendaki untuk membuat sedikit kajian ilmiah mengenai tanah yang terdapat di malaysia dari segi jenis tanah dan kesesuian untuk tanaman berjenis apa.
Ulasan diri
:
Ulasan penyelia
:
|manual amali sains pertanianmenentukan tekstur tanah melalui cara mendapankaedah kuhnlaporan amali tanahRph amali mendapan tanaheksperimen mendapancth eksperimen tentukan pH tanah kaedah kuhnmenentukan pH tanah dengan kaedah larutan petunjuk (kaedah kuhn)set induksi sifat kimia tanaheksperimen mendapan tanahlaporan amali sains tanahfaktor mendapan tanaheksperimen mendapan tanah sains pertanian tingkatan 4menguji ph tanah kaedah kuhnamali sifat fizikal tanaheksperimen tekstur tanahmenguji ph tanahmanual amali: menguji kehadiranrph amali sains pertanian tingkatan 4jawapan amali sains pertanian menguji kehadiranbukuamali proses sains form 3nota menentukan pH tanah dengan kaedah kuhnmenentukan ph tanah dengan kaedah larutan penunjuk(kaedah kuhn)eksperimen tekstur tanah kaedah mendapan tingkatan 4eksperimen sains pertanian tingkatan 4 mendapan tanaheksperimen untuk menunjukkan butir pepejal tanah secara mendapaneksperiment tanahmenguji ph tanah kaedah khuneksperimen menentukan pH tanah melalui kaedah kuhneksperimen menentukan kelas tekstur tanah kaedah mendapan sains pertanian tingkatan 4meter tekstureksperimen tentukan ph tanah menggunakan kaedah kuhncontoh menentukan tekstur tanah secara mendapanmanual amali sains pertanian tingkatan 4laporan amali sains pertanian spmlaporan amali sains pertanian tingkatan 4sains pertanian spm kertas 1kerja amali tekstur tanah mendapanskil proses sains tingkatan 4 jawapansoalan amali sains tingkatan 3laporan amali pH tanahmenguji kehadiran kanji dalam daunamali pertumbuhan haiwanspn laporan kaedah kuhnlaporan amali sains pertanian contoh rphlangkah kerja nilai phSains pertanian - langkah menentukan ph tanah menggunakan larutan penunjuk universalamali sistem pepejalamali menentukan tekstur tanah melalui cara mendapanlangkah-langkah menentukan kelas tekstur tanahcara menentukan tekstur tanah menggunakan mendapanrph ujikaji menetukan tekstur tanah melalui mendapanlangkah-langkah menguji ph tanah dengan menggunakan meter phmenggunakan kaedah kuhnlangkah-langkah eksperimen kaedah mendapanlaporan amali menguji ph tanah kaedah kuhnmenetukan ph tanah kaedah kunhlaporan amali kanji fotosintesismenentukan tekstur tanah menggunakan phlaporan amali sains pertanian eksperimenlaporan tingkatan2 tentang kehadiran kanji dalam daunmanual eksperimen daunmastery guide learning sains pertanianlaporan menguji kehadiran kanji dalam daunmenentukan ph tanah dengan kaedah kuhnmenentukan ph tanah dengan kaedah larutan penunjukmenentukan ph tanah dengan kaedah larutan penunjuk (kaedah kuhn)laporan pertanian amalilaporan amali sains pertanian tekstur tanah ting 4langkah menguji PH tanahmenentukan PH tanah melalui cara fizikalmenentukan ph tanah melalui kaedah kuhnMenentukan ph tanah mengunakan kaedah kuhnmanual amali sains pertanian spmwww amali proses sains bilingual form3(pelangi) comsains pertanian proses mendapansains pertanian eksperimen menentukan ph tanah menggunakan meter phsains pertanian eksperimen menentukan ph tanah dengan larutan petunjuk universalsain pertanian ujian eksperimen daunsain pertanian amali-menguji tanah menggunakan phrph ujikaji tekstur tanahrph ujikaji menentukan tekstur kumin tanah melalui cara mendapanrph tekstur tanahsains pertanian-langkah-langkah menentukan pH tanah megmggunakan pHtajuk tanah 2 3 3tekstur dan butirujikaji ph airujikaji kimia air langkah kerja pH airujian kehadiran kanji dalam proses fotosintesisuji ph tanah pertanianuji ph tanah dengan kaedah kuhntekstur tanah secara mendapantekstur tanahtekstur pepejalrph tanah sains pertanianrph eksperimen sains pertanian tingkatan 4menguji ph tanah menggunakan meter phmenguji ph tanah menggunakan kaedah meter phsoalan spm sains pertanian 2006menguji ph tanah melalui sifat fizikal tanahmenguji ph tanah dengan menngunakanmenguji pH tanah (pH meter)menguji ph tanah (meter ph)menguji ph tanah ( kaedah meter ph)menguji pH tanah menggunakan pH dan larutan penunjuknilai ph tanah melalui kaedah larutan penunjuknota kerja amali sains pertanianrph eksperimen kimiarph amali sifat kimia tanahrph amali mendapan tanah sains pertanian tingkatan 4rancangan pengajaran harian eksperimen sains pertanian tingkatan 4proses mendapan tanahph tanah melalui pemerhatianpengujian Meter Teksturpemerhatian ph tanah meterpengujian menggunakan meter teksturcontoh soalan cara menentukan tekstur tanahamali untuk komponen tanahamali tekstur tanah sains pertanian tingkatan 5amali tekstur tanahamali tanah sains pertanianamali tanahamali sains tanah 4amali sains pertanian tingkatan 4 tajuk:menentukan tekstur tanah melalui cara medanamali sains pertanian tekstur tanahamali sains pertanian ph tanahbuku amali sains tanahbuku amali sains tingkatan 4Buku Amali Skil Proses Sains Tingkatan 4 Jawapancontoh rph eksperimen amali sainscontoh report amali sains pertanian pH tanahcontoh manual amali sains pertaniancontoh amali mendapan tanah rphcara menentukan pH tanah menggunaka kaedah larutan penunjuk (kaedah kuhn)cara manual menentukan ph tanahcara kaji ph tanahcara cara mengkaji sel tumbuhan laporan amali spmbuku teks amali kimia tingkatan 4 jawapanamali sains pertanian menentukan ph tanah melalui kaedah kuhnamali sains bilingual form 5 jawapanamali ph tanahamali nilai ph tanah kaedah meter phamali meter ph tanahamali meter phamali menguji ph tanah (meter ph)amali mengkaji kanji dalam daunamali menentukan tekstur tanah melalui kaedah mendapanamali mendapan tanahamali kanji sains pertanianamali ph tanah menggunakan meter phamali prosea sains bilingual tingkatan 5amali proses sains bilingual form 1amali proses sains tingkatan 4 jawabanamali proses sains physics tingkatan 5 jawabanamali proses sains physics form 5 jawapanamali proses sains form 4 (bilingual)Amali Proses Sains Form 3 (Bilingual)amali proses sains bilingual form2amali proses sains bilingual form 5amali proses sains bilingual form 3 pelangi bookamali proses sains bilingual form 3 jawapan4 cara untuk menguji ph tanahlangkah melakukan eksperimen menguji ph tanah menggunakan kaedah kuhnjawapan soalan kertas 1 sains pertanian spm 2006jawapan manual amali sains pertanianjawapan laporan amali sains tingkatan 4jawapan buku amali tingkatan 4 kaedah saintifikjawapan buku amali sains proses skill tingkatan 4jawapan buku amali sains form 5jawapan buku amali proses sains bilingualjawapan amali sains form 3jawapan amali proses sains tingkatan 5kaedah kuhn sains pertaniankaedah mendapan (kaedah kuhn)kaedah mendapan amali sains pertanianlangkah keselamatan amali menguji kehadiran kanji dalam daunlangkah kerja nilai ph airlangkah eksperimen bagi menentukan pH tanah dengan menggunakan ph meter (sains pertanian )kesimpulan dan pemerhatian eksperimen menetukan tekstur tanah secara mendapankerja amali tanahkerja amali menentukan nilai ph tanah kaedah kuhnkanji pada daunkaedah mengukur ph tanah kuhnkaedah menentukan tekstur tanahjawapan amali proses sains form 5jawapan amali proses sains bilingual tingkatan 3eksperimen tekstur tanah mendapan sains pertanianeksperimen sains pertanian-mendapaneksperimen pepejaleksperimen menunjukkan butir pepejal tanaheksperimen mengkaji kehadiran kanji dalam dauneksperimen mengkaji kehadiran kanjieksperimen menentukan tekstur tanah dengan kaidah kuhneksperimen menentukan kehadiyran kanji dalam daunEksperimen mendapan aireksperimen tekstur tanah mendapan tingkatan 4eksperimen untuk menentukan ph tanah dengan menggunakan kaedah kuhneksperimen untuk menguji pH tanahjawapan amali proses sains bilingual ting 1jawapan amali proses sains bilingual form 4jawapan amali proses sains bilingual form 3jawapan amali prosesjawaban buku pelangi amali proses sains tingkatan 3jawaban buku amali kimiajawaban amali proses sains bilingual tingkatan 3Experimen menggunakan tanaheksperiment sains menggunakan tanaheksperimen butir pepejal tanah|
Subscribe to our RSS Feed! Follow us on Facebook! Follow us on Twitter! Visit our LinkedIn Profile!